Byla 2A-486/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Piškinaitės ir Vinco Versecko, sekretoriaujant Vaidai Stepanavičiūtei, dalyvaujant ieškovo atstovams adv. Daniui Svirinavičiui, Zigmui Pampikui, atsakovo atstovui adv. Sauliui Avižai, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Zigstata“ ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Katreks“ apeliacinius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2007 m. birželio 7 d. sprendimo, kuriuo ieškinys patenkintas visiškai, o priešieškinis patenkintas iš dalies, civilinėje byloje Nr. 2-508-555/2007 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Zigstata“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei ,,Katreks“ ir uždarajai akcinei bendrovei ,,Energijos taupymo centras“ dėl atlyginimo pagal statybos rangos sutartį priteisimo ir pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Katreks“ priešieškinį ieškovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Zigstata“ dėl baudos priteisimo bei atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Energijos taupymo centras“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB ,,Zigstata“ ieškiniu prašė priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Katreks“ ir UAB „Energijos taupymo centras“ 642 600 Lt už atliktus darbus, 19 278 Lt palūkanų už laikotarpį nuo 2006 m. spalio 6 d. iki 2007 m. balandžio 6 d., šešių proc. metines palūkanas už priteistą sumą už laikotarpį nuo 2007 m. balandžio 7 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas nurodė, kad 2005 m. liepos 11 d. UAB ,,Energijos taupymo centras“ ir UAB ,,Katreks“ sudarė Statinio projektavimo ir statinio statybos valdymo sutartį Nr. PV0505, pagal kurią UAB „Katreks“ įsipareigojo UAB „Energijos taupymo centras“ vardu ir lėšomis vykdyti sklype, esančiame Kaune, Tyrulių g. 20, daugiabučio gyvenamojo namo su inžineriniais tinklais projektavimo valdymo ir projektavimo darbus, gauti statybos leidimą, vykdyti statinio statybos valdymo ir statybos darbus (statinio pagrindiniai techniniai rodikliai: aukštų skaičius - 3; butų skaičius - ne mažiau kaip 18; kotedžų skaičius - ne mažiau kaip 3; gyvenamas plotas pardavimui - ne mažiau kaip 1575 kv. m, požeminis parkingas (garažai) - pagal norminius dokumentus; darbų baigtumas - dalinė apdaila), atlikti statinio patalpų visos apdailos skaičiavimus, organizuoti statinio patalpų inventorizavimą atskirais turtiniais vienetais, organizuoti statinio viso turto vertinimą ir įkeitimą bankui atskirais turtiniais vienetais, organizuoti statinio teisinės registracijos atlikimą; organizuoti statinio priėmimą naudoti. Pagal šią sutartį UAB „Energijos taupymo centras“ įsipareigojo priimti atliktus darbus ir sumokėti 2 203 000 Lt, o su PVM 2 599 540 Lt. 2005 m. rugpjūčio 1 d. UAB „Katreks“, veikdama pagal pavedimo sutartį Nr. PV0505, sudarė su UAB „Zigstata“ Statybos rangos sutartį Nr. 03. Pagal šią sutartį UAB „Zigstata“ įsipareigojo atlikti daugiabučio gyvenamojo namo statybos rangos darbus; sutarties kaina 2 409 448 Lt. UAB „Zigstata“ pagal 2005 m. rugpjūčio 1 d. statybos rangos sutartį pastatė daugiabutį gyvenamąjį namą, atlikdama darbų, kurių vertė 2 516 743 Lt. Ieškovui buvo sumokėta 1 874 143 Lt, liko nesumokėta 642 600 Lt. Nors ieškovas UAB ,,Zigstata“ atsakovo UAB „Energijos taupymo centras“ atstovui UAB „Katreks“ įteikė PVM sąskaitas faktūras pagal UAB „Zigstata“ atliktų darbų aktus, kuriose buvo nurodyti apmokėjimo terminai, tačiau visus tuos apmokėjimo terminus užsakovai praleido ir šios 642 600 Lt skolos nei UAB „Katreks“, nei UAB „Energijos taupymo centras“ ieškovui nesumokėjo. Ieškovas nurodė, kad jam turi atsakyti abu atsakovai, jų civilinę atsakomybę ieškovas laiko solidaria.

5Atsakovas UAB ,,Katreks“ priešieškiniu prašė priteisti iš UAB „Zigstata“ 373 469 Lt, šią sumą įskaityti kaip dalinį UAB „Zigstata“ 642 600 Lt dydžio reikalavimo dengimą; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6Atsakovas UAB „Katreks“ nurodė, kad 2005 m. rugpjūčio 1 d. tarp UAB „Katreks“ (užsakovo) ir UAB „Zigstata“ (rangovo) sudarytos statybos rangos sutarties Nr. 03 4.1 punkte nustatyta statybos darbų pradžia (2005-08-01) ir pabaiga (2006-05-30), pagal rangos sutartį ieškovas įsipareigojo statybos rangos darbus atlikti laikydamasis šalių suderinto darbų atlikimo grafiko (sutarties 4.2, 5.2.19 p.). Pagal sutarties 8.2 punktą rangovui uždelsus atlikti darbus ilgiau kaip 20 kalendorinių dienų nei numatyta statybos kalendoriniame grafike, rangovas privalo mokėti užsakovui baudą, lygią neatliktų darbų kainai. Nors rangovo atliekami statybos darbai turėjo būti baigti iki 2006 m. gegužės 30 d., tačiau paskutinis atliktų darbų aktas buvo surašytas 2006 m. spalio 6 d., t. y. nesilaikant rangos sutartyje nustatytų terminų. Po 2006 m. liepos 1 d., pažeidus rangos sutartyje nurodytus terminus, yra atlikta darbų, kurių vertė 491 486 Lt. Skaičiuojant baudą rangovui už ilgiau kaip 20 kalendorinių dienų uždelstus grafike numatytus darbus pagal rangos sutarties 8.2 punktą iš nurodytos neatliktų darbų kainos atimama kaina darbų, kurie buvo atlikti pagal 2006 m. vasario 1 d., 2006 m. birželio 30 d., 2006 m. rugsėjo 27 d. susitarimus tarp ieškovo ir atsakovo,– 118 017 Lt. Atskaičius papildomų darbų sumą iš taikytinos baudos, iš viso ieškovui taikytina bauda sudaro 373 469 Lt. Apie baudos taikymą bei padarytos rangos sutarties pažeidimus UAB „Zigstata“ buvo informuota 2006 m. lapkričio 21 d. pretenzija, po ko UAB „Zigstata“ padavė savo ieškinį. Be to, kai kurie darbai, numatyti projektinėje dokumentacijoje, atlikti nekokybiškai ir brokas neištaisytas, o objektas atsakovui neatiduotas naudoti, dėl ko pažeisti rangos sutarties 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.14, 5.2.19, 6.6, 6.13, 6.14 punktai. Pretenzijas reiškia ir pirkėjai, kurie buvo sudarę preliminarias butų pirkimo sutartis, tačiau tų butų laiku neįsigijo dėl statybos darbų vėlavimo arba dėl jų nekokybiško atlikimo. Atsakovas pats savo sąskaita taiso broką ir skaičiuoja padarytus nuostolius, už kuriuos išrašyta sąskaita bus pateikta ieškovui. Ieškovas elgiasi nesąžiningai, pažeidė rangos sutartį ir CK 6.200 straipsnyje įtvirtintą bendrąją sutarties šalių pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai, vykdyti sutartį tinkamai bei sąžiningai.

7Atsakovas nurodė, kad tik ištaisius statybos esamą broką ir ieškovui sumokėjus baudą paaiškėtų, kas kam skolingas. Nurodė, kad ieškovas su kitu atsakovu UAB „Energijos taupymo centras“ jokios sutarties nebuvo sudaręs ir pagal rangos sutartį visa atsakomybė dėl atsiskaitymų tenka atsakovui UAB „Katreks“, ir jis šios atsakomybės neatsisako (Rangos sutarties 7 ir 8 skyriai).

8Kauno apygardos teismas 2007 m. birželio 7 d. sprendimu ieškinį patenkino, priešieškinį tenkino iš dalies: priteisė UAB „Zigstata“ solidariai iš UAB „Katreks“ ir UAB „Energijos taupymo centras“ 632 600 Lt, 6 426 Lt palūkanų už laikotarpį nuo 2006 m. spalio 6 d. iki 2006 m. gruodžio 7 d., šešių proc. metines palūkanas nuo priteistos 632 600 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teismas nurodė, kad pagal 2005 m. rugpjūčio 1 d. tarp UAB ,,Zigstata“ ir UAB „Katreks“ sudarytos Statybos rangos sutarties Nr. 03 1.1 punktą UAB „Katreks“, sudarydama sutartį, veikė kaip UAB „Energijos taupymo centras“ atstovas pagal pastarųjų įmonių 2005 m. liepos 11 d. pavedimo sutartį Nr. PV0505. Todėl teismas sprendė, kad pagal CK 6.756 straipsnio 1 dalyje bei CK 2.133 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas nuostatas atsakovas UAB „Energijos taupymo centras“ yra atsakingas už atsiskaitymą su rangovu UAB „Zigstata“ už šio atliktus statybos darbus pagal savo atstovo UAB „Katreks“ su rangovu UAB „Zigstata“ 2005 m. rugpjūčio 1 d. sudarytą statybos rangos sutartį. Teismas nurodė, kad atsakovas UAB ,,Energijos taupymo centras“ ieškovui kartu su UAB ,,Katreks“ privalo solidariai atsakyti pagal CK 6.6 straipsnio 3 dalį bei pagal 2005 m. rugpjūčio 1 d. rangos sutartį, kur numatyta UAB ,,Energijos taupymo centras“ atsakomybė rangovui UAB ,,Zigstata“. Teismas, nustatęs, kad, priėmę darbų rezultatą, atsakovai nevisiškai įvykdė savo sutartinę prievolę sumokėti rangovui UAB „Zigstata“ už šio atliktus statybos darbus, sprendė, kad ieškovo reikalavimas priteisti 642 600 Lt sumą už atliktus darbus yra pagrįstas. Teismas nurodė, kad atsakovo UAB „Katreks“ atsikirtimai dėl rangovo UAB „Zigstata“ nekokybiškai atliktų statybos darbų nepaneigia ieškinio ir nesudaro pagrindo mažinti priteistiną iš atsakovų ieškinio sumą, nes šiuo pagrindu atsakovai priešieškinio negrindė (CPK 135 str. 1 d. 2, 3 p., 143 str.). Teismas, įvertinęs 2005 m. rugpjūčio 1 d. rangos sutarties 8.2 punkto nuostatą, kuri nustato, jog, uždelsus atlikti darbus ilgiau kaip 20 kalendorinių dienų nei numatyta statybos grafike, rangovui turėtų būti taikyta tokios sumos bauda, sprendė, kad tokia sutarties nuostata pažeidžia pačios rangos sutarties esmę, nes tokiu atveju rangovui būtų visiškai nesumokėta už tą jo atliktų darbų dalį. Be to, teismas laikė pagrįstais ieškovo argumentus, jog ieškovas darbus atliko pavėluotai dėl pačių užsakovų UAB „Energijos taupymo centras“ ir UAB „Katreks“ kaltės, pastariesiems laiku neatsiskaičius su rangovu už atliktus statybos darbus, todėl sumažino rangovui baudą už termino praleidimą. Teismas laikė pagrįstais ieškovo atsikirtimus, kad vėlavimas pabaigti ir atiduoti naudoti užsakovams nurodytąją darbų dalį buvo sąlygotas ir po 2005 m. rugpjūčio 1 d. statybos rangos sutarties sudarymo kilusių atsakovų reikalavimų atlikti jiems papildomus statybos darbus. Atsižvelgęs į paminėtas aplinkybes, teismas baudą sumažino iki 10 000 Lt ir šia suma sumažino ieškovo reikalaujamą priteisti skolą už atliktus darbus. Teismas sprendė, kad UAB „Zigstata“, praleisdamas grafike nurodytus terminus, atliko darbus, kurių vertė tik 32 824 Lt, todėl priteisė 6 proc. dydžio metinės palūkanas nuo skolos sumos už laikotarpį nuo 2006 m. spalio 6 d. iki 2006 m. gruodžio 7 d., kas sudaro 6 426 Lt.

9Ieškovas UAB ,,Zigstata“ apeliaciniu skundu prašo Kauno apygardos teismo 2007 m. birželio 7 d. sprendimo dalį, kuria patenkintas atsakovo UAB ,,Katreks“ priešieškinis, panaikinti ir dėl šios dalies priimti naują sprendimą – priešieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad teismas nepagrįstai patenkino priešieškinį iš dalies, nes netinkamai pritaikė CK 6.248 straipsnio 4 dalies reikalavimus, kuriais nustatyta, kad jeigu dėl žalos kaltas ir kreditorius, tai atlygintini nuostoliai mažinami proporcingai kreditoriaus kaltei arba skolininkas gali būti net ir atleistas nuo civilinės atsakomybės. Ieškovo manymu, jis visai neturi mokėti baudos, nes po rangos sutarties sudarymo užsakovų (atsakovų) užsakyti rangovui (ieškovui) papildomi darbai bei neatsiskaitymas laiku už atliktus darbus sutrikdė ieškovo darbą objekte, sąlygojo termino atlikti rangos darbus praleidimą.

10Atsakovas UAB ,,Katreks“ apeliaciniu skundu prašo Kauno apygardos teismo 2007 m. birželio 7 d. sprendimą pakeisti: 1) panaikinti sprendimo dalį, kuria priteista iš atsakovo UAB ,,Energijos taupymo centras“ 632 600 Lt skola, 6 426 Lt palūkanos už laikotarpį nuo 2006 m. spalio 6 d. iki 2006 m. gruodžio 7 d., taip pat procesinės palūkanos, ieškinį atmesti; 2) priešieškinį tenkinti visiškai; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos argumentus:

  1. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad atsakovų UAB ,,Katreks“ ir UAB ,,Energijos taupymo centras“ atsakomybė yra solidari. Teismas, kvalifikuodamas 2005 m. liepos 11 d. Statinio projektavimo valdymo ir statinio statybos valdymo sutartį Nr. PV0505, sudarytą tarp UAB ,,Energijos taupymo centras“ ir UAB ,,Katreks“, kaip pavedimo sutartį, neteisingai aiškino materialinės teisės normas, nes neįvertino, kad vienoje sutartyje gali būti ir kelių sutarčių elementai. Atsakovo UAB ,,Katreks“ nuomone, UAB ,,Zigstata“ pagal sudarytą sutartį turėjo būti kvalifikuota kaip UAB ,,Katreks“ subrangovas, kuris savo reikalavimus turi reikšti UAB ,,Katreks“, su kuriuo ir sudarė statybos rangos sutartį. UAB ,,Energijos taupymo centras“ turėjo būti kvalifikuotas kaip genrangovo užsakovas. Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika, aiškinant sutartį turi būti nustatyti tikrieji šalių ketinimai, atsižvelgiama į aptariamos sutarties sąlygų ir kitų sutarčių tarpusavio ryšį, aptariamos sutarties esmę, tikslą bei sudarymo aplinkybes.
  2. Teismas nepagrįstai atsisakė tenkinti atsakovo UAB ,,Katreks“ priešieškinį, kadangi neįvertino to fakto, kad atsakovo reikalaujama priešieškinio suma yra pagrįsta jo patirtais nuostoliais. Teismas nepagrįstai atsisakė priimti atsakovo pateiktą VšĮ Kauno regiono statybos konsultavimo ir audito centro 2007 m. kovo 2 d. statinio techninės ekspertizės aktą Nr. 07-21 ,,Dėl 23 butų gyv. namo Tyrulių g. 20, Kaune UAB ,,Zigstata“ atliktų darbų“, kuriame yra nurodyti UAB ,,Zigstata“ atliktų darbų defektai ir jų šalinimo vertė, taip pat nurodyta įtrauktų į aktus, bet neatliktų darbų vertė, taip apribodamas šalių rungtyniškumo principą, atsakovui užkirsdamas galimybę įrodyti patirtus nuostolius ir pagrįsti priešieškinį. Teismas, pažeisdamas civilinio proceso normas, atmetė vieną iš priešieškinio reikalavimų – priteisti 373 469 Lt sumą – iš esmės net nenagrinėjęs klausimo dėl nuostolių dydžio, tuo neatskleisdamas šios bylos dalies esmės ir faktiškai apribodamas atsakovui galimybę ginti savo teises tokiu būdu pirmojoje instancijoje. Teismas pažeidė CK 6.73 straipsnio 2 dalį, draudžiančią mažinti netesybas tiek, kad jos taptų mažesnės už kitos šalies patirtus nuostolius.
  3. Teismas, spręsdamas klausimą dėl netesybų apskaičiavimo, neteisingai nustatė sumą, nuo kurios turi būti skaičiuojamos netesybos, neteisingai konstatavo, kad rangovo negalėjimą baigti darbus laiku nulėmė susitarimai dėl papildomų darbų, nepagrįstai konstatavo, kad rangovas laiku neatliko darbų todėl, kad užsakovas laiku su juo neatsiskaitė, kad netesybų suma yra nepagrįstai didelė.

11Atsakovas UAB ,,Energijos taupymo centras“ pateikė teismui prisidėjimą prie atsakovo UAB ,,Katreks“ apeliacinio skundo.

12Atsakovai UAB ,,Katreks“ ir UAB ,,Energijos taupymo centras“ atsiliepimais į ieškovo UAB ,,Zigstata“ apeliacinį skundą prašo skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas apeliacinėje instancijoje.

13Ieškovas UAB ,,Zigstata“ atsiliepimu į atsakovo UAB ,,Katreks“ apeliacinį skundą prašo jį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

14Ieškovo apeliacinis skundas tenkintinas.

15Atsakovo apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

16Ieškovas ieškinį priteisti solidariai iš atsakovų UAB ,,Katreks“ ir UAB ,,Energijos taupymo centras“ 642 600 Lt už atliktus statybos darbus, 19 278 Lt palūkanų bei 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos reiškia pagrindu 2005 m. liepos 11 d. sutarties, sudarytos tarp atsakovų UAB ,,Energijos taupymo centras“ ir UAB ,,Katreks“, bei 2005 m. rugpjūčio 1 d. sutarties, sudarytos tarp ieškovo ir atsakovo UAB ,,Katreks“. Atsakovas UAB ,,Katreks“ priešieškiniu reiškia ieškovui reikalavimą sumokėti 373 469 Lt baudą už laiku neatliktus darbus. Nurodo, kad statybos darbai turėjo būti baigti 2006 m. gegužės 30 d., faktiškai atlikti 2006 m. spalio 6 d. Be to, atsakovas atsikirtimus į ieškovo pareikštą reikalavimą sumokėti už atliktus darbus grindžia aplinkybe, kad kai kurie darbai atlikti nekokybiškai.

17Taigi, ginčas tarp šalių yra kilęs dėl sumokėjimo už atliktus darbus, atliktų darbų kokybės ir dėl statybos darbų atlikimo terminų. Atsakovas, nesutikdamas sumokėti ieškovui už atliktus statybos darbus, priešieškinį grindžia aplinkybe, kad ieškovas pažeidė 2005 m. rugpjūčio 1 d. statybos rangos sutartyje numatytus darbų atlikimo terminus, bei tuo, kad kai kurie darbai atlikti nekokybiškai. Tačiau reikalaujamą iš ieškovo priteisti 373 469 Lt sumą apskaičiavo kaip baudą už laiku neatliktus darbus.

18Aplinkybę dėl atliktų darbų nekokybiškumo atsakovas siekė įrodyti pirmosios instancijos teismui teikdamas VšĮ Kauno regiono statybos konsultavimo ir audito centro 2007 m. kovo 2 d. statinio ekspertizės aktą. Pirmosios instancijos teismas šį atsakovo teikiamą įrodymą atsisakė priimti, motyvuodamas tuo, kad tuo pagrindu, jog statybos darbai atlikti nekokybiškai, priešieškinis nebuvo grindžiamas. Tačiau, kaip jau buvo pasakyta, atsakovas reikalavimą grindė faktinėmis aplinkybėmis ir dėl nekokybiškų darbų atlikimo. Todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsisakymas priimti įrodymus, kuriais įrodinėjamos reikalavimą grindžiančios aplinkybės, yra nepagrįstas (CPK 178 str.). Teisėjų kolegija pažymi, kad tiek šalies atsikirtimai į pareikštą ieškinį, tiek priešieškinio pareiškimas yra atsakovo gynimosi nuo pareikšto ieškinio būdai, ir kurį iš jų pasirinkti, nusprendžia pats atsakovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-624/2006). Atsakovas UAB ,,Katreks“, gindamasis nuo jam pareikšto ieškinio, atsiliepime į ieškinį kaip vieną iš nesutikimo motyvų, kad ieškovo reikalavimai negali būti tenkinami, nurodė nekokybiškai atliktus darbus (b. l. 118, t. 1). Taigi, ir šiuo požiūriu pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti atsakovo teikiamą ekspertizės aktą.

19Pirmosios instancijos teismas, nepriėmęs iš atsakovo ekspertizės akto, netyrė atsakovo paaiškinimų ir argumentų dėl nekokybiškai atliktų darbų. Dėl šio procesinio pažeidimo byla galėjo būti neteisingai išspręsta, todėl teismo sprendimo dalis, kuria patenkintas ieškinys, naikintina ir byla perduodama nagrinėti iš naujo (CPK 327 str. 1 d. 1 p., 329 str. 1 d.).

20Nagrinėdamas bylą iš naujo, teismas turi išaiškinti ieškovo poziciją dėl atsakovo pareikštų argumentų atsisakyti sumokėti už atliktus darbus, motyvuojant tuo, kad jie atlikti nekokybiškai. Nustatęs, kad ieškovas ginčija nekokybiškų darbų atlikimą, kylantiems dėl darbų kokybės klausimams išaiškinti teismas turi spręsti ekspertizės paskyrimo klausimą (CPK 212 str.).

21CK 6.73 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kai netesybos aiškiai yra per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad netesybos netaptų mažesnės už nuotolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo jos įvykdymo. Taigi, CK 6.73 straipsnio 2 dalis suteikia teismui savo nuožiūra mažinti netesybas. Netesybos yra vienas iš prievolių įvykdymo būdų, kuris suteikia kreditoriui garantiją, kad jo reikalavimas bus įvykdytas, netesybos taip pat skatina skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.71 str.). Tačiau netesybos pagal savo teisinę prigimtį yra ir civilinės atsakomybės forma už neįvykdytą ar netinkamai įvykdytą prievolę (CK 6.256 str., 6.258 str.). Netesybos, neįvykdžius prievolės ar ją netinkamai įvykdžius, padeda kompensuoti kreditoriui nuostolius, nes kreditoriui nereikia įrodinėti nuostolių dydžio.

22Tarp šalių sudarytos rangos sutarties, pagal kurią ieškovas įsipareigojo pastatyti daugiabutį gyvenamąjį namą, kaina yra 2 409 448 Lt. Kaip matyti iš byloje esančios medžiagos, namas buvo pastatytas, pastatytame name butai yra parduoti, išskyrus vieną, kuris ieškiniui užtikrinti buvo areštuotas. Tai reiškia, kad statybos rangos sutartis iš esmės buvo įvykdyta, tačiau tarp šalių vyksta ginčas dėl netinkamo sutarties įvykdymo, t. y. dėl pavėlavimo įvykdyti sutartį.

23Kaip jau buvo pasakyta, netesybos padeda kreditoriui kompensuoti nuostolius. Nuostolių kreditoriui įrodinėti nereikia, tačiau teismas, spręsdamas klausimą dėl netesybų dydžio, turi atsižvelgti į daugelį aplinkybių, tarp jų ir į pažeidimo padarinius, prievolės sumą ir kt. Atsakovas neįvardija nuostolių, kuriuos jis patyrė ieškovui ne laiku įvykdžius prievolę, dydžio. Ieškovas nurodo, kad už pastatytame name parduotus butus atsakovas gavo daugiau nei keturis milijonus litų, t. y. kad nuostolių dėl ne laiku įvykdytos prievolės nepatyrė. O atsakovas nenurodė jokių aplinkybių, dėl kurių, ieškovui ne laiku įvykdžius sutartį, patyrė nuostolius.

24Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad papildomų darbų, nenumatytų statybos rangos sutartyje, atlikimas buvo viena iš priežasčių, dėl kurių ieškovas ne laiku įvykdė sutartį. Šalys 2006 m. vasario 2 d. sutarė dėl papildomų darbų, kurie nebuvo numatyti 2005 m. rugpjūčio 1 d. statybos rangos sutartyje, atlikimo. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs tą aplinkybę, kad papildomiems darbams atlikti reikėjo ir papildomo laiko ir dėl to užsitęsė sutarties įvykdymo terminas, pagrįstai sumažino netesybų dydį, nes tai, teisėjų kolegijos nuomone, užtikrina ieškovo ir atsakovo interesų pusiausvyrą ir teisingumo principo įgyvendinimą (CK 1.5 str.).

25Atsakovas UAB ,,Katreks“ nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai konstatavo, jog ieškovo negalėjimą laiku baigti darbus nulėmė ta aplinkybė, kad buvo ne laiku atsiskaitoma už atliktus darbus. Tačiau, kaip matyti iš ieškovo ataskaitos, mokėjimai už atliktus darbus pradėjo vėluoti nuo 2006 m. pradžios. Ieškovas pateikė duomenis, iš kurių matyti, kad atsakovas 2006 m. birželio 1 d. (sutarties įvykdymo terminas) buvo ieškovui skolingas 392 189 Lt. Atsakovas teigia, kad mokėjimai vėlavo dėl tos priežasties, kad ieškovas pagal rangos sutarties kainą 2006 m. birželio 1 d. buvo neatlikęs darbų, kurių vertė 373 469 Lt. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ieškovas ne laiku, t. y. iki 2006 m. liepos 1 d. (kaip nurodyta priešieškinyje), neatliko darbų, kurių vertė 32 824 Lt. Tačiau iš sprendime išdėstytų motyvų nėra aiški laiku neatliktų darbų apskaičiavimo vertė. Iš ieškovo pateiktų darbų atlikimo aktų (b. l. 74, 76, 83, 85, 87, 90) matyti, kad šiuose aktuose nurodyti darbai, kurių vertė 123 105 Lt, buvo atlikti 2006 m. liepos-spalio mėn. O darbai, kurių vertė 368 381 Lt, kuriuos atsakovas priešieškinyje įskaičiuoja į pavėluotai atliktų darbų sumą, buvo atlikti 2006 m. birželio mėn. (b. l. 78-81, t. 1). Taigi, ieškovas po 2007 m. birželio mėn. atliko darbų, kurių vertė 123 105 Lt. Sutarties 8.2 punkte numatyta, kad, uždelsus atlikti darbus ilgiau kaip 20 dienų nei numatyta statybos kalendoriniame grafike, ieškovas moka atsakovui baudą, lygią neatliktų darbų kainai. Darbų atlikimo kalendorinis grafikas buvo sudarytas ir pasirašytas šalių, taip pat ir antrojo atsakovo UAB ,,Energijos taupymo centras“ (b. l. 15, t. 1). Pagal darbų atlikimo grafiką darbai turėjo baigtis 2006 m. birželio mėn. Statybos rangos sutartyje darbų atlikimo terminas buvo nustatytas iki 2006 m. birželio mėn. Tačiau tarp šalių kitas darbų atlikimo grafikas po sutarties sudarymo nebuvo sudarytas. Kadangi sutartimi buvo nustatyta, kad darbų atlikimo terminai skaičiuojami pagal nustatytus terminus kalendoriniame grafike, tai apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad baudos už laiku neatliktus darbus skaičiuojamos pagal minėtą šalių sudarytą darbų grafiką. Pažymėtina, kad ir atsakovas, skaičiuodamas neatliktų darbų vertę, pradelstą terminą pradeda skaičiuoti nuo 2005 m. liepos 1 d. Atsakovas darbų atlikimo terminus nustatė ne pagal darbų priėmimo-perdavimo aktus, o pagal PVM sąskaitų faktūrų (kurios yra išrašytos vėliau, nei atlikti darbų perdavimai-priėmimai) išrašymo datas. Tokiu būdu skaičiuodamas darbų, atliktų praleidus nustatytą terminą, vertę, atsakovas suskaičiavo, kad jų vertė yra 491 486 Lt. Tačiau atsakovo pasirinktas skaičiavimo būdas yra neteisingas, nes atliktų darbų perdavimas-priėmimas yra įforminamas aktais, o ne PVM sąskaitomis faktūromis (CK 6.694 str.). Kaip jau buvo pasakyta, po 2006 m. birželio mėn. ieškovas atliko darbų, kurių vertė 123 105 Lt. Atsakovas priešieškiniu neprašo sumokėti baudą nuo 118 017 Lt papildomų darbų vertės. Taigi, ieškovas numatytu terminu neatliko darbų, kurių vertė 5 088 Lt (123 105 Lt minus 118 017 Lt). Nustačius, kad ieškovas laiku neatliko tik 5 088 Lt vertės darbų, už kuriuos prašo sumokėti, pagal rangos sutarties 8.2 punkto sąlygas ieškovas turėtų sumokėti 5 088 Lt baudą. Tačiau apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į jau aptartas aplinkybes, kad atsakovas ieškovui laiku nesumokėdavo už atliktus darbus, kad ieškovui reikėjo atlikti papildomus darbus, sprendžia, kad ieškovas nėra kaltas netinkamai įvykdęs sutartį, t. y. laiku neatlikęs darbų (CK 6.245 str., 6.248 str.).

26Išdėstytų argumentų pagrindu atsakovo priešieškinis netenkintinas ir pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria patenkintas priešieškinis, naikintina.

27Atsakovai UAB ,,Energijos taupymo centras“ ir UAB ,,Katreks“ 2005 m. liepos 11 d. sudarė sutartį, kurią pavadino Statinio projektavimo ir statinio statybos valdymo sutartimi (b. l. 6-13, t. 1). Sutarties dalyje ,,Sutarties objektas“ nustatyta, kad UAB ,,Katreks“ (statinio projektavimo ir statinio statybos valdytojas) įsipareigoja sutartyje nustatyta tvarka ir terminais atsakovo UAB ,,Energijos taupymo centras“ (užsakovo) vardu ir lėšomis vykdyti daugiabučio gyvenamojo namo statybą: projektavimo valdymo ir projektavimo darbus, statinio statybos valdymo ir statinio statybos darbus ir kt. Atsakovas UAB ,,Energijos taupymo centras“ įsipareigojo priimti darbus ir už juos sumokėti sutartyje nustatytais terminais. Taip šia sutartimi viena šalis – UAB ,,Katreks“ – įsipareigojo kitos šalies – UAB ,,Energijos taupymo centras“ – vardu ir lėšomis vykdyti statybos valdymo ir statinio statybos darbus, pastatant statinį, kas atitinka pavedimo sutarties sampratą. Sutarties II – XII skyriuose išdėstytos sąlygos apima statybos rangos sutarties sampratą. Taigi iš 2005 m. liepos 11 d. Statinio projektavimo ir statinio statybos valdymo sutarties turinio matyti, kad ji turi pavedimo bei statybos rangos sutartims būdingų elementų. 2005 m. rugpjūčio 1 d. tarp atsakovo UAB ,,Katreks“ ir ieškovo sudaryta sutartis yra statybos rangos sutartis. Apeliantas UAB ,,Katreks“ ir atsakovas UAB ,,Energijos taupymo centras“, prisidėjęs prie apeliacinio skundo, teigia, kad UAB ,,Energijos taupymo centras“ nėra 2005 m. rugpjūčio 1 d. Statybos rangos sutarties šalimi, todėl nėra atsakinga ieškovui. Nagrinėjant šį tarp šalių kilusį ginčą, reikia išaiškinti ir nustatyti aplinkybes, ar 2005 m. rugpjūčio 1 d. Statybos rangos sutartį ieškovas sudarė su pačiu UAB ,,Katreks“, ar kaip su UAB ,,Energijos taupymo centras“ atstovu. Pagal 2005 m. rugpjūčio 1 d. Statybos rangos sutarties 1.1 punktą UAB ,,Katreks“ sutartį sudarė, veikdamas pagal 2005 m. liepos 11 d. pavedimo sutartį Nr. PV0505, todėl yra pagrindas manyti, kad UAB ,,Katreks“ sutartį su ieškovu sudarė veikdama ne pagal savo pačios, kaip juridinio asmens valdymo organo (generalinio direktoriaus), turimą kompetenciją sudaryti sutartis, o 2005 m. liepos 11 d. Statinio projektavimo ir statinio statybos valdymo sutarties, turinčios pavedimo sutarties elementus, pagrindu. Todėl, nagrinėjant bylą iš naujo, reikalinga išaiškinti 2005 m. rugpjūčio 1 d. sutarties sudarymo aplinkybes ir įvertinti, ar tos aplinkybės buvo tokios, kad ieškovas protingai galėjo manyti, jog 2005 m. rugpjūčio 1 d. sutartį sudaro su UAB ,,Energijos taupymo centras“ atstovu (įgaliotiniu). Pirmosios instancijos teismas, remdamasis 2005 m. rugpjūčio 1 d. sutarties 1.1 punkte nustatyta sąlyga, išvadą, kad 2005 m. rugpjūčio 1 d. Statybos rangos sutartį atsakovas UAB ,,Katreks“ su ieškovu sudarė 2005 m. liepos 11 d. sutarties pagrindu, padarė nepilnai ištyręs visas aplinkybes. Kaip jau buvo pasakyta, 2005 m. liepos 11 d. sutartis turi ir pavedimo sutarties, ir statybos rangos sutarties elementų, todėl nepakanka šią sutartį išaiškinti vien tik 2005 m. rugpjūčio 1 d. sutarties 1.1 punkte išdėstyto teksto pažodiniu aiškinimu.

28Kadangi ieškovo apeliacinis skundas patenkintas, ieškovui iš atsakovo UAB ,,Katreks“ priteisiamas 300 Lt žyminis mokestis už apeliacinį skundą (CPK 93 str. 1 d.).

29Atsakovas UAB ,,Energijos taupymo centras“ prašė pakeisti 2006 m. gruodžio 7 d. pirmosios instancijos teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones: panaikinti laikinąsias apsaugos priemones (areštą) butui, esančiam Kaune, Tyrulių g. 20-3, ir laikinąsias priemones taikyti daliai administracijos patalpų, esančių Kaune, Taikos pr. 133B. Nurodo, kad visų administracijos patalpų vertė šiuo metu yra 945 000 Lt, o dalies patalpų, kurioms prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones (administracinės patalpos ir negyvenamųjų patalpų dalis pirmo aukšto ir rūsiai), vertė yra 642 000 Lt, kas užtikrintų teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą.

30Prašymas netenkintinas. Pirma, reikalavimas, kurį ieškovas yra pareiškęs atsakovui, yra didesnis nei patalpų, kurioms atsakovas prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, vertė. Antra, vykdant teismo sprendimą priverstinai turtas paprastai yra realizuojamas už mažesnę kainą. Todėl tuo atveju, jeigu ieškinys būtų patenkintas, įvykdyti teismo sprendimą nepakaktų minėto turto, juolab kad taikyti laikinąsias apsaugos priemones prašoma tik daliai patalpų. Klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo būtų galima spręsti prašant panaikinti areštą butui, esančiam Kaune, Tyrulių g. 20-3, ir taikyti areštą visoms patalpoms, esančioms Kaune, Taikos pr. 133B, nes šis turtas užtikrintų būsimo teismo sprendimo įvykdymą, tačiau atsakovas tokio prašymo nėra pareiškęs.

31Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2, 4 punktais, 146 straipsniu,

Nutarė

32Kauno apygardos teismo 2007 m. birželio 7 d. sprendimo dalį, kuria patenkintas uždarosios akcinės bendrovės ,,Zigstata“ ieškinys, panaikinti ir bylą dėl šios dalies perduoti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

33Kitą sprendimo dalį, kuria iš dalies patenkintas atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Katreks“ priešieškinis, panaikinti. Atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Katreks“ priešieškinį atmesti. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Zigstata“ iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Katreks“ 300 Lt žyminį mokestį už apeliacinį skundą.

34Atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Energijos taupymo centras“ prašymą pakeisti laikinąsias apsaugos priemones atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas UAB ,,Zigstata“ ieškiniu prašė priteisti solidariai iš... 4. Ieškovas nurodė, kad 2005 m. liepos 11 d. UAB ,,Energijos taupymo centras“... 5. Atsakovas UAB ,,Katreks“ priešieškiniu prašė priteisti iš UAB... 6. Atsakovas UAB „Katreks“ nurodė, kad 2005 m. rugpjūčio 1 d. tarp UAB... 7. Atsakovas nurodė, kad tik ištaisius statybos esamą broką ir ieškovui... 8. Kauno apygardos teismas 2007 m. birželio 7 d. sprendimu ieškinį patenkino,... 9. Ieškovas UAB ,,Zigstata“ apeliaciniu skundu prašo Kauno apygardos teismo... 10. Atsakovas UAB ,,Katreks“ apeliaciniu skundu prašo Kauno apygardos teismo... 11. Atsakovas UAB ,,Energijos taupymo centras“ pateikė teismui prisidėjimą... 12. Atsakovai UAB ,,Katreks“ ir UAB ,,Energijos taupymo centras“ atsiliepimais... 13. Ieškovas UAB ,,Zigstata“ atsiliepimu į atsakovo UAB ,,Katreks“... 14. Ieškovo apeliacinis skundas tenkintinas.... 15. Atsakovo apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 16. Ieškovas ieškinį priteisti solidariai iš atsakovų UAB ,,Katreks“ ir UAB... 17. Taigi, ginčas tarp šalių yra kilęs dėl sumokėjimo už atliktus darbus,... 18. Aplinkybę dėl atliktų darbų nekokybiškumo atsakovas siekė įrodyti... 19. Pirmosios instancijos teismas, nepriėmęs iš atsakovo ekspertizės akto,... 20. Nagrinėdamas bylą iš naujo, teismas turi išaiškinti ieškovo poziciją... 21. CK 6.73 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kai netesybos aiškiai yra per... 22. Tarp šalių sudarytos rangos sutarties, pagal kurią ieškovas įsipareigojo... 23. Kaip jau buvo pasakyta, netesybos padeda kreditoriui kompensuoti nuostolius.... 24. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad papildomų darbų, nenumatytų... 25. Atsakovas UAB ,,Katreks“ nurodo, kad pirmosios instancijos teismas... 26. Išdėstytų argumentų pagrindu atsakovo priešieškinis netenkintinas ir... 27. Atsakovai UAB ,,Energijos taupymo centras“ ir UAB ,,Katreks“ 2005 m. liepos... 28. Kadangi ieškovo apeliacinis skundas patenkintas, ieškovui iš atsakovo UAB... 29. Atsakovas UAB ,,Energijos taupymo centras“ prašė pakeisti 2006 m. gruodžio... 30. Prašymas netenkintinas. Pirma, reikalavimas, kurį ieškovas yra pareiškęs... 31. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 32. Kauno apygardos teismo 2007 m. birželio 7 d. sprendimo dalį, kuria... 33. Kitą sprendimo dalį, kuria iš dalies patenkintas atsakovo uždarosios... 34. Atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Energijos taupymo centras“...