Byla e2-9371-1004/2017
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Vaidotas Narvidas, sekretoriaujant posėdžių sekretorei Ritai Levickytei, dalyvaujant ieškovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „aPROtype“ atstovui advokato padėjėjui R. B., nedalyvaujant atsakovo UAB „Kosrima“ atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „aPROtype“ ieškinį atsakovui UAB „Kosrima“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 5736,73 Eur skolos, 6 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro žyminis mokestis ir išlaidos advokato pagalbai apmokėti.

5Ieškovas ieškinyje nurodė, jog užsiima miškų pirkimu bei teikia miško/medienos ištraukimo paslaugas. Miško/medienos ištraukimo paslaugas savo klientams teikia pagal jų poreikius ir reikalavimus. Nurodė, jog nuo 2017 m. gegužės mėn. 22 d. iki birželio 9 d. pagal atsakovo UAB „Kosrima“ užsakymą atliko miško/medienos ištraukimo darbus ( - ). Tačiau atsakovas už suteiktas paslaugas vengia atsiskaityti ir nenurodo jokių logiškų/pateisinamų priežasčių. Pažymi, jog skolos susidarymą liudija išrašytos, tačiau neapmokėtos PVM sąskaitos – faktūros Nr. 0040; Nr. 0042, bendrai 5736,73 Eur sumai. PVM sąskaitos – faktūros išrašytos 2017 m. birželio 19,26 d., turėjo būti apmokėtos per vieną dieną, t. y. iki 2017 m. birželio 20,27 d. Ieškovas nustatytas pareigas bei prisiimtus įsipareigojimus įvykdė tinkamai, tačiau atsakovas nėra atsiskaitęs, nors dėl suteiktų paslaugų kokybės atsakovas jokių pretenzijų nėra/nebuvo pateikęs. Pažymėjo, jog atsakovas visiškai nereaguoja į ieškovo siunčiamus raginimus apmokėti susidariusį įsiskolinimą. Teigė, jog PVM sąskaita – faktūra yra vertinama kaip sutartinius santykius patvirtinantis dokumentas. PVM sąskaitos – faktūros atsakovui ieškovo buvo siųstos ir priimtos elektroniniu paštu. Nurodė, jog paslaugas atsakovui suteikė kaip subrangovas, nes atsakovas, kaip rangovas buvo pasitelkęs suteikti paslaugas užsakovui UAB „Realforest 1“, kurį prašė į bylą įtraukti trečiuoju asmeniu.

6Parengiamajame posėdyje 2017 m. lapkričio 8 d. paaiškėjo, jog papildomi pasirengimo bylai nagrinėti teisme veiksmai nėra reikalingi, nėra galimybės šalims sudaryti taikos sutarties, todėl teismas pradėjo bylos nagrinėjimą ir išsprendė bylą iš esmės iš karto po parengiamojo teismo posėdžio (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 231 str. 5 d.).

7Teismo posėdyje ieškovo atstovas ieškinio reikalavimus palaikė ir juos prašė tenkinti. Pažymėjo, jog atsakovas žodiniu susitarimu buvo įsipareigojęs atsiskaityti po PVM sąskaitų – faktūrų pateikimo. Sąskaitos atsakovui buvo pateiktos elektroniniu paštu. Atsakovas parašė pastabą, kad ieškovas įtrauktų į PVM sąskaitą – faktūrą atliktus darbus. Po PVM sąskaitų – faktūrų pateikimo laukė apmokėjimo, tačiau atsakovas jokių apmokėjimų neatliko. Elektroninių paštu paragino atsakovą apmokėti, tačiau mokėjimai nėra atlikti net bylą nagrinėjant teisme. Pažymėjo, jog nėra ginčo dėl darbų kokybės, o atsakovas ginčija tik atsiskaitymo terminus. Nurodė, jog ieškovas nebuvo sutaręs su atsakovu dėl 180 dienų termino atsiskaityti. Atsakovas nepadarė nei vienos įmokos ir nuo š. m. spalio 25 d., todėl negali būti tenkinamas jo prašymas mokėti ieškovui skolą dalimis per 6 mėn. Priteisiant bylinėjimosi išlaidas trečiojo asmens naudai, siūlo atsižvelgti į parengiamojo teismo posėdžio trukmę, netikslius kuro išlaidų ir kitų bylinėjimosi išlaidų trečiojo asmens pateiktus paskaičiavimus.

8Atsakovas teismo posėdyje nedalyvavo, prašė procesinius dokumentus siųsti paštu, tačiau adreso korespondencijai nenurodė (b.l. 29). Procesiniai dokumentai (šaukimai į parengiamuosius teismo posėdžius) atsakovui UAB „Kosrima“ buvo siųsti teik per elektroninių paslaugų portalą (EPP), nes byla vesta elektronine forma, atsakovui pranešant, kaip prie šios formos prisijungti (b.l. 30), taip pat tiek registruotos buveinės adresu, esančiu (( - )). Šaukimas į teismo 2017 m. lapkričio 8 d. parengiamąjį teismo posėdį laikytinas tinkamai įteiktu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 str. 2 ir 4 d. Tinkamam ir efektyviam procesinių dokumentų įteikimui atlikti būtina žinoti tikslų adresą, kuriuo galima siųsti dokumentus, todėl dalyvaujantys byloje asmenys privalo nedelsdami informuoti teismą ir kitus byloje dalyvaujančius asmenis apie kiekvieną procesinių dokumentų įteikimo būdo, adreso pašto korespondencijos siuntoms pasikeitimą (CPK 121 str. 1 d.). Jei adresato adresas ar dokumentų įteikimo būdas bylos nagrinėjimo metu pasikeičia, o jis nevykdo savo procesinės pareigos ir neinformuoja apie tai nei teismo, nei kitų byloje dalyvaujančių asmenų, procesiniai dokumentai siunčiami paskutiniu teismui žinomu adresu ir laikomi įteiktais tinkamai (CPK 121 str. 2 d.). Atsakovui procesiniai dokumentai du kartus išsiųsti Juridinių asmenų registre (Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys) nurodytu buveinės adresu, tačiau grąžinti teismui neįteikti. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovas pateikęs teismui atsiliepimą į ieškinį ir pareiškęs prašymą procesinius dokumentus siųsti paštu, toliau nagrinėjamos bylos eiga visiškai nesidomėjo. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas tinkamai nevykdė CPK 121 str. 1 d. reikalavimų ir neinformavo teismo apie procesinių dokumentų įteikimo būdo ar vietos pasikeitimą, visiškai nesidomėjo nagrinėjamos bylos eiga, laikytina, kad šaukimas į teismo parengiamąjį posėdį atsakovui įteikti tinkamai. Pažymėtina, jog atsiliepime atsakovas nurodė, jog byla bus vedama nedalyvaujant advokatui (b.l. 52). Atsakovas informuotas, jog parengiamajame posėdyje paaiškėjus, jog papildomi pasirengimo bylai nagrinėti teisme veiksmai nėra reikalingi, teismas turi teisę pradėti bylos nagrinėjimą ir išspręsti bylą iš esmės iš karto po parengiamojo teismo posėdžio (CPK 231 str. 5 d.).

9Atsakovas atsiliepimu (b.l. 52) su ieškovo ieškiniu dalinai nesutiko. Nurodė, jog už ieškovo atliktas medienos ištraukimo paslaugas, prieš ieškovui pradedant juos atlikti, nesudarant rašytinės sutarties, tarpusavyje buvo sutarta apmokėjimą už darbus atlikti per 180 dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros pateikimo. Minėtas apmokėjimo terminas nebuvo įrašytas į pateikiamas PVM sąskaitas – faktūras. Pažymėjo, jog todėl rašytinio įrodymo dėl apmokėjimo termino neturi. Paaiškino, jog sutartinis pirmo mokėjimo terminas sueina tik 2017 m. gruodžio 15 d., o mokėjimas už sekančią PVM sąskaitą – faktūrą – 2017 m. gruodžio 23 d. Kadangi minėti mokėjimai pagal šalių žodinį susitarimą nebuvo planuoti anksčiau, neturi galimybės šiuo metu vienu mokėjimu pilnai atsiskaityti su ieškovu. Sutinka per 6 mėn. lygiomis dalimis pilnai apmokėti įsiskolinimą, pradedant 2017 m. spalio 25 d. Pažymi, jog sutinka sudaryti taikos sutartį.

10Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Realforest 1“, pateikė atsiliepimą (b.l. 31-34), kuriuo dėl ieškinio reikalavimų pagrįstumo prašė spręsti teismo nuožiūra. Taip pat prašė teismo pašalinti trečiąjį asmenį iš bylos ir priteisti trečiojo asmens patirtas bylinėjimosi išlaidas. Pažymėjo, jog byloje nėra ir tretysis asmuo neturi duomenų, kad trečiojo asmens nusamdytas atsakovas persamdė ieškovą. Todėl trečiojo asmens su atsiliepimu pateikti duomenys negali patvirtinti ieškovo ieškinyje nurodytų aplinkybių, jie su ieškinio aplinkybėmis nėra susiję ir nėra faktinio ir teisinio pagrindo byloje trečiuoju asmeniu laikyti UAB „Realforest 1“.

11Parengiamajame teismo posėdyje 2017 m. spalio 13 d. siekiant nedidinti bylinėjimosi išlaidų, nesant ieškovo prieštaravimų ir atsižvelgiant į atsakovo pateiktą atsiliepimą, teismas protokoline nutartimi nutarė pašalinti trečiąjį asmenį UAB „Realforest 1“ iš bylos trečiojo asmens, o bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą paliko spręsti priimant procesinį sprendimą.

12Ieškinys tenkintinas visiškai.

  1. Dėl ginčo esmės.

13Tarp šalių kilo ginčas dėl įrodymų vertinimo, nustatant bylai reikšmingą aplinkybę ar kada atsakovui kyla prievolė apmokėti ieškovui pagal ieškovo išrašytą 2017 m. birželio 19 d. PVM sąskaitą – faktūrą Serija APR17 Nr. 0040, 5082,00 Eur sumai už atliktus 600 m3 medienos traukimo darbus (b.l. 6) ir 2017 m. birželio 26 d. PVM sąskaitą – faktūrą Serija APR17 Nr. 0042, 654,73 Eur sumai už atliktus 77,3 m3 medienos traukimo darbus (b.l. 9) (viso 5736,73 Eur sumos). Byloje nustatyta, kad atsakovas pagal minėtas PVM sąskaitas - faktūras su ieškovu nėra atsiskaitęs.

14Kaip nustatyta iš bylos medžiagos, ieškovo atstovo paaiškinimo, šalys neginčija atliktų darbų kokybės, apimties, pagal tarp šalių žodžiu sudarytą rangos sutartį. Esant tarp šalių susiklosčiusiems pasitikėjimo pagrindu rangos santykiams, dėl prievolės ir terminų apmokėti PVM sąskaitas – faktūras taip pat vertintini šalių atlikti konkliudentiniai veiksmai, nes rašytinės sutarties dėl apmokėjimo terminų šalys nesudarė. Nesant ginčo tarp šalių ir pagal byloje esančių įrodymų visumą konstatuotina, jog atsakovui paslaugos visa apimtimi pagal ieškovo išrašytas PVM sąskaitas – faktūras 5736,73 Eur sumai buvo suteiktos už medienos traukimo darbus. Šalys bendravo elektroniniu paštu, atsakovas 77,3 m3 sumai pats paprašė išrašyti PVM sąskaitą – faktūrą (b.l. 11).

15Dėl PVM sąskaitų - faktūrų teisinės reikšmės kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad pagal PVM įstatymo 2 str. 1 d. 30 p. įtvirtintą sąvokos apibrėžimą PVM sąskaita - faktūra – šiame įstatyme nustatytus privalomus reikalavimus atitinkantis dokumentas, kuriuo įforminamas prekių tiekimas arba paslaugų teikimas, taip pat avanso sumokėjimas. Taigi PVM sąskaita - faktūra yra specialios formos buhalterinės apskaitos dokumentas, kuriuo turi būti įforminamos ūkinės operacijos PVM apskaitos tikslais; PVM sąskaitos faktūros paskirtis – įforminti įvykusį prekių pateikimą. Sutiktina su ieškovu, jog vienos iš sutarties šalių išrašyta PVM sąskaita - faktūra savaime nėra sutartis, tačiau turi būti vertinama kaip sutartinius santykius patvirtinantis dokumentas. Remiantis PVM sąskaita - faktūra galima patvirtinti šalių sutartinių santykių faktą, kaip tokį, tačiau negalima nustatyti šių santykių pobūdžio, t. y. to, ar šalis sieja pirkimo – pardavimo ar komiso, ar dar kitokie sutartiniai santykiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. sausio 28 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-15/2008; 2009 m. birželio 22 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-256/2009; 2009 m. lapkričio 9 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-484/2009; 2015 m. gegužės 6 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-250-469/2015 ir kt.).Taigi, nors PVM sąskaita - faktūra ir negali būti laikoma neginčijamu darbų priėmimo aktu ar kitokiu darbų priėmimą patvirtinančiu dokumentu.

16Ieškovo pateiktose PVM sąskaitose - faktūrose nėra nurodytas jų apmokėjimo terminas. Ieškovas pateikęs elektroniniu paštu 2017 m. birželio 19 d. (b.l. 13) ir 2017 m. birželio 26 d. (b.l. 14) PVM sąskaitas – faktūras, nesulaukė atsakovo atsiskaitymo. Dėl šios priežasties 2017 m. rugpjūčio 13 d. elektroniniu laišku kreipėsi į atsakovą, prašydamas apmokėti už atliktus darbus 5736,73 Eur sumą per dvi darbo dienas (b.l. 16). Atsakovas į šį elektroninį raginimą įvykdyti prievolę neatsakė, teismui nepateikė duomenų, patvirtinančių, kad jis nesutiko su ieškovo nustatytu terminu PVM sąskaitoms – faktūroms apmokėti ir tarp šalių buvo sutartas kitoks terminas atsiskaityti. Pažymėtina, jog ieškovas po atliktų darbų praėjus pakankamai daug laiko po minimų PVM sąskaitų – faktūrų išrašymo paragino atsakovą atsiskaityti, suteikdamas jam įvykdomą ir protingą terminą atsiskaityti. Pagal bylos duomenys, atsakovas paslaugas pagal PVM sąskaitas – faktūras gavo ir už jas privalo atsiskaityti.

17Pažymėtina, jog atsakovas atsiliepime nurodytam terminui atsiskaityti su ieškovu įrodymų byloje nepateikė. Pažymėtina, jog atsakovas nevykdo net gera valia atsiliepime nurodyto įsipareigojimo ieškovui pradėti mokėti dalimis nuo š. m. spalio 25 d., todėl įrodinėjimo pareigos atsakovas tinkamai neįvykdė (CPK 178 str.). Tuo tarpu ieškovas įrodymu visuma įrodė, jog mokėjimo terminas pagal išrašytas PVM sąskaitas – faktūras yra suėjęs. Todėl atsakovo argumentai, jog jis termino atsiskaityti su ieškovu nepraleido, yra atmestini kaip nepagrįsti.

18Dėl aukščiau išdėstyto darytina išvada, jog atsakovas nuo 2007 m. rugpjūčio 16 d. neatliko mokėjimų ieškovui už suteiktas paslaugas ir neatsiskaitė pagal išrašytas PVM sąskaitas - faktūras, todėl 5736,73 Eur skolos suma priteistina (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.53, 6.38, 6.63, 6.200, 6.205 str., CPK 185 str.). Atsakovo prašymas išdėstyti skolos mokėjimą 6 mėn. terminui nėra motyvuotas, kaip reikalauja įstatymas, nurodant būtinumą tokiam prašymui, prašymui prieštarauja ir ieškovas, todėl jis nėra tenkintinas (CPK 284 str. 1 d.).

  1. Dėl įstatyminių palūkanų priteisimo.

19Iš atsakovo ieškovui priteistinos 6 procentus metinių palūkanų už priteistą 5736,73 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme, tai yra nuo 2017 m. rugpjūčio 18 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

  1. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas ir kitų bylos klausimų išsprendimas.

20Ieškinį patenkinus visiškai 757,00 Eur sumos (167,00 + 290,00 + 150,00 + 150,00 Eur) bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 167,00 Eur sumos žyminis mokestis (129,00 Eur už ieškinį ir 38,00 Eur už prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones) (b.l. 10,17) ir 290,00 Eur sumos advokato padėjėjo teisinės pagalbos išlaidos, kurias sudaro 290,00 Eur išlaidos už ieškinio surašymą advokato pagalbai apmokėti (b.l. 7,12), 150,00 Eur už atstovavimą 2017 m. spalio 13 d. teismo posėdyje (100 Eur atstovavimas ir 50,00 Eur sugaištas darbo laikas) (b.l. 59,60), 150,00 Eur už atstovavimą 2017 m. lapkričio 8 d. teismo posėdyje (100 Eur atstovavimas ir 50,00 Eur sugaištas darbo laikas), priteistinos ieškovui iš atsakovo (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 5,7 d., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d., 98 str.).

21Tretysis asmuo byloje pateikė teismui duomenys, jog yra patyręs 691,30 Eur (280,33 + 352,93 + 58,04 Eur) sumos bylinėjimosi išlaidas dėl advokato/advokato padėjėjo teisinių paslaugų, kurias sudaro 280,33 Eur atsiliepimo į ieškovo ieškinį rengimas (b.l. 54,55,56), 352,93 Eur sumos (su PVM) pasirengimo ir atstovavimo 2017 m. spalio 13 d. teismo posėdyje 231,68 Eur (be PVM) išlaidos ir kompensacija 60,00 Eur (be PVM) už išlaidas transportui (b.l. 57,58) bei 58,04 Eur išlaidas transportui pagal kuro įsigijimo čekį. UAB „Realforest 1“ prašė priteisti spręsti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą ir šias išlaidas priteisti. Ieškovas siūlė atsižvelgti į parengiamojo teismo posėdžio trukmę, netikslius kuro išlaidų ir kitų bylinėjimosi išlaidų trečiojo asmens pateiktus paskaičiavimus.

22Trečiojo asmens turėtas bylinėjimosi išlaidas sąlygoja jo dalyvavimas procese. Trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų dėl ginčo dalyko, dalyvavimą byloje apsprendžia tai, jog jis, neturėdamas materialinio teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi, paprastai su viena iš šalių yra susijęs tokiais materialiniais teisiniais santykiais, jog bylos išsprendimas gali turėti įtakos jo teisėms arba pareigoms (CPK 47 str. 1 d.). Paprastai toks asmuo nėra materialinio teisinio santykio, dėl kurio tarp šalių yra kilęs ginčas, subjektas, bet dalyvauja procese norėdamas ateityje apsisaugoti nuo kurių nors pareigų proceso šaliai pagal jos regresinį ieškinį, arba jie turi kitokį asmeninį teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi. Šiuo atveju ieškovas prašė įtraukti į bylą trečiąjį asmenį ir teismas prašymą tenkino.

23Pažymėtina, kad trečiojo asmens teisė į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą reglamentuoja CPK 47 str. 2 d. nuostatos, jog tretysis asmenys, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, turi šalies procesines teises ir pareigas. Išimtys, t. y. tos teisės, kurios neturi trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, yra nurodytos CPK 47 str. 2 d., kurioje nėra nurodyta, jog šie asmenys neturi teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, to nenumato ir bylinėjimosi išlaidas reglamentuojančios taisyklės (CPK 79-100 str.). Lietuvos apeliacinio teismo ir kasacinio teismo praktikoje taip pat pripažįstama ir trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, teisė gauti bylinėjimosi išlaidas. Nurodyta, kad bylinėjimosi išlaidos paskirstomos ne tik bylos šalims ir tretiesiems asmenims, pareiškusiems savarankiškus reikalavimus, bet ir tretiesiems asmenims, nepareiškusiems savarankiškų reikalavimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gruodžio 13 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-580/2005; 2006 m. birželio 21 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-422/2006; 2009 m. spalio 23 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-442/2009, Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. kovo 31 d. nutartis byloje Nr. 2-751/2011). Taip pat pažymėtina, kad tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, procese dalyvauja tam, jog galėtų išdėstyti savo poziciją (reikšti atsikirtimus) byloje, nuo kurios baigties gali priklausyti jų materialiosios teisės ir pareigos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartis Nr. 3K-3-425-686/2015). Dėl to, trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, nepripažinimas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo subjektais neatitiktų trečiųjų asmenų instituto paskirties – sudaryti sąlygas nurodytiems asmenims savarankiškai ginti savo teises ir interesus, užtikrinti galimybę spręsti civilines bylas operatyviai ir ekonomiškai.

24Vadovaujantis aukščiau išdėstytu, akivaizdu, kad byloje dalyvaujantis trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, turi teisę į patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, nepriklausomai nuo to, kurios šalies naudai yra priimamas sprendimas. Teismas atkreipia dėmesį, kad šioje byloje sprendimas priimtas ieškovo naudai, visiškai tenkinant jo ieškinį, todėl šiuo atveju taikytini CPK 93 str. 1 d. ir 98 str. įtvirtinti bylinėjimosi išlaidų paskirstymo principai, šias išlaidas priteisiant iš atsakovo.

25Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir ieškovo atstovo paaiškinimus bei rašytinę bylos medžiagą, spręstinas klausimas dėl trečiojo asmens UAB „Realforest 1“ patirtų bylinėjimosi išlaidų dydžio pagrįstumo. Parengiamasis posėdis, kuriame protokoline teismo nutartimi iš proceso pašalintas trečiasis asmuo, trūko suapvalinus tik 10 min., tačiau prašoma priteisti už 4 val. pasirengimą ir atstovavimą teismo posėdyje. Taip pat pateikti duomenys, jog trečiasis asmuo turėjo 72,60 Eur išlaidų kurui (kompensacija už išlaidas transportui), o pateikia prašymą prijungti 58,04 Eur sumos kuro čekį. Taip pat nepateikti įrodymai, jog apmokėtas 280,33 Eur sumos pasirengimo ir atstovavimo teismo posėdyje išlaidos, o kompensacija už išlaidas transportui apmokėta tik iš dalies (2017-10-12 prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo).

26Todėl iš atsakovo trečiojo asmens naudai priteistina 280,33 Eur teisinės advokato pagalbos išlaidų rengiant atsiliepimą į ieškinį (PVM sąskaita – faktūra Serija CER Nr. 0004733 bei mokėjimas (b.l. 55,56)). Atstovo pasirengimo ir atstovavimo (parengiamajame) teismo posėdyje išlaidas teismas mažina iki 1 val., t. y. iki 57,92 Eur + PVM, - 70,08 Eur. Teismas priteisia tik 58,04 Eur su PVM (pateiktas kuro įsigijimo čekis) kompensaciją už išlaidas transportui (PVM sąskaita – faktūra Serija CER Nr. 0004771 bei mokėjimas (b.l. 57,58)), pagal pateiktą 2017 m. spalio 12 d. prašymą (b.l. 54) (CPK 88 str. 1 d. 10 p.). Trečiojo asmens naudai iš atsakovo priteistinų patirtų bylinėjimosi išlaidų suma sudaro 408,45 Eur (280,33 + 70,08 + 58,04 Eur).

27Byloje 2017 m. rugpjūčio 18 d. teismo nutartimi netenkintas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui (b.l. 18-19).

28Kadangi išlaidų už procesinių dokumentų įteikimą išlaidų suma neviršija nustatytos minimalios priteistinos 3,00 Eur sumos, todėl iš atsakovo valstybei jos nepriteistinos (CPK 92 str., 93 str. 1 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

29Išaiškintina, jog pagal įstatymą šalys dėl ginčo esmės gali sudaryti taikos sutartį ir po šio sprendimo priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, teismas panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia (CPK 140 str. 4 d.).

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais,

Nutarė

31Ieškinį tenkinti visiškai.

32Priteisti iš atsakovo UAB „Kosrima“, į.k. ( - ), 5736,73 Eur (penkis tūkstančius septynis šimtus trisdešimt šešis eurus septyniasdešimt tris euro centus) skolos, 6 (šešis) procentus metinių palūkanų už priteistą 5736,73 Eur sumą nuo 2017 m. rugpjūčio 18 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 757,00 Eur (septynis šimtus penkiasdešimt septynis eurus) bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB „aPROtype“, į.k. ( - ).

33Priteisti iš atsakovo UAB „Kosrima“, į.k. ( - ), 408,45 Eur bylinėjimosi išlaidų UAB „Realforest 1“, į.k. ( - ).

34Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant Šiaulių apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Vaidotas Narvidas, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 5736,73 Eur... 5. Ieškovas ieškinyje nurodė, jog užsiima miškų pirkimu bei teikia... 6. Parengiamajame posėdyje 2017 m. lapkričio 8 d. paaiškėjo, jog papildomi... 7. Teismo posėdyje ieškovo atstovas ieškinio reikalavimus palaikė ir juos... 8. Atsakovas teismo posėdyje nedalyvavo, prašė procesinius dokumentus siųsti... 9. Atsakovas atsiliepimu (b.l. 52) su ieškovo ieškiniu dalinai nesutiko.... 10. Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Realforest... 11. Parengiamajame teismo posėdyje 2017 m. spalio 13 d. siekiant nedidinti... 12. Ieškinys tenkintinas visiškai.
  1. Dėl ginčo... 13. Tarp šalių kilo ginčas dėl įrodymų vertinimo, nustatant bylai... 14. Kaip nustatyta iš bylos medžiagos, ieškovo atstovo paaiškinimo, šalys... 15. Dėl PVM sąskaitų - faktūrų teisinės reikšmės kasacinio teismo... 16. Ieškovo pateiktose PVM sąskaitose - faktūrose nėra nurodytas jų... 17. Pažymėtina, jog atsakovas atsiliepime nurodytam terminui atsiskaityti su... 18. Dėl aukščiau išdėstyto darytina išvada, jog atsakovas nuo 2007 m.... 19. Iš atsakovo ieškovui priteistinos 6 procentus metinių palūkanų už... 20. Ieškinį patenkinus visiškai 757,00 Eur sumos (167,00 + 290,00 + 150,00 +... 21. Tretysis asmuo byloje pateikė teismui duomenys, jog yra patyręs 691,30 Eur... 22. Trečiojo asmens turėtas bylinėjimosi išlaidas sąlygoja jo dalyvavimas... 23. Pažymėtina, kad trečiojo asmens teisė į bylinėjimosi išlaidų... 24. Vadovaujantis aukščiau išdėstytu, akivaizdu, kad byloje dalyvaujantis... 25. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir ieškovo atstovo paaiškinimus bei... 26. Todėl iš atsakovo trečiojo asmens naudai priteistina 280,33 Eur teisinės... 27. Byloje 2017 m. rugpjūčio 18 d. teismo nutartimi netenkintas ieškovo... 28. Kadangi išlaidų už procesinių dokumentų įteikimą išlaidų suma... 29. Išaiškintina, jog pagal įstatymą šalys dėl ginčo esmės gali sudaryti... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270... 31. Ieškinį tenkinti visiškai.... 32. Priteisti iš atsakovo UAB „Kosrima“, į.k. ( - ), 5736,73 Eur (penkis... 33. Priteisti iš atsakovo UAB „Kosrima“, į.k. ( - ), 408,45 Eur bylinėjimosi... 34. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...