Byla 2-22792-566/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė,

2sekretoriaujant Linai Matukaitei,

3dalyvaujant ieškovo atstovei I. D.-S.,

4atsakovo atstovui advokatui Raivydui Rukštelei,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Swedbank“ ieškinį atsakovui D. V. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

6Ieškovas kreipėsi į teismą ieškiniu, nurodydamas, kad 2007-01-19 jis su atsakovu pasirašė kreditinės mokėjimo kortelės sutartį Nr. 07-004211-RK, remiantis kuria ieškovas atsakovui suteikė 4000,00 Lt kredito limitą, kredito sutartyje nurodytoje atsakovui atidarytoje sąskaitoje bei išdavė pastarajam kreditinę mokėjimo kortelę. Atsakovas savo įsipareigojimų pagal sutartį nevykdė, sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais nevykdė paimto kredito dalinių grąžinimų, taip pat nevykdė kitų sutartinių įsipareigojimų. Atsakovas buvo įspėtas apie sutarties nevykdymo pasekmes raštu, tačiau sutarties pažeidimų nepašalino. Ieškovo paskaičiavimu atsakovo skola ieškovui sudaro: 3921,99 Lt negrąžinto kredito, 1577,66 Lt nesumokėtų palūkanų už negrąžintą kreditą, 705,96 Lt delspinigių už negrąžintą kreditą ir 240,08 Lt delspinigių už nesumokėtas palūkanas, t.y. iš viso 6445,69 Lt. Ieškovas patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 6445,69 Lt skolos, 24 proc. dydžio sutartines palūkanas už negrąžintą 3921,99 Lt dydžio kredito sumą, skaičiuojant nuo 2013-04-27 iki visiško kredito grąžinimo dienos, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas (b.l. 70-72,1-3).

7Ieškovo atstovė bylos nagrinėjimo metu palaikė patikslintą ieškinį bei prašė priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 3921,99 Lt negrąžinto kredito, 1577,66 Lt nesumokėtų palūkanų, paskaičiuotų nuo 2011-03-21 iki 2013-04-26, 705,96 Lt delspinigių už negrąžintą kredito sumą bei 240,08 Lt delspinigių už nesumokėtas palūkanas. Paaiškino, kad pateikiant patikslintą ieškinį archyve buvo aptikti sutarties pakeitimai, todėl ieškovas patikslino savo reikalavimus, nes skyrėsi palūkanos. Todėl ieškovas prašo priteisti 24 proc. dydžio palūkanas nuo negrąžintos kredito sumos, skaičiuojant nuo 2013-04-27 dienos iki teismo sprendimo įvykdymo. Nurodė, kad pagal sutartį kliento priskaičiuotos palūkanos buvo nurašomos nuo sąskaitos, kurios paskutiniai skaitmenys yra 9319. Paaiškino, jog kreditinės kortelės specifika yra ta, kad klientas kreditu disponuoja laisvai. Jei atsakovas paima pinigų iš tokios kortelės, atsiskaito ja, tai palūkanos nurašomos nuo banko sąskaitos, kuri susijusi su kredito sąskaita, bet jei nori padengti kreditą, tai klientas turi įnešti pinigus į kredito sąskaitą, kurios paskutiniai skaitmenys yra 0478. Nurodė, kad skolą paskutinį kartą atsakovas mokėjo 2010 metais. Paaiškino, kad delspinigiai atsakovui paskaičiuoti už 180 dienų, t.y. 2012-10-29 iki 2013-04-26, skaičiuojant nuo 3921,99 Lt negrąžinto kredito sumos bei nuo 1110,47 Lt nesumokėtų palūkanų sumos. Prašė patikslintą ieškinį tenkinti visiškai (b.l. 141-145).

8Atsakovas atsiliepime su ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad ieškovo ieškinys yra nepagrįstas, kadangi ieškovas nenurodo konkrečių aplinkybių, kokiomis susidarė atsakovo įsiskolinimas bei nepateikia konkrečių susidariusio įsiskolinimo, taip priskaičiuotų palūkanų bei delspinigių paskaičiavimų. Pažymi, kad aplinkybę, jog paskolos davėjas perdavė pinigus paskolos gavėjui privalo įrodyti būtent paskolos davėjas. Be to, ieškovas nepateikė įrodymų, ar jis tinkamai vykdė sutarties 3.2 p. nustatytą prievolę teikti atsakovui kredito limito sąskaitos išrašus. Nurodo, kad atsakovo prievolė atsirado ieškovui netinkamai vykdant savo prievolę, t.y. nebendradarbiaujant, kadangi atsakovas apie nepadengtą įsiskolinimą pagal kreditinės kortelės sutartį sužinojo tik gavęs ieškinį iš teismo, todėl atsakovas yra atleistinas nuo prievolės įvykdymo ir jo atžvilgiu netaikytina civilinė atsakomybė. Be to atsakovo nuomone, įsiskolinimas susidarė dėl to, jog ieškovas nesinaudojo sutartimi jam suteiktomis teisėmis, kadangi pagal sutarties 12.7 p. jis turėjo teisę atsakovo mokėtinas sumas nurašyti iš visų rūšių atsakovo sąskaitų, esančių kituose bankuose. Tuo pačiu atsakovas nurodo, kad ieškovo prašomi priteisti 0,1 proc. dydžio delspinigiai yra neprotingai dideli, todėl turi būti sumažinti iki 0,02 proc. dydžio. Prašo ieškinį atmesti (b.l. 16-19, 98-101).

9Atsakovas veda byla per advokatą, kurio atvykimas į teismo posėdį laikomas tinkamu šalies dalyvavimu posėdyje (CPK 51 str. 2 d.).

10Atsakovo atstovas teismo posėdyje su ieškiniu nesutiko atsiliepime išdėstytais argumentais. Nurodė, kad jo paskutinis mokėjimas buvo padarytas 2011-12-30. Paaiškino, jog atsakovas nesinaudoja elektroninių paslaugų teikimo sutartimi, todėl vienintelis būdas, kuriuo atsakovas buvo informuojamas – banko skambučiai. Nurodė, kad kreditas paskutinį kartą buvo panaudotas 2010-07-05. Paaiškino, jog nuo paskutinio kreditinės kortelės panaudojimo praėjo daugiau nei 3 metai, todėl atsakovas pagrįstai manė, kad jis bankui neskolingas. Nurodė, jog apie pradelstus mokėjimus atsakovas turėjo būti informuojamas raštu. Anot atsakovo atstovo, negalima laikyti sutartį nutraukta, jeigu atsakovui nebuvo tinkamai apie tai pranešta, todėl nėra pagrindo laikyti, kad liepos mėnesį suėjo terminas grąžinti kreditą. Prašė ieškinį atmesti (b.l. 141-145).

11Ieškinys tenkintinas iš dalies.

12Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2007-01-19 ieškovas AB „Swedbank“ (ankstesnis pavadinimas AB bankas Hansabankas) su atsakovu D. V. pasirašė Kreditinės mokėjimo kortelės sutartį (toliau – Sutartis I) Nr. 07-004211-RK, kurios pagrindu ieškovas atsakovui išdavė sidabrinę Subaru VISA kreditinę kortelę su 4000,00 Lt kredito limitu, esančiu specialiai atsakovo vardu atidarytoje kredito limito sąskaitoje Nr. LT17 7300 0100 9867 0478, o atsakovas įsipareigojo Sutartyje I nustatyta tvarka grąžinti kreditą, mokėti palūkanas bei vykdyti kitas Sutartyje I numatytas prievoles (b.l. 8-9). Sutartyje I numatytas 25 dienų palūkanų neskaičiavimo terminas (nemokamas periodas). Nuo 26 dienos už panaudotą kredito limitą atsakovas Sutartimi I įsipareigojo mokėti ieškovui 18 proc. dydžio metines palūkanas, o taip pat už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną – 0,10 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos.

13Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2010-02-02 ieškovas su atsakovu pasirašė Sutarties I pakeitimą – Kreditinės lanksčių įmokų kortelės sutartį (toliau – Sutartis II) Nr. 07-004211-RK, kurios pagrindu ieškovas atsakovui išdavė sidabrinę Subaru VISA kreditinę lanksčių įmokų kortelę su 4000,00 Lt kredito limitu, o atsakovas įsipareigojo Sutartyje II nustatyta tvarka grąžinti kreditą, mokėti palūkanas bei vykdyti kitas Sutartyje II numatytas prievoles (b.l. 40-43). Atsakovas panaudotą kredito limitą įsipareigojo grąžinti iki 2013-01-31, mokant Sutartyje II nustatyto dydžio įmokas. Tuo atveju, jeigu panaudoto kredito suma yra mažesnė nei kredito grąžinimo įmoka, atsakovas įsipareigojo grąžinti ieškovui tik paimto kredito sumos dydžio įmoką (Sutarties II 12.1 p.). Be to, Sutarties II 12.1 p. nustatyta, kad jei atsakovas prieš pasirašant Sutartį II jau yra paėmęs kreditą iš kredito limito, kurį ieškovas buvo suteikęs vadovaudamasis kita tarp ieškovo ir atsakovo sudaryta sutartimi (Sutartis I), atsakovas paimtą kreditą įsipareigojo grąžinti Sutartyje II numatyta tvarka ir terminais.

14Pagal Sutarties II 3.1 ir 12.1 p., atsakovas panaudoto kredito grąžintiną įmokos sumą turėjo įmokėti į kredito limito sąskaitą, o atsakovui neįmokėjus kredito įmokos sumos į kredito limito sąskaitą, šalys susitarė, jog ieškovas Sutartyje II nustatytą dieną kredito grąžinimo įmoką ar mažesnę sumą (jei paimto kredito suma mažesnė nei kredito įmokos suma) be atskiro atsakovo sutikimo nurašys iš atsakovo sąskaitos (Sutarties II 12.2 p.). Sutartyje II, kaip ir Sutartyje I, taip pat numatytas 25 dienų palūkanų neskaičiavimo terminas (nemokamas periodas). Savo ruožtu nuo 26 dienos už panaudotą kredito limitą atsakovas Sutartimi II įsipareigojo mokėti ieškovui 24 proc. dydžio metines palūkanas. Sutartyje II kredito įmokos, palūkanos ir kitos pagal Sutartį II mokėtinos sumos turėjo būti mokamos 21 mėnesio dieną. Sutartimi II šalys susitarė, jog ieškovas pagal sutartį mokėtinas palūkanas, padidintas palūkanas bei delspinigius nusirašo iš atsakovo sąskaitos (Sutarties II 11.6 p.). Sutarties II 11.7 p. atsakovas įsipareigojo užtikrinti, kad suėjus palūkanų mokėjimo terminui, atsakovo banko sąskaitoje ar kredito limito sąskaitoje būtų reikiama lėšų suma arba reikiama nepanaudota kredito limito suma mokėjimams ieškovui atlikti. Priešingu atveju laikoma, kad atsakovas praleido palūkanų mokėjimo terminą.

15Iš byloje pateiktos atsakovo sąskaitos Nr. LT48 7300 0100 1774 9319 išrašo matyti, jog atsakovas laikotarpiu nuo 2007-02-21 iki 2011-12-30 nors kartais ir pavėluotai, tačiau tinkamai vykdė savo prievolę mokėti ieškovui palūkanas už panaudotą kredito limitą (b.l. 48-53). Tačiau kaip matyti iš minėtos sąskaitos išrašo, nuo 2011-12-30 atsakovas nustojo įnešinėti pinigines lėšas į minėtą sąskaitą palūkanoms mokėti, tuo pažeisdamas Sutarties II 11.7 p. Teismas siūlė šalims pateikti įrodymus į bylą(b.l.26). Pažymėtina, jog atsakovas įrodymų, kad jis nuo 2011-12-30 tinkamai vykdė savo sutartinius įsipareigojimus nepateikė (CPK 178 str.). Savo ruožtu atsakovo pateiktas jo vardu atidarytos sąskaitos, esančios AB SEB banke, išrašas nepatvirtina aplinkybės, jog atsakovas tinkamai vykdė savo sutartinius įsipareigojimus (b.l. 106-133), kadangi Sutarties 12.7 p. įtvirtinta nuostata suteikia ieškovui teisę esant atitinkamoms aplinkybėms nurašyti atsakovo mokėtinas sumas iš visų rūšių atsakovo sąskaitų, esančių kituose bankuose ir kredito įstaigose, tačiau nenustato ieškovo pareigos tokia teise besąlygiškai naudotis (CPK 185 str.). Pažymėtina, jog tokios ieškovo teisės nustatymas Sutartyje II, kitų bankų ir/ar kredito įstaigų atitinkamais įsipareigojimais su ieškovu nesusaistė. Įvertinus tai, jog atsakovas, pasinaudojo ieškovo suteiktu kredito limitu, jis kaip protingas ir rūpestingas civilinių santykių dalyvis privalėjo rūpintis tinkamu ir savalaikiu prievolės vykdymu, todėl atsakovo atsikirtimai, jog atsakovo įsiskolinimas atsirado dėl ieškovo netinkamo savo pareigų vykdymo, t.y. atsakovo neinformavimo apie privalomų įmokų vykdymą, atmestini kaip neatitinkantis protingumo bei sąžiningumo kriterijų.

16Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovui tinkamai nevykdant savo įsipareigojimų, ieškovas siuntė atsakovui 2012-01-12 raginimą sumokėti įsiskolinimą(b.l. 75). Ieškovas nurodo, kad 2012-06-13 jis išsiuntė atsakovui pakartotinę pretenziją bei įspėjo, jog atsakovui iki 2012-07-02 nepašalinus sutarties pažeidimų, ieškovas nuo 2012-07-03 nutrauks Sutartį II (b.l. 39). Atsakovui nepašalinus Sutarties II pažeidimų, ieškovas Sutarties 14.4.1 p. pagrindu 2012-07-03 Sutartį nutraukė. Atkreiptinas dėmesys, jog tas faktas, kad byloje nėra įrodymų, jog minėtos ieškovo siųstos pretenzijos/raginimai buvo įteikti atsakovui, savaime nepaneigia aplinkybės, jog ieškovas Sutarties II 20.3 p. nustatyta tvarka tokias pretenzijas/raginimus atsakovui siuntė (CPK 185 str.). Pažymėtina, kad netikėti ieškovo pateiktais įrodymais bei nurodytais paaiškinimais nagrinėjamu atveju teismas neturi pagrindo. Atkreiptinas dėmesys, jog atsakovas įstatymų nustatyta tvarka Sutarties II nutraukimo neginčija, t.y. priešieškinio nereiškia, savo ruožtu teismas aplinkybių sudarančių pagrindą tokį Sutarties II nutraukimo faktą pripažinti neteisėtu nenustatė (CPK 185 str.). Kita vertus, Sutarties II galiojimas Sutartyje II nustatyta tvarka baigėsi 2013-01-31 (b.l. 40), todėl konstatuotina, kad Sutartis II iki ieškinio teismui pateikimo bet kokiu atveju buvo pasibaigusi, todėl atsakovui atsirado prievolė grąžinti ieškovui visą panaudotą kredito limito sumą bei sumokėti palūkanas ir kitas pagal Sutartį II mokėtinas sumas.

17Ieškovo paskaičiavimu, atsakovo įsiskolinimas pagal Sutartį II ieškinio pateikimo dienai sudarė 3921,99 Lt negrąžinto kredito. Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.870 str. 2 d., paskolos sutartis laikoma realine sutartimi, t.y. paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų perdavimo momento. Ieškovas savo reikalavimą grindžia kredito limito sąskaitos išrašu, patvirtinančiu, kad atsakovas panaudojo ieškovo suteiktą kredito limitą (b.l. 44-47). Iš byloje pateiktos atsakovo kredito limito sąskaitos Nr. LT17 7300 0100 9867 0478 išrašo matyti, jog laikotarpiu nuo 2007-02-02 iki 2010-12-02 atsakovas iš viso panaudojo 6501,76 Lt kredito limito sumą, tarp jų ir nustatyti banko mokesčiai, savo ruožtu grąžino atsakovas ieškovui tik 2579,77 Lt kredito sumą (b.l. 44-47). Minėtas aplinkybes paneigiančių įrodymų atsakovas byloje nepateikė (CPK 178 str.). Atsižvelgiant į byloje pateiktus įrodymus, konstatuotina, jog ieškovas įrodė pinigų atsakovui perdavimo faktą, todėl pripažintina, kad tarp šalių susiklostė paskolos teisiniai santykiai. Be to konstatuotina, kad ieškovas įrodė, jog ieškinio pateikimo dienai atsakovas negrąžino ieškovui 3921,99 Lt (6501,76 Lt - 2579,77 Lt) panaudoto kredito (CPK 185 str.).

18Pagal CK 6.38 str., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Remiantis CK 6.873 str. 1 d., paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Pagal CK 6.59 str. draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Įvertinus byloje esančių įrodymų visetą bei jų tarpusavio sąsajumą konstatuotina, kad byloje įrodyta, jog atsakovas savo sutartinius įsipareigojimus ieškovui vykdė netinkamai, todėl ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 3921,99 Lt negrąžinto kredito.

19Be to, ieškovas nurodo, kad atsakovas už naudojimąsi kredito suma laikotarpiu nuo 2011-03-21 iki 2013-04-26 liko skolingas ieškovui 1577,66 Lt palūkanų. Ieškovas reikalavimą dėl palūkanų grindžia atsakovo sąskaitos išrašu bei palūkanų paskaičiavimo lentele (b.l. 48-69). Pažymėtina, kad atsakovas įrodymų paneigiančių ieškovo pateiktus paskaičiavimus nepateikė (CPK 178 str.). Vadovaujantis CK 6.874 str. 2 d., jeigu paskolos sutartis numato paskolos sumos grąžinimą dalimis ir eilinė paskolos sumos dalis laiku negrąžinama, paskolos davėjas turi teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią paskolos sumą kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis. Pagal CK 6.872 str. 1 d., palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Sutarties II 11.5 p. nustatyta, kad, Sutartyje II numatytos palūkanos, kurios sudaro 24 proc. dydžio metinę normą, už paimtą kreditą skaičiuojamos nuo pirmos kredito suteikimo dienos iki visiško kredito grąžinimo dienos. Remiantis išdėstytu, ieškovui iš atsakovo priteistina 1577,66 Lt palūkanų, paskaičiuotų už laikotarpį nuo 2011-03-21 iki 2013-04-26.

20Pagal CK 6.258 str. 1 d., įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 str.). Nagrinėjamu atveju Sutarties II 12.3 p. numato, kad kredito gavėjui (atsakovui) praleidus Sutartyje II numatytus kredito grąžinimo įmokos, palūkanų, ir/ar kitų Sutartyje II numatytų mokėjimų terminus, atsakovas privalo už kiekvieną kalendorinę termino praleidimo dieną mokėti ieškovui 0,1 proc. dydžio delspinigius nuo sumos, kurios mokėjimo terminas praleistas. Taigi, Sutarties II 12.3 p. atsakovas įsipareigojo mokėti delspinigius tiek nuo negrąžinto kredito sumos, tiek nuo nesumokėtų palūkanų sumos, tiek nuo kitų pagal Sutartį II mokėtinų sumų. Už uždelstą atsiskaityti laikotarpį nuo 2012-10-29 iki 2013-04-26, t.y. už 180 dienų, ieškovas paskaičiavo atsakovui 705,96 Lt dydžio delspinigius nuo negrąžinto kredito sumos bei 240,08 Lt dydžio delspinigius nuo nesumokėtų palūkanų (b.l. 54-69). Atsakovas prašo sumažinti Sutartyje II nustatytus delspinigius kaip aiškiai per didelius iki 0,02 proc. dydžio. Teismas su atsakovo teiginiais sutinka iš dalies.

21Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006; 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovės) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nustato, kad jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali jas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006). Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką bei įvertinus tai, jog atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su ieškovu sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, dėl kurių jis turėjo ribotas galimybes derėtis, taip pat tai, kad vartotojui sudarant sutartį nėra išaiškinamos visos sąlygos, todėl jis negali visapusiškai įvertinti riziką ir Sutarties neįvykdymo pasekmes, taip pat atsižvelgiant į tai, jog Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo (toliau – VKĮ) 11 str. 8 d. nustato, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną, ieškovui nepateikus įrodymų dėl jo patirtų nuostolių dydžio, pripažintina, kad Sutartyje II nustatyta 0,1 proc. dydžio delspinigių norma yra per didelė ir nesąžininga, todėl teismas, remdamasis CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. bei CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, mažina netesybas iki VKĮ 11 str. 8 d. nustatyto 0,05 proc. dydžio. Remiantis išdėstytu ieškovui iš atsakovo priteistina 352,98 Lt delspinigių nuo negrąžinto kredito bei 120,04 Lt delspinigių nuo nesumokėtų palūkanų, iš viso 473,02 Lt delspinigių.

22Remiantis CK 6.874 str. 1 d., jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 str. nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 str., mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita. Minėta, kad Sutarties II 11.5 p. nustatyta, kad Sutartyje II numatytos palūkanos už paimtą kreditą skaičiuojamos nuo pirmos kredito suteikimo dienos iki visiško kredito grąžinimo dienos. Taip pat minėta, kad Sutartimi II atsakovas įsipareigojo mokėti 24,00 proc. dydžio metinę palūkanų normą. Remiantis išdėstytu bei atsižvelgiant į ieškovo prašymą, ieškovui iš atsakovo priteistinos 24,00 proc. dydžio sutartinės palūkanos už negrąžintą 3921,99 Lt kredito sumą, skaičiuojant nuo 2013-04-27 iki visiško kredito grąžinimo (CK 6.874 str. 1 d.).

23Remiantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., ieškovui iš atsakovo papildomai priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 5972,67 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-05-14 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

24Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 str. 1-2 d.). Nustatyta, kad bylos nagrinėjimo metu ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 193,00 Lt sumokėto žyminio mokesčio (b.l. 4, 90). Savo ruožtu atsakovas jokių įrodymų apie jo patirtas bylinėjimosi išlaidas iki bylos išnagrinėjimo iš esmės nepateikė. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo ieškinys patenkintas iš dalies (patenkintų reikalavimų dalį sudaro 92,66 proc.), vadovaujantis 93 str. 2 d., ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 178,83 Lt (193,00 Lt x 0,9266) bylinėjimosi išlaidų.

25Remiantis CPK 92 str. ir 96 str. 1 d., valstybės naudai iš atsakovo priteistina 28,74 Lt (31,02 Lt x 0,9266) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Iš ieškovo išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos, kadangi neviršija 10,00 Lt dydžio (LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 str.).

26Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 269 str., 270 str., 279 str., 284 str. 1 d., teismas

Nutarė

27Ieškinį tenkinti iš dalies.

28Priteisti ieškovui AB „Swedbank“, į.k. 112029651, iš atsakovo D. V., a.k. ( - ), 3921,99 Lt (tris tūkstančius devynis šimtus dvidešimt vieną litą 99 ct) negrąžinto kredito, 1577,66 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus septyniasdešimt septynis litus 66 ct) palūkanų, 473,02 Lt (keturis šimtus septyniasdešimt tris litus 02 ct) delspinigių, 24 proc. dydžio sutartines palūkanas už negrąžintą 3921,99 Lt kredito sumą, skaičiuojant nuo 2013-04-27 iki visiško kredito grąžinimo dienos, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 5972,67 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-05-14 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 178,83 Lt (vieną šimtą septyniasdešimt aštuonis litus 83 ct) bylinėjimosi išlaidų.

29Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

30Priteisti valstybės naudai iš atsakovo D. V., a.k. ( - ), 28,74 Lt (dvidešimt aštuonis litus 74 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

31Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė,... 2. sekretoriaujant Linai Matukaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovei I. D.-S.,... 4. atsakovo atstovui advokatui Raivydui Rukštelei,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Ieškovas kreipėsi į teismą ieškiniu, nurodydamas, kad 2007-01-19 jis su... 7. Ieškovo atstovė bylos nagrinėjimo metu palaikė patikslintą ieškinį bei... 8. Atsakovas atsiliepime su ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad ieškovo ieškinys... 9. Atsakovas veda byla per advokatą, kurio atvykimas į teismo posėdį laikomas... 10. Atsakovo atstovas teismo posėdyje su ieškiniu nesutiko atsiliepime... 11. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 12. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2007-01-19 ieškovas... 13. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2010-02-02 ieškovas su atsakovu pasirašė... 14. Pagal Sutarties II 3.1 ir 12.1 p., atsakovas panaudoto kredito grąžintiną... 15. Iš byloje pateiktos atsakovo sąskaitos Nr. LT48 7300 0100 1774 9319 išrašo... 16. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovui tinkamai nevykdant savo... 17. Ieškovo paskaičiavimu, atsakovo įsiskolinimas pagal Sutartį II ieškinio... 18. Pagal CK 6.38 str., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei... 19. Be to, ieškovas nurodo, kad atsakovas už naudojimąsi kredito suma... 20. Pagal CK 6.258 str. 1 d., įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už... 21. Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika (Lietuvos... 22. Remiantis CK 6.874 str. 1 d., jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina... 23. Remiantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., ieškovui iš atsakovo... 24. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 25. Remiantis CPK 92 str. ir 96 str. 1 d., valstybės naudai iš atsakovo... 26. Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 269 str., 270 str., 279 str., 284 str. 1 d.,... 27. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 28. Priteisti ieškovui AB „Swedbank“, į.k. 112029651, iš atsakovo D. V.,... 29. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 30. Priteisti valstybės naudai iš atsakovo D. V., a.k. ( - ), 28,74 Lt... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...