Byla e2A-906-236/2018
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Grūstė“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danguolės Martinavičienės ir Nijolė Piškinaitė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės viešosios įstaigos „Bruneros“ (buvęs pavadinimas viešoji įstaiga „Kretingos maistas“) apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. balandžio 11 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovių uždarosios akcinės bendrovės „Rigevita“ ir viešosios įstaigos „Bruneros“ (buvęs pavadinimas viešoji įstaiga „Kretingos maistas“) ieškinius atsakovei Jonavos „Lietavos“ pagrindinei mokyklai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Grūstė“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB „Rigevita“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei Jonavos „Lietavos“ pagrindinei mokyklai, prašydama pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės 2018-01-18 raštą Nr. S-11 „Dėl laimėtojo nustatymo pirkime „Mokinių, ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikų ir mokyklos personalo maitinimo paslaugos“; įpareigoti atsakovę pakeisti sprendimą dėl supaprastinto pirkimo atviro konkurso būdu „Mokinių, ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikų ir mokyklos personalo maitinimo paslaugos“ laimėjusio pasiūlymo, nustatant, jog ieškovės UAB „Rigevita“ pasiūlymas laikomas laimėjusiu ir užėmusiu pirmąją eilę, priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas (civilinė byla Nr. e2-1574-657/2018).
 1. Ieškovė procesiniuose dokumentuose nurodė, kad atsakovė vykdė viešąjį pirkimą supaprastinto atviro konkurso būdu „Mokinių, ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikų ir mokyklos personalo maitinimo paslaugos“ (toliau – ir Konkursas, Pirkimas). Ieškovė Pirkimui pateikė pasiūlymą. Atsakovė 2018-01-18 raštu Nr. S-11 pranešė apie sudarytą Pirkimo dokumentus atitinkančių tiekėjų pasiūlymų eilę, kurios pirmojoje vietoje įrašyta UAB „Grūstė“ (7,27 Eur su PVM; pasiūlymo pateikimo laikas 2017-12-06 12:52); antrojoje – VšĮ „Kretingos maistas“ (7,27 Eur su PVM; pasiūlymo pateikimo laikas 2017-12-06 16:04); trečiojoje – UAB „Rigevita“ (7,27 Eur su PVM; pasiūlymo pateikimo laikas 2017-12-14 12:43).
 1. Ieškovės UAB „Rigevita“ teigimu, Pirkimo sąlygos yra neteisėtos, prieštarauja VPĮ 17 straipsnyje įtvirtintiems viešųjų pirkimų principams, viešųjų pirkimų tikslui ir VPĮ 37 straipsnyje įtvirtintiems reikalavimams Pirkimo objektui, kadangi atsakovė nepagrįstai atskirus Pirkimo objektus sujungė į vieną. Išskaidžius Pirkimo objektą, pirkime būtų dalyvavę kuo daugiau tiekėjų, todėl būtų didesnė konkurencija ir galimybė palankesnei paslaugų įsigijimo kainai.
 1. Ieškovė pažymėjo, kad trijų tiekėjų pasiūlyta kaina yra vienoda, tačiau UAB „Grūstė“ pasiūlymas pateiktas anksčiausiai, t. y. praėjus mažiau nei valandai po atsakovės pranešimo apie skelbiamą viešąjį pirkimą.
 1. Ieškovės UAB „Rigevita“ teigimu, UAB „Grūstė“ ir VšĮ „Kretingos maistas“ negalėjo taip operatyviai pateikti pasiūlymo iš anksto nežinodamos tikslaus Pirkimo paskelbimo laiko, Pirkimo dalyko bei tinkamai užpildyto Pirkimo sąlygų Priedo Nr. 2 „Mokamo maitinimo patiekalų sąrašas“. Ginčo pirkime akivaizdžiai buvo pažeistas skaidrumo principas ir nutekinta informacija, todėl Pirkimo laimėtoja UAB „Grūstė“, neturėdama informacijos apie patį Pirkimo dalyką, per trumpą laiką pateikė savo pasiūlymą, kuris pirmasis buvo užregistruotas CVP IS sistemoje.
 1. Ieškovė nurodė, kad paskelbusi Pirkimą atsakovė paviešino nevisos apimties Pirkimo sąlygas. Atsakovei 2017-12-12 pateikus tinkamai užpildytą Pirkimo sąlygų Priedą Nr. 2, buvo galima tinkamai užpildyti savo pasiūlymus, nurodyti pasiūlymo kainą, ją išskaidžius Pirkimo sąlygų Priede Nr. 2 nurodyta tvarka. Paskelbtu Priedu Nr. 2, kuris yra esminis viešajame pirkime, buvo pakeistas ir apibrėžtas pats Pirkimo dalykas, todėl visi pasiūlymai, kurie buvo pateikti iki Pirkimo dalyko apibrėžimo, turėjo būti atmesti. Patikslinusi Pirkimo sąlygas atsakovė neturėjo leisti tiekėjams tikslinti pasiūlymus, privalėjo atmesti tiekėjų pasiūlymus, kurie buvo pateikti iki tinkamai užpildyto Priedas Nr. 2 „Mokamo maitinimo patiekalų sąrašas“ pateikimo tiekėjams, kadangi tokie pasiūlymai neatitiko Pirkimo sąlygose keliamų reikalavimų.
 1. Ieškovės teigimu, atsakovė nesilaikė pareigos visų Pirkimo procedūrų metu laikytis savo pačios nustatytų sąlygų. Pirkimo sąlygose nebuvo nurodyta, kad vietoje užpildyto Priedo Nr. 2 galima pateikti savo formos bet kokių patiekalų sąrašus, kuriuos vėliau bus galima tikslinti. Atsakovės pateiktą tuščią priedą kiekvienas tiekėjas suprato skirtingai ir savaip interpretavo. Vien tai, kad Techninėje specifikacijoje nurodyta, jog valgiaraščiai bus rengiami pagal A. Bičiušienės knygą „Perspektyviniai valgiaraščiai. Technologinės kortelės“ nesudaro pagrindo visiems tiekėjams vienodai suprasti ir visiems vienodai atrinkti tuos pačius patiekalus.
 1. Ieškovė VšĮ „Kretingos maistas“ (dabartinis pavadinimas - VšĮ „Bruneros“) kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei Jonavos „Lietavos“ pagrindinei mokyklai, prašydama pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės supaprastino atviro konkurso „Mokinių, ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikų ir mokyklos personalo maitinimo paslaugos“ (tekste – ir Konkursas, Pirkimas) procedūrų metu priimtus sprendimus: dėl pasiūlymų eilės sudarymo, kurioje pirmoje vietoje įrašyta UAB „Grūstė“, dėl UAB „Grūstė“ pripažinimo Pirkimo laimėtoja, dėl nutarimo sudaryti viešojo pirkimo sutartį su UAB „Grūstė“; grąžinti Pirkimo procedūras į pasiūlymų eilės sudarymo stadiją bei įpareigoti perkančiąją organizaciją pasiūlymų eilę sudaryti pagal pasiūlymų (visa reikalautų dokumentų apimtimi) pateikimo tikslų laiką, tęsti procedūras teisės aktų nustatyta tvarka; priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. UAB „Rigevita“ ieškinį dalyje, kuria reikalaujama UAB „Rigevita“ pasiūlymą Pirkime pripažinti laimėjusiu Pirkimą, prašė atmesti (civilinė byla Nr. e2-1575-657/2018).
 2. Ieškovė VšĮ „Bruneros“ procesiniuose dokumentuose nurodė, kad 2017-12-06 16.04 val. perkančiajai organizacijai CVP IS priemonėmis pateikė pilną pasiūlymą. Laimėtojas Pirkime nustatytas pagal pasiūlymo pateikimo laiką, nes visų 3 tiekėjų pasiūlytos kainos buvo vienodos.
 1. Ieškovės teigimu, ji turi būti pripažinta Pirkimo laimėtoja. UAB „Grūstė“ pasiūlymas nepagrįstai pasiūlymų eilėje buvo įrašytas pirmu numeriu ir ši tiekėja neteisėtai pripažinta Pirkimo laimėtoja, kadangi, nesilaikydama Pirkimo sąlygų 42.7 ir 61.2. punktų reikalavimų, 2017-12-06 12.52 val. Pirkime pateikė negaliojantį, t. y. nepasirašytą draudimo bendrovės atstovo elektroniniu parašu, pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentą. UAB „Grūstė“ iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos galėjo pateikti pagal Pirkimo sąlygų reikalavimus sudarytą pasiūlymo užtikrinimo dokumentą, tačiau, tokiu atveju, perkančioji organizacija privalėjo fiksuoti visai kitą šio dalyvio pasiūlymo pateikimo laiką.
 1. Ieškovė VšĮ „Bruneros“ pažymėjo, kad atsakovė ir trečiasis asmuo UAB „Grūstė“ painioja skirtingas Pirkimo procedūrų stadijas. Pasiūlymo atitikties Pirkimo sąlygų reikalavimams vertinimo stadijoje perkančioji organizacija privalo pareikalauti pateikti pasiūlymo užtikrinimo dokumentą, jeigu tiekėjas tokio nepateikė ar pateikė netinkamą. Tačiau laimėtojo nustatymo pirkimo procedūrų stadijoje, kai laimėtojas nustatomas tik pagal pasiūlymo pateikimo laiką, pasiūlymo sudedamųjų dokumentų pateikimo laiko nustatymas ir tikslus užfiksavimas tampa svarbiausiu kriterijumi. Jeigu UAB „Grūstė“ CVP IS priemonėmis pateikė pasiūlymo užtikrinimo dokumentą, kurį draudimo bendrovės atstovas elektroniniu parašu yra pasirašęs vėliau nei 2017-12-06 12.52 val., UAB „Grūstė“ pasiūlymas Pirkime negali būti vertinamas kaip laimėjęs Pirkimą. Tikėtina, kad UAB „Grūstė“ Pirkime pateikė bet kokį dokumentą, galimai net nesusijusį su Pirkimu, o reikiamą dokumentą galimai pateikė tik 2018-01-03, tikslindama pasiūlymą.
 1. Ieškovė VšĮ „Bruneros“ nurodė, kad pasiūlymą Pirkime buvo galima pateikti labai operatyviai, kadangi dokumentų buvo reikalaujama minimaliai. Vien dėl pasiūlymo užtikrinimo dokumento gavimo VšĮ „Bruneros“ pasiūlymą pateikė tik 2017-12-06 16.04 val., nors Pirkimo sąlygos CVP IS buvo paskelbtos 2017-12-06 11.55 val. VšĮ „Bruneros“, atsižvelgdama į aplinkybę, jog Konkurso sąlygų 2 priedas buvo pateiktas tuščias dokumentas, šį priedą suformavo savarankiškai – užpildė pagal aktualių teisės aktų reikalavimus ir pateikė kartu su pasiūlymu, kaip to reikalavo pirkimo dokumentų nuostatos.
 1. Atsakovė Jonavos „Lietavos“ pagrindinė mokykla su ieškiniais nesutiko, prašė juos atmesti.
 1. Atsakovė procesiniuose dokumentuose nurodė, kad Pirkimo objekto sustambinimą nustatė perkančiosios organizacijos steigėjas. Pirkimo sąlygų 12 punkte buvo įtvirtinta, kad Pirkimo objektas neskaidomas į atskiras Pirkimo objekto dalis, todėl pasiūlymai turi būti teikiami tik visai perkamai paslaugų apimčiai. Pirkimo sąlygos, suteikiančios galimybę pasiūlymą teikti subjektų grupei arba pasitelkiant kitų ūkio subjektų pajėgumais, užtikrina sąlygas visiems tiekėjams dalyvauti Pirkimo procedūrose ir neriboja konkurencijos. Tiek VšĮ „Bruneros“, tiek trečiasis asmuo UAB „Grūstė“ pateikė tinkamai užpildytą pasiūlymo formą, kurioje nurodė maisto gaminimo išlaidų vienam asmeniui kainą, bei mokamo maitinimo dienos maisto komplekso kainą. Taip pat šie tiekėjai pateikė tinkamai apskaičiuotą bendrą pasiūlymo kainą. Su pasiūlymais tiekėjai pateikė savo formos mokamo maitinimo patiekalų sąrašą, kurį vėliau patikslino vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 55 straipsnio 9 dalimi ir Konkurso sąlygų 74 punktu. Jei pirkimo sąlygos ir/ar šių sąlygų paaiškinimai ir/ar papildymai tiekėjui neaiškūs, jis turi teisę kreiptis į perkančiąją organizaciją dėl jų paaiškinimo.
 1. Atsakovė pažymėjo, kad atsakė į UAB „Rigevita“ paklausimą ir 2017-12-14 ieškovė pateikė savo pasiūlymą. Visi su šiuo Pirkimu susiję dokumentai iki Pirkimo paskelbimo buvo konfidencialūs. Tai įrodo ir ieškovės VšĮ „Bruneros“ bei trečiojo asmens UAB „Grūstė“ pateikti pasiūlymai, prie kurių tiekėjai prisegė savo formos „Mokamo maitinimo patiekalų sąrašą“. Konkurso sąlygos buvo paaiškintos, perkančioji organizacija Pirkimo objekto nekeitė.
 1. Atsakovė nurodė, kad VPĮ leidžia tiekėjams patikslinti, papildyti arba pateikti su pasiūlymu teikiamus dokumentus, ištaisyti aritmetines klaidas. Tokia galimybe ieškovė UAB „Rigevita“ ir pasinaudojo.
 1. Atsakovė pažymėjo, kad šiuo metu UAB „Rigevita“ be konkurencijos ir už maksimalų maisto gaminimo išlaidų vienam asmeniui įkainį teikia maitinimo paslaugas Jonavos „Lietavos“ pagrindinėje mokykloje, Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko mokykloje – daugiafunkciame centre, Jonavos Panerio pradinėje mokykloje ir Jonavos rajono Upninkų pagrindinėje mokykloje. Todėl nepagrįsto ieškinio teikimas ir atkaklus trukdymas pasirašyti sutartį su Konkurso laimėtoju suteikia UAB „Rigevita“ galimybę ilgiau naudotis jai finansiškai palankia situacija, nors negaunant kokybiškų paslaugų už konkurencingą kainą nukenčia viešas interesas.
 1. Atsakovė nurodė, kad trečiasis asmuo UAB „Grūstė“ su pasiūlymu pateikė pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, kuris buvo pateiktas be elektroninio parašo, komisija paprašė tiekėją patikslinti pasiūlymą. Buvo nustatyta, jog pasiūlymo pateikimo dieną trečiais asmuo UAB „Grūstė“ turėjo galiojantį pasiūlymo užtikrinimą, ką įrodo parašo duomenų puslapyje matoma žyma, kad pasiūlymo užtikrinimas buvo pasirašytas 2017-12-06. UAB „Grūstė“ pasiūlymo galiojimo užtikrinimą nurodė kaip konfidencialų dokumentą.
 1. Trečiasis asmuo UAB „Grūstė“ procesiniuose dokumentuose nurodė, kad su ieškiniais nesutinka, prašė nutraukti civilinę bylą dalyje, kurioje ieškovė UAB „Rigevita“ ginčija Pirkimo sąlygas CPK 293 straipsnio 2 punkto pagrindu, ieškinius atmesti bei priteisti iš ieškovių bylinėjimosi išlaidas.
 1. Trečiasis asmuo UAB „Grūstė“ nurodė, kad ieškovė UAB „Rigevita“, nesutikdama su Pirkimo sąlygomis, turėjo teisę per VPĮ 102 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytą 5 darbo dienų terminą nuo supaprastinto Pirkimo sąlygų paskelbimo pateikti atsakovei pretenziją dėl ginčijamų Pirkimo sąlygų, tačiau pretenzijos nepateikė. Dėl to civilinė byla šioje dalyje nutrauktina CPK 293 straipsnio 2 punkto pagrindu dėl ieškovės UAB „Rigevita“ ikiteisminės ginčo tvarkos terminų nesilaikymo.
 1. Trečiasis asmuo UAB „Grūstė“ pažymėjo, kad ieškovė ikiteisminėje ginčo stadijoje teikė pretenziją ne dėl Pirkimo sąlygų teisėtumo, o dėl neteisingai įvertintų pasiūlymų, reikalaudama ieškovę pripažinti Pirkimo laimėtoja. Atitinkamos pozicijos ieškovė laikosi ir ieškinyje, reikalaudama ją pripažinti laimėtoja, o ne nutraukti viešąjį pirkimą dėl tariamai neteisėtų Pirkimo sąlygų. Tuo tarpu, ieškinyje negali būti reiškiami reikalavimai, kurie nebuvo keliami tiekėjo pretenzijoje, pareikštoje išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka.
 1. Trečiojo asmens teigimu, ieškovė neįrodė, kad jos teisės ar teisėti interesai buvo pažeisti ginčijamomis Pirkimo sąlygomis, neskaidant Pirkimo į smulkesnes dalis. Atsakovė pagrįstai vykdo centralizuotą maitinimo paslaugų Pirkimą kelioms mokykloms, neskaidydamas Pirkimo objekto į dalis. Tokia maitinimo paslaugų pirkimų praktika yra ekonomiškai naudingiausias sprendimas mokykloms. Pagal Pirkimo sąlygų 1 priede pateiktą pasiūlymo formą tiekėjai pasiūlymuose turėjo nurodyti mokinių (socialiai remtinų) nemokamo maitinimo du įkainius ir mokamo maitinimo dienos komplekso įkainį. Bendros kainos dalyje dėl nemokamo maitinimo Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 2 neturi jokios reikšmės, nes jis nurodo pavyzdinį mokamo maitinimo asortimentą. Tačiau nuo pat Pirkimo paskelbimo Pirkimo sąlygų 7 punkte buvo nustatytos Mokamo maitinimo dienos maisto komplekso įkainio ribos, nuo 2,79 Eur su PVM iki 3,79 Eur su PVM. Taip pat Pirkimo sąlygų 21 punkte buvo nurodytos Preliminarios pirkimo apimtys kiekvienoje mokykloje, t. y. tiekėjai galėjo laisvai įvertinti bendrą maitinimo apimtį, preliminarų porcijų skaičių, atsižvelgdami į nustatytas įkainių ribas bei prisiimti riziką dėl mažiausio galimo 2,79 Eur su PVM įkainio. Nuo Pirkimo paskelbimo mokamo maitinimo dalykas, apimtis ir jo kaina buvo pakankamai apibrėžti Pirkimo sąlygose, kad tiekėjai galėtų įvertinti savo pajėgumus ir kaštus bei pateikti mokamo maitinimo komplekso kainą, kuri visų tiekėjų pasiūlymuose nurodyta minimali. Pirkimo sąlygų Priede Nr. 2 nurodytas patiekalų sąrašas iš esmės nepakeitė Pirkimo sąlygų ir jose nurodyto pirkimo dalyko, nes perkančioji organizacija laikėsi Pirkimo sąlygų, jame nenurodė neįprastų tiekėjams patiekalų arba patiekalų, kurių gamybos išlaidos būtų neproporcingai didelės, dėl kurių galėtų reikšmingai išaugti pasiūlyme nurodytas minimalus maitinimo dienos komplekso įkainis.
 1. Trečiasis asmuo UAB „Grūstė“ pažymėjo, kad Pirkimo dalyviai turėjo visas galimybes pateikti pasiūlymus iš karto, nelaukdami, kol bus paskelbtas Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 2. Atsakovė aiškiai ir nedviprasmiškai paaiškino Pirkimo sąlygas, kad dėl paskelbto Pirkimo sąlygų Priedo Nr. 2 tiekėjai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos neprivalo keisti savo jau pateiktų pasiūlymų, todėl atsakovė privalėjo laikytis šio savo pateikto Pirkimo sąlygų paaiškinimo, vertindama tiekėjų pasiūlymus, kaip privalomos Pirkimo dokumentų sąlygos.
 1. Trečiasis asmuo UAB „Grūstė“ nurodė, kad pasiūlymui parengti užteko 1 val. laikotarpio nuo sužinojimo apie paskelbtą Pirkimą, nes pagal Pirkimo sąlygų 42 punktą pasiūlymui pateikti reikėjo parengti standartinius dokumentus. Pagal Pirkimo sąlygų 59 punktą pasiūlymo galiojimo užtikrinimo vertė yra itin maža – 1 067,00 Eur, todėl tiekėja operatyviai suderino ir tą pačią valandą gavo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą iš draudimo brokerio.
 1. Trečiasis asmuo UAB „Grūstė“ pažymėjo, kad su pasiūlymu pateikė 2017-12-06 pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentą, kuris nebuvo pasirašytas elektroniniu parašu, tačiau šis pasiūlymo įforminimo trūkumas nesudaro pagrindo atmesti tiekėjos pasiūlymą, kadangi VPĮ 45 straipsnio 3 dalis nustato, jog tuo atveju, jeigu pateiktame pasiūlyme yra pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento trūkumų arba jo apskritai nėra pateiktame pasiūlyme, perkančioji organizacija privalo paprašyti tiekėją šį dokumentą patikslinti, papildyti arba paaiškinti. Tam, kad tiekėjas patikslintų šiuos pasiūlymo duomenų trūkumus, jam nereikia iš naujo pateikti pasiūlymo ar pakeisti jau pateiktą pasiūlymą. Pasiūlymo pateikimo momentas ir laimėtojo nustatymas negali priklausyti nuo subjektyvių aplinkybių, o privalo būti nustatomas pagal pasiūlymo įkėlimo į CVP IS sistemą momentą nuo visiems tiekėjams vienodai ir tuo pačiu metu paskelbtų Pirkimo sąlygų.
 1. Kauno apygardos teismas 2018-02-14 nutartimi nutarė civilines bylas Nr. e2-1574-657/2018 (teisminio proceso Nr. 2-56-3-00134-2018-5) pagal ieškovės UAB „Rigevita“ ieškinį atsakovei Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ir Nr. e2-1575-657/2018 (teisminio proceso Nr. 2-56-3-00135-2018-6) pagal ieškovės VšĮ „Kretingos maistas“ ieškinį atsakovei Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo sujungti ir nagrinėti kartu, paliekant civilinės bylos Nr. e2-1574-657/2018 (Teisminio proceso Nr. 2-56-3-00134-2018-5); ieškovėmis sujungtoje civilinėje byloje laikyti UAB „Rigevita“ ir VšĮ „Kretingos maistas“, atsakove – Jonavos Lietavos“ pagrindinę mokyklą, trečiuoju asmeniu UAB „Grūstė“.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Kauno apygardos teismas 2018-04-11 sprendimu nusprendė ieškinius atmesti, priteisti iš ieškovės UAB „Rigevita“ trečiajam asmeniui UAB „Grūstė“ 2 395,80 Eur bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme, priteisti iš ieškovės VšĮ „Bruneros“ trečiajam asmeniui UAB „Grūstė“ 2 395,80 Eur bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme.
 2. Teismas nustatė, kad Pirkimo objektas – Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos, Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko mokyklos – daugiafunkcio centro, Jonavos Panerio pradinės mokyklos ir Jonavos rajono Upninkų pagrindinės mokyklos mokinių, priešmokyklinio bei ikimokyklinio amžiaus vaikų ir personalo maitinimo paslaugos (Pirkimo sąlygų 11 p.). Pirkimo objektas neskaidomas į atskiras pirkimo objekto dalis, todėl pasiūlymai turi būti teikiami tik visai perkamai paslaugų apimčiai (Pirkimo sąlygų 12 p.).
 3. Teismas nurodė, kad, ieškovės UAB „Rigevita“ teigimu, perkančioji organizacija negalėjo atskirų Pirkimo objektų sujungti į vieną, nes išskaidžius Pirkimo objektą, Pirkime būtų dalyvavę kuo daugiau tiekėjų, dėl ko būtų didesnė konkurencija ir galimybė palankesnei paslaugų įsigijimo kainai. Teismas pažymėjo, kad galiojantys teisės aktai, įskaitant VPĮ, įsakmiai nenustato pareigos perkančiajai organizacijai išskaidyti pirkimo objektą į dalis, net jei pirkimo objektas yra sudėtinis, kai tokiu neskaidymu nepažeidžiamos viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nuostatos ir atvirkščiai, draudžia skaidyti pirkimų, jeigu taip galėtų būti išvengta VPĮ nustatytos pirkimų tvarkos (VPĮ 9 str. 2 d.). Taigi, skaidyti ar ne pirkimą į dalis yra perkančiosios organizacijos apsisprendimas, tačiau tokiu apsisprendimu negali būti paneigiami ar iškreipiami viešųjų pirkimų principai ar tikslai, tarp kurių paminėtini tiek tikslas užtikrinti tiekėjų konkurenciją (nediskriminavimą), tiek iš šio tikslo išvestinis tikslas prekes ar paslaugas įsigyti racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 str. 2 d.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2015-06-15 nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-718-236/2015).
 4. Teismas taip pat nustatė, kad Jonavos rajono savivaldybės taryba 2016-03-24 sprendimu Nr. 1TS-79 patvirtino Jonavos rajono savivaldybės biudžetinių ugdymo įstaigų patalpų, skirtų maisto ruošimui, nuomos, eksploatavimo ir patiekalų gamybos išlaidų apmokėjimo tvarką (toliau – ir Tvarka). Šios Tvarkos 9 punkte nustatyta, kad Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių maitinimo paslaugos pirkimas organizuojamas mokyklas suskirstant į 4 grupes pagal pridedamą mokyklų grupių sąrašą. Iš pateikto Tvarkos priedo matyti, kad Jonavos „Lietavos“ pagrindinė mokykla, Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko pagrindinė mokykla, Jonavos Panerio pradinė mokykla ir Jonavos rajono Upninkų pagrindinė mokykla sudaro vieną grupę maitinimo paslaugų viešajam pirkimui vykdyti. Dėl to teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju Pirkimo objektas nustatytas atsakovės steigėjo sprendimu. Sujungus mokyklas į atskiras grupes, tiekėjų skaičius nebuvo ribojamas, kadangi Pirkimo sąlygos suteikia galimybę pasiūlymą teikti subjektų grupei arba pasitelkti kitų ūkio subjektų pajėgumus, tokiu būdu užtikrina galimybę visiems tiekėjams dalyvauti pirkimo procedūrose (Pirkimo sąlygų 22 p., 35 p.).
 1. Teismas, atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytą, sprendė, kad galiojantis teisinis reglamentavimas ir nustatytos faktinės bylos aplinkybės paneigia ieškovės UAB „Rigevita“ argumentus, kad atsakovė privalėjo išskaidyti Pirkimo objektą, jog nebūtų ribojama konkurencija.
 1. Teismas nurodė, kad kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad viešųjų pirkimų principai reiškia perkančiosios organizacijos pareigą užtikrinti: konkurso sąlygų aiškų ir suprantamą išdėstymą, jų paskelbimą ir taikymą; konkurso sąlygų keitimą įstatymo ar konkurso sąlygų nustatyta tvarka; vienodą požiūrį į konkurso dalyvius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-03-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-83/2009; 2012-04-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2012 ir kt.). Perkančioji organizacija turi užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 str. 1 d.).
 1. Teismas pažymėjo, kad vienas iš skaidrumo principo turinio elementų yra perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų teisės normų bei savo paskelbto viešojo pirkimo dokumentų sąlygų laikymasis. Priešingi perkančiosios organizacijos veiksmai pažeidžia skaidrumo principą, nes perkančioji organizacija nesilaiko pareigos visų viešojo pirkimo procedūrų metu laikytis pačios nustatytų ir paskelbtų sąlygų, nors tiekėjai turėjo teisėtų lūkesčių dėl viešojo pirkimo sąlygų nekeičiamumo. Skaidraus viešojo pirkimo siekimas nėra savitikslis, jis padeda siekti kitų tikslų, visų pirma – tiekėjų lygiateisiškumo. Skaidrumas yra vienas lemiančių veiksnių, kuriuo remiantis užtikrinama neiškraipyta tiekėjų tarpusavio konkurencija. Teisingumo Teismas nurodė, kad skaidrumo principo, išplaukiančio iš tiekėjų lygiateisiškumo principo, pagrindinis tikslas – garantuoti, kad bus pašalinta perkančiosios organizacijos protegavimo ir savavališkų veiksmų grėsmė (Europos B. T. Teismo 2004-04-09 Sprendimas, Komisija /CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, Rink. 2004, p. 1-3801). Dėl to teismas sprendė, kad paskelbto viešojo pirkimo dokumentai negali būti aiškinami ar keičiami taip, kad keistųsi pagrindinių pirkimo sąlygų esmė. Patikslinimais nelaikomi tokie perkančiosios organizacijos paaiškinimai, kuriais iš esmės keičiamas pirkimo sąlygų turinys, dėl ko keičiasi arba prieš paaiškinimą galėjo būti kitokia tiekėjų ir dalyvių padėtis ir galimybės konkuruoti viešojo pirkimo konkurse. Toks aiškinimas galioja ir tuo atveju, kai besiskundžiančiam tiekėjui perkančiosios organizacijos sąlygų paaiškinimas (patikslinimas) suteikia galimybę konkuruoti su kitais dalyviais, nors prieš tai jis tokios galimybės neturėjo.
 1. Teismas nurodė, kad, ieškovės UAB „Rigevita“ teigimu, perkančioji organizacija paviešino nepilnos apimties Pirkimo sąlygas, jas patikslinusi, paskelbdama užpildytą Pirkimo sąlygų Priedą Nr. 2, perkančioji organizacija pakeitė Pirkimo dalyką, todėl privalėjo atmesti tiekėjų pasiūlymus, kurie buvo pateikti iki tinkamai užpildyto Priedas Nr. 2 „Mokamo maitinimo patiekalų sąrašas“ pateikimo. Tik pateikus tinkamai užpildytą Pirkimo sąlygų Priedą Nr. 2, buvo galima tinkamai užpildyti savo pasiūlymus, nurodyti pasiūlymo kainą, ją išskaidžius priede nurodyta tvarka.
 1. Teismas nustatė, kad Pirkimo sąlygose atsakovė nurodė, kad perkamų paslaugų savybės ir apimtys nustatytos pateiktoje Techninėje specifikacijoje (Pirkimo sąlygų 14 p.). Su 2017-12-06 perkančiosios organizacijos CVP IS paskelbtais ginčo Pirkimo dokumentais buvo paskelbtas neužpildytas Konkurso sąlygų 2 priedas. Atsakovė 2017-12-12, atsakydama į tiekėjos UAB „Rigevita“ paklausimą, nurodė, jog prisega 2 priedą „Mokamo maitinimo patiekalų sąrašas“, jame pateikta visa informacija kaip apskaičiuojama mokamo maitinimo dienos maisto komplekso kaina. Ieškovė UAB „Rigevita“ 2017-12-14 12:43 perkančiajai organizacijai pateikė pasiūlymą dalyvauti ginčo Pirkime. Tiekėja UAB „Rigevita“ su pasiūlymu atsakovei pateikė Konkursų sąlygų 2 priedą, kuriame nurodytos patiekalų grupės su bendra grupės patiekalų kaina bei jos kainų vidurkiu Eur su PVM, kartu išskaidyti atskiri patiekalai nurodant konkretaus patiekalo kainą Eur su PVM, kurio bendra kaina su PVM – 7,27 Eur. Perkančioji organizacija 2018-01-03 pranešimais paprašė tiekėjų UAB „Grūstė“ ir VšĮ „Bruneros“ patikslinti pateiktus pasiūlymus, nurodydama, kad tiekėjos su pasiūlymu pateikė netinkamos formos mokamo maitinimo patiekalų sąrašą.
 1. Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad nagrinėjamu atveju Konkurso sąlygos buvo patikslintos VPĮ 55 straipsnio 9 dalies pagrindu, perkančioji organizacija Pirkimo objekto nekeitė. Perkančiosios organizacijos 2017-12-06 CVP IS paskelbtų Pirkimo sąlygų 17 punkte buvo nustatytos Mokamo maitinimo dienos maisto komplekso įkainio ribos nuo 2,79 Eur su PVM iki 3,79 Eur su PVM, 21 punkte nurodytos Preliminarios pirkimo apimtys kiekvienoje mokykloje, todėl tiekėjai turėjo galimybę įvertinti bendrą maitinimo apimtį, preliminarų porcijų skaičių, atsižvelgdami į nustatytas įkainių ribas bei prisiimti riziką dėl mažiausio galimo 2,79 Eur su PVM įkainio. Nuo pat Pirkimo paskelbimo mokamo maitinimo dalykas, apimtis ir jo kaina Pirkimo sąlygose buvo pakankamai apibrėžti, kad tiekėjai galėtų įvertinti savo pajėgumus ir kaštus bei pateikti mokamo maitinimo komplekso kainą, kuri šiuo atveju visų tiekėjų pasiūlymuose nurodyta minimali galima – 2,79 Eur su PVM. Pirkimo sąlygų Priede Nr. 2 nurodytas pavyzdinis mokamo maitinimo asortimentas.
 2. Teismas pažymėjo, kad perkančiajai organizacijai patikslinus Pirkimo sąlygas nebuvo pažeisti tiekėjų lygiateisiškumo ir skaidrumo principai, kadangi savo pasiūlymus Konkurso sąlygų 2 priedo formos prasme patikslino Pirkimo dokumentus iš esmės atitinkančius pasiūlymus jau pateikę tiekėjai. Be to, atsakovė atsakė į UAB „Rigevitą“ paklausimą ir 2017-12-14 ieškovė pateikė savo pasiūlymą ginčo Pirkime, taigi, jos teisės ir teisėti interesai nebuvo pažeisti.
 1. Teismas sprendė, kad pasiūlymų eilės pirmoje vietoje įrašyto tiekėjos UAB „Grūstė“ pasiūlymo bei tiekėjos VšĮ „Bruneros“ pasiūlymo tikslinimas jų pateikimo laikui neturi reikšmės, kadangi nereiškia naujų pasiūlymų pateikimo.
 1. Teismas atmetė kaip nepagrįstus ieškovės UAB „Rigevita“ argumentus dėl galimo išankstinio informacijos apie Konkurso sąlygas nutekinimo, kadangi ieškovė nepateikė tai patvirtinančių įrodymų.
 1. Teismas nustatė, kad ieškovės VšĮ „Bruneros“ teigimu, UAB „Grūstė“ pasiūlymas nepagrįstai pasiūlymų eilėje buvo įrašytas pirmu numeriu ir ši tiekėja neteisėtai pripažinta Pirkimo laimėtoja, nes 2017-12-06 12.52 val. Pirkimui pateikė negaliojantį, t. y. nepasirašytą draudimo bendrovės atstovo elektroniniu parašu, pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentą.
 1. Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad kartu buvo pateiktas pasiūlymo laidavimo raštas, tačiau nepateikti duomenys, patvirtinantys jo pasirašymą saugiu elektroniniu parašu.
 1. Teismas nustatė, kad perkančioji organizacija 2018-01-03 pranešimu informavo tiekėją UAB „Grūstė“, kad jos su pasiūlymu pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas nepasirašytas draudimo bendrovės saugiu elektroniniu parašu. Tiekėja UAB „Grūstė“ patikslino pasiūlymą – perkančiajai organizacijai pateikė Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo polisą, Pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą bei duomenis, patvirtinančius faktinę aplinkybę, kad pasiūlymo galiojimo užtikrinimas buvo pasirašytas draudimo bendrovės saugiu elektroniniu parašu 2017-12-06.
 1. Teismas, atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytą, sprendė, kad nėra pagrindo pripažinti pagrįstais ieškovės VšĮ „Bruneros“ ieškinio argumentus, kad Pirkimo laimėtoju pripažintas UAB „Grūstė“ pasiūlymas turėjo būti atmestas.
 1. Teismas, atsižvelgdamas į pirmiau nurodytų aplinkybių visumą, konstatavo, kad perkančioji organizacija, priimdama ginčijamą sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo nustatymo, tinkamai vykdė viešojo pirkimo procedūras, nepažeidė teisės aktuose įtvirtintų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, skaidrumo ir abipusio pripažinimo principų, todėl ieškiniai atmestini kaip nepagrįsti ir neįrodyti (CPK 178 str.).
 1. Teismas nustatė, kad trečiasis asmuo UAB „Grūstė“ prašė priteisti iš ieškovių turėtas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudarė 4 791,60 Eur teisinei pagalbai apmokėti.
 1. Teismas, įvertinęs bylos apimtį, advokato darbo laiko sąnaudas, paruoštų dokumentų turinį ir apimtį, Teisingumo ministro įsakymu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato arba advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nustatytus dydžius, sprendė, kad ieškinius atmetus, šios trečiojo asmens turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš ieškovių lygiomis dalimis, t. y. po 2 395,80 Eur.
 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Apeliaciniame skunde, kurį patikslino, ieškovė VšĮ „Bruneros“ prašo išreikalauti iš CVP IS (arba tai padaryti gavus prieigą prie elektroninės sistemos CVP IS) UAB „Grūstė“ 2017-12-06 pateikto, bet draudimo bendrovės atstovo e-parašu nepasirašyto laidavimo draudimo rašto bei 2018-01-03 pateikto laidavimo draudimo rašto elektronines versijas ir įvertinti: ar pirmasis dokumentas yra apskritai susijęs su ginčo pirkimu (t.y., ar savo turiniu šis dokumentas yra laidavimo raštas, susijęs su ginčo pirkimu), ar antrasis dokumentas draudimo bendrovės atstovo saugiu e-parašu yra pasirašytas iki 2017-12-06 d. 12.52 val., ar jis pasirašytas iki 2017-12-06 d. 16.04 val.?; panaikinti Kauno apygardos teismo 2018-04-11 sprendimo dalį, kuria buvo atmestas VšĮ „Bruneros“ ieškiny; pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės supaprastino atviro konkurso „Mokinių, ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikų ir mokyklos personalo maitinimo paslaugos“ (Pirkimo CVP IS numeris 357003) procedūrų metu priimtus sprendimus: a) dėl pasiūlymų eilės sudarymo, kurioje pirmoje vietoje įrašyta UAB „Grūstė“; b) dėl UAB „Grūstė“ pripažinimo pirkimo laimėtoja; c) dėl nutarimo sudaryti viešojo pirkimo sutartį su UAB „Grūstė“; kadangi atsakovė Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokykla ir trečiasis asmuo UAB „Grūstė“ 2018-04-20 sudarė viešojo pirkimo sutartį, pripažinti šią sutartį niekine ir grąžinti ginčo Pirkimo dalyvius į prieš pažeidimus buvusią situaciją, įpareigojant perkančiąją organizaciją tęsti procedūras teisės aktų nustatyta tvarka, grąžinti Pirkimo procedūras į pasiūlymų eilės sudarymo stadiją bei įpareigoti perkančiąją organizaciją pasiūlymų eilę sudaryti pagal pasiūlymų (visa reikalautų dokumentų apimtimi) pateikimo tikslų laiką, tęsti

5procedūras teisės aktų nustatyta tvarka, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas neatskleidė ginčo esmės, ieškinį atmetė formaliais ir netinkamais motyvais.
  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad perkančioji organizacija 2018-01-03 pranešimu informavo tiekėją UAB „Grūstė“, kad jos su pasiūlymu pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas nepasirašytas draudimo bendrovės saugiu elektroniniu parašu. Neįmanoma elektroninėmis priemonėmis pateikti elektroninį dokumentą ir nepateikti „duomenų, patvirtinančių jo pasirašymą saugiu elektroniniu parašu“, jeigu aptariamas dokumentas tokiu parašu pasirašytas.
  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad tiekėja UAB „Grūstė“ patikslino pasiūlymą – perkančiajai organizacijai pateikė Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo polisą, Pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą bei duomenis, patvirtinančius faktinę aplinkybę, kad pasiūlymo galiojimo užtikrinimas buvo pasirašytas draudimo bendrovės saugiu elektroniniu parašu 2017-12-06.
  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepasisakė dėl Pirkimo sąlygų ginčui aktualių reikalavimų ir pasiūlymų komplektiškumo vertinimo ginčo Pirkime – UAB „Grūstė“ 2017-12-06 pateikė pasiūlymą ne pilnos apimties, t. y. nesilaikydama Pirkimo sąlygų reikalavimų.
  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepasisakė dėl UAB „Grūstė“ pateikto pasiūlymo galiojimo užtikrinimo tinkamumo, ar pateiktasis pasiūlymo galiojimo užtikrinimas, nepasirašytas e-parašu (vadinasi ne originalas) buvo galiojantis vokų atplėšimo dieną – ar pagal pateiktą dokumentą perkančioji organizacija galėjo gauti draudimo išmoką draudiminio įvykio atveju.
  1. Pirmosios instancijos teismas neapgrįstai nepasisakė dėl negalėjimo tikslinti nepateiktą dokumentą – UAB „Grūstė“ nepateikė pasiūlymo galiojimo užtikrinimo, kokio buvo reikalaujama pagal Pirkimo sąlygas, todėl konstatuotina, kad neįgijo teisės tokį dokumentą tikslinti.
  1. Pirmosios instancijos teismas neapgrįstai nepasisakė dėl Pirkimo dalyvių ir perkančiosios organizacijos pareigos laikytis Pirkimo dokumentuose publikuotų nuostatų.
  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neišsprendė ieškovės prašymo išreikalauti UAB „Grūstė“ 2017-12-06 pateikto, bet draudimo bendrovės atstovo e-parašu nepasirašyto laidavimo draudimo rašto bei 2018-01-03 pateikto laidavimo draudimo rašto elektronines versijas.
  1. Viešojo pirkimo sutarties, 2018-04-20 sudarytos tarp atsakovės ir trečiojo asmens UAB „Grūstė“ vykdymas tik ką pradėtas. Tokią sutartį pripažinus niekine ir grąžinus ginčo šalis į iki pažeidimo buvusią padėtį, niekieno interesams nebus pakenkta, neigiamo ekonominio poveikio nebus.
 1. Atsiliepime į apeliacinį skundą ir į patikslintą apeliacinė skundą trečiasis asmuo UAB „Grūstė“ apeliacinius skundus atmesti, netenkinti prašymo dėl dokumentų išreikalavimo, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodomi šie atsikirtimai:
  1. Apeliacinis skundas neatitinka CPK 306 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų.
  2. Ieškovė po jai nepalankių Pirkimo rezultatų nepagrįstai teigia, kad atsakovė nesilaikė savo nustatytų Pirkimo sąlygų, pripažindamas laimėtoju UAB „Grūstės“ pasiūlymą.
  3. Pirmosios instancijos teismas visiškai teisėtai ir pagrįstai konstatavo, kad ieškovė neįrodė pagrindo atmesti UAB „Grūstė“ pasiūlymą. Ieškovės argumentai prieštarauja VPĮ normoms ir kasacinio teismo suformuotai praktikai.
  4. Apeliacinio skundo teiginiai, kad UAB „Grūstė“ pasiūlymo pateikimo laikas turi būti nustatomas ne pagal pasiūlymo įkėlimo į CVP IS momentą, o pagal momentą, kai tiekėjas po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ištaiso pateikto pasiūlymo trūkumus (kaip šiuo atveju, pasiūlymų vertinimo stadijoje pateikia elektroniniu parašu pasirašytą pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentą pagal perkančiosios organizacijos prašymą), yra nepagrįsti.
  5. Apeliaciniame skunde nepagrįstai teigiama, kad byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas yra pasirašytas 2017-12-06 12 val. 52 min. Šią faktinę aplinkybę įrodo UAB „Grūstė“ tripliko priede pateiktas elektroninis dokumentas.
  6. Ieškovės prašymas susipažinti su į bylą pateiktu konfidencialiu elektroniniu pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentu, yra nepagrįstas ir neteisėtas.
  7. Apeliantės reikalavimas grąžinti pasibaigusias Pirkimo procedūras į pasiūlymų eilės sudarymo stadiją ir tęsti Pirkimą, yra nepagrįstas.
 2. Lietuvos apeliaciniame teisme 2018-06-11 gautas trečiojo asmens UAB „Grūstė“ prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir bylinėjimosi išlaidas patvirtinantys dokumentai (teisinių paslaugų suvestinės kopija, PVM sąskaitos faktūros kopija, banko sąskaitos išrašo kopija).

6Teisėjų kolegija

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.
 2. Nagrinėjamu atveju sprendžiama, ar sprendimo dalis, kuria atmestas ieškovės VšĮ „Kretingos maistas“ ieškinys, yra pagrįsta ir teisėta.
 3. Kaip minėta, ieškovė VšĮ „Kretingos maistas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei Jonavos „Lietavos“ pagrindinei mokyklai, prašydama pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės supaprastino atviro konkurso „Mokinių, ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikų ir mokyklos personalo maitinimo paslaugos“ procedūrų metu priimtus sprendimus: dėl pasiūlymų eilės sudarymo, kurioje pirmoje vietoje įrašyta UAB „Grūstė“, dėl UAB „Grūstė“ pripažinimo Pirkimo laimėtoja, dėl nutarimo sudaryti viešojo pirkimo sutartį su UAB „Grūstė“; grąžinti Pirkimo procedūras į pasiūlymų eilės sudarymo stadiją bei įpareigoti perkančiąją organizaciją pasiūlymų eilę sudaryti pagal pasiūlymų (visa reikalautų dokumentų apimtimi) pateikimo tikslų laiką, tęsti procedūras teisės aktų nustatyta tvarka; priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

7Dėl apeliacinio skundo

 1. Trečiojo asmens UAB „Grūstė“ teigimu, apeliacinis skundas neatitinka CPK 306 straipsnio 3 dalies.
 2. CPK 306 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad apeliacinį skundą surašo advokatas. Juridinio asmens apeliacinį skundą taip pat gali surašyti juridinio asmens darbuotojai ar valstybės tarnautojai, turintys aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą. Jeigu apeliantas yra fizinis asmuo, turintis aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, surašyti apeliacinį skundą turi teisę jis pats.
 3. Bylos duomenis patvirtina, kad apeliantė atstovaujama tinkamo atstovo, todėl trečiojo asmens teiginiai atmestini kaip nepagrįsti.

8Dėl naujų įrodymų

 1. Lietuvos apeliaciniame teisme 2018-06-11 gautas trečiojo asmens UAB „Grūstė“ prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir bylinėjimosi išlaidas patvirtinantys dokumentai (teisinių paslaugų suvestinės kopija, PVM sąskaitos faktūros kopija, banko sąskaitos išrašo kopija).
 1. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 314 straipsniu, priima į bylą apeliantės naujus įrodymus ir juos vertina.

9Dėl dokumentų išreikalavimo

 1. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstą apeliantės prašymą išreikalauti iš CVP IS (arba tai padaryti gavus prieigą prie elektroninės sistemos CVP IS) UAB „Grūstė“ 2017-12-06 pateikto, bet draudimo bendrovės atstovo e-parašu nepasirašyto laidavimo draudimo rašto bei 2018-01-03 d. pateikto laidavimo draudimo rašto elektronines versijas ir įvertinti: ar pirmasis dokumentas yra apskritai susijęs su ginčo pirkimu (t.y., ar savo turiniu šis dokumentas yra laidavimo raštas, susijęs su ginčo pirkimu), ar antrasis dokumentas draudimo bendrovės atstovo saugiu e-parašu yra pasirašytas iki 2017-12-06 d. 12.52 val., ar jis pasirašytas iki 2017-12-06 d. 16.04 val.?
 1. Teismas priima nagrinėti tik tuos įrodymus, kurie patvirtina arba paneigia turinčias reikšmės bylai aplinkybes (CPK 180 str.). Nagrinėjamoje byloje reikšmingos bylai aplinkybės yra trečiojo asmens UAB „Grūstė“ pasiūlymo pateikimo momentas ir pasiūlymo patikslinimas.
 1. Byloje yra pakankamai įrodymų, pagrindžiančių, kad UAB „Grūstė“ pasiūlymą elektroninėje CVP IS sistemoje pateikė 2017-12-06 12:52 val., t.y. anksčiausiai, o VšĮ „Kretingos maistas“ savo pasiūlymą pateikė 2017-12-06 16:04 val. Byloje nustatyta, kad trečiojo asmens UAB „Grūstė“ pasiūlymas buvo patikslintas teisėtai pagal teisės aktų reikalavimus.
 1. Pirmosios instancijos teismas 2018-03-19 nutartimi nutarė tenkinti trečiojo asmens UAB „Grūstė“ prašymą pripažinti pateiktą dokumentą ne vieša medžiaga, pripažinti nevieša informacija trečiojo asmens UAB „Grūstė“ kartu su lydraščiu (Nr. DOK-8080, reg. Nr. E1-9559) pateiktą 2017-12-06 draudimo laidavimo dokumentą.
 1. Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad remiantis VPĮ 20 straipsniu, perkančioji organizacija ir kiti asmenys negali tretiesiems asmenims atskleisti laimėtojo pateikto pasiūlymo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas pažymėjo, kad pagrindinis viešųjų pirkimų tikslas užtikrinti neiškraipytą konkurenciją tarp valstybių narių, be kitų priemonių, pasiekiamas ir tuo, kad perkančiosios organizacijos turi pareigą, grindžiamą abipusiu šalių pasitikėjimu ir bendradarbiavimu, neatskleisti ūkio subjektų pateiktos informacijos, susijusios su viešojo pirkimo sutarčių sudarymu, ir užtikrinti jos konfidencialumą. Šios pareigos laikymasis neturi būti susilpnintas pralaimėjusios šalies besąlygine teise, padavus ieškinį teismui, gauti šią informaciją. Viešojo pirkimo procedūrų peržiūrėjimo metu konfidencialumą privalo užtikrinti už peržiūros procedūrą atsakinga institucija (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2008-02-14 Sprendimas Varec, C-450/06, Rink. 2008, p. I-581). Šalys, teikdamos į bylą informaciją, kuri yra konfidenciali, gali naudotis CPK 10 straipsnio 4 dalimi suteikta teise prašyti teismo neteikti dokumentų susipažinti ir kopijuoti. Teismai, kuriems konfidenciali informacija yra pateikiama su tikslu sudaryti galimybes tinkamai išnagrinėti tarp šalių kilusį ginčą, turėtų naudotis šia įstatymo suteikta konfidencialios informacijos apsaugojimo galimybe, kadangi, kaip minėta, konfidencialumo pareigos laikymasis neturi būti susilpnintas pralaimėjusios šalies besąlygine teise, padavus ieškinį teismui, gauti šią informaciją. Pareiga neatskleisti konfidencialios informacijos pati savaime nereiškia viešųjų pirkimų skaidrumo ar lygiateisiškumo principų pažeidimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-02-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1096/2012).

10Dėl tiekėjos UAB „Grūstė“ pasiūlymo

 1. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad perkančioji organizacija 2018-01-03 pranešimu informavo tiekėją UAB „Grūstė“, kad jos su pasiūlymu pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas nepasirašytas draudimo bendrovės saugiu elektroniniu parašu, neįmanoma elektroninėmis priemonėmis pateikti elektroninį dokumentą ir nepateikti „duomenų, patvirtinančių jo pasirašymą saugiu elektroniniu parašu“, jeigu aptariamas dokumentas tokiu parašu pasirašytas. Teisėjų kolegija atmeta šiuos teiginius kaip nepagrįstus.
 1. VPĮ 45 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Tikslinami, papildomi, paaiškinami ir pateikiami nauji gali būti tik dokumentai ar duomenys dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, tiekėjo įgaliojimas asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartis, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas ir dokumentai, nesusiję su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, sutarties vykdymo sąlygomis ar pasiūlymo kaina. Kiti tiekėjo pasiūlymo dokumentai ar duomenys gali būti tikslinami, pildomi arba aiškinami vadovaujantis VPĮ 55 straipsnio 9 dalimi.
 1. Be to, kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad toks teisinis reglamentavimas įpareigoja perkančiąją organizaciją prašyti tiekėjo patikslinti, papildyti arba pateikti, jei jis nebuvo pateiktas, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-04-06 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-237-415/2016).
 1. Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, kad UAB „Grūstė“ pateikė savo 2017-12-06 pasiūlyme pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentą, kuris nebuvo pasirašytas elektroniniu parašu.
 1. Teisėjų kolegijos vertinimu, šis pasiūlymo įforminimo trūkumas nesudaro pagrindo atmesti tiekėjo pasiūlymą. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad ieškovė neįrodė pagrindo atmesti UAB „Grūstė“ pasiūlymą.
 1. VPĮ 55 straipsnio 8 dalyje nurodyta, kad perkančioji organizacija, norėdama priimti sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, turi nedelsdama įvertinti pateiktus dalyvių pasiūlymus ir nustatyti pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikti kviečiamas tik vienas tiekėjas arba pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas). Pasiūlymų eilė nustatoma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Tais atvejais, kai kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.
 1. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad apeliantė ir UAB „Grūstė“ pateikė vienodos kainos pasiūlymus, todėl laimėtojas paaiškėjo ir perkančiosios organizacijos buvo nustatytas pagal VPĮ 55 straipsnio 8 dalį.
 1. Teisėjų kolegija pažymi, kad dėl pasiūlymo patikslinimo naujas pasiūlymo pateikimo momentas nenustatomas. Pasiūlymo duomenų patikslinimo procedūra vykdoma ne pasiūlymų pateikimo, o pasiūlymų vertinimo stadijoje. Pasiūlymo pateikimo momentu laikytinas pasiūlymo duomenų įkėlimas elektroninėmis priemonėmis į CVP IS sistemą, kurių nebegalima keisti po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tačiau neesminius pasiūlymo trūkumus (nurodytus VPĮ 45 straipsnio 3 dalyje) tiekėjas gali taisyti po pasiūlymo pateikimo ir tai nelaikoma pasiūlymo pakeitimu ir jo pateikimo termino atnaujinimu.
 1. Teisėjų kolegijos vertinimu, pagal esamą VPĮ reguliavimą pasiūlymo pateikimo momentas nustatomas pagal pasiūlymo įkėlimo į elektroninę CVP IS sistemą momentą iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, tai yra pasiūlyme pateikiant esminę informaciją, kurios nebegalima keisti pasiūlymų vertinimo stadijoje, kaip, pvz., pasiūlymo kainą, pasiūlyme nurodytus subtiekėjus ar jungtinės veiklos partnerius ir pan. Tuo tarpu, pasiūlymo trūkumai, kurie įstatymo leidėjo leidžiami ištaisyti pagal VPĮ 45 str. 3 d., įstatymo leidėjo laikomi neesminiais, kurie nekeičia pačio pasiūlymo ir jo pateikimo momento. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad pasiūlymo pateikimo momentas ir laimėtojo nustatymas privalo būti nustatomas pagal pasiūlymo elektroninėmis priemonėmis įkėlimo į CVP IS sistemą momentą nuo visiems tiekėjams vienodai, tuo pačiu metu paskelbtų Pirkimo sąlygų.
 1. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą, sprendžia, kad atmestini kaip nepagrįsti apeliantės teiginiai dėl nepagrįstų pirmosios instancijos teismas išvadų dėl tiekėjos UAB „Grūstė“ pasiūlymo pateikimo momento ir neesminių pasiūlymo trūkumų šalinimo.
 1. Teisėjų kolegija pažymi, kad visi tiekėjai Pirkime dalyvavo vienodomis sąlygomis pagal vienodai visiems tiekėjams taikytas Pirkimo sąlygas, laikantis VPĮ 17 straipsnyje nustatytų skaidrumo ir lygiateisiškumo principų.

11Dėl viešojo pirkimo sutarties

 1. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė apeliantės ieškinį, sprendžia, kad nėra pagrindo 2018-04-20 pripažinti niekine viešojo pirkimo sutartį, sudarytą tarp atsakovės ir trečiojo asmens UAB „Grūstė“.

12Dėl teismo pareigos motyvuoti sprendimą

 1. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas neatskleidė ginčo esmės, ieškinį atmetė formaliais ir netinkamais motyvais. Teisėjų kolegija atmeta kaip neapgrįstus šiuos apeliantės teiginius.
 1. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-02-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą absoliučiu sprendimo ar nutarties negaliojimo pagrindu laikomas visiškas motyvų nebuvimas. Teismo sprendimo nepakankamas motyvavimas nėra absoliutus jo negaliojimo pagrindas pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą. Tuo atveju, kai teismo sprendimo (nutarties) motyvai yra neišsamūs, šis pažeidimas gali būti pripažintas esminiu, jeigu sprendimo (nutarties) motyvuojamojoje dalyje neatsakyta į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus, ir dėl to byla galėjo būti išspręsta neteisingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-02-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-78/2013).
 1. Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškovės ieškinį, atskleidė bylos esmę, nurodė esminius argumentus dėl ieškinio nepagrįstumo, todėl vien tai, kad apeliantė nesutinka su teismo procesiniu sprendimu, nėra pagrindas teigti, jog pirmosios instancijos teismo priimtas sprendimas yra netinkamai ar nepakankamai motyvuota.

13Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentų

 1. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-01nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011-02-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo bei atsiliepimo į jį argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

14Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo

 1. Vadovaudamasi prieš tai nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija pagal bylos duomenis konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje, priešingai nei teigia apeliantė, tinkamai ir teisingai įvertino byloje pateiktus įrodymus, nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso taisyklių ir tinkamai jas taikė, išaiškino ir teisingai nustatė bylos aplinkybes, atskleidė bylos esmę, padarė teisingas išvadas (CPK 263 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis).
 2. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas atmestinas, Kauno apygardos teismo 2018-04-11 sprendimas paliktinas nepakeistu.

15Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo apeliacinės instancijos teisme

 1. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.).
 2. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimas apeliacinės instancijos teisme apeliantei VšĮ „Bruneros“ nepriteistinas (CPK 93, 98 str.).
 3. Trečiasis asmuo UAB „Grūstė“ prašė priteisti 1 306,80 Eur bylinėjimosi išlaidų. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, į trečiojo asmens įrodymus, patvirtinančius patirtų bylinėjimosi išlaidų dydį, sprendžia, kad trečiojo asmens prašymas tnekintinas.

16Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

17Kauno apygardos teismo 2018 m. balandžio 11 d. sprendimą palikti nepakeistą.

18Priteisti iš ieškovės VšĮ „Bruneros“, j. a. k. 164687871, trečiajam asmeniui UAB „Grūstė“, j. a. k. 166576122, vieną tūkstantį tris šimtus šešis eurus ir aštuoniasdešimt euro centų (1 306,80 Eur) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai