Byla e2A-718-236/2015
Dėl viešojo pirkimo procedūrų, bei

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Gintaro Pečiulio, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. kovo 20 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-974-513/2015 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Statoil Fuel & Retail Lietuva“ ieškinį atsakovui Klaipėdos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui (tretieji asmenys viešoji įstaiga „CPO LT“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Lukoil Baltija“) dėl viešojo pirkimo procedūrų, bei

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas „Statoil Fuel & Retail Lietuva“ ieškiniu prašė:

41) įpareigoti Klaipėdos apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą nutraukti per VšĮ „CPO LT“ (toliau taip pat vadinama CPO) vykdyto pirkimo Nr. CP054049 (toliau – Pirkimas) pagrindu sudarytą viešojo pirkimo sutartį su UAB „Lukoil Baltija“;

52) įpareigoti Klaipėdos apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą paskelbti naują pirkimą (užsakymą), išskaidžius pirkimą į dalis, kurių pagrindu pirkime (jo dalyse) galėtų dalyvauti keletas tiekėjų, o ne vienas, ir taip užtikrinti sąžiningą tiekėjų konkurenciją ir nediskriminavimą bei pagrindinių viešųjų pirkimų principų ir tikslų laikymąsi;

63) priteisti ieškovui patirtas byloje bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškovas nurodo, kad ginčo Pirkime perkančioji organizacija (atsakovas) nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) nustatytų principų. Neišskaidžius Pirkimo į dalis nebuvo sudarytos sąlygos tiekėjams konkuruoti ir buvo sudarytos sąlygos pateikti pasiūlymą tik vienam tiekėjui. Per CPO vykdytame Pirkime, kuriuo buvo perkami degalai (95 markės benzinas ir dyzelinas), pasiūlymą realiai galėjo pateikti tik vienas tiekėjas – ieškovas. Perkančioji organizacija galimai tyčia į Pirkimo objektą įtraukė tokius miestus, kuriuose degalines turi tik vienas tiekėjas – UAB „Lukoil Baltija“. Dėl šios priežasties kiti tiekėjai Pirkime negalėjo dalyvauti. Netgi jeigu perkančiajai organizacijai reikalinga galimybė degalus pirkti visuose miestuose, kuriuos ji nurodė (Klaipėda, Plungė, Kretinga, Palanga, Skuodas), perkančioji organizacija privalėjo pasinaudoti galimybe Pirkimą skaidyti į dalis ir taip sudaryti sąlygas tiekėjų konkurencijai (VPĮ 24 str. 6 d.). Neišskaidžius Pirkimo į dalis, ieškovas jame negalėjo dalyvauti, nes jo degalinių nėra Kretingoje, Skuode ir Plungėje.

8Techninė specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (VPĮ 25 str. 2 d. bei 3 str. 1 d.).

9Kad perkančioji organizacija Pirkimo sąlygas galimai pritaikė konkrečiam tiekėjui, taip neužtikrindama konkurencijos ir diskriminuodama kitus tiekėjus, o kartu ir pažeisdama viešųjų pirkimų principus bei tikslus (VPĮ 3 str.), rodo ir faktas, kad degalus Gargždų mieste, kuriame UAB „Lukoil Baltija“ degalinės neturi, pirko atskiru pirkimu (užsakymo Nr. CP054050). Žinodama, kad perkančiosios organizacijos pasirinktas tiekėjas neturi degalinės Gargždų mieste, perkančioji organizacija išskyrė šį miestą į atskirą objektą ir Pirkimą vykdė taip pat konkrečiam tiekėjui pritaikytomis sąlygomis.

10Ieškovo pretenzija dėl Pirkimo neskaidymo į dalis buvo formaliai palikta nenagrinėta dėl to, kad sutartis su tiekėju UAB „Lukoil Baltija“ jau buvo sudaryta.

11Pagal kasacinio teismo praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-04-03 Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga Nr. AC-38-1, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-04-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2008, 2010-05-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010, 2011-12-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-507/2011) konkurenciją riboja pernelyg aukšti arba specifiniai, neadekvatūs pirkimo pobūdžiui ar neproporcingi jo sąlygoms reikalavimai (tiekėjų kvalifikacijai ar pirkimo objektui), kurie atima galimybę pirkimo procedūrose dalyvauti sutartį gebantiems įvykdyti tiekėjams. Pagal proporcingumo principo reikalavimus pirkimo objektų sujungimas, lemiantis mažesnį dalyvių skaičių, t. y. neleidžiantis kai kuriems tiekėjams pateikti pasiūlymų, yra neteisėtas, ne tik jeigu toks sujungimas nėra pagrįstas svarbiomis priežastimis, bet ir jeigu jis nėra būtinas perkančiosios organizacijos tikslui pasiekti ir negalima pirkimo objektų sujungimo į vieną pirkimą grįsti tik perkančiosios organizacijos finansinių ir žmoniškųjų išteklių administravimo tikslais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-05-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010).

12Konkurencijos skatinimas yra teisinio reglamentavimo kryptis ir prioritetas. Tai patvirtina ir 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB, 46 straipsnio 1 dalis, pagal kurią pirkimus yra privaloma skaidyti į dalis, o jeigu pirkimas į dalis yra neskaidomas, perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose ir procedūrų ataskaitose privalo nurodyti pagrindines savo sprendimo neskaidyti sutarties į pirkimo dalis priežastis. Ši direktyva į nacionalinę teisę turės būti perkelta per dvejus metus nuo jos paskelbimo.

13Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija galėjo Pirkimo objektą skaidyti į dvi dalis – į tokią, kuriai pasiūlymą galėtų teikti tik UAB „Lukoil Baltija“ (Kretingos, Skuodo ir Plungės miestai), ir į tokią, kuriai pasiūlymą galėtų teikti ir kiti tiekėjai (Klaipėdos ir Palangos miestai). Pirkimo objekto skaidymas į dalis nesukelia perkančiajai organizacijai nepatogumų. Ji ir taip vienu metu paskelbė du pirkimus (Nr. CP054049 ir Nr. CP054050).

14Atsakovas Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas atsiliepimu su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad Pirkimo sąlygose sujungė visą veiklos teritorijoje (kiekviename nurodytame mieste) įsigyjamų degalų kiekį, siekdamas masto ekonomijos efekto. Pagal teismų praktiką degalus perkančiosios organizacijos turi teisę nustatyti kvalifikacinius reikalavimus, susijusius su degalinių turėjimu konkrečiuose miestuose (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-03-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A- 443/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2009- 10-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-727/2009).

15Tretysis asmuo VšĮ „CPO LT“ atsiliepimu su ieškiniu nesutiko iš esmės analogiškais motyvais kaip atsakovas bei nurodė, kad degalų pirkimai VšĮ „CPO LT“ elektroniniame kataloge organizuojami ne tiekėjų, o perkančiosios organizacijos poreikiams.

16Tretysis asmuo UAB „Lukoil Baltija“ atsiliepimu su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad Pirkimas įvykdytas teisėtai, Viešųjų pirkimų tarnyba pastabų dėl ginčo Pirkimo sąlygų nepateikė. Techninė specifikacija, kurioje apibrėžiamas Pirkimo objektas, skelbiama iki Pirkimo pradžios, tačiau tiekėjai dėl jos pastabų ir pretenzijų neteikė, taip joms pritardami. Pasibaigus Pirkimui, tiekėjai nebegali skųsti techninės specifikacijos. Tik perkančioji organizacija spendžia, ar pirkimas turi būti skaidomas. Teismas nėra įpareigotas skaidyti Pirkimą būtent ieškovui priimtinu būdu.

17II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

18Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. kovo 20 d. sprendimu UAB „Statoil Fuel & Retail Lietuva“ ieškinį tenkino:

19įpareigojo Klaipėdos apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą nutraukti per VšĮ „CPO LT“ vykdyto pirkimo Nr. CP054049 pagrindu sudarytą viešojo pirkimo sutartį su UAB „Lukoil Baltija“;

20įpareigojo Klaipėdos apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą nedelsiant po šio sprendimo įsiteisėjimo paskelbti naują pirkimą (užsakymą) taip, kad pirkime arba jo dalyse galėtų dalyvauti keletas tiekėjų, o ne vienas, ir taip užtikrinti sąžiningą tiekėjų konkurenciją ir nediskriminavimą bei pagrindinių viešųjų pirkimų principų ir tikslų laikymąsi.

21Teismas ieškovui UAB „Statoil Fuel & Retail Lietuva“ iš atsakovo Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato priteisė 289 eurų bylinėjimosi išlaidų.

22Teismas, remdamasis Viešųjų pirkimo įstatymu (3 str. 1, 2 d.) bei kasacinio teismo praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-09-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005, 2008-12-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008, 2009-03-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-83/2009, 2009-02-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2008, 2010-04-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2010, 2010-11-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010, 2011-06-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011) ir Europos sąjungos Teisingumo teismo praktika (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2000-10-05 sprendimas byloje Nr. C-16/98, 2001-10-18 sprendimas byloje Nr. C-19/00, 2004-04-09 sprendimas byloje Nr. C-496/99) aiškinant viešųjų pirkimų institutus, taip pat įvertinęs aplinkybę, jog ginčo Pirkime nurodytuose miestuose (Klaipėda, Plungė, Kretinga, Palanga ir Skuodas) išimtinai tik UAB „Lukoil Baltija“ turi degalines (CPK 179 str. 3 d.), pripažino ieškinį pagrįstu ir kad Pirkime perkančioji organizacija neužtikrino sąžiningos tiekėjų konkurencijos, diskriminavo tiekėjus, pažeidė lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principus bei tikslus (VPĮ 3 str. 1 ir 2 d.), kad neskaidydama Pirkimo (VPĮ 24 str. 6 d.) atėmė galimybę Pirkimo procedūrose dalyvauti sutartį gebantiems įvykdyti tiekėjams.

23Pagrįstas poreikis ir (ar) būtinybė perkančiajai organizacijai vykdyti pirkimą būtent tokiomis sąlygomis, teismo vertinimu, byloje taip pat nenustatytas. Perkančioji organizacija nepateikė įrodymų, aplinkybių ir (ar) priežasčių, kurios patvirtintų perkančiosios organizacijos poreikį degalus įsigyti iš faktiškai tik vieno tiekėjo, jog tai objektyviai nulemta egzistuojančios degalų rinkos pobūdžio (pvz. didesnio perkamo kiekio kaina paprastai yra mažesnė ir/ar pan.).

24VšĮ „CPO LT“ katalogo techninės ypatybės nėra pagrindas perkančiajai organizacijai nesilaikyti lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, eliminuoti tiekėjų konkurenciją.

25Teismas pažymėjo, kad negali nurodyti, kokį konkretų pirkimą ir kaip turėtų organizuoti ir skelbti, čia yra pirkėjo prerogatyva, tačiau naujas pirkimas turėtų užtikrinti sąžiningą tiekėjų konkurenciją ir nediskriminavimą bei pagrindinių viešųjų pirkimų principų ir tikslų laikymąsi.

26III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

27Atsakovas Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. kovo 20 d. sprendimą ir priimti naują – ieškinį atmesti. Skunde išsamiai aptariamos proceso dalyvių pozicijos ir pirmosios instancijos teismo sprendimas bei papildomai nurodomi šie svarbiausi apeliacinio skundo argumentai:

281. Egzistuoja eilė aplinkybių, dėl kurių Pirkimo tikslinga neskaidyti:

29pirmas ir svarbiausias argumentas – kuo didesnis kuro kiekis perkamas, tuo didesnės nuolaidos gaunamos;

30antra, vieno tinklo kuro kortelių naudojimas nesukelia painiavos tarp skirtingų perkančiosios organizacijos padalinių ir kortelių;

31trečia, tiekėjas kas mėnesį teikia vieną kuro pylimo detalizaciją;

32ketvirta, mažesnis finansinių dokumentų (sąskaitų) kiekis;

33penkta, paprastesnė suteikiamų nuolaidų kurui kontrolė;

34šešta, racionaliau naudojami žmogiškieji ištekliai perkančiojoje organizacijoje, optimizuojamas darbuotojų, vykdančių degalų naudojimo apskaitą ir administravimą, darbo laiko sąnaudos;

35septinta, Klaipėdos apskrities policijos komisariatų struktūriniai padaliniai yra skirtinguose apskrities miestuose, tačiau vieningai valdomi, sąveikauja, bendradarbiauja, teikia pagalbą, dėl ko dažnai tenka vykdyti veiklą ir kitų struktūrinių padalinių (miestų ar rajonų) teritorijose, dėl to svarbu turėti galimybę tai pačiai transporto priemonei reikalingu kuru apsirūpinti visuose apskrities miestuose bei rajonuose;

36aštunta, kuras kituose miestuose reikalingas organizuojant darbuotojų komandiruotes.

372. Pirkimą Nr. CP054050, kuriuo pirkti degalai Gargžduose, atsakovas dėl objektyvių priežasčių buvo priverstas išskirti į atskirą pirkimą, nes šiame mieste nėra kito degalų tiekėjo, o esantis - UAB „Apsagą“ neturi degalinių kituose miestuose.

383. Su UAB „Lukoil Baltija“ sudaryta sutartis yra ekonomiškai naudingesnėmis sąlygomis, pagal ją degalai perkami pigiau nei rinkoje, o kaina labai panaši į tas, kurias pateikia ieškovas iš sutarčių, sudarytų tiekėjų konkurencijos sąlygomis.

39Ieškovas UAB „Statoil Fuel&Retail Lietuva” atsiliepimu prašo Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. kovo 20 d. sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

401. Pagrįstos teismo išvados apie Pirkimo būtinybę skaidyti į dalis, apie būtinybės vykdyti Pirkimą neskaidant nebuvimo.

412. Pirkime, kuriame nėra konkurencijos, masto ekonomija apskritai negalima, todėl nepagrįsti apelianto argumentai dėl masto ekonomijos. Pirkimu nebuvo racionaliai naudojamos lėšos.

423. Pirkimo objekto sujungimas į vieną negali būti pateisinamas vien finansinių ir žmogiškųjų išteklių administravimo tikslais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-05-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010, 2015-03-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161-415/2015). Atsakovo argumentai, apie tai, kodėl patogiau degalus pirkti iš vieno tiekėjo, yra abstraktūs, apsiribojantys buitiniais privalumais, tačiau nepateikti duomenys ir įrodymai apie ekonomines ir administracines kliūtis užtikrinti tinkamą perkančiosios organizacijos funkcijų įgyvendinimą, jeigu Pirkimas būtų išskaidomas į dalis. Juo labiau, kad perkančioji organizacija skelbė du pirkimus (ginčo Pirkimas ir degalų pirkimas Gargžduose), taigi yra pasiruošusi administruoti kelis pirkimus vienu metu, ką darydavo ir anksčiau, pavyzdžiui, 2011 metais pirkimą buvo išskaidžiusi į 7 dalis.

434. Pagal viešus duomenis UAB „Apsaga” neturi degalinės Gargžduote, tačiau šios įmonės kortele galima naudotis Gargžduose esančioje UAB „Trevena”, kuri taip pat turi degalines Klaipėdoje ir Kretingoje.

444. Vieša informacija patvirtina, kad Gargžduose yra ne vienas degalų tiekėjas. Vienas tik buvo sudaręs sutartį su CPO.

455. Ieškovas įrodė (ieškovo sukaupta informacija apie per CPO vykdytus pirkimus), kad pirkime dalyvaujant tik vienam tiekėjui, suteikiamos nuolaidos gali būti netgi 20, 30, o kartais - net 50 procentų mažesnės, nei pirkime, kuriame užtikrinama reali konkurenciją dalyvaujant daugiau nei vienam tiekėjui. Atvirkščiai, byloje nepateikta įrodymų, kad apjungiant miestus ir perkant didesnį kiekį kuro yra tikimybė gauti didesnes nuolaidas.

466. Pagal kasacinio teismo praktiką pirkimo objektų sujungimas, lemiantis mažesnį dalyvių skaičių, t.y. neleidžiantis kai kuriems tiekėjams pateikti pasiūlymų, yra neteisėtas ne tik jeigu toks sujungimas nėra pagrįstas svarbiomis priežastimis, bet ir jeigu jis nėra būtinas perkančiosios organizacijos tikslui pasiekti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-05-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010).

477. UAB „Lukoil Baltija“ nebeturi vienintelės degalinės (vietoj jos atidaryta UAB „Baltic Petroleum“ degalinė) Palangoje, todėl taip pat nebeatitinka Pirkimo sąlygų.

48UAB „Lukoil Baltija” atsiliepimu prašo apeliacinį skundą tenkinti. Atsiliepime ir papildomuose paaiškinimuose nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

491. VPĮ 24 straipsnio 6 dalis, numatanti, kad perkančioji organizacija, skaidydama pirkimo objektą į dalis, turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų, taikytina tuomet, kai perkančioji organizacija priima sprendimą skaidyti pirkimą į dalis ir neįpareigoja pirkimo skaidyti. Tokį aiškinimą patvirtina ir VPĮ projektas, ir 2011 m. rugpjūčio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 842/2011 turinys.

502. Pirkimo dalyviai galėjo kooperuotis su subtiekėjais ir taip užtikrinti degalų tiekimą visuose perkančiosios organizacijos nurodytuose miestuose.

513. Išskaidžius Pirkimą į dalis susidarytų situacija, kai nebūtų aišku ir būtų ribojama, į kokį automobilį kurioje degalinėje kurą pilti.

524. Techninės specifikacijos skelbiamos iki pirkimo pradžios ir joms tiekėjai gali teikti pastabas, tačiau ieškovas jų neteikė.

535. Pirkimas pasibaigia, kai sudaroma viešojo pirkimo ar preliminari sutartis, ar nustatomas laimėtojas (VPĮ 7 str. 4 d. 1 p.). Kadangi preliminari sutartis sudaryta, Pirkimas jau pasibaigęs ir tiekėjai neturi teisės skųsti Techninės specifikacijos sąlygas.

546. Techninėje specifikacijoje (VPĮ 25 str.) turi būti numatomi reikalavimai Pirkimo objektui (degalams), o ne tiekėjui reikalavimas dėl turimo degalinių tinklo.

557. Jeigu VšĮ „CPO LT“ vykdytas pirkimas teisėtas, laikoma, kad teisėtas ir perkančiosios organizacijos pirkimas (VPĮ 15 str. 2 d.).

568. Viešųjų pirkimų tarnyba neturėjo pastabų dėl Pirkimo sąlygų.

579. Ieškovo argumentai dėl to, ar jam iš anksto žinomi miestai, kuriuose perkamas benzinas ir ar žinoma, su kuriais tiekėjais reikės konkuruoti, nenuoseklūs.

5810. Ieškovas pateikia tik jam naudingas buvusias kainas, o ne visų kainų suvestines.

5911. Vien tai, kad vienas ar kitas potencialus tiekėjas neatitinka Pirkimo sąlygų kvalifikacinių reikalavimų, savaime negali reikšti, kad toks reikalavimas dirbtinai riboja konkurenciją ir yra diskriminacinio pobūdžio. Tam, kad būtų galima padaryti tokią išvadą, reikia nustatyti, kad toks kvalifikacinis reikalavimas nėra pagrįstas būtinybe tinkamai organizuoti perkančiosios organizacijos veiklą (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2002-09-17 sprendimas byloje C-513/99, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-04-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2008, Lietuvos apeliacinio teismo 2009-10-19 sprendimas civilinėje byloje 2A-727/2009, kurioje Viešųjų pirkimų tarnyba taip pat yra pateikusi išvadą, kad kvalifikaciniai reikalavimai turėti degalines tam tikruose miestuose, kai perkančioji organizacija yra policijos komisariatas, veikiantis apskrityje, galimi).

6012. UAB „Lukoil Baltica“ subtiekėju yra pasitelkusi UAB „Baltic Petroleum“, todėl galės sutartį vykdyti ir Palangoje.

61IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

62Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies

63Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė.

64Byloje iš esmės nagrinėjamas ginčas, ar perkančioji organizacija privalėjo skaidyti Pirkimą į dalis, tikslu užtikrinti tiekėjų konkurenciją ir pasiekti viešųjų pirkimų tikslą – gauti perkamą prekę už kuo mažesnę kainą.

65Teisėjų kolegija pažymi, kad galiojantys teisės aktai, įskaitant VPĮ, įsakmiai nenustato pareigos perkančiajai organizacijai išskaidyti Pirkimo objektą į dalis, net jei Pirkimo objektas yra sudėtinis, kai tokiu neskaidymu nepažeidžiamos viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nuostatos ir atvirkščiai, draudžia skaidyti pirkimą, jeigu taip galėtų būti išvengta VPĮ nustatytos pirkimų tvarkos (VPĮ 9 str. 2 d.). Taigi skaidyti ar ne Pirkimą į dalis yra perkančiosios organizacijos apsisprendimas, tačiau tokiu apsisprendimu negali būti paneigiami ar iškreipiami viešųjų pirkimų principai ar tikslai, tarp kurių paminėtini tiek tikslas užtikrinti tiekėjų konkurenciją (nediskriminavimą), tiek iš šio tikslo išvestinis tikslas prekes ar paslaugas įsigyti racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 str. 2 d.). Reikalavimai nediskriminuoti tiekėjų, tuo pačiu ir užtikrinti jų konkurenciją, skirtingai nei teigia tretysis asmuo, aktualūs ne tik Pirkimo skaidymo atveju (VPĮ 34 str. 6 d.). Nesuvaržyta tiekėjų konkurencija – iš VPĮ implicitiškai išplaukiantis reikalavimas ir jo neįtvirtinimas įstatyme expressis verbis nepaneigia šio perkančiajai organizacijai keliamo reikalavimo, nes vienas svarbiausių viešųjų pirkimų procedūrų reglamentavimo siekių – užtikrinti konkurenciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-03-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-162-469/2015). Dėl nurodytų motyvų ir teismų praktikos perkančiųjų organizacijų diskrecija skaidyti Pirkimą į dalis arba ne nėra absoliuti ir tikslingumas Pirkimą skaidyti į dalis turi būti vertinamas kiekvienu konkrečiu atveju pagal aplinkybes.

66Pavyzdžiui, Pirkimo objekto neskaidymas atskirais atvejais gali be pagrindo apriboti tiekėjų konkurenciją ir neskaidymo sukeliamos pasekmės (faktinės konkurencijos tarp tiekėjų nebuvimas bei dėl to galimai neracionalus perkančiosios organizacijos lėšų naudojimas) viršytų neskaidymo teikiamą naudą perkančiajai organizacijai (pavyzdžiui, patogumas naudotis vieno teikėjo paslaugomis). Tokios situacijos susiklosto, pavyzdžiui, tada, kai vykdant kompleksišką pirkimą, potencialūs tiekėjai negali jame dalyvauti dėl ypač didelio bendro perkamų paslaugų masto (pavyzdžiui, perkami eilės objektų rangos darbai, nors šie darbai nėra susiję tokiu būdu, kad būtų tikslinga juos pavesti atlikti tam pačiam subjektui ir tuo pat metu) arba, kai dėl perkamų paslaugų kompleksinio pobūdžio jos apjungia savo esme skirtingas ir nebūtinai susijusias paslaugas ir dėl to Pirkime negali dalyvauti tiekėjai, kurie teikia tik dalį perkamų paslaugų.

67Byloje nagrinėjamu atveju susiklostė faktinė situacija, kai degalų Pirkimas buvo išskaidytas į du tokiu būdu, kad kiekviename iš jų (Pirkime Nr. CPO 54050 dėl degalų Gargžduose ir Pirkime Nr. CPO 54049 (ginčo Pirkimas) dėl degalų Klaipėdoje, Plungėje, Kretingoje, Palangoje, Skuode) galėjo dalyvauti tik po vieną tiekėją, nors Pirkimuose nurodytuose miestuose yra daugiau degalų tiekėjų, tačiau kiekviename iš šių Pirkimų pasiūlymą galėjo teikti tik vienas ir taip nebuvo užtikrinta tiekėjų konkurencija. Byloje nėra pakankamai įrodymų išvadoms dėl neskaidyto Pirkimo ekonominės naudos ar žalos. Ieškovo pateikta apibendrinta informacija ir paskaičiavimai už laikotarpį nuo 2013 metų, pirma, yra neišsamūs (pats ieškovas pripažįsta, jog ši informacija neišsami, neapima visų vykusių pirkimų, be to, degalų kainos dėl rinkoje nuolat svyruojančių naftos kainų taip pat nuolat svyruoja palyginimui turėtų būti naudojama aktuali informacija), antra, net ir vadovaujantis ieškovo pateiktais duomenimis ir skaičiavimais, Pirkime Nr. CPO 54049 tiekėjo pasiūlyta nuolaida 21 centas, degalų kiekio intervalui nuo 10 000 iki 25 000 litrų per mėnesį yra tik vienu centu didesnė už siūlytas antrosios vietos tiekėjo nuolaidas ir dviem centais mažesnė už laimėtojo siūlytas nuolaidas, bei 3 centais didesnė už siūlytas nuolaidas tais atvejais, kai tiekėjų konkurencija nebuvo užtikrinta. Šie duomenys rodytų, kad realiai perkančiosios organizacijos gauta nuolaida artimesnė tai, kuri įprasta esant tiekėjų konkurencijai. Atitinkamai ieškovas neįrodė, kad Pirkimo neskaidymas buvo ekonomiškai nenaudingas (nėra garantijos, kad esant tiekėjų konkurencijai, kiti būtų pasiūlę didesnę nei įprastą nuolaidą). Atsakovas (perkančioji organizacija) taip pat neįrodė Pirkimo, įvykusio neskaidant jį į dalis, ekonominės naudos. Perkančiosios organizacijos argumentai dėl Pirkimo neskaidymo patogumo administruojant degalų pirkimą nėra esminiai, be to, deklaratyvaus pobūdžio, negrindžiami išsamiais argumentais, paskaičiavimais, kuriuos teismas galėtų įvertinti. Kartu pažymėtina, kad ieškovo pateikti jau minėti ir aptarti duomenys apie ankstesniuose pirkimuose siūlytas tiekėjų nuolaidas rodo, kad paprastai tiekėjo siūloma nuolaida didesniam degalų kiekiui yra didesnė, taigi ieškovo pateikti duomenys apie ankstesnėje praktikoje tiekėjų siūlytas nuolaidas patvirtina atsakovo argumentus, jog Pirkimo neskaidymas į dalis gali būti perkančiajai organizacijai ekonomiškai naudingas, nes už didesnį perkamą degalų kiekį tiekėjas paprastai siūlo didesnę nuolaidą.

68Teisėjų kolegija pažymi, kad Pirkimo skaidymo naudingumas turi būti vertinamas konkrečiu atveju. Vienais atvejais būtent pirkimo skaidymas gali lemti mažesnę perkamų paslaugų kainą (pavyzdžiui, dėl didesnės tiekėjų konkurencijos), kitais atvirkščiai – neskaidymas (įprasta didesnes paslaugas parduodant siūlyti nuolaidas), o kuris modelis yra ekonomiškai naudingesnis byloje nagrinėjamu konkrečiu atveju, proceso dalyviai neįrodė (CPK 12, 178 str.). Todėl teisėjų kolegija pripažįsta nagrinėjamu atveju buvus galimybę tiek skaidyti Pirkimą į dalis, tiek ir jo neskaidyti, tačiau tik tokiu būdu, kad neskaidymas be pagrindo nepažeistų tiekėjų konkurencijos. Nagrinėjamu atveju kaip tik ir susiklostė situacija, kad Pirkimas buvo tokiu būdu organizuojamas, kad jame neteko galimybės dalyvauti visi tiekėjai, išskyrus vieną, kuris Pirkimą be konkurencijos ir laimėjo. Tokia situacija susiklostė dėl reikalavimo teikėjui turėti degalines keliuose miestuose (Klaipėdoje, Plungėje, Kretingoje, Palangoje, Skuode) ir dėl CPO sistemos, per kurią buvo vykdomas Pirkimas techninių galimybių (byloje nepaneigti šalių paaiškinimai, kad neturintis konkrečiame perkančiosios organizacijos pasirinktame mieste degalinės teikėjas, neturėjo galimybės dalyvauti Pirkime).

69Šalių paaiškinimai ir bylos duomenys patvirtina, kad miestuose, kuriuose Pirkimu buvo siekiama įsigyti degalus, degalines turi ne tik ieškovas, todėl tiekėjų konkurencija būtų užtikrinta tik tuo atveju, jeigu arba Pirkimas būtų skaidomas į dalis (kaip matyti iš ieškovo pateiktų ankstesnių pirkimų, tai buvo įprasta praktika), arba sudarant galimybę neskaidomame pirkime, kuriuo siekiama masto ekonomijos, o tuo pačiu ir perkančiosios organizacijos apeliaciniame skunde nurodomų administravimo privalumų, dalyvauti tiekėjų grupėms ar teikėjams pasitelkiant subtiekėjus. Tokiu atveju Pirkimo neskaidymas nepaneigtų tiekėjų konkurencijos ir kartu sudarytų sąlygas perkančiajai organizacijai siekti masto ekonomijos, o reikalavimai tiekėjams turėti degalines konkrečiuose perkančiajai organizacijai reikalinguose ir pasirinktuose miestuose, teismų praktikoje jau ne kartą buvo pripažintas teisėtu (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-10-19 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-727/2009, 2010-03-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-433/2010). Skirtingai nei nagrinėjamoje byloje, minėtose apeliacinio teismo nagrinėtose bylose tiekėjai neabejotinai turėjo faktinę galimybę dalyvauti pirkime apjungdami pajėgas (remdamiesi kitų ūkio subjektų pajėgumais VPĮ 32 str. 3 d.), todėl net ir nustačius Pirkimo sąlygose reikalavimą turėti degalinę konkrečiuose miestuose, toks reikalavimas tiekėjų galimybės konkuruoti neapribojo.

70Atsakovo paaiškinimai byloje dėl degalų pirkimo išskyrimo į pirkimą Nr. CPO 54049 ir CPO 54050 (Gargždai) patvirtina, kad degalų pirkimas buvo vykdomas jį skaidant tik tiek, kad būtų sudaryta galimybė kiekviename Pirkime dalyvauti bent vienam teikėjui. Šios bylos nagrinėjimo dalykas yra tik Pirkimas Nr. CPO 54049, kurio neskaidant perkančiajai organizacijai buvo žinoma ir suprantama, kad pasiūlymą realiai galės pateikti tik vienas tiekėjas, kaip ir įvyko, taigi Pirkimas įvyko be pateisinamos priežasties apribojus tiekėjų konkurenciją. Į bylą pateikti duomenys apie perkančiosios organizacijos veiksmus Pirkimo eigoje patvirtina, kad perkančioji organizacija nebuvo suinteresuota tiekėjų konkurencija, kad su potencialiems tiekėjams (ieškovui) neteikė esminės informacijos apie Pirkimą (kokiuose miestuose numatoma pirkti degalus). Byloje nepaneigti ieškovo argumentai, kad be šios informacijos ieškovui nebuvo galimybės dalyvauti Pirkime (nebuvo galimybės fiziškai CPO sistemoje įvesti siūlomas nuolaidas, jeigu kuriame nors iš perkančiosios organizacijos pasirinktų, tačiau ieškovui nežinomų miestų neturi degalinės), o nežinant, kokiuose miestuose degalų numatoma pirkti, tiekėjas neturėjo galimybės imtis veiksmų pasitelkti kitus tiekėjus (subtiekėjus), juo labiau, kad su ieškovu perkančioji organizacija, kaip jau minėta, nebendradarbiavo, vykdė tik formalų susirašinėjimą, atsakydama į užklausimus ir pretenziją.

71Be to, kaip jau minėta, byloje neįrodyta, kad neskaidant Pirkimą buvo pasiektas masto ekonomijos efektas ir kad jis viršijo ar bent buvo lygus įprastai ekonominei naudai, ką nustačius būtų pagrindas pripažinti, kad Pirkimu pasiekti viešojo pirkimo tikslai. Kaip teisingai nurodo ieškovas, atsižvelgiant į lygiateisiškumo ir skaidrumo principus, negalimas atskirų Pirkimo objektų sujungimas į vieną, jeigu tai grindžiama tik perkančiosios organizacijos finansinių ir žmoniškųjų išteklių administravimo tikslais. Nors tokia praktika pirmiausia buvo suformuota bylose, kuriose buvo nagrinėjamas iš dalies besiskiriantis klausimas (buvo sprendžiamas atskirų Pirkimo objektų sujungimo, o ne išskyrimo, kaip šioje byloje, klausimas), naujausia kasacinio teismo praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-03-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-162-469/2015) patvirtina, kad ši praktika plėtojama ir ja vadovautinasi ne tik pirkimo objektų heterogeniškumo (savo pobūdžiu atskirų), bet ir homogeniškumo (panašumo, vienarūšiškumo) atvejais, kaip yra ir byloje nagrinėjamu atveju.

72Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo

73Dėl nurodytų motyvų apeliacinis skundas iš esmės netenkintinas ir pirmosios instancijos teismo sprendimas iš esmės paliekamas nepakeistas, tačiau naikinama sprendimo dalis, kuria atsakovas įpareigotas skelbti naują Pirkimą, kadangi tai yra perkančiosios organizacijos kompetencija, ką sprendime savo motyvuose teisingai pažymėjo ir pirmosios instancijos teismas, ir ieškinys šioje dalyje atmetamas.

74Dėl bylinėjimosi išlaidų

75Kadangi apeliacinis skundas iš esmės netenkinamas (nors pirmosios instancijos teismo sprendimas iš dalies keičiamas, išlieka tenkinamas esminis ginčo reikalavimas dėl Pirkimo procedūros pripažinimo neteisėta), apeliantui ir jo procesinę poziciją palaikiusiems kitiems proceso dalyviams jų turėtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (CPK 93 str. 1 d.), tačiau spręstinas ieškovo išlaidų, turėtų dėl atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimo, atlyginimo klausimas. Ieškovas pateikė įrodymus apie 845,91 eurų išlaidas dėl atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimo. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad byloje nagrinėjamas klausimas savo esme nebuvo sudėtingas ar naujas teismų praktikoje (byloje kilo ginčas tik dėl Pirkimo neskaidymo į dalis teisėtumo), apeliacinis skundas nesudėtingas, vadovaudamasis rekomenduojamais maksimaliais priteistinais advokato paslaugų išlaidų atlyginimo dydžiais ir pagrindais nuo jų nukrypti (Teisingumo ministro 2015-03-19 įsakymu nauja redakcija išdėstyto 2004-04-02 įsakymo Nr. 1R-85, kuriuo patvirtintos rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, rekomendacijų 2.1., 2.7., 8.11 punktai), nutaria, kad ieškovui priteistina pagrįsta atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimo išlaidų suma - 500 eurų.

76Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

77Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. kovo 20 d. sprendimą pakeisti iš dalies.

78Panaikinti sprendimo dalį „Įpareigoti Klaipėdos apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą nedelsiant po šio sprendimo įsiteisėjimo paskelbti naują pirkimą (užsakymą) taip, kad pirkime arba jo dalyse galėtų dalyvauti keletas tiekėjų, o ne vienas, ir taip užtikrinti sąžiningą tiekėjų konkurenciją ir nediskriminavimą bei pagrindinių viešųjų pirkimų principų ir tikslų laikymąsi“ ir šioje dalyje ieškinį atmesti.

79Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

80Priteisti ieškovui UAB Statoil Fuel & Retail Lietuva (j. a. k. 211454910) iš atsakovo Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (j. a. k. 191008577) 500 (penkis šimtus) eurų atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimo išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas „Statoil Fuel & Retail Lietuva“ ieškiniu prašė:... 4. 1) įpareigoti Klaipėdos apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą... 5. 2) įpareigoti Klaipėdos apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą... 6. 3) priteisti ieškovui patirtas byloje bylinėjimosi išlaidas.... 7. Ieškovas nurodo, kad ginčo Pirkime perkančioji organizacija (atsakovas)... 8. Techninė specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti... 9. Kad perkančioji organizacija Pirkimo sąlygas galimai pritaikė konkrečiam... 10. Ieškovo pretenzija dėl Pirkimo neskaidymo į dalis buvo formaliai palikta... 11. Pagal kasacinio teismo praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-04-03... 12. Konkurencijos skatinimas yra teisinio reglamentavimo kryptis ir prioritetas.... 13. Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija galėjo Pirkimo objektą skaidyti... 14. Atsakovas Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas atsiliepimu... 15. Tretysis asmuo VšĮ „CPO LT“ atsiliepimu su ieškiniu nesutiko iš esmės... 16. Tretysis asmuo UAB „Lukoil Baltija“ atsiliepimu su ieškiniu nesutiko ir... 17. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 18. Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. kovo 20 d. sprendimu UAB „Statoil Fuel... 19. įpareigojo Klaipėdos apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą... 20. įpareigojo Klaipėdos apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą... 21. Teismas ieškovui UAB „Statoil Fuel & Retail Lietuva“ iš atsakovo... 22. Teismas, remdamasis Viešųjų pirkimo įstatymu (3 str. 1, 2 d.) bei kasacinio... 23. Pagrįstas poreikis ir (ar) būtinybė perkančiajai organizacijai vykdyti... 24. VšĮ „CPO LT“ katalogo techninės ypatybės nėra pagrindas perkančiajai... 25. Teismas pažymėjo, kad negali nurodyti, kokį konkretų pirkimą ir kaip... 26. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 27. Atsakovas Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas apeliaciniu... 28. 1. Egzistuoja eilė aplinkybių, dėl kurių Pirkimo tikslinga neskaidyti:... 29. pirmas ir svarbiausias argumentas – kuo didesnis kuro kiekis perkamas, tuo... 30. antra, vieno tinklo kuro kortelių naudojimas nesukelia painiavos tarp... 31. trečia, tiekėjas kas mėnesį teikia vieną kuro pylimo detalizaciją;... 32. ketvirta, mažesnis finansinių dokumentų (sąskaitų) kiekis;... 33. penkta, paprastesnė suteikiamų nuolaidų kurui kontrolė;... 34. šešta, racionaliau naudojami žmogiškieji ištekliai perkančiojoje... 35. septinta, Klaipėdos apskrities policijos komisariatų struktūriniai... 36. aštunta, kuras kituose miestuose reikalingas organizuojant darbuotojų... 37. 2. Pirkimą Nr. CP054050, kuriuo pirkti degalai Gargžduose, atsakovas dėl... 38. 3. Su UAB „Lukoil Baltija“ sudaryta sutartis yra ekonomiškai... 39. Ieškovas UAB „Statoil Fuel&Retail Lietuva” atsiliepimu prašo... 40. 1. Pagrįstos teismo išvados apie Pirkimo būtinybę skaidyti į dalis, apie... 41. 2. Pirkime, kuriame nėra konkurencijos, masto ekonomija apskritai negalima,... 42. 3. Pirkimo objekto sujungimas į vieną negali būti pateisinamas vien... 43. 4. Pagal viešus duomenis UAB „Apsaga” neturi degalinės Gargžduote,... 44. 4. Vieša informacija patvirtina, kad Gargžduose yra ne vienas degalų... 45. 5. Ieškovas įrodė (ieškovo sukaupta informacija apie per CPO vykdytus... 46. 6. Pagal kasacinio teismo praktiką pirkimo objektų sujungimas, lemiantis... 47. 7. UAB „Lukoil Baltija“ nebeturi vienintelės degalinės (vietoj jos... 48. UAB „Lukoil Baltija” atsiliepimu prašo apeliacinį skundą tenkinti.... 49. 1. VPĮ 24 straipsnio 6 dalis, numatanti, kad perkančioji organizacija,... 50. 2. Pirkimo dalyviai galėjo kooperuotis su subtiekėjais ir taip užtikrinti... 51. 3. Išskaidžius Pirkimą į dalis susidarytų situacija, kai nebūtų aišku... 52. 4. Techninės specifikacijos skelbiamos iki pirkimo pradžios ir joms tiekėjai... 53. 5. Pirkimas pasibaigia, kai sudaroma viešojo pirkimo ar preliminari sutartis,... 54. 6. Techninėje specifikacijoje (VPĮ 25 str.) turi būti numatomi reikalavimai... 55. 7. Jeigu VšĮ „CPO LT“ vykdytas pirkimas teisėtas, laikoma, kad teisėtas... 56. 8. Viešųjų pirkimų tarnyba neturėjo pastabų dėl Pirkimo sąlygų.... 57. 9. Ieškovo argumentai dėl to, ar jam iš anksto žinomi miestai, kuriuose... 58. 10. Ieškovas pateikia tik jam naudingas buvusias kainas, o ne visų kainų... 59. 11. Vien tai, kad vienas ar kitas potencialus tiekėjas neatitinka Pirkimo... 60. 12. UAB „Lukoil Baltica“ subtiekėju yra pasitelkusi UAB „Baltic... 61. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 62. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies... 63. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 64. Byloje iš esmės nagrinėjamas ginčas, ar perkančioji organizacija... 65. Teisėjų kolegija pažymi, kad galiojantys teisės aktai, įskaitant VPĮ,... 66. Pavyzdžiui, Pirkimo objekto neskaidymas atskirais atvejais gali be pagrindo... 67. Byloje nagrinėjamu atveju susiklostė faktinė situacija, kai degalų Pirkimas... 68. Teisėjų kolegija pažymi, kad Pirkimo skaidymo naudingumas turi būti... 69. Šalių paaiškinimai ir bylos duomenys patvirtina, kad miestuose, kuriuose... 70. Atsakovo paaiškinimai byloje dėl degalų pirkimo išskyrimo į pirkimą Nr.... 71. Be to, kaip jau minėta, byloje neįrodyta, kad neskaidant Pirkimą buvo... 72. Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo... 73. Dėl nurodytų motyvų apeliacinis skundas iš esmės netenkintinas ir... 74. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 75. Kadangi apeliacinis skundas iš esmės netenkinamas (nors pirmosios instancijos... 76. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 77. Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. kovo 20 d. sprendimą pakeisti iš dalies.... 78. Panaikinti sprendimo dalį „Įpareigoti Klaipėdos apskrities vyriausiąjį... 79. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 80. Priteisti ieškovui UAB Statoil Fuel & Retail Lietuva (j. a. k. 211454910)...