Byla 2S-476-560/2016
Dėl nuostolių atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Dainius Rinkevičius, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pagal pareiškėjų J. J., D. V., J. V., P. V., V. R., I. S., T. R., T. Š., M. V., G. Č., A. T., K. S., P. S., E. T., J. Z., M. K., T. N., J. N., L. C., M. P., L. M., J. Š., M. Ž., Z. P., T. M., J. R., A. R., R. L., J. M., R. M., I. G., J. N., E. R., M. S., A. D., E. M. ir S. D. atskiruosius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 24 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie žemės ūkio ministerijos, UAB „SKR Baltic“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai, trečiajam asmeniui VĮ Registrų centras dėl nuostolių atlyginimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

32015-11-09 Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo gautas J. J. pakartotinis prašymas dėl įstojimo į bylą trečiuoju suinteresuotu asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, ieškovo pusėje ir leidimo susipažinti su civilinės bylos medžiaga bei pasidaryti jos kopijas.

42015-11-10 Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo gautas S. D. prašymas įstoti į bylą trečiuoju suinteresuotu asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, ieškovo ir leidimo susipažinti su civilinės bylos medžiaga bei pasidaryti jos kopijas.

52015-11-13 Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo gautas H. K., I. G., E. V., V. Š., A. R., A. Š., I. Š., R. L., J. N., T. M., E. R., J. R., J. M., J. Š., R. S., M. Š., V. B., M. S., M. Ž., Z. P., A. D., L. M. prašymas įstoti į bylą trečiaisiais suinteresuotais asmenimis nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, ieškovo pusėje.

62015-11-16 Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo gautas D. V., J. V., P. V., V. R., I. S., T. R., T. Š., M. V., G. Č., A. T., K. S., P. S., E. T., J. Z., M. K., T. N., J. N., L. C., M. P., L. M. prašymas įtraukti trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, ieškovo pusėje. Pareiškėjai savo prašymus iš esmės grindė tuo, kad bylos išsprendimas turės įtakos jų teisėms, kadangi jie yra pretendentai atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą natūra, esantį (duomenys neskelbtini).

7Atsakovas UAB „SKR Baltic“ teismui pateiktoje pozicijoje dėl trečiųjų asmenų įtraukimo į civilinę bylą prašė pareiškėjų į civilinę bylą trečiaisiais suinteresuotais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, neįtraukti, kadangi tam nėra teisinio pagrindo.

8Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos prašė asmenų prašymus vertinti teismo nuožiūra.

9Ieškovas Lietuvos Respublikos Generalinė prokuratūra nurodė, kad prašymo tenkinti nėra pagrindo.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-11-24 nutartimi pareiškėjų prašymų dėl įtraukimo į bylos nagrinėjimą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, ieškovo pusėje, netenkino; prašymų susipažinti su civilinės bylos medžiaga netenkino.

12Teismas pažymėjo, jog ieškovas, patikslinęs reikalavimus, prašė pripažinti negaliojančiu 2012-07-30 susitarimą dėl 2007-04-20 valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N01/2007-465 dalinio pakeitimo ir pripažinti 2007-04-20 valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N01/2007-465 dėl 0,0673 ha žemės tęstinumą; panaikinti statybą leidžiančius dokumentus; įpareigoti atsakovą UAB „SKR Baltic“ per 3 mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos nukelti arba nugriauti statinius, esančius 52699 kv. m. žemės sklypo (duomenys neskelbtini) dalyje, prijungtoje prie 2007-04-20 valstybinės žemės sklypo ir atlaisvinti statybvietę; išregistruoti iš Nekilnojamojo turto registro statinius, esančius 82699 kv. m. žemės sklypo (duomenys neskelbtini) dalyje, prijungtoje prie 2007-04-20 valstybinės žemės nuomos sutartimi Nr. N01/2007-465 išnuomoto 0,0673 ha ploto valstybinės žemės; atsakovui UAB „SKR Baltic“ neįvykdžius reikalavimo atlaisvinti žemės sklypo dalį, teisę nugriauti joje esančius statinius suteikti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos atsakovo UAB „SKR Baltic“ lėšomis. Teismas sprendė, jog tai patvirtina, kad ieškovo vardu pareikštas reikalavimas nėra susijęs su asmenų, siekiančių įstoti į bylos nagrinėjimą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, interesais, t. y. nesusijęs su nuosavybės teisių atkūrimu minėtiems asmenims. Be to, teismas atkreipė dėmesį į tai, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad jei nėra galimybės grąžinti išlikusios nekilnojamojo turto natūra, teisinga kompensacija taip pat užtikrina nuosavybės teisių atkūrimą. Teismo vertinimu, pateikti prašymai nėra susiję su byloje nagrinėjamu ginču, be to, pažymėjo, kad valstybės interesus Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu atstovauja byloje atsakovu patraukta Nacionalinė žemės tarnyba. Netenkinus prašymų dėl asmenų įtraukimo į bylos nagrinėjimą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, teismas netenkino ir prašymų dėl leidimo susipažinti su nagrinėjamos bylos medžiaga.

13III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į jį argumentai

14Pareiškėjai D. V., J. V., P. V., V. R., I. S., T. R., T. Š., M. V., G. Č., A. T., K. S., P. S., E. T., J. Z., M. K., T. N., J. N., L. C., M. P., L. M. pateikė atskirąjį skundą (toliau – Atskirasis skundas Nr. 1), kuriuo prašo panaikinti 2015-11-24 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį ir pareiškėjus įtraukti į civilinę bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, ieškovo pusėje. Nurodo, jog ieškovo ginčijama valstybinės žemės nuomos sutartis, sudaryta tarp UAB „SKR Baltic“ ir Nacionalinės žemės tarnybos (2012-07-30 susitarimas Nr. 49SŽN-(14.49.57.)-222 „Dėl 2007-04-20 valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. NO1/2007-465 dalinio pakeitimo“), yra tiesiogiai susijusi su pareiškėjų turtiniais interesais. Tuo atveju, jei ieškinys bus patenkintas, Nacionalinė žemės tarnyba turės pareigą vykdyti nuosavybės teisių atkūrimą natūra, nes ginčo žemė bus laikoma neužimta ir grąžintina natūra. Tuo atveju, jei ieškinys bus nepatenkintas – ginčo žemė bus priskirta valstybės išperkamai žemei ir pareiškėjams ginčo žemė nebus grąžinta natūra. Taigi, bylos baigtis neabejotinai turi esminę ir tiesioginę įtaką pareiškėjų teisinei padėčiai bei jų materialinėms teisėms. Pažymi, kad tik po pretendentų aktyvių veiksmų ikiteismine tvarka Nacionalinė žemės tarnyba pripažino teisės aktų pažeidimus ir dėl neteisėtos valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo kreipėsi į prokuratūrą dėl viešojo intereso gynimo. Vilniaus miesto apylinkės teismui ir Vilniaus apygardos teismui konstatavus, kad nagrinėjamos bylos išsprendimas turės įtakos bylos Nr. 2-3196-808/2015 išsprendimui ir įtraukus pretendentus atkurti nuosavybės teises į nacionalizuotą žemę trečiaisiais asmenimis byloje Nr. 2-3196-808/2015, tačiau neįtraukus šioje byloje, susidaro dviprasmiška situacija, kai ši byla, kurioje pretendentai neįtraukti trečiaisiais asmenimis, turės įtaką identiškos bylos Nr. 2-3196-808/2015 baigčiai, kurioje jie trečiaisiais asmenimis yra įtraukti. Pareiškėjai neturi galimybės tinkamai apginti savo teisių ir teisėtų interesų, nes sustabdytos civilinės bylos Nr. 2-3196-808/2015 baigtis priklausys nuo nagrinėjamos bylos baigties, o pastarojoje byloje pareiškėjai nėra tretieji asmenys, todėl jie atitinkamai negali naudotis procesinėmis teisėmis bei tinkamai ginti savo teisėtų interesų. Nurodo, jog naujo įrodymo, Nacionalinės žemės tarnybos prie žemes ūkio ministerijos 2014-02-07 rašto, pateikimo būtinybė iškilo vėliau, kai teismas priėmė skundžiamą nutartį, kurioje be kita ko konstatavo, jog valstybės interesus atstovauja byloje atsakovu patraukta Nacionalinė žemės tarnyba, dėl ko teismas mano, kad Nacionalinė žemės tarnyba atstovauja ir pareiškėjų interesus. Pareiškėjų aktyvūs veiksmai lėmė, jog šiuo metu teisme yra nagrinėjama ši civilinė byla.

15Pareiškėjai J. Š., M. Ž., Z. P., T. M., J. R., I. G., A. R., R. L., R. M., J. M., A. D., M. S., J. N., E. R., E. M. pateikė atskirtąjį skundą (toliau – Atskirasis skundas Nr. 2), kuriuo prašo panaikinti 2015-11-24 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį ir pareiškėjus įtraukti į civilinę bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, ieškovo pusėje. Pareiškėjai skunde nurodo iš esmės analogiškus argumentus, kaip ir Atskirajame skunde Nr. 1.

16Pareiškėja J. J. pateikė atskirtąjį skundą (toliau – Atskirasis skundas Nr. 3), kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-11-24 nutartį. Pareiškėja skunde nurodo iš esmės analogiškus argumentus, kaip ir Atskirajame skunde Nr. 1.

17Pareiškėja S. D. pateikė atskirtąjį skundą (toliau – Atskirasis skundas Nr. 4), kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-11-24 nutartį. Pareiškėja skunde nurodo iš esmės analogiškus argumentus, kaip ir Atskirajame skunde Nr. 1.

18Lietuvos Respublikos Generalinė prokuratūra pateikė atsiliepimą į atskiruosius skundus, kuriuo prašo atskiruosius skundus atmesti. Nurodo, kad teismo išvada civilinėje byloje Nr. 2-3196-808/2015, kad bylos yra susijusios, nėra besąlygiškas pagrindas įtraukti sustabdytos bylos proceso dalyvius į nagrinėjamą civilinę bylą. Pareiškėjai siekia, kad nuosavybės teisės būtų atkurtos natūra grąžinant iki nacionalizacijos turėtą žemę, kuri patenka į ginčo sklypo ribas, tačiau reikia atkreipti dėmesį, jog Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad jei nėra galimybės grąžinti išlikusio nekilnojamojo turto natūra, teisinga kompensacija taip pat užtikrina nuosavybės teisių atkūrimą. Pažymi, kad pareiškėjų analogiški prašymai jau yra išnagrinėti ir teismas yra priėmęs sprendimą, kuriuo atsisakė įtraukti pareiškėjus į bylą nesant Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 47 straipsnyje numatytų pagrindų.

19Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos pateikė atsiliepimą į atskiruosius skundus, kuriuo prašo atskiruosius skundus vertinti teismo nuožiūra.

20Atsakovas UAB „SKR Baltic“ pateikė atsiliepimą į atskiruosius skundus, kuriuo prašo atskiruosius skundus atmesti. Nurodo, kad tų pačių pareiškėjų prašymai yra pakartotiniai, pareiškėjai iš esmės nenurodo naujų aplinkybių. Pareiškėjai nėra susiję su byloje nagrinėjamu ginču. Pažymi, kad civilinė byla yra ypač didelės apimties, nagrinėjama jau ilgą laiką, todėl pareiškėjų įtraukimas į bylą nepagrįstai apsunkintų ir pailgintų civilinės bylos, kurioje sprendžiamas viešojo intereso, o ne asmenų grupės interesų gynimo klausimas, nagrinėjimą.

21IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Atskirieji skundai tenkinami.

23Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

24Kartu su Atskiruoju skundu Nr. 1 pateiktas naujas įrodymas – Nacionalinės žemės tarnybos prie žemes ūkio ministerijos 2014-02-07 raštas. CPK 314 straipsnyje yra suformuluota taisyklė, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui. Draudimas pateikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teismui nėra absoliutus. Minėtame CPK straipsnyje yra nurodytos dvi išimtys, sąlygotos dalyvaujančių byloje asmenų objektyvia galimybe pateikti įrodymus pirmosios instancijos teisme. Jeigu dalyvaujantys byloje asmenys neturėjo objektyvios galimybės pateikti įrodymus, turinčius reikšmės bylai teisingai išspręsti, įstatymas suteikia jiems teisę pateikti tokius įrodymus apeliacinės instancijos teisme. Tokie atvejai būna: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau. Pareiškėjai Atskirajame skunde Nr. 1 nurodo, kad minėto naujo įrodymo pateikimo būtinybė iškilo vėliau, kai teismas priėmė skundžiamą nutartį, kurioje, be kita ko, konstatavo, jog valstybės interesus atstovauja byloje atsakovu patraukta Nacionalinė žemės tarnyba, dėl ko teismas mano, kad Nacionalinė žemės tarnyba atstovauja ir pareiškėjų interesus. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pareiškėjų nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą manyti, jog pastarojo naujo įrodymo pateikimo būtinybė iškilo vėliau, todėl apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 314 straipsniu, priima naują įrodymą – Nacionalinės žemės tarnybos prie žemes ūkio ministerijos 2014-02-07 raštą.

25Pareiškėjai nurodo, jog skundžiama nutartis turėtų būti panaikinta, o pareiškėjai įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, ieškovo pusėje, nes bylos išsprendimas turės įtakos pareiškėjų teisėms, kadangi jie yra pretendentai atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą natūra, esantį (duomenys neskelbtini). Apeliacinės instancijos teismas su šiuo pareiškėjų argumentu sutinka. CPK 47 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų dėl ginčo dalyko, gali įstoti į bylą ieškovo arba atsakovo pusėje iki baigiamųjų kalbų pradžios, jeigu bylos išsprendimas gali turėti įtakos jų teisėms arba pareigoms. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, dalyvavimą procese gali pagrįsti tik atitinkamas jo ir vienos iš proceso šalių materialusis teisinis santykis ir teisinis procesinis suinteresuotumas bylos baigtimi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-07-22 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-334/2011; 2014-10-07 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-424/2014; kt.). Kasacinio teismo praktikoje taip pat nurodyta, kad tam, jog asmuo galėtų įstoti į bylą kaip trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, būtinas pakankamas (glaudus) nagrinėjamos bylos teisinis ryšys su trečiojo asmens materialiosiomis teisėmis ir pareigomis. Jei bylos ir trečiojo asmens materialiųjų teisių ir pareigų teisinis ryšys nepakankamas, teismas, atsižvelgdamas į CPK 7 straipsnį, turėtų atsisakyti priimti tokį asmenį dalyvauti byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-02-01 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-21/2010; kt.). Šiuo atveju apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad tuo atveju jeigu ieškinys būtų atmestas, valstybinė žemė, kurią atsakovas valdo nuomos pagrindais, galėtų būti užstatyta jo statiniais, tuo tarpu patenkinus ieškinio reikalavimus pripažinti valstybinės žemės nuomos sutartį negaliojančia ir įpareigoti atsakovą nukelti arba nugriauti statinius, esančius valstybinės žemės sklype, atsirastų galimybė vykdyti nuosavybės teisių atkūrimo į ginčo žemę natūra procesą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu tokios galimybės (ne)egzistavimas patvirtintina esant pakankamą (glaudų) nagrinėjamos bylos teisinį ryšį su pareiškėjų materialiosiomis teisėmis ir pareigomis bei sudaro teisinį pagrindą suteikti pareiškėjams trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, ieškovo pusėje statusą. Atsižvelgdamas į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, įtraukimą į procesą, kas sąlygojo, kad skundžiama Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-11-24 nutartis dalyje, kuria atmesti pareiškėjų prašymai įtraukti juos į bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, ieškovo pusėje, yra neteisėta, todėl turi būti panaikinta ir klausimas išspręstas iš esmės – nurodyti pareiškėjų prašymai tenkinami (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

27Pareiškėjų J. J., D. V., J. V., P. V., V. R., I. S., T. R., T. Š., M. V., G. Č., A. T., K. S., P. S., E. T., J. Z., M. K., T. N., J. N., L. C., M. P., L. M., J. Š., M. Ž., Z. P., T. M., J. R., A. R., R. L., J. M., R. M., I. G., J. N., E. R., M. S., A. D., E. M. ir S. D. atskiruosius skundus tenkinti.

28Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 24 d. nutartį dalyje, kuria atsisakyta tenkinti pareiškėjų prašymus dėl įtraukimo į bylos nagrinėjimą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, ieškovo pusėje, ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjų prašymus dėl įtraukimo į bylos nagrinėjimą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, ieškovo pusėje, tenkinti ir įtraukti pareiškėjus J. J., S. D., H. K., I. G., E. V., V. Š., A. R., A. Š., I. Š., R. L., J. N., T. M., E. R., J. R., J. M., J. Š., R. S., M. Š., V. B., M. S., M. Ž., Z. P., A. D., L. M., D. V., J. V., P. V., V. R., I. S., T. R., T. Š., M. V., G. Č., A. T., K. S., P. S., E. T., J. Z., M. K., T. N., J. N., L. C., M. P. ir L. M. į bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, ieškovo Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros pusėje.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Dainius... 2. I. Ginčo esmė... 3. 2015-11-09 Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo gautas J. J. pakartotinis... 4. 2015-11-10 Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo gautas S. D. prašymas... 5. 2015-11-13 Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo gautas H. K., I. G., E. V.,... 6. 2015-11-16 Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo gautas D. V., J. V., P. V.,... 7. Atsakovas UAB „SKR Baltic“ teismui pateiktoje pozicijoje dėl trečiųjų... 8. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos... 9. Ieškovas Lietuvos Respublikos Generalinė prokuratūra nurodė, kad prašymo... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-11-24 nutartimi pareiškėjų prašymų... 12. Teismas pažymėjo, jog ieškovas, patikslinęs reikalavimus, prašė... 13. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į jį argumentai... 14. Pareiškėjai D. V., J. V., P. V., V. R., I. S., T. R., T. Š., M. V., G. Č.,... 15. Pareiškėjai J. Š., M. Ž., Z. P., T. M., J. R., I. G., A. R., R. L., R. M.,... 16. Pareiškėja J. J. pateikė atskirtąjį skundą (toliau – Atskirasis skundas... 17. Pareiškėja S. D. pateikė atskirtąjį skundą (toliau – Atskirasis skundas... 18. Lietuvos Respublikos Generalinė prokuratūra pateikė atsiliepimą į... 19. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos... 20. Atsakovas UAB „SKR Baltic“ pateikė atsiliepimą į atskiruosius skundus,... 21. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 22. Atskirieji skundai tenkinami.... 23. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 24. Kartu su Atskiruoju skundu Nr. 1 pateiktas naujas įrodymas – Nacionalinės... 25. Pareiškėjai nurodo, jog skundžiama nutartis turėtų būti panaikinta, o... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 27. Pareiškėjų J. J., D. V., J. V., P. V., V. R., I. S., T. R., T. Š., M. V.,... 28. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 24 d. nutartį...