Tauragės apsk.VPK Šilalės r. PK 190453332

Įmonė bylose minima kaip

Tauragės apsk.VPK Šilalės r. PK Tauragės apsk. Šilalės rajono PK viešosios policijos skyrius Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyrius Tauragės AVPK kelių policijos skyrius Tauragės apsk. VPK Šilalės rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyrius Tauragės apsk. Šilalės rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyrius Tauragės apskrities VPK Tauragės AVPK Tauragės apsk. VPK Šilalės r. policijos komisariato viešosios policijos skyriui Tauragės apskrities VPK Viešosios tvarkos skyrius Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas Kelių policijos skyrius Jurbarko rajono Policijos komisariatas Tauragės apskrities VPK Pagėgių PK Tauragės apskrities VPK Šilalės rajono policijos komisariatas Tauragės apsk. VPK Kelių policijos skyrius Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariato Šilalės rajono policijos komisariatas Tauragės apskrities VPK Skaudvilės PN Tauragės apskrities VPK KPS Tauragės apskrities VPK Jurbarko r. PK Tauragės apskrities VPK Jurbarko rajono PK Tauragės AVPK Šilalės r. PK Lietuvos Respublikos valstybė atstovaujamaTauragės AVPK Tauragės apskrities Šilalės r. VPK Tauragės apsk. Šilalės r. PK Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jurbarko rajono policijos komisariatas Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pagėgių Policijos komisariatas Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas Pagėgių policijos komisariatas Tauragės apskrities VPK Šilalės rajono PK Tauragės AVPK Pagėgių policijos komisariatas Tauragės apskrities VPK Jurbarko rajono policijos komisariatas Jurbarko r.PK KP Tauragės AVPK Šilalės rajono policijos komisariatas Tauragės aps. VPK Šilalės rajono policijos komisariatas Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariatas Tauragės apskrities vyriausiausiojo policijos komisariato Jurbarko rajono policijos komisariatas Tauragės apskrities VPK Šilalės rajono PK VTS Tauragės apskr. VPK Jurbarko r. PK Tauragės apskrities VPK Jurbarko r.VPK Viešosios tvarkos skyrius Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariato Jurbarko RPK Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jurbarko rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus prevencijos poskyris Tauragės AVPK KPS Tauragės raj. PK Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas Viešosios tvarkos skyriaus Skaudvilės policijos nuovada Tauragės rajono PK Tauragės rajono PK VP EPS Tauragės apskrities VPK Jurbarko raj.PK Kelių policijos poskyris Marijampolės AVPK Jurbarko rajono PK Tauragės r. policijos komisariatas Tauragės AVPK Pagėgių PK VPP Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyrius Jurbarko rajono Policijos komisariatas Mantui Tamkevičiui Tauragės apskrities VPK Šilalės rajono PK Viešosios policijos skyrius Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jurbarko rajono Policijos komisariato Viešosios policijos skyrius Jurbarko rajono Policijos komisariatas Edgaras Brazaitis Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariato viešosios tvarkos skyriui Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pagėgių policijos komisariato viešosios policijos skyrius Tauragės apskrities Vyriausiojo policijos komisariato nusikaltimų tyrimo skyrius Tauragės apsk.VPK viešosios tvarkos skyrius Tauragės apskrities VPK Šilalės rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyrius ) Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilutės rajono policijos komisariatas Lietuvos Valstybė, atstovaujama Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas Lietuvos valstybė, atstovaujama Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato viešosios tvarkos skyrius Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono policijos komisariatas Kriminalinės policijos skyrius Tauragės apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas Šilutės rajono policijos komisariato kriminalinės policijos skyrius Tauragės apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas Šilutės policijos komisariatas Lietuvos valstybei, atstovaujamai Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus Lietuvos valstybė, atstovaujama Tauragės apskrities vyriausiasiojo policijos komisariato Pagėgių policijos komisariatas Tauragės AVPK Šilutės rajono PK viešosios policijos skyrius Tauragės apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas Šilutės rajono policijos komisariatas Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariatos Jurbarko rajono policijos komisariatas Tauragės AVPK Šilutės r. policijos komisariatas Tauragės apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono policijos komisariato eismo priežiūros skyrius Tauraės apskrities VPK Šilutės rajono PK Lietuvos Respublika atstovaujama Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato operatyvaus valdymo skyrius Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas Pagėgių policijos komisariatas Viešosios policijos skyrius Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama,Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Tauragės apskrities VPK Pagėgių PK viešosios policijos skyrius Tauragės apskr. VPK Kelių policijos sk. Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas Šilalės rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Viešosios tvarkos ir eismo priežiūros poskyris Biudžetinė įstaiga Tauragės apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariato kriminalinės policijos Nusikaltimų tyrimo skyrius Tauragės apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas Operatyvaus valdymo skyrius Tauragės apskr.VPK VTS Tauragės apskrities VPK Šilalės rajono komisariato Viešosios policijos skyriaus Viešosios tvarkos ir eismo priežiūros poskyris Tauragės aps. VPK Operatyvaus valdymo skyrius Tauragės apskrities policijos komisariato Šilutės rajono policijos komisariatas Tauragės apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas Šilutės rajono policijos komisariato Šilutės rajono policijos komisariatas Tauragės apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas Šilutės rajono policijos komisariato veiklos skyrius Tauragės apskrities VPK Šilalės rajono policijos komisariato reagavimo skyrius Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono policijos komisariato Veiklos skyrius Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo skyrius Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilutės rajono policijos komisariatas veiklos skyrius Biudžetinė įstaiga Tauragės apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas Šilutės rajono Policijos komisariatas Tauragės apskrities VPK Šilalės rajono policijos komisariato veiklos skyrius Biudžetinė įstaiga Tauragės apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas Šilutės PK Tauragės apskrities vyriausiojo komisariato Šilalės rajono policijos komisariatas Biudžetinė įstaiga Tauragės apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas Kelių policijos skyrius Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono policijos komisariatas Reagavimo skyrius Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas Pagėgių PK Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas Šilalės rajono policijos komisariatas Reagavimo skyrius Tauragės apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas Šilalės rajono policijos komisariatas Veiklos skyrius Tauragės policijos komisariatas Šilalės rajono policijos komisariato veiklos skyrius Tauragės apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas Šilutės PK Tauragės apskrities Vyriausiasis policijos komisariato Šilalės rajonpo policijos komisariato Veiklos skyrius Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos skyrius Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariato Tauragės apskrities VPK Šilalės rajono komisariato Veiklos skyrius Tauragės apskrities vyriausiais policijos komisariatas Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas Šilutės rajono policijos komisariato Šilutės rajono policijos komisariato veiklos skyrius Taurages apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono policijos komisariato regavimo skyrius Biudžetinė įstaiga Tauragės apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas Operatyvaus valdymo skyrius Tauragės apskrities vyriausiojo komisariato Šilutės rajono policijos komisariato veiklos skyrius Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Veiklos skyrius BĮ Tauragės apskrities VPK Šilutės r. PK KPS Tauragės apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas atstovaujamas Valdymo organizavimo skyriaus vyriausiosios specialistės Linos Arlauskaitės Tauragės apsk. VPK Šilalės r. PK Veiklos skyrius Tauragės apskr.VPK Šilalės raj.PK reagavimo skyrius Tauragės apskr. VPK Pagėgių PK Tauragės apsk. VPK Šilalės rajono policijos komisariatas veiklos skyrius Tauragės apskr.VPK Pagėgių policijos komisariatas Tauragės apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas reagavimo skyrius Tauragės apskrities VPK Šilalės rajono PK Veiklos skyrius Lietuvos valstybė, atstovaujamaTauragės apskrities vyriausiasiojo policijos komisariato Tauragės AVPK Kriminalinės policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyrius Tauragės apskrities VPK Įgaliotasis atstovas Lina Arlauskienė Tauragės vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono policijos komisariatas Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilutės policijos komisariatas Tauragės apkrities vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono policijos komisariatas Biudžetinė įstaiga Tauragės apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono policijos komisariatas Veiklos skyrius Tauragės apskrities VP komisariatas Tauragės apskrities vyriausiasisojo policijos komisarito Kelių policijos skyrius Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas veiklos skyrius Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariatas Šilalės rajono policijos komisariato Reagavimo skyrius Tauragės apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas Migracijos skyrius Biudžetinė įstaiga Tauragės apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Šilutės rajono policijos komisariatas reagavimo skyrius Biudžetinė įstaiga Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilutės rajono policijos komisariato Veiklos skyrius Biudžetinė įstaiga Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono policijos komisariato Reagavimo skyrius Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilutės rajono policijos komisariato Šilutės rajono policijos komisariato veiklos skyrius Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilalalės rajono policijos komisariatas Veiklos skyrius Biudžetinė įstaiga Tauragės apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Šilutės rajono policijos komisariatas Lietuvos valstybė, atstovaujama Tauragės apskrities VPK, Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas ( Tauragės rajono policijos komisariatui ,Tauragės apskrities vyriausiojo policijos Šilutės rajono policijos komisariato reagavimo skyrius ijos komisariatas Tauragės apskrities vyriausiojo policijos Šilutės rajono policijos komisariato reagavimo skyrius Biudžetinė įstaiga Tauragės apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas Šilalės rajono Policijos komisariato veiklos skyrius Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (190453332) Tauragės apskrities VPK Šilutės PK ,Tauragės apskrities vyriausiojo policijos Šilutės rajono policijos komisariato veiklos skyrius Tauragės apskrities VPK Kelių policijos komisariato kelių policijos skyrius Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariato Šilalės r. PK Biudžetinė įstaiga Tauragės apskrities Vyriausiojo policijos komisariato reagavimo skyrius
Kaip Data Numeris Rūšis Teismas Tipas Cit.
Atsakovas 2012-06-07 Ke A2-862-607/2012 C Tauragės rūmai Nutartis
Ieškovo atstovas 2013-05-24 Pe 2-1651-555/2013 C KAT Sprendimas 3/0
Suinteresuotas asmuo 2011-08-05 Pe 2-1034-850/2011 C Tauragės rūmai Sprendimas
Atsakovas 2011-07-27 Tr 2S-1329-622/2011 C KLAT Nutartis
Išieškotojas 2012-06-04 Pi 2-337-761/2012 C Šilalės rūmai Nutartis
Trečiasis asmuo 2012-06-13 Tr 2-1084-105/2012 C Tauragės rūmai Sprendimas
Atsakovas 2012-05-24 Ke 2A-720-479/2012 C KLAT Nutartis
Tretysis asmuo 2011-11-09 Tr 2-1277-588/2011 C Palangos rūmai Nutartis
Suinteresuotas asmuo 2013-03-08 Pe 2-94-799/2013 C Šilalės rūmai Nutartis
Tretysis asmuo 2010-09-17 Pe 2A-624-159/2010 C KLAT Nutartis 3/0
Atsakovas 2012-01-12 Ke 2A-85-479/2012 C KLAT Nutartis
Atsakovas 2011-12-13 An 2-2043-377/2011 C Tauragės rūmai Sprendimas
Atsakovas 2010-11-24 Tr 2A-1004-370/2010 C KLAT Nutartis
Bausmę/baudž.poveikio priemonę vykdančios institucijos atstovas 2012-11-26 Pi T-109-105/2012 B Tauragės rūmai Nutartis
Bausmę/baudž.poveikio priemonę vykdančios institucijos atstovas 2012-11-26 Pi T-107-760/2012 B Tauragės rūmai Nuosprendis 2/0
- 2012-01-04 Tr T-9-377/2012 B Tauragės rūmai Nutartis
Bausmę/baudž.poveikio priemonę vykdančios institucijos atstovas 2012-11-29 Ke T-108-760/2012 B Tauragės rūmai Nuosprendis
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2013-03-18 Pi A2.6.-139-799/2013 ATP Šilalės rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2012-06-06 Tr A2.11.-423-714/2012 ATP Jurbarko rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, priėmęs nutarimą ATP byloje 2007-07-05 Ke II-791-243/2007 ATP KLAAT Nutartis
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2013-02-18 Pi A2.2.-90-799/2013 ATP Šilalės rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2011-04-18 Pi A2.9.-269-439/2011 ATP Šilalės rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2012-11-30 Pe A2.6.-892-714/2012 ATP Jurbarko rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2012-03-05 Pi A2.2.-135-220/2012 ATP Šilalės rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2012-11-05 Pi A2.9.-820-714/2012 ATP Jurbarko rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2011-12-30 Pe N-261-1984-11 ATP LVAT Nutartis
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2013-04-30 An A2.6.-336-384/2013 ATP Jurbarko rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2011-11-07 Pi A2.9.-742-220/2011 ATP Šilalės rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2011-10-24 Pi A2.6.-722-220/2011 ATP Šilalės rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2012-05-07 Pi A2.9.-347-670/2012 ATP Jurbarko rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2013-02-18 Pi A2.9.-83-799/2013 ATP Šilalės rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2011-02-14 Pi A2.9.-136-761/2011 ATP Šilalės rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas vykdantis nutarimą 2012-01-20 Pe A2.13.-74-384/2012 ATP Jurbarko rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2012-12-10 Pi A2.8.-719-439/2012 ATP Šilalės rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2012-04-23 Pi A2.9.-326-670/2012 ATP Jurbarko rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2012-12-18 An A2.11.-913-670/2012 ATP Jurbarko rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2012-06-04 Pi A2.2.-332-220/2012 ATP Šilalės rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2012-05-28 Pi A2.6.-317-439/2012 ATP Šilalės rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2012-09-28 Pe A2.6.-745-714/2012 ATP Jurbarko rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2012-08-06 Pi A2.6.-473-439/2012 ATP Šilalės rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2012-09-24 Pi A2.6.-515-761/2012 ATP Šilalės rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2012-02-24 Pe A2.6.-68-761/2012 ATP Šilalės rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2013-05-22 Tr A2.6.-382-714/2013 ATP Jurbarko rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2012-09-17 Pi A2.11.-555-439/2012 ATP Šilalės rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2012-06-11 Pi A2.9.-451-523/2012 ATP Jurbarko rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2011-03-16 Tr A2.6.-126-799/2011 ATP Šilalės rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2013-03-25 Pi A2.6.-511-367/2013 ATP Tauragės rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2013-05-14 An A2.6.-372-670/2013 ATP Jurbarko rūmai Nutarimas
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2013-02-21 Ke A2.6.-140-384/2013 ATP Jurbarko rūmai Nutartis
Institucija/pareigūnas, surašęs ATP protokolą 2011-09-05 Pi A2.6.-741-523/2011 ATP Jurbarko rūmai Nutarimas