Byla 2-8-836/2015
Dėl žemės sklypo dalies išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo ir atsakovo V. M. priešieškinį ieškovui A. D., su trečiaisiais asmenimis V. M., Kėdainių rajono savivaldybės administracija, VĮ Registrų centras, Nacionaline žemės tarnyba prie ŽŪM, dėl sklypo ribos nustatymo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Henryta Gerdvilė, sekretoriaujant Reginai Leonavičienei, dalyvaujant ieškovui A. D., jo atstovui advokatui Vytautui Polikaičiui, atsakovui V. M., jo atstovei advokatei Stanislovai Staniukynienei, trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Kėdainių sk. atstovei E. Z. N., nedalyvaujant trečiajam asmeniui V. M., trečiųjų asmenų Kėdainių rajono savivaldybės administracijos atstovui, VĮ Registrų centro atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo A. D. ieškinį atsakovui V. M. dėl žemės sklypo dalies išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo ir atsakovo V. M. priešieškinį ieškovui A. D., su trečiaisiais asmenimis V. M., Kėdainių rajono savivaldybės administracija, VĮ Registrų centras, Nacionaline žemės tarnyba prie ŽŪM, dėl sklypo ribos nustatymo,

Nustatė

3ieškovas A. D. ieškiniu ir teismo posėdžio metu patikslinus jo reikalavimus prašo išreikalauti iš atsakovo V. M. jo užimtą ir valdomą 0,0080 ha ploto ieškovui priklausančio žemės sklypo dalį, įpareigojant atsakovą atlaisvinti ieškovo žemę iki Nekilnojamojo turto registre registruotos ieškovo sklypo, kadastrinis Nr. ( - )ir atsakovo sklypo Nr. ( - ), ribos bei nugriauti joje esančius laikinus statinius (šiltnamius) per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos ir priteisti bylinėjimosi išlaidas (1 t., b.l. 99-100). Nurodė, jog ieškovui nuosavybės teise priklauso šis žemės sklypas 0,3600 ha ploto bei tame sklype esantys statiniai -gyvenamasis namas ir ūkinis pastatas. 2008 metų kovo 26 dieną žemės sklypą jam padovanojo tėvai P. D. ir E. Z. D. Žemės sklypo kadastriniai matavimai atlikti 2007 metų liepos 8 dieną, t.y. iki dovanojimo sutarties sudarymo. Jam priklausantis žemės sklypas ribojasi su atsakovui V. M. nuosavybės teise priklausančiu žemės sklypu, kurio kadastrinis adresas ( - ), ( - ), adresas ( - ). Atsakovui priklausančio žemės sklypo kadastriniai matavimai buvo atlikti 1998 metų spalio 10 dieną. Atliekant šiuos matavimus buvo nustatyta riba tarp V. M. sklypo ir šiuo metu ieškovui priklausančio sklypo. Kadastriniai matavimai atlikti atsakovo prašymu, jie atitiko faktinę padėtį, buvo suderinti su kaimyninių sklypų savininkais, jų tarpe ir su ieškovo tėvu P. D., kaimyninių sklypų savininkai su tais matavimais sutiko, su jais sutiko ir atsakovas, įregistruodamas juos viešame registre. Atsakovas yra neteisėtai užėmęs dalį ieškovo žemės sklypo - apie 1,5 metro pločio juostą per visą sklypo ilgį, ta neteisėtai užimta žemės dalimi naudojasi, pastatydamas joje dalį savo šiltnamių ir įrengdamas daržą. Nurodė, kad ieškovo ieškinys turi būti tenkintinas, o atsakovo priešieškinys atmestas. Atsiliepimu į atsakovo priešieškinį ieškovas A. D. prašė priešieškinį atmesti, bylą nagrinėti pagal 2014-06-09 pateiktą patikslintą ieškinį ir jį pilnai tenkinti (1 t., b.l. 130-132).

4Atsakovas V. M. priešieškiniu ir teismo posėdžio metu patikslinus priešieškinio reikalavimus ieškovui A. D., trečiajam asmeniui V. M., Kėdainių rajono savivaldybės administracijai, VĮ Registrų centrui, Nacionalinei žemės tarnybai prie ŽŪM Kėdainių sk., prašo nustatyti atsakovui V. M. nuosavybės teise priklausančio 0,4184 ha žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), ( - ) k.v. unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), ribą su ieškovui A. D. priklausančiu 0,3600 ha žemės sklypu, kadastrinis Nr. ( - ), ( - ) k.v. unikalus Nr. ( - ), esančiu ( - ), kaip UAB “Žemetra” 2014-12-17 žemės sklypo plane ( - ) sklypo plotas 4184 kv. m. pažymėta koordinatėmis, nustatytomis valstybinėje LKS-94 koordinačių sistemoje – taško 6 koordinatės X-( - ), Y- ( - ), taško 7 koordinatės X-( - ), Y-( - )ir priteisti bylinėjimosi išlaidas (1 t., b.l. 104-106, 3 t. b.l. 30). Nurodė, kad atsakovui ir trečiajam asmeniui V. M. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklauso 0,4184 ha žemės sklypas, esantis ( - ), kuris pietvakarine riba ribojasi su ieškovui nuosavybės teise priklausančiu 0,3600 ha žemės sklypu ( - ). A. D. nepagrįstai mano, kad atsakovas neteisėtai užėmęs jam priklausančio žemės sklypo dalį. Atsakovo žemės sklypo ribos yra nusistovėjusios ir patvirtintos Kėdainių rajono valdybos 1999-03-18 Sprendimu Nr. ( - ) „Dėl namų valdos ( - ) detaliojo plano patvirtinimo" patvirtinu detaliuoju planu ir jis patvirtintomis žemės sklypo ribomis faktiškai šį namų valdos žemės sklypą naudoja. Aplinkybę, kad atsakovas faktiškai naudoja žemės sklypą esantį ( - ), Detaliuoju planu patvirtintomis ribomis nustatė UAB „Žemetra", atlikusi patikrinimą vietovėje. Ieškovas ir prieš jį buvęs savininkas visada faktiškai naudojosi žemės sklypu iki atsakovo žemės sklypo ribos, kaip parodyta UAB „Žemetra" 2014-06-05 plane ribomis pažymėta koordinatėmis, nustatytomis valstybinėje LKS-94 koordinačių sistemoje - X=( - ), Y=( - ). Esant tokioms aplinkybėms, atsakovo žemės sklypo riba su ieškovo žemės sklypu nustatytina kaip parodyta UAB „Žemetra" 2014-06-05 plane ribomis pažymėta koordinatėmis, nustatytomis valstybinėje LKS-94 koordinačių sistemoje - X=( - ), Y=( - ). Tikėtina, kad ši ginčo situacija atsirado dėl aplaidaus A. V. įmonės darbo tiek matuojant atsakovui priklausantį žemės sklypą tiek ieškovui priklausantį žemės sklypą. A. V. įmonė ieškovui kadastrinius matavimus atliko 2007-07-08. Nustatinėjant 0,3600 ha žemės sklypo kadastrinis Nr. ( - ), ( - ) k.v., unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), ribą su atsakovui priklausančiu žemės sklypu A. V. įmonė privalėjo įvertinti detaliuoju planu suformuotą sklypo ribą faktinį naudojimą ribą suderinti su gretimų žemės sklypų savininkais ir naudotojais, tačiau, kaip matyti iš esamos situacijos ir iš 2007-07-08 žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo akto, tai nebuvo atlikta, ko pasekmėje yra ginčas dėl žemės sklypų ribų. Atsiliepimu atsakovas V. M. su patikslintu ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti (1 t. b.l. 134-136).

5Trečiasis asmuo Kėdainių rajono savivaldybės administracija į teismo posėdį neatvyko apie jo laiką ir vietą informuotas tinkamai. Atsiliepimu į atsakovo V. M. priešieškinį prašė sprendimą priimti teismo nuožiūra, byla nagrinėti jos atstovui nedalyvaujant (1 t., b.l. 123).

6Trečiasis asmuo VĮ Registrų centras atstovas į teismo posėdį neatvyko apie jo laiką ir vietą informuotas tinkamai. Gavęs pranešimą dėl atsiliepimo pateikimo į atsakovo V. M. priešieškinį, informavo, kad negalėdamas būti išvada teikiančia valstybės institucija, teismo posėdžiuose nedalyvaus (1 t., b.l. 125).

7Trečiasis asmuo Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Kėdainių skyrius, gavęs pranešimą dėl atsiliepimo pateikimo į atsakovo V. M. priešieškinį, informavo, kad nėra gavęs VĮ Registrų centro Kauno filialo išvados dėl sklypų kadastro Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) planų netikslumų, gavęs sprendimą iš VĮ Registrų centro Kauno filialo parengs išvadą, kurio žemės sklypo ribos turi būti tikslinamos (1 t., b.l. 133).

8Trečiasis asmuo V. M. į teismo posėdį neatvyko apie jo laiką ir vietą informuota tinkamai, atsiliepime prašė A. D. patikslintą ieškinį atmesti, priešieškinio reikalavimus tenkinti (1 t., b.l. 138).

9Teismo posėdžio metu ieškovas ir jo atstovas advokatas V. P. palaikė ieškinį, patikslino jo reikalavimus jame nurodytais motyvais, prašė juos tenkinti visiškai, o atsakovo priešieškinį atmesti.

10Teismo posėdžio metu atsakovas ir jo atstovė advokatė S. S. palaikė priešieškinį, patikslino jo reikalavimus, priešieškinyje nurodytais motyvais, prašė juos tenkinti visiškai, o ieškovo patikslintą ieškinį atmesti.

11Trečiasis asmuo Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Kėdainių skyriaus atstovė E. Z. N. prašė sprendimą priimti teismo nuožiūra, kadangi ginčas tarp šalių yra kilęs privačios nuosavybės, o ne valstybinėje žemėje.

12Ieškinys tenkintinas pilnai, priešieškinis atmestinas.

13Byloje nustatyta, kad ieškovui A. D. nuosavybės teise priklauso 0,3600 ha žemės sklypas, kadastrinis Nr. ( - ), ( - ) k.v., unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ). Žemės sklypas ir jame esantys pastatai įsigyti 2008-03-26 dovanojimo sutartimi Nr. 1-3114, šios sutarties neatskiriama sudedamoji dalis yra dovanojamo žemės sklypo planas M ( - ). Žemės sklypas įregistruotas VĮ Registrų centre pagal kadastrinius matavimus, atliktus 2007-07-08. Matavimus atliko ir planą nubraižė matininkas A. V.. Minėto žemės sklypo ribos yra pažymėtos VĮ Registrų centro kadastro žemėlapyje (1 t., b.l. 29-31, 33, 39, 88). Kadangi ieškovas nuosavybės teises į nekilnojamąjį daiktą įgijo pagal sandorį iš buvusio savininko P. D., todėl jis kaip naujasis savininkas įgyja į perduotą daiktą (turtą) tiek teisių ir pareigų, kiek jų turėjo buvęs daikto (turto) savininkas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato ko kita (CK 4.47 str. 1 p., 4.48 str., 4.49 str. 1 p.). Atsakovui V. M. ir trečiajam asmeniui V. M. bendrosios jungtinės sutuoktinių teise priklauso 0,4184 ha žemės sklypas kadastrinis Nr. ( - ), ( - ) k.v., unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), kurį jie įsigijo 2000-03-01 valstybinės žemės pirkimo pardavimo sutartimi. Žemės sklypo ribų nustatymą atliko matininkas A. V., nubraižė 1998-10-16 žemės sklypo planą M ( - ), surašė žemės sklypo ribų paženklinimo aktą, kurį pasirašė gretimų žemės sklypų savininkai ar naudotojai ( - ) ŽŪB, K. C., P. D. (tuo metu buvęs žemės sklypo, esančio ( - ), savininkas), V. J. (1 t., b.l. 58, 59, 3 t. b.l. 127-128). 1998-10-16 žemės sklypo planas suderintas su Kėdainių rajono žemėtvarkos skyriumi bei įregistruotas viešame registre. Ieškovo žemės sklypas ribojasi su atsakovo žemės sklypu riba, kuri plane pažymėta taškais 4-5-6-7 (2 t., b.l. 51).

14Byloje kilo ginčas dėl atsakovo V. M. pastatytų šiltnamių dalies, kurie ieškovo teigimu, yra pastatyti jam nuosavybės teise priklausančiame sklype ( - ) ir apriboja jo teisę naudotis jam priklausančio žemės sklypo dalimi, bei dėl gretimų žemės sklypų ribos nustatymo.

15Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (CPK 5 str. 1 d.). Civilines teises įstatymų nustatyta tvarka gina teismas, neviršydamas savo kompetencijos CK 1.138 straipsnyje nustatytais būdais. Kokiu šioje normoje nustatytu būdu ginti savo teisę ar įstatymų saugomą interesą pasirenka ieškovas, ieškinyje nurodydamas reikalavimą (ieškinio dalykas) ir aplinkybes, kuriomis grindžia šį reikalavimą (faktinis ieškinio pagrindas) (CPK 135 str. 1 d. 2 ir 4 p.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – LAT) yra nurodęs, kad visais atvejais, kai nekilnojamojo daikto savininko teisių pažeidimas pasireiškia negalėjimu naudotis savo daiktu dėl to, kad kitas asmuo juo naudojasi be jokio teisinio pagrindo, savininko teisės ginamos negatoriniu ieškiniu (CK 4.98 str.) (2011-04-26 LAT nutartis civ.b. Nr. 3K-3-189/2011). Pareiškęs negatorinį ieškinį, ieškovas turi įrodyti du dalykus: kad jis yra turto savininkas ir kad jo teisės yra pažeistos (2008-09-01 LAT nutartis civ. b. Nr. 3K-3-407/2008).

16Savo reikalavimą ieškovas grindžia: Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašu (1 t., b.l. 29-30), žemės sklypo su pastatais dovanojimo sutartimi (1 t., b.l. 31), IĮ A. V. parengta žemės sklypo kadastrinių matavimų byla (1 t., b.l. 35-40), 2013-07-04 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu (1 t., b.l. 46-49) ir 2015-02-23 UAB „Matinkas“ parengta žemės sklypo kadastrinių matavimų byla.

17Atsakovas priešieškinio reikalavimą nustatyti sklypų ribas grindžia: Kėdainių rajono valdybos 199-03-18 sprendimu Nr. 126v ir detaliuoju planu (1 t., b.l. 107-108), UAB „Žemetra“ 2014-06-05 registruotų sklypų, kadastrinis Nr. ( - ) ir kadastrinis Nr. ( - ), ribų planu (1 t. b.l. 109), 2015-02-20 UAB „Žemetra“ parengta žemės sklypo kadastrinių matavimų byla.

18Ginčo dėl žemės sklypų ribos nustatymo sprendimui taikytinas CK 4.45 str., taip pat aktualus Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 320 įsakymu Nr. 522 patvirtintų Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių nuostatų taikymas ir aiškinimas.

19Byloje kilusiam ginčui spręsti šalių ir jų atstovų prašymu, 2014 m. spalio 14 d. teismo nutartimi byloje buvo paskirta žemėtvarkos darbų ekspertizė, kurią atlikti buvo pavesta šalių pasirinktam ekspertui V. Š. (1 t., b.l. 186-189). Žemėtvarkos darbų ekspertizė atlikta, byloje pateikta eksperto išvada (2 t., b.l. 2-16). Lietuvos Respublikos teismo eksperto V. Š. išvadoje nurodyta, jog reikia tikslinti kadastrinius matavimus suderintomis ribomis dėl perskaičiavimo iš vietinės koordinačių sistemos į LKS 94. Koordinates reikia tikslinti dėl (nesąryšio), t.y. vietinė koordinačių sistema nebuvo suderinta su nauja valstybine geodezinių koordinačių sistema - 1994 metų Lietuvos koordinačių sistema. Taip pat ekspertas pateikė išvadą, jog ribą tarp žemės sklypų kadastrinis Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) reikia atstatyti pagal A. V. 2007-07-08 ir 1998-10-16 šalių žemės sklypų planų ribas tiksliuosius matavimus atliekant LKS 94 koordinačių sistemoje.

20Siekiant teisingo bylos išsprendimo, proceso ekonomiškumo ir koncentruotumo, teismas tenkino šalių prašymą leisti atlikti ginčo žemės sklypų kadastrinius matavimus, bylą sustabdė iki bus atlikti ieškovo ir atsakovo žemės sklypų kadastriniai matavimai pagal sudarytas ir teismui pateiktas sutartis-užsakymus. Abi šalys yra pateikusios jiems nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų kadastrinius matavimų bylas ir planus, kuriuos prašo pripažinti teisingais. Abiejuose planuose žemės sklypų koordinatės nurodytos skirtingos.

21Išklausęs šalių, jų atstovų, paaiškinimus, įvertinęs byloje pateiktus įrodymus ir aplinkybę, kad šalys iki šiol tarpusavyje nerado bendro sutarimo jiems priklausančių žemės sklypų ribai nustatyti, teismas sprendžia, kad riba tarp šalims priklausančių žemės sklypų, kadastrinis Nr. ( - ), ( - ) k.v., unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) ir kadastrinis Nr. ( - ), ( - ) k.v., unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), nėra aiški.

22Iš ieškovo A. D. pateiktos žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), 2015-02-23 UAB „Matininkas“ parengtos kadastrinių matavimų bylos ir žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimo akto matyti, kad kadastrinių matavimų byloje yra parengtas žemės sklypo planas M ( - ), sklypo plotas 3600 m2, žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo akte gretimo sklypo savininkas atsakovas V. M. šį aktą pasirašyti atsisakė su pastaba, jog nesutinka su matavimais, nes jo namų valdos planas ir detalusis planas atitinka faktinį naudojimą, o pagal naujus matavimus riba skiriasi 1,7 metro nuo jo valdos. Dėl V. M. pastabų UAB „Matininkas“ netikslino žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), esančio ( - ), ribų vietovėje, kadangi jos atstatytos vadovaujantis A. V. įmonės 2007-07-08 parengtu žemės sklypo planu. Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Kėdainių sk. 2015-04-03 žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimo akte Nr. 09KAM-22952 nurodyta, kad žemės sklypo riba bus derinama pagal teismo sprendimą, kadangi teisme yra iškelta byla susijusi su matuojamo žemės sklypo ribomis.

23Iš atsakovo V. M. pateiktos žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), UAB „Žemetra“ 2015-02-20 parengtos kadastrinių matavimų bylos ir žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimo akto matyti, kad kadastrinių matavimų byloje yra parengtas žemės sklypo planas M ( - ), sklypo plotas 4184 m2, žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo akte gretimo sklypo savininkas ieškovas A. D. šį aktą pasirašyti atsisakė su pastaba, jog nesutinka su nustatytomis ribomis, nes jos neatitinka A. V. 2007-07-08 parengtame plane nustatytų ribų. UAB „Žemetra“ matininkas priėmė sprendimą netikslinti žemės sklypo ribų vietovėje, kadangi žemės matavimai atlikti pagal faktinį naudojimą. UAB „Žemetra“ kadastrinių matavimų byloje yra pridėtas aiškinamasis raštas, kuriame nurodyta, kad pakartotinai atlikus kadastrinius matavimus žemės sklypo kadastrinis Nr. ( - ), plotas nepakito ir yra 0,4184 ha. Pakito sklypo konfigūracija ties sklypo posūkio taškais 2-3-4, t.y. dėl ( - ) gatvės. Pirminis A. V. įmonės sudarytas sklypo planas yra teisingas, atitinka faktinį naudojimą, tačiau koordinatės yra klaidingos. Iš UAB „Žemetra“ nubraižytos V. M. žemės sklypo schemos M ( - ) matyti, kad 2015-02-20 matavimų metu paženklintų ribų pagal faktinį naudojimą nustatytas persidengimas su A. D. žemės sklypu, kadastrinis Nr. ( - ), kuris yra 0,0080 ha.

24Šalims nesutariant dėl žemės sklypų ribos, ieškovo ir atsakovo naujai parengtus jiems priklausančių žemės sklypų kadastro duomenų bylų po atliktų kadastrinių matavimų Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Kėdainių skyrius nederino.

25Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad, spręsdamas ginčą dėl žemės sklypų ribų nustatymo, kiekvienu atveju turi nustatyti ir įvertinti visas tam reikšmingas faktines aplinkybes, ieškoti sklypų savininkų interesų pusiausvyros, vadovautis taisykle, kad negalima ginti išimtinai vieno savininko teisių kito savininko interesų sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. sausio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. J. v. P. A. T., bylos Nr. 3K-3-6/2010). Pagal CK 4.45 straipsnį žemės sklypo ribos neaiškumas pašalinamas atsižvelgiant į dokumentus, faktiškai valdomo sklypo ribas ir kitus įrodymus. Dokumentuose esanti nekonkreti ribos vieta ar konfigūracija gali būti tikslinama pagal bylos aplinkybių visumą: pagal ribos išsidėstymą nekonkrečiuose dokumentuose atsižvelgiant į sklypuose esančius statinius (pastatus, tvoras, šulinius ir kt.); pagal tai, kam jie priklauso nuosavybės teise ir kokie yra susitarimai dėl jų naudojimo tvarkos ar sąlygų; pagal faktinio naudojimo trukmę ir aplinkybes, atsižvelgiant į aplinkos objektus ar reljefo ypatumus bei kitus svarbius faktus; pagal principines nuostatas, kad abiejų sklypų naudojimas būtų įmanomas, racionalus, kad ribos tikslinimu galutinai būtų išspręstas ginčas ir nebūtų sudaromos prielaidos ginčui kilti ateityje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje O. G. R. v. I. S., bylos Nr. 3K-3-195/2010; 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. V. v. P. V., bylos Nr. 3K-3-453/2010). Sprendžiant kaimyninių žemės sklypų savininkų ginčus dėl žemės sklypų ribų, jų ribos gali būti keičiamos, taip pat gali būti keičiama sklypo konfigūracija, tačiau negali būti keičiamas (sumažėti ar padidėti) žemės sklypo dydis (plotas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Z. P. v. Č. P., bylos Nr. 3K-3-539/2005). Pažymėtina, kad sklypo ribų aiškumas (neaiškumas) yra vertinamojo pobūdžio kategorija, priklausanti nuo konkrečių faktinių aplinkybių, ir tik įvertinus šių aplinkybių visetą sprendžiama, ar sklypo ribos neaiškios ir dėl to turi būti nustatinėjamos. Sklypų ribos dėl jų faktinės ir teisinės neatitikties atsižvelgiant į konkrečias faktines aplinkybes gali būti nustatinėjamos iš naujo, kai pagal dokumentuose nustatytas ribas sklypai neatitinka savininkų įsigytų sklypų plotų, o pagal faktinį naudojimą tokių neatitikčių nėra; kai pagal esamus dokumentus žemės sklypai tarpusavyje „persidengia“; kai pagal dokumentuose nustatytas ribas labai pasunkėja naudojimasis žemės sklypu pagal jo paskirtį (pvz., nelieka įvažos) ar jame esančiais statiniais ar daugiamečiais sodiniais (jie visi ar dalis atsiduria svetimame sklype), o faktinės sklypo ribos tokių kliūčių nesukelia, ir panašiais atvejais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje O. G. R. v. I. S., bylos Nr. 3K-3-195/2010; 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. J. v. A. A. P., bylos Nr. 3K-3-475/2010).

26Dėl ieškinio reikalavimų.

27Ieškovas teigia, kad atsakovas yra neteisėtai užėmęs dalį jo sklypo, apie 1,5 metro pločio juostą per visą jo sklypo ilgį, užimtą dalimi naudojasi, pastatydamas joje dalį savo šiltnamių. Nagrinėjamoje byloje ieškovo nuosavybės teisę į atsakovo užstatytą žemės sklypo dalį įrodo Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (1 t., b.l. 29-30), žemės sklypo su pastatais dovanojimo sutartis (1 t., b.l. 31), IĮ A. V. parengta žemės sklypo kadastrinių matavimų byla su Nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenų bazėje įregistruotu žemės sklypo ribų planu (1 t., b.l. 35-40). Ieškovas nurodo, kad atsakovui kadastriniai matavimai buvo atlikti 1998-10-16, gerokai anksčiau nei jo sklypo matavimai – 2007-07-08. Atsakovo prašymu atliekant 1998-10-16 matavimus, buvo nustatyta riba tarp atsakovo V. M. sklypo ir jo žemės sklypo, matavimai atitiko faktinę padėtį, buvo suderinti su visų kaimyninių sklypų savininkais ir atsakovo įregistruoti viešame registre. Teigia, kad plane, parengtame UAB „Žemetra“ 2014-06-05, nustatyta jo ir atsakovo žemės sklypų riba neatitinka faktinės padėties. Atsakovas šios aplinkybės nenuginčijo, tik paaiškino, kad ieškovas ir prieš jį buvęs savininkas visada naudojosi žemės sklypu kadastrinis Nr. ( - ) iki jo žemės sklypo ribos, taip kaip parodyta UAB „Žemetra“ 2014-06-05 parengtame žemės sklypo plane, pažymėtą koordinatėmis LKS-94 koordinačių sistemoje – X=( - ), Y=( - ). Teismas sutinka su ieškovu, kad pagal UAB „Žemetra“ 2014-06-05 parengtą planą visas atsakovo sklypas yra perkeliamas šiaurės vakarų kryptimi, t.y. faktiškai atliekami nauji kadastriniai matavimai, iš naujo performuojamas atsakovo žemės sklypas, dėl kurio ieškovo žemės sklypo plotas gali sumažėti 0,0080 ha.

28Iš UAB „Žemetra“ nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimo byloje esančios žemės sklypo schemos, nubraižytos 2015-02-20, matyti, kad „persidengimo“ plotas su ieškovo žemės sklypu yra 0,0080 ha. Teismas daro išvadą, kad atsakovo naujai atliktų kadastrinių matavimų pagrindu nustatyta sklypų riba, tai pat neatitinka pirminio planavimo dokumentus, apriboja ieškovo teisės tinkamai naudotis jam priklausančiu žemės sklypu, pažeidžia ir ieškovo teisės naudotis jam priklausančio dydžio sklypu.

29Apibendrindamas išdėstytus motyvus ir atsižvelgdamas į teisinį ginčo reglamentavimą teismas sprendžia, kad ieškovo pateiktas ir 2015-02-23 UAB „Matininkas“ parengtas žemės sklypo planas su jame nustatyta sklypų riba atitinka šalių pirminius planavimo dokumentus (2 t., b.l. 94-106 Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byla). Kadangi iš 2015-02-23 UAB „Matininkas“ parengto žemės sklypo plano matyti, kad atsakovas naudojasi ieškovui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo dalimi, pastatydamas joje dalį savo statinių (šiltnamių), todėl ieškovo ieškinys laikytinas pagrįstu bei įrodytu ir jo reikalavimai tenkintini pilna apimtimi – CK 4.45 str., CPK 178 str.

30Dėl priešieškinio reikalavimo - nustatyti atsakovo žemės sklypo ribas.

312009-10-19 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr. 3K-3-433/2009, konstatavo, kad nekilnojamieji daiktai, nuosavybės ir kitos daiktinės teisės į šiuos daiktus, daiktinių teisių suvaržymai yra registruojami nekilnojamojo turto registre (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 2 straipsnis). Registro duomenų teisingumas užtikrinamas tuo, kad jame padaryti įrašai turi atitikti dokumentus, kurių pagrindu tam tikri duomenys buvo įrašyti. CK 4.262 straipsnyje nustatyta, kad įrašyti į viešą registrą duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol nenuginčijami įstatymuose nustatyta tvarka. Panaši nuostata įtvirtinta ir Registro įstatymo 4 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymuose nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos esmę, tai reiškia, kad duomenys (įstatymų nustatyti dokumentai), kurių pagrindu buvo įregistruota asmens daiktinė teisė į nekilnojamąjį daiktą, gali būti vertinami kitaip negu registratoriaus buvo įvertinti padarant atitinkamą įrašą nekilnojamojo turto registre, tik juos nuginčijus įstatymuose nustatyta tvarka. Kadangi nekilnojamojo turto registro duomenys įrašomi tam tikrų dokumentų pagrindu, asmuo siekiantis nuginčyti šių duomenų teisingumą, turi įrodyti, jog dokumentai, kurių pagrindu tokie duomenys įrašyti, yra neteisėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. P. v. Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir kt., bylos Nr. 3K-3-249/2007).

32Nagrinėjamoje byloje atsakovas priešieškiniu prašo tik nustatyti savo žemės sklypo ribas ant ieškovui priklausančio žemės sklypo dalies, bet neprašo nuginčyti ieškovo žemės sklypo kadastrinių duomenų, kurie 2007-07-08 buvo nustatyti ir 2007-10-31 įregistruoti viešame registre.

33Kaip minėta, atsakovas į bylą pateikė 2014-06-05 UAB „Žemetra“ parengtą žemės sklypo plano projektą (1 t., b.l. 109). Atsakovas nepateikė jokių įrodymų patvirtinančių, jog šis projektas būtų suderintas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-15 nutarimo Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo" (Žin., 2011, Nr. 125-5950), 65 punkte nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 17 straipsnio 4 dalies 2 punkte (Žin., 2007, Nr. 4-159) numatyta, jog prieš pažymint nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje nekilnojamojo daikto ribas patikrinama, ar žemės sklypų ribos nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje nekerta gretimų ir jau pažymėtų nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje žemės sklypų ribų arba su jomis nesiriboja. Įvertinus atsakovo į bylą pateiktą žemės sklypo 2014-06-05 žemės sklypo planą, pagal kurį prašoma nustatyti jo sklypo ribas, matyti, kad atsakovas faktiškai naudojasi ieškovui priklausančio žemės sklypo dalimi. Persidengimo plotas tarp registruotų ieškovo žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), ir atsakovo žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), sudaro 0,0080 ha. Pagal atliktus 2015-02-20 naujus kadastrinius matavimus, persidengimo plotas su ieškovo žemės sklypu, kadastrinis Nr. ( - ), pagal faktinį naudojimą yra 0,0080 ha (UAB „Žemetra“ nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimo byla, žemės sklypo schema). Teismas pažymi, kad atsakovas reikalaudamas nustatyti jo žemės sklypo riba su ieškovo žemės sklypu kaip pažymėta 2014-06-05 plane, neįrodė, jog ieškovo žemės sklypo pirminiais matavimais buvo pažeisti jo teisėti interesai. Teismas pripažįsta, jog atsakovo priešieškinio reikalavimas nepagrįstas, todėl atmestinas.

34Dėl bylinėjimosi išlaidų

35Remiantis CPK 93 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Ieškinį patenkinus, o priešieškinį atmetus, ieškovas įgijo teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Ieškovas yra teismui pateikęs įrodymus apie savo turėtas bylinėjimosi išlaidas: 41,71 Eur (144 Lt) sumokėto žyminio mokesčio (1 t., b.l. 27), 537,92 Eur advokato atstovavimo išlaidų (3 t., b.l. 12, 13), 144,81 Eur (500 litų už antstolio paslaugas (1 t. 46-49, 3 t. b.l.14), 525,09 Eur už žemės sklypo planų ir kadastrinių matavimų bylų paruošimą (3 t. b.l.15-20) ir 362,03 Eur (1250 litų) už ekspertizės atlikimą (2 t. b.l.1, 19) - CPK 79 str., 88 str., 93 str., 98 str. Byloje nenustatyta aplinkybių, dėl kurių teismas galėtų nukrypti nuo bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių (CPK 96 str. 5 d.), taigi, ieškinį patenkinus, o priešieškinį atmetus, iš atsakovo V. M. priteistinos ieškovui jo turėtos bylinėjimosi išlaidos – 1611,56 Eur (CPK96 str.).

36Valstybė nagrinėjamoje byloje patyrė 33,51 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios, ieškinį patenkinus, priteistinos iš atsakovo - CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 93 str., 96 str.

37Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 265 str., 270 str.,

Nutarė

38ieškinį tenkinti visiškai, priešieškinį atmesti.

39Išreikalauti iš atsakovo V. M., a.k. ( - ) jo užimtą ir valdomą 0,0080 ha ploto ieškovui A. D., a.k. ( - ) priklausančio žemės sklypo dalį, įpareigojant atsakovą atlaisvinti ieškovo žemę iki Nekilnojamojo turto registre registruotos ieškovo sklypo, kadastrinis Nr. ( - ) ir atsakovo sklypo Nr. ( - ), ribos bei nugriauti joje esančius laikinus statinius (šiltnamius) per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

40Atsakovo V. M. priešieškinį ieškovui A. D. su trečiaisiais asmenimis V. M., Kėdainių rajono savivaldybės administracija, VĮ Registrų centras, Nacionaline žemės tarnyba prie ŽŪM, dėl sklypo ribos nustatymo, atmesti.

41Priteisti iš atsakovo V. M. a.k. ( - ) 1611,56 Eur (vieną tūkstantį šešis šimtus vienuolika eurų 56 centus) bylinėjimosi išlaidų ieškovui A. D. a.k. ( - )

42Priteisti iš atsakovo V. M., a.k. ( - ) 33,51 Eur (trisdešimt tris eurus 51 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei (mokėti pasirinktinai į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, įmokos kodas 5660, biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų: Nr. LT32 7180 0000 0014 1038, AB Šiaulių bankas, banko kodas 71800; arba Nr. LT74 7400 0000 0872 3870, Danske Bank A/S Lietuvos filialas, banko kodas 74000; arba Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, banko kodas 21400; arba Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, "Swedbank", AB, banko kodas 73000.

43Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Henryta Gerdvilė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. ieškovas A. D. ieškiniu ir teismo posėdžio metu patikslinus jo reikalavimus... 4. Atsakovas V. M. priešieškiniu ir teismo posėdžio metu patikslinus... 5. Trečiasis asmuo Kėdainių rajono savivaldybės administracija į teismo... 6. Trečiasis asmuo VĮ Registrų centras atstovas į teismo posėdį neatvyko... 7. Trečiasis asmuo Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Kėdainių skyrius,... 8. Trečiasis asmuo V. M. į teismo posėdį neatvyko apie jo laiką ir vietą... 9. Teismo posėdžio metu ieškovas ir jo atstovas advokatas V. P. palaikė... 10. Teismo posėdžio metu atsakovas ir jo atstovė advokatė S. S. palaikė... 11. Trečiasis asmuo Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Kėdainių skyriaus... 12. Ieškinys tenkintinas pilnai, priešieškinis atmestinas.... 13. Byloje nustatyta, kad ieškovui A. D. nuosavybės teise priklauso 0,3600 ha... 14. Byloje kilo ginčas dėl atsakovo V. M. pastatytų šiltnamių dalies, kurie... 15. Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka... 16. Savo reikalavimą ieškovas grindžia: Nekilnojamo turto registro centrinio... 17. Atsakovas priešieškinio reikalavimą nustatyti sklypų ribas grindžia:... 18. Ginčo dėl žemės sklypų ribos nustatymo sprendimui taikytinas CK 4.45 str.,... 19. Byloje kilusiam ginčui spręsti šalių ir jų atstovų prašymu, 2014 m.... 20. Siekiant teisingo bylos išsprendimo, proceso ekonomiškumo ir koncentruotumo,... 21. Išklausęs šalių, jų atstovų, paaiškinimus, įvertinęs byloje pateiktus... 22. Iš ieškovo A. D. pateiktos žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), 2015-02-23... 23. Iš atsakovo V. M. pateiktos žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), UAB... 24. Šalims nesutariant dėl žemės sklypų ribos, ieškovo ir atsakovo naujai... 25. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad, spręsdamas ginčą dėl žemės... 26. Dėl ieškinio reikalavimų.... 27. Ieškovas teigia, kad atsakovas yra neteisėtai užėmęs dalį jo sklypo, apie... 28. Iš UAB „Žemetra“ nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimo byloje... 29. Apibendrindamas išdėstytus motyvus ir atsižvelgdamas į teisinį ginčo... 30. Dėl priešieškinio reikalavimo - nustatyti atsakovo žemės sklypo ribas.... 31. 2009-10-19 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr.... 32. Nagrinėjamoje byloje atsakovas priešieškiniu prašo tik nustatyti savo... 33. Kaip minėta, atsakovas į bylą pateikė 2014-06-05 UAB „Žemetra“... 34. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 35. Remiantis CPK 93 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 36. Valstybė nagrinėjamoje byloje patyrė 33,51 Eur išlaidų, susijusių su... 37. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 38. ieškinį tenkinti visiškai, priešieškinį atmesti.... 39. Išreikalauti iš atsakovo V. M., a.k. ( - ) jo užimtą ir valdomą 0,0080 ha... 40. Atsakovo V. M. priešieškinį ieškovui A. D. su trečiaisiais asmenimis V.... 41. Priteisti iš atsakovo V. M. a.k. ( - ) 1611,56 Eur (vieną tūkstantį šešis... 42. Priteisti iš atsakovo V. M., a.k. ( - ) 33,51 Eur (trisdešimt tris eurus 51... 43. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...