Byla e2-14091-587/2016
Dėl skolos, palūkanų, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Lina Žemaitienė rašytinio proceso būdu išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „4finance“ ieškinį atsakovei L. P. dėl skolos, palūkanų, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 217,22 Eur paskolos, 43,44 Eur paskolos suteikimo komisinio mokesčio, 469,18 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 16,00 Eur žyminio mokesčio.

4Atsakovei adresuotos ieškinio, jo priedų kopijos, teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2016-07-18 viešo paskelbimo būdu CPK 130 str. nustatyta tvarka specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt skiltyje „Teismų pranešimai apie nagrinėjamas bylas“ paskelbiant teismo nustatyto turinio pranešimą. Atsakovė per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi CPK 142 str. nenumatyta, kad būtų informuojama apie sprendimo už akių priėmimą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

5Teismas

konstatuoja:

6Byloje esantys rašytiniai įrodymai - vartojimo kredito sutarties bendrosios ir specialiosios sąlygos, paaiškinimai dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos, Gyventojų registro tarnybos informacija apie asmenį – patvirtina, kad ieškovė atsakovei 2009 m. vasario 12 d. suteikė 217,22 Eur / 750,00 Lt sumos vartojimą kreditą 30 dienų laikotarpiui. Ieškovė nurodė, kad atsakovė pratęsė paskolos grąžinimo terminą iki 2009-10-11. Atsakovė 2009-10-11 turėjo grąžinti 217,22 Eur / 750,00 Lt paskolos ir 43,44 Eur / 149,99 Lt paskolos suteikimo komisinio mokesčio.

7Paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį patį kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita (CK 6.870 str., 6.873 str.). CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.38 str. 1 d., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Atsakovė sutarties nevykdė, įrodymų apie prievolių įvykdymą byloje nėra, todėl remiantis CK 6.873 str. 1 d., iš jos ieškovei priteistina 217,22 Eur paskolos, 43,44 Eur paskolos suteikimo komisinio mokesčio.

8Nustačius, kad atsakovė sutartinių prievolių tinkamai nevykdė, jai, vadovaujantis CK 6.256 str. 1 d. ir 2 d. bei sudarytos sutarties sąlygomis, kyla pareiga sumokėti ieškovei netesybas. Tarp šalių sudarytos sutarties 9.2 p. numato, kad atsakovas už kiekvieną pavėluotą apmokėti dieną, ieškovui pareikalavus, privalo sumokėti 1 procento dydžio delspinigius. Ieškovė nurodė, kad delspinigiai paskaičiuoti atsižvelgiant į CK 125 str. 5 d. 1 p. nustatytą sutrumpintą ieškinio senaties terminą, jie sudaro 469,18 Eur.

9Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vieningą teismų praktiką, yra pažymėjęs, kad šalims sutartyje susitarus dėl tam tikro dydžio netesybų, sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali ginčyti sutartyje nustatyto netesybų dydžio, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir panašias aplinkybes. Tokiems atvejams teismui suteikiama teisė mažinti netesybas CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. pagrindu, taip kontroliuojant netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010).

10Sprendžiant ieškovės reikalavimą priteisti delspinigius, atsižvelgiama į tai, kad ieškovė prašomų priteisti delspinigių dydžio nepagrindė jokiomis aplinkybėmis ir įrodymais, kurie patvirtintų, kad dėl netinkamo sutarties vykdymo ji patyrė prašomų priteisti delspinigių dydžio sumos nuostolių, ieškovas savo reikalavimą grindžia tik sutartyje įtvirtinta sąlyga ir rašytiniais paaiškinimais dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos. Ieškovės prašomi priteisti delspinigiai sudaro 215,99 procentų prašomos priteisti skolos sumos. Sprendžiant delspinigių priteisimo klausimą teismas atsižvelgia į ieškovės elgesį. Ieškovas nurodė, kad suteikta paskola ir paskolos mokestis turėjo būti grąžinti iki 2009-10-11, tačiau į teismą su ieškiniu kreipėsi tik 2016-05-12. Teismo vertinimu, šioje situacijoje sprendimas dėl kreipimosi į teismą momento išskirtinai priklauso nuo ieškovės valios, todėl jai tenka pareiga savo teises realizuoti kuo ekonomiškiau (CK 6.38 str.). Aplinkybė, kad atsakovė nevykdo savo prievolės grąžinti suteiktą paskolą ir sumokėti sutartimi nustatytą paskolos suteikimo komisinį mokestį, negali būti įvertinta kaip aplinkybė, atleidžianti ieškovę nuo pareigos savo teises ginti kuo ekonomiškesniu būdu. Taip pat atsižvelgiama į sutarties sudarymo aplinkybes, į tai, kad atsakovė sutartį sudarė prisijungdama prie ieškovės paruoštų standartinių sutarties sąlygų ir turėjo ribotas galimybes dėl jų derėtis, taip pat į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus. Įvertinus šias aplinkybes konstatuotina, kad ieškovės prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per didelės ir neprotingo dydžio netesybos, ženkliai didesnės, nei nurodyto įstatyminio dydžio minimalūs kreditoriaus patirti nuostoliai.

11Byloje nustatyta aplinkybė, kad atsakovė sutartinės prievolės tinkamai neįvykdė, nesuteikia pagrindo ieškovei nepagrįstai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių atsakovės sąskaita, todėl reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies, netesybos mažintinos tris kartus iki 156,39 Eur ir šis dydis, įvertinus paminėtus motyvus, laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovės turėtus nuostolius, likusi dalis ieškinio dėl delspinigių priteisimo atmestina kaip nepagrįsta (CPK 3 str. 7 d., 178 str., CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). (Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1444-605/2011; Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-622-390/2010; Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1878-230/2011; Konstitucinio teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas bylos Nr. 26/07).

12Iš atsakovės ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., CK 6.210 str. 1 d.).

13Ieškinį tenkinus iš dalies, iš atsakovės ieškovei priteistinas žyminis mokestis, proporcingas tenkintų reikalavimų daliai, t.y. 13,00 Eur (CPK 93 str., 80 str.).

14Kadangi valstybės patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą – 3,00 Eur, teismas šių išlaidų iš atsakovės nepriteisia (CPK 88 str. 3 p., 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 str., 286 str., 287 str. 1 d., teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovės L. P., a. k. ( - ) ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „4finance“, į. k. 301881644, 217,22 Eur (du šimtus septyniolika Eur 22 ct) paskolos, 43,44 Eur (keturiasdešimt tris Eur 44 ct) komisinio mokesčio, 156,39 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt šešis Eur 39 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (417,05 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-05-20) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 13,00 Eur (trylika Eur 00 ct) žyminio mokesčio.

18Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

19Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2 d., 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai