Byla 2A-1878-230/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Nijolios Indreikienės, kolegijos teisėjų Dalės Burdulienės, Arūno Rudzinsko, sekretoriaujant Vaidai Stankevičiūtei, dalyvaujant ieškovo atstovei I. G., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB ,,Snoro lizingas“ apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. gegužės 27 d. sprendimo už akių civilinėje byloje Nr. 2-9260-775/2011 pagal ieškovo UAB „Snoro lizingas“ ieškinį atsakovui V. R. dėl skolos, delspinigių, palūkanų priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą ir civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Snoro lizingas“ ieškiniu pirmosios instancijos teismo prašė priteisti iš atsakovo V. R. 743,58 Lt skolą, 530 Lt delspinigių, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog ieškovas, remdamasis 2003-11-07 su atsakovu sudaryta išperkamosios nuomos sutartimi, perdavė atsakovui valdyti ir naudoti telefoną Nokia 8310, su sąlyga, jog įvykdžius visas prievoles pagal sutartį, prekė pereis atsakovo nuosavybėn, o atsakovas įsipareigojo už telefoną atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka, o neatsiskaičius laiku – mokėti 0,5 proc. delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Atsakovas savo prievolės tinkamai neįvykdė, nors ne kartą buvo raginamas atsiskaityti, ir liko skolingas ieškovui 743,58 Lt. Kadangi atsakovas laiku neatsiskaitė, jam paskaičiuota 530 Lt delspinigių.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. gegužės 27 d. sprendimu, priimtu už akių, ieškinį tenkino iš dalies: priteisė iš atsakovo V. R. ieškovui UAB „Snoro lizingas“ 743,58 Lt skolos, 53 Lt delspinigių ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (796,58 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-04-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 164,16 Lt bylinėjimosi išlaidų. Kitoje dalyje ieškinį atmetė. Taip pat priteisė valstybei turėtas procesinių dokumentų įteikimo išlaidas: iš ieškovo UAB „Snoro lizingas - 3,88 Lt, iš atsakovo V. R. - 4,12 Lt. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad 2003-11-07 ieškovas su atsakovu sudarė išperkamosios nuomos sutartį, pagal kurią ieškovas perdavė atsakovui valdyti ir naudoti telefoną Nokia 8310. Kadangi atsakovas įsipareigojimo už telefoną atsiskaityti sutartyje numatytais terminais ir tvarka nevykdė, todėl teismas priteisė iš atsakovo ieškovui 743,58 Lt skolą. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas yra fizinis asmuo, o ne verslo subjektas bei sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties pusė ir turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, taip pat atsižvelgdamas į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, sprendė, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai yra nepagrįstai dideli. Teismas delspinigius sumažino iki 0,05 proc. dydžio, kas sudaro 53 Lt, ir šį dydį laikė pagrįstu ir pakankamu ieškovo turėtiems nuostoliams atlyginti.

5Ieškovas UAB ,,Snoro lizingas“ apeliaciniu skundu prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. gegužės 27 d. sprendimą už akių panaikinti ir priimti naują sprendimą - ieškinį tenkinti pilnai. Nurodo, jog teismo sprendimas dėl delspinigių priteisimo yra nepagrįstas, neteisėtas, priimtas neteisingai pritaikius materialinės ir procesinės teisės normas. Ieškovas nurodo, jog atsakovui buvo paskaičiuoti 9 657,60 Lt delspinigių, delspinigių suma, vadovaujantis LR CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktu, t.y. taikant 6 mėnesių ieškinio senaties terminą, sudarytų 677,04 Lt, tačiau ieškovas, atsižvelgdamas į sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principus bei siekį, kad prievolė būtų įvykdyta kuo greičiau, delspinigių sumą sumažino iki 530 Lt, kas sudaro apie 0,39 proc. už pradelstą dieną. Iš teismo sprendimo nėra aišku, kokiu pagrindu teismas delspinigius priteisė būtent 0,05 proc. dydžio, kuo remiantis teismas sprendė, kad toks delspinigių dydis laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti patirtus nuostolius. Kasacinio teismo praktikoje yra nustatyta, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėt, be to, teismas neturėtų iš esmės paneigti šalių valios dėl sutartinės atsakomybės, o atsakovas šioms sutarties sąlygoms neprieštaravo. Todėl laikytina, kad tarp šalių individualiai aptarta delspinigių suma yra sąžininga sutarties sąlyga ir negalima laikyti, kad apeliantas piktnaudžiauja savo teise ir siekia nepagrįstai praturtėti. Taip pat nurodo, kad nepagrįstai nebuvo priteistos procesinių dokumentų įteikimo viešo paskelbimo būdu išlaidos.

6Apeliacinis skundas atmestinas. Kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnio 2 dalis), taip pat daro išvadą, jog apeliaciniame skunde nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo panaikinti priimtą teismo sprendimą.

7Sprendimas už akių skundžiamas delspinigių priteisimo dalyje, nurodant, jog nebuvo pagrindo pripažinti delspinigius pernelyg dideliais ir juos sumažinti. Kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentu, jog teismų praktikoje yra suformuluota taisyklė, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje bylos Nr. 3K-7-367/2006, 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007, 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007, 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008, 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010 ir kt.). Taigi šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma. Tačiau netesybos negali būti priemonė vienai iš šalių piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Jeigu netesybos aiškiai per didelės arba neprotingai didelės, teismas turi teisę savo nuožiūra jas sumažinti tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Šiuo atveju būtina nustatyti protingą ir pagrįstą kreditoriaus ir skolininko interesų balansą. CK 6.228 straipsnyje būtent ir yra nustatyta teismo teisė pašalinti esminę šalių nelygybę, kai sudarant sutartį vienai šaliai nepagrįstai suteiktas perdėtas pranašumas. Pagal kasacinio teismo praktiką teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 straipsnį yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turėtų vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010, 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008, 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007, 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007). Šiuo požiūriu pirmosios instancijos teismas, pripažindamas prašomus priteisti delspinigius nepagrįstai dideliais, pagrįstai atsižvelgė į sutartinių santykių pobūdį, o būtent į tai, kad sutartis buvo sudaryta tarp ieškovo, kaip verslo subjekto, ir fizinio asmens, kuri savo pobūdžiu yra vartojimo sutartis (CK 1.39 straipsnio 2 dalis), o vartotojas - silpnesnioji sandorio šalis, turėjusi iš esmės ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų. Kad šalims sudarant sutartį ir susitariant dėl delspinigių dydžio buvo pažeista šalių teisių ir pareigų pusiausvyra, patvirtina ir tas faktas, kad išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartimi nėra numatyta kokia nors kitos sandorio šalies - lizingo davėjo civilinė atsakomybė. Be to, ieškovo prašomų priteisti delspinigių dydis – 530 Lt, atsižvelgiant į bendrą vykdytinos prievolės dydį – 743,56 Lt, laikytinas neprotingu, neteisingu ir nesąžiningu. Bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos metu ieškovo atstovė nurodė, kad ieškovo faktinius nuostolius sudaro jo turėtos skolos išieškojimo išlaidos (pašto išlaidos ir pan.), o kadangi ieškovui yra priteistos bylinėjimosi išlaidos, todėl teismo priteista 53 Lt delspinigių suma laikytina pakankama kitoms ieškovo patirtoms skolos išieškojimo išlaidoms padengti.

8Ieškovo apeliacinio skundo argumentai dėl procesinių dokumentų įteikimo viešo paskelbimo būdu išlaidų priteisimo nenagrinėtini, kadangi pirmosios instancijos teismas šį klausimą išsprendė 2011 m. birželio 21 d. nutartimi (b.l. 119-120).

9Atsižvelgiant į tai, apeliacinis skundas atmestinas, o teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

10Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

11Apeliacinį skundą atmesti. Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. gegužės 27 d. sprendimą, priimtą už akių, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai