Byla e2-41647-934/2017
Dėl servitutų nustatymo ir kompensacijų, susijusių su servitutų nustatymu, priteisimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Žilvinas Terebeiza, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo J. B. ieškinį atsakovams V. S., V. T. ir L. L. dėl servitutų nustatymo ir kompensacijų, susijusių su servitutų nustatymu, priteisimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė: 1) kitos paskirties sklype, esančiame ( - ) (unikalus Nr. ( - )), nustatyti 73 kv. m. dydžio kelio neterminuotą servitutą – teisę važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus (tarnaujantis daiktas) pagal 2017-03-14 Žemės sklypo planą M 1:500, parengtą matininko Ž. R., priteisiant vienkartinę 100,00 Eur kompensaciją; 2) kitos paskirties sklype, esančiame ( - ) (unikalus Nr. ( - )) nustatyti 240 kv. m. dydžio kelio neterminuotą servitutą – teisę važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus (tarnaujantis daiktas) pagal 2017-03-14 Žemės sklypo planą M 1:500, parengtą matininko Ž. R., priteisiant vienkartinę 200,00 Eur kompensaciją; 3) iš atsakovų lygiomis dalimis priteisti ieškovui bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodo, kad ieškovui nuosavybės teise priklauso 0,0300 ha ploto žemės sklypas, esantis ( - ) (unikalus Nr. ( - )). Atsakovams nuosavybės teise priklauso: V. S. – 0,1507 ha ploto žemės sklypas, esantis ( - ) (unikalus Nr. ( - )); V. T. ir L. L. – 0,1800 ha ploto žemės sklypas, esantis ( - ) (unikalus Nr. ( - )). Ieškovas nurodo, kad negali patekti į savo žemės sklypą, nenustačius prašomo servituto. Atitinkamai 2017-07-03 ieškovas kreipėsi į atsakovus prašydamas nustatyti servitutą. Ieškovas siūlo už V. S. 0,1507 ha ploto žemės sklype nustatytą 73 kv. m. dydžio kelio neterminuotą servitutą – teisę važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus (tarnaujantis daiktas) – 100,00 Eur. V. T. ir L. L. už 0,1800 ha ploto žemės sklype nustatytą 240 kv. m. dydžio kelio neterminuotą servitutą – teisę važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus (tarnaujantis daiktas) – 200,00 Eur (b. l. 1-4).

3Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NŽT) pateikė atsiliepimą, prašė dėl ieškinio pagrįstumo spręsti atsižvelgiant į atsiliepime išdėstytus argumentus. Nurodė, jog ieškovas 2016-09-22 kreipėsi į NŽT su prašymu, kuriame nurodė, kad ieškovo kaip viešpataujančiam daiktui yra administraciniu aktu nustatytas ir Nekilnojamojo turto registre, kaip daiktinė teisė, įregistruotas kelio servitutas, tačiau kilus ginčui su gretimų sklypų savininkais dėl privažiavimo prie ieškovo sklypo, prašė nustačius, kad kelio servitutai nesuprojektuoti, nenustatyti ir neįregistruoti, imtis veiksmų, numatytų Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 9 punkte t. y. spręsti dėl sprendimo, kuriuo žemės sklypas privatizuotas, patikslinimo administracine tvarka. NŽT 2017-02-08 raštu Nr. lSS-340-(7.5.) „Dėl prašymo išnagrinėjimo“' informavo ieškovą, kad NŽT vadovui arba jo įgaliotam teritorinio padalinio vadovui teisės aktais nesuteikta teisė privatiems žemės sklypams, per kuriuos ieškovui reikią važiuoti į sklypą, kaip tarnaujantiems daiktams, administraciniu aktu vienašališkai nustatyti kelio servitutus, net ir tada, jei žemės sklypų privatizavimo metu nebuvo tinkamai išspręstas privažiavimo prie žemės sklypų klausimas. Trečiasis asmuo atsiliepime taip pat nurodė, kad iš byloje esančių duomenų matyti, jog ieškovui ir atsakovams taikiai susitarti ir nustatyti servitutą sutartimi nepavyko, o ieškovo, negalinčio patekti į jam nuosavybės teise priklausantį sklypą, teisės pažeidžiamos, todėl yra pagrindas kreiptis teisminės gynybos, konkrečiai – prašyti nustatyti servitutą teismo sprendimu (b. l. 42-47).

4Atsakovei L. L. ieškinio su priedais, teismo pranešimo kopijos įteiktos asmeniškai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka 2017-09-27. Atsakovui V. T. ieškinio su priedais, teismo pranešimo kopijos įteiktos CPK 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka 2017-09-27. Atsakovui V. S. ieškinio su priedais, teismo pranešimo kopijos įteiktos asmeniškai CPK 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka 2017-10-20. Atsakovai teismo nustatytu terminu nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Apie atsiliepimo į ieškinį nepateikimo priežastis duomenų nėra, atsiliepimo į ieškinį nepateikimo pasekmės atsakovams išaiškintos (b. l. 27). Esant šioms aplinkybėms ir ieškovo prašymui priimti sprendimą už akių, yra pagrindas bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka, nepranešus šalims apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką bei atsakovų atžvilgiu priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

7Iš bylos duomenų nustatyta, kad ieškovui nuosavybės teise priklauso 0,0300 ha ploto žemės sklypas, esantis ( - ) (unikalus Nr. ( - )) (b. l. 5-6). Atsakovui V. S. nuosavybės teise priklauso 0,1507 ha ploto žemės sklypas, esantis ( - ) (unikalus Nr. ( - )) (b. l. 10-12). Atsakovams V. T. ir L. L. nuosavybės teise priklauso 0,1800 ha ploto žemės sklypas, esantis ( - ) (unikalus Nr. ( - )) (b. l. 13). Ieškovas nurodo, kad negali patekti į savo žemės sklypą, nenustačius prašomo servituto. 2017-07-03 ieškovas kreipėsi į atsakovus prašydamas nustatyti servitutą (b. l. 14-15). NŽT ieškovui pateikė 2017-02-08 raštą Nr. 1SS-340-(7.5.) „Dėl prašymo išnagrinėjimo“, kuriame be kita ko, nurodė, kad tuo atveju, jeigu ieškovas pageidauja važiuoti per vieną iš žemės sklypų (kadastro Nr. ( - ) arba kadastro Nr. ( - )), ieškovas turėtų susitarti su vienu iš šių žemės sklypų savininkų dėl kelio servituto nustatymo jo žemė sklypui, kaip tarnaujančiam daiktui, notariškai tvirtinamu sandoriu, o nesutarus, turėtų teisę Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl kelio servituto nustatymo žemės sklypui, kaip tarnaujančiam daiktui, teismo sprendimu (b. l. 16-19). Ieškovas taip pat pateikė į bylą matininko Ž. R. parengtą siūlomo kelio servituto nustatymo schemą (b. l. 20-21).

8CK 4.111 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad servitutas – tai teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu (tarnaujančiuoju daiktu), arba to daikto savininko teisės naudotis daiktu apribojimas, siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto), tinkamą naudojimą. Taigi, servitutas yra išvestinė daiktinė teisė, suteikianti galimybes jos turėtojui naudotis svetimu daiktu. Pagal CK 4.124 straipsnio 1 dalį servitutas gali būti nustatytas įstatymais, sandoriais ir teismo sprendimais, o įstatymo nustatytais atvejais – administraciniais aktais. CK 4.126 straipsnyje įtvirtintos sąlygos, kurioms esant servitutas nustatytinas teismo sprendimu: 1) savininkų nesutarimas ir 2) būtinumas nustatyti servitutą, kad viešpataujančiojo daikto savininkas galėtų naudoti daiktą pagal paskirtį.

9Nagrinėjamu atveju byloje nėra duomenų, kad atsakovai būtų kaip nors sureagavę į ieškovo prašymą nustatyti servitutą, todėl darytina išvada, jog šalims nepavyko susitarti dėl servituto. Taip pat svarbu nustatyti, ar egzistuoja objektyvus servituto poreikis. Servituto teisė pasižymi savininko (tarnaujančiojo daikto) nuosavybės teisės suvaržymais, siekiant įgyvendinti viešpataujančiojo daikto savininko nuosavybės teisę. Nuosavybės teisė jokiais atvejais neturi būti varžoma nepagrįstai, tam būtinas objektyvus pagrindas. Dėl to ir daikto apsunkinimas servitutu pateisinamas tik esant svarbioms priežastims (kai yra objektyviai būtinas). Kasacinio teismo praktika dėl servitutų nustatymo išplėtota ir nuosekli (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 10 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje R. Kukarevičius v. J. Jurgelionienė, bylos Nr. 3K-3-210/2012; 2012 m. spalio 23 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje J. Makūnas, Z. Makūnienė v. A. Nersesianas ir V. Nersesianienė, bylos Nr. 3K-3-433/2012; 2014 m. gegužės 5 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. Lazauskas v. P. Garaveckas ir kt., bylos Nr. 3K-3-259/2014; kt.). Joje pažymima, kad teismas pirmiausia turi įsitikinti, kad servitutas yra būtinas viešpataujančiajam daiktui naudoti. Tam teismas turi įvertinti, ar nenustačius servituto įmanoma savininkui normaliomis sąnaudomis tinkamai naudotis jam priklausančiu daiktu pagal paskirtį, ar daikto savininkas, siekdamas įgyti servituto teisę į kito asmens nekilnojamąjį turtą, išnaudojo visas objektyvias ir įmanomas galimybes, kad galėtų savo daiktu tinkamai naudotis, neapribodamas kito asmens nuosavybės teisių ir interesų. Servituto būtinybei pagrįsti nereikšmingas jo naudingumas ar patogumas viešpataujančiojo daikto savininkui – esminę reikšmę turi tai, kad nėra kito tinkamo nuosavybės teisės naudojimo būdo kaip tik apriboti kito asmens nuosavybės teisę.

10Remdamasis ieškovo pateiktais duomenimis, atsižvelgdamas į trečiojo asmens poziciją, teismas daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju ieškovui neturint galimybės patekti į savo žemės sklypą, būtina teismo sprendimu nustatyti servitutą, kad ieškovas galėtų naudoti pagal paskirtį jam nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, esantį ( - ) (unikalus Nr. ( - )). Atsakovai, nors ir buvo tinkamai informuoti apie jų teisę pateikti atsiliepimus, tačiau nei atsiliepimų, nei įrodymų, kurių pagrindu teismas galėtų daryti priešingą išvadą, nepateikė. Atsižvelgiant į tai, žemės sklype, esančiame ( - ) (unikalus Nr. ( - )), nustatytinas 73 kv. m. dydžio kelio neterminuotas servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus (tarnaujantis daiktas) pagal 2017-03-14 Žemės sklypo planą M 1:500, parengtą matininko Ž. R.; kitos paskirties sklype, esančiame ( - ) (unikalus Nr. ( - )) nustatytinas 240 kv. m. dydžio kelio neterminuotas servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus (tarnaujantis daiktas) pagal 2017-03-14 Žemės sklypo planą M 1:500, parengtą matininko Ž. R. (CK 4.111 straipsnis, 4.124 straipsnio 1 dalis, 4.126 straipsnis).

11Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad servitutas pagal savo prigimtį yra atlygintinis ne tik tais atvejais, kai servitutas nustatytas teismo sprendimu, bet ir tais, kai servitutas nustatytas administraciniu aktu (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 29 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje K. R. Martišius v. J. Maurušaitis ir kt., bylos Nr. 3K-3-472/2010; 2011 m. gegužės 3 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje J. Tamulionis v. UAB „Dzūkijos statyba“, bylos Nr. 3K-3-217/2011; 2015 m. sausio 16 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje G. Paškelis v. Vilniaus rajono ŽŪB „Vanaginė“, bylos Nr. 3K-3-86/2015). Taigi servitutas gali būti neatlygintinis tik išimtiniais atvejais, konstatavus tam konkretų pagrindą (pvz., atitinkamą šalių susitarimą) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. sausio 16 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje G. Paškelis v. Vilniaus rajono ŽŪB „Vanaginė“, bylos Nr. 3K-3-86/2015; kt.).

12Nagrinėjamu atveju ieškovas prašė nustatyti atlygintinį servitutą, už sklype, esančiame ( - ) (unikalus Nr. ( - )), nustatytą 73 kv. m. dydžio kelio neterminuotą servitutą priteisti iš ieškovo atsakovui V. S. vienkartinę 100,00 Eur kompensaciją; bei už sklype, esančiame ( - ) (unikalus Nr. ( - )), nustatytą 240 kv. m. dydžio kelio neterminuotą servitutą priteisti iš ieškovo atsakovams V. T. ir L. L. vienkartinę 200,00 Eur kompensaciją. Nustačius ieškovo prašomą kelio servitutą, atsižvelgiant į ieškovo prašymą ir kasacinio teismo praktiką, minėtas ieškovo prašymas priteisti iš ieškovo atsakovui V. S. vienkartinę 100,00 Eur kompensaciją, o atsakovams V. T. ir L. L. – vienkartinę 200,00 Eur kompensaciją, vertintinas kaip pagrįstas, todėl tenkintinas.

13Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

14Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas už ieškinį sumokėjo 150,00 Eur dydžio žyminį mokestį (b. l. 22). Tenkinus ieškinį visiškai, žyminis mokestis lygiomis dalimis priteistinas iš atsakovų. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, jog ieškovas patyrė 500,00 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti (b. l. 3, 26). Įvertinus ieškinio turinį, spręstina, jog išlaidų, patirtų advokato pagalbai apmokėti, dydis, atitinka protingumo bei sąžiningumo reikalavimus, neviršija Rekomendacijoje dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę paslaugą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo, patvirtintoje Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 (2015-03-19 redakcija), nustatytų dydžių, todėl priteistinas lygiomis dalimis iš atsakovų ieškovo naudai. Ieškovas taip pat pateikė duomenis, kad patyrė 18,00 Eur išlaidų už VĮ „Registrų centras“ suteiktas paslaugas, kurias taip pat prašė priteisti iš atsakovų (b. l. 1-4, 23-25). Šios išlaidos taip pat priteistinos iš atsakovų (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 93 straipsnio 1 dalis). Iš viso ieškovo naudai iš atsakovų priteistina 668,00 Eur (150 Eur + 500 Eur + 18 Eur) bylinėjimosi išlaidų, t. y. lygiomis dalimis po 222,67 Eur bylinėjimosi išlaidų iš kiekvieno atsakovo (668/3).

15Bylą nagrinėjant pirmos instancijos teisme valstybė patyrė 5,56 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu pirmos instancijos teisme. Tenkinus ieškinį, iš atsakovų lygiomis dalimis valstybės naudai priteistina 5,56 Eur išlaidų (5,56/3), t. y. po 1,85 Eur iš kiekvieno atsakovo (CPK 96 straipsnis).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais, 287 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

17Priimti sprendimą už akių ir ieškinį tenkinti visiškai.

18Nustatyti žemės sklype, esančiame ( - ) (unikalus Nr. ( - )), 73 kv. m. dydžio kelio neterminuotą servitutą – teisę važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus (tarnaujantis daiktas) pagal 2017-03-14 Žemės sklypo planą M 1:500, parengtą matininko Ž. R., priteisiant iš ieškovo J. B., asmens kodas ( - ) vienkartinę 100,00 Eur kompensaciją atsakovo V. S., gim. ( - ), naudai.

19Nustatyti žemės sklype, esančiame ( - ) (unikalus Nr. ( - )) 240 kv. m. dydžio kelio neterminuotą servitutą – teisę važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus (tarnaujantis daiktas) pagal 2017-03-14 Žemės sklypo planą M 1:500, parengtą matininko Ž. R., priteisiant iš ieškovo J. B., asmens kodas ( - ) vienkartinę 200,00 Eur kompensaciją atsakovų V. T., gim. ( - ), ir L. L., gim. ( - ), naudai.

20Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų V. S., gim. ( - ), V. T., gim. ( - ), ir L. L., gim. ( - ), 668,00 Eur bylinėjimosi išlaidų, t. y. po 222,67 Eur iškiekvieno atsakovo, ieškovo J. B., asmens kodas ( - ) naudai.

21Priteisti valstybei iš atsakovų V. S., gim. ( - ), V. T., gim. ( - ), ir L. L., gim. ( - ), lygiomis dalimis po 1,85 Eur pašto išlaidų iš kiekvieno atsakovo. Ši suma turi būti įmokėta Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (juridinio asmens kodas 188728721) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB banke „Swedbank“, įmokos kodas 5660.

22Sprendimas už akių per dvidešimt dienų gali būti ieškovo skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą pateikiant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

23Sprendimas už akių negali būti atsakovų skundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundu.

24Atsakovai per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 111 straipsnio ir CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus Vilniaus miesto apylinkės teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Žilvinas Terebeiza, rašytinio... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė: 1) kitos... 3. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų Nacionalinė... 4. Atsakovei L. L. ieškinio su priedais, teismo pranešimo kopijos įteiktos... 5. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 6. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Iš bylos duomenų nustatyta, kad ieškovui nuosavybės teise priklauso 0,0300... 8. CK 4.111 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad servitutas – tai teisė į... 9. Nagrinėjamu atveju byloje nėra duomenų, kad atsakovai būtų kaip nors... 10. Remdamasis ieškovo pateiktais duomenimis, atsižvelgdamas į trečiojo asmens... 11. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad servitutas pagal savo... 12. Nagrinėjamu atveju ieškovas prašė nustatyti atlygintinį servitutą, už... 13. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 14. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 15. Bylą nagrinėjant pirmos instancijos teisme valstybė patyrė 5,56 Eur... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 17. Priimti sprendimą už akių ir ieškinį tenkinti visiškai.... 18. Nustatyti žemės sklype, esančiame ( - ) (unikalus Nr. ( - )), 73 kv. m.... 19. Nustatyti žemės sklype, esančiame ( - ) (unikalus Nr. ( - )) 240 kv. m.... 20. Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų V. S., gim. ( - ), V. T., gim. ( - ),... 21. Priteisti valstybei iš atsakovų V. S., gim. ( - ), V. T., gim. ( - ), ir L.... 22. Sprendimas už akių per dvidešimt dienų gali būti ieškovo skundžiamas... 23. Sprendimas už akių negali būti atsakovų skundžiamas nei apeliaciniu, nei... 24. Atsakovai per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę...