Byla e2-213-676/2016
Dėl skolos priteisimo, ir, atsakovo A. U. (A. U.) priešieškinį ieškovui R. P., tretiesiems asmenims G. G., A. G., dėl paskolos sutarties pripažinimo nesudaryta

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Raimondas Dilys, sekretoriaujant Renatai Garuolienei, dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei Astai Mačernytei, atsakovo atstovei advokatei Ramutei Agnei Šimašienei, civilinėje byloje pagal pagal ieškovo R. P. ieškinį atsakovui A. U. (A. U.), dėl skolos priteisimo, ir, atsakovo A. U. (A. U.) priešieškinį ieškovui R. P., tretiesiems asmenims G. G., A. G., dėl paskolos sutarties pripažinimo nesudaryta,

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 3000,00 EUR skolos, 920,00 EUR delspinigių, 5 procentų dydžio procesinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad šalys pasirašė 2014-10-02 paskolos sutartį, pagal kurią atsakovas pasiskolino grynaisiais pinigais iš ieškovo ir įsipareigojo grąžinti ieškovui pasiskolintą pingų sumą iki 2014-12-02, tačiau skolos negrąžino, todėl šią sumą prašo priteisti iš atsakovo. Taip pat prašo priteisti iš atsakovo delspinigius, dėl kurių susitarė sudarydami sutartį (b.l. 2-4).

3Atsakovas atsiliepimu į ieškinį su reikalavimu nesutinka ir nurodo, kad jis dėl nuolatinio girtavimo, visiško tikrosios situacijos neįvertinimo, kitų girtuoklių paskatintas, 2015 m. gegužės mėn. jis pasiskolino iš A. G. 700,00 EUR, nes A. G. firma „Jauki pastogė“ tarpininkavo jam parduodant jo butą už 23000,00 Lt bei įsigyjant kambarį bendrabutyje; atsakovas pasirašė kažkokią tai sutartį, tačiau jos neskaitė, nes buvo girtas, jos nesuprato, jam nedavė sutarties perskaityti, tačiau šiai dienai atsakovas supranta, kad pasirašė sutartį dėl 3000,00 EUR pasiskolinimo; ieškovas sukčiauja, teikia teismui suklastotus dokumentus, naudojasi atsakovo dėl bejėgiškumu, sutarties 3000,00 EUR paskolos jis nepasirašinėjo. Nurodo, kad gydėsi dėl priklausomybės nuo alkoholio, paskutinį kartą gydėsi nuo 2015-06-04 iki 2015-06-19 Klaipėdos nepriklausomybės ligų centre ir nuo to laiko nevartoja alkoholio (b.l. 8-10).

4Atsakovas priešieškiniu prašo pripažinti 2014-10-02 paskolos sutartį nesudaryta, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad apie ginčo sutartį jis sužinojo tik gavęs iš teismo ieškinį. 2015-06-02 jo pažįstamas Antanas pasakė, jog iš A. G. galima pasiskolinti pinigų, atsakovui nuvykus pas A. G. jis pasiskolino iš jo 700,00 EUR, tačiau A. G. jam pasakė, kad atsakovas turi parašyti, jog jis skolinasi 3000,00 EUR, nes A. G. turi iš to uždirbti; kadangi atsakovas tuo metu buvo girtas ir nesuvokdamas bei nesigilindamas į paduotus pasirašyti dokumentus, nemokėdamas gerai lietuvių kalbos, jis pasirašė ant dviejų lapų ir parašė ką liepė A. G. bei lapus pasirašė. Gavęs ieškinį iš teismo, atsakovas kreipėsi į Registrų centrą, iš kurio sužinojo, kad 2015-06-05 VĮ Registrų centre įregistruota 2015-06-05 preliminarioji sutartis su jam nepažįstamu R. G., pagal kurią jis įsipareigoja parduoti savo kambarį bendrabutyje adresu ( - ) už 5000,00 EUR, tačiau tokios sutarties atsakovas nepasirašinėjo, R. G. nepažįsta ir ši sutartis jam buvo duota pasirašyti 2015-06-02 skolinantis iš A. G. 700,00 EUR; tokiu būdu tretieji asmenys pelnosi iš socialiai pažeidžiamų asmenų, ką patvirtina ir teisme nagrinėta civilinė byla Nr. e2-2095-796/2015. Ginčo 2014-10-02 paskolos sutartie fiktyvumą įrodo sutarties sudarymo aplinkybės – 2014-10-02 paskolos sutartyje ir 2015-05-07 dvišalėje sutartyje yra vienodas atsakovo ranka rašytas įrašas : „Tris tūkstančius eurų gavau“, 2014 m. galiojanti valiuta Lietuvoje buvo litai, pagal CK pataisas nuo 2015-04-01 skolinant daugiau kaip 3000,00 EUR grynais pinigais reikalingas buvo sutarties notarinis patvirtinimas, abi sutartis spausdintos kompiuteriu – visa tai patvirtina, kad abi sutartys buvo pasirašytos vienu metu, atsakovas manė jog pasirašo ant sutarties dėl A. G. jam skolinamų 700,00 EUR, su atsakovu buvo pasielgta piktavališkai, pasinaudojant jo priklausomybe alkoholiui, jo naivumu ir patiklumu. Atsakovui pinigai nebuvo perduoti, todėl paskolos sutartis pripažįstama nesudaryta (CK 6.875 str. 3 d., 6.870 str. 2 d)(b.l. 37-41).

5Ieškovas atsiliepimu į priešieškinį su reikalavimu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodo, kad atsakovo pateiktas priešieškinys yra atsakovo gynybinė pozicija į ieškinį ir atsakovo bandymas išvengti pasiskolintos pinigų sumos grąžinimo ieškovui. Atsakovas skolinosi iš ieškovo pinigus liudytojo akivaizdoje, prašė tuos pinigus paskolinti, tuo metu buvo veiksnus kaip ir dabar, apie atsakovo nurodomą priklausomybę alkoholiui bei gydymąsi nuo jo ieškovui nėra žinoma, skolos su ieškovu atvejis nesusijęs su atsakovo nurodomu R. G. ir tai nėra nagrinėjamos bylos dalykas nors ši aplinkybė tik patvirtina, jog atsakovas nuolat skolinasi iš įvairių žmonių ir po to stengiasi išvengti atsakomybės (b.l. 55-56).

6Ieškinys tenkintinas. Priešieškinys atmestinas.

7Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 3000,00 EUR skolą pagal 2014-10-02 tarp šalių sudarytą Paskolos sutartį; atsakovas nuo pareikšto ieškinio ginasi teikdamas priešieškinį dėl pripažinimo šios Sutarties nesudaryta, nes 2014-10-02 Paskolos sutartyje nurodytų 3000,00 EUR nesiskolino ir negavo, o skolinosi ir gavo kaip paskolą tik 700,00 EUR, skolinosi ne iš ieškovo R. P., o iš trečiojo asmens R. G., apie tai jog 3000,00 EUR gavo jis rašė ne ant 2014-10-02 Paskolos sutarties, o visiškai ant kitos sutarties, t.y. ant 2015-05-07 Dvišalės sutarties.

8Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (CPK 178 str.). Pagal šias įstatymo normas šalys byloje nėra atleidžiamos nuo pareigos nurodyti faktus ir įrodymus, juos rinkti ir pateikti. Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Teismas civilinei bylai reikšmingas aplinkybes nustato remdamasis įrodymais. Įrodymai – civilinei bylai reikšmingi faktiniai duomenys, gauti CPK 177 str. 2 d., 3 d. išvardytomis įrodinėjimo priemonėmis. Formuodamas teismų praktiką kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai dėl tam tikrų faktinių aplinkybių buvimo jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo, o visuma byloje esančių įrodymų leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (LAT 2006-03-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007-10-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008-09-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008 ir kt.). Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą (LAT 2009-04-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009). Esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (LAT 2011-02-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

9Byloje pateikta 2014-10-02 Paskolos sutartis (toliau – Sutartis), sudaryta tarp ieškovo R. P. ir atsakovo A. U., pagal kurią atsakovas pasiskolino iš ieškovo 3000,00 EUR iki 2014-12-02 (Sutarties 1 p.), atsakovas A. U. iš ieškovo R. P. 3000,00 EUR gavo prieš sutarties sudarymą (Sutarties 4 p.), sutarties šalys susitarė dėl delspinigių (Sutarties 3 p.), sutartyje ranka parašyta : “Tris tūkstanšius eurų gavau“, Sutartis pasirašyta sutarties šalių (b.l. 58). Pateiktais byloje duomenimis šalys sudarė dvišalį sandorį, pagal kurį atsirado prievoliniai teisiniai šalių tarpusavio santykiai, teisės ir pareigos, pasirašė Sutartį (CK 1.63 str. 1 d., 6 d., 1.64 str. 1 d., 6.2 str., 6.154 str.). Sutartis nenuginčyta, galiojanti (CPK 178 str., 185 str.). Įstatyme įtvirtintas sutarties laisvės principas, kuris reiškia, kad šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas; sutarties laisvės principas reiškia, kad civilinių teisinių santykių subjektai patys sprendžia, jiems sudaryti konkrečią sutartį ar jos nesudaryti, prisiimti tarpusavio įsipareigojimus, teises ir pareigas, veikti ar ne pagal tarpusavio susitarimą, taip pat prisiimti ar ne tan tikras rizikas dėl būsimų veiksmų bei galimų pasekmių (CK 6.156 str.). Nagrinėjamu atveju tarp šalių susiklostė paskolos teisiniai santykiai (CK 6.870 str., 6.478 str.), šalys susitarė dėl 3000,00 EUR paskolos, ieškovui perdavus atsakovui 3000,00 EUR sumą, pagal Sutartį atsakovui atsirado pareiga sutartu laiku grąžinti pasiskolintą pinigų sumą (CK 6.873 str. 1 d.). Duomenų byloje apie tai, kad paskolintą atsakovui 3000,00 EUR suma yra grąžinta, nepateikta. todėl daroma išvada, jog yra pagrindas tenkinti ieškovo reikalavimą dėl skolos priteisimo, todėl ieškinys tenkintinas (CPK 178 str., 185 str.). Taip pat ieškovui priteistina iš atsakovo 920,00 EUR delspinigių (Sutarties 3 p.), 5 procentų metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

10Pareiga įrodyti, kad asmuo sandorio metu buvo tokios būsenos, nors ir būdamas veiksnus, kad negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti (CK 1.89 str. 1 d.), kad suklysta ir kad suklydimas buvo esminis (CK 1.90 str. 1 d.), kad sandoris sudarytas dėl apgaulės (CK 1.91 str. 1 d.), tenka šaliai, kuri prašo nurodytais pagrindais sudarytą sandorį nuginčyti (CPK 12 str., 178 str.).

11VĮ Registrų centras NTR CDB 2015-06-08 duomenimis 1 kambario butas adresu( - ), nuosavybės teise 2013-10-22 Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ( - ) pagrindu nuo 2013-11-05 priklauso atsakovui A. U.; taip pat viešajame registre nuo 2015-06-05 įregistruota 2015-05-07 Preliminarioji sutartis su trečiuoju asmeniu G. G. (b.l. 12). VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo pateiktos byloje 2015-05-07 Dvišalės sutarties duomenimis, ji sudaryta tarp ieškovo A. U. ir trečiojo asmens G. G., pagal kurią ieškovas A. U. įsipareigojo parduoti 1 kambarį bendrabutyje adresu ( - ) už 5000,00 EUR, o tretysis asmuo G. G. įsipareigojo šį kambarį nupirkti (Sutarties 1 p.) bei sutarties šalys įsipareigojo sudaryti buto pirkimo-pardavimo sutartį iki 2015-07-01 (Sutarties 5 p.); G. G. sumoka A. U. sutarties pasirašymo metu 3000,00 EUR avansą, kuris įskaitomas į turto pardavimo kainą (Sutarties 8 p.); sutarties šalys taip pat nurodė, jog jos turi CK 2.5 str. ir atitinkamai 2.74 str. numatytą teisnumą ir veiksnumą pilna apimtimi, jų teisnumas ir veiksnumas nėra jokiu būdu apribotas, taip pat nenuslėpė jokių aplinkybių, kurios suteiktų pagrindą abejoti kitos šalies veiksnumu ar atitinkamu teisnumu (Sutarties 11 p.); Sutarties šalys pareiškė, kad sutartis atitinka tikruosius šalių norus ir ketinimus, ji sudaryta laisva valia, šalys susipažinusios su visomis sutarties sąlygomis ir aplinkybėmis bei visiškai ją supranta bei sutinka su iš jos kylančiais įsipareigojimais bei pasekmėmis (Sutarties 12 p.); Sutartyje ranka parašyta :“Tris tūkstančius eurų gavau“, sutartis pasirašyta šalių (b.l. 13-14).

12Lietuvos teismo ekspertizės centro 2016-06-03 Ekspertizės akto Nr. 11-691(16), 11-1039(16) išvadomis tirti pateiktos 2014-10-02 Paskolos sutarties įrašai „Tris tūkstanšius eurų gavaų“, „A. U.“ ir 2015-05-07 Dvišalės sutarties įrašo dalis „Tris tūkstančius euru g“ yra parašyti kitu rašikliu nei 2015-05-07 Dvišalės sutarties likusioji įrašo dalis „avau“ bei įrašas „A. U.“ (Išvadų 1 p. 1 d.); Didelė tikimybė, kad 2014-10-02 Paskolos sutarties įrašai „Tris tūkstanšius eurų gavaų“, „A. U.“ ir 2015-05-07 Dvišalės sutarties įrašo dalis „Tris tūkstančius euru g“ yra parašyti tuo pačiu rašikliu (Išvadų 1 p. 2 d.); Tikėtina, kad 2015-05-07 Dvišalėje sutartyje įrašo dalis „avau“ bei įrašas „A. U.“ yra parašyti tuo pačiu rašikliu (Išvadų 1 p. 3 d.); Nustatyti, ar tirti pateiktuose dokumentuose – 2014-10-02 Paskolos sutartyje ir 2015-05-07 Dvišalėje sutartyje – tiriamieji įrašai yra parašyti tuo pačiu (vienu) metu, dokumentuose nurodytu laiku, t.y. atitinkamai 2014-10-02 ir 2015-05-07, negalima (Išvadų 2 p.)(b.l. 116-121).

13Šalių prašymu prijungta civilinė byla Nr. e2-2095-796/2015, iš kurios matosi, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-05-05 sprendimu priteista iš atsakovės B. B. 7792,40 EUR sumokėto avanso ir netesybų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 7792,40 EUR sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2015-01-15, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 271,66 EUR bylinėjimosi išlaidų ieškovui G. G.; šiuo sprendimu nustatyta, jog tarp G. G. (pirkėjo) ir atsakovės B. B. (pardavėjos) 2014-10-10 buvo sudaryta preliminarioji 20 kv.m. bendro ploto 1-o kambario buto, adresu( - ), pirkimo-pardavimo sutartis, pagrindinė turto pirkimo–pardavimo sutartis nebuvo sudaryta, kad ieškovas pagal 2014-10-10 Sutartį sumokėjo atsakovei avansą, kad pagrindinė sutartis nesudaryta dėl atsakovės kaltės ir yra pagrindas priteisti sumokėtą avansą ir netesybas.

14Pagal kasacinio teismo išaiškinimus valios išreiškimas yra vienas svarbiausių kiekvieno sandorio elementų (LAT 2003-04-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-478/2003). Lietuvos Respublikos CK 1.89 str., 1.90 str., 1.91 str. reglamentuojamas sandorių, turinčių valios trūkumų, pripažinimas negaliojančiais; nustatyta, kad būnant sandorio metu tokios būsenos, kai negalima suprasti savo veiksmų ar jų valdyti, kad iš esmės suklydus, dėl apgaulės sudarytas sandoris gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu atitinkamai pagal klydusios šalies ar nukentėjusiojo ieškinį. Teismų praktikoje pripažįstama, kad įstatymuose įtvirtinto sandorių negaliojimo instituto paskirtis – siekti, jog civiliniuose santykiuose būtų užtikrintas teisėtumas. Kartu įstatymų leidėjas, nustatydamas sandorių negaliojimo pagrindus, siekia užtikrinti sandorių ir jų pagrindu susiklosčiusių civilinių teisinių santykių stabilumą, apginti civilinių teisinių santykių subjektų teises, įgytas sandorių pagrindu. Taigi sandorių negaliojimo institutas turi ir kitą paskirtį – užtikrinti civilinių teisinių santykių stabilumą, įgytų teisių ilgaamžiškumą ir jų gerbimą. Sandorio pripažinimas negaliojančiu be pakankamo teisinio pagrindo šiam stabilumo tikslui prieštarautų (LAT 2009-09-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-365/2009).

15Bylos nagrinėjimo metu atsakovas nurodė ir neginčija faktinių aplinkybių, jog jis buvo trečiojo asmens R. G. nekilnojamojo turto agentūros „Jauki pastogė“ patalpose ir pasiskolino 700,00 EUR, kad pasiskolindamas 700,00 EUR jis pasirašinėjo dokumentus apie gautus pinigus, kad pinigus sumoje 700,00 EUR atsakovas gavo; atsakovas neigia, kad pinigus skolinosi iš ieškovo R. P. bei kad skolinosi būtent Sutartyje nurodytus 3000,00 EUR, taip pat ginčija pinigų paskolinimo laiką – t.y. pinigus atsakovas pasiskolino ne 2014-10-02, o 2015 m. gegužės mėn. kai jis tarėsi su A. G. NTA „Jauki pastogė“ dėl nekilnojamojo turto pardavimo. Bylos nagrinėjimo metu ieškovas nurodė, jog 2014 m. spalio mėn. pradžioje NTA „Jauki pastogė“ savininkas A. G. jam pasiūlė paskolinti pinigų žmogui, kuriam tų pinigų reikia, ir, kadangi ieškovas turėjo pinigų eurais jis sutiko skolinti eurais ir norėjo kad jam būtų grąžinamą eurais, nes rugsėjo mėnesį ieškovas buvo grįžęs iš darbo jūroje; atvykęs nurodytu laiku į agentūrą, ieškovas susitarė su A. G. pristatytu atsakovu bei pasirašė su atsakovu paskolos sutartį dėl 3000,00 EUR paskolos ir perdavė asmeniškai atsakovui 3000,00 EUR, atsakovas šiuos visus pinigus gavo, atsakovas dar aiškino ieškovui jog jis vyksta keliems mėnesiams uždarbiauti į užsienį ir po kelių mėnesių grįžęs į Lietuvą ieškovui grąžins pasiskolintus 3000,00 EUR, kaip garantą kad grąžins pasiskolintus pinigus atsakovas nurodė jog turi nekilnojamąjį turtą, jokių abejonių dėl atsakovo suvokimo kas vyksta aplinkui ir ką atsakovas pasirašo ir kalba ieškovui nekilo, atsakovas nebuvo išgėręs, prieš pasirašydami Sutartį ieškovas ir atsakovas Sutartį skaitė ir tik po to pasirašė; nurodytas aplinkybes teismo posėdžio metu patvirtino tretysis asmuo A. G., teismo posėdžio metu apklausti liudytoja Ž. K., A. K., iš dalies ir tretysis asmuo R. G.; bylos nagrinėjimo metu nebuvo pateikta duomenų bei įrodymų, jog ieškovas R. P., tretieji asmenys R. G., A. G., liudytojai Ž. K., A. K. yra suinteresuoti apkalbėti atsakovą ar kokiu nors kitu būdu pakenkti atsakovui nurodant tokias faktines aplinkybes. Atsakovas nurodo, jog Sutarties pasirašyti jis negalėjo, nes gydėsi ir pateikė byloje 2015-10-28 Medicinos dokumentų išrašą, iš kurio matosi, jog atsakovas laikotarpiais nuo 2010-07-18 iki 2010-07-20, nuo 2014-01-17 iki 2014-01-31, nuo 2014-09-27 iki 2014-10-01 gydėsi, tačiau pateiktas rašytinis įrodymas nepaneigia ieškovo nurodytų aplinkybių, jog atsakovas buvo 2014-10-02 A. G. NTA „Jauki pastogė“ patalpose ir pasirašė Sutartį. Atsakovas įrodinėja, jog pasirašyti Sutartį jis negalėjo ir dėl netinkamo valios išreiškimo, nes Sutarties pasirašymo metu jis buvo girtas, nesuprato kas vyksta, Sutarties neskaitė ir jos nesuprato, šias aplinkybes jis įrodinėja aukščiau paminėtu 2015-10-28 Medicinos dokumentų išrašu, patvirtinančiu, jog jis tuo metu buvo priklausomas nuo alkoholio ir dėl to buvo gydomas, tačiau pateiktas rašytinis įrodymas, nesant byloje kitų duomenų bei įrodymų, galėtų patvirtinti tik atsakovo nurodytas faktines aplinkybes, jog jis dokumente nurodytu laiku buvo gydomas, tačiau jokiu būdu ne atsakovo nurodomas aplinkybes, jog Sutarties sudarymo bei pasirašymo momentu atsakovas buvo girtas ir dėl tokios savo būsenos negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti, kas turėjo/galėjo turėti įtakos sandorio sudarymui (CK 1.89 str. 1 d.), tuo labiau įvertinant ir tai, kad gydymo įstaigoje gydymo procesas turi baigtis ligonio išgydymu, bent jau gydant asmenį nuo priklausomybės nuo alkoholio gydymo įstaiga neturėtų baigti gydymo išleidžiant iš įstaigos neblaivų ligonį. Atsakovas įrodinėja, jog ieškovas sukčiauja ir pateikė teismui fiktyvią Sutartį, kurios pagrindu ieškovas iš jo prašo priteisti 3000,00 EUR skolą, tačiau bylos nagrinėjimo metu nepateikė jokių tai patvirtinančių duomenų bei įrodymų, taip pat bylos nagrinėjimo metu atsakovas negalėjo paaiškinti kodėl dėl jo nurodomo galimo ieškovo sukčiavimo, pateiktos byloje Sutarties klastojimo jis nesikreipė įstatymų nustatyta tvarka dėl ikiteisminio tyrimo atlikimo; nors atsakovas įrodinėja jog žodžius „Tris tūkstančius eurų gavau“ jis rašė ant visiškai kitos sutarties ir visai kitu laiku, t.y. ant 2015-05-07 Dvišalės sutarties ir kad nurodyta 2015-05-07 Dvišalė sutartis taip pat yra neteisėta, tačiau įstatymų nustatyta tvarka jos taip pat neginčija. Todėl tirtų įrodymų pagrindu, taip pat įvertinus Sutarties šalių tikrąją valią bei jų ketinimus, Sutarties sudarymo tikslą, šalių elgesį po Sutarties sudarymo, teismas daro išvadą, jog labiau tikėtina, kad Sutartis yra pasirašyta ieškovo ir atsakovo, Sutartis buvo pasirašyta 2014-10-02, kad Sutartyje nurodytus pinigus sumoje 3000,00 EUR ieškovas perdavė atsakovui ir atsakovas šiuos pinigus gavo (CPK 178 str., 185 str.). Teismas įvertina ir tai, kad atsakovas iš esmės neginčijo tai, kad Sutartis yra pasirašyta ir atsakovo, kad nurodyti įrašai padaryti ir atsakovo ranka. Nurodytų teismo išvadų nepaneigia ir Lietuvos teismo ekspertizės centro 2016-06-03 Ekspertizės akto Nr. 11-691(16), 11-1039(16) išvados, pateiktais byloje duomenimis bei įrodymais nepaneigta galimybė 7 mėnesių laikotarpyje NTA „Jauki pastogė“ patalpose (nuo 2014-10-02 iki 2015-05-07) naudoti sutarčių pasirašymui tuos pačius rašiklius, atsakovui pripažįstant, jog Sutartis buvo jo pasirašyta NTA „Jauki pastogė“ patalpose buvusiu rašikliu (CPK 178 str., 185 str.). Sutartyje nurodyta paskolos suma eurais, o ne litais, artėjant euro įvedimui, teismo vertinimu, nesudaro pagrindo Sutarties pripažinimo negaliojančia, tuo labiau, kad pateiktais byloje duomenimis ieškovui atlyginimas buvo mokamas ne litais; taip pat nenustatyta, jog Sutarties sudarymo momentu būtų pažeista Sutarties sudarymo forma (CPK 185 str.). Nors atsakovas bylos nagrinėjimo metu paaiškino ir nurodė, kad Sutartis buvo sudaryta jį suklaidinus iš esmės, taip pat dėl apgaulės, tačiau šios aplinkybės neįrodytos, todėl nėra pagrindo ir vertinti kad Sutartis buvo sudaryta iš esmės suklydus ar sudarytą dėl apgaulės (CK 1.90 str. 1 d., 1.91 str. 1 d.). Prijungtos civilinės bylos Nr. e2-2095-796/2015 duomenys taip pat nepaneigia nurodytų teismo išvadų (CPK 185 str.). Išdėstyto pagrindu teismas daro išvadą, jog priešieškinio reikalavimas yra nepagrįstas, todėl jis netenkintinas (CPK 178 str., 185 str.).

16CPK 93 str. 1 d. numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Ieškovas pateikė byloje įrodymus, jog sumokėjo 88,00 EUR žyminį mokestį, turėjo 1000,00 EUR advokato atstovavimo išlaidų, šios bylinėjimosi išlaidos, taip pat įvertinus bylos bei pateiktų ir nagrinėtų reikalavimų apimtį, bylos sudėtingumą, posėdžių skaičių ir trukmę, vadovaujantis ir Teisingumo ministro rekomendacijomis dėl priteistinų atstovavimo išlaidų, taip pat vadovaujantis ir teisingumo, protingumo principais, priteistinos iš atsakovo (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 5 p., 85 str. 1 d. 3 p.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263 str., 268 - 270 straipsniais, teismas

Nutarė

18ieškinį tenkinti pilnai.

19Priteisti ieškovui R. P. iš atsakovo A. U. (A. U.) 3000,00 EUR skolos, 920,00 EUR delspinigių, 5 procentų dydžio procesinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2015-06-10, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1088,00 EUR bylinėjimosi išlaidas.

20Priešieškinį atmesti

21Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Raimondas Dilys, sekretoriaujant... 2. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 3000,00 EUR skolos, 920,00 EUR... 3. Atsakovas atsiliepimu į ieškinį su reikalavimu nesutinka ir nurodo, kad jis... 4. Atsakovas priešieškiniu prašo pripažinti 2014-10-02 paskolos sutartį... 5. Ieškovas atsiliepimu į priešieškinį su reikalavimu nesutinka, prašo jį... 6. Ieškinys tenkintinas. Priešieškinys atmestinas.... 7. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 3000,00 EUR skolą pagal 2014-10-02... 8. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 9. Byloje pateikta 2014-10-02 Paskolos sutartis (toliau – Sutartis), sudaryta... 10. Pareiga įrodyti, kad asmuo sandorio metu buvo tokios būsenos, nors ir... 11. VĮ Registrų centras NTR CDB 2015-06-08 duomenimis 1 kambario butas adresu( -... 12. Lietuvos teismo ekspertizės centro 2016-06-03 Ekspertizės akto Nr.... 13. Šalių prašymu prijungta civilinė byla Nr. e2-2095-796/2015, iš kurios... 14. Pagal kasacinio teismo išaiškinimus valios išreiškimas yra vienas... 15. Bylos nagrinėjimo metu atsakovas nurodė ir neginčija faktinių aplinkybių,... 16. CPK 93 str. 1 d. numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263 str., 268 - 270... 18. ieškinį tenkinti pilnai.... 19. Priteisti ieškovui R. P. iš atsakovo A. U. (A. U.) 3000,00 EUR skolos, 920,00... 20. Priešieškinį atmesti... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos...