Byla 1-76-215/2013
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje, kurioje

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis Stulginskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs Šiaulių apygardos prokuratūros prokuroro V. R. pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje, kurioje

2A. R., a.k. ( - ) gim. Alytuje, Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, gyvenantis Mažeikių m., aukštesniojo išsilavinimo, susituokęs, dirbantis uždarosios akcinės bendrovės direktoriumi, neteistas,

3kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 183 straipsnio 1 dalį, 222 straipsnio 1 dalį.

4I. Č., a.k. ( - ) gim., Mažeikiuose, Lietuvos Respublikos pilietė, lietuvė, gyvenanti Mažeikių m. aukštojo išsilavinimo, susituokusi, dirbanti uždarosios akcinės bendrovės ,,R. I.“ , neteista,

5kaltinama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 6 dalį, 183 straipsnio 1 dalį.

6Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

7A. R. būdamas uždarosios akcinės bendrovės ,,IF Invest“, įmonės kodas 302678561, reg. Skuodo g. 12 C, Mažeikiuose, direktoriumi ir iš anksto susitaręs dėl pervestų pinigų dalies grąžinimo su I. Č., 2012-04-13 sudarė sutartį Nr. 2012/04/01/05 dėl patalpų, esančių Žemupio g. 50, Mažeikiuose, nuomos, padidino paslaugos įkainį nuo 30,00 Lt iki 42,00 Lt už vieno asmens apgyvendinimą parai bei pagal šią sutartį iš uždarosios akcinės bendrovės ,,IF Invest“ sąskaitos Nr.( - ), esančios AB DNB bankas, į I. Č. sąskaitą Nr.( - ), esančią AB ,,Ūkio bankas“, pervedė 2012-05-29 28517,50 Lt, 2012-06-11 26520,00 Lt, po ko, I. Č., ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, grąžino A. R. 30020,00 Lt, o A. R. buhalterinės apskaitos dokumentu, kasos pajamų orderiu arba kitu dokumentu, turinčiu privalomus rekvizitus neįformino ir neįtraukė į bendrovės buhalterinę apskaitą I. Č. grąžintus 30020,00 Lt ir taip pasisavino jam patikėtą svetimą uždarosios akcinės bendrovės ,,IF Invest“ turtą.

8Be to, su M. P., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nutrauktas, 2012-04-16 sudarė sutartį Nr. 2012/04/16 dėl patalpų, esančių Ventos g. 24-12, Mažeikiuose, nuomos, pagal kurią 2012-05-31 iš uždarosios akcinės bendrovės ,,IF Invest“ sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB DNB bankas, į M. P. sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB ,,Swedbank“, pervedė 3451,00 Lt, po ko, sakydamas M. P., jog pervedė per daug pinigų, nurodė jai grąžinti iš pervestų pinigų 980,00 Lt, po ko, M. P., ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, grąžino A. R. 980,00 Lt, o A. R. buhalterinės apskaitos dokumentu, kasos pajamų orderiu arba kitu dokumentu, turinčiu privalomus rekvizitus neįformino ir neįtraukė į bendrovės buhalterinę apskaitą M. P. grąžintų 980,00 Lt ir taip pasisavino jam patikėtą svetimą uždarosios akcinės bendrovės ,,IF Invest“ turtą bendroje sumoje už 31000,00 Lt.

9Už šią nusikalstamą veiką atsakomybė numatyta Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – LR BK) 183 straipsnio 1 dalyje.

10Taip pat A. R. būdamas uždarosios akcinės bendrovės „IF Invest“, įmonės kodas 302678561, reg. Skuodo g. 12 C, Mažeikiuose, direktoriumi ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 2001-11-06 Nr. IX-574 21 straipsniu, atsakingas už buhalterinės apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą, nuo 2012-01-01 iki 2012-07-10 apgaulingai tvarkė uždarosios akcinės bendrovės „IF Invest“ buhalterinę apskaitą, nes pažeidė Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 2001-11-06 Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalies, 12 straipsnio 1 dalies, 13 straipsnio 3 dalies reikalavimus, pagal kuriuos į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu, visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, įrašai apskaitos registruose daromi tik pagal apskaitos dokumentus, turinčius buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnyje numatytus rekvizitus, tai yra pirkimo-pardavimo sutartimi ar kitokiu laisvos formos dokumentu neįformino apgyvendinimo paslaugų pirkimo iš fizinių asmenų I. Č. už 55037,50 Lt, M. P. už 3451,00 Lt (viso už 58488,50 Lt) ir į bendrovės buhalterinę apskaitą įtraukė apgyvendinimo paslaugų pirkimo operacijas už 58488,50 Lt nepagrįstas buhalterinės apskaitos dokumentais, buhalterinės apskaitos dokumentu, kasos pajamų orderiu arba kitu dokumentu, turinčiu privalomus rekvizitus neįformino ir neįrašė į buhalterinės apskaitos registrą „Skolos atskaitingiems asmenims sąskaita Nr. 488“, I. Č. grąžintų 30020,00 Lt, M. P. grąžintų 980,00 Lt (viso 31000,00 Lt) bei dėl visų šių pažeidimų iš dalies negalima nustatyti uždarosios akcinės bendrovės „IF Invest“ turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2012-01-01 iki 2012-07-10.

11Už šią nusikalstamą veiką atsakomybė numatyta Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalyje.

12I. Č. būdama iš anksto sutarusi dėl pervestų pinigų dalies grąžinimo su uždarosios akcinės bendrovės ,,IF Invest“, įmonės kodas 302678561, reg. Skuodo g. 12 C, Mažeikiuose, direktoriumi A. R., 2012-04-13 sudarė patalpų nuomos sutartį Nr. 2012/04/01/05 dėl patalpų, esančių Žemupio g. 50, Mažeikiuose, nuomos, padidino paslaugos įkainį nuo 30,00 Lt iki 42,00 Lt už vieno asmens apgyvendinimą parai bei pagal šią sutartį A. R. iš uždarosios akcinės bendrovės ,,IF Invest“ sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB DNB bankas, pervedė 2012-05-29 28517,50 Lt, 2012-06-11 26520,00 Lt į I. Č. sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB ,,Ūkio bankas“, po ko, ji, ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, grąžino A. R. 30020,00 Lt ir taip padėjo A. R. pasisavinti jam patikėtą svetimą uždarosios akcinės bendrovės ,,IF Invest“ turtą.

13Už šią nusikalstamą veiką atsakomybė numatyta Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 6 dalyje ir 183 straipsnio 1 dalyje.

14A. R., apklaustas kaip įtariamasis, ikiteisminio tyrimo metu prisipažino padaręs nusikaltimus ir parodė, kad jis nuo 2011-10-20 yra uždarosios akcinės bendrovės ,,IF Invest“ direktorius. 2011 m. pabaigoje akcinės bendrovės ,,Orlen Lietuva“ internetiniame puslapyje, jis perskaitė informaciją apie tai, 2012 m. pavasarį gamykloje bus vykdomas gamyklos kapitalinis remontas bei bus reikalingos apgyvendinimo paslaugos iš Lenkijos atvykstantiems darbuotojams. Po ko, norėdamas teikti nuomos tarpininkavimo paslaugas, jis prie akcinės bendrovės ,,Orlen Lietuva“ gamyklos, dalino vizitines korteles atvykstantiems darbuotojams. Pagal jo dalinamas vizitines korteles atsiliepė lenkų bendrovės ,,RemWil“, ,,Petro mechanika“ su kuriomis, jis kaip uždarosios akcinės bendrovės ,,IF Invest“ direktorius, sudarė patalpų nuomos, maitinimo, transporto paslaugų tarpininkavimo sutartis. Sudarius sutartis, jis pradėjo ieškoti asmenų bei įmonių galinčių teikti minėtas paslaugas. Žinodamas, kad jo pažįstama I. Č. gali išnuomoti gyvenamąjį namą, kurį jo žiniomis pati nuomojo, pasiūlė jai pernuomoti namą jo vadovaujamai bendrovei. Jai sutikus, sudarant sutartį tarp jos ir uždarosios akcinės bendrovės ,,IF Invest“, jis pasiūlė sutartyje nurodyti didesnį įkainį už vieno žmogaus apgyvendinimą nei ji prašė. Kiek prisimena jos siūlomas įkainis buvo 30 Lt už vieno žmogaus apgyvendinimą parai. Jam pasiūlius į sutartį rašyti didesnę sumą, ji sutiko. Jie sutarė, kad susidariusį skirtumą, išgryninusi pinigus, ji jam grąžins. 2012-04-13 jie sudarė nuomos sutartį, dėl namo, esančio Žemupio g. 50, Mažeikiuose, kurioje nurodė didesnį įkainį nei I. Č. norėjo, tai yra 42 Lt už vieno žmogaus apgyvendinimą parai ir nuo tos sumos pagal sutartį uždaroji akcinė bendrovė ,,IF Invest“ įsipareigojo apmokėti gyventojų pajamų mokestį. Atvykus darbuotojams iš Lenkijos minėtame name jie gyveno nuo 2012 m. balandžio mėnesio vidurio iki gegužės mėnesio pabaigos, skirtingu metu skirtingas žmonių skaičius. Apgyvendintų žmonių skaičius svyravo nuo 8 iki 20 gyventojų. Name gyvenusių žmonių oficialios apskaitos jis nevedė. 2012-05-29 ir 2012-06-11 jis iš uždarajai akcinei bendrovei ,,IF Invest“ priklausančios sąskaitos AB ,,DNB bankas“ į I. Č. sąskaitą AB ,,Ūkio bankas“ pervedė atitinkamai 28517,50 Lt ir 26520,00 Lt, viso 55037,50 Lt. Pirkimo-pardavimo sutartimi ar kitokiu laisvos formos dokumentu neįformino apgyvendinimo paslaugų pirkimo ir taip į bendrovės buhalterinę apskaitą įtraukė apgyvendinimo paslaugų pirkimo operacijas nepagrįstas buhalterinės apskaitos dokumentais. 2012-05-29 pervedus jai 28517,50 Lt, kelių dienų laikotarpyje ji jam grąžino 21000,00 Lt. Pinigus pasiėmė nuėjęs pas ją į darbą AB ,,Ūkio bankas“. 2012-06-11 pervedus jai 26520,00 Lt, kelių dienų laikotarpyje ji jam grąžino 22520,00 Lt. Pinigus pasiėmė susitikus su ja Mažeikių senamiestyje. Viso ji jam gražino 43520 Lt, bet vėliau jai kaip jos uždarbį atidavė 13500,00 Lt, todėl jo pasisavinta suma iš uždarosios akcinės bendrovės ,,IF Invest“ dėl pakelto paslaugos įkainio yra 30020,00 Lt. Paėmęs pinigus iš I. Č., jis buhalterinės apskaitos dokumentu, kasos pajamų orderiu ar kitu dokumentu grąžintų pinigų neįformino ir neįtraukė į bendrovės buhalterinę apskaitą. 2012 m. pavasarį jai paskambino moteris, kuri prisistatė kaip M. P. ir pasiūlė išnuomoti savo butą, esantį Ventos g. 24-12, Mažeikiuose. Apžiūrėjus minėtą butą jis tiko, todėl pasakė jai, kad radęs nuomininkų paskambins. Iškilus būtinybei apgyvendinti jau minėtiems darbuotojams iš Lenkijos, jis paskambino M. P. bei pasiūlė jos bute apgyvendinti keturis asmenis. Po ko jie sudarė sutartį dėl minėto buto nuomos, pagal kurią sutarė, kad nuomos laikotarpiu jai bus mokama 25 litai už vieno žmogaus apgyvendinimą parai bei įmonė sumokės gyventojų pajamų mokestį. Jos bute su pertraukomis gyveno keturi asmenys apie 3-4 savaites, tiksliai pasakyti negali, nes neprisimena. Jiems išvykus, jis paskambino M. P. ir apie tai jai pasakė. Pokalbio metu jai pasakė, kad atsiskaitydamas už suteiktą paslaugą, jis jai perves 3451,00 Lt, o pervedus pinigus, ji turės jam grąžinti 980,00 Lt. Dėl ko ji tai turi padaryti, jis jai neaiškino. Ji sutiko, todėl 2012-05-31 pervedus jai pinigus, susidariusią permoką sumoje 980,00 Lt jis paprašė jam grąžinti. Kelių dienų laikotarpyje, jiems susitikus ji grąžino jam 980,00 Lt. Paėmęs pinigus iš M. P., jis buhalterinės apskaitos dokumentu, kasos pajamų orderiu ar kitu dokumentu grąžintų pinigų neįformino ir neįtraukė į bendrovės buhalterinę apskaitą. Pervesdamas M. P. 3451,00 Lt, jis pirkimo pardavimo sutartimi ar kitokiu laisvos formos dokumentu neįformino apgyvendinimo paslaugų pirkimo ir taip į bendrovės buhalterinę apskaitą įtraukė apgyvendinimo paslaugų pirkimo operaciją, nepagrįstą buhalterinės apskaitos dokumentais. Dėl padarytų nusikaltimų gailisi, padarytą bendrovei materialinę žalą atlygino. (2 t., 39-40 b. l.)

15I. Č., apklausta kaip įtariamoji, ikiteisminio tyrimo metu prisipažino padariusi nusikaltimus ir parodė, kad 2012 metų balandžio mėnesio viduryje, dienos tiksliai nepamena, jos pažįstamas A. R. papasakojo jai, jog 2012 m. balandžio mėnesio pabaigoje į akcinę bendrovę ,,Orlen Lietuva“, esančią šalia Mažeikių, iš Lenkijos atvyks darbuotojai, kurie vykdys gamyklos planinio remonto darbus. Jis pasakė, kad yra sudaręs sutartis su lenkų bendrovėmis, kurios atlikinės remonto darbus, dėl jų darbuotojų apgyvendinimo ir pasiūlė jai susirasti gyvenamąjį namą, jį išnuomoti uždarajai akcinei bendrovei ,,IF Invest“ ir taip užsidirbti. Jai sutikus, 2012-04-13 jie su uždarąja akcine bendrove „IF Invest“ sudarė apgyvendinimo paslaugų sutartį Nr. 2012/04/01/05, pagal kurią uždaroji akcinė bendrovė „IF Invest“ laikotarpiu nuo 2012-04-30 iki 2012-05-31 įsipareigojo apgyvendinti darbuotojus, atvykstančius iš Lenkijos į akcinę bendrovę „Orlen Lietuva“ remonto darbams, jiems išnuomotame name. Jos siūlomas įkainis buvo 30,00 Lt už vieno žmogaus apgyvendinimą parai. Sudarant sutartį A. R. pasiūlė jai į sutartį įrašyti didesnę sumą, ji sutiko ir jie sutarė, kad susidariusį skirtumą, ji jam grąžins, todėl sutartyje nurodė didesnį įkainį nei ji norėjo, tai yra 42,00 Lt už vieno žmogaus apgyvendinimą parai ir nuo tos sumos pagal sutartį uždaroji akcinė bendrovė ,,IF Invest“ įsipareigojo apmokėti gyventojų pajamų mokestį. Tuo metu ji žinojo laisvą namą, kuriame niekas negyveno, todėl nutarė išsinuomoti minėtą namą ir jį pernuomoti uždarajai akcinei bendrovei ,,IF Invest“. Su minėto namo savininku uždarąja akcine bendrove „Centro ūkis“ sudarė patalpų nuomos sutartį Nr. 2012-04-17. Minėtas namas yra , Mažeikiuose. Pagal sutartį ji už nuomą uždarajai akcinei bendrovei „Centro ūkis“ pervedė 5400,00 Lt. Visais apgyvendinimo klausimais ir vedama apskaita rūpinosi A. R., todėl ji net nežinojo kiek realiai per visą nuomos laikotarpį gyveno asmenų minėtame name, juo pasitikėjo, viską darė kaip jis sakė. Koks susidarys piniginis skirtumas pakėlus apgyvendinimo paslaugos įkainį ji nežinojo, nes nesekė ir nežinojo, kiek per visą namo nuomos laikotarpį jame gyveno žmonių. Įtarime nurodytomis dienomis A. R. iš uždarosios akcinės bendrovės „IF Invest“ sąskaitos, esančios AB „DNB bankas“ pervedė į jos asmeninę sąskaitą atitinkamai 2012-05-29 28517,50 Lt ir 2012-06-11 26520,00 Lt. 2012-05-30 iš savo asmeninės sąskaitos sumokėjo uždarajai akcinei bendrovei „Centro ūkis“ 6600,00 Lt, manydama, kad Lenkijos piliečiai gyvens ilgesnį laikotarpį nei buvo numatyta sutartyje. Lenkijos piliečiai ilgiau negyveno, todėl uždaroji akcinė bendrovė „Centro ūkis“ jai sugrąžino 1200,00 Lt. A. R. pervestus 43520,00 Lt ji išgrynino ir jam padavė. 2012 metų birželio mėnesio gale, dienos tiksliai nepamena, A. R. jai asmeniškai padavė 13500,00 Lt grynais, kaip uždarbį už išnuomotą namą. Ji šiuos pinigus įnešė į savo asmeninę sąskaitą, esančią AB ,,Ūkio bankas“. Likę jos išgryninti 30020,00 Lt liko pas A. R.. Paėmęs jos išgrynintus pinigus A. R. jokio buhalterinės apskaitos dokumento, kasos pajamų orderio ar kito grąžintus pinigus patvirtinančio dokumento jai neišrašė. Dėl padaryto nusikaltimo gailisi. (2 t. 33-34 b. l.)

16Iš Juridinių duomenų registro duomenų matyti, kad A. R. nuo 2011-10-20 eina uždarosios akcinės bendrovės ,,IF Invest“ direktoriaus pareigas (1 t. 6-7 b. l.).

17Iš 2012-07-12 operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo, kompaktinės plokštelės Nr. 25-4/5(RN) su pokalbių įrašu matyti, kad juose užfiksuoti A. R. veiksmai, darant nusikaltimus (1 t. 16-17, 20 b. l.).

18Iš I. Č. sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB ,,Ūkio bankas“, išrašo matyti, kad vyko pinigų 28517,50 Lt, 26520,00 Lt, 13500,00 Lt judėjimas (1 t. 82-86 b. l.).

19Iš mokėjimo nurodymų 2012-09-03 (1 t. 160 b. l.), 2012-09-11 (1 t. 170 b. l.), uždarosios akcinės bendrovės ,,IF Invest“ patikslintų paslaugų pardavimo aktų ir buhalterinės apskaitos registro ,,Klientų apyvarta, sąskaita Nr. 443“ (2 t. 10-13 b. l.) matyti, kad kaltinamasis A. R. atlygino uždarajai akcinei bendrovei ,,IF Invest“ padarytą žalą.

20Iš specialisto išvados matyti, kad dėl A. R. padarytų 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalies, 12 straipsnio 1 dalies, 13 straipsnio 3 dalies reikalavimų pažeidimų, iš dalies negalima nustatyti uždarosios akcinės bendrovės „IF Invest“ turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2012-01-01 iki 2012-07-10 (1 t. 109-116 b. l.).

21Turto pasisavinimas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso183 straipsnyje, yra tada, kai kaltininkas jam patikėtą ar esantį jo žinioje turtą neteisėtai paverčia savo turtu. Pagal teismų praktiką patikėtas turtas – tai einamų pareigų, specialių pavedimų ar sutarčių pagrindu teisėtame kaltininko valdyme esantis svetimas turtas, kuriam kaltininkas turi teisiškai apibrėžtus įgaliojimus. Turto pasisavinimas laikomas baigtu neteisėtai užvaldžius svetimą turtą ir turint realią galimybę juo naudotis ar disponuoti (kasacinės nutartys bylose Nr. 2K-330/2006, 2K-396/2006, 2K-574/2010, 2K-P-78/2012). Baudžiamoji atsakomybė už turto pasisavinimą galima tik esant tiesioginei tyčiai, kuri suponuoja tai, kad kaltininkas supranta, jog svetimą turtą ar turtinę teisę neteisėtai paverčia savu turtu, numato, kad dėl to savininkas šio turto neteks, ir to nori.

22Teismas konstatuoja, kad A. R., būdamas uždarosios akcinės bendrovės „IF Invest“ direktoriumi, veikdamas tiesiogine tyčia, bendrininkų grupėje, t.y. padedant I. Č., bei veikdamas vienas ir turėdamas realią galimybę uždarosios akcinės bendrovės „IF Invest“ turtu naudotis ar disponuoti, pasisavino jam patikėtą svetimą turtą už 31000,00 Lt.

23Kaltinamosios I. Č. veika teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 6 dalį ir 183 straipsnio 1 dalį, nes ji veikdama tiesiogine tyčia, iš anksto susitarusi dėl pervestų pinigų grąžinimo su uždarosios akcinės bendrovės „IF Invest“ direktoriumi A. R., padėjo pasisavinti svetimą jam patikėtą uždarosios akcinės bendrovės „IF Invest“ turtą.

24Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą arba paslėpė, sunaikino ar sugadino apskaitos dokumentus, jeigu dėl to negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Šis nusikaltimas padaromas gali būti tik tiesioginės tyčios forma, tad apgaulingai tvarkantis buhalterinę apskaitą asmuo turi suvokti, kad jis buhalterinę apskaitą tvarko pažeisdamas buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus, numatyti, kad dėl to nebus galima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros ir tokių padarinių norėti. Už šią nusikalstamą veiką baudžiamoji atsakomybė galima tik kaltininko veikoje nustačius sąmoningo buhalterinės apskaitos netvarkymo arba josios tvarkymo iškraipant buhalterinės apskaitos duomenis ar rezultatus, požymius. Apskaita yra reikalinga informacijos apie ūkio subjekto ūkinę veiklą rinkimui ir tokiu būdu surinktos informacijos perdavimui suinteresuotiems asmenims. P. B. apskaitos įstatymą ūkio subjekto vadovas yra atsakingas už buhalterinės apskaitos organizavimą (21 str. 1 d.) ir už buhalterinės apskaitos dokumentų išsaugojimą (21 str. 2 d.).

25Kaltinamojo A. R. veika teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalį, nes jis, būdamas uždarosios akcinės bendrovės „IF Invest“ direktoriumi bei būdamas atsakingas už buhalterinių įrašų teisingumą, ir veikdamas tiesiogine tyčia, neįformino apgyvendinimo paslaugų pirkimo iš fizinių asmenų už 58488,50 Lt (55037,50 Lt iš I. Č. ir 3451,00 Lt iš M. P.) ir į bendrovės buhalterinę apskaitą neįtraukė apgyvendinimo paslaugų operacijų už 58488,50 Lt, kurios buvo nepagrįstos buhalterinės apskaitos dokumentais, t.y. nevykdė Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies ir 13 straipsnio 3 dalies nuostatų, bei buhalterinės apskaitos dokumentu, kasos pajamų orderiu arba kitu dokumentu, turinčiu privalomus rekvizitus neįformino ir neįtraukė į bendrovės buhalterinę apskaitą I. Č. ir M. P. grąžintų 31000, Lt, t. y. nevykdė Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 2 dalies ir 12 straipsnio 1 dalies nuostatų, o dėl visų šių pažeidimų iš dalies negalima nustatyti uždarosios akcinės bendrovės „IF Invest“ turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2012-01-01 iki 2012-07-10.

26Kaltinamasis A. R. sutiko su siūlomos bausmės rūšimi, tik prašė sumažinti paskirtos baudės dydį iki 40 MGL (5200,00 Lt), kadangi ikiteisminio tyrimo metu kaltu prisipažino pilnai, padarytą žalą atlygino, dėl padarytų nusikalstamų veikų gailisi (2 t. 42 b. l.).

27Kaltinamoji I. Č. sutiko su siūlomos bausmės rūšimi, tik prašė sumažinti paskirtos baudės dydį iki 18 MGL (2340,00 Lt), kadangi ikiteisminio tyrimo metu kaltu prisipažino pilnai, dėl padarytos nusikalstamos veikos gailisi. (2 t. 41 b. l.)

28Kaltinamojo A. R. atsakomybę lengvinančios aplinkybės yra tos, kad prisipažino padaręs nusikaltimus ir gailisi, atlygino padarytą žalą. Jo atsakomybę sunkinančia aplinkybe laikytina tai, kad nusiklatamą veiką padarė bendrininkų grupėje.

29Kaltinamosios I. Č. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad prisipažino padariusi nusikaltimą ir gailisi. Jos atsakomybę sunkinančia aplinkybe laikytina tai, kad nusikalstamą veiką padarė bendrininkų grupėje.

30Teismas, skirdamas bausmę kaltinamiesiems, siekia tinkamai pritaikyti įstatymą konkrečiam atvejui, siekia, kad paskirtoji bausmė būtų teisinga ir kad būtų pasiekti bausmės tikslai, todėl atsižvelgia į įstatymo ginamas vertybes, į padarytos žalos dydį ir mastą, nusikaltimo tikslus ir motyvus, kurie negali būti pateisinami, nusikaltimo padarymo būdą, laiką ir vietą, žalingų pasekmių turinį ir sunkumą, kaltinamojo asmenybę.

31Skiriant kaltinamajam A. R. bausmę, teismas atsižvelgia į Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 54 straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes: padaryta nusikalstama veika pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 183 straipsnio 1 dalį priskiriama prie nesunkių nusikaltimų kategorijos, o padaryta nusikalstama veika pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalį priskiriama prie apysunkių nusikaltimų kategorijos, nusikaltimai padaryti tiesiogine tyčia, t. y. juos darydamas kaltinamasis suvokė pavojingų nusikalstamų veikų pobūdį ir norėjo taip veikti. Nusikalstamos veikos baigtos. Nusikalstamą vaiką numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 183 straipsnio 1 dalyje padarė bendrininkų grupėje, būdamas vykdytoju. Atsižvelgia į atsakomybę lengvinančias aplinkybes ir atsakomybę sunkinančią aplinkybę. Kaltinamasis dirba uždarosios akcinės bendrovės „IF Invest“ direktoriumi, į narkologinio ir psichoneurologinio kabineto įskaitą neįrašytas, anksčiau neteistas, yra baustas administracine tvarka.

32Teismas, įvertinęs bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes mano, kad bausmės tikslai bus pasiekti paskiriant kaltinamajam A. R. straipsnio sankcijoje numatytą bausmės rūšį – baudą, jos dydį nustatant mažesnį už įstatyme numatytos bausmės vidurkį.

33Kadangi byloje nenustatytos aplinkybės, sudarančios pagrindą skirti kaltinamajam A. R. mažesnį baudos dydį nei prokuroro siūloma, kaltinamojo prašymas dėl mažesnės baudos paskyrimo netenkintinas. Skirtina bausmė nelaikytina per griežta bausme ir atsižvelgus į bausmių skyrimo bendruosius pagrindus, įvertinus padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą, yra reali ir užtikrina socialinę bausmių paskirtį.

34Skiriant kaltinamajai I. Č. bausmę, teismas atsižvelgia į Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 54 straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes: padaryta nusikalstama veika priskiriama prie nesunkių nusikaltimų kategorijos, nusikaltimas padarytas tiesiogine tyčia, t. y. juos darydama kaltinamoji suvokė pavojingų nusikalstamų veikų pobūdį ir norėjo taip veikti. Nusikalstama veika baigta. Nusikalstamą vaiką padarė bendrininkų grupėje būdama padėjėja. Atsižvelgia į atsakomybę lengvinančias aplinkybes ir atsakomybę sunkinančią aplinkybę. Kaltinamoji dirba uždarosios akcinės bendrovės „R. I.“ direktoriaus pavaduotoja, į narkologinio ir psichoneurologinio kabineto įskaitą neįrašytas, anksčiau neteista, yra bausta administracine tvarka.

35Teismas, įvertinęs bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes mano, kad bausmės tikslai bus pasiekti paskiriant kaltinamajai I. Č. straipsnio sankcijoje numatytą bausmės rūšį – baudą, jos dydį nustatant mažesnį už įstatyme numatytos bausmės vidurkį.

36Kadangi byloje nenustatytos aplinkybės, sudarančios pagrindą skirti kaltinamajai I. Č. mažesnį baudos dydį nei prokuroro siūloma, kaltinamosios prašymas dėl mažesnės baudos paskyrimo netenkintinas. Skirtina bausmė nelaikytina per griežta bausme ir atsižvelgus į bausmių skyrimo bendruosius pagrindus, įvertinus padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą, yra reali ir užtikrina socialinę bausmių paskirtį.

37Baudos dydis nustatytinas pagal nusikalstamos veikos padarymo metu buvusį MGL dydį – 130 Lt.

38Vadovaujantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 22 straipsnio 2 dalimi kaltinamiesiems nustatytinas 2 mėnesių baudos sumokėjimo terminas

392012-08-23 kaltinamajam A. R. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (1 t. 156, 147 b. l.), paliktina galioti iki įsiteisės teismo baudžiamasis įsakymas.

402012-08-23 kaltinamajai I. Č. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (1 t. 137, 138 b. l.), paliktina galioti iki įsiteisės teismo baudžiamasis įsakymas.

41Baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus kompaktinę plokštelę Nr.25-4/5(RN) saugoti baudžiamojoje byloje, o buhalterinės apskaitos dokumentus grąžinti uždarajai akcinei bendrovei „IF Invest“.

42Civilinis ieškinys nėra pareikštas.

43Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu, teismas

Nutarė

44A. R. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 183 straipsnio 1 dalį ir paskirti bausmę – 40 minimalių gyvenimo lygių (MGL), tai yra 5200,00 Lt (penkių tūkstančių dviejų šimtų litų 00 ct) baudą.

45A. R. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalį ir paskirti bausmę – 50 minimalių gyvenimo lygių (MGL), tai yra 6500,00 Lt (šešių tūkstančių penkių šimtų litų 00 ct) baudą.

46Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi ir 5 dalies 1 punktu, paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu, t.y. griežtesne bausme apimant švelnesnę bausmę, ir galutinę bausmę paskirti (50 MGL) 6500,00 Lt (šešių tūkstančių penkių šimtų litų 00 ct) baudą.

472012-08-23 kaltinamajam A. R. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus panaikinti.

48I. Č. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 6 dalį ir 183 straipsnio 1 dalį bei paskirti bausmę – 24 minimalių gyvenimo lygių (MGL), tai yra 3120,00 Lt (trijų tūkstančių vieno šimto dvidešimties litų 00 ct) baudą.

492012-08-23 kaltinamajai I. Č. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus panaikinti.

50Įpareigoti kaltinamuosius A. R. ir I. Č. paskirtą baudą sumokėti į teritorinės mokesčių inspekcijos sąskaitą per 2 (du) mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos ir pateikti teismui banko kvitą.

51Daiktus, turinčius reikšmės šioms nusikalstamoms veikoms tirti ir nagrinėti: paimtus uždarosios akcinės bendrovės „IF Invest“ buhalterinės apskaitos dokumentus, laikomus Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Šiaulių apygardos valdybos NVTS, baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, grąžinti uždarajai akcinei bendrovei „IF Invest“; Kompaktinę plokštelę Nr.25-4/5(RN) saugoti baudžiamojoje byloje.

52Teismo baudžiamąjį įsakymą pasirašytinai įteikti kaltinamiesiems A. R. ir I. Č. bei prokurorui.

53Informuoti kaltinamuosius, kad jie nesutikdami su baudos paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per keturiolika dienų nuo šio dokumento kopijos įteikimo dienos turi teisę paduoti teismui, surašiusiam teismo baudžiamąjį įsakymą, prašymą reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme.

54Jei kaltinamasis paduoda prašymą reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis įsakymas neįgyja teisinės galios. Išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas gali paskirti kitos rūšies (švelnesnę ar griežtesnę) ar dydžio bausmę, negu buvo paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu.

55Jei kaltinamieji šia teise nepasinaudoja, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir vykdomas Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.

56Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.

Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis... 2. A. R., a.k. ( - ) gim. Alytuje, Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis,... 3. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 183 straipsnio 1... 4. I. Č., a.k. ( - ) gim., Mažeikiuose, Lietuvos Respublikos pilietė, lietuvė,... 5. kaltinama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24 straipsnio 6... 6. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 7. A. R. būdamas uždarosios akcinės bendrovės ,,IF Invest“, įmonės kodas... 8. Be to, su M. P., kurios atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nutrauktas, 2012-04-16... 9. Už šią nusikalstamą veiką atsakomybė numatyta Lietuvos Respublikos... 10. Taip pat A. R. būdamas uždarosios akcinės bendrovės „IF Invest“,... 11. Už šią nusikalstamą veiką atsakomybė numatyta Lietuvos Respublikos... 12. I. Č. būdama iš anksto sutarusi dėl pervestų pinigų dalies grąžinimo su... 13. Už šią nusikalstamą veiką atsakomybė numatyta Lietuvos Respublikos... 14. A. R., apklaustas kaip įtariamasis, ikiteisminio tyrimo metu prisipažino... 15. I. Č., apklausta kaip įtariamoji, ikiteisminio tyrimo metu prisipažino... 16. Iš Juridinių duomenų registro duomenų matyti, kad A. R. nuo 2011-10-20 eina... 17. Iš 2012-07-12 operatyvinių veiksmų atlikimo protokolo, kompaktinės... 18. Iš I. Č. sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB ,,Ūkio bankas“, išrašo... 19. Iš mokėjimo nurodymų 2012-09-03 (1 t. 160 b. l.), 2012-09-11 (1 t. 170 b.... 20. Iš specialisto išvados matyti, kad dėl A. R. padarytų 2001-11-06 Lietuvos... 21. Turto pasisavinimas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso183... 22. Teismas konstatuoja, kad A. R., būdamas uždarosios akcinės bendrovės „IF... 23. Kaltinamosios I. Č. veika teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos... 24. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalį atsako... 25. Kaltinamojo A. R. veika teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos... 26. Kaltinamasis A. R. sutiko su siūlomos bausmės rūšimi, tik prašė... 27. Kaltinamoji I. Č. sutiko su siūlomos bausmės rūšimi, tik prašė... 28. Kaltinamojo A. R. atsakomybę lengvinančios aplinkybės yra tos, kad... 29. Kaltinamosios I. Č. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad... 30. Teismas, skirdamas bausmę kaltinamiesiems, siekia tinkamai pritaikyti... 31. Skiriant kaltinamajam A. R. bausmę, teismas atsižvelgia į Lietuvos... 32. Teismas, įvertinęs bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes mano, kad... 33. Kadangi byloje nenustatytos aplinkybės, sudarančios pagrindą skirti... 34. Skiriant kaltinamajai I. Č. bausmę, teismas atsižvelgia į Lietuvos... 35. Teismas, įvertinęs bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes mano, kad... 36. Kadangi byloje nenustatytos aplinkybės, sudarančios pagrindą skirti... 37. Baudos dydis nustatytinas pagal nusikalstamos veikos padarymo metu buvusį MGL... 38. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 22 straipsnio 2... 39. 2012-08-23 kaltinamajam A. R. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis... 40. 2012-08-23 kaltinamajai I. Č. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis... 41. Baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus kompaktinę plokštelę Nr.25-4/5(RN)... 42. Civilinis ieškinys nėra pareikštas.... 43. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio... 44. A. R. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 183... 45. A. R. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222... 46. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi,... 47. 2012-08-23 kaltinamajam A. R. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį... 48. I. Č. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24... 49. 2012-08-23 kaltinamajai I. Č. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį... 50. Įpareigoti kaltinamuosius A. R. ir I. Č. paskirtą baudą sumokėti į... 51. Daiktus, turinčius reikšmės šioms nusikalstamoms veikoms tirti ir... 52. Teismo baudžiamąjį įsakymą pasirašytinai įteikti kaltinamiesiems A. R.... 53. Informuoti kaltinamuosius, kad jie nesutikdami su baudos paskyrimu teismo... 54. Jei kaltinamasis paduoda prašymą reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą... 55. Jei kaltinamieji šia teise nepasinaudoja, teismo baudžiamasis įsakymas... 56. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas....