Byla 1-613-953/2015
Dėl kiauryminės durtinės- pjautinės kairės krūtinplėvės ertmės žaizdos D. P. buvo padarytas sunkus sveikatos sutrikdymas

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Martynas Galvičius,

2sekretoriaujant Indrei Kučinskaitei,

3dalyvaujant prokurorei Laimutei Martinavičienei,

4kaltinamajai R. L.,

5advokatui Modestui Švažui,

6nukentėjusiajam D. P.,

7viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

8R. L., asmens kodas ( - ) gimusi ( - ), lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė, išsituokusi, aukštojo išsilavinimo, dirbanti UAB „( - )“ pardavėja-kasininke, gyvenanti ( - ), neteista, kaltinama padariusi nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - LR BK) 28 str. 3 d., 135 str. 1 d.

9Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

10R. L. 2015-01-18 laiko tarpe nuo 04.30 val. iki 05.30 val., tikslus laikas ikiteisminio tyrimo metu nebuvo nustatytas, nuomojamame bute, esančiame adresu ( - ), peržengdama būtinosios ginties ribas, gynybai aiškiai neatitinkant kėsinimosi pobūdžio ir pavojingumo, muštynių, kilusių po žodinio konflikto metu, tyčia keturis kartus suduodama peiliu D. P. į nugaros sritį, padarė D. P. kiauryminę durtinę – pjautinę kairės krūtinplėvės ertmės žaizdą, durtines – pjautines žaizdas krūtinės nugariniame paviršiuje, tuo peržengdama būtinosios ginties ribas, gynybai aiškiai neatitinkant kėsinimosi pobūdžio ir pavojingumo, tyčia sunkiai sutrikdė sveikatą D. P., nes dėl kiauryminės durtinės- pjautinės kairės krūtinplėvės ertmės žaizdos D. P. buvo padarytas sunkus sveikatos sutrikdymas.

11Kaltinamoji R. L. teisme kalta prisipažino visiškai ir parodė, kad įvykis buvo 2015-01-18 buto miegamajame, adresu ( - ), apie 5 val. ryto. D. P. kelias dienas iki įvykio prieš ją naudojo fizinį smurtą be jokios priežasties, sudavė jai delnu, jai buvo lūpą prakirsta, už plaukų tempė. Be to, jis grasino jai nupjauti galvą, tačiau ji nemanė, kad taip jis padarytų. Ji jo bijojo, nes jei ji pasakydavo žodį, tada gaudavo per veidą. Kai jis būdavo blaivus, jis būdavo geras, o išgėręs, būdavo agresyvus. Ji taip pat jo atžvilgiu sudavė atgal bei jį stūmė nuo savęs. Konfliktas trūko ilgą laiką, kol atvažiavo policija. Iš kur kambaryje atsirado peilis, ji nežino. Gali būti, kad D. P. jį atsinešė. D. P. ją numetė ant lovos, kartu persirito lovoje ir ji buvo tuo metu ant D. P. bei jam dešine ranka peiliu dūrė 4 kartus į nugarą, kai jis buvo pasivertęs šonu. D. P. ranką gal pats susižalojo, be to, jo veidas buvo perdrėkstas. Rankos D. P. nesužalojo. Jai buvo padaryti sužalojimai – mėlynės, kurios atsirado grumtynių metu su D. P. bei nuo jo suduotų smūgių. Iki dūrių peiliu D. P. nebuvo sutrikdyta sveikata. Tokius jos veiksmus iššaukė stresas, nes ją tris dienas mušė, be to, įvykio metu buvo neblaivi. Jei būtų buvusi blaivi, nebūtų taip pasielgusi D. P. atžvilgiu. Blaivi būtų susilaikiusi nuo tokių veiksmų. Tas dienas, kai buvo naudojamas smurtas jos atžvilgiu, jį nesikreipė į institucijas pagalbos, nes nepagalvojo, jai buvo stresas. Be to, D. P. po įvykio buvo išėjęs iš buto, tačiau ji vėl jį įsileido, nes jis lipo per balkoną, daužė duris, be to, ji nekvietė pagalbos, nes nenorėjo problemų su policija. Ji norėjo išsivalyti ir susitvarkyti. Peilis, kuriuo buvo sužalotas D. P. jai nereikalingas. Pareikštą civilinį ieškinį pripažįsta. Santykiai su D. P. buvo draugiški, jie kartu negyveno, bendro ūkio nevedė, pora nebuvo.

12Kadangi kaltinamoji kalta prisipažino visiškai ir sutiko, kad kiti įrodymai nebūtų tiriami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 273 str. įrodymų tyrimas buvo nutrauktas, nes kaltinamoji nebuvo kaltinama labai sunkaus nusikaltimo padarymu, nusikalstamos veikos padarymo aplinkybės nekėlė abejonių ir su tokiu įrodymų tyrimu sutiko kaltinamoji, gynėjas ir prokurorė. Nagrinėjimo teisme dalyviai pareiškė, jog jie su visais byloje esančiais įrodymais yra susipažinę ir nepageidauja, kad tai teisme būtų tiriama ir skelbiama, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 291 str. 2 d. teisme įrodymai nebuvo tiriami, o tik apsiribota šių įrodymų išvardijimu.

13Be kaltinamosios prisipažinimo, jos kaltė įrodyta ir ikiteisminio tyrimo metu surinktais bei teisme ištirtais įrodymais.

14Nukentėjusysis D. P. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad su R. L. buvo draugai. Bendro ūkio nevedė. Jis sudavė R. L. į veidą, nes pamatė R. L. namuose išgėrusią. Gavosi pasistumdymas, grynai šeimyninis konfliktas, jiedu susikoliojo. R. L. jį stumtelėjo, jis trenkė jai per veidą, ji trenkė jam atgal į petį su ranka ir į šoną. Tada jis davė smūgį jai atgal, tiksliai neatsimena į veidą ar į kaklą. Nuo jos pusės pasipylė smūgių kruša, jis krito ant žemės ir daugiau nieko neatsimena, atsimena tik tiek, kad policininkas nešė jį ant „kaldros“. Paskui tik atsipeikėjo ligoninėje po operacijos. Dėl įvykusio įvykio R. L. pretenzijų neturi, mano, kad ji gynėsi. Jis nepageidauja būti pripažintas nukentėjusiuoju, nes pripažįsta iš dalies savo kaltę, nes pats išprovokavo konfliktą. Ankščiau su R. L. neturėjo konfliktų, kuriuose būtų panaudotas smurtas. Peilį, matė tik tuo momentu kai jį nešė policijos pareigūnai, kažkoks policininkas laikė juodomis briaunomis peilį. Paties dūrio jis nejautė (17-18 b. l.).

15Liudytoja T. G. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2015-01-18 apie 05.30 val. jai būnant namuose paskambino jos kaimynė R. iš ( - ), ir pasakė, kad jos nuomojamame bute vyksta konfliktas tarp asmenų, kuriems ji yra išnuomojusi butą. Konfliktas tuo metu, kai jai skambino, buvo nurimęs, tad ji nieko blogo nepagalvojo ir nuėjo miegoti. Apie 6.30 val. minėta kaimynė paskambino dar kartą ir pasakė, kad jai reikėtų atvykti į butą, nes prikruvinta visa laiptinė ir mano, kad kažkas blogo įvyko. Ji išsikvietusi policiją atvyko į butą. Atvykus nuomininkai nedarė durų, todėl ji atrakino pati duris ir kartu su policijos pareigūnais įėjo į vidų. Butas buvo netvarkingas, matėsi, kad vyko konfliktas, visur buvo daug kraujo. Įėjus į miegamąjį rado buto nuomininkus miegančius lovoje: R. L. ir jos draugą. Vyriškio ji nepažįsta. Dėl ko tarp jų įvyko konfliktas ji nežino. R. L. butą nuomoja apie 6 mėnesius. Po įvykio pabendravus su kaimynais sužinojo, kad konfliktai vyko reguliariai. Vyriškis, kaip ji suprato, buvo sužalotas ir jį išvežė greitoji medicinos pagalba (28 b. l.).

16Liudytoja I. D. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2015-01-17 apie 21.00 val. ji kartu su dukra atvažiavo pas draugę R. L., gyv. ( - ). R. L. turi sugyventinį D. P., kurį ji tą vakarą matė antrą kartą. Be jos dar buvo dvi merginos: Ž. ir O. P.. Ji matė, kad R. L. yra sumušta, jai buvo sutinusi lūpa, kaktoje buvo guzas ir ji šlubavo. R. L. pasakė, kad nežino, ar tie sužalojimai dėl prieš tai įvykusio konflikto su D. P. ar ji pati susitrenkė. D. P. visą vakarą buvo piktas, visokiais žodžiais koneveikė R. L., keletą kartų sudavė jai ranka per veidą. Jos bandė jį raminti ir išvaryti lauk iš buto, tačiau jis nesiliovė. Viskas buvo dėl kažkokio nebūto pavydo. Paryčiais Ž. su O. išėjo. Į kambarį, kuriame miegojo jos dukra, nuėjo R. L. ir paskui ją nuėjo D. P., o ji liko kitame kambaryje. Staiga išgirdo, kad vyksta grumtynės, ji įbėgo į kambarį ir pamatė, kad ant lovos susikibę jie grumiasi. Jis buvo ant jos, jie ritinėjosi. Ji pamatė kraują, ant patalynės ir ant D. P. rūbų, dar bandė juos skirti, tačiau jai labiau rūpėjo jos vaikas, tad ji sugriebė savo vaiką ir išbėgo iš buto. Dar prieš jai išeinant, D. P. nusimovė kruviną maikutę ir išbėgo pro duris į lauką. Ji nematė nei pas vieną iš jų peilio, nematė kaip D. P. buvo sužalotas (29-30 b. l.).

17Liudytoja O. P. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2015-01-17 apie 21.00 val. ji kartu su sese Ž. P. buvo pas draugę R. L.. Ji prižiūri R. L. dukrą K. apie 3 metus. Panašiai per Kūčias R. L. pradėjo gyventi su D. P., kuris tą vakarą taip pat buvo namuose. Kiek vėliau atvažiavo R. L. draugė I.. R. L. buvo praskelta lūpa, ant kaktos guzas, ant kaklo matėsi dryžės, kaip smaugimo žymės. Jie gėrė, sėdint prie stalo, matė, kad D. P. mušė R. L., susidarė toks įspūdis, kad jam tiesiog kažkas „užplaukė“: iš nieko atsistoja, prieina prie R. L. ir trenkia. Jis provokuoja R. L., nuolat vadindamas ją „sucha“ ir visokiais kitokiais žodžiais. R. L. neišlaikiusi jam atsako ir tas už tai, kad ji ant jo kažką pasakė, ją muša. Kiek teko pas juos būti, tiek jis ją muša. Jai susidarė įspūdis, kad jis nesveikas žmogus, turintis kažkokių psichinių problemų. Tą vakarą D. P. vaidino, kad išeina iš R. L. namų, prikaišiojo visokius R. L. nebūtus meilužius. Apie 4.30 val. ji kartu su O. taksi automobiliu išvažiavo į namus. Ir tik sekančią dieną ji sužinojo, kad įvyko konfliktas, kurio metu R. L. sužalojo D. P.. Ji mano, kad tai pasekmė to, kad D. pats nuolat mušė, keikė ir kitaip išsidirbinėjo iš R. L.. Visi konfliktai kildavo dėl pavydo, jis labai pavydėjo R. L., prisigalvodavo visokių nesąmonių. R. L. kalbėdavo su broliu, tai jis sakydavo, kad ji kalbėjo su meilužiu ir už tai ją mušdavo. R. L. duktė K. taip pat sakydavo, kad jai D. P. nepatinka, nes muša mamą, ji nelabai norėdavo būti namuose kai būdavo jis. Ji taip pat stengėsi nepalikti vienos K. su D. P. ir būdavo iki tol, kol grįš R. L. (31-32 b. l.).

18Liudytoja Ž. P. ikiteisminio tyrimo metu parodė davė analogiškus parodymus kaip ir liudytoja O. P. (33-34 b. l.).

19Liudytoja R. V. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2014 metų liepos mėnesį į jų namą adresu ( - ) butą atsikraustė gyventi nuomininkai, tiksliai kas gyveno nelabai gali pasakyti, bet buvo moteris ir vieną kartą matė vyriškį. Jų butų sienos ribojasi, todėl girdėjo, kad nuolat ten vyksta kažkokios grumtynės, šūkavimai, bildesiai. Yra buvę, kad paryčiais jai į duris pasibeldė moteris iš 31 buto ir stovėjo vyriškis. Moteris prašė padėti, kad neva tas vyras ją muša. Moteris buvo girta, o vyriškiui ant marškinių buvo kraujas, taip lyg bėgtų iš nosies. Kai jau norėjo kviesti policiją, moteris persigalvojo. Susidarė toks vaizdas, kad jų gyvenimas vyksta naktimis. 2015-01-18 naktį ji matė pro akutę, kad ta moteris vyrą varo lauk iš savo buto, sakydama, kad jis čia negyvena. Ir visą tą naktį jų bute buvo sambrūzdis ir kažkokie konfliktai. Apie 5.30 val. ji jau nebeiškentusi paskambino buto savininkei ir pasakė, kad važiuotų, nes pilnas koridorius kraujo ir liepė kviesti policiją. Ji pradariusi duris pamatė, kad ta moteris valo koridoriuje kraują su kažkokias marškiniais. Ji jai pasakė, kad nevalytų, nes vis tiek kviesi policiją. To vyriškio nematė. Po jos žodžių moteris įėjo į butą ir tik kai atvažiavo savininkai jie su policija pateko į butą. Ji nesakė iš kur tas kraujas. Ji negirdėjo, kad būtų dužęs stiklas, nes jos langai kitoje pusėje nei jų balkonas. Ji mano, kad jie tą vakarą išdaužė balkono stiklą. Tai buvo problematiški žmonės, visi jų vengė ir netgi prisibijojo (35-36 b. l.).

20Liudytoja O. S. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2015-01-18 dirbo kartu su vyr. patruliu E. A.. Apie 07.09 val. gavo pranešimą iš Šiaulių AVPK budėtojo, kad ( - ), lauke pasitiks buto savininkai, nes jiems paskambino jų nuomojamo buto kaimynai ir pasakė, kad nuomininkai visą naktį girtavo, o dabar prie laiptinės durų ir matosi kraujo dėmės. Nuvykus minėtu adresu, pasitiko buto savininkė, kuri prisistatė kaip T. G. ir paaiškino, kad jai paskambino kaimynai, kurie gyvena greta jos buto, kurį ji nuomoja R. L. ir pasakė, kad laiptinėje matosi daug kraujo dėmių, o iš vakaro bute buvo triukšmaujama ir girtaujama. Kraujo dėmės laiptinėje ir prie buto durų buvo akivaizdžiai matomos. T. G. turėjo buto raktus ir jai atrakinus duris visi pateko į buto vidų. Kambariuose matėsi išmėtyti daiktai ir visur buvo pilna kraujo dėmių, kruvini drabužiai, buto balkono stiklas buvo išdaužtas, o ant rėmo matėsi kraujas. Miegamojo kambaryje lovoje miegojo moteris ir vyras, kaip nustatė - tai R. L. ir D. P.. D. P. ant dešinės rankos matėsi įpjovimas bei buvo subadyta nugara. D. P. paaiškino, kad jo sugyventinė R. L. su peiliu jam sužalojo nugarą ir pirštą. Miegamajame ant televizoriaus stalelio buvo padėtas peilis (37-38 b. l.).

212015-01-18 Šiaulių apskrities VPK Šiaulių miesto ir rajono PK tyrėjo tarnybiniu pranešimu pradėtas ikiteisminis tyrimas byloje Nr. 01-1-04144-15 (3 b. l.).

222015-01-18 įvykio vietos apžiūros protokolu, kuriuo užfiksuota įvykio vieta - butas, esantis ( - ), iš kurio matyti, kad laiptinėje ir buto viduje buvo pritaškyta kraujo, sienos ir kiti paviršiai ištepti krauju (paimti 6 biologiniai kraujo mėginiai). Miegamajame ant spintelės surastas ir paimtas peilis su plastikine juodos spalvos rankena (6-13 b. l.).

23Valstybinės teismo medicinos Šiaulių tarnybos skyriaus specialisto išvadoje Nr. G 226/15(04) nurodyta, kad D. P. padaryti sužalojimai: kiauryminė durtinė - pjautinė kairės krūtinplėvės ertmės žaizda, durtinės - pjautinės žaizdos krūtinės nugariniame paviršiuje, durtinė - pjautinė žaizda dešinės plaštakos V piršte. Sužalojimai padaryti nemažiau penkių trauminių poveikių pasėkoje, jie galėjo būti padaryti užduotyje nurodyto įvykio aplinkybėmis ir laiku. Sužalojimai padaryti aštriu duriančiu - pjaunančiu daiktu, kuo galėjo būti ir apžiūrai pateiktas peilis. D. P. dėl kiauryminės durtinės-pjautinės kairės krūtinplėvės ertmės žaizdos padarytas sunkus sveikatos sutrikdymas (23-24 b. l.).

242015-04-20 daiktų apžiūros protokolu, kur užfiksuota ( - ), rasto ir paimto peilio apžiūra, kuris aprašytas ir nufotografuotas. Apžiūros metu nustatyta, kad peilis yra virtuvinis su balto metalo ašmenimis, kurių ilgis 8,5 cm, plotis plačiausioje vietoje – 2 cm. Nusikalstamos veikos pėdsakų ant peilio nestebima (41-42 b. l.).

25Asmens blaivumo testu R. L. 2015-01-18 8.19 val., nustatytas 1,62 prom. girtumas (52 b. l.).

26Valstybinės teismo medicinos Šiaulių tarnybos skyriaus specialisto išvadoje Nr. G 90/15(04) nurodyta, kad R. L. padaryta dešinės pėdos IV padikaulio lūžis, muštinė žaizda apatinės lūpos vidiniame paviršiuje su aplinkine pogleivine kraujosruva, pjautinė žaizda kairės plaštakos IV piršte, poodinės kraujosruvos abiejuose momenyse, kairėje kaktos pusėje, kairėje kaklo pusėje, abiejuose žastuose, dešiniame dilbyje, kairėje plaštakoje, dešinėje krūtyje, abiejuose šlaunyse, dešinio kelio srityje, dešinėje blauzdoje ir dešinėje pėdoje padaryti, galimai aplinkybėse nurodytu laiku. Pjautinė žaizda kairės plaštakos IV piršte padaryta aštriu-pjaunančiu daiktu, visi kiti sužalojimai – kietais bukais daiktais. R. L. padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes dėl dešinės pėdos IV padikaulio lūžio jos sveikata sutrikdyta ilgiau nei 10 dienų (68 b. l.).

272015-03-13 parodymų patikrinimo vietoje protokolu užfiksuota, R. L. parodymai įvykio vietoje (72-74 b. l.).

28Pagal LR BK 28 straipsnio 3 dalį būtinosios ginties ribos peržengiamos, kai tiesiogine tyčia nužudoma arba sunkiai sutrikdoma sveikata, jeigu gynyba aiškiai neatitiko kėsinimosi pobūdžio ir pavojingumo. Taigi įstatymas numato tris sąlygas, kurioms esant padaryta veika vertinama kaip būtinosios ginties ribų peržengimas: 1) gynyba aiškiai neatitiko kėsinimosi pobūdžio ir pavojingumo; 2) užpuolikas nužudytas arba jam sunkiai sutrikdyta sveikata; 3) tai padaryta tiesiogine tyčia. Be to, LR BK 28 straipsnio 3 dalyje numatytos dvi išimtys, kai, net ir nustačius aiškų gynybos neatitikimą kėsinimosi pobūdžiui ir pavojingumui, nepripažįstama, jog peržengtos būtinosios ginties ribos: a) kai tai padaryta dėl didelio sumišimo ar didelio išgąsčio, kurį sukėlė pavojingas kėsinimasis; b) kai buvo ginamasi nuo įsibrovimo į būstą. Teismų praktikoje išvada apie būtinosios ginties ribų peržengimą paprastai daroma nustačius, kad tiesiogine tyčia besikėsinančiajam padaryta aiškiai didesnė žala, negu vertos ginamos teisės ar interesai, į kuriuos buvo kėsinamasi, kai panaudotos gynybos priemonės konkrečioje situacijoje nebuvo būtinos. Pažymėtina, kad teismai, spręsdami šį klausimą, turi įvertinti kėsinimosi pobūdį, pavojingumą ir besikėsinančiajam padarytos žalos dydį. Kėsinimosi pobūdį nulemia vertybės, kurioms dėl kėsinimosi gresia pavojus (nuosavybė, gyvybė, sveikata ir pan.), o pavojingumą – kėsinimosi intensyvumas, besikėsinančiųjų skaičius, jėgų santykis, kėsinimosi metu naudojamos priemonės, galimos žalos dydis ir pan. (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-59/2010, 2K-310/2011, 2K-423/2011 ir kt).

29Sprendžiant, ar asmens veiksmai buvo padaryti esant būtinosios ginties situacijai, reikia nustatyti, ar nebuvo pažeistos būtinosios ginties teisėtumo sąlygos, susijusios su dviem pagrindiniais šio instituto elementais – kėsinimusi ir gynyba (kasacinė nutartis Nr. 2K-7-313/2012).

30Pagal susiformavusią teismų praktiką kėsinimasis, nuo kurio galima būtinoji gintis, turi būti pavojingas, realus ir akivaizdus. Jo pavojingumą rodo tai, kad besikėsinantis asmuo siekia pažeisti ar pažeidžia baudžiamojo įstatymo saugomas vertybes, nurodytas BK 28 straipsnio 2 dalyje: asmenį (jo gyvybę, sveikatą, lytinę laisvę ir pan.), nuosavybę, būsto neliečiamybę, kitas teises, visuomenės ar valstybės interesus. Kėsinimasis laikomas realiu, kai jis egzistuoja objektyviai, o ne besiginančiojo vaizduotėje. Kėsinimasis laikomas akivaizdžiu, kai jis yra pradėtas ar tiesiogiai gresia besiginančiojo ar kito asmens teisėms, valstybės ar visuomenės interesams (pvz., kasacinė nutartis Nr. 2K-7-428/2010).

31Pagal BK 135 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas sužalojo ar susargdino žmogų, jeigu dėl to nukentėjęs asmuo neteko regos, klausos, kalbos, vaisingumo, nėštumo ar kitaip buvo sunkiai suluošintas, susirgo sunkia nepagydoma ar ilgai trunkančia liga, realiai gresiančia gyvybei ar stipriai sutrikdančia žmogaus psichiką, arba prarado didelę dalį profesinio ar bendro darbingumo, arba buvo nepataisomai subjaurotas nukentėjusio asmens kūnas.

32Teismas, laikydamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 20 straipsnio reikalavimų, įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus ir teisme ištirtus įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, konstatuoja, kad kaltinamosios R. L. kaltė, padarius jai inkriminuojamą nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 28 str. 3 d., 135 str. 1 d. visiškai įrodyta, t.y., kad R. L. peržengdama būtinosios ginties ribas, gynybai aiškiai neatitinkant kėsinimosi pobūdžio ir pavojingumo, muštynių, kilusių po žodinio konflikto metu, tyčia keturis kartus suduodama peiliu D. P. į nugaros sritį, padarė D. P. kiauryminę durtinę – pjautinę kairės krūtinplėvės ertmės žaizdą, durtines – pjautines žaizdas krūtinės nugariniame paviršiuje, tyčia sunkiai sutrikdė sveikatą D. P., nes dėl kiauryminės durtinės- pjautinės kairės krūtinplėvės ertmės jam buvo padarytas sunkus sveikatos sutrikdymas. Pažymėtina, kad būtinosios ginties situacija ir asmens teisė į būtinąją gintį atsiranda tik esant pavojingam, realiam ir akivaizdžiam kėsinimuisi. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad nukentėjusysis pirmas sudavė kaltinamajai ir iš dalies pripažino savo kaltę, nes pats išprovokavo konfliktą. Be to, apie nukentėjusiojo smurtavimą prieš R. L. paliudijo ir liudytojos O. P., Ž. P. ir I. D.. Be to, kaip nurodė liudytoja I. D., ji matė kaip D. P. buvo ant R. L. viršaus. Iš įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad buvo pritaškyta kraujo, sienos ir kiti paviršiai ištepti krauju, kas rodo, kad vyko konfliktas. Iš Valstybinės teismo medicinos Šiaulių tarnybos skyriaus specialisto išvados matyti, kad R. L. buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas (dešinės pėdos IV padikaulio lūžis, muštinė žaizda apatinės lūpos vidiniame paviršiuje su aplinkine pogleivine kraujosruva, pjautinė žaizda kairės plaštakos IV piršte, poodinės kraujosruvos abiejuose momenyse, kairėje kaktos pusėje, kairėje kaklo pusėje, abiejuose žastuose, dešiniame dilbyje, kairėje plaštakoje, dešinėje krūtyje, abiejuose šlaunyse, dešinio kelio srityje, dešinėje blauzdoje ir dešinėje pėdoje padaryti, galimai aplinkybėse nurodytu laiku), kas rodo, kad nukentėjusysis smurtavo prieš kaltinamąją ir kėlė realų pavojų jos gyvybei bei sveikatai, nuo kurių kaltinamoji R. L. gindamasi peržengė būtinosios ginties ribas. Tokias aplinkybes patvirtina R. L. paaiškinimai, nukentėjusiojo D. P., liudytojų parodymai, įvykio vietos bei daiktų apžiūros protokolai, specialisto išvados ir kt. Teismas konstatuoja, kad R. L. inkriminuota veika pagal LR BK 28 str. 3 d., 135 str. 1 d., kvalifikuota teisingai ir visiškai įrodyta, kadangi R. L. neapibrėžta tiesiogine tyčia sunkiai sutrikdė D. P. sveikatą ir jos veiksmuose teismas nustatė, kad kaltinamosios gynyba aiškiai neatitiko kėsinimosi pobūdžio ir pavojingumo.

33Kaltinamosios R. L. gynėjas advokatas nurodė, kad kaltinamoji R. L. veikė būtinosios ginties sąlygomis, todėl prašė baudžiamąją bylą nutraukti. Šie gynėjo advokato argumentai nepagrįsti, kadangi iš baudžiamojoje byloje esančių ir teismo posėdžio metu ištirtų įrodymų matyti, kad nukentėjusysis D. P. kaltinamosios R. L. atžvilgiu naudojo fizinį smurtą, ko pasėkoje kaltinamoji patyrė sužalojimus, kurie yra nustatyta specialisto išvadoje G 90/15(04), tačiau iš nusikaltimo padarymo aplinkybių matyti, kad veikos padarymo metu nukentėjusysis D. P. ant lovos gulėjo pasisukęs šonu, tuo metu jokių fizinių veiksmų kaltinamosios R. L. atžvilgiu nebuvo atlikta, minėti asmenys tuo metu ritinėjosi lovoje, be to, R. L. nurodė, kad dėl neblaivumo ji 4 kartus dūrė peiliu D. P. į nugarą. Blaivi taip nebūtų pasielgusi. Be to, tiek prieš įvykį, tiek po įvykio kaltinamoji R. L. nesikreipė pagalbos į policiją dėl patiriamo smurto, todėl šios aplinkybės patvirtina, kad kaltinamoji R. L. veikė ne būtinosios ginties sąlygomis, o jas peržengdama, kadangi gindamasi tyčia sunkiai sužalojo nukentėjusįjį D. P., kai tuo metu gynyba aiškiai neatitiko kėsinimosi pobūdžio ir pavojingumo.

34Iš kaltinimo šalintina aplinkybė dėl R. L. vieno karto sudavimo peiliu D. P. į dešinę plaštaką, ko pasėkoje padarė durtinę – pjautinę žaizdą dešinės plaštakos V piršte, kadangi kaltinamoji R. L. nurodė, kad nukentėjusysis D. P. galėjo pats susižaloti ranką, nes ji dūrė tik 4 kartus į nugarą. Kitų sužalojimų D. P. atžvilgiu nepadarė. Byloje kitų duomenų apart specialisto išvadoje nurodytų aplinkybių nėra, todėl visos abejonės vertintinos kaltinamosios R. L. naudai.

35Kaltinamosios R. L. atsakomybę lengvina tai, kad ji prisipažino padariusi nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi, bei tai, kad nusikalstamą veiką padarė peržengdama būtinosios ginties ribas (LR BK 59 str. 1 d. 1 p., 9 p.). Jos atsakomybę sunkina tai, kad veika padaryta esant apsvaigus nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikalstamos veikos įvykdymui (LR BK 60 str. 1 d. 9 p.).

36Skirdamas bausmę R. L. už nusikalstamos veikos padarymą, teismas atsižvelgia į veikos pavojingumo laipsnį, t. y. kad padarytas vienas sunkus nusikaltimas (LR BK 11 str. 5 d.), į kaltinamosios asmenybę – neteista (84 b. l.), nebausta administracine tvarka (85 b. l.), dirbanti, darbo vietoje charakterizuojama teigiamai (89 b. l.), VĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės psichikos sveikatos centro registre neįrašyta (b.l. 87), turi mažametę dukrą (b.l. 92).

37Pagal LR BK 28 str. 4 d. Būtinosios ginties ribas peržengęs asmuo atsako pagal baudžiamąjį įstatymą, tačiau bausmė jam gali būti švelninama remiantis šio kodekso 62 straipsniu. Pagal LR BK 62 str. 1 d. Teismas, atsižvelgęs į visas bylos aplinkybes, už kiekvieną nusikalstamą veiką gali paskirti švelnesnę, negu įstatymo numatyta, bausmę, jeigu nusikalstamą veiką padaręs asmuo pats savo noru atvyko ar pranešė apie šią veiką, prisipažino ją padaręs ir nuoširdžiai gailisi, ir (ar) padėjo ikiteisminiam tyrimui bei teismui išaiškinti nusikalstamą veiką, ir visiškai ar iš dalies atlygino arba pašalino padarytą turtinę žalą. Pagal LR BK 62 str. 2 d. 5 p. Teismas, atsižvelgęs į visas bylos aplinkybes, gali už kiekvieną nusikalstamą veiką paskirti švelnesnę, negu įstatymo numatyta, bausmę ir tuo atveju, kai yra atsakomybę lengvinančių aplinkybių, bent iš dalies atlyginta ar pašalinta turtinė žala, jeigu ji buvo padaryta, ir veika padaryta peržengiant būtinosios ginties ribas. Iš baudžiamoje byloje esančių ir teismo posėdžio metu ištirtų įrodymų matyti, kad nukentėjusysis D. P. pretenzijų kaltinamajai R. L. neturi, pats išprovokavo tokią situaciją, civilinio ieškinio byloje nepareiškė, todėl manytina, kad nukentėjusiajam D. P. turtinė ir neturtinė žala nepadaryta. Tačiau nagrinėjamu atveju dėl kaltinamosios R. L. nusikalstamos veikos turtinę žalą patyrė Valstybinė ligonių kasa, iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų sumokėjusi Respublikinei Šiaulių ligoninei už nukentėjusiojo D. P. sveikatos priežiūros paslaugas. Iš bylos medžiagos matyti, kad Šiaulių teritorinė ligonių kasa pareiškė 341,28 Eur civilinį ieškinį. Byloje nėra jokių duomenų, kad pareikštas civilinis ieškinys būtų bent iš dalies apmokėtas. Pagal įstatymo prasmę bei susiformavusią teismų praktiką taikant BK 62 straipsnio 2 dalį, švelnesnė, negu įstatymo numatyta, bausmė gali būti skiriama tik tada, kai nustatomos mažiausiai dvi kaltininko atsakomybę lengvinančios aplinkybės ir bent iš dalies atlyginta ar pašalinta turtinė žala, jeigu tokia buvo padaryta, taip pat nustatyta bent viena iš būtinų alternatyvių savarankiškų aplinkybių, numatytų šio straipsnio 2 dalies 1–6 punktuose. Tik konstatavęs šių sąlygų visumą, teismas, atsižvelgdamas į visas bylos aplinkybes, gali taikyti BK 62 straipsnio 2 dalį ir paskirti švelnesnę, negu įstatymo numatyta, bausmę (kasacinės nutartys Nr. 2K-511/2010,Nr. 2K-400/2007, 2K-625/2007, 2K-289/2011, Šiaulių apygardos teismo nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1-121-309/2014, Lietuvos apeliacinio teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1A-604/2014). Šioje byloje nustatytos dvi atsakomybę lengvinančios aplinkybės, tačiau kaip jau minėta nėra duomenų, kad kaltinamoji R. L. būtų atlyginusi bent dalį Valstybinei ligonių kasai turtinės žalos. Taigi ir šiuo atveju nėra nustatytų sąlygų visumos, kurioms esant būtų galima kaltinamosios R. L. atžvilgiu paskirti švelnesnę negu įstatymo numatyta bausmę. (Kauno apygardos teismo nuosprendis Nr. 1A-280-175/2015).

38LR BK 135 str. 1 d. numatyta vienintelė bausmė – laisvės atėmimas iki 10 metų. Esant šioms aplinkybėms teismas R. L. skiria laisvės atėmimo bausmę, jos dydį nustatant mažesnį nei baudžiamajame įstatyme numatytas šios bausmės vidurkis, kadangi yra nustatytos dvi atsakomybę lengvinančios aplinkybės, kaltinamoji augina mažametį vaiką, yra dirbanti, teigiamai charakterizuojama.

39Kadangi kaltinamoji kalta prisipažino visiškai ir buvo atliktas sutrumpintas įrodymų tyrimas, teismas vadovaujantis LR BK 64 1 str. nuostatomis, paskirtą bausmę mažina vienu trečdaliu (1/3).

40Nuo 2015 m. kovo 24 d. įsigaliojo BK 75 straipsnio pataisa, pagal kurią asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu ne daugiau kaip šešeriems metams už dėl neatsargumo padarytus nusikaltimus arba ne daugiau kaip ketveriems metams už vieną ar kelis tyčinius nusikaltimus (išskyrus labai sunkius nusikaltimus), teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą nuo vienerių iki trejų metų. Bausmės vykdymas gali būti atidėtas, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo.

41Pastebėtina, kad R. L. dėl padaryto nusikaltimo prisipažino nuo pat ikiteisminio tyrimo pradžios. Teismo posėdžio metu kaltinamoji neigiamai įvertino savo elgesį, yra dirbanti, anksčiau neteista, administracine tvarka nebausta, augina nepilnametę dukrą. Todėl teismas mano, kad bausmės tikslus įmanoma pasiekti ir atidėjus kaltinamajai R. L. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą. Atidėdamas kaltinamajai laisvės atėmimo bausmės vykdymą, teismas skiria jai įpareigojimus, padėsiančius kontroliuoti jos elgesį laisvėje, ne tik ribojantį kaltinamosios elgesį, bet kartu turintį auklėjamąjį, pataisomąjį poveikį (LR BK 75 str.).

42Vadovaujantis LR BPK 140 str., R. L. buvo laikinai sulaikyta nuo 2015-01-18 07.20 val. iki 2015-01-19 15.50 val. (54, 61 b. l.).

43R. L. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, teismo nuosprendžiui įsiteisėjus, naikintina (62-63 b. l.).

44Civilinis ieškovas Šiaulių teritorinė ligonių kasa pareiškė 341,28 Eur civilinį ieškinį dėl žalos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui atlyginimo, už nukentėjusiajam D. P. suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas. Civilinis ieškinys yra pagrįstas bylos medžiaga, todėl tenkinamas visiškai. Nustatyta, kad žala nukentėjusiojo D. P. sveikatai buvo padaryta R. L. kaltais veiksmais, todėl iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto už nukentėjusiajam suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas sumokėta suma – 341,28 Eur – priteistina iš kaltinamosios R. L..

45Daiktai, turintys reikšmės šiai nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: peilis ir 6 vnt. kraujo ėminių iš buto ( - ), perduoti Šiaulių apylinkės teismui kartu su baudžiamosios bylos Nr. 01-1-04144-15 medžiaga. (paketas Nr. 1), teismo nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikintini.

46Pagal LR BPK 106 str. 1 d. Kai įtariamajam, kaltinamajam ar nuteistajam buvo paskirta valstybės garantuojama teisinė pagalba, advokatui apmokama Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka. Šiaulių valstybinės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba pateikė pažymą dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų R. L., kurios sudaro 23,16 Eur., priteisimo. Šios teisinės pagalbos išlaidos yra pagrįstos, todėl priteistinos iš kaltinamosios R. L..

47Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297-299 straipsniais, 303 straipsnio 2 dalimi, 304-305 straipsniais, 307 straispnio 1 dalimi, 308 straipsniu

Nutarė

48R. L. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 28 straipsnio 3 dalį, 135 straipsnio 1 dalį ir nuteisti ją laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams.

49Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 1 straipsniu, šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti 8 (aštuonių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

50Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 65, 66 straipsniais, į bausmės laiką įskaityti R. L. laikino sulaikymo laiką nuo 2015-01-18 07.20 val. iki 2015-01-19 15.50 val. (2 paras).

51Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 str. 1 d., 2 d. 5 p., 7 p., 8 p., paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 1 (vieneriems) metams, įpareigojant per bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį dirbti, neišeiti iš namų nuo 22.00 val. iki 7.00 val., jeigu tai nesusiję su darbu ar mokslu, neišvykti už gyvenamosios vietos ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

52Bausmės vykdymo atidėjimo terminas skaičiuojamas nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

53Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

54Priteisti iš R. L. 341,28 Eur civilinį ieškinį Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos naudai.

55Priteisti iš R. L. 23,16 Eur antrinės teisinės pagalbos išlaidas valstybės naudai. (Antrinės teisinės pagalbos išlaidos mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), nurodant juridinio asmens kodą – 188659752, banką – AB ,,Swedbank“, įmokos kodą – 5630, mokėjimo paskirtį – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą).

56Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: peilį ir 6 vnt. kraujo ėminių iš buto ( - ), perduotus Šiaulių apylinkės teismui kartu su baudžiamosios bylos Nr. 01-1-04144-15 medžiaga. (paketą Nr. 1), teismo nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikinti.

57Nuosprendis per 20 dienų apeliacine tvarka nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Martynas Galvičius,... 2. sekretoriaujant Indrei Kučinskaitei,... 3. dalyvaujant prokurorei Laimutei Martinavičienei,... 4. kaltinamajai R. L.,... 5. advokatui Modestui Švažui,... 6. nukentėjusiajam D. P.,... 7. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 8. R. L., asmens kodas ( - ) gimusi ( - ), lietuvė, Lietuvos Respublikos... 9. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 10. R. L. 2015-01-18 laiko tarpe nuo 04.30 val. iki 05.30 val., tikslus laikas... 11. Kaltinamoji R. L. teisme kalta prisipažino visiškai ir parodė, kad įvykis... 12. Kadangi kaltinamoji kalta prisipažino visiškai ir sutiko, kad kiti įrodymai... 13. Be kaltinamosios prisipažinimo, jos kaltė įrodyta ir ikiteisminio tyrimo... 14. Nukentėjusysis D. P. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad su R. L. buvo... 15. Liudytoja T. G. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2015-01-18 apie 05.30... 16. Liudytoja I. D. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2015-01-17 apie 21.00... 17. Liudytoja O. P. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2015-01-17 apie 21.00... 18. Liudytoja Ž. P. ikiteisminio tyrimo metu parodė davė analogiškus parodymus... 19. Liudytoja R. V. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2014 metų liepos... 20. Liudytoja O. S. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2015-01-18 dirbo kartu su... 21. 2015-01-18 Šiaulių apskrities VPK Šiaulių miesto ir rajono PK tyrėjo... 22. 2015-01-18 įvykio vietos apžiūros protokolu, kuriuo užfiksuota įvykio... 23. Valstybinės teismo medicinos Šiaulių tarnybos skyriaus specialisto išvadoje... 24. 2015-04-20 daiktų apžiūros protokolu, kur užfiksuota ( - ), rasto ir paimto... 25. Asmens blaivumo testu R. L. 2015-01-18 8.19 val., nustatytas 1,62 prom.... 26. Valstybinės teismo medicinos Šiaulių tarnybos skyriaus specialisto išvadoje... 27. 2015-03-13 parodymų patikrinimo vietoje protokolu užfiksuota, R. L. parodymai... 28. Pagal LR BK 28 straipsnio 3 dalį būtinosios ginties ribos peržengiamos, kai... 29. Sprendžiant, ar asmens veiksmai buvo padaryti esant būtinosios ginties... 30. Pagal susiformavusią teismų praktiką kėsinimasis, nuo kurio galima... 31. Pagal BK 135 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas sužalojo ar susargdino... 32. Teismas, laikydamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 20... 33. Kaltinamosios R. L. gynėjas advokatas nurodė, kad kaltinamoji R. L. veikė... 34. Iš kaltinimo šalintina aplinkybė dėl R. L. vieno karto sudavimo peiliu D.... 35. Kaltinamosios R. L. atsakomybę lengvina tai, kad ji prisipažino padariusi... 36. Skirdamas bausmę R. L. už nusikalstamos veikos padarymą, teismas... 37. Pagal LR BK 28 str. 4 d. Būtinosios ginties ribas peržengęs asmuo atsako... 38. LR BK 135 str. 1 d. numatyta vienintelė bausmė – laisvės atėmimas iki 10... 39. Kadangi kaltinamoji kalta prisipažino visiškai ir buvo atliktas sutrumpintas... 40. Nuo 2015 m. kovo 24 d. įsigaliojo BK 75 straipsnio pataisa, pagal kurią... 41. Pastebėtina, kad R. L. dėl padaryto nusikaltimo prisipažino nuo pat... 42. Vadovaujantis LR BPK 140 str., R. L. buvo laikinai sulaikyta nuo 2015-01-18... 43. R. L. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti,... 44. Civilinis ieškovas Šiaulių teritorinė ligonių kasa pareiškė 341,28 Eur... 45. Daiktai, turintys reikšmės šiai nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:... 46. Pagal LR BPK 106 str. 1 d. Kai įtariamajam, kaltinamajam ar nuteistajam buvo... 47. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso... 48. R. L. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 28... 49. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 1 straipsniu, šiuo... 50. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 65, 66 straipsniais, į... 51. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 str. 1 d., 2 d. 5... 52. Bausmės vykdymo atidėjimo terminas skaičiuojamas nuo nuosprendžio... 53. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui... 54. Priteisti iš R. L. 341,28 Eur civilinį ieškinį Valstybinės ligonių kasos... 55. Priteisti iš R. L. 23,16 Eur antrinės teisinės pagalbos išlaidas valstybės... 56. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: peilį... 57. Nuosprendis per 20 dienų apeliacine tvarka nuo paskelbimo dienos gali būti...