Byla eB2-307-658/2019
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „R-oil company“ veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl bankroto

1Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs klausimą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „R-oil company“ veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl bankroto

Nustatė

2Kauno apygardos teismo 2017 m. balandžio 5 d. nutartimi UAB „R-oil company“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“. 2017 m. birželio 21 d. patvirtintas įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašas, kuris 2017 m. rugpjūčio 17 d., 2018 m. vasario 2 d., 2018 m. kovo 8 d. nutartimis buvo patikslintas. 2017 m. lapkričio 2 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

3BUAB „R-oil company“ bankroto administratorės įgaliotas asmuo pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos nurodydamas, kad atlikti visi bendrovės likvidavimo veiksmai, o kreditorių susirinkimas priėmė sprendimą įpareigoti administratorę kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos (2019 m. balandžio 26 d. kreditorių susirinkimo nutarimas 3 darbotvarkės klausimu).

4Kreditoriams apie teismo posėdį pranešta paskelbiant apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį specialiame interneto tinklalapyje (CPK 133 straipsnio 3 dalis, 235 straipsnio 6 dalis). Taip pat kreditoriams apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešė bankroto administratorė ir pateikė teismui tai patvirtinančius įrodymus (2019 m. gegužės 24 d. el. laiškas). Kreditoriai iki posėdžio dienos jokių prašymų teismui nėra pareiškę.

5Prašymas tenkintinas.

6Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalis numato, kad po to, kai bankroto administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

7Iš bylos duomenų ir bankroto administratorės įgalioto asmens ataskaitos nustatyta, kad administratorei buvo perduota tik dalis įmonės dokumentų, o turtas – bendrovei priklausęs automobilis buvo perimtas su antstolio pagalba. Administratorė patikrinusi perduotus bendrovės buhalterinius dokumentus nustatė, kad UAB „R-oil company“ sandoriai sudaryti per 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos buvo susiję su kasdiene bendrovės ūkine veikla, nėra priešingi įmonės veiklos tikslams ir negalėjo turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais. Taip pat administratorė nenustatė jokių tyčinio bankroto požymių.

8Byloje taip pat nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2017 m. spalio 30 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-2320-259/2019 priteisti BUAB „R-oil Company“ iš I. N. 12 584,68 Eur padarytai žalai atlyginti, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m birželio 19 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos. Pagal minėta sprendimą už akių iš I. N. buvo išieškoti 340,50 Eur. Likusi reikalavimo teisė į iš I. N. priteistą žalos atlyginimą, remiantis 2018 m. spalio 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimu, buvo parduota už 430,91 Eur.

9Bankroto bylos iškėlimo dieną įmonėje darbuotojų nebuvo, įmonė veiklos nevykdė. Registrų duomenimis įmonė turėjo vieną transporto priemonę, o nekilnojamųjų daiktų neturėjo. 2018 m. balandžio 6 d. kreditorių susirinkime nustatyta tvarka bendrovei priklausęs automobilis Jaguar XF Luxury Premium buvo parduotas už 8 050 Eur. Bankroto procedūros metu įmonė iš viso gavo 8 821,41 Eur, iš kurių buvo iš dalies padengtos administravimo išlaidos. Byloje liko nepatenkinti 154 015,33 Eur dydžio finansiniai kreditorių reikalavimai.

10Bankroto administratorės pateikta Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Kauno valdybos 2019 m. gegužės 20 d. pažyma Nr. (12.4)-AD5-8927 patvirtina, kad BUAB „R-oil Company“ su aplinkos apsaugos departamentu yra atsiskaičiusi.

11Kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar įrodymų, jog bankroto procedūra negali būti baigiama ir yra aplinkybių, dėl kurių ji turėtų būti tęsiama.

12Teismui patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazę nustatyta, jog bylų, kuriose BUAB „R-oil Company“ dalyvautų proceso šalimi, nėra.

13Sprendžiant dėl įmonės pabaigos teismas privalo patikrinti ar yra tiek formalusis, tiek materialusis pagrindas tokiam sprendimui priimti. Šiuo atveju matyti, jog formalusis pagrindas yra. Sprendžiant dėl materialiojo pagrindo buvimo spręstina, jog teismas gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (žr., pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; 2013 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; 2013 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013, ir kt.). Konkrečiai tai reiškia, jog teismas turi įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. Šiuo atveju, teismo vertinimu, byloje nėra įrodymų, jog įmonė turėtų daugiau turto ar kad būtų sandorių, kuriuos nuginčijus to turto daugiau atsirastų. Todėl atsižvelgiant į aukščiau paminėtas aplinkybes spręstina, jog yra ir materialusis pagrindas pripažinti įmonę pasibaigusia.

14Be to pažymėtina, jog vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie įrodymų dėl egzistavimo realios galimybės tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014; 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007).

15Taigi esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog administratorė atliko visus procedūrinius veiksmus, būtinus užbaigti bankroto procedūrą ĮBĮ 32 straipsnyje nustatytu pagrindu ir pripažinti įmonės veiklą pasibaigusia, o byloje esantys ir ištirti įrodymai nesudaro pagrindo konstatuoti, jog bankroto procedūrą būtų tikslinga tęsti. Todėl priimtinas sprendimas dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 149, 259, 268–270 straipsniais,

Nutarė

17pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „R-oil company“ (juridinio asmens kodas ( - )) veiklą pasibaigusia likvidavus dėl bankroto.

18Įpareigoti bankroto administratorę atlikti veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

19Įpareigoti bankroto administratorę sprendimo kopiją įteikti kreditoriams.

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis, teismo posėdyje rašytinio... 2. Kauno apygardos teismo 2017 m. balandžio 5 d. nutartimi UAB „R-oil... 3. BUAB „R-oil company“ bankroto administratorės įgaliotas asmuo pateikė... 4. Kreditoriams apie teismo posėdį pranešta paskelbiant apie teismo posėdžio... 5. Prašymas tenkintinas.... 6. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalis numato,... 7. Iš bylos duomenų ir bankroto administratorės įgalioto asmens ataskaitos... 8. Byloje taip pat nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2017 m. spalio 30 d.... 9. Bankroto bylos iškėlimo dieną įmonėje darbuotojų nebuvo, įmonė veiklos... 10. Bankroto administratorės pateikta Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos... 11. Kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar... 12. Teismui patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų... 13. Sprendžiant dėl įmonės pabaigos teismas privalo patikrinti ar yra tiek... 14. Be to pažymėtina, jog vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant... 15. Taigi esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog administratorė... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32... 17. pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „R-oil company“... 18. Įpareigoti bankroto administratorę atlikti veiksmus, numatytus Įmonių... 19. Įpareigoti bankroto administratorę sprendimo kopiją įteikti kreditoriams.... 20. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...