Byla 2A-213/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Marytės Mitkuvienės ir Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, dalyvaujant tretiesiems asmenims kreditoriams L. K. , J. T. , viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiųjų asmenų kreditorių J. T. , S. G. ir L. K. apeliacinius skundus dėl Šiaulių apygardos teismo 2006 m. gruodžio 5 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. B2-188-368/2006 dėl bankrutavusios akcinės bendrovės „Mažeikių elektrotechnika” pabaigos, taip pat trečiojo asmens kreditoriaus L. K. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2006 m. gruodžio 12 d. nutarties, kuria ištaisytas rašymo apsirikimas Šiaulių apygardos teismo 2006 m. gruodžio 5 d. sprendime.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Šiaulių apygardos teismas 2001 m. gruodžio 11 d. nutartimi iškėlė AB ,,Mažeikių elektrotechnika“ bankroto bylą. 2002 m. spalio 31 d. nutartimi teismas pripažino AB „Mažeikių elektrotechnika” likviduojama dėl bankroto.

4Šiaulių apygardos teismas 2006 m. sausio 25 d. nutartimi nustatė, kad bankrutavusios AB „Mažeikių elektrotechnika“ bankrotas yra tyčinis, įpareigojo bankroto administratorių patikrinti bankrutavusios įmonės sandorius, sudarytus per 5 metų laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo. Šią nutartį Lietuvos apeliacinis teismas 2006 m. spalio 5 d. nutartimi paliko nepakeistą.

5Bankrutavusios AB „Mažeikių elektrotechnika” administratorius prašė priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos, nes įmonė turto neturi, sandorių, kuriuos reikėtų pripažinti negaliojančiais, nenustatyta.

6Kreditoriai J. T. , L. K. prašė šį administratoriaus prašymą atmesti, nes dar yra nagrinėjamos baudžiamosios bylos, kuriose sprendžiamas buvusių šios įmonės vadovų atsakomybės klausimas, o bankrutavusi įmonė yra pripažinta žalos patyrusiu asmeniu, taip pat yra sandorių, dėl kurių pripažinimo negaliojančiais administratorius turi kreiptis į teismą.

7Šiaulių apygardos teismas 2006 m. gruodžio 5 d. sprendimu pripažino, kad akcinės bendrovės „Mažeikių elektrotechnika“ veikla pasibaigė.

8Teismo sprendime nurodoma, kad iš bankrutavusios AB „Mažeikių elektrotechnika“ administratoriaus prašymo, įmonės likvidacinio balanso, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Mažeikių rajono agentūros pažymos, įmonės kreditorių komiteto 2005 m. rugpjūčio 4 d. posėdžio protokolo Nr. 14 matyti, kad įmonė veiklos nevykdo, turto ir pajamų neturi. Iš įmonės kreditorių komiteto 2006 m. lapkričio 20 d. posėdžio protokolo Nr. 15 matyti, kad kreditorių komitetas pakartotinai įpareigojo bankroto administratorių kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos. Kreditorių J. T. ir L. K. reikalavimai įpareigoti administratorių teismine tvarka ginčyti įmonės veiklos tikslams prieštaraujančius sandorius yra nepagrįsti, nes nustačius, kad AB „Mažeikių elektrotechnika” bankrotas yra tyčinis bei įpareigojus administratorių patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per 5 metų laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, ginčytinų sandorių nebuvo nustatyta.

9Apeliaciniu skundu trečiasis asmuo kreditorius J. T. prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2006 m. gruodžio 5 d. sprendimą, priimti naują sprendimą, kuriuo atmesti administratoriaus prašymą dėl įmonės pabaigos. Apeliacinį skundą J. T. grindžia šiais motyvais:

101. Teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje yra esminių klaidų. Teismas nepagrįstai nurodė, kad bankroto byla AB „Mažeikių elektrotechnika” iškelta 2001 m. spalio 3 d., o įmonė likviduota 2002 m. spalio 31 d. Bankroto byla bendrovei buvo iškelta 2001 m. gruodžio 11 d., o 2002 m. spalio 31 d. nutartimi bendrovė pripažinta likviduojama, o ne likviduota.

112. Teismas nepagrįstai rėmėsi 2006 m. lapkričio 20 d. kreditorių komiteto posėdžio protokolu Nr. 15, kuriuo komitetas įpareigojo administratorių kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos. Visuotinis kreditorių susirinkimas nesuteikė kreditorių komitetui teisės kreiptis dėl įmonės pabaigos.

123. Teismas nepagrįstai nenagrinėjo L. K. prašymo, įregistruoto prieš teismo posėdį, neleido pasisakyti teismo posėdyje, taip pažeisdamas CPK 12, 13, 14, 15, 17 straipsnius ir 42 straipsnio 1 dalį.

134. Teismas nepagrįstai nurodė, kad pripažinus AB „Mažeikių elektrotechnika” bankrotą tyčiniu, nebuvo nustatyta ginčytinų sandorių. Mažeikių apylinkės teisme dėl neteisėtų sandorių nagrinėjama baudžiamoji byla Nr. 1-144-636/2006, iškelta buvusiems AB „Mažeikių elektrotechnika” administracijos vadovams. Mažeikių rajono apylinkės prokuratūra atlieka ikiteisminį tyrimą dėl nuskalstamo AB „Mažeikių elektrotechnika” bankroto organizavimo ir vykdymo. AB „Mažeikių elektrotechnika” veiklos pabaiga negali būti svarstoma bei pripažįstama, kol nebus baigtos baudžiamosios bylos, panaikinti neteisėti sandoriai.

14Apeliaciniu skundu trečiasis asmuo kreditorius S. G. prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2006 m. gruodžio 5 d. sprendimą, priimti naują sprendimą, kuriuo atmesti administratoriaus prašymą.

15Apeliacinį skundą S. G. grindžia šiais motyvais:

161. AB „Mažeikių elektrotechnika” bankroto administratoriaus 2002 m. rugsėjo 23 d. ataskaita yra nepasirašyta, nepatvirtinta bendrovės kreditorių susirinkimo bei teismo. Šioje ataskaitoje nenurodyta, kad prieš AB „Mažeikių elektrotechnika” bankroto bylos iškėlimą ji UAB „Baltic elektrical motors company“ perdavė 711 objektų ilgalaikio turto, kad 2001 m. gruodžio mėnesį turto buvo parduota už 1 600 000 Lt. Perduodant turtą buvo pažeidžiamos kreditorių teisės ir CK 6.66 straipsnis, nes turtą perdavė AB „Mažeikių elektrotechnika” direktorius S. Kovaliov, o nupirko šios bendrovės direktorė finansams G. K. . Be to, bankroto administratorius nepagrįstai iki 2003 m. rugpjūčio 20 d. pardavinėjo areštuotą bendrovės turtą, o gautų iš parduoto turto pinigų nepervedė pirmosios eilės kreditoriams.

172. Teismas neatsakė į daugelį kreditorių J. T. ir L. K. prašymų ir padarė daug procesinių pažeidimų.

18Apeliaciniu skundu trečiasis asmuo kreditorius L. K. prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2006 m. gruodžio 5 d. sprendimą, priimti naują sprendimą, kuriuo atmesti administratoriaus prašymą dėl įmonės pabaigos.

19Apeliacinį skundą L. K. grindžia šiais motyvais:

201. Teismas nepagrįstai nurodė, kad bankroto byla AB „Mažeikių elektrotechnika” iškelta 2001 m. spalio 3 d., o ši įmonė likviduota 2002 m. spalio 31 d. Bankroto byla bendrovei yra iškelta 2001 m. gruodžio 11 d., o 2002 m. spalio 31 d. nutartimi bendrovė pripažinta likviduotina, o ne likviduota.

212. Teismas nepagrįstai rėmėsi kreditorių komiteto 2006 m. lapkričio 20 d. posėdžio protokolu Nr. 15, kuriuo komitetas įpareigojo administratorių kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos. Bendrovės kreditorių susirinkimas įmonės pabaigos klausimą spręsti pasiliko sau.

223. Teismas nepagrįstai nenagrinėjo jo prašymo įpareigoti administratorių ginčyti išvardintus neteisėtus sandorius teismui, prašymo nepriimti nutarties dėl bankroto pabaigos. Teismas nepagrįstai nenagrinėjo ankstesnio prašymo, paduoto 2005 m. gruodžio 28 d. Teismas pažeidė CPK 12, 13, 14, 15, 17 straipsnius ir 42 straipsnio 1 dalį. Teismo sprendime neatsispindi L. K. prašymai, taip pat ir J. T. baigiamosiose kalbose išreikštas prašymas. Teismas nepagrįstai nurodė, kad jis prašė įpareigoti administratorių ginčyti teismui įmonės tikslams prieštaraujančius sandorius.

234. Iki bankroto bylos bendrovei iškėlimo buvo parduota 711 ilgalaikio turto objektų UAB „Baltic elektrical motors company“, kurių 90 proc. jau vėl yra parduoti. Administratorius neginčijo nei vieno sandorio, kurio pagrindu teismas pripažino įmonės bankrotą tyčiniu. Nors teismas 2001 m. lapkričio 29 d. nutartimi areštavo bendrovės turtą, kurį panaikino tik 2003 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi, tačiau administratorius šio draudimo nepaisė ir nepagrįstai pardavinėjo areštuotą bendrovės turtą.

24Priėmęs L. K. apeliacinį skundą, kuriame, be kita ko, buvo akcentuota į klaidas skundžiamame 2006 m. gruodžio 5 d. sprendime, pirmosios instancijos teismas 2006 m. gruodžio 12 d. nutartimi konstatavo, kad 2006 m. gruodžio 5 d. sprendime buvo padarytas rašymo apsirikimas dėl bankroto bylos iškėlimo AB ,,Mažeikių elektrotechnika“ datos. Bankroto byla šiai bendrovei iškelta 2001 m. gruodžio 11 d., o sprendime per apsirikimą nurodyta, kad byla iškelta 2001 m. spalio 3 d. Vadovaudamasis CPK 276 straipsniu teismas 2006 m. gruodžio 12 d. nutartimi ištaisė rašymo klaidą 2006 m. gruodžio 5 d. sprendimo aprašomojoje dalyje, nurodydamas, kad bankroto byla AB „Mažeikių elektrotechnika“ iškelta 2001 m. gruodžio 11 d.

25Atskiruoju skundu kreditorius L. K. prašo panaikinti 2006 m. gruodžio 12 d. nutartį dėl rašymo klaidos teismo 2006 m. gruodžio 5 d. sprendime ištaisymo ir priimti naują nutartį. Nurodo, kad teismas sprendime padarytą klaidą dėl bankroto bylos iškėlimo datos nustatė rašytinio proceso tvarka, nedalyvaujant proceso dalyviams, nors apie šią klaidą apeliaciniame skunde nurodė kreditorius L. K. . Neaišku, kokiais įstatymo straipsniais vadovavosi teismas, pasisavindamas kreditoriaus L. K. atliktą darbą nustatant teismo sprendime padarytą klaidą, kuri klaidina kreditorius, teismus ir visuomenę. Be to, teismas, siųsdamas apeliantui procesinius dokumentus, lydraštyje nurodė, kad ,,Šiaulių apygardos teismas siunčia civilinę bylą Nr. 2-188-368/2006 dėl UAB ,,Mažeikių elektrotechnika“ bankroto pabaigos su kreditoriaus L. K. apeliaciniu skundu dėl Šiaulių apygardos teismo 2006-12-05 sprendimo.“ (t. 12, b. l. 20). AB ir UAB yra skirtingų statusų įmonės, todėl toks įrašas, kaip UAB ,,Mažeikių elektrotechnika“, klaidina bylos dalyvius, teismus, teisininkus ir visuomenę.

26Apeliaciniai skundai ir atskirasis skundas tenkintini iš dalies.

27Dėl teismo 2006 m. gruodžio 5 d. sprendimo, kuriuo pripažinta bankrutavusios AB „Mažeikių elektrotechnika“ veiklos pabaiga

28Pirmosios instancijos teismo sprendimas dėl AB „Mažeikių elektrotechnika“ pabaigos naikintinas, nes jis priimtas neišanalizavus ir neįvertinus visų reikšmingų tokio sprendimo priėmimui aplinkybių, konkrečios bankroto bylos kontekste pernelyg formaliai įvertinus administratoriaus prašymą dėl galimybės šiame bankroto proceso etape pripažinti atsakovo veiklą pasibaigusia.

29Iš bankroto teisinių santykių kylančios bylos nagrinėjamos pagal civilinio proceso taisykles ieškininės ginčo teisenos tvarka, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 str. 1 d., Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 1 d.). Įmonių bankroto procesą reguliuoja 2001 m. kovo 20 d. Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ). AB „Mažeikių elektrotechnika“ bankroto byla iškelta Šiaulių apygardos teismo 2001 m. gruodžio 11 d. nutartimi, įsiteisėjusia 2002 m. sausio 31 d. Teismo 2002 m. spalio 31 d. nutartimi bankrutuojanti AB „Mažeikių elektrotechnika“ pripažinta likviduojama dėl bankroto. Pažymėtina, kad priėmus nutartį dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir paskelbimo likviduojama, bankroto bylos nagrinėjimas nepasibaigia, tokios įmonės bankroto procesas tęsiamas pagal ĮBĮ nustatytus reikalavimus, bankroto procedūros papildomos veiksmais, kurie turi būti atliekami likviduojant bankrutavusią įmonę. Tinkamai įvykdžius visas būtinas bankroto procedūras, įskaitant ir veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės likvidavimu, atsiranda pagrindas administratoriui teikti ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte ir 32 straipsnio 4 dalyje nustatytus dokumentus ir prašyti įmonės bankroto bylą nagrinėjantį teismą spręsti dėl bankrutavusios įmonės pabaigos. Kaip jau minėta, bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK nustatytas ieškinio teisenos taisykles, todėl šiose bylose taip pat reikia laikytis CPK XV skyriaus reikalavimų teismo sprendimų priėmimo tvarkai ir sprendimų turiniui. Bankroto byloje spręsdamas klausimą dėl įmonės pabaigos teismas turi išanalizuoti visas sprendimo priėmimui galinčias turėti reikšmės faktines aplinkybes, ištirti ir įvertinti tokio sprendimo priėmimo galimybę patvirtinančius įrodymus ir jais remiantis pagrįsti savo išvadas (CPK 263, 265 str. 1 d. nuostatos). Teismo sprendimo dėl įmonės pabaigos argumentai turi atitikti CPK 270 straipsnio 4 dalies reikalavimus. Išanalizavusi bylos aplinkybes bei įvertinusi skundžiamo sprendimo turinį teisėjų kolegija padarė išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nusprendė pripažinti AB „Mažeikių elektrotechnika“ veiklos pabaigą iš esmės nenustatęs ir neįvertinęs, ar šiame bankroto bylos nagrinėjimo etape tokiam sprendimui priimti buvo pakankamas faktinis ir teisinis pagrindas. Kaip pagrindą, pakankamą pripažinti AB „Mažeikių elektrotechnika“ pabaigą, teismas įvardijo administratoriaus prašymą, administratoriaus sudarytą įmonės likvidacinį balansą, pažymą iš aplinkos apsaugos institucijos, taip pat kreditorių komiteto pavedimą administratoriui kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos. Gavęs iš bankrutavusios įmonės administratoriaus dokumentus, formaliai būtinus sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos, teismas gali priimti atitinkamą sprendimą tuo atveju, kada nelieka abejonių, jog visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai atlikti ir bankroto procedūros baigtos tinkamai, išnaudotos visos galimybės kuo geriau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus. Tokios aplinkybės turi būti itin kruopščiai aiškinamos tais atvejais, kai kreditorius ar kreditoriai teikia argumentus dėl to, jog bankroto procedūros atliktos ar užbaigtos netinkamai, jog administratorius (likvidatorius) neišnaudojo visų galimybių tenkinant kreditorių reikalavimus, jog priimti sprendimą dėl bankrutavusios įmonės pabaigos dar nėra pakankamo pagrindo. Panaši faktinė situacija susidarė šioje konkrečioje bankroto byloje.

30Svarstydamas, ar pakanka teisinių ir faktinių prielaidų skelbti bankrutavusios AB „Mažeikių elektrotechnika“ pabaigą, pirmosios instancijos teismas turėjo įvertinti tą aplinkybę, kad paskutiniuoju metu šios įmonės bankroto procesas įgavo specifinį pobūdį. Tam tiesioginę įtaką turėjo šios įmonės bankroto pripažinimas tyčiniu. ĮBĮ 20 straipsnyje nustatyta, jog jeigu bankroto bylą nagrinėjantis teismas nustato tyčinį bankrotą, administratorius privalo patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per 5 metų laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, ir pareikšti ieškinius įmonės bankroto bylą nagrinėjančiame teisme dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais. Būtent šių veiksmų privalomam atlikimui numatytas tyčinio bankroto institutas, nes per ilgesnį laikotarpį sudarytų įmonės sandorių išsamiu patikrinimu ir įvertinimu galima pasiekti, jog būtų pašalintos arba sušvelnintos tos neigiamos pasekmės bankrutuojančiai ar bankrutavusiai įmonei bei jos kreditoriams, kurios kilo dėl tyčinio įmonės privedimo prie bankroto. Pirmosios instancijos teismas šioje bankroto byloje priėmė sprendimą dėl įmonės pabaigos neišsiaiškinęs, ar iš tikrųjų bankroto administratorius tinkamai atliko ĮBĮ 20 straipsnyje numatytą pareigą po to, kai įsiteisėjo teismo nutartis dėl AB „Mažeikių elektrotechnika“ bankroto pripažinimo tyčiniu. AB „Mažeikių elektrotechnika“ kreditoriai L. K. , J. T. , Z. G. , S. Š. , J. P. nuo pat bankroto bylos šiai įmonei iškėlimo kėlė klausimus dėl kai kurių įmonės sandorių pagrįstumo ir teisėtumo įvertinimo. Kreditorius L. K. 2003 m. kovo 15 d. pareiškime bankroto bylą nagrinėjančiam teismui prašė AB „Mažeikių elektrotechnika“ bankrotą pripažinti tyčiniu ir įvardijo konkrečius įmonės sandorius, kurie pripažintini negaliojančiais (T. 6, b. l. 151-155). Tas pačias aplinkybes jis išdėstė 2005 m. gegužės 24 d. prašyme, o 2005 m. gruodžio 21 d. pateikė neteisėtų, jo nuomone, įmonės sandorių suvestinę (T. 9, b. l. 3-14, 115-121). Dar 2002 m. lapkričio 7 d. nutartimi teismas buvo paskyręs AB „Mažeikių elektrotechnika“ veiklos auditą, kurio metu turėjo būti įvertinami įmonės 1997 – 2001 m. sudaryti sandoriai (T. 5, b. l. 159-161). 2003 m. balandžio 9 d. nutartimi paskirta ūkinė finansinė ekspertizė atsakyti į klausimus dėl turto perleidimo ir kitų sandorių galimo nepagrįstumo, jų nuostolingumo bankrutuojančiai įmonei (T. 7, b. l. 152-153). 2005 m. birželio 3 d. teismo ekspertizės išvadose išdėstyta, kada ir kokie įmonės sudaryti sandoriai galimi vertinti kaip ekonomiškai nenaudingi ir nuostolingi (T. 8, b. l. 147-219). Neatsižvelgus į šias išvadas, neįvertinus jų bankroto bylą nagrinėjančiame teisme, bankroto administratorius jau 2005 m. rugpjūčio 18 d. kreipėsi į teismą su prašymu dėl bankrutavusios AB „Mažeikių elektrotechnika“ pabaigos ir įmonės išregistravimo, pateikdamas likvidacinį balansą, aplinkos apsaugos institucijos pažymą ir kreditorių komiteto posėdžio, kuriame pasiūlyta administratoriui kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos, protokolą (T. 8, b. l. 235-238). Kartu su minėtu administratoriaus prašymu nebuvo pateikta jokios informacijos, kaip administratorius vykdė ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 punkte numatytą funkciją, taip pat bankroto bylą nagrinėjančio teismo 2002 m. rugsėjo 26 d. posėdžio protokoline nutartimi duotą pavedimą dėl sandorių patikrinimo (T. 5. b. l. 63). Teismo 2006 m. sausio 25 d. nutartimi AB „Mažeikių elektrotechnika“ bankrotas pripažintas tyčiniu (T. 11, b. l. 28-30). Esminiai įmonės privedimo prie bankroto tyčia požymiai yra įmonei nuostolingų sandorių sudarinėjimas, turto perleidimas kitiems asmenims, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais. Pripažindamas AB „Mažeikių elektrotechnika“ bankrotą tyčiniu, teismas rėmėsi teismo ekspertizės išvadomis, kuriose, be kita ko, kaip jau ir minėta, buvo nurodyta apie ekonomiškai nenaudingų, nuostolingų sandorių sudarymą. Bankroto bylą nagrinėjančio teismo nutartyje dėl tyčinio bankroto padaryta išvada, kad šiais bei kitais veiksmais nemokios įmonės veikla buvo sąmoningai nukreipta dar labiau pabloginti jos turtinę padėtį. Teismo nutartis dėl tyčinio bankroto įsiteisėjo 2006 m. spalio 5 d. (T. 11, b. l. 208-212), todėl nuo nutarties įsiteisėjimo dienos formaliai turėjo būti pradėtas vykdyti įstatyme bei šioje nutartyje administratoriui nustatytas įpareigojimas patikrinti bankrutavusios įmonės sandorius, sudarytus per 5 metus iki bankroto bylos iškėlimo. Praėjus pusantro mėnesio nuo nutarties dėl tyčinio bankroto įsiteisėjimo administratorius vėl kreipėsi į teismą su prašymu spręsti dėl įmonės pabaigos. Šiame prašyme nurodyta, kad administratorius patikrino įmonės sandorius per 5 metų laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo ir kreditoriams pateikė ataskaitą (T. 11, b. l. 234). Prie prašymo pridėta kopija kreditorių komiteto 2006 m. lapkričio 20 d. posėdžio protokolo Nr. 15 (T. 11, b. l. 235). Protokole fiksuojama, kad administratoriaus įgaliotas asmuo pateikė ataskaitą apie įmonėje vykdytus sandorius per penkis metus iki bankroto bylos iškėlimo. Nurodoma, jog sandorių, dėl kurių reiktų kreiptis į teismą, kad pripažinti juos negaliojančiais, nenustatyta. Kreditorių komitetas nutarė ataskaitą patvirtinti. Vertinant skundžiamo sprendimo motyvus matyti, kad pirmosios instancijos teismui pakako tik kreditorių komiteto posėdžio protokole Nr. 15 fiksuojamos trumpos informacijos bei administratoriaus įgalioto asmens žodinių paaiškinimų teismo posėdyje padaryti išvadai, jog kreditorių J. T. ir L. K. reikalavimai dėl kai kurių įmonės sudarytų sandorių ginčijimo yra nepagrįsti. Teisėjų kolegijos nuomone, tokia teismo išvada yra skubota, paremta formaliais motyvais, nes administratoriaus veiksmai peržiūrint įmonės sandorius, ypač tuos, kuriuos prašo ginčyti kai kurie kreditoriai, iš esmės nebuvo teismo analizuoti ir vertinti. Tyčinio bankroto atveju bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės sandorių peržiūrėjimas ir vertinimas yra reikšminga ir svarbi bankroto proceso dalis, ji reikalauja ypatingo dėmesio. Teisėjų kolegijos nuomone, buvo tikslinga pareikalauti iš administratoriaus pateikti teismui veiklos peržiūrinti ir patikrinant įmonės per 5 metus sudarytus sandorius ataskaitą, apie kurią minima kreditorių komiteto 2006 m. lapkričio 20 d. posėdžio protokole, ir tik po to daryti teisines išvadas dėl administratoriaus pozicijos, kuria remiantis teigiama, jog nėra ginčytinų sandorių. Pirmosios instancijos teismo 2006 m. lapkričio 22 d. posėdyje administratoriaus įgaliotas asmuo aiškino, kad įmonės sandoriai, sudaryti po 1998 metų, nekelia jokių įtarimų. Būtina išsiaiškinti, kuo remiantis administratorius daro tokias išvadas, jeigu įmonės veiksmų ir sandorių, sudarytų 1999-2001 metais analizė ir vertinimas sudarė vieną iš pagrindų pripažinti įmonės tyčinį bankrotą. Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. spalio 5 d. nutarties, kuria palikta galioti pirmosios instancijos teismo nutartis dėl tyčinio bankroto, motyvuose įvardijami konkretūs įmonės sudaryti sandoriai, kurie įvertinti kaip ypač nenaudingi AB „Mažeikių elektrotechnika“, taip pat faktai, liudijantys apie buvusios įmonės vadovybės siekimą perleisti įmonės turtą, nesilaikant kreditorinių reikalavimų patenkinimo eiliškumo, išskiriant kelis kreditorius ir taip sumažinant kitų kreditorių galimybes gauti savo reikalavimų patenkinimą (T. 11, b. l. 211-212). Pareikšdamas ieškinius dėl įmonės sudarytų sandorių nuginčijimo, įmonės administratorius gina ne tik bankrutuojančios įmonės, bet ir šios įmonės kreditorių interesus. Administratoriaus pareikšto ieškinio nagrinėjimo rezultatai gali turėti didelę įtaką kreditorių reikalavimų patenkinimo dydžiui. Ieškinių pareiškimas ir jų nagrinėjimas negali būti laikomi aplinkybėmis, nepagrįstai stabdančiomis bankrutavusios įmonės likvidavimo procesą, nes bankrutuojančios įmonės turto masę sudaro ne tik realus turtas, bet ir reikalavimo teisės bankrutuojančios įmonės skolininkams. Reikalavimo teisės, kaip ir realus įmonės turtas, gali būti parduodamos vykdant bankrutavusios įmonės likvidavimo procedūras. Pirmosios instancijos teismas nesvarstė kreditoriaus J. T. paaiškinimų ir byloje esančių duomenų apie vykstančius baudžiamųjų bylų teisminį nagrinėjimą bei ikiteisminį tyrimą, kuriose, pasak šio kreditoriaus, bankrutavusi AB „Mažeikių elektrotechnika“ yra pripažinta nukentėjusiuoju ir žalos patyrusiu asmeniu. Mažeikių apylinkės prokuratūroje atliekamas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 73-0-020-01, kur tam tikri asmenys įtariami nusikalstamais veiksmais padarę AB „Mažeikių elektrotechnika“ turtinę žalą už 3 951 977,46 Lt (T. 9, b. l. 64, T. 12, b. l. 35), Mažeikių rajono apylinkės teisme nagrinėjama baudžiamoji byla Nr. 1-144-636(06)/2006, kurioje AB „Mažeikių elektrotechnika“ pripažinta civiliniu ieškovu (T. 12, b. l. 28-34). Būtina apsvarstyti ir įvertinti, kokią įtaką AB „Mažeikių elektrotechnika“ kreditorių reikalavimų patenkinimo mastui gali turėti baudžiamųjų bylų baigtis, kuriose, be kitų klausimų, turi būti sprendžiama ir dėl turtinės žalos, padarytos AB „Mažeikių elektrotechnika“, atlyginimo priteisimo. Priėmus sprendimą dėl bankrutavusios AB „Mažeikių elektrotechnika“ pabaigos, šis juridinis asmuo bus išregistruotas iš juridinių asmenų registro ir nustos egzistuoti (CK 2.95 str. 3 d. nuostata). Ši bendrovė, kaip juridinis asmuo ir ūkio subjektas nustotų egzistuoti, kurio net ir formaliai nebūtų galima atkurti. Likvidavus bendrovę, jos teisių ir pareigų perėmimas taip pat negalimas. Esant objektyviai tokios teisinės situacijos susidarymo galimybei, turi pagrindą kreditoriaus J. T. atskirajame skunde išdėstyti argumentai, kad nagrinėjamose bylose juridiškai nebeliktų nukentėjusiojo asmens arba civilinio ieškovo, kaip teisinių santykių subjekto, nebebūtų kam priteisti žalos atlyginimą, kuris galėtų būti panaudotas atsiskaitymams su bankrutavusios įmonės kreditoriais. Šias aplinkybes būtina patikrinti bei įvertinti ir tik po to spręsti, ar šiame bankroto bylos proceso etape yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.

31Remiantis išdėstytais motyvais Šiaulių apygardos teismo 2006 m. gruodžio 5 d. sprendimas naikintinas, o klausimas dėl galimybės tenkinti administratoriaus prašymą ir priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 159 str. 1 d., 265 str. 1 d., 326 str. 1 d. 4 p., 329 str. 1 d.).

32Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad apeliantų L. K. ir S. G. atskiruosiuose skunduose išdėstyti teiginiai apie tariamai neteisėtus administratoriaus veiksmus parduodant areštuotą bankrutuojančios AB „Mažeikių elektrotechnika“ turtą yra nepagrįsti. Pasak apeliantų, administratorius iki 2003 m. rugpjūčio 20 d. neturėjo teisės pardavinėti jokio administruojamos bendrovės turto, nes visas turtas buvo areštuotas bankroto bylą nagrinėjančio teismo 2001 m. lapkričio 29 d. nutartimi, o areštas panaikintas 2003 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi (T. 1, b. l. 27, T. 8, b. l. 49). Pažymėtina, kad 2001 m. lapkričio 29 d. nutartis dėl turto arešto, kaip laikinosios apsaugos priemonės, buvo priimta ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalies 5 punkto pagrindu, todėl galiojo tik iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo. Nutartis dėl AB „Mažeikių elektrotechnika“ bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjo 2002 m. sausio 31 d., todėl nuo šios dienos bankroto administratorius, vadovaudamasis ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 3 punkto, 14 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis galėjo disponuoti bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės turtu ir piniginėmis lėšomis. Byloje nėra duomenų, kad bankroto bylą nagrinėjantis teismas arba kreditorių susirinkimas (kreditorių komitetas) būtų apribojęs administratoriaus teisę disponuoti visu AB „Mažeikių elektrotechnika“ turtu ar kuria nors jo dalimi. Apeliantų L. K. ir S. G. skunduose nurodytais argumentais pripažinti, kad iki 2003 m. rugpjūčio 20 d. disponuodamas administruojamos įmonės turtu (jį parduodamas) administratorius elgėsi neteisėtai, nėra pagrindo.

33Dėl 2006 m. gruodžio 12 d. nutarties klaidų teismo sprendime ištaisymo klausimu

34Teismo sprendimo teisėtumą bei pagrįstumą turi teisę tikrinti ir vertinti tik aukštesnės instancijos teismas. Sprendimą priėmęs teismas neturi teisės pats jį panaikinti ar pakeisti. CPK 276 straipsnyje nustatyta taisyklė, pagal kurią ištaisyti sprendime esančius rašymo apsirikimus ar aiškias aritmetines klaidas gali ir pats sprendimą priėmęs teismas. Pagal CPK 276 straipsnio 2 dalį rašymo apsirikimai sprendime gali būti taisomi tiek teismo iniciatyva, tiek byloje dalyvaujančių asmenų pareiškimu. Tai nekeičia paties klaidos ištaisymo fakto esmės ir reikšmės.

35Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismui buvo pagrindas taisyti aiškias rašymo klaidas 2006 m. gruodžio 5 d. sprendime. Priimdamas skundžiamą 2006 m. gruodžio 12 d. nutartį teismas ištaisė aiškią klaidą dėl bankroto bylos AB „Mažeikių elektrotechnika“ iškėlimo neteisingos datos įrašymo teismo sprendime. Skundžiama nutartimi atliktas teismo klaidos 2006 m. gruodžio 5 d. sprendime ištaisymas nepakeitė sprendimo esmės. Ištaisymų klausimas sprendžiamas rašytinio proceso tvarka, todėl byloje dalyvaujantys asmenys į teismo posėdį nekviečiami ir jame nedalyvauja (CPK 276 str. 2 d., 153 str. 2 d.). Remiantis išdėstytais motyvais negalima sutikti su L. K. apeliavimu į tai, jog teismas ištaisymų teismo sprendime klausimą sprendė rašytinio proceso tvarka ir neaišku, kokiu įstatymu vadovavosi.

36Nors L. K. atskirojo skundo argumentai nesudaro pakankamo pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo 2006 m. gruodžio 12 d. nutartį, tačiau ši nutartis negali būti palikta galioti dėl kito atsiradusio teisinio pagrindo. Kaip jau pažymėta, pirmosios instancijos teismo 2006 m. gruodžio 12 d. nutartimi buvo ištaisomos klaidos neįsiteisėjusiame 2006 m. gruodžio 5 d. sprendime. Tokia nutartis tapo sudedamąja teismo 2006 m. gruodžio 5 d. sprendimo dalimi. Šia apeliacinės instancijos teismo nutartimi pirmosios instancijos teismo 2006 m. gruodžio 5 d. sprendimas yra panaikinamas. Neįsiteisėjusio pirmosios instancijos teismo sprendimo panaikinimas apeliacine tvarka sudaro pagrindą panaikinti šios instancijos teismo priimtą nutartį dėl klaidų tokiame sprendime ištaisymo.

37Apeliantas L. K. atskirajame skunde taip pat nurodo ir į netikslumus jam atsiųstame pirmosios instancijos teismo lydraštyje. Toks teismo dokumentas negali būti skundo objektas ir apeliacijos dalykas (CPK 301 str.), todėl dėl jo teisėjų kolegija nepasisako.

38Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

39Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2006 m. gruodžio 5 d. sprendimą ir klausimą dėl galimybės priimti sprendimą dėl bankrutavusios AB „Mažeikių elektrotechnika“ pabaigos perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

40Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2006 m. gruodžio 12 d. nutartį dėl klaidos teismo sprendime ištaisymo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Šiaulių apygardos teismas 2001 m. gruodžio 11 d. nutartimi iškėlė AB... 4. Šiaulių apygardos teismas 2006 m. sausio 25 d. nutartimi nustatė, kad... 5. Bankrutavusios AB „Mažeikių elektrotechnika” administratorius prašė... 6. Kreditoriai J. T. , L. K. prašė šį administratoriaus prašymą atmesti, nes... 7. Šiaulių apygardos teismas 2006 m. gruodžio 5 d. sprendimu pripažino, kad... 8. Teismo sprendime nurodoma, kad iš bankrutavusios AB „Mažeikių... 9. Apeliaciniu skundu trečiasis asmuo kreditorius J. T. prašo panaikinti... 10. 1. Teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje yra esminių klaidų. Teismas... 11. 2. Teismas nepagrįstai rėmėsi 2006 m. lapkričio 20 d. kreditorių komiteto... 12. 3. Teismas nepagrįstai nenagrinėjo L. K. prašymo, įregistruoto prieš... 13. 4. Teismas nepagrįstai nurodė, kad pripažinus AB „Mažeikių... 14. Apeliaciniu skundu trečiasis asmuo kreditorius S. G. prašo panaikinti... 15. Apeliacinį skundą S. G. grindžia šiais motyvais:... 16. 1. AB „Mažeikių elektrotechnika” bankroto administratoriaus 2002 m.... 17. 2. Teismas neatsakė į daugelį kreditorių J. T. ir L. K. prašymų ir... 18. Apeliaciniu skundu trečiasis asmuo kreditorius L. K. prašo panaikinti... 19. Apeliacinį skundą L. K. grindžia šiais motyvais:... 20. 1. Teismas nepagrįstai nurodė, kad bankroto byla AB „Mažeikių... 21. 2. Teismas nepagrįstai rėmėsi kreditorių komiteto 2006 m. lapkričio 20 d.... 22. 3. Teismas nepagrįstai nenagrinėjo jo prašymo įpareigoti administratorių... 23. 4. Iki bankroto bylos bendrovei iškėlimo buvo parduota 711 ilgalaikio turto... 24. Priėmęs L. K. apeliacinį skundą, kuriame, be kita ko, buvo akcentuota į... 25. Atskiruoju skundu kreditorius L. K. prašo panaikinti 2006 m. gruodžio 12 d.... 26. Apeliaciniai skundai ir atskirasis skundas tenkintini iš dalies.... 27. Dėl teismo 2006 m. gruodžio 5 d. sprendimo, kuriuo pripažinta bankrutavusios... 28. Pirmosios instancijos teismo sprendimas dėl AB „Mažeikių... 29. Iš bankroto teisinių santykių kylančios bylos nagrinėjamos pagal civilinio... 30. Svarstydamas, ar pakanka teisinių ir faktinių prielaidų skelbti... 31. Remiantis išdėstytais motyvais Šiaulių apygardos teismo 2006 m. gruodžio 5... 32. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad apeliantų L. K. ir S. G.... 33. Dėl 2006 m. gruodžio 12 d. nutarties klaidų teismo sprendime ištaisymo... 34. Teismo sprendimo teisėtumą bei pagrįstumą turi teisę tikrinti ir vertinti... 35. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismui buvo pagrindas... 36. Nors L. K. atskirojo skundo argumentai nesudaro pakankamo pagrindo naikinti... 37. Apeliantas L. K. atskirajame skunde taip pat nurodo ir į netikslumus jam... 38. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 39. Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2006 m. gruodžio 5 d. sprendimą ir... 40. Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2006 m. gruodžio 12 d. nutartį dėl...