Byla e2-1114-117/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Milašienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiųjų asmenų uždarosios akcinės bendrovės „Infomedia“ ir uždarosios akcinės bendrovės „FCR Media Lietuva“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 24 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. e2-4280-340/2015 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Mano būstas LT“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Lintel“ ieškinius atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus energija“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Infomedia“, uždaroji akcinė bendrovė „FCR Media Lietuva“, uždaroji akcinė bendrovė „Mano būstas LT“, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Lintel“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė įpareigoti atsakovą UAB „Vilniaus energija“ pateikti teismui trečiojo asmens UAB „Infomedia“ atsakovui pateiktą neįprastai mažos kainos pagrindimą; panaikinti atsakovo sprendimus viešajame pirkime Nr.147260: 1) nustatyti pasiūlymų eilę, 2) laimėjusiu pripažinti UAB „Infomedia“ ir UAB „FCR Lietuva pasiūlymą“. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – stabdyti viešojo pirkimo procedūras, įpareigoti atsakovą nesudaryti ir nevykdyti sutarties dėl paslaugų pirkimo pagal atsakovo Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio 2014 m. spalio 23 d. protokolu patvirtintas supaprastintų skelbiamų derybų sąlygas „Skambučių centro paslaugos“. Nurodė, kad nepritaikius byloje laikinųjų apsaugos priemonių yra tikimybė, kad iki teismo sprendimo šioje byloje priėmimo viešasis pirkimas bus baigtas, sudarant viešojo pirkimo sutartį su kitu tiekėju ir tokiu būdu galintis būti palankus ieškovui teismo sprendimas šioje byloje liktų neįvykdytas arba jo įvykdymas iš esmės pasunkėtų, o ieškovo teisė būtų apginta tik formaliai.

4Ieškovas UAB „Mano būstas LT“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti neteisėtu atsakovo atliktą tiekėjo UAB „Infomedia“ neįprastai mažos kainos pagrindimo vertinimą ir priimtą sprendimą pripažinti šį pagrindimą tinkamu, kaip prieštaraujantį Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymui (toliau – VPĮ) ir kitiems teisės aktams, nediskriminavimo principui; pripažinti neteisėtu atsakovo 2015 m. kovo 4 d. raštu „Dėl atsakymo į pretenziją“ Nr.001-02-5352 priimtą sprendimą atmesti pretenziją, kaip prieštaraujantį teisės aktams, skaidrumo ir nediskriminavimo principams; pripažinti neteisėta atsakovo sprendimu sudaryta pasiūlymų eilę ir sprendimą laimėjusiu pripažinti tiekėjo UAB „Infomedia“ ir UAB „FCR Lietuva“ pasiūlymą, kaip pateiktą už nepagrįstai mažą kainą. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – stabdyti atsakovo supaprastintų skelbiamų derybų būdu vykdomo „Skambučių centro paslaugų pirkimo“ procedūras. Nurodė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būtų pažeistos ne tik jo teisės ir teisėti interesai, bet ir viešasis interesas, nes viešojo pirkimo sutartis būtų sudaryta su tiekėju, kuris dar šios sutarties sudarymo momentu nesugebės tinkamai vykdyti sutarties už nepagrįstai mažą kainą. Ieškovas pažymėjo, kad pagal derybų sąlygas, sutarties galiojimo terminas 36 mėnesiai, todėl perkančiosios organizacijos vykdomas pirkimas yra tęstinis ir turės ilgalaikes teisines pasekmes, todėl turi būti užtikrinta, kad iš neteisėtų pirkimo procedūrų, nebus sudaryta viešojo pirkimo sutartis.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2015 m. kovo 24 d. nutartimi ieškovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino, sustabdė atsakovo supaprastintų skelbiamų derybų būdu vykdomą viešąjį pirkimą Nr. 147260 „Skambučių centro paslaugos“, įpareigojo atsakovą nesudaryti ir nevykdyti sutarties dėl nurodytų paslaugų pirkimo. Ta pačia nutartimi teismas sujungė civilines bylas Nr. e2-4280-340/2015 ir e2-4280-340/2015 į vieną bylą.

7Teismas nurodė, kad ieškovai pareikštais ieškiniais iš esmės siekia dalyvauti atsakovo organizuojamame pirkime, todėl ieškovų teisės į teisminę gynybą požiūriu pirkimo procedūrų sustabdymas yra svarbus procesine prasme, nes pagal VPĮ viešasis pirkimas laikomas pasibaigusiu, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas pirkimo laimėtojas. Taip pat teismas nurodė, kad nesustabdžius pirkimo procedūrų, ieškovų teisminės gynybos būdų sumažėtų, tačiau pažymėjo, kad visiško teismo sprendimo neįvykdymo rizikos konstatuoti negalima, nes ieškovai galėtų pasinaudoti kitais savo teisių pažeidimo būdais.

8Teismas pažymėjo, kad byloje nėra duomenų, jog operatyviai neįvykus ginčo pirkimui, iš esmės nukentės pirkimui skirto finansavimo bei sklandaus atsakovo tiesioginių funkcijų (šilumos tiekimo vartotojams) įgyvendinimas. Taip pat teismas atsižvelgė į tarp šalių kilusio ginčo pobūdį bei, preliminariai įvertinęs ieškovų argumentus, pripažino pagrįstais ieškovų teiginius, kad, jeigu iki teismo sprendimo įsiteisėjimo nebūtų sustabdytos pirkimo procedūros, atsakovas galėtų sudaryti pirkimo sutartį ir tokiu atveju priimtas šioje byloje teismo sprendimas realiai neužtikrintų pakankamos ieškovų interesų apsaugos.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

10Tretieji asmenys UAB „Infomedia“ ir UAB „FCR Media Lietuva“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 24 d. nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir ieškovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos laikantis ekonomiškumo ir efektyvumo principais bei viešuoju interesu. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad ekonomiškumo principas reiškia, jog pirkimų procedūrų stabdymas turi būti ekonomiškai tikslingas, pirkimo procedūros negali būti sustabdomos, jeigu jas vykdant perkančioji organizacija ar tiekėjas patirtų didesnių nuostolių už tuos, kuriuos galėtų patirti ieškinį pateikęs tiekėjas. Taigi teismas privalo įvertinti, kokie neigiami ekonominiai padariniai gali kilti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims, jei viešojo pirkimo procedūros stabdomos. Nagrinėjamu atveju, uždraudus perkančiajai organizacijai tęsti pirkimo procedūras, pastaroji priversta toliau pirkti „Skambučių centro paslaugas“ iš ieškovo UAB „Lintel“, kurio šiuo metu atsakovui teikiamų paslaugų kaina yra apie 20,27 eurocentų/min, kai šiame pirkime apeliantai šią paslaugą pasiūlė beveik trečdaliu mažesne kaina. Taigi, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, perkančioji organizacija visą bylinėjimosi laikotarpį patirs trečdaliu didesnes išlaidas.
  2. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia viešąjį interesą. Atsakovas yra viešasis juridinis asmuo, teikiantis gyventojams šildymo ir karšto vandens paslaugas, o teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, yra verčiamas patirti didesnes sąnaudas, dėl ko nuketės visi Vilniaus miesto gyventojai, kuriems dėl šios civilinės bylos atsiradusios padidėjusios atsakovo veiklos išlaidos tiesiogiai atsilieps šildymo bei karšto vandens paslaugų kainos padidėjimui.
  3. Ieškovas UAB „Lintel“ paduodamas ieškinį, kuriame nurodė, jog apeliantai pateikė nepagrįstai žemą paslaugų kainą, elgiasi nesąžiningai, nes šis tiekėjas kitame viešajame skambučių paslaugų pirkime, vykdytame Vyriausios rinkimų komisijos, pasiūlė perkančiajai organizacijai tokią paslaugų kainą, kuri praktiškai nesiskiria nuo apeliantų šiame ginčo pirkime pasiūlytos kainos. Tai rodo, kad ieškinys visiškai nepagrįstas.
  4. Ieškovas UAB „Lintel“ ir trečiasis asmuo UAB „Infomedia“ dalyvauja daugelyje viešųjų pirkimų, tarpusavyje konkuruodami ir analogiškose situacijose, kuomet UAB „Infomedia“ skundžia perkančiosios organizacijos sprendimus, naudingus UAB „Lintel“, teismai UAB „Infomedia“ prašymų taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkina. O tai yra akivaizdus lygiateisiškumo ir proporcingumo principų pažeidimas.

11Atsakovas UAB „Vilniaus energija“ atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, jog sutinka su skundo argumentais ir prisideda prie atskirojo skundo. Pažymi, kad ieškovų prašymai taikyti laikinąsias apsaugos priemones pažeidžia viešąjį interesą, šalių interesų pusiausvyrą, paneigia visuomenės teisėtus interesus, nes atsakovo klientų aptarnavimas telefonu nebus atliekamas mažiausiomis sąnaudomis.

12Ieškovas UAB „Mano būstas“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas priėmė motyvuotą nutartį, išsamiai pasisakydamas tiek dėl grėsmės teismo sprendimo įvykdymui, jei pirkimo procedūros nebūtų sustabdytos, tiek dėl viešųjų interesų konkurencijos. Apeliantai nepagrįstai nurodo, kad perkančioji organizacija patirs trečdaliu didesnes išlaidas, toliau pirkdama paslaugas iš UAB „Lintel“. Atsakovo vykdomas pirkimas yra tęstinis, turės ilgalaikes teisines pasekmes, todėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir atsakovui sudarius sutartį su tiekėju, kuris dar iki sutarties sudarymo bus nepajėgus jos įvykdyti, tiek perkančiajai organizacijai, tiek Vilniaus miesto gyventojams būtų padaryta žymiai didesnė žala. Taigi neigiami padariniai būtų žymiai didesni negu tie, kuriuos nurodo apeliantas. Be to, viešųjų pirkimų reglamentavimas yra nukreiptas į greitą šio pobūdžio bylų išnagrinėjimą. Apeliantų argumentas, kad dėl šios civilinės bylos atsiradusios padidėjusios perkančiosios organizacijos veiklos išlaidos tiesiogiai atsilieps šildymo ir karšto vandens kainos padidėjimui yra nepagrįstas jokiais objektyviais paskaičiavimais. Byloje nėra duomenų, kad operatyviai neįvykus pirkimui, iš esmės nukentės pirkimui skirtas finansavimas bei sklandus atsakovo tiesioginių funkcijų įgyvendinimas. Be to, apeliantai nepagrįstai šį viešąjį pirkimą lygina su kitu viešuoju pirkimu, nes ginčo pirkimo techninėse specifikacijose keliami aukšti reikalavimai, kurie nėra identiški tiems, kurie nustatyti apeliantų nurodytame kitame viešajame pirkime.

13Ieškovas UAB „Lintel“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti. Nurodo, kad atskirajame skunde nurodyti motyvai susiję išimtinai su vienu iš ieškovu – UAB „Lintel“, todėl darytina išvada, kad antrojo ieškovo UAB „Mano būstas LT“ prašymo pagrindu pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių tretieji asmenys neginčija. Apeliantai nepateikė jokių įrodymų, kad dėl skundžiamos nutarties priėmimo atsakovas didins šildymo bei karšto vandens paslaugų kainas ir tai yra nelogiška, nes skambučių paslaugų kainos dėl nutarties priėmimo nepadidėjo – jos liko tokios, kokios buvo iki nutarties priėmimo. Be to, apeliantai nepagrįstai lygina pasiūlymų, pateiktų viešiesiems pirkimams, kuriuose buvo perkamos skirtingos paslaugos, kainas. Apeliantų nurodytos Vyriausiosios rinkimų komisijos vykdytame viešajame pirkime perkamos paslaugos buvo skirtos trumpalaikiam projektui, kurio vidutinės pokalbio trukmės yra nedidelės, todėl ir paslaugų savikaina ir kaina buvo žemesnės. Atsakovas vykdo viešąjį pirkimą tęstiniam projektui, kurio metu aptarnaujamas didelis skambučių srautas, o paslaugos teikėjo darbuotojai turi suteikti skambinančiajam plataus turinio informaciją, todėl ir paslaugų savikaina bei kaina yra didesnės. Apeliantų nurodytos kitos bylos, kurioje laikinosios apsaugos priemonės nebuvo pritaikytos, faktinės aplinkybės yra skirtingos nei nagrinėjamoje byloje.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

16Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas patenkino ieškovų prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir sustabdė atsakovo supaprastintų skelbiamų derybų būdu vykdomą viešąjį pirkimą „Skambučių centro paslaugos“, įpareigojo atsakovą nesudaryti ir nevykdyti sutarties dėl nurodytų paslaugų pirkimo.

17Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatą, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios teisės normos, kurios taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo viešųjų pirkimų bylose. CPK 4237 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas viešųjų pirkimų bylose be CPK 145 straipsnio 1 dalyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių taip pat gali sustabdyti viešojo pirkimo konkurso procedūras, įpareigoti perkančiąją organizaciją nesudaryti viešojo pirkimo sutarties ir taikyti kitas laikinąsias apsaugos priemones. Pagal to paties straipsnio 1 dalies nuostatą, teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose taiko vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais ir viešuoju interesu. Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės viršytų jų teikiamą naudą. Taigi CPK 144 straipsnio 1 dalyje ir CPK 4237 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų teisinių nuostatų analizė leidžia daryti išvadą, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose, iš pradžių yra preliminariai įvertinamas ieškinio reikalavimo pagrįstumas. Nustačius, kad ieškinys yra prima facie (preliminariai) pagrįstas, nustatinėjama, ar egzistuoja grėsmė galutiniu teismo sprendimu galimai patenkintų ieškinio reikalavimų įvykdymui, o nustačius šios grėsmės egzistavimą – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels didesnės žalos, nei laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas.

18Taigi, teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas. Tuomet kiti su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu susiję kriterijai tampa teisiškai nereikšmingi, kadangi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo reikia atmesti kaip nepagrįstą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011). Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, aplinkybė, jog iki klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išnagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme yra iš esmės išspręsta byla pirmosios instancijos teisme ir ieškinys atmestas, net jeigu šis sprendimas neįsiteisėjo, turi būti vertinama kaip preliminariai sudaranti pagrindą manyti, kad pagal ieškinį pirkimo procedūros negali būti stabdomos, o jeigu jos yra sustabdytos, žemesnės instancijos teismo nutartis turi būti panaikinta (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012, 2014 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1793/2014). Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Vilniaus apygardos teismas 2015 m. birželio 9 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-4280-340/2015 atmetė ieškovų ieškinius atsakovui dėl perkančios organizacijos sprendimų panaikinimo. Nors šis sprendimas neįsiteisėjęs, tačiau ši aplinkybė apeliacinės instancijos teismui sudaro pakankamą pagrindą išvadai, jog šiuo atveju nėra poreikio laikinųjų apsaugos priemonių taikymui dėl ieškinio prima facie nepagrįstumo (CPK 144 str. 1 d.).

19Kiti apeliantų argumentai šiuo atveju teisiškai nereikšmingi, apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

20Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

21Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 24 d. nutarties dalį, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytas atsakovo UAB „Vilniaus energija“ supaprastintų skelbiamų derybų būdu vykdytas viešasis pirkimas Nr. 147260 „Skambučių centro paslaugos“, atsakovas įpareigotas nesudaryti ir nevykdyti sutarties dėl nurodytų paslaugų pirkimo.

22Ieškovų prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Lintel“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė... 4. Ieškovas UAB „Mano būstas LT“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. kovo 24 d. nutartimi ieškovų prašymą... 7. Teismas nurodė, kad ieškovai pareikštais ieškiniais iš esmės siekia... 8. Teismas pažymėjo, kad byloje nėra duomenų, jog operatyviai neįvykus ginčo... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 10. Tretieji asmenys UAB „Infomedia“ ir UAB „FCR Media Lietuva“ atskirajame... 11. Atsakovas UAB „Vilniaus energija“ atsiliepime į atskirąjį skundą... 12. Ieškovas UAB „Mano būstas“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 13. Ieškovas UAB „Lintel“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundą... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas patenkino ieškovų... 17. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatą, teismas dalyvaujančių byloje ar... 18. Taigi, teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 19. Kiti apeliantų argumentai šiuo atveju teisiškai nereikšmingi, apeliacinės... 20. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 21. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 24 d. nutarties dalį, kuria... 22. Ieškovų prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti....