Byla 2-1793/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Gudžiūnienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „A. Ž. ir Ko“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. liepos 30 d. nutarties dalies, kuria panaikintos laikinosios apsaugos priemonės viešųjų pirkimų byloje, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-1408-513/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „A. Ž. ir Ko” ieškinį atsakovui Skuodo rajono savivaldybės administracijai dėl viešojo pirkimo komisijos neteisėtų sprendimų panaikinimo, byloje dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Telšių statyba“.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas: 1) pripažinti atsakovo ir trečiojo asmens 2014-06-16 viešojo pirkimo Nr. 148196 sutartį negaliojančia; 2) panaikinti atsakovo 2014-06-13 sprendimą dėl ieškovo 2014-06-12 pretenzijos atmetimo; 3) atsakovo 2014-06-16 sprendimą, kuriuo atsisakyta nagrinėti ieškovo 2014-06-16 pretenziją; 4) atsakovės sprendimą dėl pirkimo pasiūlymų eilės sudarymo ir pirkimo laimėtojo nustatymo; 5) pripažinti, kad pirkimo dalyviai UAB „Telšių statyba“, UAB „Gora“, ir UAB „Litcon“ neatitinka pirkimo konkurso sąlygų 12.5 punkto kvalifikacinio reikalavimo; 6) grąžinti šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį; 7) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo pirkimo sutarties su trečiuoju asmeniu vykdymą.

6Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. liepos 3 d. nutartimi nustatęs ieškinio trūkumus, laikė kad yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir ieškinio trūkumai nekliudo išnagrinėti prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nes dalis dokumentų yra viešoje erdvėje (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase.asp?PID=175242.

72014-07-22 ieškovas pareiškimu atsisakė turtinio reikalavimo dėl viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia, ir prašė teismo: 1) panaikinti atsakovo 2014-06-13 sprendimą dėl ieškovo 2014-06-12 pretenzijos atmetimo; 2) panaikinti atsakovo 2014-06-16 sprendimą, kuriuo atsisakyta nagrinėti ieškovo 2014-06-16 pretenzija; 3) pripažinti nepagrįstais, todėl neteisėtais atsakovo sprendimą dėl pirkimo pasiūlymų eilės sudarymo ir pirkimo laimėtojo nustatymo; 4) pripažinti, kad pirkimo dalyviai UAB „Telšių statyba“, UAB „Gora“, ir UAB „Litcon“ neatitinka pirkimo konkurso sąlygų 12.5 punkto kvalifikacinio reikalavimo; 5) priteisti bylinėjimosi išlaidas (2 t., 65–66 b. l.).

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. liepos 30 d. nutartimi priėmė ieškovo pareiškimą dėl reikalavimų dalies atsisakymo ir bylą dėl reikalavimų pripažinti atsakovo ir trečiojo asmens 2014-06-16 pirkimo sutartį negaliojančia ir grąžinti šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį nutraukė. Taip pat panaikino Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. liepos 3 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones motyvuodamas tuo, kad ieškovas nebeginčija viešojo pirkimo sutarties, todėl draudimas vykdyti viešojo pirkimo sutartį nepagrįstai varžo sutarties šalių teises ir teisėtus interesus, sudaro tam tikrą grėsmę efektyviam biudžetinių lėšų panaudojimui, nes iki metų pabaigos turi būti atlikta statybos darbų už 1 mln. litų, priešingu atveju nepanaudotos lėšos turėtų būti grąžintos biudžetui. Siekiant išvengti didesnių nuostolių, nutartį leido vykdyti skubiai.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

11Ieškovas atskirajame skunde prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo pirkimo sutarties vykdymą. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

121. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones pripažino, kad ieškovo ieškinys preliminariai pagrįstas. Panaikinus atsakovo sprendimą dėl imperatyviųjų teisės normų pažeidimo, perkančiosios organizacijos sprendimo pagrindu sudarytos viešojo pirkimo sutarties galiojimas negali būti pateisinamas. Teismas, nustatęs, kad sandoris prieštarauja imperatyviosioms teisės normoms, turi ex officio pripažinti sandorį niekiniu ir negaliojančiu bei taikyti atitinkamus teisinius padarinius, neatsižvelgdamas į bylos dalyvių reikalavimus. Teismas pripažįsta sandorį niekiniu tiek bylos dalyviams pareiškus tokį reikalavimą, tiek jo nepareiškus, ir kiekvienu atveju sprendžia dėl niekinio sandorio teisinių padarinių, nes tik išsprendus dėl negaliojančio sandorio teisinių padarinių užbaigiamas ginčo sprendimas ir atkuriama teisinė taika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-505/2009). Todėl teismas nepagrįstai panaikino laikinąsias apsaugos priemones vadovaudamasis aplinkybe, kad ieškovas atsisakė dalies reikalavimų, t. y. neginčija pirkimo sutarties.

132. Teismas nepasisakė dėl to, kad teismo nuomonė dėl preliminariai palankaus ieškovui teismo sprendimo pasikeitė.

143. Pirkimo sutartį teismas turi pripažinti ex officio niekine ir negaliojančia net ir nesant ieškovo tokio o reikalavimo, vadovaujantis VPĮ 951 straipsnio 1 dalies 2 punktu, nes atsakovas ir trečiasis asmuo pirkimo sutartį sudarė pažeisdami VPĮ 941 straipsnio 2 dalyje numatytą draudimą pirkimo sutartį sudaryti anksčiau nei po 15 kalendorinių dienų po tos dienos, kai atsakovas išsiuntė ieškovui sprendimą dėl ieškovo 2014-06-12 pretenzijos. Atsakovas atsiliepime į ieškinį tvirtina, kad 2014-06-12 pretenzijos iš esmės nenagrinėjo, todėl neprivalėjo taikyti 15 kalendorinių dienų sutarties sudarymo atidėjimo termino, tačiau ieškiniu įrodyta, kad atsakovas de facto ir de jure ieškovo 2014-06-12 pretenziją nagrinėjo, o 2014-06-16 ieškovo pretenzijos nenagrinėjo (žr. ieškinio 5-6 l.). Tokiu būdu atsakovas pažeidė imperatyviuosius VPĮ reikalavimus, viešųjų pirkimų principus, o tai yra tiesioginis pagrindas pirkimo sutartį pripažinti negaliojančia ir spręsti klausimą dėl negaliojančio sandorio teisinių pasekmių.

154. Atsakovas išnagrinėjęs ieškovo 2014-06-12 pretenziją priėmė sprendimą ją atmesti, kaip nepagrįstą, tačiau neįrodė, kad UAB „Telšių statyba“, UAB „Gora“ ir UAB „Litcon“ pirkimo dalyviai atitiko Pirkimo konkurso sąlygų 12.5. punkte numatytą kvalifikacinį reikalavimą. Pasitvirtinus ieškovo reikalavimui minėtų pirkimo dalyvių kvalifikaciją pripažinti neatitinkančia pirkimo konkurso sąlygoms, atsakovo ir trečiojo asmens pirkimo sutartis teismo iniciatyva turi būti pripažinta niekine ir negaliojančia, nes ji prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, viešųjų pirkimų principams bei viešajam interesui, nepriklausomai nuo to, kad ieškovas nekelia tokio savarankiško reikalavimo.

165. Sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo, reikšminga aplinkybe taip pat yra tai, kad atsakovas neginčijo teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Todėl darytina išvada, kad atsakovas sutiko su pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis.

176. Teismas pripažino, kad ieškovas preliminariai pagrindė ieškinį, tikėtina, kad pažeidė viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus ir viešųjų pirkimų principus, todėl nėra pagrindo išvadai, kad neteisėtai sudaryta pirkimo sutartis gali pažeisti ar varžyti teisėtus atsakovo ar trečiojo asmens interesus, nes iš neteisėtų veiksmų negali kilti teisėtos pasekmės. Dėl tos pačios priežasties negalima sutikti su teismo vertinimu, kad pirkimo sutarties sudarymas su trečiuoju asmeniu ir vykdymo sustabdymas gali pakenkti efektyviam biudžetinių lėšų panaudojimui, nes sandorio, kuris yra sudarytas pažeidžiant imperatyvius VPĮ reikalavimus, viešųjų pirkimų principus, o tuo pačiu ir viešąjį interesą vykdymas negali būti pagrindu pripažinti, kad tokio sandorio vykdymo išdavoje biudžetinės lėšos yra naudojamos efektyviai.

18Atsakovas atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

191. Atsakovo nuomone, viešojo pirkimo konkurso sąlygos nebuvo pažeistos, sutartis su UAB „Telšių statyba” yra teisėta ir privalo būti vykdoma. Ieškovas, siekdamas pagrįsti savo, kaip tiekėjo atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams iš esmės siekia savo kvalifikacijos vertinimo ne pagal Konkurso sąlygose nustatytus kriterijus, o minimalius kvalifikacijos reikalavimus aiškinant plečiamai, palankiai tik ieškovui. Vadovaujantis Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 28 d. nutartimi, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2A-743/2010 buvo spręstas panašaus pobūdžio ginčas ir buvo pripažinta, kad perkančiosios organizacijos pareiga tiksliai laikytis paskelbtų pirkimo dokumentų - plečiamas jų sąlygų aiškinimas pažeistų tiekėjų teisėtų lūkesčių principą. Šiuo atveju toks aiškinimas suteiktų galimybę interpretuoti sąlygas ieškovui palankia linkme. Pats ieškovas taip pat, kaip ir kiti konkurso dalyviai suprato pirkimo sąlygas, pateikė dokumentus ir tik po kelių mėnesių nusprendė, kad kiti konkurso dalyviai neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų.

202. Atsakovas neginčijo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nutarties tikėdamasis, kad taip ginčas bus greičiau teismo išnagrinėtas, o ne dėl to, jog sutiko su laikinosiomis apsaugos priemonėmis.

213. Atsakovo nuomone ieškinys nepagrįstas, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas užkerta kelią laiku atlikti planuotus statybos darbus. Užsitęsus procedūroms, 1 mln. Lt (iš planuotų gauti 5 857 534 Lt) iki 2014 m. gruodžio 20 d. turėtų būti grąžintas kaip neįsisavintas. Statybos darbai tęsiasi jau 5 metus. Iki šių metų Lietuvos Respublikos Vyriausybė skirdavo tik po 200 tūkst. Lt ir tik didelių pastangų dėka šiemet buvo gautas 1 mln. Lt perkamiems darbams, todėl tokių lėšų neįsisavinimas būtų vertinamas, kaip nesugebėjimas įsisavinti jų, dėl ko kelis metus gali būti iš viso neskirtas finansavimas.

22Trečiasis asmuo atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti, kaip nepagrįstą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

231. Teismas teisingai taikė procesines teisės normas ir tinkamai bei išsamiai motyvavo nutartį.

242. Apelianto motyvai yra bendro pobūdžio, grindžiami tik apeliantui palankia teismų praktika, atskirais teisės principų aspektais, kuri nėra aprobuota ir aktuali visoms teismuose nagrinėjamoms tokio pobūdžio byloms.

253. Apeliantas visiškai nepasisakė dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindų, tikslų, neigiamų pasekmių proceso dalyviams bei valstybės biudžetui ir viešųjų pirkimų bylose taikomų principų, kuriais vadovaujantis teismas netaiko laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės viršytų jų teikiamą naudą.

264. Sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtina atsižvelgti į abiejų šalių interesus.

275. Sisteminis Viešųjų pirkimų įstatymo normų aiškinimas nesuponuoja neišvengiamos bylos baigties pirkimo sutarties pripažinimu negaliojančia net ir tuo atveju, jeigu nustatomi procedūros pažeidimai, todėl teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės pripažintinos neproporcinga priemone, gresiančia statybos užvilkinimu dėl ilgalaikio bylinėjimosi ir biudžeto lėšų švaistymo.

28IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

29Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria panaikintos laikinosios apsaugos priemonės, kuriomis buvo sustabdytas viešojo pirkimo sutarties su trečiuoju asmeniu vykdymas ieškovui atsisakius ieškinio reikalavimo pripažinti negaliojančia atsakovo su trečiuoju asmeniu sudarytą viešojo pirkimo sutartį, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

30CPK145 straipsnio 1 dalies 13 punkte nustatyta, kad teismas gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos ne tik CPK145 straipsnio 1 dalyje, bet ir kituose įstatymuose, kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. CPK 4237 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas viešųjų pirkimų bylose be CPK 145 straipsnio 1 dalyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių taip pat gali taikyti viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą, su pirkimo laimėtoju sudarytos viešojo pirkimo sutarties vykdymo sustabdymą ir kitas sprendimo įvykdymo užtikrinimo priemones. Viešųjų pirkimų bylose teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo/panaikinimo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (CPK 4237 str. 1 d.).

31Nagrinėjamu atveju teismas laikinąsias apsaugos priemones panaikino motyvuodamas tuo, kad ieškovas atsisakė reikalavimo pripažinti viešojo pirkimo sutartį negaliojančia, ir kad draudimas vykdyti viešojo pirkimo sutartį nepagrįstai varžo sutarties šalių teises, sudaro grėsmę efektyviam biudžetinių lėšų įsisavinimui. Ieškovas nesutinka su tokia pirmosios instancijos teismo pozicija nurodydamas, kad šiuo atveju neturi teisinės reikšmės ar ieškovas prašo pripažinti viešojo pirkimo sutartį negaliojančia, kadangi nustačius imperatyvių teisės normų pažeidimus vykdant viešojo pirkimo procedūras teismas ex officio turėtų spręsti dėl viešojo pirkimo sutarties pripažinimo niekine ir negaliojančia ir kitų padarinių, kadangi iš ne teisės negali kilti teisė. Apeliacinės instancijos teismas iš dalies sutinka su šiais apelianto argumentais.

32Teismų praktikoje pripažįstama, kad perkančiosios organizacijos veiksmų ir sprendimų panaikinimas pateisinamas tik dėl esminių pažeidimų, kuriais pažeidžiamos imperatyviosios VPĮ nuostatos. Imperatyviųjų teisės normų pažeidimas vykdant viešuosius pirkimus gali reikšti esminių įstatyme nustatytų taisyklių ar viešųjų pirkimų principų, dėl kurių buvo pažeistos nevaržomos konkurencijos sąlygos, pažeidimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-295/2007). Kadangi tokio pobūdžio viešojo pirkimo procedūrų pažeidimai pažeidžia ne tik privačius, bet ir viešuosius interesus, teismams nustačius šiuos pažeidimus, jau sudaryta viešojo pirkimo sutartis turėtų būti pripažinta niekine CK 1.80 straipsnio pagrindu. VPĮ 951 straipsnio 1 dalyje (Direktyvos 2007/66 2 d straipsnio 1 dalyje) įtvirtintos negaliojančio sandorio prezumpcijos, todėl jeigu perkančiosios organizacijos veiksmai atitinka pirmiau nurodytoje nuostatoje įtvirtintus perkančiosios organizacijos neteisėto elgesio pavyzdžius, teismas privalo visais atvejais spręsti dėl viešojo pirkimo sutarties negaliojimo, išskyrus VPĮ 952 straipsnio nuostatose įtvirtintas išimtis.

33Nagrinėjamu atveju ieškovas apeliuoja ne tik į VPĮ 952 straipsnio įtvirtintas išimtis, tačiau ginčija ir perkančiosios organizacijos sprendimą dėl pirkimo pasiūlymų eilės sudarymo ir pirkimo laimėtojo nustatymo, taip pat pirkimo dalyvių UAB „Telšių statyba“, UAB „Gora“, ir UAB „Litcon“ neatitikimo pirkimo konkurso sąlygų 12.5 punkto kvalifikaciniems reikalavimams, kuriuos nustačius teismas pagal pirmiau minėtą teisinį reglamentavimą ir teismų praktiką turėtų spręsti dėl viešojo pirkimo sutarties negaliojimo. Taigi apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto pozicija, kad ieškinio reikalavimo dėl viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia atsisakymas nesudaro savarankiško pagrindo panaikinti byloje jau taikytas laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis buvo uždrausta vykdyti viešojo pirkimo sutartį tokiu būdu užtikrinant ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Todėl apeliacinės instancijos teismas vertina laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį šioje proceso stadijoje.

34Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi, teismas, spręsdamas dėl poreikio taikyti laikinąsias apsaugos priemones visų pirma turi nustatyti, ar yra tikimybė, jog ieškovui gali būti priimtas palankus sprendimas. Jeigu preliminariai (lot. prima facie) įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus, teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas negalėtų būti priimtas, kartu tampa aišku, jog negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010). Teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas negalės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas tokio atsakovo atžvilgiu negalimas. Tuomet kiti su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu susiję kriterijai tampa teisiškai nereikšmingi, kadangi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo reikia atmesti kaip nepagrįstą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011).

35Pirmosios instancijos teismas preliminariai įvertinęs ieškinio pagrįstumą laikė, jog ieškinys pagrįstas ir taikė prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Pirmosios instancijos teismui skundžiama nutarties dalimi pasinaikinus taikytas laikinąsias apsaugos priemones ir apeliacinės instancijos teismui sprendžiant dėl šios nutarties dalies teisėtumo ir pagrįstumo pirmosios instancijos teismas jau yra išnagrinėjęs bylą iš esmės ir 2014 m. rugsėjo 1 d. sprendimu ieškinį atmetė konstatavęs ieškinio nepagrįstumą. Minėtas pirmosios instancijos teismo sprendimas ieškovo yra apskųstas apeliacine tvarka ir šiuo metu dar nėra įsiteisėjęs, tačiau ši aplinkybė apeliacinės instancijos teismui sudaro pakankamą pagrindą išvadai, jog šiuo atveju nėra poreikio laikinųjų apsaugos priemonių taikymui dėl ieškinio prima facie nepagrįstumo (CPK 144 str. 1 d.).

36Pagrindas operatyviai vykdyti viešojo pirkimo sutartį konstatuotinas dėl konkrečiai nustatytų projekto įgyvendinimo bei finansavimo terminų ir grėsmės prarasti finansavimą neapibrėžtam terminui, kas galėtų lemti projekto neįgyvendinimą apskritai ar esminį jo įgyvendinimo uždelsimą. Pasak atsakovo, užsitęsus viešojo pirkimo sutarties vykdymui, 1 mln. Lt (iš planuotų gauti 5 857 534 Lt) iki 2014 m. gruodžio 20 d. turėtų būti grąžintas kaip neįsisavintas. Statybos darbai tęsiasi jau penkerius metus. Iki šių metų Lietuvos Respublikos Vyriausybės skiriamas finansavimas būdavo žymiai mažesnis (buvo skirta po 200 tūkst. Lt); gavus 1 mln. Lt finansavimą perkamiems darbams, atsakovo nuomone, lėšų nepanaudojimas galėtų būti įvertintas kaip nesugebėjimas jas įsisavinti, o tai galėtų lemti naujo finansavimo neskyrimą keletą metų. Ieškovas neginčija šių aplinkybių. Taigi dėl ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių užsitęstų viešojo pirkimo sutarties vykdymas, kiltų grėsmė prarasti projektui paskirtą finansavimą. Nors šiuo atveju pirmosios instancijos teismo sprendimas dėl ginčo esmės, kuriuo ieškinys atmestas, dar nėra įsiteisėjęs, šioje byloje racionalumo ekonomiškumo kriterijus atitinka laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas, prioritetą suteikiant viešojo pirkimo sutarties vykdymui, nes viešojo pirkimo rezultatas – viešosios bibliotekos naujo pastato Skuode statyba – neabejotinai yra susijusi su viešuoju interesu. Kaip jau minėta, dėl ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių užsitęstų viešojo pirkimo sutarties vykdymas, kiltų grėsmė prarasti projektui paskirtą finansavimą, atsakovo vykdomas projektas gali likti neįgyvendintas, o tokiu būdu būtų pažeisti ne tik atsakovo ir trečiojo asmens interesai, tačiau ir visuomenės teisėti lūkesčiai (CPK 144 str., 4237str. 1–2 d.). Taigi įvertinus aplinkybę, kad ieškovui yra priimtas nepalankus sprendimas, byloje egzistuoja viešasis interesas ir galimybė prarasti naujo bibliotekos pastato statybos finansavimą, apeliacinis teismas sprendžia, kad šioje proceso stadijoje nėra teisinio pagrindo naikinti ar keisti skundžiamos teismo nutarties dalies.

37Kadangi kiti apelianto argumentai yra teisiškai nereikšmingi, apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

38Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

39Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. liepos 30 d. nutarties dalį, kuria panaikintos Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. liepos 3 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1408-513/2014 taikytos laikinosios apsaugos priemonės palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas: 1) pripažinti... 5. Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. liepos 3 d. nutartimi nustatęs ieškinio... 7. 2014-07-22 ieškovas pareiškimu atsisakė turtinio reikalavimo dėl viešojo... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. liepos 30 d. nutartimi priėmė ieškovo... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 11. Ieškovas atskirajame skunde prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo... 12. 1. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones pripažino, kad ieškovo... 13. 2. Teismas nepasisakė dėl to, kad teismo nuomonė dėl preliminariai... 14. 3. Pirkimo sutartį teismas turi pripažinti ex officio niekine ir... 15. 4. Atsakovas išnagrinėjęs ieškovo 2014-06-12 pretenziją priėmė... 16. 5. Sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 17. 6. Teismas pripažino, kad ieškovas preliminariai pagrindė ieškinį,... 18. Atsakovas atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti... 19. 1. Atsakovo nuomone, viešojo pirkimo konkurso sąlygos nebuvo pažeistos,... 20. 2. Atsakovas neginčijo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nutarties... 21. 3. Atsakovo nuomone ieškinys nepagrįstas, todėl laikinųjų apsaugos... 22. Trečiasis asmuo atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą... 23. 1. Teismas teisingai taikė procesines teisės normas ir tinkamai bei išsamiai... 24. 2. Apelianto motyvai yra bendro pobūdžio, grindžiami tik apeliantui palankia... 25. 3. Apeliantas visiškai nepasisakė dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 26. 4. Sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtina... 27. 5. Sisteminis Viešųjų pirkimų įstatymo normų aiškinimas nesuponuoja... 28. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 29. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria... 30. CPK145 straipsnio 1 dalies 13 punkte nustatyta, kad teismas gali imtis... 31. Nagrinėjamu atveju teismas laikinąsias apsaugos priemones panaikino... 32. Teismų praktikoje pripažįstama, kad perkančiosios organizacijos veiksmų ir... 33. Nagrinėjamu atveju ieškovas apeliuoja ne tik į VPĮ 952 straipsnio... 34. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 35. Pirmosios instancijos teismas preliminariai įvertinęs ieškinio pagrįstumą... 36. Pagrindas operatyviai vykdyti viešojo pirkimo sutartį konstatuotinas dėl... 37. Kadangi kiti apelianto argumentai yra teisiškai nereikšmingi, apeliacinės... 38. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 39. Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. liepos 30 d. nutarties dalį, kuria...