Byla 2-293-122/2013
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Elena Pauliukienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gelvora“ ieškinį atsakovui V. V. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė pareiškė reikalavimą priteisti iš atsakovo 656,92 Lt skolą, 2435,20 Lt delspinigių, 298,04 Lt ikiteisminio išieškojimo išlaidų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui apie iškeltą civilinę bylą bei ieškovės reikalavimus pranešta tinkamai, tačiau jis per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl ieškovės prašymas priimti sprendimą už akių tenkintinas (Civilinio proceso kodekso 123 straipsnio 4 dalis, 142 straipsnio 4 dalis ir 262 straipsnio 2 dalis).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Byloje pateiktų įrodymų formalus vertinimas sudaro pagrindą išvadai padaryti, kad reikalavimas yra pagrįstas (Civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 2 dalis). Nustatyta, kad 2001-08-17 tarp pirminės kreditorės UAB ,,Tele2“ ir atsakovo buvo sudaryta mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų teikimo sutartis Nr. ( - ). Pirminis kreditorius pateikė atsakovui sąskaitas-faktūras už suteiktas paslaugas bendrai 656,92 Lt sumai, kurių atsakovas sutartyje nustatytu terminu neapmokėjo. 2009-03-31 sutartimi Nr. ( - ) įsiskolinimo iš atsakovo reikalavimo teisė pirminės kreditorės UAB ,,Tele2“ buvo perleista naujajam kreditoriui – ieškovei.

6Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, pripažįstama, kad tarp reikalavimo perleidėjos UAB ,,Tele2“ ir atsakovo sudarytos sutarties pagrindu atsirado prievoliniai santykiai. Reikalavimo perleidėja sutarties pagrindu atsiradusias prievoles vykdė tinkamai. Atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė, taip pažeidė prievolės, atsiradusios jam tarp šalių sudarytos sutarties pagrindu, įvykdymo terminą. Todėl atsakovui yra pagrindas taikyti sutartinę civilinę atsakomybę, jis turi pareigą atlyginti prievolės pažeidimu ieškovei atsiradusius nuostolius, tai yra sumokėti įsiskolinimą už paslaugas ir netesybas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 3 dalis, 6.71 straipsnis, 6.245 straipsnio 1 dalis, 3 dalis, 6.350 straipsnio 1 dalis, 6.360 straipsnio 1 dalis, 6.716 straipsnio 4 dalis).

7Reikalavimo perleidėja savo reikalavimo teisę į turtinės žalos atlyginimą iš atsakovo perleido ieškovei, todėl atsakovas turi šią pareigą įvykdyti ieškovei. Aplinkybių, kad reikalavimas negalėjo būti perleistas ar pažeistų atsakovo interesus, nenustatyta (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.101-6.102 straipsniai).

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.73 straipsnį, teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius (LAT 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010-11-02 civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 2435,20 Lt delspinigių, kurie priskaičiuoti už laikotarpį nuo 2002-09-01 iki 2012-10-25. Teismo nuomone, atsižvelgiant į visumoje formuojamą teismų praktiką, vertinant šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, delspinigių suma yra neprotingai didelė, nes delspinigių dydis daugiau kaip tris kartus viršija pagrindinės skolos dydį. Tuo pagrindu, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo principais, delspinigiai mažintini, priteisiant 0,1 % dydžio delspinigius už 180 dienų laikotarpį, tai yra 118,25 Lt (656,92 Lt*0,1 %/dieną*180 dienų = 118,25 Lt) delspinigių.

9Ieškovės prašomas priteisti ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas sudaro darbuotojo užmokestis, darbo priemonės, kompiuterių nusidėvėjimas ir kt. Ieškovė nepateikia įrodymų, objektyviai pagrindžiančių aplinkybes, kad faktiškai šias išlaidas patyrė (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis). Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovė vykdo ūkinę – komercinę veiklą, kuriai yra būtini žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, todėl išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei-komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytomis išlaidomis. Tuo pagrindu pripažįstama, kad ieškovės reikalavimas dėl 298,04 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

10Ieškovei iš atsakovo yra pagrindas priteisti 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (Civilinio kodekso 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

11Ieškovei, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 102,00 Lt žyminio mokesčio yra priteistinos iš atsakovo (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 82 straipsnis, 93 straipsnio 1 dalis).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo V. V. 656,92 Lt (šeši šimtai penkiasdešimt šeši Lt 92 ct) skolos, 118,25 Lt (vienas šimtas aštuoniolika Lt 25 ct) delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme 2012-12-20 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 102,00 Lt (vienas šimtas du Lt 00 ct) žyminio mokesčio ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Gelvora“.

15Kitų ieškinio reikalavimų netenkinti.

16Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai