Byla e2-2658-723/2015
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius, sekretoriaujant Danguolei Dubakienei, nedalyvaujant šalims (jų atstovams),

2teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo AB SEB banko patikslintą ieškinį atsakovui A. V. (A. V.) dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3Ieškovas kreipdamasis į teismą nurodė, kad 2007-09-17 su atsakovu sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), pagal kurią buvo suteiktas 1 448,10 Eur vartojimo kreditas, nustatant dalinius kredito grąžinimus bei galutinį jo sugrąžinimo terminą iki 2009-09-16, tačiau skolininkas iki šiol bankui negražino 5 498,02 Eur skolos, iš kurių 1 220,78 Eur nesugrąžinto kredito, 697,07 Eur priskaičiuotų palūkanų bei 3 580,17 Eur delspinigių už laiku nesumokėtą kreditą ir palūkanas. Atsakovas pagal sutartį įsipareigojo mokėti 9,9 proc. metines palūkanas už panaudotą kreditą bei mokėti 0,1 procento delspinigius. Iki kreipimosi į teismą dienos atsakovas ieškovui buvo sumokėjęs 227,32 Eur kredito, 45,06 Eur palūkanų, 1,45 Eur delspinigių. Paskutinė įmoka atlikta 2008-02-23. Palūkanos ir delspinigiai skaičiuoti iki 2015-04-29. Iš viso laikotarpiu nuo 2007-09-17 iki 2015-04-29 priskaičiavo 742,13 Eur palūkanų (atsakovas iš jų sumokėjo 45,06 Eur) bei laikotarpiu nuo 2007-12-17 iki 2015-04-29 susidarė 3 580,17 Eur delspinigių.

42015-09-16 ieškovas pareiškimu (b.l. 45-46) atsisakė reikalavimo priteisti iš atsakovo 3 243,16 Eur delspinigių ir prašė grąžinti 75 procentus žyminio mokesčio nuo atsisakytos dalies, t.y. 54,70 Eur. Nurodė, jog atsisakymo nuo ieškinio dalies pasekmės ieškovui yra žinomos. Atsižvelgiant į atsisakytų reikalavimų dalį iš atsakovo reikalauja priteisti 2 254,86 Eur skolą (1 220,78 Eur kredito, 697,07 Eur palūkanų ir 337,01 Eur delspinigių), 50 Eur žyminį mokestį bei penkių procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, gautas prašymas byla nagrinėti ieškovo atstovui nedalyvaujant, todėl byla nagrinėjama ieškovui nedalyvaujant.

6Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį jam pranešta viešo paskelbimo būdu, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą, atsiliepimo į ieškinį negauta, todėl byla išnagrinėta atsakovui nedalyvaujant (LR ( - ) str. 2 d.).

7Byla iš dalies nutrauktina, kitoje dalyje ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Ieškovas atsisakė nuo reikalavimo priteisti 3 243,16 Eur delspinigių. Teismas, nustatęs, kad ieškovo atsisakymas nuo ieškinio dalies neprieštarauja įstatymui, nepažeidžia niekieno interesų, ieškovo atsisakymą nuo ieškinio dalies priima ir byla dalyje dėl 3 243,16 Eur delspinigių priteisimo iš atsakovo A. V. ieškovui AB SEB bankui nutrauktina (( - ) str. 1 d., 293 str. 1 d. 4 p.). Ieškovui atsisakius nuo reikalavimo priteisti 3 243,16 Eur delspinigių, jam grąžintini 75 procentai šiai ieškinio daliai tenkančio žyminio mokesčio, t.y. 54,70 Eur (CPK 87 str. 2 d.).

9Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str.).

10Byloje nustatyta, kad 2007-09-17 šalys sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), pagal kurią atsakovui iki 2009-09-16 suteikė 1 448,10 Eur (5 000 Lt) kreditą automobilio pirkimui; sutartyje nustatyta 9,90 procentų dydžio palūkanų norma; atsakovas sutartimi įsipareigojo kiekvieno mėnesio 17 dieną mokėti bankui kredito įmokas pagal grafiką (specialiosios dalies 2.6.p., bendrosios dalies 5.1 p.), o už kiekvieną uždelstą grąžinti kredito dalį ar sumokėti palūkanas dieną, mokėti 0,1 procentų dydžio delspinigius (5.3 p., 5.4 p.).

11Ieškovas, pagrįsdamas aplinkybes, jog atsakovas įmokas mokėjo tik iki 2008-02-23, pateikė delspinigių ir įmokų mokėjimo detalizavimo ataskaitą, iš kurios matyti, kad atsakovas ieškovui yra sumokėjęs 227,32 Eur (784,90 Lt) kredito, 45,06 Eur (155,58 Lt) palūkanų, 1,45 Eur (5,01 Lt) delspinigių. Pagal ieškovo 2015-05-05 pažymą, atsakovas ieškovui pagal 2007-09-17 Kredito sutartį Nr. ( - ) liko skolingas 5 498,02 Eur, iš jų 1 220,78 Eur kredito suma, 697,07 Eur palūkanos ir 3 580,17 Eur delspinigių už laiku nesumokėtą kreditą ir palūkanas. Ieškovas atsisakė nuo reikalavimo priteisti 3 243,16 Eur delspinigių, ir prašo priteisti iš viso 337,01 Eur delspinigių sumą.

12Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes bei surinktus įrodymus, darytina išvada, kad atsakovas pretenzijų dėl sutarties vykdymo nepareiškė, įsipareigojimų nesilaikė, t.y. sutartinių prievolių neįvykdė, todėl yra pagrindas reikalavimus dėl negrąžinto kredito ir nesumokėtų palūkanų tenkinti, priteisti iš atsakovo A. V. 1 220,78 Eur negrąžinto kredito ir 697,07 Eur palūkanų (LR CK 6.37 str., 6.38 str., 6.59 str., 6.63 str., 6.71 str., 6.200 str., 6.205 str., 6. 873-6.874 str., 6.886 str.).

13Asmuo, neįvykdęs arba netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 str. 2 d.). Kasacinis teismas yra aiškiai, daug kartų ir nuosekliai nurodęs, kad CK 6.71-6.75 straipsniuose, reglamentuojančiuose netesybas, skirtingai nei 1964 m. CK, baudinių netesybų nenustatyta, netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiai šaliai nuostolius, todėl jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Jei sutartimi sulygtos netesybos viršija kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, teismas, vertindamas sutartimi sulygtų netesybų dydį, turi teisę mažinti prašomas priteisti netesybas, taikydamas ne CK 6.73 straipsnio 1 dalį, bet 6.73 straipsnio 2 dalį, jei nustatomi šios normos taikymo pagrindai. Tokiu būdu teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros.

14Pagal kredito sutarties 5.3 p. atsakovas įsipareigojo už kiekvieną uždelstą grąžinti kredito dalį dieną mokėti 0,1 proc. laiku nesumokėto kredito ar jo dalies delspinigius, jei negrąžina pagal grafiką nustatytos grąžinti kredito dalies, bei už kiekvieną uždelstą sumokėti palūkanas dieną 0,1 proc. laiku nesumokėtų palūkanų delspinigių (5.4 p.).Teismas spręsdamas klausimą dėl konkrečia sutartimi nustatytų delspinigių dydžio turi teisę vertinti atitinkamą susitarimą ir pasisakyti, ar toks susitarimas nepažeidė šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijams. Tokią išvadą patvirtina ir Lietuvos A. T. formuojama teismų praktika (Lietuvos A. T. 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007, 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2007, 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Pažymėtina, kad, nors sutarčių laisvės bei dispozityvumo principai yra labai svarbūs civiliniuose teisiniuose santykiuose, tačiau šalių sudaromos sutartys negali pažeisti šalių interesų pusiausvyros, prieštarauti sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams ar viešajai tvarkai. Kaip yra išaiškinęs Lietuvos A. T., neprotingai didelės netesybos gali būti vertinamos kaip viešosios tvarkos pažeidimas, jei jos reikštų lupikavimo įteisinimą (Lietuvos A. T. 2006 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-179/2006, 2008 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2008). Ar konkrečiu atveju šalių susitarimas nepažeidžia viešosios tvarkos teismas tikrina ex officio.

15LR Aukščiausiasis teismas yra nurodęs, kad CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir 6.258 straipsnio 3 dalyje teismui suteikta teisė sumažinti priteistinų delspinigių sumas. Įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra konkretizuotos (CK 6.258 straipsnio 3 dalis), todėl kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos netesybas vertina teismai, nagrinėdami konkrečias bylas. Kartu kasacinis teismas pažymėjo, kad teismas gali sumažinti per dideles netesybas, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Lietuvos A. T. praktikoje pripažįstama, kad 0,2 proc. delspinigiai, t. y. 73 proc. per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-721/2002; Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1125/2003; Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. rugsėjo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1085/2002; Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003 ir kt.). Kasacinis teismas taip pat nurodė, kad CK 6.71-6.75 straipsniuose, reglamentuojančiuose netesybas, skirtingai nei 1964 m. CK, baudinių netesybų nenustatyta, netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiai šaliai nuostolius, todėl jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Teismas prašomus priteisti delspinigius pripažino aiškiai per didelėmis netesybomis, kas prieštarauja formuojamai pratikai, todėl sumažino priteistiną delspinigių sumą. Kasacinis teismas taip pat nesutiko su apeliacinės instancijos teismo motyvu, kad netesybos gali būti pripažintos aiškiai per didelėmis ir neprotingomis tik tada, jeigu jų suma kelis kartus viršija pagrindinės prievolės sumą (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. birželio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio Jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-3-316/2005).Taip pat kasacinis teismas sumažino delspinigius civilinėje byloje, kurioje šalys 2002 m. kovo 1 d. sudarytoje sutartyje buvo susitarusios dėl 0,2 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, t.y. 73 proc. metinių palūkanų. Kasacinis teismas sumažino delspinigius iki 7,3 proc. metinių palūkanų, t.y. 0,02 proc. už kiekvieną uždelstą dieną. (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje UAB „Lemora“ v. UAB „Pergamas“, bylos Nr. 3K-3-394/2005). Analogiškas išvadas kasacinis teismas padarė ir kitoje kasacine tvarka nagrinėtoje civilinėje byloje, tais pačiais motyvais panaikinęs žemesniųjų instancijų teismų procesinius sprendimus, kuriais buvo atsisakyta mažinti sutartyje nustatytus delspinigius(Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-3-400/2005;Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Škotijos firma „F. L.“ v. UAB „Pakrijas, bylos Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Schmitz C. B.“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr.3K-3-503/2007).Nurodyta teismų praktika yra pakankamai seniai žinoma.

16Teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti, ypač tuo atveju, jeigu viena iš sutarties šalių yra vartotojas. Teismas mato, kad ieškovo elgesys – laukti daugiau kelerius metus, nesikreipiant į teismą su ieškiniu dėl skolininko prievolės įvykdymo, nors pagal sutartį kreditas turėjo būti grąžintas dar 2009-09-16, o tuo metu skaičiuoti kuo didesnį nesumokėtų delspinigių dydį nėra sąžiningas ir teisingas (CK 1.5 str.) nepriklausomai, ar skolininkas sąžiningas atsakovo atžvilgiu. Nors delspinigių norma 0,1 proc. nustatyta sutartyje, tačiau ši aplinkybė bei delspinigių skaičiavimo laikotarpis negali būti vertinami kaip pagrįsti. Ieškovas turi teisę pasirinkti, ar jam kreiptis į teismą ir kada kreiptis, tačiau jo pareiga pagrįsti savo reikalavimus ir skaičiuodamas delspinigius turi įrodyti, kad elgėsi vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais (CK 1.5 str. 1-2 d.). Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas yra vartotojas, ieškovas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių ilgą delsimo išieškoti skolą laikotarpį. Darytina išvada, kad prašomi priteisti delspinigiai yra nepagrįstai dideli, ir vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies ir iš atsakovo ieškovui priteistina 172,61 Eur delspinigių, paskaičiuotų 0,05 proc. norma už 180 dienų už negrąžintą kreditą ir palūkanas ((1 220,78 Eur + 697,07 Eur) x 0,05 proc. x 180 d.) (CK 1.5 str., CPK 6.71 str., Vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d.).

17Remiantis CK 6.37 str. 1 d., CK 6.210 str. 1 d., iš atsakovo ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Remiantis CPK 88 str., 93 str. 1 d., patenkinus ieškinį iš dalies, atsižvelgiant į patenkintų reikalavimų dalį (~93 proc.) iš atsakovo ieškovui priteistinas 46 Eur žyminis mokestis. Kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bylinėjimosi (pašto) išlaidų suma yra mažesnė nei nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, šios išlaidos iš šalių nepriteisiamos (CPK 96 str. 6 d.).

19Teismas, vadovaudamasis LR ( - ) 259, 263-270 str.,

Nutarė

20Ieškovo AB SEB bankas atsisakymą nuo reikalavimo priteisti iš atsakovo A. V. (A. V.) 3 243,16 Eur delspinigių priimti ir bylą šioje dalyje nutraukti.

21Ieškinį tenkinti iš dalies.

22Priteisti iš atsakovo A. V. (A. V., a.k. ( - ) ieškovui AB SEB bankui (į.k. ( - )) 1 220,78 Eur negrąžinto kredito, 697,07 Eur palūkanų, 172,61 Eur delspinigių, iš viso 2 090,46 Eur (du tūkstančius devyniasdešimt eurų 46 ct), 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 2 090,46 Eur sumos nuo 2015-06-08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 46,00 Eur (keturiasdešimt šešis eurus) žyminio mokesčio.

23Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

24Grąžinti ieškovui AB SEB bankui (į.k. ( - )) 54,70 Eur (penkiasdešimt keturis eurus 70 ct) žyminio mokesčio, sumokėto 2015-05-12 AB SEB banke mokėjimo nurodymu Nr. 915848.

25Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas... 2. teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo AB SEB banko... 3. Ieškovas kreipdamasis į teismą nurodė, kad 2007-09-17 su atsakovu sudarė... 4. 2015-09-16 ieškovas pareiškimu (b.l. 45-46) atsisakė reikalavimo priteisti... 5. Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką... 6. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį jam pranešta viešo... 7. Byla iš dalies nutrauktina, kitoje dalyje ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Ieškovas atsisakė nuo reikalavimo priteisti 3 243,16 Eur delspinigių.... 9. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 10. Byloje nustatyta, kad 2007-09-17 šalys sudarė vartojimo kredito sutartį Nr.... 11. Ieškovas, pagrįsdamas aplinkybes, jog atsakovas įmokas mokėjo tik iki... 12. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes bei surinktus įrodymus, darytina... 13. Asmuo, neįvykdęs arba netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo... 14. Pagal kredito sutarties 5.3 p. atsakovas įsipareigojo už kiekvieną... 15. LR Aukščiausiasis teismas yra nurodęs, kad CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir... 16. Teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai... 17. Remiantis CK 6.37 str. 1 d., CK 6.210 str. 1 d., iš atsakovo ieškovui... 18. Remiantis CPK 88 str., 93 str. 1 d., patenkinus ieškinį iš dalies,... 19. Teismas, vadovaudamasis LR ( - ) 259, 263-270 str.,... 20. Ieškovo AB SEB bankas atsisakymą nuo reikalavimo priteisti iš atsakovo A. V.... 21. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 22. Priteisti iš atsakovo A. V. (A. V., a.k. ( - ) ieškovui AB SEB bankui (į.k.... 23. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 24. Grąžinti ieškovui AB SEB bankui (į.k. ( - )) 54,70 Eur (penkiasdešimt... 25. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...