Byla 2-907-956/2019
Dėl skolos priteisimo atsakovei UAB „(duomenys neskelbtini)“, tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, TOV „(duomenys neskelbtini)“, VĮ „Regitra

1Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Sigita Kulbienė, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Daivai Einorienei, dalyvaujant ieškovui A. S., atsakovės UAB „( - )“ atstovams advokatui Algimantui Kolpertui ir direktoriui V. M., trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje, ribotos atsakomybės bendrovės „( - )“ (toliau - TOV „( - )“) atstovui advokatui Žygimantui Rutkauskui, nedalyvaujant trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, VĮ „Regitra“ atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. S. ieškinį dėl skolos priteisimo atsakovei UAB „( - )“, tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, TOV „( - )“, VĮ „Regitra.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 2000 Eur skolą ir visas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio pagrindu nurodytos aplinkybės, kurias teismo posėdžio metu ieškovas patvirtino ir paaiškino, kad yra trečiojo asmens TOV „( - )“ įgaliotas atstovas. Trečiasis asmuo TOV „( - )“ įgaliojo atstovauti įmonės interesams, t. y. savo nuožiūra ir lėšomis nupirkti automobilį Lietuvoje įmonės vardu, atvaryti įsigytą automobilį į ( - ). 2018 m. spalio 2 d. trečiasis asmuo TOV „( - )“ su atsakove sudarė automobilio FIAT DOBLO pirkimo - pardavimo sutartį. Atsakovė žinojo, kad sutartis sudaroma per įgaliotąjį asmenį. Susitarė dėl 3800 Eur automobilio kainos. Už automobilį per du kartus sumokėjo 2000 Eur savo asmeniniais pinigais, t. y. 2018 m. spalio 2 d. ar 3 d. 200 Eur grynais padavė atsakovės atstovui jo kontoroje ( - ) rajone ir 2018 m. spalio 3 d. 1800 Eur grynais padavė atsakovės atstovui jo automobilyje, susitikus prie PC „( - )“, dalyvaujant sutuoktinei O. S.. Dėl likusios sumos sumokėjimo termino nebuvo susitarę. Pagal 2018 m. spalio 2 d. pirkimo – pardavimo sutartį sumokėjus 2000 Eur, atsakovės atstovas spalio 3 d. padavė PVM sąskaitą - faktūrą, originalius vokiškus automobilio registracijos dokumentus („brifas“), todėl 2018 m. spalio 19 d. įregistravo automobilį VĮ „Regitra“ trečiojo asmens TOV „( - )“ vardu. 2018 m. spalio 25 d. paaiškėjo, kad trečiasis asmuo TOV „( - )“ neteko automobilio nuosavybės teisių, kadangi automobilis buvo perregistruotas VĮ „Regitra“ Panevėžio filialo darbuotojų atsakovei anuliavus pirkimo - pardavimo sutartį. Trečiojo asmens TOV „( - )“ neprašė grąžinti 2000 Eur, kadangi nori juos tiesiogiai atgauti iš atsakovės. Automobilio pirkėjas buvo trečiasis asmuo TOV „( - )“, o jis (ieškovas) veikė tik kaip pirkėjo atstovas ir sumokėjo 2000 Eur avansą iš savo asmeninių pinigų.

5Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje, TOV „( - )“ atsiliepimo nepateikė, teismo posėdžio metu atstovas paaiškino, kad palaiko ieškinio reikalavimus, patvirtino ieškinyje išdėstytas aplinkybes. Prašė ieškinį tenkinti visiškai. Ieškovas surado automobilį, sudarė kaip trečiojo asmens įgaliotas atstovas su atsakove pirkimo – pardavimo sutartį, sumokėjo atsakovei už automobilį savo asmeniniais pinigais 2000 Eur, automobilio sutarta kaina buvo 3800 Eur, galutinis atsiskaitymo terminas nebuvo numatytas, ieškovas automobilį įregistravo trečiojo asmens TOV „( - )“ vardu. Įgaliojimas ieškovui išduotas 2018 m. spalio 3 d., o automobilio pirkimo – pardavimo sutartis tarp trečiojo asmens TOV „( - )“ (pirkėjo), atstovaujamo įgaliotojo atstovo A. S., ir atsakovės (pardavėjo) sudaryta 2018 m. spalio 2 d. Teismo posėdžio metu trečiojo asmens atstovas patvirtino šį sandorį. Dėl automobilio FIAT DOBLO įsigijimo su įmone buvo suderinta, t. y. įmonė pritarė tokiam sandoriui. Automobilis FIAT DOBLO buvo nupirktas įmonės vardu. Su ieškovu neturi pareigos atsiskaityti, kadangi automobilis neatvarytas į ( - ), jis veikė savo rizika. Atsakovė nepagrįstai praturtėjo 2000 Eur ieškovo sąskaita.

6Atsakovė prašo ieškinį atmesti, iš ieškovo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodė, teismo posėdžio metu atstovas direktorius V. M. paaiškino, kad su ieškovu, kaip su TOV„( - )“ įgaliotu atstovu, sutarė, kad automobilį FIAT DOBLO trečiajam asmeniui TOV„( - )“ parduos už 2000 Eur, teismo posėdžio metu patikslino automobilio kainą 3800 Eur. Ieškovas, kaip minėtos įmonės atstovas, 2018 m. spalio 2 d. avansu davė 200 Eur. 2018 m. spalio 2 d. sudarė su trečiuoju asmeniu TOV„( - )“, atstovaujamo ieškovo, pirkimo - pardavimo sutartį, ieškovui perdavė automobilio dokumentus bei PVM sąskaitą-faktūrą 2000 Eur sumai. Sutarė, kad automobilį atiduos, kai bus sumokėta visa automobilio kaina. Ieškovas žadėjo sumokėti iki spalio 7 d. Skambino ieškovui, nekėlė ragelio. Kadangi nei ieškovas, nei trečiasis asmuo TOV „( - )“ visos automobilio kainos nesumokėjo, todėl vienašališkai nutraukė pirkimo - pardavimo sutartį, pranešė VĮ „Regitra“ apie minėtos sutarties anuliavimą, įregistravo automobilį savo vardu ir po to pardavė kitam pirkėjui. Sutinka grąžinti 200 Eur trečiajam asmeniui TOV „( - )“ į jos nurodytą sąskaitą. Pirkėjas buvo TOV„( - )“, ieškovas sakė, kad turi įgaliojimą veikti įmonės vardu, grynais gavo tik 200 Eur, 1800 Eur nėra gavęs.

7Atsakovės atstovas advokatas Algimantas Kolpertas teismo posėdyje patvirtino atsiliepime į ieškinį išdėstytas aplinkybes. Prašė ieškinį atmesti kaip pareikštą ne to ieškovo, ieškovas neturi reikalavimo teisės atsakovui. Ginčas kilęs iš sutartinių santykių, todėl negali būti jokio nepagrįsto praturtėjimo. Pirkimo – pardavimo sutartis sudaryta tarp dviejų juridinių asmenų, o ieškovas veikė pagal įgaliojimą kaip pirkėjo atstovas. Trečiasis asmuo TOV „( - )“ atsakovei sumokėjo 200 Eur avansą, kurį atsakovė be ginčo sugrąžins įmonei. Ieškovas veikė įgaliojimo rėmuose, jis nėra pirkimo – pardavimo sutarties subjektas, ieškovą su trečiuoju asmeniu TOV „( - )“ sieja atstovavimo teisiniai santykiai. Sutartis vienašališkai buvo nutraukta, kai telefonu atsakovės atstovas informavo ieškovą, kad pardavinėja kitiems automobilį, nes laiku nesumokėjo visos sumos. Trečiasis asmuo TOV „( - )“ sutarties nutraukimo neginčija.

8Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, VĮ „Regitra“ teismo posėdyje nedalyvauja, atsiliepime nurodė ieškinį nagrinėti teismo nuožiūra. 2018 m. spalio 19 d. registracija panaikinta teisėtai, vadovaujantis Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių nuostatomis ir atsakovės prašyme pateikta informacija. Teikdama transporto priemonių registravimo paslaugas, neturi teisės kištis į pirkėjo ir pardavėjo tarpusavio civilinius teisinius santykius, kurie susiję su nuosavybės teisės perleidimu.

9Ieškinys atmestinas.

10Byloje nustatyta, kad trečiasis asmuo TOV „( - )“, atstovaujamas ieškovo, su atsakove 2018 m. spalio 2 d. sudarė automobilio pardavimo sutartį, pagal kurią atsakovė įsipareigojo parduoti trečiajam asmeniui TOV „( - )“ automobilį FIAT DOBLO (b. l. 6). Iš ikiteisminių tyrimų medžiagos nustatyta, teismo posėdžio metu ieškovas, atsakovė, trečiasis asmuo TOV „( - )“ patvirtino, kad sutarta automobilio kaina buvo 3800 Eur. Dėl automobilio kainos ginčo byloje nėra. Taip pat byloje ginčo nėra ir dėl sutarties šalių, t. y. ieškovas, atsakovė, trečiasis asmuo TOV „( - )“ pripažįsta, kad pagal automobilio pirkimo – pardavimo sutartį pirkėjas yra trečiasis asmuo TOV „( - )“, o pardavėjas yra atsakovė. Atsakovė paaiškino, kad nesumokėjus už automobilį visos kainos, automobilio pirkimo – pardavimo sutartį nutraukė, o automobilį pardavė kitam pirkėjui. Byloje nėra ginčo dėl automobilio pirkimo – pardavimo sutarties nutraukimo. Kadangi sutartis nutraukta, todėl atsakovė sutinka be ginčo grąžinti trečiajam asmeniui TOV „( - )“ ieškovo sumokėtą 200 Eur avansą už automobilį FIAT DOBLO (Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – CK) CK 6.222 straipsnio 1 dalis). Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių sutarties sąlygų ir kitų sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po sutarties nutraukimo (CK 6.221 straipsnio 3 dalis).

11Vadovaujantis CK 2.132 straipsnio 1 dalimi, asmenys turi teisę sudaryti sandorius per atstovus, išskyrus tuos sandorius, kurie dėl savo pobūdžio gali būti asmenų sudaromi tiktai asmeniškai, ir kitokius įstatymų nurodytus sandorius. Automobilio FIAT DOBLO pirkimo – pardavimo sutartis iš pirkėjo pusės (trečiojo asmens TOV „( - )“) buvo sudaryta per atstovą, t. y. ieškovą, kuris veikė pagal trečiojo asmens TOV „( - )“ 2018 m. spalio 3 d. išduotą įgaliojimą (b. l. 83, 84-86). Pastebėtina, kad sutartis sudaryta 2018 m. spalio 2 d., o įgaliojimas išduotas 2018 m. spalio 3 d. Vadovaujantis CK 2.133 straipsnio 6 dalimi, 2.136 straipsnio 1 dalimi, teismo posėdžio metu trečiojo asmens TOV „( - )“ atstovas patvirtino 2018 m. spalio 2 d. sudarytą sandorį, t. y. pritarė automobilio pirkimo – pardavimo sutarčiai.

12Vieno asmens (atstovo) sudarytas sandoris kito asmens (atstovaujamojo) vardu, atskleidžiant atstovavimo faktą ir neviršijant suteiktų teisių, tiesiogiai sukuria, pakeičia ir panaikina atstovaujamojo civilines teises ir pareigas (CK 2.133 straipsnio 1 dalis). Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas direktorius V. M. patvirtino, kad sudarydamas sutartį, žinojo (ieškovas buvo pasakęs), kad ieškovas atstovauja trečiojo asmens TOV „( - )“ interesus ir veikia jo vardu pagal išduotą įgaliojimą. Aplinkybę, kad ieškovas pirko automobilį FIAT DOBLO trečiojo asmens TOV „( - )“ vardu ir naudai, patvirtino ir liudytoja O. S.. 2018 m. spalio 3 d. įgaliojimu trečiasis asmuo TOV „( - )“ įgaliojo ieškovą atstovauti įmonės interesams, t. y. nupirkti užsienyje TOV „( - )“ vardu bet kokios markės, modelio, už kainą ir sąlygomis savo nuožiūra ir lėšomis automobilį, atvaryti įsigytą automobilį į TOV „( - )“ registracijos vietą (b. l. 83, 84-86). Byloje nustatyta, kad atsakovė išrašė trečiajam asmeniui TOV„( - )“ 2018 m. spalio 2 d. kasos pajamų orderį Nr. ( - ) dėl 200 Eur gauto avanso už automobilį (b. l. 149), 2018 m. spalio 3 d. PVM sąskaitą – faktūrą Nr. ( - ) 2000 Eur sumai (b. l. 7). 2018 m. spalio 19 d. ieškovas VĮ „Regitra“ įregistravo automobilį FIAT DOBLO trečiojo asmens TOV„( - )“ vardu (b. l. 8). Iš nustatytų aplinkybių, t. y. kad automobilio pirkimo - pardavimo sutartis sudaryta tarp dviejų juridinių asmenų - TOV „( - )“ ir UAB „( - )“, ginčo automobilis įregistruotas trečiojo asmens TOV „( - )“ vardu, ieškovas įvardytas tik kaip transporto priemonės valdytojas, ieškovas už automobilį sumokėjo avansą savo asmeniniais pinigais, teismas daro išvadą, pirma, kad 2018 m. spalio 2 d. automobilio pirkimo - pardavimo sutartis sudaryta ieškovui neviršijant jam suteiktų teisių pagal 2018 m. spalio 3 d. įgaliojimą, antra, atsakovei, sudarant sutartį su trečiuoju asmeniu TOV „( - )“, buvo žinomas atstovavimo faktas. Taigi, visos civilinės teisės ir pareigos, kylančios iš 2018 m. spalio 2 d. automobilio pirkimo – pardavimo sutarties, atsirado trečiajam asmeniui TOV „( - )“, o ne ieškovui kaip pirkėjo atstovui.

13Iš ieškinio pagrindu nurodytų faktinių aplinkybių matyti, kad ieškovas reiškia reikalavimą dėl skolos (avanso) pagal automobilio pirkimo – pardavimo sutartį priteisimo, t. y. ieškovas, nebūdamas automobilio pirkimo – pardavimo sutarties šalimi, savo reikalavimą kildina iš sutarties. Ieškinyje nurodė, teismo posėdžio metu ieškovas paaiškino, kad per du kartus (200 Eur ir 1800 Eur) atsakovei iš savo asmeninių lėšų sumokėjo 2000 Eur avansą už automobilį FIAT DOBLO. Atsakovė teigia, kad ieškovė sumokėjo tik 200 Eur avansą už automobilį FIAT DOBLO. Besikreipiančio į teismą asmens nurodytas ieškinio pagrindas ir dalykas apibrėžia teisminio nagrinėjimo ribas. Byloje nustatyta, kad atsakovės ir trečiojo asmens TOV „( - )“ santykius reglamentuoja 2018 m. spalio 2 d. automobilio pirkimo – pardavimo sutartis bei CK 6.305-6.349 straipsniai, o tarp ieškovo ir trečiojo asmens TOV „( - )“ susiklostė atstovavimo teisiniai santykiai (CK 2.132 – 2.151 straipsniai), todėl atmestinas trečiojo asmens TOV „( - )“ atstovo argumentas, kad nagrinėjamoje byloje yra nepagrįsto praturtėjimo teisiniai santykiai.

14Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad atstovavimo pagrindu atsiranda dvejopo pobūdžio santykiai: vidiniai santykiai – tarp atstovo ir atstovaujamojo – ir išoriniai atstovavimo santykiai – tarp atstovo ir trečiųjų asmenų, su kuriais atstovas sudaro sandorius ar atlieka kitus teisinius veiksmus atstovaujamojo vardu ir interesais. Vidinius atstovaujamojo ir atstovo santykius reguliuoja jų sudaryta sutartis, pvz., pavedimo, o išoriniams atstovavimo santykiams skiriamas įgaliojimas. Jis parodo, kokius sandorius ir kitokius teisinius veiksmus su trečiuoju asmeniu turi teisę atlikti įgaliotinis įgaliotojo vardu (CK 2.137 straipsnis) (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-461/2010). Atstovas veikia neperžengdamas jam suteiktų teisių ribų. Iš esmės atskirti, kuris atstovavimo santykis – vidinis ar išorinis – susiklosto pirmiau, nėra labai svarbu, nes šie atstovavimo santykiai yra tarpusavyje susiję, t. y. išoriniai atstovavimo santykiai negali egzistuoti nesant vidinių. Tam tikrais atvejais vidiniai atstovavimo santykiai gali būti neįforminami atskiru dokumentu, pavyzdžiui, pavedimo sutartimi, tačiau tai nereiškia, kad atstovaujamasis, išduodamas įgaliojimą, nesuformuluoja atstovui pavedimo atlikti tam tikrą funkciją, veiksmą jo vardu ir interesais. Atstovaujamasis turi atlyginti atstovo turėtas išlaidas, susijusias su pavedimo vykdymu, jeigu sutartis ar įstatymai nenumato ko kita, ir sumokėti atstovui atlyginimą už darbą, išskyrus atvejus, kai sutartis ar įstatymai numato, kad atstovaujama neatlygintinai (CK 2.151 straipsnis). Vertinant šią teisės normos formuluotę darytina išvada, kad atstovaujamasis turi pareigą atlyginti atstovui net ir tais atvejais, kai tai nenurodyta sutartyje ar įstatyme, nes neatlygintinis atstovavimas yra išimtis iš bendrosios taisyklės (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. sausio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-83-611/2016).

15Pagal CPK 5 straipsnio 1 dalį kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Suinteresuotumas – tai savarankiškas teisinis interesas ir poreikis jį ginti. Teisė kreiptis į teismą nereiškia, kad asmuo gali reikalauti ginti nuo pažeidimų bet kieno teisę, o reiškia galimybę kreiptis į teismą dėl to, kad būtų apginta jo subjektinė teisė ar įstatymų saugomas interesas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 8 d. nutartis Nr. 3K-3-252/2009).

16Tik esant ieškovui ir atsakovui, kaip materialiojo teisinio santykio, iš kurio kilęs ginčas, subjektams, teismas gali priimti sprendimą, kuris turėtų tiesioginę įtaką šalių materialiosioms teisėms ir pareigoms, tai yra išspręsti kilusį šalių ginčą. Netinkama šalimi civiliniame procese laikytinas asmuo, kuris nėra ginčijamo materialinio teisinio santykio dalyvis ir kuriam atitinkamai nepriklauso reikalavimo teisė (netinkamas ieškovas), arba kuris neturi pareigos atsakyti pagal jam pareikštą ieškinį (netinkamas atsakovas) (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. vasario 20 d. nutartis Nr. 3K-3-56/2007).

17Nustačius, kad konkretus asmuo nėra materialinio teisinio santykio, iš kurio kilęs ginčas, tiesioginis subjektas ir neturi reikalavimo teisės (netinkamas ieškovas) ir (ar) pareigos pagal ją atsakyti (netinkamas atsakovas), nėra teisinio pagrindo tokį asmenį vertinti kaip tinkamą ieškovą ir (ar) atsakovą byloje. Tokiais atvejais pagal CPK 45 straipsnį teismas gali vienos iš šalių motyvuotu prašymu, nenutraukdamas bylos, pakeisti pradinį ieškovą arba atsakovą tinkamu ieškovu arba atsakovu. Jeigu ieškovas nesutinka, kad jis būtų pakeistas kitu asmeniu, tai šis asmuo gali įstoti į bylą kaip trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus dėl ginčo dalyko, apie tai teismas praneša šiam asmeniui.

18Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl aptariamų proceso teisės normų aiškinimo ir taikymo, be to, yra konstatavęs, kad pagal CPK 2 ir 5 straipsnius teisminė gynyba taikoma tiems asmenims, kurie įrodo, jog jų teisės ir (ar) teisėti interesai pažeidžiami. Tačiau jeigu jie neįrodo, kad turi teisę ar teisėtą interesą dėl ginčo dalyko, tai ieškinys gali būti atmetamas taikant CPK 5 straipsnį dėl to, kad pareikštas netinkamo ieškovo – asmens, kuris neįrodė, jog jam priklauso teisė, kad jo teisė pažeidžiama ar ginčijama, kad jis turi teisinį interesą dėl ginčo dalyko (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 29 d. nutartis Nr. 3K-3-361/2006).

19Teismas, vertindamas byloje nustatytas aplinkybes, teismo posėdžio metu ieškovui pasiūlė pakeisti netinkamą šalį (ieškovą) tinkama (garso įrašas 05:50-12:12), o ieškovui nesutinkant, kad jis būtų pakeistas kitu asmeniu, pasiūlė trečiajam asmeniui TOV „( - )“, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, įstoti į bylą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus, dėl ginčo dalyko (garso įrašas 12:12-13:15). Ieškovas nesutiko būti pakeistas kitu asmeniu (ieškovu) ir prašė bylą nagrinėti iš esmės teismo posėdyje pagal pateiktą ieškinį ir jame nurodytus dalyvaujančius byloje asmenis. Ieškovas paaiškino, kad yra tinkama šalis, jis turi reikalavimo teisę į atsakovę, kadangi už automobilį atsakovei sumokėjo 2000 Eur avansą savo asmeniniais pinigais. Trečiasis asmuo TOV „( - )“ nesutiko įstoti į bylą su savarankiškais reikalavimais dėl ginčo dalyko ir prašė bylą nagrinėti iš esmės teismo posėdyje pagal ieškovo pateiktą ieškinį ir jame nurodytus dalyvaujančius byloje asmenis. Trečiojo asmens TOV „( - )“ atstovas paaiškino, kad ieškovas yra tinkama šalis, o įmonė neturi pareigos mokėti ieškovui 2000 Eur avansą už automobilį, ieškovas turi reikalauti pinigų iš atsakovės. Teismas, išklausęs ieškovo, trečiojo asmens TOV „( - )“ nuomones dėl netinkamos šalies pakeitimo tinkama, teismo posėdžio metu dar kartą pasiūlė ieškovui ir trečiajam asmeniui TOV „( - )“ nustatyti papildomą terminą pateikti teismui nuomonę dėl netinkamos šalies (ieškovo) pakeitimo tinkama, trečiajam asmeniui TOV „( - )“ galimybę įstoti į bylą su savarankiškais reikalavimais dėl ginčo dalyko (garso įrašas 13:15-14:56). Ieškovas ir trečiasis asmuo TOV „( - )“ paaiškino, kad nereikalingas papildomas terminas, prašė bylą nagrinėti kuo greičiau šiame teismo posėdyje pagal esamą proceso dalyvių padėtį.

20Teismas, vertindamas byloje nustatytas aplinkybes, konstatuoja, jog ieškovas neįrodė, kad šioje byloje yra tinkamas ieškovas, t. y. turi reikalavimo teisę į atsakovę, kad jo teisė pažeidžiama ar ginčijama, kad jis turi teisinį interesą dėl ginčo dalyko. Atsižvelgdamas į tai, teismas daro išvadą, kad ieškovo reikalavimas yra nepagrįstas, todėl atmestinas (CPK 5 straipsnis).

21Kadangi ieškovas nėra automobilio pirkimo – pardavimo sutarties šalis, ieškovas neturi reikalavimo teisės. Pagal pareikštą ieškinio pagrindą ir dalyką, trečiasis asmuo TOV „( - )“ turi reikalavimo teisę į atsakovę.

22Teismas nepasisako dėl kitų ieškinio pagrindu nurodytų aplinkybių, kadangi ieškovui, neturint reikalavimo teisės šioje byloje, jos neturi teisinės reikšmės.

23Kadangi ieškinys yra atmestas, iš ieškovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: atsakovei – 400 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 1 dalis), valstybei - 18,90 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, 96 straipsnio 2 dalis).

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 260, 269, 270, 279 straipsniais, teismas

Nutarė

25ieškinį atmesti.

26Priteisti iš ieškovo A. S., asmens kodas ( - ) 400 Eur (keturis šimtus eurų) išlaidas advokato pagalbai apmokėti atsakovei UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ).

27Priteisti iš ieškovo A. S., asmens kodas ( - ) 18,90 Eur (aštuoniolika eurų 90 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (įmokos kodas 5660).

28Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmuose.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Sigita... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 2000 Eur skolą ir visas... 5. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų ieškovo... 6. Atsakovė prašo ieškinį atmesti, iš ieškovo priteisti bylinėjimosi... 7. Atsakovės atstovas advokatas Algimantas Kolpertas teismo posėdyje patvirtino... 8. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, VĮ... 9. Ieškinys atmestinas.... 10. Byloje nustatyta, kad trečiasis asmuo TOV „( - )“, atstovaujamas ieškovo,... 11. Vadovaujantis CK 2.132 straipsnio 1 dalimi, asmenys turi teisę sudaryti... 12. Vieno asmens (atstovo) sudarytas sandoris kito asmens (atstovaujamojo) vardu,... 13. Iš ieškinio pagrindu nurodytų faktinių aplinkybių matyti, kad ieškovas... 14. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad atstovavimo pagrindu atsiranda dvejopo... 15. Pagal CPK 5 straipsnio 1 dalį kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę... 16. Tik esant ieškovui ir atsakovui, kaip materialiojo teisinio santykio, iš... 17. Nustačius, kad konkretus asmuo nėra materialinio teisinio santykio, iš kurio... 18. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl aptariamų proceso teisės normų... 19. Teismas, vertindamas byloje nustatytas aplinkybes, teismo posėdžio metu... 20. Teismas, vertindamas byloje nustatytas aplinkybes, konstatuoja, jog ieškovas... 21. Kadangi ieškovas nėra automobilio pirkimo – pardavimo sutarties šalis,... 22. Teismas nepasisako dėl kitų ieškinio pagrindu nurodytų aplinkybių, kadangi... 23. Kadangi ieškinys yra atmestas, iš ieškovo priteistinos bylinėjimosi... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 260, 269, 270,... 25. ieškinį atmesti.... 26. Priteisti iš ieškovo A. S., asmens kodas ( - ) 400 Eur (keturis šimtus... 27. Priteisti iš ieškovo A. S., asmens kodas ( - ) 18,90 Eur (aštuoniolika eurų... 28. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...