Byla e2-35686-779/2016
Dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys byloje A. M., S. G

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Inga Staknienė, sekretoriaujant Julijai Taraškevič, dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei Loretai Selilionei, atsakovams G. S., E. V., atsakovų atstovui advokatui M. U., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Novolux“ ieškinį atsakovams G. S., E. V., UAB „Geteks“, UAB „EMD Light“ dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys byloje A. M., S. G., ir

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti ieškovui solidariai iš atsakovų G. S., E. V. ir UAB „Geteks“ 28 071,97 Eur žalos atlyginimą bei 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti ieškovui solidariai iš atsakovų G. S., E. V. ir UAB „EMD light“ 11 555,02 Eur žalos atlyginimą bei 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Ieškinyje nurodė, kad ieškovo akcininkas A. M. 2014 m. rugsėjo mėn. gavo informaciją iš kelių užsienio tiekėjų, tiekusių prekes ieškovui, kad ieškovas neatsiskaito ir nevykdo savo įsipareigojimų. Iš ieškovo tuometinio direktoriaus G. S. A. M. sužinojo, jog ieškovas dirba nuostolingai ir yra nemokus, t. y. jo pradelsti įsipareigojimai viršija pusę balansinio turto vertės. A. M., kaip didžiausias įmonės akcininkas (51% akcijų), pareikalavo G. S. atsistatydinti. A. M., tapęs ieškovo vadovu, nedelsiant įvykdė pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ir pateikė teismui atitinkamą pareiškimą, kurio pagrindu 2014 m. lapkričio 24 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas iškėlė ieškovui bankroto bylą. Dar iki bankroto bylos iškėlimo, 2014 m. lapkričio 19 d. G. S. perdavė naujojo vadovo A. M. atstovei ieškovo dokumentus pagal detalų dokumentų apyrašą. Bankroto administratoriui susipažinus su perduotais dokumentais, paaiškėjo, kad pagal 2014 m. sausio 23 d. PVM sąskaitą faktūrą GET Nr. 00020462 ieškovas iš UAB „Geteks“ įsigijo prekių 45 477,60 Lt (13 171,22 Eur) sumai, pagal 2014 m. vasario 13 d. PVM sąskaitą faktūrą GET Nr. 00020476 – 17 565,19 Lt (5 087,23 Eur) sumai, pagal 2014 m. vasario 14 d. PVM sąskaitą faktūrą GET Nr. 00020484 – 15 345,27 Lt (4 444,30 Eur) sumai, pagal 2014 m. gegužės 5 d. PVM sąskaitą faktūrą GET Nr. 00020544 – 10 018,13 Lt (2 901,45 Eur) sumai. Iš viso pagal minėtas PVM sąskaitas faktūras ieškovas iš atsakovo UAB „Geteks“ įsigijo prekių 88 406,19 Lt (25 604,20 Eur) sumai. Ieškovas pagal nurodytas PVM sąskaitas faktūras jokių mokėjimų UAB „Geteks“ neatliko. Kadangi UAB „Geteks“ buvo skolingas ieškovui nemažą pinigų sumą, tarpusavio įsiskolinimų suderinimo – užskaitymo aktų pagrindu išvardytų PVM sąskaitų faktūrų sumai buvo sumažinta UAB „Geteks“ skola ieškovui ir UAB „Geteks“ tapo ieškovo kreditoriumi. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 28 d. nutartimi buvo patvirtintas UAB „Geteks“ kreditorinis reikalavimas ieškovui 2 003,37 Eur sumai. Nurodė, kad panaši situacija buvo ir su atsakovu UAB „EMD light“. Pagal 2014 m. vasario 10 d. PVM sąskaitą faktūrą EMD Nr. 00000258 ieškovas iš atsakovo UAB „EMD light“ įsigijo prekių 16 994,53 Lt (4 921,96 Eur) sumai, o pagal 2014 m. vasario 17 d. PVM sąskaitą faktūrą EMD Nr. 00000259 – 19 395,27 Lt (5 617,26 Eur) sumai. Iš viso pagal minėtas PVM sąskaitas faktūras ieškovas iš UAB „EMD light“ įsigijo prekių 36 389,80 Lt (10 539,21 Eur) sumai. Kaip ir su UAB „Geteks“, nurodytai sumai buvo sumažinta UAB „EMD light“ skola ieškovui. Nurodė, kad ieškovo bankroto administratoriui perėmus ieškovo turtą, įskaitant ir iš UAB „Geteks“ bei UAB „EMD light“ įsigytas prekes, siekiant jas realizuoti, paaiškėjo, jog šios prekės yra visiškai nelikvidžios, dėl ko net šiai dienai yra praktiškai 100 % neparduotos. Bankroto administratoriui kilus įtarimų dėl to, kad ieškovo bankrotas buvo tyčinis, bankroto administratorius kreipėsi į UAB „Veiklos auditas“, kad būtų išsiaiškintos ieškovo bankroto priežastys. UAB „Veiklos auditas“ atliko ieškovo finansinės būklės analizę ir pateikė veiklos audito ataskaitą, kurioje, be kita ko, nustatė, kad anksčiau išvardytos UAB „Geteks“ ir UAB „EMD light“ PVM sąskaitos faktūros (toliau – „ginčo sąskaitos“) galimai buvo surašytos atgaline data. Realiai tai buvo padaryta tik 2014 m. spalio mėn. Be to, UAB „Veiklos auditas“ auditorius taip pat nustatė, kad ieškovo pirkimai pagal ginčo sąskaitas ieškovui buvo ekonomiškai nenaudingi, nes praktiškai visos pagal ginčo sąskaitas įsigytos prekės liko ieškovo atsargose, t. y. nebuvo parduotos. Pagal ginčo sąskaitas įsigytas prekes perėmus ieškovo bankroto administratoriui, ieškovė patyrė 3 483,58 Eur išlaidų šių prekių pervežimui ir saugojimui.

4Ieškovo bankroto administratorius, įvertinęs ataskaitoje nustatytas aplinkybes dėl ginčo sąskaitų, taip pat ir kitą administratoriaus surinktą informaciją, mano, jog sandorių su UAB „Geteks“ ir UAB „EMD light“ sudarymu, pagal ginčo sąskaitas ieškovui perleidus bevertį ir nelikvidų turtą, ieškovui buvo padaryta žala 39 626,99 Eur sumai, kurią sudaro: 36 143,41 Eur ieškovo žala praradus šiai sumai kreditorinius reikalavimus į UAB „Geteks“ ir UAB „EMD light“, o taip pat 3 483,58 Eur žala, ieškovo patirta pagal ginčo sąskaitas įsigytų prekių pervežimui ir saugojimui. Dėl šios priežasties, ieškovo bankroto administratorius reiškia visiems dėl šios žalos atsiradimo atsakingiems asmenims – atsakovams G. S., E. V., UAB „Geteks“ ir UAB „EMD light“ ieškinį dėl žalos atlyginimo.

5Nurodė, kad atsakovų neteisėti veiksmai ieškovo atžvilgiu pasireiškė tuo, kad siekiant išimtinai UAB „Geteks“ ir UAB „EMD light“ naudingų tikslų, o netiesiogiai – ir G. S. (kaip UAB „Geteks“ akcininkui) bei E. V. (kaip pagrindiniam UAB „Geteks“ ir UAB „EMD light“ akcininkui) naudingų tikslų – siekio išvengti ieškovo kreditorinių reikalavimų UAB „Geteks“ - 25 604,20 Eur sumai, o UAB „EMD light“ - 10 539,21 Eur sumai, visiems atsakovams žinant apie ieškovo nemokumo situaciją bei tai, kad greitu laiku ieškovui bus iškelta bankroto byla, atgaline data buvo surašytos ginčo sąskaitos, pagal kurias ieškovui perleistos bevertės ir nelikvidžios prekės, jų sumai sumažinant UAB „Geteks“ ir UAB „EMD light“ skolinius įsipareigojimus ieškovui. Aplinkybę, kad ginčo sąskaitos faktūros buvo išrašytos atgaline data, patvirtina tai, kad ginčo sąskaitos į buhalterinės apskaitos programą buvo įtrauktos tik 2014 m. spalio mėn. (spalio 6, 16 ir 17 d.), kai, pačios ginčo sąskaitos neva išrašytos 2014 m. sausio – gegužės mėn. laikotarpiu. Buhalterinės apskaitos programoje matyti ir ginčo sąskaitų įtraukimą į šią programą atlikusio asmens inicialai – „GS“ (G. S.). Aplinkybę, jog ginčo sąskaitos yra surašytos atgaline data, t. y. suklastotos, patvirtina ieškovo PVM deklaracijų, pateiktų Valstybinei mokesčių inspekcijai, duomenų neatitikimai. Aplinkybę, kad pagal ginčo sąskaitas ieškovui buvo perduotos bevertės ir nelikvidžios prekės, patvirtina vien tas faktas, kad šiai dienai jos iš esmės visu 100 % yra neparduotos. Ieškovui iškėlus bankroto bylą, jų iki šios dienos nepardavė ir ieškovo bankroto administratorius. Taigi, būdamas nemokus, ieškovas, vadovaujamas G. S., pasielgė itin kilniai UAB „Geteks“ ir UAB „EMD light“ atžvilgiu – supirko iš jų nelikvidžias prekes - jas ketindamas grąžinti prekių tiekėjui, ir prekių sumai nurašė šių įmonių skolas ieškovui. Toks ieškovo elgesys niekaip nepateisinamas jo kreditorių atžvilgiu, nes sudarytais sandoriais buvo akivaizdžiai pažeisti ieškovo kreditorių interesai.

6Nurodo, kad atsakovas G. S. atsako civilinio kodekso (toliau CK) 2.87 str. pagrindu, nes veikė priešingai ieškovo ir jo kreditorių interesams ir yra visiškai atsakingas už visą ieškovo dėl neteisėtų veiksmų patirtą žalą 39 626,99 Eur sumai.

7Dėl E. V., UAB „Geteks“ ir UAB „EMD light“ atsakomybės nurodė, jog jie atsakingi CK 6.279 straipsnio 1 dalies pagrindu solidariai, kaip bendrai padarę žalos nukentėjusiam asmeniui. Atsakovas E. V. buvo pagrindinis UAB „Geteks“ akcininkas (72 % akcijų) ir vadovas, taip pat kartu su žmona jam priklausė 100 % UAB „EMD light“ akcijų (tuo metu jis buvo ir šios įmonės vadovas), dėl to ieškovas mano, kad būtent E. V. pasiūlė G. S. sudaryti ieškovui žalingus sandorius ir tokiu būdu perleisti praktiškai bevertes ir nelikvidžias prekes bei šių prekių sumai sumažinti UAB „Geteks“ ir UAB „EMD light“ skolinius įsipareigojimus ieškovui. Kadangi E. V. kartu su G. S. ieškovo atžvilgiu atliko neteisėtus veiksmus – sudarė ieškovui žalingus sandorius ir tokiu būdu bendrais veiksmais padarė žalą, be to, galimai šį procesą pakurstė ir inicijavo, E. V. laikytinas solidariai atsakingu su G. S. už visą dėl neteisėtų veiksmų patirtą žalą 39 626,99 Eur sumai. UAB „Geteks“ ir UAB „EMD light“ turi solidariai su G. S. ir E. V. atsakyti tokiam ieškovo žalos dydžiui, kokiam jie gavo naudos iš neteisėtų veiksmų ieškovo atžvilgiu, t. y. 25 604,20 Eur ir 10 539,21 Eur sumai. Be to, kadangi dėl žalingais sandoriais įsigytų prekių pervežimo ir saugojimo ieškovas patyrė 3 483,58 Eur išlaidų, šios išlaidos paskirstytinos UAB „Geteks“ ir UAB „EMD light“ proporcingai pagal tai, kiek kuri įmonė atsako ieškovui už pagrindinę žalą. Kadangi ieškinio reikalavimų suma UAB „Geteks“ sudaro 70,84 %, o UAB „EMD light“ - 29,16 % visos ieškinio sumos, atitinkamai paskirstytina šių įmonių atsakomybė už ieškovo 3 483,58 Eur patirtas išlaidas prekių pervežimui ir sandėliavimui.

8Dėl UAB „Geteks“ atsakomybės, ieškovas papildomai pažymėjo, kad šis subjektas už ieškovo patirtą žalą atsakingas ir pagal CK 2.50 str. 3 d., nes UAB „Geteks“ buvo ir yra ieškovo akcininkas.

9Atsakovas E. V. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodė nesutinkantis su ieškovo teiginiu, jog iš UAB „Geteks“ ir UAB „EMD Light“ įsigytos prekės nelikvidžios, nes jos buvo įsigytos rinkos kainomis, o tai, kad jos bankroto administratoriaus nerealizuotos, neįrodo jų bevertiškumo. Prekės pagal ginčo sąskaitas buvo realiai parduotos, PVM sąskaitų faktūrų teisėtumo, teisingumo ieškovas neginčija, todėl sandoriai pagal išrašytas PVM sąskaitas faktūras yra galiojantys. Nurodo, kad dalis prekių už 782,04 Lt buvo parduotos, tačiau UAB „Novolux“ parduoti visų prekių nespėjo dėl bankroto bylos iškėlimo. Nurodė, jog ieškovo teiginiai dėl ginčo sąskaitų išrašymo atbuline data nėra niekuo pagrįsti ir įrodyti. Šias aplinkybes konstatavo ir ieškovo bankrotą tyčiniu pripažinęs Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. B2-2388-781/2016. Pažymėjo, jog PVM sąskaitų faktūrų įvedimas į buhalterinę programą ir šių sąskaitų išrašymas bei pačių prekių pirkimo-pardavimo sandorių įvykimas nėra tapatūs dalykai ir todėl vienas kito negali paneigti. Atsakovas E. V. nurodo nesutinkantis, jog egzistuoja visos būtinos sąlygos atsakovo atsakomybei atsirasti, kadangi jis ne tik kad neatliko jokių neteisėtų veiksmų, bet ir nepadarė jokios žalos. Nurodė, jog atsakovas, kaip fizinis asmuo, jokių sandorių su ieškovu nesudarinėjo. Tai, kad jis buvo vienu metu ir ieškovo akcininkas ir vadovavo UAB „Geteks“ ir UAB „EMD Light“ neįrodo jo veiksmų neteisėtumo. Dėl žalos nurodė, jog ieškovas nepateikė įtikinamų ir pakankamų įrodymų, jog ieškovas apskritai turėjo teisę reikšti kreditorinius reikalavimus į UAB „Geteks“ ir UAB „EMD Light“ ieškinio sumai. Atsakovui nesuprantama, kaip ieškovas galėjo prarasti kreditorinius reikalavimus į atsakovais nurodytas bendroves, nesant duomenų, jog bendrovės buvo skolingos ieškovui.

10Atsakovai UAB „Geteks“ ir UAB „EMD Light“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašė jį atmesti. Nurodė iš esmės tuos pačius nesutikimo motyvus, kaip ir atsakovas E. V..

11Atsakovas G. S. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašė jį atmesti. Nurodė, kad bankrotą ieškovui inicijavo pagrindinis akcininkas A. M., o ne kreditoriai, kuriam buvo išmokėti dividentai, taip mažinant įmonės mokumą. A. M. aktyviai domėjosi ieškovo finansine ir ūkine padėtimi bei nurodydavo G. S. pačiam nepriimti sprendimų, susijusių su įmonės UAB „Novolux“ veikla. 2013-11-29 elektroniniame laiške atsakovas G. S. rašė A. M. apie įmonės finansinę būklę ir siūlė įmonę uždaryti, tačiau pastarasis atsisakė. Nurodė, jog G. S. nuo 2010 metų iš UAB „Geteks“ negavo jokių išmokų, nesudarė jokių ieškovo mokumą mažinančių sandorių, tinkamai vykdė įmonės vadovo pareigas ir neveikė prieš ieškovo interesus. Nurodė, jog ne A. M. pareikalavo atsakovo atsistatydinimo, bet pats G. S. 2014-09-05 pateikė A. M. prašymą dėl atleidimo iš UAB „Novolux“ direktoriaus pareigų.

12Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinio reikalavimus palaikė. Papildomai nurodė, kad pagrindinis atsakovas byloje yra G. S., kuris, užuot teikęs pareiškimą dėl bankroto bylos UAB „Novolux“ iškėlimo, sudarinėjo įmonei žalingus sandorius. Atsakovas E. V. prisidėjo prie proceso, pasirašinėjo sandorius ir greičiausiai pakurstė tiems sandoriams. Atsakovai UAB „Geteks“ ir UAB „EMD Light“ daugiausiai gavo naudos iš sandorių, nes atsikratė skolinių įsipareigojimų ieškovui.

13Teismo posėdžio metu atsakovas G. S. nurodė, jog su ieškinio reikalavimais nesutinka, kadangi pagrindinis ieškovo akcininkas A. M. apie ieškovo padėtį viską žinojo, tylėjo, įkūrė savo įmonę ir vykdė tą pačią veiklą kaip ieškovas. Paaiškino, jog priešingai, nei teigia ieškovo atstovė, ginčo prekės yra likvidžios, tiesiog bankroto administratorius neparuošė prekių pardavimui, jų nesurūšiavo, laiko ant palečių, nuvežė į ekonomiškai nenaudingą vietą – į Šiaulius, ir jei norėtų, prekes parduotų.

14Teismo posėdžio metu atsakovas E. V. nurodė su ieškiniu nesutinkantis atsiliepime į ieškinį nurodytais motyvais. Papildomai paaiškino, kad per gruodžio mėnesį pateikė pasiūlymus dėl ginčo prekių septyniems klientams, iš kurių du susidomėjo pasiūlymu ir vienas pirkėjas įsigijo taip vadinamų „nelikvidžių“ prekių už daugiau nei 1000 Eur.

15Teismo posėdžio metu atsakovų atstovas prašė ieškinį atmesti. Papildomai nurodė, kad aplinkybė, jog prekės šiai dienai neparduotos, nereiškia, jog sandoriai nenaudingi ar žalingi. Nurodė, jog ieškovo atstovė neįrodė atsakovų civilinės atsakomybės sąlygų, be to, prekių pardavimas vyksta šiuo metu, ieškovas neįrodė, koks yra priežastinis ryšys tarp atsakovų bendrovių ir neparduotų prekių.

16Ieškinys atmestinas.

17Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

182014-11-24 Vilniaus apygardos teismo nutartimi pagal UAB „Novolux“ direktoriaus trečiojo asmens šioje byloje A. M. pareiškimą ieškovui UAB „Novolux“ buvo iškelta bankroto byla. Iki 2014-10-16 ieškovo direktoriaus pareigas ėjo atsakovas G. S.. Pagal 2014 m. sausio 23 d. PVM sąskaitą faktūrą GET Nr. 00020462 ieškovas UAB „Novolux“ iš atsakovo UAB „Geteks“ įsigijo prekių 45 477,60 Lt sumai, pagal 2014 m. vasario 13 d. PVM sąskaitą faktūrą GET Nr. 00020476 – 17 565,19 Lt sumai, pagal 2014 m. vasario 14 d. PVM sąskaitą faktūrą GET Nr. 00020484 – 15 345,27 Lt sumai, pagal 2014 m. gegužės 5 d. PVM sąskaitą faktūrą GET Nr. 00020544 – 10 018,13 Lt sumai, iš viso 88 406,19 Lt (25 604,20 Eur) sumai. Įrodymų apie ieškovo pagal nurodytas PVM sąskaitas faktūras darytus mokėjimus UAB „Geteks“, teismui nepateikta. Byloje pateikti 2014 m. kovo 31 d., 2014 m. rugpjūčio 6 d. ir 2014 m. spalio 14 d. ieškovo ir atsakovo UAB „Geteks“ tarpusavio įsiskolinimų suderinimo aktai, iš kurių matyti, jog 2014 m. spalio dešimtai dienai UAB „Novolux“ skola UAB „Geteks“ buvo 6917,24 Lt. Šios aplinkybės patvirtintos ir įsiteisėjusia 2015 m. liepos 28 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-3994-640/2015, kuria patvirtintas kreditoriaus UAB „Geteks“ trečios eilės 2003,37 eurų reikalavimas bankrutuojančios UAB „Novolux“ bankroto byloje. Byloje taip pat nustatyta, kad pagal 2014 m. vasario 10 d. PVM sąskaitą faktūrą EMD Nr. 00000258 ieškovas UAB „Novolux“ iš atsakovo UAB „EMD light“ įsigijo prekių 16 994,53 Lt sumai, pagal 2014 m. vasario 17 d. PVM sąskaitą faktūrą EMD Nr. 00000259 – 19 395,27 Lt, iš viso pagal minėtas PVM sąskaitas faktūras ieškovas iš UAB „EMD light“ įsigijo prekių 36 389,80 Lt (10 539,21 Eur) sumai. Įrodymų apie ieškovo pagal nurodytas PVM sąskaitas faktūras darytus mokėjimus UAB „EMD light“, teismui nepateikta. Byloje pateiktas 2014 m. spalio 6 d. ieškovo ir atsakovo UAB „EMD light“ tarpusavio įsiskolinimų suderinimo aktas, iš kurio matyti, jog 2014 m. spalio šeštai dienai UAB „Novolux“ UAB „EMD light“ skola UAB „Novolux“ buvo 607,39 Lt. Šalių teigimu, tarpusavio įsiskolinimų suderinimo – užskaitymo aktų pagrindu išvardintų PVM sąskaitų faktūrų sumai buvo sumažinta UAB „EMD light“ skola ieškovui.

192016-08-09 Vilniaus apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2388-781/2016, kurią paliko galioti Lietuvos apeliacinis teismas 2016-12-06 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1865-798/2016, ieškovo UAB „Novolux“ bankrotas buvo pripažintas tyčiniu dėl to, jog buvęs ieškovo direktorius atsakovas G. S. laiku nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos bendrovei iškėlimo bei bendrovė 2014 m. laikotarpį atsiskaitymus su kreditoriais vykdė pažeisdama įstatyme nustatytą atsiskaitymo eiliškumą. Teismai BUAB „Novolux“ bankroto administratoriaus teiginius dėl likusių dviejų tyčinio bankroto priežasčių, t. y. kad bankroto administratoriui perduoti ne visi įmonės buhalterinės apskaitos dokumentai bei sudaryti įmonei nenaudingi sandoriai, atmetė kaip neįrodytus.

20Dėl UAB „Novolux“ nenaudingų sandorių

21Vienas iš ieškinį pagrindžiančių argumentų ieškovo vertinimu yra aplinkybė, jog 2014 m. įvykę sandoriai tarp ieškovo ir atsakovų UAB „Geteks“ bei UAB „EMD light“, buvo ieškovui nenaudingi, iš šių sandorių naudos turėjo tik atsakovai, ieškovo iš atsakovų įsigytos prekės yra bevertės, nelikvidžios.

22Tokie ieškovo argumentai yra nepagrįsti, paneigti aukštesnės instancijos teismo sprendimais civilinėse bylose dėl tyčinio ieškovo bankroto. Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. B2-2388-781/2016, iškeltoje pagal pareiškėjo BUAB „Novolux“, kuriam atstovavo bankroto administratorius M. T., pareiškimą dėl BUAB „Novolux“ bankroto pripažinimo tyčiniu, suinteresuoti asmenys byloje A. M., G. S., E. V., UAB „Geteks“ ir UAB „EMD Light“, dėl bankroto pripažinimo tyčiniu pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 20 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatas, t. y. kad buvo sudaryti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi įmonei UAB „Novolux“ sandoriai, įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus bei šalių paaiškinimus, nurodė, kad laiko nepagrįstais pareiškėjo argumentus dėl to, jog iš nurodytų bendrovių įsigytos prekės buvo nelikvidžios, nereikalingos ir bevertės. Teismo vertinimu, minėtos prekės buvo įsigytos rinkos kainomis, bankroto administratorius minėtų sandorių neginčijo; pažymėjo, kad BUAB „Novolux“ užsiiminėjo būtent tokių prekių (elektros prekių) pardavimu, todėl vien aplinkybė, jog iki įmonės bankroto bylos iškėlimo ir (ar) po jos minėtos prekės nebuvo realizuotos, nesudaro pagrindo konstatuoti, kad šios prekės yra nelikvidžios ir (ar) bevertės, o sudaryti sandoriai akivaizdžiai nenaudingi. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad juridinių asmenų veikla dažnai susijusi su protingos verslo rizikos prisiėmimu, todėl nesant duomenų apie tai, kad nurodyti sandoriai viršytų įprastinę bendrovės ūkinės-komercinės veiklos riziką, sandoriai negali būti laikomi nuostolingais. Lietuvos apeliacinis teismas 2016-12-06 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1865-798/2016, nagrinėdamas atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 9 d. nutarties, paliko Vilniaus apygardos teismo nutartį nepakeistą. Aukštesnės instancijos teismas pažymėjo, jog vertinant, ar buvo sudaryti iš principo nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi įmonei sandoriai, pareiškėja painioja prekių paklausumą/nepaklausumą rinkoje teisminio ginčo metu, t. y. 2016 m., su šių prekių vertės nebuvimu ir nelikvidumu jų įsigijimo metu, t. y. 2014 m. Nurodė, jog nors bendrovės UAB „Novolux“ vadovas neturėjo pagrindo įmonei esant nemokiai sudarinėti naujų sandorių, tačiau ši aplinkybė buvo reikšminga vertinant įmonės vadovo veiksmus ir savaime nelemia to, kad patys sandoriai nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi. Byloje nenustatyta, kad sandoriai sudaryti bendrovei nepalankiomis sąlygomis, ar kad sudaryti sandoriai lėmė bendrovės nemokumą. Taigi, teismams nustačius, jog sandoriai tarp ieškovo ir atsakovų UAB „Geteks“ bei UAB „EMD light“, nebuvo ieškovui nenaudingi ar nuostolingi bei kad ieškovo iš atsakovų įsigytos prekės nėra bevertės ar nelikvidžios, šią bylą nagrinėjantis teismas negali kitaip vertinti šių aplinkybių, nes nurodytose civilinėse bylose (Vilniaus apygardos teismo Nr. B2-2388-781/2016 ir Lietuvos apeliacinio teismo Nr. 2-1865-798/2016) nustatytos aplinkybės turi prejudicinę galią pagal civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 182 straipsnio 2 punktą, todėl šioje civilinėje byloje nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys.

23Papildomai akcentuotina, jog atsakovo UAB “Geteks“ vadovas pateikė duomenis, patvirtinančius, jog ginčo prekės parduodamos (2016-12-08 sąskaita išankstiniam apmokėjimui Nr. 01, 2016-12-09 mokėjimo nurodymas, pagal kuriuos UAB „Literna“ įsigijo iš BUAB „Novolux“ ginčo prekių už 1090,15 Eur sumą), kas taip pat patvirtina atsakovų nurodomą aplinkybę, jog prekės yra likvidžios.

24Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog byloje pateiktos PVM sąskaitos faktūros (b. l. 40-51) patvirtina atsakovų nurodytą aplinkybę, jog UAB „Novolux“ nuo 2014 m. pradžios iki bankroto bylos iškėlimo sudarinėjo prekių pirkimo-pardavimo sandorius ir su kitomis įmonėmis – UAB „Novoledas“, UAB „Lite Idea“ bei atsiskaitinėjo su įmonėmis tarpusavio įsiskolinimo suderinimo būdu (b. l. 53-54). Šie faktai patvirtina aplinkybę, jog ieškovui tai buvo įprasta komercinė ūkinė veikla.

25Dėl ginčo sąskaitų išrašymo atbuline data

26Ieškovas nurodo, jog ginčo sąskaitos buvo išrašytos atbuline data (suklastotos), siekiant padaryti taip, kad UAB „Novolux“ būtų skolininkas. Šias aplinkybes, anot ieškovo, patvirtina ieškovo Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktų PVM deklaracijų neatitikimai.

27Tokie ieškovo argumentai buvo išnagrinėti ir paneigti Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. B2-2388-781/2016 bei atskirąjį skundą nagrinėjusio Lietuvos apeliacinio teismo civilinėje byloje Nr. 2-1865-798/2016. Vilniaus apygardos teismas 2016-08-09 nutartyje pažymėjo, kad pareiškėjas BUAB „Novolux“ bankroto administratorius neįrodė, kad BUAB „Novolux“ sudaryti su UAB „Geteks“ ir UAB „EMD Light“ sandoriai buvo sudaryti atgaline data. Taigi, teismų nustatytos aplinkybės turi prejudicinę galią. Ieškovas jokių naujų argumentų ar įrodymų, patvirtinančių savo teiginius šiam teismui nepateikė, todėl šias aplinkybes vertinti kitaip, nėra jokio pagrindo.

28Dėl atsakovų civilinės atsakomybės sąlygų ir žalos atlyginimo

29Ieškovas nurodo, kad atsakovo G. S. neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, jog jis sudarė įmonei nenaudingus sandorius bei kartu su E. V. suklastojo ginčo sąskaitas.

30Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyse nurodytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis). Bendrovės vadovo pareigos nustatytos CK 2.87 straipsnio 1–4 dalyse. Jose nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, <...>. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuluotas išaiškinimas, kad bendrovės vadovas atsako ne dėl bet kokių jam priskirtų pareigų pažeidimo, tačiau tik dėl jo tyčios siekiant pažeisti kreditorių interesus ar didelio neatsargumo, reiškiančio aiškų ir nepateisinamą aplaidumą vykdant savo pareigas, todėl paprastas atsakovo neatsargumas, susijęs su įmonės ūkinės-komercinės veiklos rizika, neturėtų būti pagrindu atsirasti įmonės vadovo civilinei atsakomybei CK 6.263 straipsnio pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012). Kasacinis teismas yra nurodęs, kad bendrovės vadovas teisiškai būtų atsakingas už CK 2.87 straipsnyje nurodytų bendrovės vadovo pareigų nevykdymą ir turėtų atsakyti už padarytą žalą įrodžius, kad sandorių, iš kurių ieškovas kildina padarytą žalą, sudarymu iš anksto būtų žinoma, kad dėl jų atsiras bendrovei žala, tačiau to nepaisydamas vadovas vis dėlto sudarytų tokius vadovaujamai bendrovei žalą nulemiančius sandorius, arba sprendimas sudaryti žalą nulėmusį sandorį priimtas akivaizdžiai aplaidžiai (nesurinkus pakankamai informacijos, ją nerūpestingai įvertinus ir pan.) taip, kad protingas ir apdairus bendrovės vadovas analogiškomis sąlygomis sandorio nebūtų sudaręs, arba sandorio sudarymo metu, atsižvelgiant į bendrovės įprastą veiklos praktiką, prisiėmė neprotingai didelę nuostolių bendrovei atsiradimo riziką. Vien aplinkybė, kad įmonės vadovo sudarytas sandoris pasirodė nenaudingas ir padarė žalą įmonei ar jos kreditoriams dar savaime neteikia pagrindo įmonės vadovo veiksmus vertinti kaip neteisėtus, jeigu įmonės vadovas elgėsi sąžiningai ir rūpestingai, nepažeidė teisės aktuose ir įmonės veiklos dokumentuose jam nustatytų pareigų ir akivaizdžiai neviršijo įmonės veikloje įprastos ūkinės-komercinės rizikos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. liepos 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-420/2013).

31Ieškinio reikalavimas dėl žalos atlyginimo, pareikštas atsakovui kaip buvusiam UAB „Novolux“ vadovui G. S., grindžiamas tuo, kad atsakovas, būdamas šios įmonės vadovu, atliko neteisėtus veiksmus: sudarė įmonei nenaudingus ir žalingus sandorius. Ši ieškovo nurodyta aplinkybė jau buvo paneigta UAB „Novolux“ tyčinio bankroto byloje, ieškovas naujų faktų šiai aplinkybei pagrįsti nepateikė, todėl nėra pagrindo iš naujo ir kitaip vertinti atsakovo G. S. veiksmus, nei nustatė Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. B2-2388-781/2016, konstatavęs kad įmonės bankroto pripažinimas tyčiniu savaime nereiškia, jog pareiškėjo UAB „Novolux“ bankroto administratoriaus nurodyti įmonės valdymo organų (vadovo G. S.) veiksmai ar sprendimai yra neteisėti, ar kad visais jais sąmoningai buvo siekiama įmonę privesti prie bankroto.

32Pažymėtina, kad siekiant apsaugoti įmonės valdymo organų narius nuo žalos atlyginimo ieškinių, taikoma verslo sprendimų priėmimo taisyklė (business judgment rule), pagal kurią preziumuojamas šių asmenų veikimas geriausiais bendrovės, kuriai jie vadovauja, interesais. Ši prezumpcija skirta apsaugoti bendrovės vadovus nuo asmeninės atsakomybės už sąžiningai priimtus verslo sprendimus, atitinkančius rūpestingumo pareigos standartus. Dėl to žalos atlyginimo siekiančiam asmeniui nepakanka įrodyti padarytos žalos faktą, tačiau būtina įrodyti ir įmonės valdymo organų narių fiduciarinių pareigų (lojalumo, sąžiningumo, protingumo ir kt.) pažeidimą, akivaizdų protingos ūkinės komercinės rizikos peržengimą, aiškų aplaidumą arba jiems suteiktų įgaliojimų viršijimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-124/2014). Ieškovas gi įmonės vadovo pareigų pažeidimo neįrodinėjo, apsiribojo bendro pobūdžio pasvarstymais apie įmonei nenaudingus sandorius. Tačiau, kaip jau buvo nurodyta anksčiau, tokie sandoriai bei toks atsiskaitymo būdas buvo įprastinė įmonės ūkinė komercinė veikla. Ieškovas niekaip nepagrindė įmonės vadovo tyčios, aiškaus aplaidumo ar įgaliojimų viršijimo, todėl negalima konstatuoti buvus neteisėtiems G. S. veiksmams.

33Spręsdamas dėl juridinio asmens dalyvių atsakomybės, kasacinis teismas savo praktikoje yra konstatavęs, kad dalyvis nėra juridinio asmens organas ir neturi įstatyme nustatytų pareigų bendrovei, išskyrus pareigą apmokėti įstatinį kapitalą, akcininkų susirinkime jis gali balsuoti, vadovaudamasis savo interesais, jam galioja tik draudimas piktnaudžiauti ribota atsakomybe pagal CK 2.50 straipsnio 3 dalį. Juridinio asmens dalyvio interesai ne visada privalo sutapti su paties juridinio asmens interesais, todėl vertinant juridinio asmens dalyvio veiksmus, netaikomas CK 2.87 straipsnis, t. y. dalyvis neturi fiduciarinių pareigų bendrovei ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-665/2015), tuo labiau kreditoriams, nes akcininkų tikslas yra tenkinti savo turtinius poreikius per juridinio asmens veiklą. Dalyvio atsakomybei konstatuoti būtina nustatyti draudimo piktnaudžiauti ribota atsakomybe pagal CK 2.50 straipsnio 3 dalį, kuris kildinamas iš bendro sąžiningumo principo, pažeidimą.

34Atsakovas E. V., kaip fizinis asmuo, su ieškovu jokių sandorių nesudarinėjo, o buvo vienas ieškovo akcininkų ir UAB „Geteks“ bei UAB „EMD Light“ vadovas. Ieškovo teigimu, atsakovas E. V., siekdamas išvengti ieškovo kreditorinių reikalavimų UAB „Geteks“ - 25 604,20 Eur sumai, o UAB „EMD light“ - 10 539,21 Eur sumai, atgaline data surašė ginčo sąskaitas, pagal kurias ieškovui perleido bevertes ir nelikvidžias prekes, kurių sumai buvo sumažinta UAB „Geteks“ ir UAB „EMD light“ skola ieškovui. Minėta, jog ieškovo teiginiai dėl nenaudingų sandorių, nelikvidžių prekių, sąskaitų išrašymo atbuline data buvo paneigti UAB „Novolux“ tyčinio bankroto byloje, įrodymų apie UAB „Geteks“ ir UAB „EMD light“ skolas ieškovui byloje nepateikta, todėl ieškovui nepateikus įrodymų, pagrindžiančių E. V. neteisėtus veiksmus, nėra pagrindo konstatuoti juos buvus, nes vien tik aplinkybė dėl buvimo įmonės akcininku neteisėtų veiksmų ir nesąžiningumo nepreziumuoja.

35Atsakovų UAB „Geteks“ bei UAB „EMD Light“ neteisėti veiksmai, anot ieškovo, pasireiškė tuo, jog bendrovės perleido ieškovui bevertį, nelikvidų turtą.

36Šios ieškovo aplinkybės taip pat buvo paneigtos teismų sprendimais UAB „Novolux“ tyčinio bankroto byloje. Papildomai dėl to pažymėtina, jog tam, kad pripažinti atsakovų veiksmų neteisėtumą, reikia nuginčyti jų sudarytus sandorius ar pripažinti juos negaliojančiais. Ieškovas gi, neginčydamas sandorių, turėdamas ginčo prekes, kurias atsakovas E. V., ieškovo bankroto administratoriui sutikus, 2016 m. gruodžio mėnesį pradėjo pardavinėti ir jau dalį prekių pardavė, teigia, jog prekės nelikvidžios, kas akivaizdžiai prieštarauja tiek Vilniaus apygardos teismo sprendimui civilinėje byloje Nr. B2-2388-781/2016, tiek šioje byloje esantiems įrodymams, patvirtinantiems, jog ginčo prekės parduodamos. Nėra į bylą pateikta jokių duomenų, patvirtinančių, kad atsakovai UAB „Geteks“ bei UAB „EMD Light“ , parduodami prekes UAB „Novolux“, atliko kokius nors neteisėtus veiksmus, kadangi teisėtai sudaryti sandoriai, kurie nėra ginčijami, negali būti laikomi neteisėtais veiksmais.

37Ieškovas nurodo, jog ieškovui padaryta žala yra 36 143,41 Eur (lygi ginčo prekių sumai) – tokio dydžio žala ieškovui praradus šiai sumai kreditorinius reikalavimus į UAB „Geteks“ ir UAB „EMD Light“ bei 3483,58 Eur už prekių pervežimą ir saugojimą.

38Ieškovo teiginiai apie jo patirtą žalą yra nepagrįsti ir neįrodyti. Ieškovas į bylą nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog ieškovas turėjo teisę reikšti kreditorinius reikalavimus į UAB „Geteks“ ir UAB „EMD Light“. Priešingai, byloje yra įrodymai, patvirtinantys UAB „Geteks“ kreditorinius reikalavimus į UAB „Novolux“. Be to, byloje nėra duomenų, patvirtinančių, jog šios dvi bendrovės apskritai buvo skolingos ieškovui. Atsakovo G. S. 2014-09-29 elektroninis laiškas nėra pakankamas įrodymas konstatuoti, jog UAB „Geteks“ ir UAB „EMD Light“ buvo skolingi ieškovui. Ieškovo nurodomos skolos nepagrindžia jokie buhalteriniai dokumentai, todėl ieškovas šių aplinkybių neįrodė. Duomenų apie E. V., kaip fizinio asmens, skolas ieškovui taip pat nepateikta. Papildomai dėl ieškovo nurodytos 3483,58 Eur sumos už prekių pervežimą ir saugojimą pasisakytina, jog ieškovo į bylą pateikti įrodymai nepatvirtina, jog ieškovas patyrė nurodyto dydžio žalą, kadangi ieškovo pateiktos PVM sąskaitos faktūros Nr. DTR 1125, 1196, 1391, 1328, 1410, 1291, 1260, BLIŠ 013 patvirtina tik turėtų logistikos bei sandėliavimo paslaugų faktą, tačiau nepatvirtina, jog ieškovas pervežinėjo ir sandėliavo būtent ginčo prekes, kadangi nurodytose sąskaitose nėra detalizuota, nei kas buvo pervežama, nei kas sandėliuojama.

39Kadangi teismas nenustatė, jog atsakovai būtų atlikę kokius nors neteisėtus veiksmus, sudarydami pirkimo-pardavimo sandorius su ieškovu, sandoriai buvo teisėti, todėl nėra pagrindo konstatuoti, jog ieškovas dėl teisėtai sudarytų ir galiojančių sandorių patyrė žalą.

40CPK 180 str. numato teismo pareigą priimti ir tirti tik tuos įrodymus, kurie susiję su pareikštais reikalavimais ar atsikirtimais, t. y. patvirtina arba paneigia bylai reikšmingas aplinkybes, todėl dėl kitų ieškovų argumentų, kurie būtų reikšmingi jam pareiškus reikalavimą dėl jo teisių gynimo CPK 5 str. 1 d. nustatyta tvarka, teismas atskirai nepasisako, nes laiko juos nesusijusius su pareikštu ieškinio dalyku ir jo pagrindu.

41Nustatytų aplinkybių ir išdėstytų motyvų pagrindu teismas ieškovo reikalavimą priteisti žalos atlyginimą atmeta kaip nepagrįstą. Atmetus pagrindinį reikalavimą, negali būti tenkinami ir išvestiniai reikalavimai.

42Ieškinį atmetus, ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (CPK 98 str.). Atsakovai iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikė į bylą įrodymų, patvirtinančių jų patirtas bylinėjimosi išlaidas, todėl teismas atsakovų patirtų bylinėjimosi išlaidų iš ieškovo atsakovams nepriteisia.

43Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 264, 265-270 straipsniais,

Nutarė

44Ieškinį atmesti.

45Sprendimas per trisdešimt dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Inga Staknienė, sekretoriaujant... 2. ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti ieškovui solidariai iš... 3. Ieškinyje nurodė, kad ieškovo akcininkas A. M. 2014 m. rugsėjo mėn. gavo... 4. Ieškovo bankroto administratorius, įvertinęs ataskaitoje nustatytas... 5. Nurodė, kad atsakovų neteisėti veiksmai ieškovo atžvilgiu pasireiškė... 6. Nurodo, kad atsakovas G. S. atsako civilinio kodekso (toliau CK) 2.87 str.... 7. Dėl E. V., UAB „Geteks“ ir UAB „EMD light“ atsakomybės nurodė, jog... 8. Dėl UAB „Geteks“ atsakomybės, ieškovas papildomai pažymėjo, kad šis... 9. Atsakovas E. V. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka,... 10. Atsakovai UAB „Geteks“ ir UAB „EMD Light“ atsiliepime į ieškinį... 11. Atsakovas G. S. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka,... 12. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinio reikalavimus palaikė.... 13. Teismo posėdžio metu atsakovas G. S. nurodė, jog su ieškinio reikalavimais... 14. Teismo posėdžio metu atsakovas E. V. nurodė su ieškiniu nesutinkantis... 15. Teismo posėdžio metu atsakovų atstovas prašė ieškinį atmesti. Papildomai... 16. Ieškinys atmestinas.... 17. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 18. 2014-11-24 Vilniaus apygardos teismo nutartimi pagal UAB „Novolux“... 19. 2016-08-09 Vilniaus apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr.... 20. Dėl UAB „Novolux“ nenaudingų sandorių... 21. Vienas iš ieškinį pagrindžiančių argumentų ieškovo vertinimu yra... 22. Tokie ieškovo argumentai yra nepagrįsti, paneigti aukštesnės instancijos... 23. Papildomai akcentuotina, jog atsakovo UAB “Geteks“ vadovas pateikė... 24. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog byloje pateiktos PVM sąskaitos faktūros... 25. Dėl ginčo sąskaitų išrašymo atbuline data... 26. Ieškovas nurodo, jog ginčo sąskaitos buvo išrašytos atbuline data... 27. Tokie ieškovo argumentai buvo išnagrinėti ir paneigti Vilniaus apygardos... 28. Dėl atsakovų civilinės atsakomybės sąlygų ir žalos atlyginimo... 29. Ieškovas nurodo, kad atsakovo G. S. neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, jog... 30. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyse... 31. Ieškinio reikalavimas dėl žalos atlyginimo, pareikštas atsakovui kaip... 32. Pažymėtina, kad siekiant apsaugoti įmonės valdymo organų narius nuo žalos... 33. Spręsdamas dėl juridinio asmens dalyvių atsakomybės, kasacinis teismas savo... 34. Atsakovas E. V., kaip fizinis asmuo, su ieškovu jokių sandorių... 35. Atsakovų UAB „Geteks“ bei UAB „EMD Light“ neteisėti veiksmai, anot... 36. Šios ieškovo aplinkybės taip pat buvo paneigtos teismų sprendimais UAB... 37. Ieškovas nurodo, jog ieškovui padaryta žala yra 36 143,41 Eur (lygi ginčo... 38. Ieškovo teiginiai apie jo patirtą žalą yra nepagrįsti ir neįrodyti.... 39. Kadangi teismas nenustatė, jog atsakovai būtų atlikę kokius nors... 40. CPK 180 str. numato teismo pareigą priimti ir tirti tik tuos įrodymus, kurie... 41. Nustatytų aplinkybių ir išdėstytų motyvų pagrindu teismas ieškovo... 42. Ieškinį atmetus, ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (CPK... 43. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 44. Ieškinį atmesti.... 45. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos gali...