Byla e2-1871-790/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Vitės valdos“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 4 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. e2-1543-460/2018 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bauservis“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Vitės valdos“, dalyvaujant tretiesiems asmenims viešajai įstaigai Būsto energijos taupymo agentūra, uždarajai akcinei bendrovei „Statybų techninė priežiūra“, dėl atsakovės sprendimų atmesti ieškovės pasiūlymą ir pripažinti trečiąjį asmenį pirkimo laimėtoju.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Bauservis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovės UAB „Vitės valdos“ 2018 m. rugsėjo 3 d. raštuose Nr. V-124 ir V-125 nurodytus sprendimus dėl ieškovės UAB „Bauservis“ pasiūlymo atmetimo ir UAB „Statybų techninė priežiūra“ pripažinimo laimėtoja.

82.

9Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemonės – įpareigoti atsakovę UAB „Vitės valdos“ sustabdyti pirkimo „Statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimas“ (pirkimo sąlygų Nr. V-312) procedūras, uždrausti sudaryti pirkimo sutartį, o jeigu ji sudaryta – sustabdyti jos vykdymą.

103.

11Nurodė, kad ieškinys yra tikėtinai pagrįstas, nes nurodyti visi argumentai bei aplinkybės, pateikti jas grindžiantys įrodymai. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, nebūtų tinkamai užtikrintas ieškovės teisių gynimas, o tai užkirstų kelią ieškovei toliau dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose ir pretenduoti į pirkimo sutarties sudarymą.

124.

13Ieškovės teigimu, nėra jokių aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą spręsti, kad egzistuoja viešasis interesas, reikalaujantis sparčiai užbaigti viešojo pirkimo procedūras. Pirkimo sąlygose nėra nustatyta, kad pirkimo sutartis privalo būti sudaryta iki tam tikros dienos. Byloje nėra duomenų, kad pirkimo sutartis privalėtų būti pradėta vykdyti konkrečią dieną ar įvykdyta iki konkrečios datos.

14II.

15Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

165.

17Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. spalio 4 d. nutartimi tenkino ieškovės UAB „Bauservis“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir įpareigojo atsakovę UAB „Vitės valdos“ sustabdyti pirkimo „Statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimas“ (pirkimo sąlygų Nr. V-312) procedūras, uždraudė sudaryti pirkimo sutartį, o jeigu ji sudaryta – sustabdė jos vykdymą.

186.

19Teismas sprendė, kad ieškovė tikėtinai pagrindė ieškinio reikalavimą, nes suformulavo ieškinio pagrindą, dalyką bei pateikė reikalavimus tikėtinai pagrindžiančius įrodymus.

207.

21Teismas vertino, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, susiklostytų situacija, jog iki įsiteisės priimtas sprendimas civilinėje byloje, atsakovė vykdytų konkursą pažeisdama įstatymų nuostatas. Teismas sprendė, kad tokia situacija ydinga teisinės valstybės požiūriu, nes pažeidžiami skaidrumo, lygiateisiškumo principai.

22III.

23Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

248.

25Atskirajame skunde atsakovė UAB „Vitės valdos“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 4 d. nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

268.1.

27Pirmosios instancijos teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, t. y. uždraudus sudaryti namo statybos techninės priežiūros paslaugų teikimo sutartį su pirkimo laimėtoju, buvo neįvertinta, kad viešasis interesas šiame ginče pasireiškia namo bendrasavininkų teisėtais ir pagrįstais lūkesčiais tinkamai ir kuo greičiau įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbus. 2018 m. rugsėjo 20 d. atsakovė ir UAB „Norvila“ sudarė daugiabučio namo Sportininkų g. 19, Klaipėda atnaujinimo (modernizavimo) rangos sutartį Nr. V-43, pagal kurią UAB „Norvila“ įsipareigojo atlygintinai sutartyje nustatytomis sąlygomis bei terminais atlikti daugiabučio namo atnaujinimo darbus. Šios sutarties vertė sudaro 583 000 Eur. Pirmosios instancijos teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones – uždraudus sudaryti statybos techninės priežiūros paslaugų sutartį, namo atnaujinimo statybos rangos darbai negali būti pradėti.

288.2.

29Įgyvendinus namo atnaujinimo projektą, sąnaudos patalpų šildymui sumažėtų 50-60 procentų. Atsižvelgiant į šildymo sezono pradžią, galimą bylinėjimosi trukmę, klimatines sąlygas vykdyti projektą, reikalingi atlikti namo atnaujinimo statybos rangos darbai galėtų būti atlikti tik 2020 metų pavasarį. Dėl šių priežasčių namo bendrasavininkai be jokio teisinio pagrindo patirs didelių finansinių nuostolių, kurių vertė siekia apie 25 000 Eur (padidės šildymo kaštai).

308.3.

31Ieškovė deklaratyviai teigia, kad nėra skubos užbaigti pirkimo procedūras. Uždraudus sudaryti namo statybos techninės priežiūros paslaugų teikimo sutartį, yra pažeidžiami namo bendrasavininkų ir rangovo teisėti interesai. Aplinkybę, kad yra poreikis kuo skubiau įgyvendinti namo atnaujinimo projektą, patvirtina itin bloga namo techninė būklė, kuri buvo nustatyta 2017 m. liepos 31 d. Statinio apžiūros aktu Nr. PM/VV-17/07-31-12. Namo bendrojo naudojimo objektuose gali kilti avarija, sukelianti didelius nuostolius namo bendrasavininkams, taip pat namo avarinė būklė gali būti pavojinga gyventojų sveikatai ir gyvybei.

328.4.

33Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės kelia grėsmę namo atnaujinimo projekto tinkamam įgyvendinimui, užkerta kelią operatyviam ir efektyviam pirkimo procedūrų vykdymui. Ieškovė savo privačius interesus iškelia aukščiau namo bendrasavininkų interesų, t. y. silpnesniosios šalies interesų ir jos teisėtų lūkesčių. Ieškovė savo interesus galėtų apginti pasinaudodama kitais teisių gynimo būdais, o būtent, reikalaudama žalos atlyginimo, jei būtų nustatyti pažeidimai, dėl kurių atsirado žala.

349.

35Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė UAB „Bauservis“ prašo Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 4 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais atsikirtimais:

369.1.

37Atsakovė neteisingai traktuoja viešojo intereso aiškinimą, nes viešasis interesas nepasireiškia tokia siaura prasme, kaip įvardina atsakovė – tik kaip namo bendrasavininkų interesas, egzistuojantis namo atnaujinimo (modernizavimo) proceso įgyvendinimo atžvilgiu.

389.2.

39Pirmosios instancijos teismo nurodytas viešasis interesas suponuoja namo bendrasavininkams gauti kokybiškas statinio techninės priežiūros paslaugas, kurios būtų pradedamos teikti tik atlikus teisėtą jų pirkimą, paremtą pamatiniais skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir proporcingumo principais, įvertinus racionalų lėšų panaudojimo principą, pagal kurį turi būti tinkamai vertinama ir tiekėjų pateiktų pasiūlymų kaina.

409.3.

41Atsakovė nurodo, kad jeigu būtų tenkintas ieškinys, o netaikius laikinųjų apsaugos priemonių trečiasis asmuo pradėtų vykdyti paslaugas, tačiau vėliau būtų pripažintas kaip atrinktas neteisėto pirkimo būdu, su juo sutartis turėtų būti nutraukiama, dėl ko iškiltų rizika atsakovei ir vėliau namo bendrasavininkams apmokėti galimus trečiojo asmens nuostolius dėl sutarties nutraukimo.

429.4.

43Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas teikia didesnę naudą nei jų netaikymas, nes tokiu būdu yra užtikrinamas tinkamas būsimojo teismo sprendimo vykdymas bei užkertamas kelias tolimesniam viešojo intereso pažeidimui.

449.5.

45Atsakovė deklaratyviai teigia, kad dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių namo bendrasavininkai nesutaupys 50-60 proc. išlaidų šildymo sezonų metu už 2018 m., 2019 m. ir 2020 m. Ginčas teisme nesitęs iki 2020 m. Atsakovės nurodoma hipotetinė taupa namo bendrasavininkams už šildymą galėtų prasidėti nebent tik po galutinio darbų priėmimo perdavimo akto dienos bei rangos darbų visiško įvykdymo, ir tik tada, kai darbai bus tinkamai atlikti, o pagal atsakovės į bylą pateiktos rangos sutarties nuostatas rangos darbai turėtų būti baigti tik iki 2019 m. spalio 1 d.

469.6.

47Ieškovės teigimu, namo būklė nėra tokia kritinė kaip nurodo atsakovė, nes priešingu atveju šiame name, užtikrinant jame gyvenančių asmenų gerovę, nebūtų leidžiama gyventi. Atsakovės pateikiami įrodymai, susiję su avarine namo būkle, neįrodo pavojaus namo gyventojų sveikatai ar gyvybei, todėl vertintini kaip deklaratyvūs.

489.7.

49Ieškovė nesutinka su atsakovės pozicija, kad ieškovė savo privačius interesus galėtų apginti pasinaudodama kitu teisių gynimo būdu, reikalaudama atlyginti žalą. Ieškinio dėl žalos atlyginimo pareiškimas atsakovei, priėmus palankų teismo sprendimą, būtų mažiau efektyvus ir operatyvus pažeistų interesų gynimo būdas, nei laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje.

50Teismas

konstatuoja:

51IV.

52Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10.

53Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, yra pagrįsta ir teisėta. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis apeliantės atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl civilinė byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ribų.

5411.

55Atsakovė UAB „Vitės valdos“ yra daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Sportininkų g. 19, Klaipėdoje, bendrojo naudojimo objekto administratorė. 2018 m. rugsėjo 20 d. atsakovė ir UAB „Norvila“ sudarė daugiabučio namo Sportininkų g. 19, Klaipėda atnaujinimo (modernizavimo) rangos sutartį Nr. V-43. Atsakovė VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūros“ internetiniame puslapyje paskelbė pirkimą dėl statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimo. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo/statybos techninės priežiūros paslaugų/statybos rangos darbų aprašu, kuris patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. D1-34 „Dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), Civiliniu kodeksu bei statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimo sąlygomis. Ieškovė pirkimui pateikė pasiūlymą, kurio kaina sudarė 9 860 Eur. Atsakovė 2018 m. rugsėjo 3 d. pateikė raštą Nr. V-124, nurodydama, kad ieškovės pasiūlymas atmetamas, o 2018 m. rugsėjo 3 d. raštu Nr. V-125 atsakovė informavo tiekėjus, kad statybos techninės priežiūros paslaugų tiekimo konkursą laimėjo UAB „Statybos techninė priežiūra“ (pasiūlymo kaina 11 495 Eur). 2018 m. rugsėjo 12 d. ieškovė pateikė pretenziją, kurią atsakovė 2018 m. rugsėjo 19 d. atmetė.

5612.

57Ieškovė byloje pareikštu ieškiniu prašo pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovės UAB „Vitės valdos“ 2018 m. rugsėjo 3 d. raštuose Nr. V-124 ir V-125 nurodytus sprendimus dėl ieškovės UAB „Bauservis“ pasiūlymo atmetimo ir UAB „Statybų techninė priežiūra“ pripažinimo laimėtoja.

5813.

59Pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi tenkindamas ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nurodė, kad ieškinys yra tikėtinai pagrįstas. Taip pat pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, konkursas galimai vyks pažeidžiant įstatymų nuostatas bei konkurso dalyvių skaidrumo, lygiateisiškumo principus.

6014.

61Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas byloje dalyvaujančių asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir, nesiėmus šių priemonių, būsimo, galbūt ieškovui palankaus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

6215.

63Taigi, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas pirmiausia atlieka pareikštų reikalavimų pagrįstumo vertinimą. Įsitikinęs, kad, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus sprendimas, teismas turi nustatyti, ar nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

6416.

65Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, ekonomiškumo, proporcingumo principais. Ekonomiškumo principas reikalauja, kad teismas taikytų tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, jog būtų užtikrintas būsimo teismo sprendimo įvykdymas, o teisingumo principas įpareigoja teismą išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą. Taigi, laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos tokios, kad nė vienai iš šalių nesuteiktų nepagrįsto pranašumo ir nevaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau negu būtina tikslui pasiekti. Proporcingumo principo taikymas sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą reiškia, kad teismas, taikydamas tokias priemones, turėtų įvertinti tiek ieškovo, tiek atsakovo teisėtus interesus ir nė vienam iš jų nesuteikti nepagrįsto prioriteto (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1268/2014; 2016 m. vasario 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-306-236/2016). Sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi būti įvertinta ir tai, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeis viešojo intereso. Viešojo intereso egzistavimas tam tikrais atvejais lemia, kad laikinosios apsaugos priemonės neturėtų būti taikomos, nors ir egzistuotų teismo sprendimo neįvykdymo rizika (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1043-464/2015 ir kt.).

6617.

67Nagrinėjamu atveju byloje pareikštas ieškinys pagrįstas faktinėmis aplinkybėmis ir ieškovės poziciją pagrindžiančiais įrodymais, tinkamais teisiniais pagrindais ir atitinkantis jam keliamus reikalavimus. Šioje proceso stadijoje ieškovė neprivalo įrodyti, o teismas – iš esmės įvertinti ieškinio pagrįstumo, nes reikalavimų pagrįstumas nustatomas tik išnagrinėjus bylą iš esmės. Kadangi ieškinio forma ir turinys atitiko įstatymo nuostatas, nėra duomenų, kad ieškovės reikalavimai būtų akivaizdžiai nepagrįsti ir ji savo interesus gintų aiškiai netinkamu būdu, sprendžiama, kad ieškinys preliminariai pagrįstas. Tačiau tai tik viena sąlyga, kurią nustačius galimas laikinųjų apsaugos priemonių taikymas.

6818.

69Nors sutiktina su ieškove, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo vykdymo galimybės gali pasunkėti, nes atsakovei sudarius statybos techninės priežiūros paslaugų teikimo sutartį su pirkimo laimėtoja UAB „Statybų techninė priežiūra“, ieškinio tenkinimo atveju reikėtų spręsti dėl šios sutarties galiojimo, tačiau, kaip minėta, sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi būti įvertinama, ar tokių priemonių taikymas nepažeis proporcingumo, ekonomiškumo principų bei viešojo intereso.

7019.

71Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad daugiabučių namų tinkamas eksploatavimas bei jų išsaugojimas yra ne tik privatus savininkų, bet ir viešasis interesas (pvz., 2000 m. gruodžio 21 d. nutarimas). Nagrinėjamu atveju atsakovė pateikė duomenis, kad daugiabutis namas, esantis Sportininkų g. 19, Klaipėdoje, yra blogos techninės būklės, kai kuriuos defektus būtina remontuoti nedelsiant, nes egzistuoja pavojus žmonių sveikatai arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dėl papildomų pastato pažeidimų. Siekiant užkirsti kelią šiems neigiamiems padariniams, būtina kuo skubiau atlikti šio daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) darbus. Nustatyta, kad 2018 m. rugsėjo 20 d. atsakovė su UAB „Norvila“ sudarė šio daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) rangos sutartį, pagal kurią numatyta atlikti šio namo atnaujinimo (modernizavimo) darbus, finansuojamus iš valstybės paramos lėšų, kurių vertė sudaro 583 000 Eur (sutarties 3.1 punktas), o vėliausia numatyta darbų pabaigos data 2019 m. spalio 1 d. (sutarties 2.3 punktas). Tačiau byloje pritaikius ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones ir uždraudus sudaryti statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimo sutartį, rangos sutartis teisminio bylos nagrinėjimo metu negali būti pradėta vykdyti. Tuo būdu daroma neigiama įtaka ne tik privatiems daugiabučio namo savininkų interesams, bet ir viešajam interesui tinkamai eksploatuoti ir išsaugoti daugiabutį gyvenamąjį namą, užkirsti kelią pavojui žmonių sveikatai arba galimiems dideliems ekonominiams nuostoliams.

7220.

73Negalėjimas vykdyti 2018 m. rugsėjo 20 d. daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) rangos sutarties lemia ir ekonominių daugiabučio namo savininkų interesų pažeidimą, kadangi vėliau atlikus namo atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbus, savininkai kurį laiką negalės sutaupyti dėl sumažėjusio energetinių išteklių poreikio.

7421.

75Laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas pažeidžia ir rangovo interesus, nes namo atnaujinimo (modernizavimo) darbai galės būti pradėti tik pasibaigus teisminiam ginčui, todėl kils grėsmė jiems užsitęsti ir rangovo įsipareigojimams iki 2019 m. spalio 1 d. atlikti numatytus darbus tinkamai įvykdyti.

7622.

77Šiuo atveju svarbi aplinkybė, kad ieškovas gina savo galimai pažeistą teisę sudaryti statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimo sutartį, kurios vertė pagal jos pasiūlymą yra 9 860 Eur. Ginant tokią teisę taikytos laikinosios apsaugos priemonės faktiškai lemia ženkliai didesnės vertės rangos sutarties vykdymo sustabdymą.

7823.

79Atsižvelgęs į išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad ieškovės prašomos taikyti laikinųjų apsaugos priemonė nepagrįstai suteikia pranašumą vienai iš ginčo šalių (ieškovei), ginant jos galimai pažeistas teises, neatitinka proporcingumo, ekonomiškumo principų bei labiau pažeidžia nei užtikrina viešąjį interesą. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad ieškovės reikalavimų patenkinimo atveju jos galimai pažeistų teisių reali gynyba galėtų būti užtikrinta teise reikalauti atlyginti neteisėtais atsakovės veiksmais padarytos žalos atlyginimą, taigi, prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nėra vienintelė reali ieškovės galimai pažeistų teisių gynimo priemonė.

8024.

81Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad skundžiama teismo nutartis priimta netinkamai įvertinus bylos faktines aplinkybes ir netinkamai taikius proceso teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų priemonių taikymą. Skundžiama teismo nutartis naikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – ieškovės UAB „Bauservis“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetamas.

82Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

83Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 4 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

84Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bauservis“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Bauservis“... 8. 2.... 9. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 10. 3.... 11. Nurodė, kad ieškinys yra tikėtinai pagrįstas, nes nurodyti visi argumentai... 12. 4.... 13. Ieškovės teigimu, nėra jokių aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą... 14. II.... 15. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 16. 5.... 17. Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. spalio 4 d. nutartimi tenkino ieškovės... 18. 6.... 19. Teismas sprendė, kad ieškovė tikėtinai pagrindė ieškinio reikalavimą,... 20. 7.... 21. Teismas vertino, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių,... 22. III.... 23. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 24. 8.... 25. Atskirajame skunde atsakovė UAB „Vitės valdos“ prašo panaikinti... 26. 8.1.... 27. Pirmosios instancijos teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, t. y.... 28. 8.2.... 29. Įgyvendinus namo atnaujinimo projektą, sąnaudos patalpų šildymui... 30. 8.3.... 31. Ieškovė deklaratyviai teigia, kad nėra skubos užbaigti pirkimo procedūras.... 32. 8.4.... 33. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės kelia grėsmę namo atnaujinimo... 34. 9.... 35. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė UAB „Bauservis“ prašo... 36. 9.1.... 37. Atsakovė neteisingai traktuoja viešojo intereso aiškinimą, nes viešasis... 38. 9.2.... 39. Pirmosios instancijos teismo nurodytas viešasis interesas suponuoja namo... 40. 9.3.... 41. Atsakovė nurodo, kad jeigu būtų tenkintas ieškinys, o netaikius laikinųjų... 42. 9.4.... 43. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas teikia didesnę naudą nei jų... 44. 9.5.... 45. Atsakovė deklaratyviai teigia, kad dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos... 46. 9.6.... 47. Ieškovės teigimu, namo būklė nėra tokia kritinė kaip nurodo atsakovė,... 48. 9.7.... 49. Ieškovė nesutinka su atsakovės pozicija, kad ieškovė savo privačius... 50. Teismas... 51. IV.... 52. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 53. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 54. 11.... 55. Atsakovė UAB „Vitės valdos“ yra daugiabučio gyvenamojo namo, esančio... 56. 12.... 57. Ieškovė byloje pareikštu ieškiniu prašo pripažinti neteisėtais ir... 58. 13.... 59. Pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi tenkindamas ieškovės... 60. 14.... 61. Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas byloje dalyvaujančių asmenų... 62. 15.... 63. Taigi, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas... 64. 16.... 65. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos atsižvelgiant į faktines... 66. 17.... 67. Nagrinėjamu atveju byloje pareikštas ieškinys pagrįstas faktinėmis... 68. 18.... 69. Nors sutiktina su ieškove, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių,... 70. 19.... 71. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad daugiabučių... 72. 20.... 73. Negalėjimas vykdyti 2018 m. rugsėjo 20 d. daugiabučio namo atnaujinimo... 74. 21.... 75. Laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas pažeidžia ir rangovo interesus,... 76. 22.... 77. Šiuo atveju svarbi aplinkybė, kad ieškovas gina savo galimai pažeistą... 78. 23.... 79. Atsižvelgęs į išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas daro... 80. 24.... 81. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 82. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, remdamasis... 83. Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 4 d. nutartį panaikinti ir... 84. Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bauservis“ prašymą taikyti...