Byla 2-1268/2014
Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Protingas verslas“ bankroto byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Višinskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės Medicinos banko atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. gegužės 2 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-1943-657/2014 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Skulas“ skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Protingas verslas“ bankroto byloje.

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė

3Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Skulas“ kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir BUAB) „Protingas verslas“ 2014 m. balandžio 10 d. kreditorių susirinkimo nutarimo dalį dėl 1, 2, 3 ir 4 punktų. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti vykdyti BUAB „Protingas verslas“ ginčijamą 2014 m. balandžio 10 d. kreditorių susirinkimo nutarimo dalį, t. y. dalį dėl pasiūlymų tretiesiems asmenims sudaryti degalinių nuomos sutartį naujomis sąlygomis pateikimų, dėl UAB „Skulas“ įspėjimo apie degalinių nuomos sutarties nutraukimą, dėl naujos nuomos sutarties projekto parengimo, dėl naujos sutarties sąlygų keitimo derybų metu, taip pat uždrausti atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su 2013 m. kovo 21 d. nuomos sutarties Nr. 13 (toliau – ir nuomos sutartis) nutraukimu ar pakeitimu. Pareiškėjas nurodė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Teismui patenkinus skundą, bet nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių taps sudėtinga atnaujinti nuomos sutartį, UAB „Skulas“ įgis teisę iš BUAB „Protingas verslas“ reikalauti 60 000 Lt baudos sumokėjimo, o nuomos sutarties atnaujinimas šios teisės nepaneigs.

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

4Kauno apygardos teismas 2014 m. gegužės 2 d. nutartimi pareiškėjo UAB „Skulas“ reikalavimams užtikrinti iki teismo sprendimo byloje įsiteisėjimo dienos taikė laikinąsias apsaugos priemones, t. y. uždraudė vykdyti BUAB „Protingas verslas“ 2014 m. balandžio 10 d. kreditorių susirinkimo nutarimo dalį dėl šiame nutarime 1, 2, 3 ir 4 punktais priimtų nutarimų (dėl pasiūlymų tretiesiems asmenims sudaryti degalinių nuomos sutartį naujomis sąlygomis pateikimų; dėl UAB „Skulas“ įspėjimo apie degalinių nuomos sutarties nutraukimą; dėl naujos nuomos sutarties projekto parengimo; dėl naujos sutarties sąlygų keitimo derybų metu); uždraudė atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su nuomos sutarties nutraukimu ar pakeitimu.

5Teismas, sutikdamas su pareiškėjo prašyme nurodytais argumentais, sprendė, kad nagrinėjamu atveju prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės užkirs kelią teisę pažeidžiantiems veiksmams ir užtikrins padėties, esančios bylos nagrinėjimo metu, stabilumą, status quo išsaugojimą. Teismo nuomone, prašomomis taikyti laikinosiomis apsaugos priemonėmis iš esmės būtų užtikrinta šalių interesų pusiausvyra, kol ginčas bus išspręstas, bei laikinosios apsaugos priemonės šiuo atveju atitinka ir viešąjį interesą, siekiant išvengti galimo bankrutuojančios įmonės nuostolių didėjimo, jei pareiškėjo skundas būtų pripažintas pagrįstu. Teismas, įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, darė išvadą, kad yra pagrindas taikyti pareiškėjo prašomas laikinąsias apsaugos priemones, jog neatsirastų priežasčių dėl kurių teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 144 straipsnio 1 dalis).

 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

6Apeliantas (suinteresuotas asmuo) UAB Medicinos bankas atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. gegužės 2 d. nutartį ir šia nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Teismas nemotyvavo, kokių faktinių aplinkybių pagrindu padarė išvadą, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atitinka įstatyme ir teismų praktikoje įtvirtintus šio civilinės teisės instituto tikslus, taikymo kriterijus ir principus. Teismas taip pat nepagrindė nutartyje padarytos išvados, kad laikinosios apsaugos priemonės atitinka viešąjį interesą, siekiant išvengti bankrutuojančios įmonės nuostolių didėjimo. Teismo nutartis yra nemotyvuota ir neatitinka nutarties turiniui keliamų reikalavimų.
 2. Net preliminariai vertinant pareiškėjo skundo pagrįstumą, nėra teisinio tikėtinumo dėl reikalavimo naikinti skundžiamo nutarimo įpareigojimus, kuriais siekiama rinkti informaciją, parengti nuomos sutarties projektą, pagrįstumo, nes šie nutarimo įpareigojimai patys savaime nuomos sutarties nekeičia ir jos nenutraukia, todėl nepažeidžia pareiškėjo teisių.
 3. Teismas neturėjo pagrindo daryti išvadą, kad sprendimo įvykdymas, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, gali būti komplikuotas arba sprendimas gali būti apskritai neįvykdytas. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra neadekvačios siekiamam tikslui. Pareiškėjo prašytų ir teismo pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių tikslas yra prevencinis, siekiant užkirsti kelią žalai nuomininkui atsirasti netekus teisės naudotis turtu, tačiau teismas nepakankamai įvertino svarbias faktines aplinkybes ir pažeidė teisingumo bei proporcingumo principus. Teismas uždraudė ne tik nutraukti nuomos sutartį, bet įmonei ir kreditoriams atlikti visus nutarime numatytus pasiruošimo sprendimui priimti dėl nuomos sutarties nutraukimo veiksmus, ir apskritai veiksmus, susijusius su nuomos sutarties nutraukimu, tačiau nemotyvavo tokio neproporcingai plataus draudimo taikymo. Įmonės turto degalinių nuomos sutartis buvo sudaryta 2013 m. kovo 10 d., t. y. prieš pat bankroto bylos įmonei iškėlimą su vienu iš įmonės kreditorių UAB „Skulas“, tačiau administratorius neatliko jokios analizės dėl degalinių nuomos kainos adekvatumo, nesiaiškino, ar rinkoje nėra dalyvių, norinčių išsinuomoti degalines už didesnę kainą. Sutartyje įtvirtinta nuomininko teisė bet kada nutraukti sutartį, tačiau bankrutuojančiai įmonei tokios teisės nenumatoma. Nei dėl šios nuostatos, nei dėl kitų nepalankių bankrutuojančiai įmonei nuomos sutarties nuostatų pakeitimo administratorius nesiėmė jokių veiksmų. Tik labiau pelningų dviejų ir trijų degalinių nuoma atitinka nuomininko, bet ne bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesus. Todėl yra akivaizdi grėsmė, kad (dėl galbūt nesąžiningų susitarimų ar netinkamo administravimo pareigų vykdymo) įmonės turtas naudojamas neracionaliai, pažeidžiant įmonės ir kreditorių interesus. Teismas neproporcingai apgynė tik nuomininko interesus prevenciškai užtikrinti nuomos sutarties vykdymą, neatsižvelgdamas į kreditorių teisių pažeidimus ir teisėtus interesus, todėl pažeidė interesų pusiausvyros, proporcingumo principą.

7Pareiškėjas UAB „Skulas“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti, Kauno apygardos teismo 2014 m. gegužės 2 d. nutartį palikti nepakeistą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Skunde nurodyti teiginiai yra deklaratyvūs, o nuomos sutarties sąlygų aiškinimas netikslus, apeliantas nepagrindė, kodėl skunde nurodytos aplinkybės nėra tikėtinos, t. y. neįrodė, kodėl nutartis ir ja pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra neteisėtos.
 2. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas byloje ne tik užtikrina tinkamą teismo sprendimo įvykdymą, bet ir gina kreditorių interesus, kadangi nutraukus nuomos sutartį pagal nuomos sutarties 8.6 punktą, pareiškėjas įgytų teisę iš BUAB „Protingas verslas“ reikalauti 60 000 Lt baudos mokėjimo. Nors pirmasis ginčijamo nutarimo punktas ir nenutraukia ar nemodifikuoja nuomos sutarties, tačiau tai nereiškia, jog vykdant šiame punkte numatytus veiksmus nebus pažeidžiamos pareiškėjo teisės. Pirmasis nutarimo punktas yra tiesiogiai susijęs su antruoju, kuris įpareigoja administratorių įspėti pareiškėją apie nuomos sutarties nutraukimą. Tik sustabdžius visų nutarimo punktų vykdymą galima tinkamai ir operatyviai apginti tiek pareiškėjo, tiek BUAB „Protingas verslas“ ir jos kreditorių interesus. Viso nutarimo vykdymo sustabdymas buvo vienintelis būdas tinkamai užtikrinti nuomos sutarties šalių teises ir galbūt palankaus teismo sprendimo įvykdymą.
 3. Teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, joje nurodė priežastis, dėl kurių laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos, todėl skundo argumentas apie tai, kad skundžiama nutartis yra nemotyvuota, yra nepagrįstas.
 1. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai ir išvados

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų byloje nenustatyta.

9Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria byloje pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, t. y. uždrausta vykdyti BUAB „Protingas verslas“ 2014 m. balandžio 10 d. kreditorių susirinkimo nutarimo dalį dėl 1, 2, 3 ir 4 punktų (dėl pasiūlymų tretiesiems asmenims sudaryti degalinių nuomos sutartį naujomis sąlygomis pateikimų; dėl UAB „Skulas“ įspėjimo apie degalinių nuomos sutarties nutraukimą; dėl naujos nuomos sutarties projekto parengimo; dėl naujos sutarties sąlygų keitimo derybų metu), taip pat uždrausta atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su nuomos sutarties nutraukimu ar pakeitimu.

10CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi įstatymas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui numato dvi privalomas sąlygas: pirma, ieškovo (pareiškėjo) reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas, antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra pagrindo.

11Pirmosios instancijos teismas nustatė abi sąlygas ir byloje pritaikė laikinąsias apsaugos priemones. Apelianto nuomone, šiuo atveju neegzistuoja nei viena sąlyga laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti.

12Pažymėtina, jog teismas, spręsdamas dėl poreikio užtikrinti ieškinyje (skunde) pareikštų reikalavimų įvykdymą, nesprendžia ginčo iš esmės ir galutinai nevertina su bylos esme susijusių aplinkybių, t. y. nesprendžia, ar ieškinys (skundas) yra pagrįstas. Kita vertus, teismas, nagrinėdamas prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių, turi, be kita ko, preliminariai (lot. prima facie) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Kaip nurodoma teismų praktikoje, tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-949/2008; 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010; 2011 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2311/2011). Nagrinėjamu atveju pareiškėjas skunde nurodė faktines ir teisines aplinkybes, pagal kurias jo reikalavimai turi būti patenkinti, pareiškėjas turi teisę ginčyti kreditorių susirinkimo nutarimus, todėl teigti, kad pirmosios instancijos teismas privalėjo nustatyti, jog pareiškėjo skundo reikalavimai yra tikėtinai nepagrįsti, nėra jokio pagrindo. Nepaisant šios aplinkybės, apeliacinės instancijos teismo nuomone, neegzistuoja sąlyga, kad šiuo atveju nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių yra grėsmė būsimam teismo sprendimui įvykdyti. Pažymėtina, kad pagal savo tikslą laikinosios apsaugos priemonės gali būti kelių rūšių: 1) konservacinės paskirties laikinosios apsaugos priemonės, užtikrinančios padėties, esančios bylos nagrinėjimo metu, stabilumą, status quo išsaugojimą (pvz., CPK 145 straipsnio 1 dalies 1–10 punktai); 2) teisinius santykius laikinai sureguliuojančios laikinosios apsaugos priemonės, sudarančios sąlygas užtikrinti asmenų teisių apsaugą, ginčo teisinių santykių normalų funkcionavimą, kol nėra priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas (pvz., CPK 145 straipsnio 1 dalies 11 punktas); 3) prevencinės priemonės, užkertančios kelią žalai ar kitiems neigiamiems padariniams atsirasti (pvz., CPK 145 straipsnio 1 dalies 6, 12 punktai).

13Pabrėžtina, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, ekonomiškumo, proporcingumo principais. Ekonomiškumo principas reikalauja, kad teismas taikytų tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, jog būtų užtikrintas būsimo teismo sprendimo įvykdymas, o teisingumo principas įpareigoja teismą išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą. Taigi laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos tokios, kad nė vienai iš šalių nesuteiktų nepagrįsto pranašumo ir nevaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau negu būtina tikslui pasiekti. Proporcingumo principo taikymas sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą reiškia, kad teismas, taikydamas tokias priemones, turėtų įvertinti tiek ieškovo, tiek atsakovo teisėtus interesus ir nė vienam iš jų nesuteikti nepagrįsto prioriteto.

14Pagal apeliacinės instancijos teismui pateiktos bylos medžiagos dalies duomenis UAB „Skulas“ su BUAB „Protingas verslas“ 2013 m. kovo 21 d. sudarė nuomos sutartį Nr. 13, pagal kurią buvo išnuomotos degalinės, esančios Ašigalio g. 1A, Marvelės g. 106D, Ašigalio 6P, Kaune, kartu su kilnojamaisiais daiktais, nurodytais priede Nr. 1 „Turto sąrašas“. 2013 m. spalio 14 d. susitarimu dėl priedo Nr. 1 „Turto sąrašas“ prie 2013 m. kovo 21 d. nuomos sutarties pakeitimo, patikslintas (sumažinant) pagal nuomojamo turto sąrašas, t. y. iš nuomojamų daiktų sąrašo išbraukta degalinė, esanti Ašigalio 6P, Kaune, ir joje esantys kilnojamieji daiktai.

15Iš BUAB „Protingas verslas“ 2014 m. balandžio 10 d. kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 2 matyti, kad pirmuoju darbotvarkės klausimu kreditorių, kurių reikalavimų suma sudaro 88,408 procentų visų kreditorių reikalavimų sumos, balsų dauguma buvo priimtas nutarimas, kurio 1–4 punktais buvo nutarta įpareigoti administratorių per 14 dienų atlikti potencialių nuomininkų, įskaitant UAB „Skulas“, apklausą (raštu), kuriems pateikti pasiūlymą dėl trijų BUAB „Protingas verslas“ degalinių (vertinant komplekse) nuomos konkrečiomis sąlygomis (išnuomoti tris degalines kaip kompleksą 5 metų laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki turto pardavimo ar perdavimo bankroto procese už ne mažesnį kaip 5 000 Lt, neįskaitant PVM, nuomos mokestį, užtikrinti visose trijose degalinėse ūkinės komercinės veiklos vykdymą); gavus iš kitų potencialių nuomininkų sutikimą dėl degalinių nuomos nurodytomis esminėmis sąlygomis, įpareigoti administratorių įspėti UAB „Skulas“ apie nuomos sutarties nutraukimą, pasirašyti nuomos sutartį su geriausią pasiūlymą pateikusiu asmeniu, pasirašius nuomos sutartį su nauju nuomininku, įpareigoti UAB „Skulas“ atlaisvinti nuomotas degalines ir perduoti nuomotą turtą nuomotojui per 30 kalendorinių dienų; įpareigojo administratorių parengti degalinių nuomos sutarties projektą pakeičiant / papildant nuomos sutarties (Nr. 13 pasirašyta su UAB „Skulas“ dėl degalinių nuomos) nuostatas ir tokį pakeistą nuomos sutarties tekstą pasirašyti su geriausią pasiūlymą pateikusiu asmeniu; esant deryboms dėl neesminių nuomos sutarties sąlygų ir poreikiu keisti esamas, įpareigoti administratorių galutinį nuomos sutarties tekstą suderinti su kreditorių susirinkimo pirmininku. Šiuo metu pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis yra uždrausta vykdyti šio kreditorių susirinkimo nutarimo 1–4 punktus, taip pat uždrausta ir atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su nuomos sutarties nutraukimu ar pakeitimu.

16Kaip jau buvo minėta, pareiškėjas yra pareiškęs reikalavimą panaikinti kreditorių susirinkimo atitinkamus nutarimus. Tokio reikalavimo patenkinimas nėra susijęs su vykdytinumu, priėmus teismui tokį sprendimą (nutartį) nutarimai neteks galios teismo sprendimo (nutarties) pagrindu ir šio sprendimo priverstinis vykdymas nebus reikalingas. Dėl šios priežasties nėra pagrindo manyti, kad sprendimo įvykdymas pasunkės ar pasidarys neįmanomas. Teismų praktikoje iš esmės laikomasi nuostatos, jog teismas turėtų taikyti tik tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios yra būtinos bei realiai gali užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir netaikyti priemonių, kurios teismo sprendimui įvykdyti užtikrinti nėra būtinos. Kita vertus, pagal pareiškėjo nurodomus argumentus (teismui tenkinus skundą, bet nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, taps sudėtinga atnaujinti nuomos sutartį su pareiškėju, pareiškėjas įgis teisę iš BUAB „Protingas verslas“ reikalauti 60 000 Lt baudos ir nuomos sutarties atnaujinimas šios BUAB „Protingas verslas“ pareigos sumokėti baudą nepaneigs,) galima spręsti, kad jo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas yra prevencinis, užkertant kelią žalai atsirasti ar padidėti (CPK 145 straipsnio 1 dalies 12 punktas), o tai tam tikrais atvejais irgi gali būti siejama su sprendimo tinkamu įvykdymu ir lemti būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

17Teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių (ne)taikymo klausimą, turėtų atsižvelgti į galimus padarinius, kurie kiltų nagrinėjamu atveju bankrutuojančios įmonės kreditoriams, jei laikinosios apsaugos priemonės nebūtų pritaikytos, o skundas būtų patenkintas, ir padarinius, kurie kiltų, jei laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos, o skundas – atmestas. Šiuo atveju nėra pagrindo daryti išvadą, kad teismui patenkinus skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų, nesant pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo (nutarties) įvykdymas gali pasunkėti arba tapti nebeįmanomu.

18Skundžiamu nutarimu priimti įpareigojimai patys savaime nuomos sutarties nekeičia ir jos nenutraukia. Iš skundžiamų nutarimų nėra aišku, kokiu teisiniu pagrindu ketinama nutraukti tarp UAB „Skulas“ ir BUAB „Protingas verslas“ sudarytą sutartį dėl degalinių nuomos. Vienašališkai nutraukti sutartį galima tik įstatyme (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.217 straipsnio 1 dalis, reglamentuojanti sutarties nutraukimą, CK 6.497 straipsnio 1 dalis, reglamentuojanti sutarties nutraukimą prieš terminą nuomotojo reikalavimu, 6.498 straipsnis, reglamentuojantis sutarties nutraukimą prieš terminą nuomininko reikalavimu) ar sutartyje (CK 6.217 straipsnio 5 dalis) numatytais atvejais. Tarp BUAB „Protingas verslas“ ir UAB „Skulas“ pasirašytos nuomos sutarties nutraukimą reglamentuoja sutarties 8 dalis, 8.3 punkte įtvirtina teisė nutraukti sutartį rašytiniu sutarties šalių susitarimu, 8.4 punkte įtvirtinti konkretūs atvejai, kai nuomotojas turi teisę tik teismine tvarka nutraukti sutartį prieš terminą, o 8.6 punkte įtvirtinti atvejai, kaip nuomininkas turi teisę neteismine tvarka nutraukti nuomos sutartį prieš pasibaigiant nuomos terminui. Be to, dalis nutarimų yra susiję su tam tikrų sąlygų egzistavimu, t. y. tik bankroto administratoriui atlikus apklausą ir gavus sutikimą iš potencialių nuomininkų dėl degalinių nuomos konkrečiomis sąlygomis, UAB „Skulas“ būtų įspėtas apie sutarties nutraukimą, būtų pasirašytas sutarimas su geriausią pasiūlymą pateikusiu asmeniu ir UAB „Skulas“ būtų įpareigotas atlaisvinti nuomojamas patalpas. Šiais nutarimais nėra nutraukiama nuomos sutartis, jame nėra nurodytas sutarties nutraukimo pagrindas, o, kaip jau minėta, vienašalis sutarties nutraukimas ribojamas galiojančių įstatymų ir sutarties šalių įsipareigojimų vykdymo privalomumo. Taigi nėra pagrindo sutikti su pareiškėjo prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių nurodytais argumentais, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, taps sudėtinga atnaujinti nuomos sutartį, UAB „Skulas“ įgis teisę iš BUAB „Protingas verslas“ reikalauti 60 000 Lt baudos sumokėjimo, o nuomos sutarties atnaujinimas šios teisės nepaneigs. Tai reiškia, kad byloje neegzistuoja sąlygos prevencinėms laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti.

19Bankroto bylose laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos siekiant apginti viešąjį interesą, tačiau, atsižvelgiant į ginčo pobūdį, byloje nustatytas aplinkybes, šiuo atveju neegzistuoja viešasis interesas, dėl kurio turėtų būti pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės.

20Esant pirmiau nustatytoms faktinėms ir teisinėms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas pirmosios instancijos teismo nutartį panaikina ir klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendžia iš esmės – pareiškėjo UAB „Skulas“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmeta.

21Pareiškėjas UAB „Skulas“ pateikė prašymą priteisti jam iš UAB Medicinos banko 2 178 Lt bylinėjimosi išlaidų už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą, taip pat PVM sąskaitą faktūrą, ataskaitą ir sąskaitos apmokėjimą patvirtinančius duomenis. Kadangi atskirasis skundas tenkintas, išlaidos, turėtos advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme, UAB „Skulas“ nepriteistinos (CPK 93, 98 straipsniai).

22Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

23Kauno apygardos teismo 2014 m. gegužės 2 d. nutartį panaikinti ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išspręsti iš esmės.

24Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Skulas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2.
 1. Ginčo esmė
...
3. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Skulas“... 4. Kauno apygardos teismas 2014 m. gegužės 2 d. nutartimi pareiškėjo UAB... 5. Teismas, sutikdamas su pareiškėjo prašyme nurodytais argumentais, sprendė,... 6. Apeliantas (suinteresuotas asmuo) UAB Medicinos bankas atskirajame skunde... 7. Pareiškėjas UAB „Skulas“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 8. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 9. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria byloje... 10. CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 11. Pirmosios instancijos teismas nustatė abi sąlygas ir byloje pritaikė... 12. Pažymėtina, jog teismas, spręsdamas dėl poreikio užtikrinti ieškinyje... 13. Pabrėžtina, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos... 14. Pagal apeliacinės instancijos teismui pateiktos bylos medžiagos dalies... 15. Iš BUAB „Protingas verslas“ 2014 m. balandžio 10 d. kreditorių... 16. Kaip jau buvo minėta, pareiškėjas yra pareiškęs reikalavimą panaikinti... 17. Teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių (ne)taikymo klausimą,... 18. Skundžiamu nutarimu priimti įpareigojimai patys savaime nuomos sutarties... 19. Bankroto bylose laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos siekiant... 20. Esant pirmiau nustatytoms faktinėms ir teisinėms aplinkybėms, apeliacinės... 21. Pareiškėjas UAB „Skulas“ pateikė prašymą priteisti jam iš UAB... 22. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 23. Kauno apygardos teismo 2014 m. gegužės 2 d. nutartį panaikinti ir... 24. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Skulas“ prašymą dėl...