Byla 2-287-198/2017
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Jonaitienė viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Meleksas“ ieškinį atsakovei Visagino savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31. Ieškovė UAB Meleksas“, vadovaudamasi LR Civilinio proceso kodekso 5 straipsnio 1 dalimi, 49 straipsniu, Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsniu prašo:

  • pripažinti neteisėtu ir panaikinti Visagino savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos sprendimą, įformintą 2016m. spalio 7 d. raštu Nr.(4.29)-1-4698;
  • pripažinti neteisėtu ir panaikinti Visagino savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos sprendimą, įformintą 2016m. spalio 28 d. raštu Nr.(4.29)-1-5041;
  • įpareigoti Visagino savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisiją tęsti UAB „Meleksas“ 2016m. rugsėjo 20 d. Konkursui pateikto pasiūlymo nagrinėjimą ir vertinimą Viešųjų pirkimų įstatymo ir Konkurso sąlygų nustatyta tvarka;
  • priteisti bylinėjimosi išlaidas.

42. Nurodė, kad Visagino savivaldybės administracija (toliau perkančioji organizacija) vykdo supaprastintą atvirą konkursą „Visagino miesto naujų kapinių statybos darbų pirkimas (I etapas), pirkimo Nr.178135. Ieškovė 2016-09-20 pateikė pasiūlymą, kurį perkančioji organizacija 2016-10-07 atmetė, nurodydama, kad pasiūlymas atmestas, nes tiekėjas neatitinka Konkurso sąlygų 3.1.4 p. nustatyto kvalifikacinio reikalavimo. Dėl šio Sprendimo UAB „Meleksas“ pareiškė pretenziją, kurią atsakovė 2016-10-28 atmetė tuo pačiu pagrindu , detaliau paaiškindama Pirkimo sąlygų 3.1.4 p.

53. Ieškovė UAB „Meleksas“ nesutinka, kad ji ir jos subrangovė UAB „Ekoprojektas“, neatitinka Konkurso sąlygų 3.1.4 punkte nustatyto kvalifikacinio reikalavimo. UAB „Meleksas“ pasiūlymas ir Pretenzija atmesti, nes tiekėjo UAB „Meleksas“ sutarties vykdymui pasitelkta subrangovė UAB „Ekoprojektas“ 2016-09-20 dienai nebuvo įvykdžiusi įsipareigojimų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui ( skola 4191,34 € ). Nurodo, kad pati perkančioji organizacija nesilaikė Pirkimo sąlygose nustatytų vertinimo kriterijų ir procedūrų. Mažiausia Pasiūlymo kaina buvo vienintelis tiekėjų pasiūlymų vertinimo kriterijus. Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas – UAB „Meleksas“ buvo pašalintas iš tolimesnių pirkimo procedūrų vertinimo stadijoje, kai Perkančioji organizacija ėmėsi aiškinti (interpretuoti) savo pačios parengtas viešojo pirkimo sąlygas.

64. UAB „Meleksas“ nurodo, kad perkančiajai organizacijai draudžiama interpretuoti pirkimo sąlygas. Pirkimo sąlygos ir juose nustatyti kvalifikacijos reikalavimai turi būti aiškūs, tikslūs, be dviprasmybių (VPĮ 24 str. 9 d., 32 str. 2 d.). Interpretuodama Konkurso sąlygose nustatytą kvalifikacijos reikalavimą – Konkurso sąlygų 3.1.4 p. -, perkančioji organizacija buvo neobjektyvi UAB „Meleksas“ atžvilgiu, pažeidė VPĮ 3 str. 1 d. nustatytus skaidrumo, nediskriminavimo ir lygiateisiškumo principus.

75. Ieškovės UAB „Meleksas“ teigimu Konkurso sąlygų 3.1.4 punkte nustatytas reguliavimas reiškia, kad perkančioji organizacija duomenis apie tiekėjo įsiskolinimą Sodrai privalo fiksuoti laikotarpyje, kuris apibrėžiamas kaip kelios dienos nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos. Konkurso sąlygų 3.1.4 punkte nėra nustatyta reikalavimo, kad būtent paskutinei pasiūlymo pateikimo dienai tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondui. Konkurso sąlygų 3.1.4 punkte nustatyta, kad tiekėjo įsiskolinimų duomenys yra fiksuojami juos tikrinant – pačioje normoje yra apibrėžta, kad joje nurodytus kvalifikacinius duomenis perkančioji organizacija užfiksuoja juos tikrinant.

86. VPĮ 32 str. 7 d. nustatytas tiekėjų kvalifikacinių duomenų patikrinimo terminas – ne daugiau trys dienos iki pranešimo apie kvalifikacijos patikrinimą dienos. Ieškovė nurodo, kad VPĮ 32 str.7 d. ir 16 str. normų taikymas šiuo atveju suponuoja Visagino savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos pareigą UAB „Meleksas“ kvalifikacinio pasiūlymo duomenis apie šios bendrovės subrangovo UAB „Ekoprojektas“ įsiskolinimą Sodrai fiksuoti ne senesnius nei trys dienos iki pranešimo šiam tiekėjui apie kvalifikacijos patikrinimą dienos. Apie kvalifikacijos patikrinimą ir priimtą sprendimą Visagino savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija tiekėjui UAB „Meleksas“ pranešė 2016-10-07. Todėl atsakovės viešųjų pirkimų komisija UAB „Meleksas“ kvalifikacinio pasiūlymo duomenis apie šios bendrovės subrangovės UAB „Ekoprojektas“ įsiskolinimą Sodrai turėjo fiksuoti ne anksčiau nei laikotarpyje nuo 2016m spalio 4 d. iki 7 dienos. Tačiau pažeidžiant VPĮ 32 str.7 d. normas UAB „Meleksas“ subrangovo UAB „Ekoprojektas“ įsiskolinimo duomenys buvo fiksuoti 2016m. rugsėjo 20 d. Nurodo, kad 2016m. spalio 4-7 dienomis UAB „Meleksas“ subrangovė UAB „Ekoprojektas“ įsiskolinimo Sodrai neturėjo.

97. Atsakovės viešųjų pirkimų komisija priėmė nepagrįstus sprendimus aiškindama aiškų Pirkimo sąlygų 3.1.4 punktą ir dar aiškino iškreipiant jo prasmę bei nepaisydama VPĮ normų. Aiškinti pirkimo sąlygas perkančioji organizacija gali tik iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (Konkurso sąlygų 9.2 punktas) ir negali jų aiškinti pasiūlymų vertinimo stadijoje (VPĮ 27 str.4 d.). Ieškovės teigimu, kai perkančioji organizacija neprašoma aiškina pirkimo sąlygas, tai reiškia, kad ji pripažįsta, jog pirkimo sąlygos yra neaiškios ir pasiūlymo vertinimo stadijoje ji paaiškins tiekėjui pagal ką perkančioji organizacija vertins tiekėjo pasiūlymą ar jo kvalifikaciją.

108. Perkančioji organizacija UAB „Meleksas“ pasiūlymą atmetė formaliai. Nurodo, kad UAB „Ekoprojektas“ tinkamai ir laiku vykdo savo įsipareigojimus VSDF biudžetui, bendrovės skola 2016-09-20 buvo retas pavienis atvejis. UAB „Ekoprojektas“ yra ekonomiškai patikimas subrangovas, dėl kurio finansinių galimybių tinkamai ir laiku vykdyti sutartinius įsipareigojimus, nėra pagrindo abejoti nei ieškovei, nei atsakovei. Tiekėjams ir subrangovams buvo privaloma pildyti minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracijas ( Konkurso sąlygų 3.1 p., 5.3 p.). Ieškovė nurodo, kad minimalių kvalifikacijos reikalavimų, nustatytų Konkurso sąlygose ir minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracijos formoje esantis reikalavimo turinys skyrėsi. Perkančioji organizacija yra atsakinga už tai, kad pirkimo procedūros būtų atliktos tinkamai, laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų ir taip būtų pasiektas viešųjų pirkimų tikslas, o viena svarbiausių priemonių pasiekti viešųjų pirkimų tikslą yra tikslūs, aiškūs ir be dviprasmybių pirkimo dokumentai. Parengusi VPĮ 24 str.9 d. nuostatas pažeidžiančius pirkimo dokumentus Visagino savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija tiekėjų kvalifikaciją vertinti galėjo remdamasi savo parengtų netikslių ir dviprasmiškų pirkimo dokumentų interpretavimu.

119. Atsakovė Visagino savivaldybės administracija prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad nuolatinė Visagino savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisija vykdo supaprastintą atvirą pirkimą „Visagino miesto naujų kapinių statybos darbų pirkimas (I etapas)", pirkimo Nr. 178135. Paskutinė nustatyta pasiūlymų Konkursui pateikimo diena buvo 2016-09-20. Ieškovė UAB „Meleksas“ pateikė pasiūlymą kartu su subrangovais UAB „Ekoprojektas", UAB „Aukštaitijos matininku biuras" ir UAB „Baltic system". Konkurso sąlygose buvo nustatytas reikalavimas 3.1.4 p. - tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus . Taip pat Konkurso sąlygose buvo nustatyta, kad visi pasitelkti subrangovai privalo atitikti Konkurso sąlygų 3.1.1. - 3.1.5. punktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. 2016-10-06 komisijos posėdyje (protokolas Nr. 11-260) buvo patikrintos tiekėjų, pateikusių pasiūlymus Konkursui minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracijos ir įvertinti VĮ Registrų centro informacinėje sistemoje patikrinti duomenys apie tiekėjų teisinį statusą bei „Sodros" neatlygintinai teikiamų duomenų informacinėje sistemoje patikrinti duomenys apie tiekėjų įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu. Komisijos nariai posėdžio metu susipažino su informacija apie draudėjų viešus duomenis (skolas) paskutinei pasiūlymų pateikimo dienai - 2016-09-20, kuri buvo tikrinta 2016-09-20, 2016-09-22 ir 2016-09-29. Posėdžio metu buvo konstatuota, kad UAB „Ekoprojektas" 2016-09-20 nebuvo įvykdęs įsipareigojimų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (skola 4191,34 €). Ieškovė 2016-10-07 raštu Nr. (4.29)-l-4698 buvo informuota apie tai, jog ieškovės pasiūlymas, pateiktas Konkursui, atmestas, nes tiekėjas neatitinka konkurso sąlygų 3.1.4 punkte nustatyto kvalifikacinio reikalavimo. UAB „Meleksas" 2016-10-21 pateikė pretenziją, kuri 2016-10-28 motyvuotu sprendimu buvo pripažinta nepagrįsta.

1210. Atsakovė nurodo, kad tiekėjo kvalifikacija turi būti įgyta iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Šią nuostatą nustato visi viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai ir nuosekliai formuojama teismų praktika. Ieškovė neneigia, kad paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną, t.y. 2016-09-20, jo pasitelktas subrangovį UAB „Ekoprojektas" nebuvo įvykdžiusi įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu. Mano, jog tai, kad UAB „Ekoprojektas" tinkamai ir laiku vykdo savo įsipareigojimus VSDF biudžetui ir jo skola 2016-09-20 buvo retas pavienis atvejis nėra teisiškai reikšminga aplinkybė nagrinėjant šį ginčą.

1311. Konkurso sąlygose buvo nustatyta, kad perkančioji organizacija duomenis tikrina pati „Sodros" neatlygintinai teikiamų duomenų informacinėje sistemoje, užfiksuoja paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną ar keliomis dienomis vėliau ir šie duomenys laikomi aktualiais. Tai reiškia, kad perkančioji organizacija neturėjo diskrecijos pasirinkti kokios dienos duomenis jai fiksuoti ir tikrinti bei priimti (fiksuoti) vėlesnius nei paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos duomenis.

1412. Atsikirsdama į ieškinį atsakovė nurodo, jog VPĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad perkančioji organizacija atmeta paraiškas ir pasiūlymus, jeigu tiekėjas nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų. VPĮ 32 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija turi atmesti kandidato ar dalyvio paraišką ar pasiūlymą, jeigu jo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų. Nurodo, jog analogiška nuostata yra ir atsakovės Taisyklių 79.1. punkte.

1513. Atsakovė nesutinka, kad nesilaikė Konkurso sąlygose ir VPĮ nustatytos viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos. Atsakovės nuomone Viešųjų pirkimų įstatymas nereglamentuoja, per kiek laiko perkančioji organizacija privalo atlikti kvalifikacijos vertinimo procedūrą, o VPĮ 32 straipsnio 7 dalyje nustatytas 3 darbo dienų terminas yra ne tiekėjo kvalifikacinių duomenų patikrinimo terminas, kaip teigia ieškovė, o terminas, per kurį perkančioji organizacija turi pranešti tiekėjams apie priimtus sprendimus pripažinti ar nepripažinti tiekėjo kvalifikaciją atitinkančia pirkimo sąlygų reikalavimus.

1614. Atsakovė nesutinka, kad Visagino savivaldybės administracija parengė VPĮ 24 straipsnio 9 dalies nuostatas pažeidžiančius pirkimo dokumentus ir taip neužtikrino viešojo pirkimo tikslų pasiekimo. Nurodo, kad perkančioji organizacija parengė Konkurso (Pirkimo) dokumentus, kurie patvirtinti 2016-08-23 nuolatinės Visagino savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos sprendimu (protokolas Nr. 11-188). Skelbimas 2016-08-31 apie „Visagino miesto naujų kapinių statybos darbų pirkimas (I etapas)" pirkimą (skelbimo CVP IS Nr. 178135) ir patvirtintos sąlygos sutampa. Techninė klaida yra tik PDF formate į sistemą įkeltų pirkimo sąlygų 4 priedo „Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija" (formoje) 2 puslapyje 3.1.8 1 papunktyje. Atkreipia dėmesį į tai, kad tiekėjams pildyti buvo pateiktas DOC Failas „Pirkimo sąlygų priedai", kuriame buvo ir minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracijos forma. Joje nurodyti reikalavimai (visas tekstas) atitinka Pirkimo sąlygų 3.1.1 - 3.1.10 punktuose ir skelbime apie supaprastintą „Visagino miesto naujų kapinių statybos darbų pirkimas (I etapas)" pirkimą (skelbimo CVP IS Nr. 178135) nustatytus reikalavimus (reikalavimų turinys sutampa). Techninė klaida, kurią nurodo ieškovė, yra akivaizdi ir nė vienam tiekėjui nesukėlė abejonių dėl tikrojo reikalavimo turinio - vis tiekėjai pateikė pirkimo sąlygas atitinkančias minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracijas. Techninė klaida taip pat nesukūrė perkančiajai organizacijai teisinio pagrindo tiekėjų kvalifikaciją vertinti pagal kitus, nei pirkimo sąlygose nustatytus ir paskelbtus (skelbimo CVP IS Nr. 178135), reikalavimus. Be to, mano, kad tiekėjai galėjo ir turėjo pastebėti neatitikimus pasirengimo dalyvauti Pirkime metu ir, kilus abejonių dėl pirkimo sąlygų turinio, teikti paklausimus, pretenziją dėl Pirkimo dokumentų. Vadovaujantis VPĮ 94 str. pretenzija perkančiajai organizacijai dėl Pirkimo sąlygų turėjo būti pateikta per 5 darbo dienas nuo Pirkimo sąlygų paskelbimo CVP IS dienos. II. Teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

1715. Ieškinys tenkinamas (CPK 268-270 str.).

1816. Visagino savivaldybės administracija vykdo supaprastintą atvirą konkursą „Visagino miesto naujų kapinių statybos darbų pirkimas (I etapas)", pirkimo Nr. 178135. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Visagino savivaldybės administracijos supaprastintomis viešųjų pirkimų taisyklėmis, patvirtintomis Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-02-12 įsakymu Nr. ĮV-179 (toliau Taisyklės), Pirkimo sąlygomis, patvirtintomis Viešojo pirkimo komisijos 2016-08-23 posėdžio protokolu Nr. 11-188. Paskutinė nustatyta pasiūlymų Konkursui pateikimo diena - 2016-09-20. Ieškovė UAB „Meleksas" 2016-09-20 pateikė pasiūlymą kartu su subrangovais UAB „Ekoprojektas", UAB „Aukštaitijos matininkų biuras" ir UAB „Baltic system". Perkančioji organizacija 2016 m. spalio 7 d. raštu Nr. (4.29)-l-4698 „Pranešimas apie pasiūlymo atmetimo priežastis" pranešė tiekėjui UAB „Meleksas", kad jo pasiūlymas atmestas, nes tiekėjas neatitinka Konkurso sąlygų 3.1.4 p. nustatyto kvalifikacinio reikalavimo. Dėl šio sprendimo UAB „Meleksas" 2016-10-21 Visagino savivaldybės administracijai pareiškė pretenziją, kurią Visagino savivaldybės administracija 2016 m. spalio 28 d. „Motyvuotu sprendimu dėl UAB „Meleksas" pateiktos pretenzijos“, Nr. (4.29)-1-5041 atmetė, nurodydama, kad UAB „Meleksas“ pasiūlymas atmestas, nes jos pasitelkta subrangovė UAB „Ekoprojektas“ paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną neatitiko Pirkimo sąlygų 3.1.4 punkte nustatyto kvalifikacinio reikalavimo. Taip pat nurodė, kad Perkančioji organizacija atmesdama UAB „Meleksas“ pasiūlymą ir pretenziją vadovavosi Taisyklių 79.1 punktu ir VPĮ 32 str. 6 d.

1917. UAB „Meleksas" nesutinka, kad ji ar jos subrangovė UAB „Ekoprojektas" neatitinka Konkurso sąlygų 3.1.4 punkte nustatyto kvalifikacinio reikalavimo, kuris yra aiškus. Perkančioji organizacija priėmė nepagrįstus sprendimus, aiškindama aiškų Pirkimo sąlygų 3.1.4 punktą, iškreipė jo prasmę, nepaisė VPĮ 24 str. 9 d., 32 str. 2 d. nuostatų, aiškino Pirkimo sąlygą pasiūlymų vertinimo stadijoje, kai to daryti negalima (VPĮ 27 str.4 d.), kai aiškinti Pirkimo sąlygas Perkančioji organizacija pagal Konkurso sąlygų 9.2 p. gali iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Šie ieškovės argumentai yra pagrįsti.

2018. Byloje nėra ginčo, kad UAB „Meleksas" įsiskolinimo Sodrai neturėjo, taip pat nėra ginčo, kad UAB „Meleksas" subrangovė UAB „Ekoprojektas" paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną nebuvo įvykdžiusi įsipareigojimų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (skola 2016-09-20 - 4191,34 €). Byloje taip pat nėra ginčo kad UAB „Ekoprojektas" 2016m. nuo 2017m.rugsėjo 27 d. iki spalio 7 d. įsiskolinimo VSDF biudžetui neturėjo.

2119. Konkurso sąlygų III d. Tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai 3.1 p. nustatyta, kad tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti Konkurso sąlygų 4 priede nustatytos formos minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaraciją. Vienas iš minimalių tiekėjams keliamų reikalavimų, dėl kurio kilo ginčas, nustatytas Konkurso sąlygų 3.1.4 p., ir kuris išdėstytas taip; „Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų ( neįvykdytų įsipareigojimų sumos sumuojamos, t.y. skaičiuojama; skola mokesčiams sumuojama su skola socialinio draudimo fondui ir bendra suma neturi viršyti 50 eurų)“. Nustatyta, kad dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, „jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija duomenis tikrina pati „Sodros“ neatlygintinai teikiamų duomenų informacinėje sistemoje, užfiksuoja paskutinę pasiūlymų dieną ar keliomis dienomis vėliau ir šie duomenys laikomi aktualiais“.

22Konkurso sąlygų 5.3 p. nustatyta, kad „kartu su konkurso pasiūlymu būtina pateikti subrangovų/subtiekėju užpildytą minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaraciją, nurodant subrangovų/subtiekėjų atitiktį taikomiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams“.

2320. VPĮ 24 str.9 d. nustatyta, kad Perkančioji organizacija pirkimo dokumentus rengia vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia. Atsakovės teigimu ji, vadovaudamasi Konkurso sąlygų 3.1.4 p., tikrino, ar ieškovės subrangovė UAB „Ekoprojektas" neturėjo įsiskolinimo VSDF biudžetui pasiūlymo pateikimo dieną, t.y.2016-09-20. Teismas konstatuoja, kad Konkurso sąlygų 3.1.4 punkte nėra nustatyto reikalavimo, kad tiekėjas (taip pat ir subrangovas) turi būti įvykdęs įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondui pasiūlymo pateikimo dienai ( 2016-09-20). Teismo vertinimu Konkurso sąlygos 3.1.4 p. yra nustatyta tik kokiu būdu ir kada perkančioji organizacija tikrina, ar tiekėjas (subrangovas) neturi įsiskolinimo VSDF biudžetui. Tik kilus ginčui paaiškėjo, kad šalys skirtingai supranta Konkurso sąlygų 3.1.4 p. turinį. Tačiau pareiga aiškiai, nedviprasmiškai suformuluoti pirkimo sąlygas tenka perkančiajai organizacijai (VPĮ 24 str.9 d.). Iš Konkurso sąlygų 3.1.4 p. formuluotės - momentas, kada tiekėjas neturi įsiskolinimo VSDFV gali būti ir paskutinė pasiūlymų pateikimo diena ir kelios dienos vėliau, nes tokie duomenys pagal minėtą sąlygą laikomi aktualiais. Konkurso sąlygų 3.1.4 punkto turinio analizė leidžia daryti išvadą, kad perkančioji organizacija aiškiai ir tiksliai nenurodė iki kurio momento arba per kokį terminą tiekėjai privalo atlikti mokėjimus į VSDF biudžetą. Perkančioji organizacija pažeidė VPĮ 24 str. 9 d. nuostatas, nesilaikė Teisingumo Teismo suformuluotos praktikos. Iš Teisingumo Teismo praktikos dėl į VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 5 punktą perkeltų direktyvų nuostatų matyti, kad nacionalinėse taisyklėse turi būti nustatyta, iki kurio momento arba per kokį terminą suinteresuoti asmenys privalo atlikti jų įsipareigojimus atitinkančius mokėjimus arba įrodyti, kad buvo įvykdytos sąlygos sumokėti a posteriori. Skaidrumo ir vienodo vertinimo principai, reglamentuojantys visą viešojo pirkimo sutarčių sudarymo tvarką, pagal kurią dalyvavimo konkurse pagrindo sąlygos ir tvarka turi būti nustatytos iš anksto, reikalauja, jog šis terminas būtų absoliučiai tikslus ir viešas, kad suinteresuoti asmenys galėtų tiksliai žinoti tvarkos apribojimus ir būtų tikri, kad tokie patys apribojimai taikomi visiems konkurentams. Toks terminas gali būti nustatytas nacionalinės teisės aktuose arba jo nustatymas gali būti patikėtas perkančiosios organizacijos atsakomybei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013m.birželio 25 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-340/2013). Be to, minėtoje kasacinio teismo nutartyje atkreiptas dėmesys į tai, kad įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, vykdymas, priešingai nei kvalifikacijos reikalavimas dėl profesinio ar ekonominio pajėgumo, reguliarus (besikartojantis kas mėnesį), nustatytas įstatymų. Taigi priešingai nei tam tikro kvalifikacinio pajėgumo įgijimo atveju, tiekėjo padėtis dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, gali nuolatos (periodiškai) kisti dėl atsinaujinančios jo pareigos vykdyti mokestinę prievolę, todėl tokių įsipareigojimų vykdymo fiksavimas pasiūlymo pateikimo momentu neturi tokio tikslo, kurio siekiama tiekėjų kvalifikacijos vertinimo atveju. Iš viešųjų pirkimų komisijos 2016-10-06 protokolo Nr.11-260 matyti, kad perkančioji organizacija tiekėjų minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitiktį Konkurso sąlygų reikalavimams tikrino 2016-10-06. UAB „Meleksas“ subrangovė UAB „Ekoprojektas“ įsiskolinimo Sodrai tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metu neturėjo, todėl perkančioji organizacija UAB „Meleksas“ pasiūlymą, kad jos pasitelkta subrangovė neatitinka Konkurso salygų 3.1.4 punkte nustatyto kvalifikacinio reikalavimo, atmetė nepagrįstai.

2421. VPĮ 27 str.4 d. nustatyta, kad nesibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui, Perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus (VPĮ 27 str.4 d.). Šia įstatyme suteikta teise perkančioji organizacija nepasinaudojo. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad perkančiosios organizacijos paaiškinimai kvalifikuotini sudėtine pirkimo dokumentų dalimi; kai perkančioji organizacija apibrėžia pirkimo sąlygų turinį (jam suteikia tikslią reikšmę), ji negali vėliau keisti pirkimo dokumentų turinio ar jų aiškinti taip, kad būtų iš esmės pakeistos pirkimo sąlygos, nes tokiu atveju būtų pažeisti skaidrumo ir tiekėjų teisėtų lūkesčių principai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009). Šiuo atveju Visagino savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija, parengusi VPĮ 24 str. 9 dalies nuostatas pažeidžiančius pirkimo dokumentus, tiekėjų kvalifikaciją galėjo vertinti ir vertino, aiškindama, interpretuodama Konkurso sąlygų neaiškų, netikslų ir dviprasmišką 3.1.4 punktą. Interpretavimas, aiškinimas Konkurso sąlygos dalyvių kvalifikacijos vertinimo etape vertintinas, kaip neatsakingas, neteisėtas perkančiosios organizacijos veiksmas - lygiateisiškumo, skaidrumo, nediskriminavimo principų pažeidimas viešajame pirkime, nes nebuvo užtikrintos vienodos tiekėjų dalyvavimo pirkimo procedūrose galimybės (VPĮ 3 str.1 d.).Viešųjų pirkimų principų pažeidimas yra prilyginamas imperatyviųjų nuostatų pažeidimui, nes jie, kaip ir kitos VPĮ imperatyviosios nuostatos, susiję su viešojo intereso apsauga. Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra išaiškinęs, kad perkančioji organizacija, tiekėjui nepaprašius patikslinti ar paaiškinti pirkimo sąlygų, negali šiuo faktu remtis pateisindama savo veiksmų neteisėtumą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2011m.balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-158/2011).

2522. Ieškinys tenkinamas, iš atsakovės priteisiamos ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro žyminis mokestis – 289 € ( LR CPK 93 str.1 d.).

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 270 straipsniu

Nutarė

27Ieškinį tenkinti visiškai.

28Pripažinti neteisėtu ir panaikinti Visagino savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos sprendimą, įformintą 2016m. spalio 7 d. raštu Nr.(4.29)-1-4698.

29Pripažinti neteisėtu ir panaikinti Visagino savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos sprendimą, įformintą 2016m. spalio 28 d. raštu Nr.(4.29)-1-5041.

30Įpareigoti Visagino savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisiją tęsti UAB „Meleksas“ 2016m. rugsėjo 20 d. Konkursui pateikto pasiūlymo nagrinėjimą ir vertinimą Viešųjų pirkimų įstatymo ir Konkurso sąlygų nustatyta tvarka.

31Priteisti iš Visagino savivaldybės administracijos, kodas 188711925, 289,00 € ( du šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus) bylinėjimosi išlaidų UAB „Meleksas“, juridinio asmens kodas 155494396, naudai.

32Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Jonaitienė viešame teismo... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1. Ieškovė UAB Meleksas“, vadovaudamasi LR Civilinio proceso kodekso 5... 4. 2. Nurodė, kad Visagino savivaldybės administracija (toliau perkančioji... 5. 3. Ieškovė UAB „Meleksas“ nesutinka, kad ji ir jos subrangovė UAB... 6. 4. UAB „Meleksas“ nurodo, kad perkančiajai organizacijai draudžiama... 7. 5. Ieškovės UAB „Meleksas“ teigimu Konkurso sąlygų 3.1.4 punkte... 8. 6. VPĮ 32 str. 7 d. nustatytas tiekėjų kvalifikacinių duomenų patikrinimo... 9. 7. Atsakovės viešųjų pirkimų komisija priėmė nepagrįstus sprendimus... 10. 8. Perkančioji organizacija UAB „Meleksas“ pasiūlymą atmetė formaliai.... 11. 9. Atsakovė Visagino savivaldybės administracija prašo ieškinį atmesti... 12. 10. Atsakovė nurodo, kad tiekėjo kvalifikacija turi būti įgyta iki... 13. 11. Konkurso sąlygose buvo nustatyta, kad perkančioji organizacija duomenis... 14. 12. Atsikirsdama į ieškinį atsakovė nurodo, jog VPĮ 33 straipsnio 1 dalies... 15. 13. Atsakovė nesutinka, kad nesilaikė Konkurso sąlygose ir VPĮ nustatytos... 16. 14. Atsakovė nesutinka, kad Visagino savivaldybės administracija parengė... 17. 15. Ieškinys tenkinamas (CPK 268-270 str.).... 18. 16. Visagino savivaldybės administracija vykdo supaprastintą atvirą... 19. 17. UAB „Meleksas" nesutinka, kad ji ar jos subrangovė UAB „Ekoprojektas"... 20. 18. Byloje nėra ginčo, kad UAB „Meleksas" įsiskolinimo Sodrai neturėjo,... 21. 19. Konkurso sąlygų III d. Tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai 3.1 p.... 22. Konkurso sąlygų 5.3 p. nustatyta, kad „kartu su konkurso pasiūlymu būtina... 23. 20. VPĮ 24 str.9 d. nustatyta, kad Perkančioji organizacija pirkimo... 24. 21. VPĮ 27 str.4 d. nustatyta, kad nesibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo... 25. 22. Ieškinys tenkinamas, iš atsakovės priteisiamos ieškovės turėtos... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 270... 27. Ieškinį tenkinti visiškai.... 28. Pripažinti neteisėtu ir panaikinti Visagino savivaldybės administracijos... 29. Pripažinti neteisėtu ir panaikinti Visagino savivaldybės administracijos... 30. Įpareigoti Visagino savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų... 31. Priteisti iš Visagino savivaldybės administracijos, kodas 188711925, 289,00... 32. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...