Byla e2A-1037-798/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno, Antano Rudzinsko (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), Egidijaus Žirono,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovių uždarosios akcinės bendrovės „SAUTRANA“ ir akcinės bendrovės „Vilniaus energetinė statyba“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 14 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. e2-3622-345/2018, pagal ieškovių uždarosios akcinės bendrovės „SAUTRANA“ ir akcinės bendrovės „Vilniaus energetinė statyba“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei Verslo aptarnavimo centras dėl supaprastintą pirkimą organizuojančios perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, trečiasis asmuo – akcinė bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“.

3Teisėjų kolegija,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Ieškovės kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė panaikinti atsakovės UAB Verslo aptarnavimo centras 2018 m. kovo 14 d. priimtą sprendimą dėl tiekėjų grupės, veikiančios 2017 m. liepos 24 d. Jungtinės veiklos sutarties pagrindu, pasiūlymo atmetimo; įpareigoti UAB Verslo aptarnavimo centras įtraukti tiekėjų grupę, veikiančią 2017 m. liepos 24 d. Jungtinės veiklos sutarties pagrindu, į tiekėjų pasiūlymų eilę kainos didėjimo tvarka; priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Nurodė, kad ieškovė UAB „SAUTRANA“ 2017 m. liepos 24 d. jungtinės veiklos sutarties pagrindu su partnerių grupe (viena iš partnerių – ieškovė AB „Vilniaus energetinė statyba“) (toliau ir – tiekėja) pateikė pasiūlymą atsakovės UAB Verslo aptarnavimo centras (toliau – ir Perkančioji organizacija) organizuotame ir 2017 m. birželio 23 d. per centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (toliau – CVP IS) paskelbtame viešajame pirkime „(Nr. 2017-ESO-1425) Elektros tinklo įrengimo darbų, kurių vertė nuo 35 000,00 Eur be PVM iki 144 000,00 Eur be PVM Vilniaus regione apima savivaldybes: Širvintų r., Elektrėnų r., Trakų r., Šalčininkų r., Vilniaus r., Vilniaus m.“ (toliau – ir Konkursas, Pirkimas). Partnerių grupė pateikė pasiūlymą Konkurse. Atsakovė, įvertinusi ieškovių pasiūlymą, pateikė pranešimą dėl informacijos patikslinimo su prašymu pateikti informaciją apie jungtinės veiklos partnerius ir informaciją apie UAB „SAUTRANA“ 2017 m. lapkričio 29 d. įsiskolinimą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ir VSDFV). UAB „SAUTRANA“ 2018 m. vasario 26 d. pranešime perkančiajam subjektui pateikė informaciją dėl susidariusio įsiskolinimo VSDFV, įrodymus, kad įsiskolinimas buvo apmokėtas. Perkančioji organizacija konstatavo, kad tiekėja neįrodė, jog pasiūlymo pateikimo dieną ji neturėjo įsiskolinimo VSDFV, taip pat atsižvelgė į Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – ir VPĮ) redakcijos taikymą ginčo sprendimui, kad į VPĮ dar nebuvo perkelta 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB ir 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir tarybos direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB (toliau – Direktyva 2014/25/ES). Perkančioji organizacija priėmė sprendimą, kad tiekėjos UAB „SAUTRANA“ kvalifikacija neatitiko minimalių kvalifikacijos atitikties deklaracijoje nurodytų reikalavimų.
 3. Atsakovė UAB Verslo aptarnavimo centras ir trečiasis asmuo AB „Energijos skirstymo operatorius“ atsiliepimu prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Pirkimo dokumentai ir jų sąlygos buvo rengiami, o Pirkimo procedūros vykdomos, teisėtai, griežtai laikantis ir nepažeidžiant VPĮ įtvirtintų principų ir nuostatų, taip pat kitų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, Viešųjų pirkimų tarnybos ir teismų nuosekliai formuotos praktikos, susijusios su perkančiųjų organizacijų pareiga nustatyti teisingas ir teisėtas pirkimo sąlygas, susijusias su reikalavimais tiekėjų kvalifikacijai (jų nebuvimo nustatymu bei vertinimu) bei tinkamu nustatytų sąlygų laikymusi vertinant tiekėjų kvalifikaciją (įskaitant minimalius / privalomus kvalifikacinius reikalavimus) ir pasiūlymų atmetimu. Pirkimo sąlygos ir jų nuostatos, susijusios su ūkio subjektų pasitelkimu bei dalyvavimu Pirkime jungtinės veiklos pagrindu, kvalifikacijos įrodinėjimu ir vertinimu, tiekėjams buvo žinomos nuo Pirkimo paskelbimo dienos. Be to, Pirkimo sąlygos nebuvo keičiamos arba tikslinamos. Sąlygos tiekėjams dalyvauti Konkurse buvo vienodos ir lygios. Pirkimo sąlygos buvo tinkamai išviešintos ir tiekėjams buvo žinomos nuo Pirkimo pradžios. Remiantis Pirkimo dokumentais, reikalavimą būti įvykdžius įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu turi atitikti visi jungtinės veiklos dalyviai pirminių pasiūlymų pateikimo dieną.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7

 1. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. birželio 14 d. sprendimu ieškinį atmetė, panaikino 2018 m. balandžio 20 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.
 2. Teismas nustatė, kad ginčas kilo dėl Perkančiosios organizacijos 2018 m. kovo 14 d. sprendimo, kuriuo ši atmetė UAB „SAUTRANA“ ir kitų jungtinės veiklos dalyvių grupės pasiūlymą, nes UAB „SAUTRANA“ pasiūlymų pateikimo dieną buvo skolinga VSDFV. Atsižvelgdamas į tai, kad apie ginčo Pirkimą CVP IS buvo paskelbta 2017 m. birželio 23 d., teismas sprendė, kad bylai išnagrinėti taikomos iki 2017 m. liepos 1 d. galiojusios VPĮ nuostatos (2017 m. gegužės 2 d. Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymo 4 straipsnio 7 dalis).
 3. Teismas padarė išvadą, kad atsakovė pagrįstai atmetė ieškovių (jungtinės veiklos dalyvių) pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų.
 4. Teismas konstatavo, jog nei ieškovės, nei atsakovės pateiktuose procesiniuose dokumentuose nurodyti argumentai dėl Direktyvos 2014/25/ES taikymo šiuo atveju ginčo sprendimui reikšmės neturi, nes Pirkimas buvo paskelbtas iki 2017 m. liepos 1 d., t. y. Direktyvos 2014/25/ES perkėlimo į nacionalinę teisę ir naujos VPĮ redakcijos taikymo momento. Tiek Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 4233 straipsnio 2 ir 3 dalys, tiek sprendimo 27 punkte nurodyta kasacinio teismo praktika ieškinio ribas viešųjų pirkimų bylose sieja su tiekėjo pretenzija, jos turiniu bei keliamais reikalavimais, pagrįstus tiekėjo dėstomomis faktinėmis aplinkybėmis, bet ne su perkančiosios organizacijos atsakyme į tiekėjo pretenziją pateiktais argumentais. Direktyvos 2014/25/ES nuostatos, inkorporuotos į VPĮ, šiuo atveju sprendžiant klausimą dėl tiekėjo kvalifikacijos netaikomos.
 5. Teismas pažymėjo, kad nors subtiekėjai (subrangovai) nelaikytini tiekėjais VPĮ 2 straipsnio 29 dalies prasme, tačiau šiems taikomi tam tikri reikalavimai tiekėjams: jiems keliami tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai, neigiamo pobūdžio sąlygos, ribojančios ar draudžiančios dalyvavimą pirkime, bei kitos sąlygos (pvz., teistumas, socialinės įmonės statusas), tikrinama atitiktis jiems. Pagal 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (toliau – Direktyva 2004/18/EB) 45 straipsnio 2 dalies f punktą ūkio subjektas gali būti pašalintas iš dalyvavimo pirkime, jei neįvykdė reikalavimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, šalies, kurioje jis įsikūręs arba kurioje įsikūrusi perkančioji organizacija, teisės aktų nustatyta tvarka.
 6. VPĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punkte yra nustatyta, kad perkančioji organizacija atmeta paraiškas ir pasiūlymus, jeigu tiekėjas nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų. Atsakovė analogišką VPĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punktui sąlygą įtvirtino Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijos 4 punkte. Reikalavimas tiekėjams nebūti skolingiems VSDFV biudžetui yra svarbus ne dėl to, kad būtų galima nustatyti, ar konkrečią dieną vienas ar kitas tiekėjas yra skolingas VSDFV biudžetui, bet dėl to, kad būtų galima įvertinti, ar tam tikras tiekėjas yra patikimas ir pajėgus sudaryti viešojo pirkimo sutartį.
 7. Bylos duomenimis teismas nustatė, kad atsakovei 2018 m. vasario 21 d. pateikus reikalavimą patikslinti informaciją apie UAB „SAUTRANA“ skolą VSDFV pirminių pasiūlymų pateikimo dieną, ieškovė UAB „SAUTRANA“ pateikė VSDFV Vilniaus skyriaus pažymą, kurioje nurodyta, kad įsipareigojimai buvo įvykdyti 2018 m. gruodžio 6 d. Iš viešai prieinamos VSDFV duomenų bazės išrašo teismas nustatė, kad pirminių pasiūlymų pateikimo dieną UAB „SAUTRANA“ skola VSDFV biudžetui buvo 5 397,05 Eur t. y., mokėjimo terminas atsiskaityti su VSDFV praleistas.
 8. Teismas, nesutikdamas su ieškovės UAB ,,SAUTRANA“ argumentais, jog problemos dėl mokesčių apmokėjimo atsirado dėl užsakovų nesavalaikio atsiskaitymo ir užsitęsusių Pirkimo procedūrų, pažymėjo, kad įmonės, viešųjų pirkimų dalyvės, įmokų valstybės biudžetui apmokėjimo trukdžiai negali būti siejami su perkančiosios organizacijos vykdomais viešaisiais pirkimais ar nesavalaikiu užsakovų atsiskaitymu, nes tokiu būdu įmonės prievolė vykdyti įmonės mokestinius įsipareigojimus nepagrįstai būtų perkelta tretiesiems asmenims. Ieškovės argumentus dėl kitų jos gerą finansinę padėtį pagrindžiančių rodiklių (darbuotojų skaičiaus, jiems mokamo darbo užmokesčio ir kt.), teismas vertino kaip nereikšmingus.
 9. Teismas sprendė, kad Perkančioji organizacija ne formaliai, bet tinkamai ir pagrįstai įvertino, jog ieškovė UAB „SAUTRANA“ neatitinka Pirkimo sąlygose jos nustatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų, t. y. pateikdama pirminį pasiūlymą turėjo skolą VSDF biudžetui, neatitiko Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijos 4 punkte, Specialiųjų Pirkimo sąlygų 3.8 punkte keliamų kvalifikacijos reikalavimų. Dėl to ieškovė negalėtų tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, todėl tai sudaro pagrindą atmesti ieškovių ir jų tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą. Laikant, kad ieškovių ir tiekėjų grupės pateiktas pasiūlymas atitinka pirkimo sąlygose numatytus tiekėjams keliamus reikalavimus, susidarytų situacija, kai minimalių kvalifikacinių reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu tokius reikalavimus, o tai prieštarautų VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje numatytiems lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principams.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9

 1. Ieškovės UAB „SAUTRANA“ ir AB ,,Vilniaus energetinė statyba“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 14 d. sprendimą ir išspręsti bylą iš esmės – ieškinį patenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismo pozicija prieštarauja kasacinio teismo praktikai, kurioje pasisakoma, jog vertinant Pirkimui aktualią VPĮ straipsnių redakciją įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, vykdymas, priešingai nei kvalifikacijos reikalavimas dėl profesinio ar ekonominio pajėgumo, reguliarus (besikartojantis kas mėnesį), nustatytas įstatymų. Taigi priešingai nei tam tikro kvalifikacinio pajėgumo įgijimo atveju, tiekėjo padėtis dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, gali nuolatos (periodiškai) kisti dėl atsinaujinančios jo pareigos vykdyti mokestinę prievolę, todėl tokių įsipareigojimų vykdymo fiksavimas pasiūlymo pateikimo momentu neturi tokio tikslo, kurio siekiama tiekėjų kvalifikacijos vertinimo atveju (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2013; Lietuvos apeliacinio tesimo 2017 m. sausio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-287-198/2017).
  2. Pirmosios instancijos teismas neteisingai ir netinkamai įvertino faktinę aplinkybę, kad prievolė mokėti mokesčius VSDFV yra atsinaujinanti, todėl įsipareigojimų vykdymo fiksavimas pasiūlymo pateikimo momentu neturi tokio tikslo, kurio siekiama tiekėjų kvalifikacijos vertinimo atveju. Dėl to atmesti ieškinį remiantis šiuo argumentu, neišsprendus kitų svarbių ginčo klausimų ir neįvertinus kitų aplinkybių, nebuvo galima.
  3. Nenustačius, kad skola VSDFV galėtų būti vertintina kaip paprastas kvalifikacinis reikalavimas, atsakovė turėjo vadovautis VPĮ 32 straipsnio 5 dalimi, nurodančia, kad iš esmės visuomet privalu iš dalyvių reikalauti patikslinti (paaiškinti) jų kvalifikaciją pagrindžiančius duomenis, jei iš dokumentų, pateiktų su pasiūlymu, negalima spręsti dėl tiekėjo kvalifikacijos atitikties nustatytiems reikalavimams. Su tuo sutiko ir pirmosios instancijos teismas.
  4. Savo poziciją, kad skola VSDFV negali būti vertinama kaip minimalus kriterijus ieškovės išdėstė ir ginčą nagrinėjant pirmojoje instancijoje, tiek ginčą sprendžiant tarp šalių, tačiau į ją nebuvo įsigilinta. Pati atsakovė pripažino ir patvirtino, kad VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą pareigą patikrinti tiekėjos kvalifikaciją atliko formaliai, tik dėl to, kad išvengti pareigos pažeidimo.
  5. Atsakovė visiškai nesigilino į periodinių įmokų įsiskolinimo kaitą ir jos vertinimą teismų praktikos kontekste, nei įvertino kasacinio teismo praktikoje patvirtintos taisyklės, jog tokių įsipareigojimų vykdymo fiksavimas pasiūlymo pateikimo momentu neturi tokio tikslo, kurio siekiama tiekėjų kvalifikacijos vertinimo atveju, nors šią informaciją turėjo. Atsakovės veiksmai, atmetant tiekėjų grupės pasiūlymą, buvo netinkami ir neteisėti, nes atsakovė nesiėmė jokių jai privalomų veiksmų išsiaiškinti, ar tiekėja yra kompetentinga, patikima ir pajėgi įvykdyti pirkimo sąlygas, o pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino šio klausimo esmę.
  6. Atsakovės daugkartinis Pirkimo procedūrų stabdymas apsunkino ieškovių, kitų tiekėjų padėtį, trukdė jų veiklai. Būtent toks daugkartinis terminų atidėliojimas buvo viena iš pagrindinių priežasčių, nulėmusių tai, kad tiekėja nesukontroliavo savo finansinių srautų ir nepastebėjo, kad būtent tą paskutinę pirminių pasiūlymų pateikimo termino dieną buvo atsiradęs jos įsiskolinimas VSDFV, tačiau teismas nevertino šių atsakovės veiksmų, kurie prisidėjo prie tiekėjos neatitikimo neesminiam kvalifikaciniam reikalavimui.
  7. Atsakovė nenustatė ir byloje nepateikė jokių kitų argumentų ar įrodymų, kad tiekėja gali būti laikoma nepatikima ar nepajėgi dėl neatitikimo kokiems nors kitiems Pirkimo sąlygose numatytiems kvalifikaciniams reikalavimams.
 2. Atsakovė UAB Verslo aptarnavimo centras ir trečiasis asmuo AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ atsiliepime prašo apeliacinį skundą atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 14 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
  1. Perkančioji organizacija, vykdydama Pirkimą, tinkamai vykdė savo pareigas, nustačiusi, kad vienas iš jungtinės veiklos dalyvių pasiūlymų pateikimo dieną buvo skolingas VSDFV, pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalį kreipėsi į ieškoves pateikti paaiškinimus, kuriuos įvertinusi pagrįstai ir teisėtai priėmė sprendimą atmesti ieškovių galutinį pasiūlymą, kaip neatitinkantį Pirkimo sąlygų reikalavimų, nes remiantis faktiniais duomenimis, buvo pagrindas tiekėją vertinti kaip nepatikimą tiekėją ir abejoti jo finansiniais pajėgumais bei gebėjimu tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus.
  2. Pirkimo dokumentuose aiškiai ir nedviprasmiškai buvo įtvirtinta, kad reikalavimą būti įvykdžius įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu turi atitiki visi jungtinės veiklos dalyviai pirminių pasiūlymų pateikimo dieną.
  3. Ieškovės nepagrįstai teigia neva atsakovė pripažino ir patvirtino, kad VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą pareigą patikrinti tiekėjos kvalifikaciją atliko formaliai. Atsakovė 2018 m. vasario 19 d. patikrino jungtinės veiklos dalyvių atitikties dokumentus, taip pat informaciją apie įsiskolinimą VSFV nustatyta ir viešai prieinamais duomenimis VSDFV tinklapyje. 2018 m. vasario 21 d. išsiuntus ieškovėms pranešimą, 2018 m. vasario 26 d. atsakymas patvirtino, jog pirminių pasiūlymų pateikimo dieną UAB ,,SAUTRANA“ turėjo įsiskolinimą VSDFV. Atsižvelgiant į tai, Perkančioji organizacija, patikrinusi ir nustačiusi, kad pasiūlymo pateikimo dieną ieškovės neatitiko imperatyvių reikalavimų, susijusių su tiekėjų negatyviais kvalifikacijos reikalavimais, nepažeidė savo pareigos kreiptis į ieškoves ir prašyti paaiškinti jų kvalifikacijos duomenis.
  4. Siekiant įgyvendinti tiekėjų lygiateisiškumo, skaidrumo, sąžiningos konkurencijos principus viešojo pirkimo procedūroje, Perkančioji organizacija visuomet privalo užtikrinti paskelbtų pirkimo sąlygų besąlyginį laikymąsi, vienodų ir lygių sąlygų dalyvauti pirkime visiems tiekėjams sudarymą ir lygiavertį pasiūlymų vertinimą.
  5. Perkančioji organizacija, ieškovių pasiūlymą vertindama kitaip negu nustatyta jos Pirkimo sąlygose, sudarytų ieškovėms išskirtines ir išimtinai palankesnes lyginant su kitais Pirkime dalyvaujančiais tiekėjais sąlygas ir taip ieškovės įgytų konkurencinį pranašumą prieš kitus tiekėjus, kas neabejotinai pažeistų lygiateisiškumo ir skaidrumo principus bei diskriminuotų kitus Pirkime dalyvaujančius tiekėjus.
  6. Ieškovės nepagrįstai ir subjektyviai aiškina bei netinkamai taiko teismų formuojamą praktiką, susijusią su socialinio draudimo įmokų mokėjimu ir vertinimu viešųjų pirkimų procedūrų metu. Kasacinio teismo praktika skunde taikoma selektyviai ir nevertinant skirtingų ginčų aplinkybes.
  7. Ieškovių teiginiai, jog mokestinių įsipareigojimų netinkamas ar nesavalaikis vykdymas bei mokestiniai nesklandumai yra nuolatinė verslo rizika, patvirtina ieškovių veiklos nestabilumą ir negarantuoja, kad ieškovės, kaip tiekėjos, yra patikimos ir pajėgios tinkamai įvykdyti pirkimo sąlygas sutarties vykdymo metu bei negali garantuoti, kad tokie rizikingi veiksniai neturės įtakos ieškovių veiklai sutarties vykdymo metu.
  8. Ieškovės nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliaciniame skunde nenurodė jokių pagrįstų paaiškinimų ir jokių objektyvių priežasčių, lėmusių įsipareigojimų netinkamą vykdymą ir apsunkinusių jų galimybes sąžiningai dalyvauti Pirkime ir pateikti Pirkimo sąlygas atitinkantį konkurencingą pasiūlymą, taip pat nepateikia jokių motyvų, kodėl įsipareigojimai, susiję su mokestinių prievolių įvykdymu, nebuvo ar negalėjo būti įvykdyti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
  9. Ieškovių teiginiai, jog Perkančioji organizacija apsunkino tiekėjų dalyvavimą nepagrįsti, nes pasiūlymų pateikimo terminas Pirkime buvo nukeliamas ne dėl Perkančiosios organizacijos kaltės ar noro, tačiau būtent dėl daugkartinių ir besikartojančių Pirkimu susidomėjusių tiekėjų užduotų klausimų, susijusių su Pirkimo sąlygomis.
  10. Kvalifikacijos reikalavimas ar jo aprašymas Pirkimo sąlygose nebuvo keičiamas ar tikslinamas Pirkimo procedūrų metu, jis buvo aiškiai ir tiksliai išviešintas nuo pat Pirkimo paskelbimo dienos, todėl visi tiekėjai turėjo teisę ir pareigą tinkamai pasirengti dalyvavimui Pirkime ir pakankamai laiko tinkamai parengti savo pasiūlymus bei pasitikrinti atitiktį keliamiems kvalifikacijos reikalavimams.
  11. Perkančioji organizacija, nustačiusi ieškovių neatitikimą bent vienam iš Pirkimo sąlygose nustatytų privalomų kvalifikacijos reikalavimų, neturi pareigos ieškoti ar nustatyti kitų / papildomų tiekėjo neatitikimų Pirkimo reikalavimams, todėl ieškovių argumentai, jog Perkančioji organizacija nenustatė jokių kitų įrodymų, kad tiekėja neatitinka dar kokiems nors reikalavimams, yra nepagrįsti.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12

 1. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.
 2. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą, sprendžia, kad CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų byloje nenustatyta, taip pat nėra pagrindo peržengti apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį ribas.
 3. Ginčas byloje kilęs dėl atsakovės (Perkančiosios organizacijos) UAB Verslo aptarnavimo centras 2018 m. kovo 14 d. sprendimo, kuriuo ieškovių UAB ,,SAUTRANA“ ir AB ,,Vilniaus energetinė statyba“ kartu su partnerių grupe pateiktas pasiūlymas atmestas kaip neatitinkantis minimalių kvalifikacijos reikalavimų. Pasiūlymo atmetimo pagrindas – nustatyta aplinkybė, jog UAB ,,SAUTRANA“ pasiūlymo pateikimo dieną turėjo įsiskolinimą VSDFV.
 4. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu ieškinį atmetė, t. y. paliko galioti Perkančiosios organizacijos sprendimą. Teismas padarė išvadą, kad nustačius, jog UAB ,,SAUTRANA“ pirminių pasiūlymų pateikimo dieną turėjo 5 397,05 Eur skolą VSDFV biudžetui, ieškovių pasiūlymas kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų atmestas pagrįstai.
 5. Apeliantės, nesutikimą su skundžiamu pirmosios instancijos sprendimu grindžia tuo, kad teismas, nukrypdamas nuo teismų praktikos, neteisingai vertino, jog vien tiekėjo įsiskolinimas VSDFV pasiūlymų pateikimo metu yra pagrindas laikyti tiekėją kaip neatitinkantį kvalifikacijos reikalavimų, neįvertino to, kad perkančioji organizacija nesiėmė privalomų veiksmų siekiant patikrinti tiekėjos kompetenciją, pajėgumą ir patikimumą. Taip pat apeliančių teigimu, teismas nepagrįstai atmetė ir nevertino apeliančių argumentų, pagrindžiančių UAB ,,SAUTRANA“ gerą finansinę padėtį, neatsižvelgė į tai, kad pačios perkančiosios organizacijos veiksmai – pirkimo procedūrų stabdymas prisidėjo prie to, kad tiekėja nepastebėjo susidariusio įsiskolinimo VSDFV.
 6. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė, kad nagrinėjamam ginčui išspręsti taikytinos Viešųjų pirkimų įstatymo redakcijos, galiojusios iki 2017 m. liepos 1 d., nuostatos (Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. 1491 pakeitimo įstatymo 4 straipsnio 1 ir 7 dalys).
 7. Pagal VPĮ 32 straipsnio 1 dalies nuostatą perkančioji organizacija turi pareigą visapusiškai išsiaiškinti ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kurie apima ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012).
 8. VPĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtinta, kad perkančioji organizacija atmeta paraiškas ir pasiūlymus, jeigu tiekėjas nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 Eur. Analogiška nuostata buvo įtvirtinta ir Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijos 4 punkte. Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliantės nepagrįstai teigia, kad pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo kasacinio teismo formuojamos praktikos šiuo klausimu.
 9. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, reikalavimas tiekėjams nebūti skolingiems VSDFV biudžetui yra svarbus ne dėl to, kad būtų galima nustatyti, ar konkrečią dieną vienas ar kitas tiekėjas yra skolingas VSDFV biudžetui, bet dėl to, jog būtų galima įvertinti, ar tam tikras tiekėjas yra patikimas ir pajėgus sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Pažymėtina, kad tik trumpalaikis įsiskolinimas, susidaręs po tos dienos, kai turėjo būti sumokėta periodinė įmoka, negali paneigti tiekėjo kvalifikacijos. Pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 9 straipsnio 2 dalį priskaičiuotas socialinio draudimo įmokas draudėjas turi pareigą sumokėti ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos, išskyrus šiame įstatyme nustatytus atvejus.
 10. Kasacinis teismas pasisakydamas dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, akcentavo, kad VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 5 punkto reikalavimo atitiktis tęstinė, tiekėjai pagal įstatymą turi atsinaujinančią prievolę mokėti socialinio draudimo mokestį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2013). Pažymėtina ir tai, jog perkančioji organizacija neturi teisės laisvai interpretuoti savo paskelbtų sąlygų, vertindama tiekėjo kvalifikaciją atsižvelgti į kitus, nei iš anksto paskelbtus reikalavimus ar aplinkybes, o sąlygos tiekėjams dalyvauti konkurse buvo vienodos ir lygios.
 11. Tačiau bylos duomenys patvirtina, jog UAB „SAUTRANA“ pasiūlymo pateikimo dieną (2017 m. lapkričio 29 d.) VSDFV biudžetui buvo skolinga 5 397,05 Eur, o šį įsiskolinimą padengė tik 2017 m. gruodžio 6 d. Be to, kaip nurodyta pačioje UAB „SAUTRANA“ 2018 m. vasario 26 d. pažymoje užsakovų atsiskaitymas laiku yra nuolatinė problema, kas sukelia problemas savalaikiai sumokėti mokesčius. Atsižvelgiant į tai, apeliantų argumentai, kad dėl UAB „SAUTRANA“ įsipareigojimų VSDFV biudžetui nesavalaikio mokėjimo prisidėjo atsakovės yra atmestini kaip nepagrįsti.
 12. Teisėjų kolegijos vertinimu, tiek perkančioji organizacija, tiek pirmosios instancijos teismas turėjo objektyvų pagrindą UAB „SAUTRANA“ vertinti kaip nepatikimą tiekėją ir abejoti jo finansiniais pajėgumais tinkamai ir laiku įvykdyti viešojo pirkimo sutartį. Vadinasi, perkančiosios organizacijos sprendimas, kuriuo konstatuota, jog UAB „SAUTRANA“ neatitinka minimalių kvalifikacinių reikalavimų, todėl jos kartu su partneriais pateiktas pasiūlymas atmestas, yra pagrįstas ir teisėtas, atitinkantis viešųjų pirkimų principus (lygiateisiškumo, skaidrumo), užtikrinantis sąžiningą konkurenciją bei kasacinio teismo praktiką.
 13. Kiti apeliantės argumentai, susiję tuo, kad organizacija nesiėmė privalomų veiksmų siekiant patikrinti tiekėjos kompetenciją, pajėgumą ir patikimumą yra nepagrįsti, nes UAB ,,SAUTRANA“ objektyviai neatitiko vieno iš įstatyme ir Konkurso sąlygose įtvirtinto minimalaus kvalifikacinio reikalavimo. Atsižvelgiant į tai nebuvo pagrindo papildomai vertinti apeliantės kvalifikaciją, priešingu atveju būtų pažeidžiamas tiekėjų lygiateisiškumo principas.
 14. Į esminius apeliacinio argumentus atsakyta, dėl kitų jo argumentų teisėjų kolegija nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, juolab, kad apeliacinės instancijos teismas iš esmės pritaria pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2010 ir kt.).
 15. Nurodytų argumentų pagrindu spręstina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino svarbias klausimui išspręsti aplinkybes bei padarė pagrįsta išvadą, kad perkančiosios organizacijos sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas, todėl pirmosios instancijos teismo skundžiamas sprendimas paliekamas nepakeistas.

13Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

14Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai