Byla 2S-764-357/2012
Dėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 10 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškinį

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų UAB „Tritho“, UAB „Dalum“ ir T. J. O. atskirąjį skundą dėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 10 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškinį.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovai UAB „Tritho“, UAB „Dalum“, UAB „Rytų ūkis“ ir T. J. O. ieškiniu (1 t., 1–9 b. l.) kreipėsi į Mažeikių rajono apylinkės teismą, prašydami pripažinti negaliojančia tarp šalių 2012 m. sausio 31 d. pasirašytą taikos sutartį LR CK 1.91 str. 1 d. pagrindu ir atitinkamai taikyti LR CK 1.91 str. 2 ir 3 dalyse numatytas pasekmes, ieškinio reikalavimų užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

4Mažeikių rajono apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 10 d. nutartimi (1t., 134–135 b. l.) atsisakė priimti ieškovų ieškinį ir nurodė, kad Šiaulių apygardos teismas 2012 m. kovo 13 d. preliminariu sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-705-368/2012 tenkino ieškovų UAB „Centro dvaras“, UAB „Centro turtas“, UAB „Centro ūkis“, „Centro Midtgaard Holding ApS“, F. F., F. F., „AGRO-TEAM ApS“, ŽŪB „Šušvės valda UAB „NLD Finance“, UAB „ROM“, P. V. L. ieškinį atsakovams UAB „Tritho“, UAB „Dalum“, T. J. O. ir priteisė iš atsakovų ieškovams 850000,00 Lt, procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Teismas ieškinį patenkino, vadovaudamasis 2012 m. sausio 31 d. šalių sudaryta taikos sutartimi.

5Teismas nurodė, jog ieškovai ginčija tuos teisinius santykius, kurie buvo bylos nagrinėjimo dalyku civilinėje byloje Nr. 2-705-368/2012, t. y. tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius, kylančius iš taikos sutarties. Ieškovai reikalauja nustatyti kitokius santykius tarp ginčo šalių, nei yra nustatyta įsiteisėjusiu teismo sprendimu, t. y. ieškovų reikalavimas yra nukreiptas į jau teismo sprendimu nustatyto santykio revizavimą. Šio reikalavimo tenkinimas reikštų įsiteisėjusio teismo procesinio sprendimo revizavimą ir jo pakeitimą. Ieškovų reikalavimas dėl taikos sutarties pripažinimo negaliojančia laikytinas gynybos būdu, kuris turėjo būti realizuotas civilinės bylos Nr. 2-705-368/2012 nagrinėjimo metu. Teismas padarė išvadą, jog ieškovų pareikšto ieškinio dalykas LR CPK 137 str. 2 d. 4 p. prasme yra tapatus civilinėje byloje Nr. 2-705-368/2012 pareikšto ieškinio dalykui. Tiek šioje byloje, tiek minėtoje civilinėje byloje Nr. 2-705-368/2012 pareikšti ieškiniai grindžiami tuo pačiu juridiniu faktu – taikos sutarties sudarymu. Teismas nurodė, kad UAB „Rytų ūkis“, kaip pavienis ieškovas, gali kelti reikalavimą tik dėl tos taikos sutarties dalies, kuri nustato teises ir pareigas UAB „Rytų ūkis“, negaliojimo. Atsižvelgdamas į tai, jog pareikštas reikalavimas yra dėl taikos sutarties negaliojimo visa apimti, teismas laikė, jog tolesnis šio ieškinio nagrinėjimas tokioje apimtyje, kurioje jis yra suformuluotas, ir esant vienam ieškovui – UAB „Rytų ūkis“ – negalimas.

6Atskiruoju skundu ieškovai UAB „Tritho“, UAB „Dalum“ ir T. J. O. prašo panaikinti Mažeikių rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 10 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškinį priimti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

71. Atsakovai civilinėje byloje Nr. 2-705-368/2012 dokumentinio proceso tvarka kreipėsi į teismą su turtinio pobūdžio reikalavimu iš ieškovų priteisti Taikos sutartimi prisiimtą skolinį įsipareigojimą 8500000,00 Lt apimtyje. Reikalavimas buvo kildinamas iš LR CK 6.213 str. 1 d. įtvirtintos nuostatos, jog vienai šaliai nevykdant savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę teisme reikalauti, kad ši prievolė būtų įvykdyta natūra. Tuo tarpu ieškovai šioje civilinėje byloje kreipiasi į teismą su neturtinio pobūdžio reikalavimu pripažinti šalių sudarytą Taikos sutartį negaliojančią ir taikyti restituciją. Ieškovų pasirinktas pažeistų teisių gynybos būdas atitinka LR CK 1.138 str. 2 p. įtvirtintą gynybos būdą - reikalavimą atkurti buvusią iki teisės pažeidimo padėtį. Šalių ieškiniais keliami reikalavimai yra dimetrialiai priešingi, t.y. jais siekiama skirtingo teisinio rezultato, todėl jokio pagrindo teigti, jog ieškinių dalykai sutampa.

82. Ieškinį reiškia visai kita šalis, nei teismo nurodomoje jau išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-705-368/2012. Iš to darytina išvada, kad nėra šalių tapatumo, norint atsisakyti priimti ieškinį LR CPK 137 str. 2 d. 4 p. pagrindu.

93. Ieškovų ieškinyje keliamų reikalavimų faktinį pagrindą sudaro faktinės aplinkybės, nurodomos LR CK 1.91 str. normoje. Abiejų civilinių bylų ieškinių faktiniai ir/ar teisiniai pagrindai nesutampa.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovai UAB „Centro dvaras“, ŽŪB „Šušvės valda“, UAB NLD FINANCE“ ir UAB „ROM“ prašo ieškovų atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime atsakovai nurodo, kad ieškovai UAB „Tritho", UAB „Dalum" ir T. J. O. nebeturi teisės ginčyti įsiteisėjusio Šiaulių apygardos teismo 2012-03-13 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-705-368/2012. Mažeikių rajono apylinkės teismas, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, pagrįstai konstatavo, kad tokio turinio ieškinį turi teisę pareikšti tik UAB „Rytų ūkis”, kadangi šis pareiškėjas nebuvo Šiaulių apygardos teisme išnagrinėtos civilinės bylos Nr. 2-705-368/2012 šalimi. Be to, ieškovai nepateikė prieštaravimų Šiaulių apygardos teismo 2012-03-13 preliminariam sprendimui, taip pat nesiėmė jokių priemonių jam apskųsti ar atnaujinti bylos nagrinėjimą šiam sprendimui įsiteisėjus. Ieškovai per visą bylos vykdymo laikotarpį nuo 2012-04-18 iki 2012-09-17 neskundė jokių antstolės patvarkymų ir patys neatliko jokių veiksmų vykdymo procese. Teismui priėmus ieškovų ieškinį ir jo pagrindu išnagrinėjus civilinę bylą, būtų kvestionuojamas įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo ieškovai buvo įpareigoti vykdyti šalių sudarytą 2012-01-31 taikos sutartį. Dar daugiau, teismui priėmus sprendimą tokioje byloje, tokio sprendimo turinys galimai prieštarautų ankstesnio teismo sprendimo turiniui, ir dėl to atsirastų teismo sprendimų kolizija. Proceso atnaujinimas, o ne naujų ieškinių pareiškimas, būtų tinkama ieškovų gynybos priemonė. Visos bylos šalys yra patyrę verslininkai, o sudarant šalims 2012-01-31 taikos sutartį, jų interesus atstovavo teisininkai. Tai, kad ieškovai dėl taikos sutarties teisėtumo nepareiškė jokių reikalavimų nei Šiaulių apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-705-368/2012 nei vykdymo procese, akivaizdžiai patvirtina ieškinio nepagrįstumą. Ieškovai pateikdami ieškinį, siekia užvilkinti ir sustabdyti vykdymo procesą, nesąžiningai pareiškė ieškinį, todėl jiems gali būti skirta bauda.

11Atskirasis skundas tenkintinas.

12Ieškovai UAB „Tritho“, UAB „Dalum“, UAB „Rytų ūkis“ ir T. J. O. su ieškiniu kreipėsį į teismą, prašydami pripažinti negaliojančia tarp šalių 2012 m. sausio 31 d. pasirašytą Taikos sutartį LR CK 1. 91 str. 1 dalies pagrindu ir atitinkamai taikyti minėto straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytas pasekmes (1 t., 1–9 b. l.).

13Mažeikių rajono apylinkės teismas atsisakė priimti ieškinį, nurodydamas, kad yra įsiteisėjęs teismo sprendimas tarp tų pačių ginčo šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu (LR CPK 137 str. 2 d. 4 p.).

14Teismas pažymi, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (LR CPK 5 str. 1 d.). Teismas bylą išsprendžia iš esmės, priimdamas sprendimą (LR CPK 259 str. 1 d.). Įsiteisėjęs teismo sprendimas įgyja res judicata galią, tai reiškia, kad šalių ginčas yra išspręstas negrįžtamai ir bylos šalys arba jų teisių perėmėjai nebeturi teisės dėl to paties ginčo kreiptis į teismą ateityje (LR CPK 279 str. 4 d.). LR CPK 293 straipsnio 3 punkte nustatyta, kad teismas nutraukia bylą, jeigu yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu arba teismo nutartis priimti ieškovo ieškinio atsisakymą ar patvirtinti šalių taikos sutartį. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad nutraukiant civilinę bylą LR CPK 293 straipsnio 3 punkto pagrindu, svarbu nustatyti ieškinių tapatumą. Ieškinių tapatumas nustatomas pagal tris kriterijus: ginčo šalis, ieškinio dalyką ir pagrindą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje M. J. v. K. B., bylos Nr. 3K-3-203/2000; 2007 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Z. R. konsultacinė įmonė v. UAB „Buhalterinės ekspertizės“, bylos Nr. 3K-3-475/2007; 2007 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje N. Š. v. Techninių paslaugų kooperatinė bendrovė „Kotenas“, bylos Nr. 3K-3-486/2007; kt.). Sprendžiant klausimą dėl šalių tapatumo, svarbu nustatyti, ar ieškovas ir atsakovas yra tie patys asmenys, kurie buvo šalys tą patį ieškinio faktinį pagrindą ir dalyką turinčioje byloje (LR CPK 135 str. 1 d. 2 p.). Ieškinio dalykas yra reikalavimas, kurį ieškovas pareiškia atsakovui (LR CPK 135 str. 1 d. 4 p.). Vertinant, ar dviejų ieškinių dalykai sutampa, svarbu ne tiek reikalavimų lingvistinės formuluotės, kiek ginčo materialinis santykis, tai yra teisminio nagrinėjimo objektas ir gynybos būdas. Ieškinio pagrindą sudaro aplinkybės, kuriomis grindžiamas ieškovo reikalavimas. Dėl to naujas ieškinys yra galimas tik tada, kai nurodomos tokios aplinkybės, kurios nebuvo teisminio nagrinėjimo dalyku išnagrinėtoje byloje. Ieškinio pagrindas laikytinas tapačiu, kai jis grindžiamas tais pačiais juridiniais faktais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. rugpjūčio mėn. 9 d. nutartis civilinėje byloje R. A. P. v. J. E. A., Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-290/2010), todėl pripažįstant bylas tapačiomis, turi būti nustatyti visi bylų tapatumo požymiai, o nesant bent vieno aukščiau nurodyto požymio, nėra pagrindo konstatuoti, jog bylos tapačios, bei atsisakyti priimti ieškinį minėtu pagrindu (2009 m. vasario 19 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civ. byloje Nr. 2-147/2009).

15Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad civilinės bylos Nr. 2-705-368/2012 ir civilinės bylos Nr. 2-2726-169/2012 šalys nėra tapačios. Civilinėje byloje Nr. 2-705-368/2012 dėl 850000 Lt skolos, metinių procesinių palūkanų priteisimo šalys buvo UAB „Centro dvaras“, UAB „Centro turtas“, UAB „Centro ūkis“,„Centro Midtgaard Holding ApS“, F. F., F. F., „AGRO-TEAM ApS“, ŽŪB „Šušvės valda, UAB „NLD Finance“, UAB „ROM“, P. V. L. (ieškovai) ir iš kitos pusės – UAB „Tritho“, UAB „Dalum“, T. J. O. (atsakovai). Tuo tarpu nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-2726-169/2012 dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu šalys yra – ieškovai UAB „Tritho“, UAB „Dalum“, UAB “Rytų ūkis” ir T. J. O., atsakovai – UAB „Centro dvaras“, UAB „Centro turtas“, UAB „Centro ūkis“,„Centro Midtgaard Holding ApS“, F. F., F. F., „AGRO-TEAM ApS“, ŽŪB „Šušvės valda, UAB „NLD Finance“, UAB „ROM“, P. V. L. Iš nurodyto matyti, kad ieškovas UAB “Rytų ūkis” nebuvo civilinės bylos Nr. 2-705-368/2012 šalimi ir teismo procese nedalyvavo.

16Teismas pažymi, kad civilinės bylos Nr. 2-705-368/2012 ir civilinės bylos Nr. 2-2726-169/2012 ieškinio dalykas taip pat nėra tapatus. Civilinės bylos Nr. 2-705-368/2012 dalykas yra 850 000 Lt skola, 10 proc. dydžio procesinės palūkanos, o taip pat 6250 Lt bylinėjimosi išlaidos (1 t. 34–35 b. l.), tuo tarpu civilinės bylos Nr. 2-2726-169/2012 dalykas – sandorio, t. y., 2012-01-31 Taikos sutarties pripažinimas negaliojančia. Civilinėje byloje Nr. 2-705-368/2012 teismas priėmė preliminarų sprendimą, nustatęs, kad pagal pateiktus įrodymus yra pagrindas tenkinti ieškinį, tačiau nevertino tarp šalių 2012-01-31 pasirašytos taikos sutarties pagrįstumo, dėl jos nepasisakė, nevertino ir netyrė sutarties sąlygų. Ieškovai, prašydami priteisti 850 000 Lt skolą ir palūkanas, savo reikalavimą grindė prievolinės teisės normomis – LR CK 6.37 str., 6.205 str., 6.213 str., 6.210 str., 6.983 str., tuo tarpu šioje civilinėje byloje ieškovai reiškia ieškinį, vadovaudamiesi materialinės teisės normomis, reglamentuojančiomis sandorių negaliojimą (LR CK 1.91 str.). Teismo nuomone, ieškiniais keliami reikalavimai (ieškinio dalykas) yra netapatūs.

17Kaip minėta auksčiau, ieškinio pagrindą sudaro aplinkybės, kuriomis grindžiamas ieškovo reikalavimas. Dėl to naujas ieškinys yra galimas tik tada, kai nurodomos tokios aplinkybės, kurios nebuvo teisminio nagrinėjimo dalyku išnagrinėtoje byloje. Ieškinio pagrindas laikytinas tapačiu, kai jis grindžiamas remiantis tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis.

18Iš bylos duomenų matyti, kad civilinėje byloje Nr. 2-705-368/2012 buvo nustatinėjamos tokios bylos faktinės aplinkybės, kaip – sutartinių įsipareigojimų atsiradimo pagrindas, sutartinių įsipareigojimų vykdymas ir pasekmės šių įsipareigojimų nevykdant. Tuo tarpu šioje civilinėje byloje Nr. 2-2726-169/2012 ieškovai prašo nustatyti tokias aplinkybės, kaip – tarp šalių pasirašytos Taikos sutarties teisėtumas ir pagrįstumas, sutarties pasirašymo aplinkybės, sąlygos, valia ir kt. Iš nurodytų aplinkybių matyti, kad minėtų bylų faktinės aplinkybės skiriasi, nes civilinėje byloje Nr. 2-705-368/2012 nebuvo nagrinėjamos aplinkybės, kurias ieškovai nurodė šios civilinės bylos ieškinyje.

19Atsižvelgiant į tai, kad ieškinių tapatumas civilinėse bylose Nr. 2-705-368/2012 ir Nr. 2-2726-169/2012 pagal ginčo šalis, ieškinio dalyką ir pagrindą yra skirtingi, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti ieškovų ieškinį. Nurodytų aplinkybių pagrindu priimta nutartis laikytina neteisėta, todėl naikintina ir ieškinio priėmimo klausimas perduotinas nagrinėti iš naujo.

20Netenkintinas atsakovų prašymas skirti ieškovams baudą, vadovaujantis LR CPK 95 straipsnio normomis, nes atsakovai nepateikė įrodymų, patvirtinančių ieškovų piktnaudžiavimą, o teismas tokių aplinkybių nenustatė. Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (LR CPK 5 str. 1 d.).

21Patikrinus duomenis teismų informacinėje sistemoje LITEKO nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismui ieškovas UAB „Rytų ūkis“ pateikė ieškinį civilinėje byloje Nr. 2-1231-194/2012, prašydamas pripažinti negaliojančia 2012 m. sausio 31 d. sudarytą Taikos sutartį LR CK 1.91 str. 1 d. pagrindu. Šiuo metu ieškinys nepriimtas, ieškovui skirtas terminas trūkumams šalinti.

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

23Mažeikių rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 10 d. nutartį panaikinti ir ieškinio priėmimo klausimą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. Ieškovai UAB „Tritho“, UAB „Dalum“, UAB „Rytų ūkis“ ir T. J. O.... 4. Mažeikių rajono apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 10 d. nutartimi (1t.,... 5. Teismas nurodė, jog ieškovai ginčija tuos teisinius santykius, kurie buvo... 6. Atskiruoju skundu ieškovai UAB „Tritho“, UAB „Dalum“ ir T. J. O.... 7. 1. Atsakovai civilinėje byloje Nr. 2-705-368/2012 dokumentinio proceso tvarka... 8. 2. Ieškinį reiškia visai kita šalis, nei teismo nurodomoje jau... 9. 3. Ieškovų ieškinyje keliamų reikalavimų faktinį pagrindą sudaro... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovai UAB „Centro dvaras“, ŽŪB... 11. Atskirasis skundas tenkintinas.... 12. Ieškovai UAB „Tritho“, UAB „Dalum“, UAB „Rytų ūkis“ ir T. J. O.... 13. Mažeikių rajono apylinkės teismas atsisakė priimti ieškinį, nurodydamas,... 14. Teismas pažymi, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų... 15. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad civilinės bylos Nr.... 16. Teismas pažymi, kad civilinės bylos Nr. 2-705-368/2012 ir civilinės bylos... 17. Kaip minėta auksčiau, ieškinio pagrindą sudaro aplinkybės, kuriomis... 18. Iš bylos duomenų matyti, kad civilinėje byloje Nr. 2-705-368/2012 buvo... 19. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinių tapatumas civilinėse bylose Nr.... 20. Netenkintinas atsakovų prašymas skirti ieškovams baudą, vadovaujantis LR... 21. Patikrinus duomenis teismų informacinėje sistemoje LITEKO nustatyta, kad... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 23. Mažeikių rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 10 d. nutartį panaikinti...