Byla e2A-652-413/2019
Dėl netesybų priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintauto Koriagino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Algimanto Kukalio ir Rūtos Palubinskaitės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Tekanas“ apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-6308-752/2018 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Vilstata“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Tekanas“ dėl skolos ir netesybų priteisimo ir pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Tekanas“ priešieškinį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Vilstata“ dėl netesybų priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė UAB „Vilstata“ teismui pateiktu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės UAB „Tekanas“ 13 130,06 Eur nuostolių atlyginimą, kurį sudaro: 12 689,92 Eur sutartinis mokestis už genrangos paslaugas; 321,86 Eur išlaidos, susijusios su statybinių atliekų ir šiukšlių šalinimu statybos objektuose; 118,28 Eur išlaidos, susijusios su elektros energijos suvartojimu, taip pat priteisti 518,33 Eur įstatymines palūkanas ir 8 proc. procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Ieškinyje nurodė, kad šalys 2014 m. liepos 31 d. sudarė rangos sutartį Nr. 14/07/31 (toliau – Sutartis), pagal kurią atsakovė UAB „Tekanas“ ( toliau – Rangovas) įsipareigojo atlikti Sutartyje numatytus darbus, o ieškovė UAB „Vilstata“ (toliau – Genrangovas) – apmokėti už tinkamai ir laiku atliktus darbus sutartyje nustatyta tvarka. Bendra sutarties kaina buvo numatyta 3 084 689,30 Lt (839 387,77 Eur). Šalys susitarė, kad atliktų darbų priėmimas įforminamas darbų priėmimo–perdavimo aktu. Sutartis atsakovės iniciatyva buvo nutraukta nuo 2015 m. sausio 22 d. Iki Sutarties nutraukimo tarpiniais darbų aktavimais atsakovė UAB „Tekanas“ perdavė ieškovei UAB „Vilstata“ darbų už 262 188,52 Eur (905 284,54 Lt).

103.

11Sutarties 3.7. punktu šalys susitarė, kad Rangovas sumoka Genrangovui 4,0 proc. sutarties kainos su PVM už genrangos paslaugas. Genrangos paslaugos išskaitomos po kiekvieno tarpinio aktavimo mokėtinų sumų. Minėtos paslaugos išskaitymai po kiekvieno atliktų darbų aktavimo nebuvo daromi, todėl ieškovė, vadovaudamasi Sutarties 3.7 punktu, 4 proc. genrangos paslaugos mokestį skaičiavo nuo 262 188,52 Eur sumos, kas sudaro 10 487,54 Eur plius 21 proc. PVM, kas sudaro 2 202,38 Eur. Todėl, ieškovės vertinimu, atsakovė turi sumokėti ieškovei pagal sutarties 3.7 punktą 12 689,92 Eur. Atsakovė šio įsipareigojimo nėra įvykdžiusi.

124.

13Sutarties 1.2.18. punktas nustatė, kad Rangovas statybos laikotarpiu šalina savo statybines šiukšles ir atliekas iš statybos aikštelės, pateikdamas Genrangovui statybinių atliekų utilizavimo dokumentus. Užbaigus statybos darbus, per 5 dienas sutvarko statybos aikštelę, pašalina savo darbo atliekas, šiuos darbus atlieka savo lėšomis. Po sutarties nutraukimo ieškovė kreipėsi į atsakovę dėl statybinių atliekų pašalinimo iš statybos teritorijos, tačiau atsakovė šio įsipareigojimo neįvykdė. Statybines šiukšles ieškovė pašalino savo jėgomis ir atsakovei išrašė PVM sąskaitą faktūrą 321,86 Eur sumai. Atsakovė sąskaitos neapmokėjo.

145.

15Sutarties 1.2.19. punktas nustatė, kad Sutartyje numatytų darbų atlikimo metu objekte už aprūpinimą elektros energija, vandeniu ir kitas išlaidas Rangovas apmoka savo lėšomis. Ieškovė 2015 m. vasario 27 d. išrašė atsakovei PVM sąskaitą faktūrą 118,28 Eur sumai už suvartotą energiją statybos objektuose ir 2015 m. kovo 18 d. registruotu laišku išsiuntė atsakovei. Atsakovė šių dokumentų negrąžino, tačiau pateiktos sąskaitos neapmokėjo.

166.

17Atsakovė UAB „Tekanas“ teismui pateiktu priešieškiniu prašė priteisti iš ieškovės UAB „Vilstata“ 11 475,95 Eur delspinigius, 8 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo priešieškinio priėmimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

187.

19Priešieškinyje nurodė, kad ieškovė UAB „Vilstata“ netinkamai vykdė 2014 m. liepos 31 d. sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir nesumokėjo atsakovei UAB „Tekanas“ už atliktus darbus, dėl ko atsakovė vienašališkai nutraukė rangos sutartį. Ieškovė UAB „Vilstata“ yra skolinga atsakovei, todėl pastaroji turi teisę reikalauti netesybų. Kaip nurodyta ieškinyje, atsakovė atliko ir ieškovei perdavė darbų už 262 188,52 Eur (905 284,54 Lt). Įsiteisėjusiu Panevėžio apygardos teismo sprendimu iš UAB „Vilstata“ atsakovei UAB „Tekanas“ yra priteista 185 141,49 Eur už atliktus darbus. Nuo 2017 m. liepos 7 d. likusi UAB „Vilstata“ skola UAB „Tekanas“ už atliktus darbus yra 126 109,36 Eur, ieškovė savo prievolę įvykdyti vėluoja daugiau kaip trejus metus.

208.

21Sutarties 5.3 p. šalys susitarė, kad Genrangovui laiku nesumokėjus sutartyje nustatytų sumų, jis moka rangovui 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Pritaikius CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte nustatytą sutrumpintą šešių mėnesių terminą, atsakovė turi teisę reikalauti iš ieškovės 11 475,95 Eur delspinigius (126 109,36 Eur x 0,05 proc. x 182 d.).

22II.

23Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

249.

25Kauno apylinkės teismas 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimu ieškinį tenkino, priešieškinį atmetė. Teismas priteisė ieškovei UAB „Vilstata“ iš atsakovės UAB „Tekanas“ 13 130,06 Eur skolą, kurią sudaro: 12 689,92 Eur mokestis už genrangos paslaugas; 321,86 Eur išlaidos, susijusios su statybinių atliekų ir šiukšlių šalinimu; 118,28 Eur išlaidos, susijusios su elektros energijos suvartojimu, taip pat 8 proc. procesinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (nuo 2018-02-05) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 307 Eur žyminį mokestį valstybei.

2610.

27Dėl 4,0 proc. sutarties kainos už genrangos paslaugas priteisimo – teismas nurodė, kad atsakovė ginčija savo pareigą mokėti už ieškovės prašomas genrangos paslaugas motyvuodama tuo, jog nuo 2015 m. vasario 22 d. Sutartis buvo nutraukta, o vadovaujantis CK 6.221 straipsnio 1 dalies nuostatomis, sutarties nutraukimas atleidžia abi šalis nuo sutarties vykdymo.

2811.

29Teismas nustatė, kad visi darbai pagal ieškovės į bylą pateiktus statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktus atlikti laikotarpiu iki Sutarties nutraukimo. Surašant nurodytus aktus už genrangos paslaugas išskaitos daromos nebuvo. Nors PVM sąskaita faktūra už genrangos paslaugas ieškovės išrašyta 2016 m. rugpjūčio 17 d., tačiau joje aiškiai nurodyta, kokių aktų pagrindu ir kokia konkreti suma už genrangos paslaugas yra paskaičiuota. Todėl nėra pagrindo teigti, kad ieškovė teikė 2016 m. rugpjūčio 17 d. išrašytą PVM sąskaitą faktūrą už darbus, kurie nebuvo atlikti. Sutarties nutraukimas neatleidžia atsakovės nuo pareigos atsiskaityti už darbus ar paslaugas, suteiktus iki Sutarties nutraukimo. Todėl taikyti CK 6.221 straipsnio 1 dalies nuostatas ir atleisti atsakovę nuo pareigos sumokėti ieškovei už genrangos paslaugas, kaip tai numato Sutarties 3.7 punktas, taip pat nėra jokio pagrindo.

3012.

31Dėl skolos už šiukšlių išvežimą priteisimo – teismas nurodė, kad 2015 m. vasario 27 d. pažymoje apie patirtas išlaidas aiškiai nurodyti kelionės maršrutai, kuriais buvo gabenamos šiukšlės ir statybinės atliekos (1 t., b. 42). UAB „Žalvaris“ išrašyta PVM sąskaita faktūra bei perdavimo–priėmimo aktas – krovinio važtaraštis patvirtina, kad iš objekto Ignalinoje buvo išvežtos statybinės atliekos (1 t., b. l. 43, 44). Ieškovė nurodytų dokumentų pagrindu išrašė atsakovei PVM sąskaitą faktūra VIL Nr. 00024 321,86 Eur sumai (1 t., b. l. 41). Tuo tarpu iš atsakovės į bylą pateiktos 2015 m. vasario 8 d. PVM sąskaitos faktūros Nr. EKO000711133 matyti, kad atsakovė UAB „Ekonovus“ mokėjo už transportavimą ir atliekų išvežimą, tačiau iš jos nėra galimybės nustatyti, iš kokios konkrečiai statybvietės ar kitos vietos buvo vežamos atliekos (1 t., b. l. 156). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė yra statybos darbus vykdanti bendrovė, negalima vienareikšmiškai teigti, kad į bylą pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje numatytas atliekų išvežimas buvo būtent iš statybvietės, kurioje pagal šalių sudarytą sutartį dirbo atsakovė. Kitų įrodymų, patvirtinančių, kad būtent atsakovė iš statybvietės, esančios Ignalinoje, išvežė šiukšles ir statybines atliekas atsakovė nepateikė.

3213.

33Dėl skolos už elektros energiją priteisimo – teismas nurodė, kad iš pateiktos pagrindinės sutarties Nr. CPO38503 matyti, jog užsakovas UAB „Ignalinos butų ūkis“ pasamdė ieškovę atlikti darbus objektuose, esančiuose Ignalinoje (1 t., b. l. 25-35). Iš Sutarties matyti, kad statybos darbams ieškovė rangovu pasamdė atsakovę. Sutartis buvo sudaryta dėl gyvenamųjų namų renovacijos (modernizavimo). Iš sutarties priedo – Techninės specifikacijos ir Įkainotų veiklų sąrašo (1 t., b. l. 12-24) bei statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktų (1 t., b. l. 99-108) spręstina, kad dėl visų reikalingų gyvenamųjų namų renovacijos (modernizavimo) darbų buvo susitarta būtent su atsakove. Todėl atsakovės teiginiai, kad statybos objektuose be atsakovės darbus atliko ir kitos įmonės yra niekuo nepagrįsti.

3414.

35Dėl atsakovės priešieškinio – teismas nurodė, kad šalių sudarytos sutarties 5.3. punkte buvo nustatyta, jog genrangovui laiku nesumokėjus sutartyje nustatytų sumų, jis moka rangovui 0,05 proc. nuo laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Taigi, šiuo Sutarties punktu nustatyta tik netesybų mokėjimo pradžia. Nagrinėjamu atveju Sutarties 5.3. punkto nuostata yra aiški – joje tiesiog nenustatyta, kad nurodyto dydžio delspinigiai skaičiuojami iki visiško prievolės įvykdymo. Kai šalių sudarytoje sutartyje nenustatyta, kad netesybos (delspinigiai) mokamos iki visiško prievolės įvykdymo, tai galioja bendroji taisyklė, pagal kurią netesybos (delspinigiai) skaičiuojamos iki bylos iškėlimo teisme dienos.

3615.

37Bylos duomenimis, ieškovė nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų ir laiku neatsiskaitė už atsakovės atliktus darbus, todėl atsakovė vienašališkai nutraukė rangos sutartį. Panevėžio apygardos teismo 2015 m. spalio 26 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-381-280/2015, iš ieškovės UAB „Vilstata“ atsakovei UAB „Tekanas“ buvo priteista 185 141,49 Eur skolos už atliktus pagal sutartį darbus. Atsakovė nurodė, kad prašomus priteisti delspinigius paskaičiavo už paskutinius šešis mėnesius iki kreipimosi su priešieškiniu į teismą dienos, tačiau delspinigiai šiuo atveju galėjo būti skaičiuojami ir mokami iki kreipimosi į Panevėžio apygardos teismą dėl skolos priteisimo dienos. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendė, kad atsakovės reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas.

38III.

39Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

4016.

41Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „Tekanas“ (toliau ir apeliantas) prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimą, ieškovės ieškinį atmesti, atsakovės priešieškinį patenkinti visiškai ir priteisti iš ieškovės visas atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

421.1.

43UAB „Vilstata“ ir UAB „Tekanas“ rangos sutartimi susitarė, kad UAB „Vilstata“ suteiks genrangos paslaugas už atlyginimą. Tai reiškia, kad šalių sudaryta sutartis turi atlygintinių paslaugų sutarties požymių, numatytų CK 6.716 straipsnio 1 dalyje. Pagal šiame straipsnyje nustatytą teisinį reglamentavimą, šalis moka už jai suteiktas paslaugas. Jeigu paslaugos nesuteiktos, tai ir prievolės mokėti šaliai neatsiranda. UAB „Vilstata“ nenurodė, kokias genrangos paslaugas suteikė UAB „Tekanas“ ir nepateikė įrodymų, o teismas tokių aplinkybių nenustatė. Dar daugiau, Genrangovas turi pareigą patikrinti ir priimti subrangovo atliktus statybos darbus. Kaip nustatyta įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje byloje (1 t., b. l. 180–190), UAB „Vilstata“ neteisėtai atsisakė priimti UAB „Tekanas“ atliktus darbus, t. y. nevykdė savo, kaip genrangovo, pareigų patikrinti atliktus darbus, juos priimti ir už juos nustatytu laiku apmokėti.

441.2.

45CK 6.221 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutarties nutraukimas atleidžia abi šalis nuo sutarties vykdymo. Tai reiškia, kad nutraukus sutartį nustoja galioti sutartinės nuostatos, išskyrus sąlygas, nustatančias ginčų nagrinėjimo tvarką, ir kitos sutarties sąlygos, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po sutarties nutraukimo (CK 6.221 straipsnio 3 dalis). Sutarties 3.7 p. nuostata nesusijusi su ginčų nagrinėjimo tvarka, taip pat pagal savo esmę ji nelieka galioti po sutarties nutraukimo. Todėl, remiantis CK 6.221 straipsnio 1 ir 2 dalimi, sutarties 3.7. punkto nuostatos nustojo galioti nuo 2015 m. vasario 22 d. Tai reiškia, kad UAB „Vilstata“ nuo 2015 m. vasario 22 d. nebeturėjo prievolės teikti genrangos paslaugų, o UAB „Tekanas“ nebeturėjo prievolės už šias paslaugas mokėti.

461.3.

47Iš byloje pateiktų dokumentų matyti, jog ieškovė UAB „Vilstata“ jau buvo išrašiusi sąskaitą genrangos mokesčiui už 2014 m. spalio mėn. suteiktas paslaugas 11091,22 Lt (3212,24 Eur) sumai ir šią prievolę UAB „Tekanas“ yra įvykdęs (1 t., b. l. 140, 116). Šių aplinkybių teismas neįvertino. Todėl teismas nepagrįstai priteisė ieškovei iš atsakovo mokestį už genrangos paslaugas, suteiktas 2014 m. spalio mėn., t. y. 3886,81 Eur (3212,24 Eur + 674,57 Eur) UAB „Vilstata“ reikalauja antrą kartą mokėti PVM.

481.4.

49Teismo sprendimo dalis, kad „<...> Sutarties 3.7. punktas aiškiai nustato mokėtiną 4 proc. sumą nuo visos Sutarties kainos, t. y. už genrangą mokėtiną sumą apskaičiuojant nuo visos mokėtinos sumos už statybos rangos darbus, su PVM. Todėl ieškovas pagrįstai paskaičiavo už genrangą PVM“, yra be motyvų.

501.5.

51Iš sutarties 3.7 p. nuostatos matyti, kad šalys susitarė į atlyginimo už genrangos paslaugas dydį įskaičiuoti ir PVM. Esant tokiam susitarimui, papildomai PVM negali būti skaičiuojamas. Kad būtent taip Sutarties 3.7. punkto nuostatą suprato ir pati UAB „Vilstata“, patvirtina jos 2014 m. lapkričio 28 d. išrašyta PVM sąskaita faktūra serija VIL Nr. 00048 (1 t., b. l. 140). Šioje PVM sąskaitoje faktūroje yra nurodyta „Genrangovo paslaugos už 2014 m. spalio mėn. pagal 2014 m. liepos 31 d. sutartį Nr. 14/07/31“. Iš šios sąskaitos taip pat matyti, kad suma yra 11 091,22 Lt (3212,24 Eur) su PVM ir 9166,30 Lt be PVM. UAB „Tekanas“ 2014 m. spalio mėn. atliko darbų už 229 157,63 Lt be PVM. 4 proc. nuo 229 157,63 Lt yra 9166,30 Lt, t. y. tiek, kiek UAB „Vilstata“ nurodė 2014 m. lapkričio 28 d. PVM sąskaitoje faktūroje serija VIL Nr. 00048. Todėl teismas nepagrįstai nusprendė, kad UAB „Vilstata“ teisingai skaičiuoja mokestį už genrangos paslaugas, prie paslaugų kainos su PVM dar kartą skaičiuodama PVM.

521.6.

53Ieškovės UAB „Vilstata“ 2015 m. vasario 27 d. pažyma apie patirtas išlaidas yra pasirašyta buhalterės I. G. ir projektų vadovo O. Š.. Tai yra paties ieškovo parengtas dokumentas. Pažymoje nurodyti duomenys nėra pagrįsti jokiais objektyviais įrodymais, t. y. jų negalima patikrinti. Bendrovės buhalterė nėra atsakinga už bendrovės objektuose susidarančių statybinių šiukšlių išvežimą, todėl jai apskritai negalėjo būti žinomi tokie duomenys ir ji jų negalėtų patvirtinti ar paneigti.

541.7.

55UAB „Žalvaris“ PVM sąskaitoje faktūroje ir priėmimo akte – krovinio važtaraštyje nėra duomenų, kad bituminis mišinys buvo UAB „Tekanas“ statybos darbų, atliktų pagal Sutartį, statybinės atliekos, taip pat nėra duomenų, kad tas bituminis mišinys būtų paimtas iš objektų, kuriuose statybos darbus atliko UAB „Tekanas“. Teismas vertino, kad UAB „Tekanas“ yra statybų bendrovė, todėl ji statybines atliekas gali vežti ir iš kitų savo objektų. UAB „Vilstata“ lygiai taip pat yra statybų bendrovė. Tai reiškia, kad ir ji bituminį mišinį gali vežti iš bet kokių objektų. Be to, UAB „Vilstata“ neįrodė, kad objekte, kuriame darbus atliko UAB „Tekanas“, susidariusios statybinės atliekos buvo būtent bituminis mišinys. Taip pat pagrindą abejoti UAB „Vilstata“ pridėtais įrodymais sudaro ir tai, kad ji neva išvežė UAB „Tekanas“ statybines šiukšles 2015 m. vasario 23 d., t. y. po to, kai 2015 m. vasario 19 d. gavo UAB „Tekanas“ rašytinį patvirtinimą, jog jis pats išveš statybines atliekas iš objekto 2015 m. vasario 23 d. (1 t., b. l. 37). Toks elgesys nesuderinamas su protingo žmogaus elgesiu ir juo labiau su verslininko profesionalo. Teismas neteisingai vertino įrodymus.

561.8.

57UAB „Vilstata“ ieškinyje nurodė, kad šios išlaidos yra susijusios su elektros energijos suvartojimu objektuose adresais ( - ), ir prie ieškinio pridėjo UAB „Vilstata“ 2015 m. vasario 27 d. PVM sąskaitą faktūrą serija VIL Nr. 00022, išrašytą AB „Lesto“ PVM sąskaitų faktūrų pagrindu. Nė vienoje iš AB „Lesto“ PVM sąskaitų faktūrų nėra duomenų, iš kurių būtų galima nustatyti, kad šią elektrą būtų suvartojęs UAB „Tekanas“ ar bent jau kur ši elektra buvo vartojama, kokiame objekte. AB „Lesto“ PVM sąskaitose yra nurodyta, kad pirkėjo kodas yra 420264, tačiau UAB „Vilstata“ nepateikė duomenų, koks tai konkrečiai yra objektas. O teismas šios aplinkybės netyrė ir nenustatė.

581.9.

59UAB „Tekanas“ neturi prievolės mokėti UAB „Vilstata“ jokių sumų. Neturėdamas šios prievolės, UAB „Tekanas“ nevėluoja vykdyti savo prievolių, todėl ir jokių palūkanų jis UAB „Vilstata“ neturi mokėti.

601.10.

61Teismas atmesdamas priešieškinio reikalavimus, iš esmės rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bylomis, kuriose faktinės aplinkybės yra iš esmės skirtingos nuo nagrinėjamos bylos faktinių aplinkybių. UAB „Tekanas“, kreipdamasis į teismą dėl skolos už statybos darbus iš UAB „Vilstata“ priteisimo, teismo neprašė nei Sutartyje nustatytų delspinigių, nei įstatyme nustatytų procesinių palūkanų priteisimo. Priešieškiniu šioje byloje UAB „Tekanas“ prašo priteisti delspinigius už vis dar UAB „Vilstata“ vėluojamą sumokėti skolą už statybos darbus ir procesines palūkanas už teismo priteistą delspinigių sumą šioje byloje, bet ne už skolą už statybos darbus. Netesybos yra viena iš civilinės atsakomybės formų. Įsiteisėjusiais teismų sprendimais yra pripažinta, kad UAB „Vilstata“ pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus ir UAB „Tekanas“ nuo to nukentėjo, t. y. UAB „Vilstata“ kyla civilinė atsakomybė ir UAB „Tekanas“ reikalauja ją taikyti, prašydamas atlyginti jo patirtus šalių iš anksto nustatyto dydžio minimalius nuostolius - šalių sutartyje nustatyto dydžio delspinigius.

6217.

63Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė UAB Vilstata“ prašo apeliacinį skundą atmesti, Kauno apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:

642.1.

65Apeliantas savo apeliacinį skundą grindžia neteisinga CK 6.716 straipsnio 1 dalies interpretacija ir neteisingai teigia, kad šiam teisiniam santykiui turėjo būti taikoma būtent ši materialinės teisės norma. Rangos teisiniai santykiai yra reglamentuoti būtent CK 6 knygos XXXIII skyriuje, kurio nereglamentuoja apelianto nurodytos atlygintinių paslaugų teikimo teisės normos. Genrangovo pareigos ir įsipareigojimai neapsiriboja vien tik konkrečių paslaugų subrangovams teikimu, kaip supaprastintai bando teigti apeliantas. Genrangovas prisiima nuostolių atsiradimo ir sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo riziką, tame tarpe ir finansinę, tiek užsakovui, tiek ir subrangovui. Todėl genrangos mokestis, numatytas Rangos sutartyje, nėra vien tik mokestis už konkrečias suteiktas paslaugas, tačiau tai yra ir mokestis už prisiimtus įsipareigojimus bei prisiimtą riziką.

662.2.

67Šioje byloje yra neginčijamai įrodyta, ką teisingai konstatavo ir pirmosios instancijos teismas, kad visi darbai pagal ieškovės į bylą pateiktus statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktus atlikti laikotarpiu dar iki Sutarties nutraukimo. Todėl ir visos genrangos paslaugos atsakovui buvo suteiktos dar iki Rangos sutarties nutraukimo. Todėl neturi teisinės reikšmės faktinė aplinkybė, kad PVM sąskaita-faktūra už iki Sutarties nutraukimo suteiktas genrangos paslaugas buvo išrašyta 2016 m. rugpjūčio 17 d., tai yra jau po Rangos sutarties nutraukimo, kadangi ji išrašyta už dar iki Rangos sutarties nutraukimo teiktas genrangos paslaugas.

682.3.

69Teismas teisingai paskaičiavo, kad 4 procentai nuo šios sumos sudarys 10 487,54 Eur. Kadangi genrangos paslaugos pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą laikomos ekonomine veikla, kuri yra PVM objektas, tai ieškovė pagal įstatymą negalėjo papildomai neskaičiuoti PVM. Todėl, kaip teisingai įvertino teismas, bendras atsakovo mokėtinas mokestis už genrangos paslaugas sudaro 12 689,92 Eur su PVM. Šiame kontekste pažymėtina ir tai, kad PVM yra mokestis, mokamas valstybei, o ne ieškovui. Todėl ieškovė iš priskaičiuoto PVM mokesčio jokios naudos sau negalėjo gauti. Kadangi atsakovė taip pat turi teisę į PVM atskaitą, tai dėl priskaičiuoto PVM mokesčio atsakovė jokios žalos negali patirti. Todėl teismas visiškai teisingai ir pagrįstai priteisė ieškovei mokestį už genrangos paslaugas su PVM.

702.4.

71Teismas teisingai įvertino byloje esančius įrodymus. Priešingai apelianto teiginiams, kaip tik atsakovės pateikti įrodymai yra prieštaringi ir nepatikimi – atsakovė pateikė 2015 m. vasario 5 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. EK0000711133, kuri patvirtina paslaugų (šiukšlių išvežimo) atlikimą. Tačiau jau po to, kai tariamai UAB „Ekonovus“ suteikė paslaugas, atsakovė 2015 m. vasario 19 d. pranešė, kad šiukšles išveš tik 2015 m. vasario 23 d. Todėl akivaizdu, kad atsakovės teikiamuose įrodymuose yra akivaizdžios logikos spragos.

722.5.

73Į bylą yra pateiktas įrodymas – pačios UAB „Tekanas“ 2015 m. sausio 22 d. raštas Nr. 15/01-002, kuriame atsakovė nurodo, kad sustabdo rangos darbus. Tai reiškia, kad atsakovė rangos darbus atliko ir atitinkamai naudojo elektros energiją iki 2015 m. sausio 22 d.. Tai reiškia, kad dar ir 2015 metų sausio mėnesį atsakovė vartojo elektros energiją, dėl ko teismas pagrįstai priteisė išlaidas už elektros energiją už 2014 metų rugsėjo-gruodžio mėnesius ir 2015 metų sausio mėnesį, kas sudaro 118,28 Eur.

742.6.

75Atsakovė taip pat laisvai ir savo nuožiūra pasinaudojo savo teise į gynybą - paprašė Panevėžio apygardos teismo priteisti tik 185 141,49 Eur skolą ir atsisakė nuo reikalavimo priteisti delspinigius (netesybas) ir procesines palūkanas. Tokią teisę atsisakyti nuo delspinigių ir procesinių palūkanų atsakovė turėjo ir pagrįstai ja pasinaudojo. Todėl Panevėžio apygardos teismas, atsižvelgdamas į atsakovės valią, priteisė tik 185 141,49 Eur skolą ir nepriteisė nei delspinigių, nei procesinių palūkanų.

76Teisėjų kolegija

konstatuoja:

77IV.

78Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7918.

80Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant faktinę ir teisinę bylos puses, t. y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialines teisės normas.

8119.

82Byloje kilo ginčas dėl šalių 2014 m. liepos 31 d. pasirašytos rangos sutarties Nr. 14/07/31 sąlygų (ne)vykdymo.

83Dėl 4 proc. už genrangos paslaugas pagal sutartį priteisimo

8420.

85Iš Sutarties 3.7 punkto matyti, kad šalys susitarė, jog Rangovas (atsakovė UAB „Tekanas“) sumoka Genrangovui (ieškovei UAB „Vilstata“) 4 proc. sutarties kainos su PVM už genrangos paslaugas. Genrangos paslaugos išskaitomos po kiekvieno tarpinio aktavimo mokėtinų sumų. Sutarties 2.3. punktas numatė, kad atliktų darbų priėmimas įforminamas šalių pasirašytu (-ais) darbų priėmimo–perdavimo aktu (-ais). Sutartis nuo 2015 m. vasario 22 d. atsakovės vienašališkai buvo nutraukta. Nuo darbų pradžios iki sutarties nutraukimo atsakovė perdavė ieškovei darbų pagal atskirus atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktus bendrai 905 284,54 Lt (262 188,52 Eur) sumai (1 t., b. l. 99–108). Iš šių aktų nematyti, kad išskaitymai už genrangos paslaugas pagal Sutarties 3.7. punktą buvo atlikti. Ieškovė paskaičiavo, kad atsakovė pagal sutarties 3.7 punktą iš viso ieškovei turi sumokėti 12 689,92 Eur su PVM, todėl 2016 m. rugpjūčio 17 d. išrašė atsakovei PVM sąskaitą faktūrą Nr. 00064, kurią pastaroji atsisakė priimti.

8621.

87Apeliantė UAB „Tekanas“ teigė, kad pagal Sutartį ji neprivalo mokėti genrangos paslaugos mokesčio, kadangi tokios paslaugos nebuvo suteiktos, be to, nutraukus Sutartį ši rangos sutarties sąlyga neteko galios. Ieškovė įrodinėjo priešingai ir nurodė, kad teisminiai ginčai dėl sutarties nutraukimo yra pasibaigę, tačiau tai nereiškia, kad atsakovė neturi vykdyti sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, kurie nubuvo įvykdyti iki Sutarties nutraukimo. Taigi byloje kilo ginčas dėl minėtos Sutarties sąlygos aiškinimo.

8822.

89Jei kyla šalių ginčas dėl sutarties aiškinimo, taikytinos sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo taisyklės, įtvirtintos CK 6.193–6.195 straipsniuose bei suformuluotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje. Esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu, būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais. Taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų praktikoje pripažintas sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. rugsėjo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-424/2004; 2011 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-318/2011; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2019 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121-421/2019).

9023.

91Teisėjų kolegija nustatė, kad šalys Sutartimi susitarė dėl genrangos paslaugos mokesčio, atsakovei šios sąlygos turinys buvo (turėjo būti) aiškus ir suprantamas, šios sąlygos įstatymų nustatyta tvarka ji neginčijo. Nors tarpiniais darbų priėmimo perdavimo aktais šis mokestis nebuvo paskaičiuotas, tačiau, teisėjų kolegijos vertinimu, tai neteikia pagrindo išvadai, kad ieškovė nuo tokio mokesčio atsisakė, ar kad tokio mokesčio ji negali reikalauti atsakovei vienašališkai Sutartį nutraukus. Be to, kaip nurodo atsakovė savo apeliaciniame skunde, dalį tokio mokesčio ji netgi sumokėjo, tačiau apeliaciniame skunde minimi dokumentai, esantys 1 t. b. l. 116, 140 šių aplinkybių nepatvirtina. Ieškovės 2014 m. lapkričio 28 d. išrašyta PVM sąskaita faktūra Nr. 00048 (1 t. b. l. 140) yra pasirašyta tik ieškovės, ir joje nenurodyta, kad atsakovė šią sąskaitą apmokėjo. Atsakovės 2016 m. lapkričio 10 d. raštas (1 t., b. l. 116), adresuotas ieškovei, kuriuo ji grąžino ieškovės išrašytas tris sąskaitas ir dėl ko šioje byloje yra sprendžiamas ginčas, taip pat nepatvirtina apeliantės argumentų, jog vieną sąskaitą už genrangos paslaugas ji būtų sumokėjusi. Kitų įrodymų, patvirtinančių atsakovės teiginius, byloje nėra. Ieškovės 2016 m. rugpjūčio 17 d. išrašyta PVM sąskaita faktūra patvirtina, kad genrangos mokestis pagal sutarties 3.7 punktą paskaičiuotas būtent už darbus, kurie atlikti iki 2015 m. gruodžio pabaigos ir priduoti ieškovei.

9224.

93Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su apelianto argumentais, kad ieškovė nepateikė įrodymų, kokias gi atlygintinas genrangos paslaugas ji suteikė atsakovei. Pažymėtina, kad šalis siejo ne atlygintinų paslaugų sutartiniai santykiai, o rangos sutartiniai santykiai, kuriuos reglamentuoja Civilinio kodekso 6 knygos CK XXXIII skyrius, todėl šalims tenka sutartinių įsipareigojimų nevykdymo rizika. Pagal bendrąjį sutarties šalių laisvės principą, šalys turi laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, taip pat sudaryti ir šio kodekso nenumatytas sutartis, jeigu tai neprieštarauja įstatymams (CK 6.156 str. 1 d.). Minėta, kad Sutarties 3.7 punkto turinys, šalims šios Sutarties sąlygos nedetalizavus ir papildomai neaptarus jos taikymo kriterijų, atsakovei turėjo būti suprantamas ir žinomas, nustatyta tvarka ši sąlyga nebuvo pakeista ar nuginčyta. Tai reiškia, kad genrangos paslaugos mokestis buvo viena iš sudedamųjų atsakovės įsipareigojimų pagal rangos sutartį dalis. Todėl ieškovė turi teisę į šios paslaugos atlyginimą, kurio ji negavo galiojant Sutarčiai.

9425.

95Apeliantė teigia, kad ieškovė neteisingai paskaičiavo genrangos mokestį, nes jis turėjo būti skaičiuojamas nuo atliktų darbų vertės be PVM. Šią aplinkybę grindžia ieškovės 2014 m. lapkričio 28 d. išrašyta PVM sąskaita faktūra Nr. 00048, kurioje genrangos mokestis be PVM 9166,30 Eur yra paskaičiuotas už iki 2014 m. spalio mėnesio atliktus darbus nuo sumos be PVM – nuo 229 157,63 Lt. Apeliantės teigimu, minėtą sąskaitą ji yra apmokėjusi. Taip pat nurodo, kad šioje dalyje teismo sprendimas nemotyvuotas.

9626.

97Teisėjų kolegija šios nutarties 23 punkte nustatė, jog byloje nėra įrodymų, kad apeliantė yra apmokėjusi ieškovės 2014 m. lapkričio 28 d. išrašytą PVM sąskaitą faktūrą Nr. 00048.

9827.

99Teismo sprendimo motyvavimo svarbą yra pabrėžęs Europos Žmogaus T. T. (toliau – EŽTT), nurodęs, kad Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalis nacionalinius teismus įpareigoja išsamiai ištirti šalių pateiktus paaiškinimus, argumentus ir įrodymus be išankstinio vertinimo, ar jie svarbūs sprendimo priėmimui; teismų ir tribunolų sprendimuose turėtų būti tinkamai nurodyti motyvai, kuriais jie yra pagrįsti; sprendimo motyvavimas yra būtinas, norint parodyti, kad bylos šalys buvo išklausytos ir teisingumas įvykdytas atidžiai (EŽTT 2001 m. rugsėjo 27 d. sprendimas byloje Hirvisaari prieš Suomiją, peticijos Nr. 4968/99).

10028.

101Pagrindas panaikinti teismo sprendimą apeliacine tvarka dėl proceso teisės normos pažeidimo yra tada, kai jis turėjo įtakos priimti neteisėtą sprendimą (CPK 329 straipsnio 1 dalis). Vien motyvavimo nepakankamumas, o išvada pasiremta abstrakčiu motyvu, bet jai patvirtinti duomenys byloje yra, nesudaro pagrindo panaikinti teismo sprendimą. Teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis neturi pagrindo formaliai vien dėl motyvavimo trūkumo panaikinti nors ir abstrakčiu motyvu, tačiau pagrįstą sprendimą.

10229.

103Pirmosios instancijos teismas sprendime nurodė, kad sutarties 3.7. punktas aiškiai nustato mokėtiną 4 proc. sumą nuo visos Sutarties kainos, t. y už genrangą mokėtiną sumą apskaičiuojant nuo visos mokėtinos sumos už statybos rangos darbus su PVM. Todėl ieškovas pagrįstai paskaičiavo už genrangos paslaugas PV mokestį.

10430.

105Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovė pateikė į bylą ieškovės 2014 m. lapkričio 28 d. išrašytą PVM sąskaitą faktūrą Nr. 00048 dėl 3212,24 Eur apmokėjimo už genrangovo paslaugas, suteiktas pagal Sutartį už 2014 m. spalio mėn., tačiau nepateikė įrodymų, jog šią sąskaitą apeliantė yra apmokėjusi.

10631.

107Sutarties galiojimo ir statybos darbų atlikimo metu galiojusioje Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 straipsnio 1 dalyje buvo nustatyta, kad išskaityti ir sumokėti į biudžetą PVM, apskaičiuotą už nuosavybės teisės objektus, perimtus kaip turtinis įnašas arba dėl kito PVM mokėtojo reorganizavimo, taip pat šio Įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje nustatyto prekių tiekimo atveju apskaičiuotą PVM už perduodamą pastato (statinio) esminį pagerinimą privalo PVM mokėtojas, kuriam išrašomas tokį prekių tiekimą arba paslaugų teikimą įforminantis dokumentas, t. y. PVM mokėtojas, perimantis nuosavybės teisės objektus kaip turtinį įnašą arba dėl kito PVM mokėtojo reorganizavimo, arba PVM mokėtojas – pagerinto pastato (statinio) daikto savininkas.

10832.

109Šiuo atveju pagal rangos sutarties 3.7 punktą paslaugų pirkėjas yra apeliantas, kuris taip pat yra ir PVM mokėtojas, todėl sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad sutarties 3.7 punktas aiškiai nurodė, kad 4 proc. skaičiuojami nuo sutarties (paslaugos) kainos su PVM. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė yra PVM mokėtoja, ieškovė pagrįstai paskaičiavo jai PVM mokestį. Pagal PVM įstatymo 96 straipsnio 3 dalį, per mokestinį laikotarpį išskaitytos PVM sumos, kurias pagal šio straipsnio nuostatas privalo sumokėti į biudžetą prekių ir (arba) paslaugų pirkėjas (klientas), įtraukiamos į pirkėjo (kliento) to mokestinio laikotarpio PVM deklaraciją kaip priklausantis mokėti į biudžetą PVM. Šios PVM sumos bendra šiame Įstatyme nustatyta tvarka gali būti pirkėjo (kliento) atskaitytos kaip ir kitas pirkimo PVM.

11033.

111Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai patenkino ieškinio reikalavimo dalį dėl 12 689,92 Eur priteisimo, kuri paskaičiuota pagal sutarties 3.7 punktą už suteiktas genrangovo paslaugas nuo visos sutarties kainos kartu su PVM.

112Dėl skolos už šiukšlių išvežimą ir elektros energijos suvartojimą priteisimo

11334.

114Apeliantės teigimu, teismas neteisingai vertino įrodymus dėl šiukšlių išvežimo, taip pat ieškovė nepateikė duomenų, kad elektrą, už kurią ieškovė reikalauja sumokėti, sunaudojo būtent apeliantė.

11535.

116Šalių pasirašytos sutarties 1.2.18. punkte nustatyta, jog rangovas statybos laikotarpiu šalina savo statybines šiukšles ir atliekas iš statybos aikštelės, pateikdamas genrangovui statybinių atliekų utilizavimo dokumentus. Užbaigus statybos darbus, per 5 dienas sutvarko statybos aikštelę, pašalina savo darbo atliekas, šiuos darbus atlieka savo lėšomis. Taip pat šios sutarties 1.2.19. punkte numatyta, kad sutarties darbų atlikimo metu objekte už aprūpinimą elektros energija, vandeniu ir kitas išlaidas rangovas atsiskaito savo lėšomis.

11736.

118Bylos duomenimis, ieškovė UAB „Vilstata“ (genrangovas) gavusi iš atsakovės UAB „Tekanas“ (rangovo) 2015 m. sausio 22 d. pranešimą dėl rangos sutarties nutraukimo nuo 2015 m. vasario 22 d., 2015 m. vasario 6 d. raštu Nr. S-152 pareikalavo, kad atsakovė per dvi dienas nuo rašto gavimo dienos iš statybos objektų teritorijos, esančios ( - ), išvežtų visas atsakovės paliktas ir nesutvarkytas atliekas ir pateiktų atliekų perdavimo į sąvartyną patvirtinančius dokumentus. Nurodė, kad iki nurodyto termino nepašalinus statybinių atliekų, UAB „Vilstata“ šiems darbams atlikti pasitelks trečiuosius asmenis ir visas patirtas išlaidas pateiks apmokėjimui atsakovei (1 t., b. l. 113).

11937.

120Byloje yra pateiktas apeliantės 2015 m. vasario 12 d. raštas, adresuotas ieškovės UAB „Vilstata“ direktoriui, kuriame nurodoma, kad reikalaujamas statybinių atliekų pašalinimas iš objekto, esančio ( - ), negali būti įvykdytas per nustatytus terminus (2 dienas). Kitame 2015 m. vasario 19 d. rašte apeliantė nurodė ieškovei, kad nutraukus rangos sutartį, 2015 m. vasario 23 d. UAB „Tekanas“ perdavimo–priėmimo aktu perduos UAB „Vilstata“ techninę dokumentaciją, nurodytą rašte Nr. S-153, bei iš statybos objektų teritorijų, esančių ( - ), pašalins ten dar likusias statybines atliekas (1 t., b. l. 36–37). Taigi, pati atsakovė savo raštais patvirtino, kad iki 2015 m. vasario 19 d. statybinės šiukšlės ir atliekos iš statybos aikštelės pašalintos nebuvo.

12138.

122Ieškovė UAB „Vilstata“ 2015 m. vasario 27 d. išrašė PVM sąskaitą faktūrą Nr. 00024 pagal pažymą už patirtas 321,86 Eur dydžio išlaidas už šiukšlių išvežimą (1 t., b. l. 41–42).

12339.

124Atsakovės teigimu, 2015 m. vasario 27 d. pažyma yra išrašyta ir pasirašyta ieškovės darbuotojų, joje nurodyti duomenys yra nepagrįsti įrodymais. Iš minėtos pažymos turinio matyti, jog į išlaidas yra įskaičiuotos sumos už kelionės išlaidas maršrutais Drūkšinių k. – Ignalina, Ignalina – Utena, Utena – Ignalina, Ignalina – Drūkšinių k., bituminių mišinių utilizavimas, darbuotojų sugaištas laikas. Pažyma pasirašyta ieškovės darbuotojų. Iš byloje esančios 2015 m. vasario 23 d. UAB „Žalvaris“ išrašytos PVM sąskaitos faktūros Nr. 1502029 matyti, kad ji išrašyta už bituminių mišinių utilizavimą 83,20 Eur sumai be PVM (1 t., b. l. 43). Tokia pati suma yra įtraukta ir į ieškovės parengtą prieš tai minėtą 2015 m. vasario 27 d. pažymą. Iš tos pačios dienos UAB „Žalvaris“ perdavimo–priėmimo akto–krovinio važtaraščio Nr. UTPA1502036 matyti, kad UAB „Žalvaris“ Utenos skyrius vykdė užsakovo UAB „Vilstata“ pavedimą ir priėmė iš ieškovės įvairias statybines atliekas (1 t., b. l. 44).

12540.

126Paminėtos aplinkybės sudaro pagrindą daryti labiau tikėtiną išvadą, kad iš objekto Ignalinoje, kuriame dirbo apeliantė, buvo išvežtos būtent apeliantės paliktos statybinės atliekos. Tokia išvada darytina įvertinus maršrutą Utena – Ignalina – Drūkšinių k. (ieškovės UAB „Vilstata“ buveinė), sąskaitoje ir važtaraštyje nurodytas statybines medžiagas. Be to, iš viešai prieinamos informacijos http://www.zalvaris.lt/ matyti, kad UAB „Žalvaris“ veikla yra būtent atliekų tvarkymas, surinkimas iš juridinių ir fizinių asmenų bei išvežimas.

12741.

128Apeliantė nurodo, kad ji pati tą dieną išvežė šiukšles, tačiau su tokiais apeliantės argumentais sutikti nėra pagrindo, nes iš prieš tai aptarto 2015 m. vasario 23 d. važtaraščio matyti, jog užsakovas buvo UAB „Vilstata“, ne apeliantė.

12942.

130Apeliantė į bylą yra pateikusi 2015 m. vasario 28 d. jos išrašytą PVM sąskaitą faktūrą Nr. EKO000711133, iš kurios matyti, kad atsakovė už transportavimą ir atliekų išvežimą UAB „Ekonovus“ sumokėjo 416 Eur (1 t., b. l. 141). Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, iš minėtos sąskaitos nėra galimybės nustatyti, iš kokios konkrečiai statybvietės ar kitos vietos buvo vežamos atliekos. Taip pat sutiktina su teismo argumentais, kad atsakovė yra statybos darbus vykdanti bendrovė, todėl negalima vienareikšmiškai teigti, kad PVM sąskaitoje faktūroje numatytas atliekų išvežimas buvo būtent iš statybvietės, kurioje pagal šalių sudarytą sutartį dirbo apeliantė. Kitų įrodymų, patvirtinančių, kad būtent atsakovė iš statybvietės, esančios Ignalinoje, išvežė šiukšles ir statybines atliekas, byloje nėra. Tokių įrodymų apeliantė nepateikė ir apeliacinės instancijos teismui.

13143.

132Kasacinio teismo praktika įrodymų tyrimo ir vertinimo klausimais yra išplėtota ir nuosekli: įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais; pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo; reikia įvertinti kiekvieną įrodymą ir įrodymų visetą; išvados dėl įrodinėjimo dalyko įrodytinumo turi būti logiškai pagrįstos byloje surinktais duomenimis; teismas gali konstatuoti tam tikros aplinkybės buvimą ar nebuvimą, kai tokiai išvadai padaryti pakanka byloje esančių įrodymų; įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą; įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklės pagal įstatymą nereikalauja, kad visi prieštaravimai būtų pašalinti (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. vasario 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-42-684/2019).

13344.

134Kasacinio teismo pažymėta, kad bylose, kuriose įrodinėjama netiesioginiais įrodymais, prielaidų darymas yra neišvengiamas. Dėl to svarbu, kad viena ar kita prielaida būtų motyvuota, t. y. kad ji būtų patvirtinta byloje esančiais įrodymais ir atitinkamai būtų pagrįsta, jog priešingos prielaidos tikimybė yra mažesnė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. sausio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-78-686/2017; 2017 m. rugsėjo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-330-916/2017; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2019 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121-421/2019).

13545.

136Byloje nėra tiesioginių įrodymų, patvirtinančių, kas konkrečiai išvežė iš statybvietės Ignalinoje statybines atliekas. Tačiau apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, daro labiau tikėtiną išvadą, kad statybines atliekas iš statybvietės išvežė ieškovė UAB „Vilstata“ pasitelkusi trečiuosius asmenis, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino šį ieškinio reikalavimą ir priteisė iš atsakovės 321,86 Eur už šiukšlių išvežimą.

13746.

138Apeliantė skunde teigia, kad byloje nėra įrodymų, jog elektrą statybos objekte suvartojo būtent atsakovė UAB „Tekanas“. Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „Ignalinos butų ūkis“ pasirašė Pagrindinę sutartį Nr. CPO38503 su ieškove UAB „Vilstata“ dėl pastatų modernizavimo darbų objektuose, esančiuose Ignalinoje, atlikimo (I t., b. l. 25–35). Minėtos sutarties pagrindu pasatų modernizavimo darbams atlikti ieškovė pasitelkė atsakovę, su kuria pasirašė 2014 m. liepos 31 d. rangos sutartį Nr. 14/07-31. Iš Sutarties priedo – Techninės specifikacijos ir Įkainotų veiklų sąrašo (1 t., b. l. 12–24) bei statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktų darytina išvada, kad visų reikalingų gyvenamųjų namų renovacijos (modernizavimo) darbus atliko būtent atsakovė. Jokių kitų susitarimų su kitomis bendrovėmis byloje nėra. Todėl atmestini kaip nepagrįsti apeliantės argumentai, kad statybos objekte elektrą vartojo ne apeliantė, o galimai kitas asmuo.

13947.

140LESTO už suvartotą elektros energiją statybos objektuose laikotarpiu nuo 2014 m. spalio iki 2015 m. sausio mėn. (iki sutarties nutraukimo) ieškovei UAB „Vilstata“ išrašė PVM sąskaitas faktūras už suteiktas paslaugas (1 t., b. l. 46–49), kurių pagrindu ieškovė, vadovaudamasi tarp šalių pasirašytos rangos sutarties nuostatomis, išrašė PVM sąskaitą faktūrą atsakovei 118,28 Eur sumai (1 t., b. l. 45). Byloje nėra duomenų, jog atsakovė nurodytą sąskaitą būtų apmokėjusi, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai šią sumą priteisė iš atsakovės.

14148.

142Nustačius, kad ieškovės reikalavimas yra pagrįstas, pirmosios instancijos turėjo pagrindą priteisti iš atsakovės ir palūkanas, kadangi skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutartyje ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais.

14349.

144Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria patenkintas ieškovės UAB „Vilstata“ ieškinys, yra pagrįstas ir teisėtas, todėl jį naikinti ar keisti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo (CPK 320 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

145Dėl atsakovės priešieškinio

14650.

147Atsakovė teismui pateiktu priešieškiniu prašė priteisti iš ieškovės 11 475,95 Eur delspinigių, kurie buvo numatyti 2014 m. liepos 31 d. rangos sutartyje, šį reikalavimą motyvuodama tuo, kad ieškovė iki šiol su atsakove už atliktus darbus neatsiskaitė ir nuo 2017 m. liepos 7 d. yra likusi neapmokėta 126 109,36 Eur skola. Kadangi ieškovė vėluoja įvykdyti savo prievolę, atsakovė turi teisę reikalauti priteisti iš ieškovės delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo nesumokėtos už darbus sumos.

14851.

149Teismas atsakovės reikalavimą dėl delspinigių priteisimo atmetė, sprendime nurodydamas, kad nors atsakovė prašomus priteisti delspinigius paskaičiavo už paskutinius šešis mėnesius iki kreipimosi su priešieškiniu į teismą dienos, tačiau delspinigiai nagrinėjamu atveju galėjo būti skaičiuojami ir mokami iki kreipimosi į Panevėžio apygardos teismą dėl skolos priteisimo dienos.

15052.

151Šalių sudarytos rangos sutarties 5.3. punkte nustatyta, kad genrangovui (ieškovei) laiku nesumokėjus sutartyje nustatytų sumų, jis moka rangovui (atsakovei) nuo laiku nesumokėtos sumos 0,05 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną.

15253.

153Bylos medžiaga nustatyta, kad UAB „Tekanas“ dar 2015 metais kreipėsi į Panevėžio apygardos teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovės UAB „Vilstata“ 185 141,49 Eur skolą už atliktus statybos darbus pagal 2014 m. liepos 31 d. rangos sutartį Nr. 14/07/31. Teismas 2015 m. spalio 26 d. sprendimu ieškinį tenkino ir priteisė ieškovei UAB „Tekanas“ iš atsakovės UAB „Vilstata“ 185 141,49 Eur skolą už statybos darbus (civ. byla Nr. 2-381-280/2015). Šis sprendimas įsiteisėjo 2016 m. liepos 11 d. Iš minėto sprendimo matyti, kad UAB „Tekanas“ neprašė priteisti delspinigių, numatytų sutarties 5.3 punkte.

15454.

155Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog delspinigiai galėjo būti skaičiuojami ir mokami tik iki kreipimosi į Panevėžio apygardos teismą dėl skolos priteisimo dienos. Pažymėtina, kad Panevėžio apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-381-280/2015 buvo nagrinėjamas ginčas tarp tų pačių šalių dėl atsiskaitymo pagal tą pačią rangos sutartį, ieškovė UAB „Vilstata“ sutarties sąlygos dėl delspinigių (5.3 punkto) neginčijo. Be to, abi šalys yra privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys statybos verslu, turintys sutartinių santykių patirtį, taigi suprato (turėjo suprasti) tiek sutartinių įsipareigojimų esmę, paskirtį, būtinumą laiku bei tinkamai juos vykdyti, tiek jų nevykdymo pasekmes (CPK 185 str.).

15655.

157CK 6.70 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas pagal sutartį arba įstatymus netesybomis, įkeitimu (hipoteka), laidavimu, garantija, rankpinigiais ar kitais sutartyje numatytais būdais. CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai).

15856.

159Nagrinėjamu atveju šalys raštu susitarė, kad už laiku neįvykdytą prievolę – atsiskaityti už atliktus darbus, ieškovė turi mokėti netesybas – delspinigius. Minėta, kad šalių ginčas dėl skolos priteisimo pagal UAB „Tekanas“ ieškinį skolininkei UAB „Vilstata“ yra išspręstas įsiteisėjusiu teismo sprendimu.

16057.

161Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas priešieškinio reikalavimus dėl delspinigių, vadovavosi kasacinio teismo 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-367/2006 pateiktais išaiškinimais. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad nagrinėjamos bylos ir cituojamos bylos faktinės aplinkybės yra skirtingos, todėl minėta kasacinio teismo nutartis nagrinėjamu atveju netaikytina. Minėtoje kasacinio teismo byloje ieškovė prašė priteisti iš atsakovės delspinigius, kai civilinėje byloje dėl pagrindinės skolos priteisimo kartu buvo priteistos ir procesinės palūkanos. Išplėstinė teisėjų kolegija nurodė, kad byloje įrodyta, jog netesybos, kurių prašė kreditorius, skaičiuojamos už 2004 m. spalio mėnesį nuo sumos, dėl kurios priteisimo buvo kreiptasi į teismą 2004 m. birželio 6 ir 16 d. ir kartu su pagrindine skola buvo prašoma procesinių palūkanų pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį. Esant tokiems reikalavimams teisme atskiroje civilinėje byloje neturi būti nagrinėjamos ir priteisiamos netesybos, jeigu šalių sutartimi nenumatytas jų mokėjimas iki prievolės visiško įvykdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-367/2006. Teismų praktika. 2006, 26).

16258.

163Nagrinėjamu atveju Panevėžio apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-381-280/2015 teismo sprendimu buvo priteista tik pagrindinė skola pagal atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktus, tačiau nebuvo prašoma priteisti procesines palūkanas ir tokios palūkanos nebuvo priteistos.

16459.

165Apeliantė nurodo, kad UAB „Vilstata“ nuo 2017 m. liepos 7 d. yra likusi skolinga apeliantei 126 109,36 Eur už atliktus darbus ir šios skolos iki priešieškinio teismui pateikimo dienos nebuvo sumokėjusi. Šią aplinkybę patvirtina byloje esantis antstolio 2018 m. balandžio 19 d. patvarkymas Nr. S-18-168-18960 dėl vykdomojo dokumento persiuntimo restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui (2 t., b. l. 15–16). Tai yra antstolio kontoroje buvo vykdomas išieškojimas iš UAB „Vilstata“ išieškotojo UAB „Tekanas“ naudai pagal Panevėžio apygardos teismo 2016 m. liepos 26 d. išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-381-280/2015 tik dėl skolos išieškojimo (2t., b. l. 17).

16660.

167Taigi bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė laiku neįvykdė prievolės pagal sutartį, nors rangos sutartis yra nutraukta, tačiau susitarimas dėl netesybų galioja, nes iki šiol su apeliante genrangovas neatsiskaitė, todėl privalo atlyginti apeliantei šios patirtus nuostolius – sumokėti sutartyje nustatyto dydžio netesybas (CK 6.256 str. 2 d.).

16861.

169Pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2014 m. liepos 30 d. nutartyje, priimtoje analogiškoje nagrinėjamai bylai civilinėje byloje Nr. 2A-867/2014, nurodė, jog atsakovas, neatsiskaitęs su ieškovu iki pastarajam pateikiant teismui ieškinį dėl netesybų (delspinigių) priteisimo, t. y. laiku neįvykdęs prievolių pagal minėtas sutartis, privalo atlyginti šio patirtus nuostolius, sumokėdamas sutartyse sulygto dydžio netesybas – delspinigius, skaičiuotinus už šešis mėnesius iki kreipimosi į teismą dienos (CK 6.158 str., 6.189 str.).

17062.

171Bylos duomenimis, Panevėžio apygardos teismo 2018 n. vasario 26 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-328-252/2018 ieškovei UAB „Vilstata“ iškelta restruktūrizavimo byla. Ši nutartis yra įsiteisėjusi.

17263.

173Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu dėl įmonės buvo priimti teismų ir kitų institucijų sprendimai ir pagal juos išduoti vykdomieji dokumentai <...>, nuo teismo nutarties dėl pareiškimo iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos šio turto realizavimas ir (ar) išieškojimas sustabdomas.

17464.

175Teisėjų kolegija atsižvelgdama į tai, kad nuo Panevėžio apygardos teismo sprendimo įsiteisėjimo (nuo 2016 m. liepos 11 d.) iki restruktūrizavimo bylos ieškovei UAB „Vilstata“ iškėlimo (2018 m. vasario 26 d.) ieškovė su atsakove UAB „Tekanas“ nebuvo atsiskaičiusi, ir kaip numatyta sutartyje, apeliantė pareikalavo sumokėti netesybas – delspinigius, todėl teismas sprendžia, kad šis reikalavimas priteisti delspinigius už šešis mėnesius turi būti skaičiuojamas iki restruktūrizavimo bylos ieškovei iškėlimo.

17665.

177Apeliantė UAB „Tekanas“ priešieškiniu prašė teismo priteisi 8 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo priešieškinio priėmimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teisėjų kolegijos vertinimu, šis reikalavimas nepagrįstas, kadangi pagal ĮRĮ 8 straipsnio nuostatas nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos sustabdomas netesybų ir palūkanų už visų įmonės prievolių, susidariusių iki teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, skaičiavimas.

17866.

179Remdamasi nurodytu, teisėjų kolegija konstatuoja, kad bylą išnagrinėjęs pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias sutartinių netesybų (delspinigių) skaičiavimą, kas sąlygojo nepagrįsto ir neteisėto sprendimo priėmimą dėl atsakovės UAB „Tekanas“ priešieškinio dalies reikalavimų. Todėl atsakovės apeliacinis skundas šioje dalyje tenkinamas iš dalies, apylinkės teismo sprendimo dalis, kuria atmestas atsakovės UAB „Tekanas“ priešieškinis panaikinama ir šioje dalyje priimamas naujas sprendimas – priešieškinis tenkinamas iš dalies, priteisiant atsakovei iš ieškovės 11 475,95 Eur (126 109,36 Eur x 0,05 proc./100 proc. x 182 d.) delspinigių (CPK 326 str. 1 d. 2 p.), o reikalavimas dėl palūkanų priteisimo atmetamas kaip nepagrįstas.

180Dėl bylinėjimosi išlaidų

18167.

182Pirmosios instancijos teismo sprendimą pakeistus, perskirstytinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 5 dalis). Šalys duomenų apie turėtas teisinės pagalbos išlaidas nepateikė, todėl tokios išlaidos nepriteistinos.

18368.

184Apeliacinės instancijos teismui nusprendus patenkinti atsakovės priešieškinio reikalavimą dėl 11 475,95 Eur delspinigių priteisimo, atitinkami atsakovei iš ieškovės UAB „Vilstata“ priteistinas 258 Eur dydžio žyminis mokestis, sumokėtas už priešieškinį (1 t., b. l. 161).

18569.

186Apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos paskirstomos vadovaujantis CPK 93 straipsnio nuostatomis. Apeliantė už apeliacinį skundą, kurio suma 25 124,34 Eur, sumokėjo 565 Eur žyminį mokestį. Apeliacinės instancijos teismas patenkino 45,68 proc. (11 475,95 x 100 proc. / 25 124,34 Eur) apeliacinio skundo. Atitinkamai atsakovei iš ieškovės priteistina 258 Eur (565 Eur x 45,68 proc. / 100 proc.) apeliacinės instancijos teisme turėtų bylinėjimosi išlaidų. Šalys nepateikė įrodymų apie turėtas teisinės pagalbos išlaidas, todėl tokios išlaidos nepriteistinos.

187Kauno apygardos teismo teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

188Kauno apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimą pakeisti. Panaikinti sprendimo dalį, kuria atmestas atsakovės UAB „Tekanas“ priešieškinis, ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – atsakovės priešieškinį patenkinti iš dalies, priteisti atsakovei UAB „Tekanas“ (j. a. k. 135190375) iš ieškovės UAB „Vilstata“ (j. a. k. 155571031) 11 475,95 Eur (vienuolika tūkstančių keturis šimtus septyniasdešimt penkis eurus 95 ct) delspinigių ir 258 Eur (du šimtus penkiasdešimt aštuonis eurus) žyminio mokesčio, sumokėto už priešieškinį.

189Kitą Kauno apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimo dalį palikti nepakeistą.

190Priteisti atsakovei UAB „Tekanas“ (j. a. k. 135190375) iš ieškovės UAB „Vilstata“ (j. a. k. 155571031) 258 Eur (du šimtus penkiasdešimt aštuonis eurus) žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą.

191Ši teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė UAB „Vilstata“ teismui pateiktu ieškiniu prašo priteisti iš... 8. 2.... 9. Ieškinyje nurodė, kad šalys 2014 m. liepos 31 d. sudarė rangos sutartį Nr.... 10. 3.... 11. Sutarties 3.7. punktu šalys susitarė, kad Rangovas sumoka Genrangovui 4,0... 12. 4.... 13. Sutarties 1.2.18. punktas nustatė, kad Rangovas statybos laikotarpiu šalina... 14. 5.... 15. Sutarties 1.2.19. punktas nustatė, kad Sutartyje numatytų darbų atlikimo... 16. 6.... 17. Atsakovė UAB „Tekanas“ teismui pateiktu priešieškiniu prašė priteisti... 18. 7.... 19. Priešieškinyje nurodė, kad ieškovė UAB „Vilstata“ netinkamai vykdė... 20. 8.... 21. Sutarties 5.3 p. šalys susitarė, kad Genrangovui laiku nesumokėjus sutartyje... 22. II.... 23. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 24. 9.... 25. Kauno apylinkės teismas 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimu ieškinį tenkino,... 26. 10.... 27. Dėl 4,0 proc. sutarties kainos už genrangos paslaugas priteisimo – teismas... 28. 11.... 29. Teismas nustatė, kad visi darbai pagal ieškovės į bylą pateiktus statybos... 30. 12.... 31. Dėl skolos už šiukšlių išvežimą priteisimo – teismas nurodė, kad... 32. 13.... 33. Dėl skolos už elektros energiją priteisimo – teismas nurodė, kad iš... 34. 14.... 35. Dėl atsakovės priešieškinio – teismas nurodė, kad šalių sudarytos... 36. 15.... 37. Bylos duomenimis, ieškovė nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų ir laiku... 38. III.... 39. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 40. 16.... 41. Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „Tekanas“ (toliau ir apeliantas) prašo... 42. 1.1.... 43. UAB „Vilstata“ ir UAB „Tekanas“ rangos sutartimi susitarė, kad UAB... 44. 1.2.... 45. CK 6.221 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutarties nutraukimas atleidžia... 46. 1.3.... 47. Iš byloje pateiktų dokumentų matyti, jog ieškovė UAB „Vilstata“ jau... 48. 1.4.... 49. Teismo sprendimo dalis, kad „<...> Sutarties 3.7. punktas aiškiai... 50. 1.5.... 51. Iš sutarties 3.7 p. nuostatos matyti, kad šalys susitarė į atlyginimo už... 52. 1.6.... 53. Ieškovės UAB „Vilstata“ 2015 m. vasario 27 d. pažyma apie patirtas... 54. 1.7.... 55. UAB „Žalvaris“ PVM sąskaitoje faktūroje ir priėmimo akte – krovinio... 56. 1.8.... 57. UAB „Vilstata“ ieškinyje nurodė, kad šios išlaidos yra susijusios su... 58. 1.9.... 59. UAB „Tekanas“ neturi prievolės mokėti UAB „Vilstata“ jokių sumų.... 60. 1.10.... 61. Teismas atmesdamas priešieškinio reikalavimus, iš esmės rėmėsi Lietuvos... 62. 17.... 63. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė UAB Vilstata“ prašo apeliacinį... 64. 2.1.... 65. Apeliantas savo apeliacinį skundą grindžia neteisinga CK 6.716 straipsnio 1... 66. 2.2.... 67. Šioje byloje yra neginčijamai įrodyta, ką teisingai konstatavo ir pirmosios... 68. 2.3.... 69. Teismas teisingai paskaičiavo, kad 4 procentai nuo šios sumos sudarys 10... 70. 2.4.... 71. Teismas teisingai įvertino byloje esančius įrodymus. Priešingai apelianto... 72. 2.5.... 73. Į bylą yra pateiktas įrodymas – pačios UAB „Tekanas“ 2015 m. sausio... 74. 2.6.... 75. Atsakovė taip pat laisvai ir savo nuožiūra pasinaudojo savo teise į gynybą... 76. Teisėjų kolegija... 77. IV.... 78. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 79. 18.... 80. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 81. 19.... 82. Byloje kilo ginčas dėl šalių 2014 m. liepos 31 d. pasirašytos rangos... 83. Dėl 4 proc. už genrangos paslaugas pagal sutartį priteisimo ... 84. 20.... 85. Iš Sutarties 3.7 punkto matyti, kad šalys susitarė, jog Rangovas (atsakovė... 86. 21.... 87. Apeliantė UAB „Tekanas“ teigė, kad pagal Sutartį ji neprivalo mokėti... 88. 22.... 89. Jei kyla šalių ginčas dėl sutarties aiškinimo, taikytinos sutartinių... 90. 23.... 91. Teisėjų kolegija nustatė, kad šalys Sutartimi susitarė dėl genrangos... 92. 24.... 93. Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su apelianto argumentais, kad... 94. 25.... 95. Apeliantė teigia, kad ieškovė neteisingai paskaičiavo genrangos mokestį,... 96. 26.... 97. Teisėjų kolegija šios nutarties 23 punkte nustatė, jog byloje nėra... 98. 27.... 99. Teismo sprendimo motyvavimo svarbą yra pabrėžęs Europos Žmogaus T. T.... 100. 28.... 101. Pagrindas panaikinti teismo sprendimą apeliacine tvarka dėl proceso teisės... 102. 29.... 103. Pirmosios instancijos teismas sprendime nurodė, kad sutarties 3.7. punktas... 104. 30.... 105. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovė pateikė į bylą ieškovės 2014 m.... 106. 31.... 107. Sutarties galiojimo ir statybos darbų atlikimo metu galiojusioje Lietuvos... 108. 32.... 109. Šiuo atveju pagal rangos sutarties 3.7 punktą paslaugų pirkėjas yra... 110. 33.... 111. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 112. Dėl skolos už šiukšlių išvežimą ir elektros energijos suvartojimą... 113. 34.... 114. Apeliantės teigimu, teismas neteisingai vertino įrodymus dėl šiukšlių... 115. 35.... 116. Šalių pasirašytos sutarties 1.2.18. punkte nustatyta, jog rangovas statybos... 117. 36.... 118. Bylos duomenimis, ieškovė UAB „Vilstata“ (genrangovas) gavusi iš... 119. 37.... 120. Byloje yra pateiktas apeliantės 2015 m. vasario 12 d. raštas, adresuotas... 121. 38.... 122. Ieškovė UAB „Vilstata“ 2015 m. vasario 27 d. išrašė PVM sąskaitą... 123. 39.... 124. Atsakovės teigimu, 2015 m. vasario 27 d. pažyma yra išrašyta ir pasirašyta... 125. 40.... 126. Paminėtos aplinkybės sudaro pagrindą daryti labiau tikėtiną išvadą, kad... 127. 41.... 128. Apeliantė nurodo, kad ji pati tą dieną išvežė šiukšles, tačiau su... 129. 42.... 130. Apeliantė į bylą yra pateikusi 2015 m. vasario 28 d. jos išrašytą PVM... 131. 43.... 132. Kasacinio teismo praktika įrodymų tyrimo ir vertinimo klausimais yra... 133. 44.... 134. Kasacinio teismo pažymėta, kad bylose, kuriose įrodinėjama netiesioginiais... 135. 45.... 136. Byloje nėra tiesioginių įrodymų, patvirtinančių, kas konkrečiai... 137. 46.... 138. Apeliantė skunde teigia, kad byloje nėra įrodymų, jog elektrą statybos... 139. 47.... 140. LESTO už suvartotą elektros energiją statybos objektuose laikotarpiu nuo... 141. 48.... 142. Nustačius, kad ieškovės reikalavimas yra pagrįstas, pirmosios instancijos... 143. 49.... 144. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 145. Dėl atsakovės priešieškinio... 146. 50.... 147. Atsakovė teismui pateiktu priešieškiniu prašė priteisti iš ieškovės 11... 148. 51.... 149. Teismas atsakovės reikalavimą dėl delspinigių priteisimo atmetė,... 150. 52.... 151. Šalių sudarytos rangos sutarties 5.3. punkte nustatyta, kad genrangovui... 152. 53.... 153. Bylos medžiaga nustatyta, kad UAB „Tekanas“ dar 2015 metais kreipėsi į... 154. 54.... 155. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su pirmosios instancijos teismo... 156. 55.... 157. CK 6.70 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolių įvykdymas gali būti... 158. 56.... 159. Nagrinėjamu atveju šalys raštu susitarė, kad už laiku neįvykdytą... 160. 57.... 161. Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas priešieškinio reikalavimus dėl... 162. 58.... 163. Nagrinėjamu atveju Panevėžio apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje... 164. 59.... 165. Apeliantė nurodo, kad UAB „Vilstata“ nuo 2017 m. liepos 7 d. yra likusi... 166. 60.... 167. Taigi bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė laiku neįvykdė prievolės... 168. 61.... 169. Pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus... 170. 62.... 171. Bylos duomenimis, Panevėžio apygardos teismo 2018 n. vasario 26 d. nutartimi... 172. 63.... 173. Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 7... 174. 64.... 175. Teisėjų kolegija atsižvelgdama į tai, kad nuo Panevėžio apygardos teismo... 176. 65.... 177. Apeliantė UAB „Tekanas“ priešieškiniu prašė teismo priteisi 8 proc.... 178. 66.... 179. Remdamasi nurodytu, teisėjų kolegija konstatuoja, kad bylą išnagrinėjęs... 180. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 181. 67.... 182. Pirmosios instancijos teismo sprendimą pakeistus, perskirstytinos... 183. 68.... 184. Apeliacinės instancijos teismui nusprendus patenkinti atsakovės... 185. 69.... 186. Apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos paskirstomos... 187. Kauno apygardos teismo teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos... 188. Kauno apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimą pakeisti. Panaikinti... 189. Kitą Kauno apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimo dalį palikti... 190. Priteisti atsakovei UAB „Tekanas“ (j. a. k. 135190375) iš ieškovės UAB... 191. Ši teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....