Byla 2A-1583-640/2012
Dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Rūtos Veniulytės-Jankūnienės,

3kolegijos teisėjų Tatjanos Žukauskienės ir A. A.,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Norfos mažmena“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 10 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ieškinį atsakovui UAB „Norfos mažmena“ dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo.

5Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6

  1. Ginčo esmė

7Ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ dokumentinio proceso tvarka kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 47697,32 Lt skolos už suvartotą elektros energiją pagal 2005-01-21 nuomos sutartį, 2647,20 Lt delspinigių, 1183,89 Lt palūkanų bei 8,05 procentų dydžio metinės palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 773 Lt bylinėjimosi išlaidų. 2011m. liepos 14 d. Preliminariu sprendimu teismas ieškovo ieškinį tenkino ir priteisė minėtas sumas. Atsakovas pateikė teismui prieštaravimus, kuriuose nurodė, kad jis nuomojasi 3125,10 kv. m ploto negyvenamųjų patalpų, esančių Raudondvario pl. 127, Kaune. Tai sudaro 84,81 proc. viso pastato, kas reiškia, kad atsakovas turi mokėti tik už nurodytuose patalpose suvartotą elektros energiją, t.y. proporcingai savo nuomojamam plotui, tačiau ne už visą pastatą. Tai numato Sutarties 4.10 p. Todėl atsakovui tenkanti mokesčio už elektros energiją dalis už 2011m. vasario mėnesį turi būti paskaičiuojama proporcingai atsakovo nuomojamam plotui, kaip tai numatyta šalių pasirašytoje sutartyje, t.y. 40447,32 Lt. Be to, netesybos, pasak atsakovo, yra pernelyg didelės, neatitinkančios CK 1.5 str. įtvirtintų protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų bei formuojamos teismų praktikos, todėl turėtų būti mažintinos. Ir delspinigiai, ir palūkanos paskaičiuotos už tą patį laikotarpį. Ieškovas atsiliepime į prieštaravimus nurodė, kad nuomojamame pastate be atsakovo tėra vienas nuomininkas R. A., kuris už suvartotą elektros energiją pagal susitarimą mokėjo tiesiogiai ieškovui. Prašymą mažinti delspinigius prašo atmesti, nes ieškovas taiko tokio pat dydžio delspinigius, kaip ir ieškovo įmonei taiko paslaugų tiekėjas. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas nurodė, kad pagal išplėstinę energijos suvartojimo skaičiuotę matyti, kad nuomininkas R. A. elektros energijos vasario mėnesį nevartojo. Jis turi atskirą elektros skaitiklį.

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-11-10 galutiniu sprendimu 2011m. liepos 14d. preliminarų sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-14210-465/2011 paliko nepakeistą. Nurodė, kad iš byloje esančios elektros energijos suvartojimo išplėstinės skaičiuotės matyti, kad patalpose suvartotos energijos kiekis skaičiuojamas pagal ieškovo įgalioto asmens užfiksuotus 2011m. kovo 1 d. skaitiklių rodmenis, todėl suvartotos elektros energijos kiekis skaičiuotinas atsižvelgiant į faktinį jos suvartojimą. Išplėstinės skaičiuotės 3 stulpelis, kuris, ieškovo atstovo teigimu, atspindi nuomininko R. A. elektros energijos suvartojimą, matyti, kad 2011m. vasario mėnesį pastarasis elektros energijos nevartojo, todėl teismas padarė išvada, kad visą minėtoms patalpoms tiektą ir apskaičiuotą pagal elektros skaitiklių parodymus elektros energiją vartojo tik atsakovas. Nurodė, kad atsakovo pateiktas antstolio faktinių aplinkybių protokolas, kuris buvo parengtas dar iki ginčo tarp šalių atsiradimo, nepaneigia ieškovo pateikto skolos paskaičiavimo. Teismas nusprendė, kad delspinigiai, remiantis teismų praktika, teisingumo, protingumo kriterijais nėra pernelyg dideli. Todėl mažinti juos bei tokiu būdu keisti abiejų šalių suderintą valią nėra pagrindo. Taip pat nurodė, kad teismas neturi pagrindo sutikti su atsakovo atstovės argumentais, jog procesinės (8,05 proc.) palūkanos traktuotinos kaip dviguba sankcija už prievolės nevykdymą (b. l. 134 - 136).

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

10Atsakovas UAB „Norfos mažmena“ apeliaciniu skundu (b.l. 141-148), prašo pakeisti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo sprendimą ir dalyje dėl 7 250 Lt skolos ir 2 647,20 Lt delspinigių, bei 1 183,89 Lt palūkanų ieškovo ieškinį atmesti, taip pat prašo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Pasisakydamas dėl mokesčių už komunalines paslaugas apskaičiavimo, atsakovas nurodo, kad tarp šalių pasirašytoje sutartyje buvo nurodyta, kad mokesčių dydis apskaičiuojamas pagal faktinį resursų ir/arba paslaugų sunaudojimą vadovaujantis skaitiklių parodymais (nesant skaitiklių – proporcingai nuomojamam plotui) arba resursus ir/arba paslaugas teikiančių ūkio subjektų pateiktomis ataskaitomis (išklotinėmis ir pan.). UAB „Norfos mažmena“ nuomojasi 3125,10 kv. m. negyvenamųjų patalpų, esančių Raudondvario pl. 127, Kaune. Tai sudaro 84,81 % viso Raudondvario pl. 127, Kaune, esančio pastato, kas reiškia, kad UAB “Norfos mažmena” turi mokėti tik už nurodytose patalpose suvartotą elektros energiją, t.y. proporcingai savo nuomojamam plotui, tačiau ne už visą pastatą. Už 15,19 % turėjo mokėti ieškovas, kaip pastato savininkas. Nurodo, kad byloje nėra jokių faktinių įrodymų, kad atskiri elektros apskaitos prietaisai kiekvienam ieškovo nuomininkui buvo įrengti. Byloje nėra jokių įrodymų, kad elektros apskaitos prietaisams yra atlikta privaloma metrologinė patikra ir ji yra galiojanti, todėl jų parodymai nėra objektyvūs. Kadangi byloje nepateikti įrodymai, patvirtinantys matavimo priemonių atitiktį metrologiniams reikalavimams, nepateikti elektros energijos apskaitos prietaisų įsigijimo dokumentai, matavimo priemonių instrukcijos, todėl tokios priemonės pagal Metrologijos įstatymo 13 straipsnio 3 dalį negali būti naudojamos elektros energijos apskaitai. Dėl PVM sąskaitos-faktūros NTV Nr.5618, apeliantas nurodo, kad UAB „Norfos mažmena“ tenkanti mokesčio už elektros energiją dalis už 2011 m. vasario mėn. turi būti paskaičiuojama proporcingai UAB „Norfos mažmena“ nuomojamam plotui, kaip tai ir numatyta tarp šalių pasirašytoje sutartyje, t.y. 39 419,27 Lt (38 494,46 Lt (sunaudota el. energija) + 747,60 Lt (galios mokestis) + 177,21 Lt (akcizas)) x 84,80 proc. = 33 427,54 Lt be PVM arba 40 447,32 Lt su PVM. Dėl delspinigių apeliantas nurodo, kad teismas turi teisę ir pareigą pagal CK 6.73 straipsnį kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės. Spręsdamas, ar konkrečiu atveju yra pagrindas teismui mažinti priteistinų delspinigių dydį, teismas turi vertinti CK 6.73 straipsnio 2 dalyje nustatytus pagrindus konkrečios bylos bendrame faktinių aplinkybių kontekste. Todėl prašo sumažinti UAB „Norfos mažmena“ delspinigius iki 0,02 proc. dydžio delspinigių, t.y. pagal susiformavusią teismų praktiką įprastus 0,02 procento delspinigius už kiekvieną praleidimo dieną (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-394/2005, Nr. 3K–3–173/2006). Apeliantas pasisakydamas dėl palūkanų, nurodo, kad ieškovas prašo priteisti 1 183,89 Lt dydžio palūkanų už analogišką laikotarpį, t.y. ieškovas atlieka netesybų ir palūkanų pagal LR MAPKSVPĮ kumuliaciją. Nurodo, kad ieškovo paskaičiuotos 1183,89 Lt sumos palūkanos yra kompensacinio pobūdžio, t.y. atlieka netesybų funkciją. Ieškovo reikalavimas dėl delspinigių ir 1 183,89 Lt palūkanų už tą patį laikotarpį iš apelianto įgyvendintų neteisėtą dvigubos atsakomybės principo turinį – pažeistų apelianto teisėtus interesus, kadangi už nuomos mokesčio mokėjimo termino praleidimą šalių sutartyje buvo numatytos netesybos, išieškoti kartu ir netesybas, ir palūkanas negalima (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugsėjo mėn. 14 d. sprendimas c.b. Nr. 2A-506/2009).

11Atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 154-155) ieškovas prašo palikti nepakeistą Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo sprendimą ir apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad byloje buvo nustatyta, kad be apelianto pastate, Raudondvario pl. 127, Kaune, buvo tik vienas nuomininkas, R. A., kurio nuomojamos patalpos užima tik 100 kv. m. 2011 m. vasario mėnesį R. A. veiklos nevykdė, todėl elektros energijos nenaudojo. Nurodo, kad pagal nuomos sutarties nuostatas, nuomininkui pavėlavus nustatytu laiku atsiskaityti už komunalines paslaugas, jis privalo mokėti teisės aktais arba sutartimi su komunalines paslaugas teikiančiais ūkio subjektais nustatyto dydžio netesybas. CK 6.210 str. numatytos palūkanos už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą yra palūkanos, kuriomis kompensuojami kreditoriaus nuostoliai, atsiradę pagrindinės prievoles neįvykdžius laiku. Todėl už naudojimąsi kreditoriaus pinigais, skolininkas privalo mokėti palūkanas. Todėl palūkanos atlieka nuostolių kompensavimo funkciją ir jos nėra laikomos netesybomis.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

14Byloje nustatyta, kad atsakovas neneigia savo pareigos mokėti už elektros energiją patalpų nuomotojui UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, tačiau nesutinka dėl mokesčio už elektros energiją apskaičiavimo, t.y. už kokiam plotui suteiktą elektros energiją atsakovas privalo apmokėti ieškovui. Tarp šalių nėra ginčo, kad atsakovas nuomojosi dalį, t.y. 84,81 proc., ieškovui priklausančių patalpų, esančių Raudondvario pl. 127, Kaune. Dalį (100 kv. m.) patalpų esančių Raudondvario pl. 127, Kaune, nuomojosi ir R. A..

15Ieškovas apeliaciniu skundu ginčija skolos dalį, kurią sudaro: 7250 Lt skola, 2647,20 Lt delspinigių bei 1183,89 Lt palūkanų. Savo nesutikimą su šiomis sumomis motyvuoja tuo, kad tarp šalių pasirašytoje sutartyje buvo nurodyta, kad mokesčių dydis apskaičiuojamas pagal faktinį resursų ir/arba paslaugų sunaudojimą vadovaujantis skaitiklių parodymais (nesant skaitiklių – proporcingai nuomojamam plotui) arba resursus ir/arba paslaugas teikiančių ūkio subjektų pateiktomis ataskaitomis (išklotinėmis ir pan.). UAB „Norfos mažmena“ nuomojasi 84,81 % viso Raudondvario pl. 127, Kaune, esančio pastato, kas reiškia, kad UAB “Norfos mažmena” turi mokėti tik už nurodytose patalpose suvartotą elektros energiją, t.y. proporcingai savo nuomojamam plotui, tačiau ne už visą pastatą. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad laikotarpiu, už kurį susidarė įsiskolinimas už 2011 m. vasario mėn. pirmosios instancijos teismo konstatuota, kad R. A. 2011 m. vasario mėnesį veiklos nevykdė, šios aplinkybės neginčijo ir pats atsakovas pateikdamas apeliacinį skundą. Todėl pirmosios instancijos teismas teisingai ir pagrįstai konstatavo, kad visą minėtoms patalpoms tiektą ir apskaičiuotą pagal elektros skaitiklių parodymus elektros energiją vartojo tik atsakovas. Kadangi, pagal sutarties 6.5.1 p. atsakovas įsipareigojo be nuomos mokesčio ieškovui mokėti ir mokesčius už elektros energiją, pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė iš atsakovo 47 697,32 Lt skolą už elektros energiją, kuri yra apskaičiuota išplėstinėje skaičiuotėje (b.l. 25).

16Aplinkybės, kad byloje nėra jokių įrodymų, kad elektros apskaitos prietaisams yra atlikta privaloma metrologinė patikra ir ji yra galiojanti, todėl jų parodymai nėra objektyvūs, nėra aktuali, kadangi tokia patikra yra paties elektros energijos tiekėjo pareiga, kuri yra įtvirtinta ir AB „VST“ ir ieškovo pasirašytoje Elektros energijos pardavimo – pirkimo sutartyje Nr. 21000-10-K04174 (b.l. 22). AB „VST“ kaip paslaugos tiekėjas neteikia pretenzijų dėl suvartojamo elektros kiekio apskaičiavimo ir už ją apmokamų sumų, kas tik patvirtina, jog už elektros energija yra apmokama pagal teisingus elektros skaitliuko parodymus.

17Apeliantas nurodo, kad teismas turi teisę ir pareigą pagal CK 6.73 straipsnį kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės. Todėl prašo sumažinti UAB „Norfos mažmena“ delspinigius iki 0,02 proc. dydžio delspinigių, t.y. pagal susiformavusią teismų praktiką įprastus 0,02 procento delspinigius už kiekvieną praleidimo dieną (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-394/2005, Nr. 3K–3–173/2006).

18Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Teismas pažymi, kad jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Taip teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos tik CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nustatyta tvarka ir pagrindais. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad konkrečiu atveju netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė iš dalies įvykdyta. Sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos“ (CK 6.258 str. 3 d.) įstatymo nesukonkretintos. Kriterijus, pagal kuriuos sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos netesybas vertina teismai, nagrinėdami konkrečias bylas. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 str. nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Netesybų dydis turi būti vertinamas atsižvelgiant į kiekvienos individualios bylos aplinkybes. Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Dėl to ir teismų praktikoje negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Atitinkamai negali būti ir vieno iš anksto nustatyto konkretaus dydžio, kuris reikštų protingas netesybas visiems galimiems atvejams ir iki kurio netesybos turi būti mažinamos. Iš bylos medžiagos matyti, kad UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ir AB „VST“ pasirašytoje elektros energijos pardavimo-pirkimo sutartyje taip pat numatyti 0,05 proc. dydžio delspinigiai per dieną už laiku neapmokėtas paslaugas (4.4. p.). Taigi tokio dydžio delspinigių turi teisę reikalauti ir UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ iš UAB „Norfos mažmena“ vien tik tam, kad padengtu tiesioginius nuostolius atsiradusius iš UAB „Norfos mažmena“ įsipareigojimo apmokėti už suvartotą elektros energiją nevykdymo. Be to, vertinant netesybų sumą su skolos suma – atitinkamai 2647,20 Lt delspinigių bei 47697,32 Lt skolos, darytina išvada, jog netesybų laikyti nepagrįstai didelėmis nėra pagrindo. Remiantis aukščiau išdėstytu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisingai nusprendė, kad delspinigiai, remiantis teismų praktika, teisingumo, protingumo kriterijais nėra pernelyg dideli. Todėl mažinti juos bei tokiu būdu keisti abiejų šalių suderintą valią nėra pagrindo.

19Apeliantas nurodo, kad ieškovo paskaičiuotos 1183,89 Lt palūkanos yra kompensacinio pobūdžio, t.y. atlieka netesybų funkciją. Ieškovo reikalavimas dėl delspinigių ir 1183,89 Lt palūkanų už tą patį laikotarpį iš apelianto priteisimo įgyvendintų neteisėtą dvigubos atsakomybės principo turinį – pažeistų apelianto teisėtus interesus, kadangi už nuomos mokesčio mokėjimo termino praleidimą šalių sutartyje buvo numatytos netesybos, o išieškoti kartu ir netesybas, ir palūkanas negalima (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugsėjo mėn. 14 d. sprendimas c.b. Nr. 2A-506/2009).

20Kolegija sutinka su apelianto argumentais, kad ieškovo reikalavimas dėl delspinigių ir 1183,89 Lt palūkanų už tą patį laikotarpį iš apelianto priteisimo įgyvendintų neteisėtą dvigubos atsakomybės principo turinį – pažeistų apelianto teisėtus interesus, kadangi už nuomos mokesčio mokėjimo termino praleidimą šalių sutartyje buvo numatytos netesybos.

21Šalių nuomos sutartyje numatytos netesybos už netinkamą nuomininko piniginės prievolės vykdymą. CK normose įtvirtinta kompensacinės paskirties netesybų samprata. Neįvykdžius prievolės netesybos padeda kompensuoti kreditoriaus turtinius interesus, jos gali būti laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, todėl kai pareiškiamas reikalavimas atlyginti nuostolius, netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą (CK 6.73 str. 1 d., 6.258 str. 2 d.). Taigi kreditorius gali išieškoti nuostolius tik tiek, kiek jų nepadengia išieškotinos netesybos. Nagrinėjamoje byloje priteistinų delspinigių dydis padengia ieškovo nurodytą priteistinų palūkanų sumą, todėl priteisti šias palūkanas nėra pagrindo. CK 6.210 straipsnyje numatytos palūkanos už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą taip pat atlieka kompensuojamąją, o ne mokėjimo funkciją. Tokio pobūdžio palūkanos laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (CK 6.261 str.). Kadangi už nuomos mokesčio mokėjimo termino praleidimą šalių sutartyje buvo numatytos netesybos, išieškoti kartu ir netesybas, ir palūkanas negalima. Todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas yra keistinas dalyje dėl 1183,89 Lt palūkanų priteisimo ir šioje dalyje yra naikintinas, atmetant ieškovo ieškinį.

22Dėl aukščiau nurodytų motyvų teismas sprendžia, jog iš esmės pirmosios instancijos teismas teisingai išnagrinėjo ginčą, tačiau netinkamai taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias palūkanų priteisimą, todėl apeliacinis skundas iš dalies tenkintinas, keičiant sprendimą dalyje dėl 1183,89 Lt palūkanų priteisimo.

23Pakeitus pirmosios instancijos sprendimą dalyje ir jį panaikinus, perskirstomos bylinėjimosi išlaidos priteistos pirmosios instancijos teisme, t.y. atmetus ieškinio reikalavimus dėl 1183,89 Lt palūkanų priteisimo, atitinkamai mažintinas iš atsakovo ieškovo naudai priteistas žyminis mokestis – 18 Lt suma, bei iš dalies patenkinus apeliacinį skundą, priteistinas žyminis mokestis iš ieškovo proporcingai patenkintų reikalavimų daliai atsakovo naudai – 36 Lt (CPK 93 str.).

24Vadovaujantis CPK 96 str. 6 d. pašto išlaidos turėtos pirmosios bei apeliacinės instancijos teisme nepriteistinos.

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 331 straipsniu, teismas

Nutarė

26Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 10 d. sprendimą pakeisti iš dalies išdėstant rezoliucinę dalį taip:

27Panaikinti 2011-07-14 preliminarų sprendimą dalyje dėl 1183,89 Lt palūkanų ir 18 Lt žyminio mokesčio priteisimo iš atsakovo UAB „Norfos mažmena“ ieškovo UAB „Nekilnojamo turto valdymas‘“ naudai ir šioje dalyje ieškovo ieškinį atmesti.

28Kitoje dalyje 2011-07-14 preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.

29Priteisti iš ieškovo UAB „Nekilnojamo turto valdymas“ atsakovo UAB „Norfos mažmena“ naudai 36 Lt žyminio mokesčio.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Rūtos Veniulytės-Jankūnienės,... 3. kolegijos teisėjų Tatjanos Žukauskienės ir A. A.,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB... 5. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6.
  1. Ginčo esmė
...
7. Ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ dokumentinio proceso tvarka... 8. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-11-10 galutiniu sprendimu 2011m.... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 10. Atsakovas UAB „Norfos mažmena“ apeliaciniu skundu (b.l. 141-148), prašo... 11. Atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 154-155) ieškovas prašo palikti... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 13. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 14. Byloje nustatyta, kad atsakovas neneigia savo pareigos mokėti už elektros... 15. Ieškovas apeliaciniu skundu ginčija skolos dalį, kurią sudaro: 7250 Lt... 16. Aplinkybės, kad byloje nėra jokių įrodymų, kad elektros apskaitos... 17. Apeliantas nurodo, kad teismas turi teisę ir pareigą pagal CK 6.73 straipsnį... 18. Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti... 19. Apeliantas nurodo, kad ieškovo paskaičiuotos 1183,89 Lt palūkanos yra... 20. Kolegija sutinka su apelianto argumentais, kad ieškovo reikalavimas dėl... 21. Šalių nuomos sutartyje numatytos netesybos už netinkamą nuomininko... 22. Dėl aukščiau nurodytų motyvų teismas sprendžia, jog iš esmės pirmosios... 23. Pakeitus pirmosios instancijos sprendimą dalyje ir jį panaikinus,... 24. Vadovaujantis CPK 96 str. 6 d. pašto išlaidos turėtos pirmosios bei... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu,... 26. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 10 d. sprendimą... 27. Panaikinti 2011-07-14 preliminarų sprendimą dalyje dėl 1183,89 Lt palūkanų... 28. Kitoje dalyje 2011-07-14 preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.... 29. Priteisti iš ieškovo UAB „Nekilnojamo turto valdymas“ atsakovo UAB...