Byla 2-434/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Konstantino Gurino (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos J. V. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2011 m. lapkričio 21 d. nutarties, kuria atmestas skundas dėl kreditorių komiteto nutarimų panaikinimo, civilinėje byloje Nr. 2-223-278/2011 pagal pareiškėjos J. V. skundą atsakovui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Kavaska“ (tretieji asmenys: A. K., Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Panevėžio skyriui, valstybė įmonė „Turto bankas“, Lamees trading limited, uždaroji akcinė bendrovė „Golden capital“) dėl kreditorių komiteto nutarimų pripažinimo negaliojančiais.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4BUAB „Kavaska“ kreditorė J. V. kreipėsi į teismą ir skundu prašė pripažinti negaliojančiais BUAB „Kavaska“ 2011 m. rugpjūčio 16 d. nutarimus, kuriais patvirtinta administratoriaus ataskaita už laikotarpį nuo 2011 m. balandžio 18 d. iki 2011 m. rugpjūčio 16 d., patvirtintos taikos sutarties sąlygos civilinėje byloje Nr. 2-198-2012/2011 ir skirta premija administratoriui už gerą darbą. Nurodė, kad administratoriaus veiklos ataskaitoje yra nurodyti neteisingi duomenys, jog bendrovė yra pilnai pardavusi turtą, išskyrus turtines teises iškeltose bylose ir atsiskaičiusi su bankrutavusios įmonės darbuotojais, nes iš lėšų, gautų pardavus įmonės turtą, su įmonės darbuotojais nebuvo atsiskaitoma. Nutarimas patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą yra neteisėtas, nes neatitinka realių faktų. Pažymėjo, kad nutartos patvirtinti taikos sutarties sąlygos tenkina tik trečios eilės kreditoriaus Lamees Trading Limited interesus, kurio kreditoriniai reikalavimai sudaro daugiau negu pusę visų kreditorinių reikalavimų sumos. Pagal siūlomą pasirašyti taikos sutartį bankrutavusi UAB „Kavaska“ atsisako galimybės teismo keliu atgauti turtą, pripažįstant perleidimo sandorius negaliojančiais. Nutarimas patvirtinti taikos sutarties sąlygas civilinėje byloje Nr. 2-198-212/2011 yra neteisingas, nes pažeidžia pirmos bei antros eilės kreditorių interesus ir prieštarauja sąžiningumo principui. Nurodo, jog kategoriškai nesutinka su skundžiamu nutarimu skirti administratoriui premiją, nes administratoriaus kompetencija ir veiksmų skaidrumas jau antrą kartą yra skundžiami Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, o kol nėra pilnai atsiskaityta su pirmos eilės kreditoriais, premijos skyrimas prieštarauja protingumo ir sąžiningumo principams.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Panevėžio apygardos teismas 2011 m. lapkričio 21 d. nutartimi pareiškėjos skundą atmetė ir priteisė iš J. V. 500 Lt bylinėjimosi išlaidų UAB „Kavaska“ naudai. Teismas nustatė, kad iš administratoriaus ataskaitos už 2011 m. balandžio 18 d. – 2011 m. rugpjūčio 16 d. laikotarpį matyti, kad komiteto nariams buvo pateikta informacija apie minėtu laikotarpiu pateiktą paraišką Garantinio ir vaikų išlaikymo fondų administracijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl lėšų išmokoms iš Garantinio fondo skyrimo, sutarties dėl skirtų lėšų įmonei perdavimo sudarymą ir informacijos apie išmokėtas sumas darbuotojams ir nors ataskaitoje nurodyta, kad su darbuotojais pilnai atsiskaityta, tačiau iš aukščiau paminėtos informacijos teismas darė išvadą, jog kreditorių komiteto nariai buvo informuoti apie atsiskaitymą su darbuotojais Garantinio fondo lėšomis. Tuo tarpu vertindamas kreditorių komiteto nutarimo dėl taikos sutarties sudarymo teisėtumą pirmosios instancijos nurodė, kad teismas nėra kompetentingas naikinti kreditorių susirinkimo ar kreditorių komiteto nutarimų, kurie yra priimti nepažeidžiant ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalies ir 25 straipsnio 4 dalies nuostatų. Be to, pažymėjo, kad klausimas, ar taikos sutartis neprieštarauja kreditorių interesams, iš esmės bus sprendžiamas nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2-198-2012/2011. Teismas taip pat nustatė, kad ĮBĮ nuostatos nedraudžia administratoriui skirti premijinio atlyginimo. Atmetus skundą, iš pareiškėjos priteistinos bylinėjimosi išlaidos už procesinių dokumentų surašymą.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

8Atskiruoju skundu pareiškėja J. V. prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2011 m. lapkričio 21 d. nutartį ir priimti naują. Nurodo šiuos argumentus:

91. Ataskaitos įrašas „su darbuotojais pilnai atsiskaityta“ klaidina kreditorius, nes tik vėliau administratorius savo paaiškinimuose bankroto departamentui ir teismui nurodė tikras aplinkybes – kaip ir kiek su kokiais kreditoriais atsiskaityta.

102. Taikos sutarties (civilinėje byloje Nr. 2-198-212/2011), kurią buvo nutarta patvirtinti 2011 m. rugpjūčio 16 d. kreditorių komiteto susirinkimo metu, pasirašymas – tai ne visų, o išimtinai tik trečiosios eilės kreditoriaus Lamees Trading Limited interesų gynimas, nes sutarties pasirašymo atveju šiam kreditoriui lieka žemės sklypai 40 metų neatlygintiniam naudojimui, todėl šios taikos sutarties patvirtinimas ir pasirašymas pažeistų kitų kreditorių interesus, kadangi BUAB „Kavaska“ galutinai atsisakytų galimybės susigrąžinti turtą, kuriuo būtų tenkinami kreditorių interesai. Atitinkamai Panevėžio apygardos teismas 2011 m. spalio 7 d. nutartimi minėtą taikos sutartį atsisakė patvirtinti. Be to, pareiškėjos teiginiams pritarė ir du kreditorių komiteto nariai – VSDFV Panevėžio skyrius ir VĮ „Turto bankas“.

113. Teismas tinkamai neįvertino aplinkybės, kada ir kokiomis aplinkybėmis administratorius atsisakė premijos už neva gerą darbą. Kreipdamasi į teismą pareiškėja minėto fakto (premijos atsisakymo) nežinojo, nes, priešingu atveju, nebūtų teikusi atskirojo skundo šioje dalyje (administratorius premijos atsisakė tik po to, kai pareiškėja kreipėsi su skundais į Panevėžio apygardos teismą ir Bankroto departamentą).

124. Panevėžio apygardos teismas, priimdamas nutartį priteisti atsakovo naudai 500 litų, neatsižvelgė į aplinkybę, kad atsakovas (administratorius) patenkino ieškinį pareiškėjai pateikus skundą teismui iki prasidedant bylos nagrinėjimui, todėl neliko ir ieškinio dalyko – neteisėtai paskirtos premijos. Atsakovas savo atsiliepime į pareiškėjos skundą pažymėjo, kad bylą ves pats ir nesinaudos advokato paslaugomis, o CPK 83 straipsnyje įtvirtintas ieškovų atleidimas nuo kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo ieškovams bankroto bylose. Be to, pareiškėja kreipėsi į teismą gindama ne vien tik savo, bet kartu ir likusių kreditorių interesus, todėl visų administratoriaus bylinėjimosi išlaidų priteisimas iš pareiškėjos prieštarauja ir proporcingumo principui.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „Golden capital“ prašo Panevėžio apygardos teismo 2011 m. lapkričio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo VSDFV Panevėžio skyrius su pareiškėjos atskiruoju skundu iš esmės sutinka ir prašo pakeisti Panevėžio apygardos teismo 2011 m. lapkričio 21 d. nutartį, panaikinant 2011 m. rugpjūčio 16 d. vykusio BUAB „Kavaska“ kreditorių komiteto posėdžio nutarimą trečiuoju darbotvarkės klausimu „Dėl papildomo atlyginimo (premijos) administratoriui nustatymo“. Nurodo, kad ginčijamu nutarimu administratoriui buvo paskirta 30 procentų plius visi privalomi mokėti mokesčiai nuo viso realizuoto neįkeisto turto premija už gerą darbą, tačiau tai pažeidžia kitų kreditorių interesus, nes nutarime kalbama tik apie premijos skyrimą iš neįkeisto turto lėšų, todėl įkaito turėtojas tampa privilegijuotu kreditoriumi. Tuo tarpu administratoriaus atsiliepime išdėstyta mintis, kad jis nusprendė paskirto papildomo atlyginimo neimti, vertintina kritiškai, nes esant nepanaikintam ginčijamam nutarimui, administratoriaus nuomonė gali pasikeisti. Be to, minėta aplinkybė turi reikšmės sprendžiant klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas BUAB „Kavaska“ prašo Panevėžio apygardos teismo 2011 m. lapkričio 21 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad ginčijamos ataskaitos teiginio „su darbuotojais pilnai atsiskaityta“ esmė buvo paaiškinti kreditoriams, kad visos iš Garantinio fondo gautos lėšos buvo pervestos darbuotojams, o atsiskaitymą su įmonės darbuotojais patvirtina įsiteisėjusi Panevėžio apygardos teismo 2011 m. birželio 10 d. nutartis. Tuo tarpu apeliantės nesuprastas administratoriaus ataskaitos teiginys nesudaro pagrindo netvirtinti visos administratoriaus ataskaitos už laikotarpį nuo 2011 m. balandžio 18 d. iki 2011 m. rugpjūčio 16 d. Nors administratorius turėjo savo nuomonę dėl taikos sutarties, tačiau vykdė įstatymo nustatyta tvarka priimtą kreditorių komiteto nutarimą. Be to, nutarimas dėl papildomos vienkartinės 30 procentų nuo viso realizuoto neįkeisto turto vertės dydžio premijos administratoriui taip pat buvo priimtas pačių kreditorių iniciatyva, o administratorius šio papildomo atlyginimo nėra atsisakęs, o tik nusprendęs laikinai (kol vyksta teisminiai ginčai) jo neimti. Apeliantė vilkina įmonės bankroto procedūras, didina administravimo išlaidas, todėl apeliantei tenka ir atitinkamos neigiamos įstatyme numatytos pasekmės (dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo).

16IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

17Atskirasis skundas tenkinamas.

18Nagrinėjamu atveju ginčijami BUAB „Kavaska“ kreditorių komiteto 2011 m. rugpjūčio 16 d. priimti nutarimai, kurie, vadovaujantis ĮBĮ 25 straipsnio 4 dalimi priimami balsų dauguma. Tačiau bankroto bylose visuomet egzistuoja viešasis interesas ginti įmonės kreditorių interesus, todėl teismas visuomet privalo būti aktyvus ir neapsiriboti kreditorių komiteto nutarimų priėmimo teisėtumo atsižvelgiant vien į ĮBĮ 25 straipsnio 4 dalies nuostatas patikrinimu. Priešingu atveju, kreditorių teises, susijusias su ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatyta teise kreiptis į teismą dėl kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų, būtų įmanoma ginti tik formaliai. Taigi teismas, nepriklausomai nuo to, ar kreditorių komiteto nutarimui pritarė dauguma narių, nagrinėdamas kreditoriaus skundą privalo, visų pirma, patikrinti, ar ginčijamas nutarimas nepažeidžia kreditorių teisių ir interesų, atsižvelgiant į bendruosius teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principus (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsėjo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2281/2011).

19Konkrečiu atveju vertinant 2011 m. rugpjūčio 16 d. BUAB „Kavaska“ kreditorių komiteto nutarimo pirmuoju darbotvarkės klausimu (administratoriaus veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo 2011 m. balandžio 18 d. iki 2011 m. rugpjūčio 16 d. svarstymas ir tvirtinimas) teisėtumą ir pagrįstumą iš esmės nėra ginčo dėl to, kad ataskaitoje nurodytas teiginys, jog „su darbuotojais pilnai atsiskaityta“ neatitinka tikrovės, nes ginčijamo nutarimo dieną su darbuotojais nebuvo visiškai atsiskaityta. Tuo tarpu minėtas ataskaitoje nurodytas faktas yra svarbus paskesnės eilės kreditorių lūkesčiams patenkinti savo kreditorinius reikalavimus (ĮBĮ 35 str.), o administratoriaus aiškinimas neva tai turėta omenyje pervedimus iš Garantinio fondo lėšų, šiuo atveju neturi reikšmės, nes administratoriaus ataskaitoje negali būti nurodoma dviprasmiškai suprantamų faktų. Juo labiau, kad atsiskaitymą su darbuotojais vertinant tik kaip atsiskaitymą Garantinio fondo lėšomis, akivaizdžiai tai galima ir būtina pažymėti. Be to, tai, jog ginčijamais faktais kreditoriai buvo suklaidinti, patvirtina ir kreditorių komiteto nario VSDFV Panevėžio skyriaus (balsavusio už ginčijamos ataskaitos patvirtinimą) atsiliepime į pareiškėjos J. V. skundą nurodytos aplinkybės, jog tik vėliau pasitikslinus paaiškėjo, jog su darbuotojais nėra pilnai atsiskaityta (12 t., 30 b. l.). Tokiu būdu, atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, patvirtinančias kreditorių suklaidinimą dėl administratoriaus ataskaitoje pateiktų klaidingų duomenų, BUAB „Kavaska“ kreditorių komiteto 2011 m. rugpjūčio 16 d. nutarimas 1-uoju darbotvarkės klausimu (dėl administratoriaus veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo 2011 m. balandžio 18 d. iki 2011 m. rugpjūčio 16 d. tvirtinimo) naikintinas.

20Vertindamas BUAB „Kavaska“ kreditorių komiteto 2011 m. rugpjūčio 16 d. nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu (dėl taikos sutarties sąlygų patvirtinimo civilinėje byloje Nr. 2-198-212/2011, nagrinėjamoje Panevėžio apygardos teisme) teisėtumą, pirmosios instancijos teismas nurodė, kad nėra kompetentingas naikinti kreditorių susirinkimo ar kreditorių komiteto nutarimų, kurie yra priimti nepažeidžiant ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalies ir 25 straipsnio 4 dalies nuostatų. Tačiau, kaip jau minėta, teismas, vertindamas kreditorių komiteto nutarimų teisėtumą ir pagrįstumą, negali apsiriboti kreditorių komiteto nutarimų priėmimo teisėtumo atsižvelgiant vien į ĮBĮ 25 straipsnio 4 dalies nuostatas patikrinimu. Tuo tarpu vertinant 2011 m. rugsėjo 6 d. pasirašytos taikos sutarties tarp ieškovo AB „SEB lizingas“ ir atsakovų UAB „Rodolphus“, BUAB „Kavaska“, UAB „Dominvest“, „Lamees trading limited“ sąlygas, teisėjų kolegija sprendžia, jog minėta sutartis gina vien tik ją pasirašiusių asmenų interesus (išimtinis dalies AB „SEB lizingas“ reikalavimų patenkinimas tiesiogiai ieškovui (o ne BUAB „Kavaska“) ir mainais už tai reikalavimų atsisakymas visiems atsakovams), t. y. pagal minėtą sutartį būtų išvengiama ĮBĮ 35 straipsnyje numatytos reikalavimų tenkinimo eilės ir tvarkos, kas yra draudžiama. Be to, pažymėtina, kad Panevėžio apygardos teismas 2011 m. spalio 7 d. nutartimi atsisakė tvirtinti ginčijamą taikos sutartį. Tokiu būdu, atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, BUAB „Kavaska“ kreditorių komiteto 2011 m. rugpjūčio 16 d. nutarimas antruoju darbotvarkės klausimu (dėl taikos sutarties sąlygų patvirtinimo civilinėje byloje Nr. 2-198-212/2011) naikintinas.

21Byloje kilo ginčas ir dėl BUAB „Kavaska“ kreditorių komiteto 2011 m. rugpjūčio 16 d. nutarimo trečiuoju darbotvarkės klausimu (dėl papildomo atlyginimo (premijos) administratoriui nustatymo), o premijos, kaip patvirtino pats administratorius savo atsiliepime į atskirąjį skundą, jis nėra atsisakęs. Spręsdama minėto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą, kolegija, visų pirma, pažymi, kad 30 procentų (plius visi privalomi mokėti mokesčiai valstybei) dydžio premija skirta nuo viso realizuoto neįkeisto turto, tačiau visas realizuoto neįkeisto turto sąrašas ir nuo jo kainos apskaičiuotos premijos dydis apskritai neaiškus, kas nepagrįstai įneša į bankroto procesą teisinį ir faktinį neapibrėžtumą. Neaišku ir tai, kokiu būdu prie numatytos premijos prisidėtų ir kreditoriai, kurių reikalavimai užtikrinti įkeitimu (ĮBĮ 33 str. 5 d.), nes premijos išmokėjimas vien iš lėšų, kurios galėtų būti panaudotos tenkinant kreditorių reikalavimus ĮBĮ 35 straipsnyje numatyta reikalavimų tenkinimo eile ir tvarka, pažeistų šių kreditorių (ne įkaito turėtojų) interesus. Juo labiau, kad sprendžiant klausimą dėl premijos skyrimo nurodyta, jog brangiai buvo parduoti įkeisti žemės sklypai (13 t., 32 b. l.), nors sprendžiant iš 2011 m. rugsėjo 8 d. informacinės ataskaitos, visos už parduotą įkeistą turtą gautos piniginės lėšos pervestos AB „SEB bankui“ (13 t., 22 b. l.), o dėl šių sklypų pardavimo iki šiol vyksta ginčas (Panevėžio apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. B2-223-278/2011 pagal pareiškėjo akcinės bendrovės „SEB bankas“ skundą bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Kavaska“ dėl turto pardavimo procedūrų pažeidimo). Be to, teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju, esant daug nepatenkintų kreditorių reikalavimų, sąžiningumo, teisingumo, protingumo principų neatitinka ir pats premijos dydis. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, jog premijos skyrimas, nesant tikslios jos mokėjimo tvarkos ir nutartu dydžiu (30 procentų plius visi privalomi mokėti mokesčiai valstybei nuo viso realizuoto neįkeisto turto) pažeidžia BUAB „Kavaska“ kreditorių interesus, dėl ko BUAB „Kavaska“ kreditorių komiteto 2011 m. rugpjūčio 16 d. nutarimas trečiuoju darbotvarkės klausimu (dėl papildomo atlyginimo (premijos) administratoriui nustatymo naikintinas.

22Pripažįstant, jog pareiškėjos reikalavimai dėl kreditorių komiteto nutarimų panaikinimo yra pagrįsti ir dėl to naikinant pirmosios instancijos eismo nutartį, svarstyti bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš pareiškėjos klausimą nėra pagrindo (CPK 93 str.).

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

24Panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2011 m. lapkričio 21 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – panaikinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kavaska“ 2011 m. rugpjūčio 16 d. vykusio kreditorių komiteto posėdžio nutarimus pirmuoju, antruoju ir trečiuoju darbotvarkės klausimais.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. BUAB „Kavaska“ kreditorė J. V. kreipėsi į teismą... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Panevėžio apygardos teismas 2011 m. lapkričio 21 d. nutartimi pareiškėjos... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 8. Atskiruoju skundu pareiškėja J. V. prašo panaikinti... 9. 1. Ataskaitos įrašas „su darbuotojais pilnai atsiskaityta“ klaidina... 10. 2. Taikos sutarties (civilinėje byloje Nr. 2-198-212/2011), kurią buvo... 11. 3. Teismas tinkamai neįvertino aplinkybės, kada ir kokiomis aplinkybėmis... 12. 4. Panevėžio apygardos teismas, priimdamas nutartį priteisti atsakovo naudai... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „Golden capital“... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo VSDFV Panevėžio skyrius... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas BUAB „Kavaska“ prašo... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 17. Atskirasis skundas tenkinamas.... 18. Nagrinėjamu atveju ginčijami BUAB „Kavaska“ kreditorių komiteto 2011 m.... 19. Konkrečiu atveju vertinant 2011 m. rugpjūčio 16 d. BUAB „Kavaska“... 20. Vertindamas BUAB „Kavaska“ kreditorių komiteto 2011 m. rugpjūčio 16 d.... 21. Byloje kilo ginčas ir dėl BUAB „Kavaska“ kreditorių komiteto 2011 m.... 22. Pripažįstant, jog pareiškėjos reikalavimai dėl kreditorių komiteto... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 24. Panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2011 m. lapkričio 21 d. nutartį ir...