Byla e2-206-436/2018
Dėl nuostolių atlyginimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arūnas Rudzinskas, sekretoriaujant Gitanai Gervickaitei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ikea Industry Lietuva“ atstovui advokatui D. B., atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Bioprojektas“ atstovui advokatui E. S., trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Ekspertika“ atstovui advokatui S. B., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ikea Industry Lietuva“ ieškinį atsakovėms uždarąjai akcinei bendrovei „Bioprojektas“, akcinei draudimo bendrovei „Gjensidige“, tretiesiems asmenims nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, uždarajai akcinei bendrovei „Ekspertika“, uždarajai akcinei bendrovei „Regdema“ dėl nuostolių atlyginimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovė UAB „Ikea Industry Lietuva“ pareiškė ieškinį, kurį patikslinusi prašo priteisti iš atsakovių UAB „Bioprojektas“ ir ADB „Gjensidige“ solidariai 693 853,99 Eur nuostolių, kuriuos sudaro: 1) už nekokybiškų rekonstruojamo sandėlio grindų suprojektavimą ir įrengimą sumokėta suma ir jos nuvertėjimo dėl infliacijos suma (19 868,65 Eur, 198 686,42 Eur, 26 682,31 Eur); 2) sandėlio rekonstrukcijos metu įrengtos grindų dangos išardymo ir išvežimo kaina (42 782,19 Eur, 10 814,47 Eur); 3) sandėlio grindų dangos defektų analizės ir jų remonto išlaidos per laikotarpį nuo 2014 m. gegužės 30 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. (115 361,32 Eur); 4) atliktinų sandėlio grindų projektavimo ir įrengimo darbų pabrangimo, lyginant su 2009 metais, suma, atlyginimas (258 942,90 Eur, 20 745,43 Eur). Taip pat prašo priteisti iš UAB „Bioprojektas“ visas bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovė ieškinyje, patikslintuose ieškiniuose, dublike nurodo, kad UAB „SWEDSPAN Girių bizonas” (šiuo metu – UAB „Ikea Industry Lietuva“) su UAB „Bioprojektas” 2009 m. liepos 20 d. sudarė projektavimo ir tyrinėjimo darbų sutartį Nr. 2009-295 dėl pastato, esančio Gedimino g. 1, Kazlų Rūdoje (toliau – sandėlis) rekonstravimo keičiant patalpų paskirtį, techninio projekto parengimo ir jo vykdymo priežiūros, o 2010 m. kovo 22 d. su atsakovu sudarė statybos valdymo sutartį Nr. VBIZ 20100322 dėl sandėlio rekonstrukcijos, keičiant jo paskirtį, darbų atlikimo. 2011 m. rugpjūčio 3 d. buvo surašytas statybos užbaigimo aktas ir sandėlis buvo pradėtas naudoti pagal paskirtį, tačiau netrukus po eksploatacijos pradžios sandėlio grindys ėmė trūkinėti. Paaiškėjo, kad labiausiai tikėtina sandėlio grindų defektų atsiradimo priežastimi yra netinkami pagrindai, esantys po grindimis, kas patvirtina, jog atsakovė UAB „Bioprojektas“, būdama profesionali projektuotoja, netinkamai atliko savo pareigas rengiant gamybinio pastato, rekonstrukcijos techninį projektą ir valdant statybos darbus. Atsakovė pripažino savo atsakomybę dėl atsiradusių sandėlio grindų defektų ir juos bandė šalinti, tačiau defektai vėl atsinaujindavo, atsirasdavo kitose grindų vietose. Ieškovė laiko, kad, esant netinkamoms naudoti pagal paskirtį atsakovo suprojektuotoms ir įrengtoms sandėlio grindims, ieškovės nuostolius dėl atsakovės kaltės sudaro jos sumokėta už šio netinkamo daikto suprojektavimą 19 868,65 Eur ir už įrengimą sumokėta 198 686,42 Eur suma. Šiuo metu tinkamiausias būdas ištaisyti defektus yra grindų išardymas, grunto sutvirtinimas ir naujų grindų įrengimas, todėl dalį nuostolių sudaro būtent šie darbai. Jeigu atsakovė būtų tinkamai vykdžiusi savo sutartines ir įstatymines pareigas, tai, siekiant įrengti tinkamas naudoti pagal paskirtį sandėlio grindis, nurodyti darbai būtų atlikti, tuo tarpu dabar analogiškų darbų atlikimo kaina yra ženkliai didesnė. Analogiška situacija yra ir su projektavimo darbų kainos padidėjimu. Be to, tose vietose, kuriose atsiranda grindų defektai, jie yra šalinami, kadangi per įgriuvas negali judėti transporto priemonės, tose vietose negali būti sandėliuojama produkcija. Šių nuostolių suma sudaro 115 361,32 Eur. Šiuo metu, net ir grąžinus ieškovei už netinkamai atliktus darbus atsakovei sumokėtas sumas, ieškovė nebūtų grąžinta į tokią pačią padėtį, kurioje būtų buvusi, jei nebūtų atsakovės neteisėtų veiksmų, t. y. atlygintinos nuostolių sumos vertė šiuo metu yra mažesnė nei buvo 2009-2010 metais dėl infliacijos. Tai reiškia, kad už šią nuostolių kompensaciją ieškovė negalės įgyti tokios pačios vertės daiktų/paslaugų, kurias būtų galėjusi už ją įgyti 2009-2010 metais. Dėl šios priežasties ieškovės patiriamus nuostolius dėl atsakovės neteisėtų veiksmų sudarytų ir prie jų sumos pridedamas dėl infliacijos atsiradęs skirtumas, kuris sudaro 26 682,61 Eur. Ieškovė nesutinka su atsakovės pozicija, kad ji viską tinkamai atliko pagal suformuluotą projektavimo užduotį, kadangi užduotyje atliktinų darbų apimtis ir iš jos išplaukiančios atsakovės, kaip profesionalo, pareigos vykdymas nebuvo apribotas taip, kad ji negalėtų vykdyti teisės aktuose nustatytų ir sutartų pareigų arba būtų atleista nuo tokių pareigų vykdymo. Atsakovė turėjo numatyti grindų trūkumus ir poreikį atlikti jų tyrimus bei informuoti apie tai ieškovę, tačiau to nepadarė.

5Teismo posėdyje ieškovės atstovas savo reikalavimus palaikė, tačiau pažymėjo, jog iš dalies sutinka su atsakovės pozicija, jog nuo sumokėtų projektavimo ir įrengimo darbų neturėtų būti skaičiuojamas pridėtinės vertės mokestis (toliau – ir PVM).

6Atsakovė UAB „Bioprojektas“ su ieškiniu nesutinka. Savo procesiniuose dokumentuose (atsiliepimuose, triplike) nurodo, kad atsakovės darbų apimtį nustatė ieškovės pateikta projektavimo užduotis, kuria atsakovė privalėjo vadovautis ir negalėjo nuo jos nukrypti. Projektavimo užduotyje buvo numatyta statybos rūšis – seno gamybinio sandėlio rekonstrukcija, tačiau atskiroms statinio dalims, tarp jų ir grindims – renovacija. Renovacija iš esmės atitinka paprastojo remonto sąvoką, t. y. kai darbais nekeičiamos, nešalinamos, nestiprinamos ir nesilpninamos statinio laikančiosios konstrukcijos. Taigi, ieškovės pateiktoje projektavimo užduotyje nebuvo numatytas reikalavimas keisti po grindimis esančius pagrindus, taip pat nebuvo numatyta atlikti pagrindų ir esamų grindų inžinerinius tyrimus. Ieškovė nepateikė jokių duomenų apie senų grindų būklę ir jų tinkamumą, be to, didesnės grindų apkrovos nei iki tol, taip pat nebuvo numatytos. Ieškovė nesudarė užduoties, neskelbė konkurso ir nepirko grindų pagrindų tyrinėjimo ir pagrindų pakeitimo ar sustiprinimo darbų ir už tokius darbus nesumokėjo. Prasidėjus sandėlio eksploatacijai ir paaiškėjus trūkumams, atsakovė pašalino viršutinio grindų sluoksnio defektus, už kuriuos buvo atsakinga. Akivaizdu, kad pati ieškovė netinkamai suformulavo projektavimo užduotį, kadangi ji turėjo būti formuluojama kaip naujų grindų įrengimas. Šiuo metu grindų įgriuvos atsiranda ne dėl atsakovės įrengto viršutinio betono sluoksnio, o dėl po grindų danga esančių tuštumų. Taigi ieškovė neįrodė būtinų sąlygų atsakovės atsakomybei kilti – atsakovė neatliko jokių neteisėtų veiksmų, realiai nuostoliai nėra patirti, jie neįrodyti, grindų defektų šalinimo darbai be pagrindo nurodomi su pridėtinės vertės mokesčio suma, kadangi šią sumą ieškovė susigrąžina. Be to, tarp atsakovės veiksmų ir ieškovės nurodomų nuostolių nėra priežastinio ryšio. Tuo atveju, jei teismas laikytų, kad atsakovė atsakinga už patirtus ir įrodytus nuostolius, atsakovė prašo juos atitinkamai sumažinti atsižvelgiant į pačios ieškovės kaltę. Atsakovė taip pat mano, kad ieškinio reikalavimams pareikšti ieškovė yra praleidusi ieškinio senaties terminą, kadangi atsakovė ieškovę dar 2014 m. balandžio 30 d. informavo, jog defektų nešalins, nes jie yra negarantiniai.

7Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas palaikė savo procesiniuose dokumentuose išdėstytą poziciją, papildomai paaiškino, kad statybos darbai turėtų būti skaičiuojami be pridėtinės vertės mokesčio, tarp atsakovės veiksmų ir darbų pabrangimo nėra priežastinio ryšio, o infliacija yra tas pats pabrangimas, todėl ši suma išskirta nepagrįstai.

8Atsakovė UAB DK „PZU Lietuva“ (dabar – ADB „Gjensidige“) su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti, taikyti ieškinio senatį. Savo procesiniuose dokumentuose nurodo, kad draudimo sutarčių pagrindu projektavimo darbų trūkumų ištaisymas nelaikomas draudiminiu įvykiu, be to, atsakovės veiksmai nesąlygojo ieškovės nurodomų patirtų nuostolių, kadangi pati ieškovė suformulavo neteisingą projektavimo užduotį.

9Trečiasis asmuo UAB „Ekspertika“ su ieškiniu nesutinka, savo procesiniuose dokumentuose (atsiliepime) nurodo, kad ieškovė praleido sutrumpintą vienerių metų ieškinio senaties terminą, neįrodė atsakovių civilinės atsakomybės sąlygų. Trečiojo asmens vertinimu atsakovė veikė pagal jai pateiktą projektavimo užduotį, ieškovė neįrodė, kad dėl jos netinkamų veiksmų visų grindų negalima naudoti pagal paskirtį.

10Teismo posėdžio metu trečiojo asmens atstovas palaikė savo procesiniuose dokumentuose išreikštą poziciją.

11Ieškinys tenkintinas iš dalies.

12Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad UAB „Ikea Industry Lietuva“ (tuo metu buvusi UAB „SWEDSPAN Girių bizonas”) su UAB „Bioprojektas” 2009 m. liepos 20 d. sudarė projektavimo ir tyrinėjimo darbų sutartį Nr. 2009-295 dėl pastato, esančio Gedimino g. 1, Kazlų Rūdoje rekonstravimo keičiant patalpų paskirtį į sandėliavimo, techninio projekto parengimo ir jo vykdymo priežiūros (toliau – projektavimo sutartis), o 2010 m. kovo 22 d. su atsakovu sudarė statybos valdymo sutartį Nr. VBIZ 20100322 dėl sandėlio rekonstrukcijos, keičiant jo paskirtį, darbų atlikimo (toliau – statybos sutartis). Pagal projektavimo sutarties 3.1 punktą? šalys sutarė dėl projektavimo – tyrinėjimo darbu? kainos. Atsakovė įsipareigojo laiku informuoti ieškovą dėl aplinkybių?, trukdančiu? tinkamai atlikti sutartini? darbą? (Sutarties 7.2.5 punktas). Pagal statybų sutarties 1.1 ir 1.2 straipsnius atsakovė įsipareigojo savo jėgomis ir rizika pagal ieškovės pateikta? technini? projektą? atlikti sandėlio rekonstrukcijos darbus, nurodytus sutarties priede Nr. 2, su didžiausia atsakomybe valdyti visus statybos proceso dalyvius, suorganizuoti sandėlio rekonstrukcijos darbus, vykdyti visu? daliu? technine? priežiūra?, projekto autorine? ir vykdymo priežiūrą bei atlikti kitus darbus, numatytus atsakovės 2010 m. sausio 22 d. komerciniame pasiūlyme Nr. 2010K001, kuris yra Statybų sutarties priedas Nr. 1. Pagal komercini? pasiūlymą atsakovė įsipareigojo parengti sandėlio rekonstrukcijos darbo projektą ir adaptuoti technini? ir darbo projektus pagal esama? situacija? (komercinio pasiūlymo projektavimo dalis). Šiame pasiūlyme atsakovė taip pat įsipareigojo rekonstruoti sandėlį taip lyg jis būtu? statomas atsakovės sąskaita (komercinio pasiūlymo organizavimo ir valdymo dalies 1 punktas), konsultuoti užsakovą? visais reikiamais statybiniais ir techniniais klausimais (komercinio pasiūlymo organizavimo ir valdymo dalies 4 punktas), peržiūrėti projektą ir dėti parašą „vykdymui“ (komercinio pasiūlymo techninės priežiūros dalies 3 punktas).

13Atsakovei atlikus projektavimo ir statybos darbus pagal sutartis, 2011 m. rugpjūčio 3 d. buvo surašytas statybos užbaigimo aktas ir sandėlis buvo pradėtas naudoti pagal paskirtį. Byloje nėra ginčo, kad netrukus po eksploatacijos pradžios sandėlio grindys ėmė trūkinėti. Byloje taip pat nėra ginčo, kad labiausiai tikėtina sandėlio grindų defektų atsiradimo priežastimi yra netinkami pagrindai, esantys po grindimis. Ieškovė teigia, kad atsakovė UAB „Bioprojektas“, būdama profesionali projektuotoja, netinkamai atliko savo pareigas rengiant gamybinio pastato, rekonstrukcijos techninį projektą ir valdant statybos darbus, tuo tarpu atsakovė UAB „Bioprojektas“ teigia, kad pati ieškovė tinkamai nesuformulavo projektavimo užduoties, grindų pagrindų tyrimo darbų nebuvo numačiusi, jų neatliko pati, tokių darbų atlikimo nepirko, už juos atsakovei nesumokėjo. Atsakovė pripažino savo atsakomybę tik dėl atsiradusių sandėlio grindų viršutinio sluoksnio defektų ir juos šalino. Taigi, esminis byloje kylantis ginčas yra dėl to, ar atsakovė UAB „Bioprojektas“, kaip profesionalus rinkos dalyvis, užsiimantis projektavimo ir statybos darbų veikla, tinkamai atliko savo pareigas pagal su ieškove sudarytas sutartis siekiant rekonstruoti pastatą Gedimino g. 1, Kazlų Rūdoje.

14Kaip minėta, ieškovė UAB „Ikea Industry Lietuva“ prašo atsakovėms UAB „Bioprojektas“ ir jos draudikui ADB „Gjensidige“ taikyti civilinę atsakomybę, t. y. iš atsakovių priteisti nuostolius, kuriuos patyrė sumokėjusi už netinkamai atliktus projektavimo ir statybos darbus bei šių darbų trūkumų šalinimo darbus, taip pat už grindų išardymo ir statybinio laužo išvežimo darbus, kuriuos reikės atlikti, bei statybinių darbų pabrangimo ir infliacijos išlaidas, kurias patirs ateityje.

15Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.245 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina, kad civilinė atsakomybė taikoma, jeigu nustatytos visos civilinės atsakomybės sąlygos: 1) neteisėti veiksmai; 2) kaltė; 3) žala; 4) priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos (CK 6.246–6.249 straipsniai).

16Dėl atsakovės UAB „Bioprojektas“ neteisėtų veiksmų ir kaltės

17Ieškovė teigia, kad atsakovės neteisėti veiksmai pasireiškė netinkamu sutartyse ir įstatyme numatytų pareigų vykdymu atliekant statinio rekonstrukcijos darbus pagal atsakovei pavestą užduotį.

18Pažymėtina, kad neteisėti veiksmai kaip civilinės atsakomybės pagrindas pagal CK 6.246 straipsnį yra įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos neįvykdymas arba įstatymu ar sutartimi draudžiamų veiksmų atlikimas arba bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimas. Taigi neteisėti veiksmai gali būti tiek veikimas, tiek neveikimas, bet abiem atvejais jie turi būti neteisėti – prieštarauti teisinių aktų (įstatymų, kitų norminių aktų) nuostatoms ar teisei (pažeidžiama bendro pobūdžio pareiga elgtis atidžiai ir rūpestingai). Civilinė atsakomybė atsiranda tik esant įpareigoto asmens kaltei, išskyrus įstatymų arba sutarties numatytus atvejus, kuriais civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės. Kaltė sutampa su neteisėtais veiksmais. Ji gali pasireikšti tyčia arba neatsargumu. Laikoma, kad asmuo kaltas, jeigu atsižvelgiant į prievolės esmę bei kitas aplinkybes jis nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina. Jeigu dėl žalos atsiradimo kaltas ir kreditorius, tai atlygintini nuostoliai mažinami proporcingai kreditoriaus kaltei arba skolininkas gali būti atleistas nuo civilinės atsakomybės (CK 6.248 straipsnis).

19Iš bylos duomenų nustatyta, kad atsakovė 2011 m. rugsėjo 13 d. raštu Nr. 279 pripažino, kad grindų? remonto metu jos naudotos medžiagos, technologija ir darbu? kokybe? neatitiko techninio projekto keliamu? reikalavimu?. Iš tyrimus atlikusiu? ir išvadas dėl sandėlio grindų kokybės pateikusiu? įmonių dokumentu? matyti, kad buvo nustatytas tiek atsakovės įrengtų grindų medžiagų, tiek ir po naujų grindų sluoksniu buvusiu? pagrindu? netinkamumas: UAB „Rapasta“ 2011 m. rugpjūčio mėn. atlikusi inžinerinius geologinius tyrinėjimus sandėlio teritorijoje aiškinamajame rašte nurodė, kad inžinerinės geologinės sąlygos yra sudėtingos, ir statybos metu i? tai neatsižvelgus ir nepriėmus tinkamu? sprendimu?, šios sąlygos gali būti grindų? deformacijos priežastimi – grindų danga yra labai nevienodo storio, po grindimis yra tuštumu? ir puraus grunto zonos; UAB „Rivalita“ 2011 m. rugpjūčio 16 d. akte nurodyta, kad sandėlio grindys buvo betonuojamos ne tik ant jau esamu? grindų, tačiau ir tose vietose, kuriose jokio betoninio sluoksnio nebuvo, t. y. grindys buvo liejamos tiesiai ant grunto, todėl grindų defektai galėjo atsirasti dėl netinkamai įrengtu? pagrindu? po jomis; UAB „Gamifa“ 2011 m. rugpjūčio 12 d. Betoniniu? grindų tyrimo išvadose ir rezultatuose nurodyta, kad jeigu pagrindai gali „sėsti“, tai būtina įrengti grindis ant poliu?, kad jų tvirtumui neturėtu? įtakos pagrindu? būklės pasikeitimai.

20Byloje taip pat nustatyta, kad paaiškėjus, jog atsakovės įrengtu? grindų? sandėlyje kokybe? yra netinkama ne tik dėl atsakovės panaudotų netinkamų medžiagų ir nesilaikant technologijos, tačiau ir dėl po įrengtomis grindimis buvusiu? netinkamu? pagrindu?, atsakovė 2011 m. rugsėjo 13 raštu Nr. 279 pasiūlė grindų? remonto tris variantus: 1 variantas – nuimti viršutini? grindų? sluoksni?, surasti po grindimis esančias ertmes, jas užpildyti iki reikiamo tankumo ir uždėti nauja? grindų? sluoksni?, armuojant metaline fibra; 2 variantas – išardyti tik labiausiai defektuotas grindų? vietas, paruošti tose vietose pagrindus ir užbetonuoti nauju ir papildomu sluoksniais, armuojant armatūriniu tinklu ir metaline fibra; 3 variantas – išardyti defektuotas vietas ir vietas, po kuriomis yra tuštumos, užpilti jas ir sutankinti pagrindą, užbetonuoti nauja? sluoksni? stiprinant ji? metaline fibra ir stiklo audiniu ir užlieti didelio atsparumo grindų? danga?. Nors atsakovė teigė, kad visi jo pasiūlyti variantai prie esamu? sandėlio naudojimo apkrovų bus tinkami, tačiau rekomendavo remontuoti grindis pagal 3 varianta?, t. y. sutvarkant ir pagrindus tose vietose kuriose grindys įtrūko ir kur yra nustatytos po grindimis esančios ertmės. Ieškovė priėmė atsakovės pasiūlymą ir atsakovė atliko grindų? defektu? šalinimo darbus pagal jo pasiūlyta? 3 varianta?. Tačiau net ir po šių atsakovės atliktu? darbu? atsirado nauju? sandėlio grindų defektu?. Toliau nustatinėjant sandėlio grindų defektu? atsiradimo priežastis paaiškėjo, kad po atsakovės įrengtomis grindimis yra ne tik nepakankamai tankus gruntas, tačiau ir anksčiau įrengti kanalai ir ertmės, kurie prieš įrengiant grindis nebuvo užpildyti taip, kad ant jų galima būti įrengti grindis.

21Pagal sandėlio techninio projekto rengimo metu galiojusios redakcijos Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 20 straipsnio nuostatas statinio projektas rengiamas vadovaujantis įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, kitais teisės aktais, teritorijų? planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais bei normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais, projektavimo darbu? rangos sutartimi (kai projektavimas atliekamas rangos būdu). Šio įstatymo 2 straipsnio 30 punkte nustatyta, kad privalomieji statinio projekto rengimo dokumentai yra teritorijų? planavimo dokumentai (Lietuvos Respublikos teritorijų? planavimo įstatymo nustatytais atvejais), nuosavybės teise? ar kitokias teises i? žeme? (statybos sklypą?) patvirtinantys dokumentai, projektiniai pasiūlymai (jeigu jie rengiami), statinio projektavimo sąlygų sąvadas, statinio projektavimo užduotis, statinio ir statybos sklypo statybiniu? tyrinėjimų dokumentai. Įstatymo 19 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad tyrinėjimai atliekami iki statinio projekto rengimo pradžios, o tam tikrais atvejais – statinio projektavimo bei statybos metu (kai vykdant statybos darbus paaiškėja statinio projekte nenumatytos aplinkybės). Įstatymo 2 straipsnio 26 punkte nustatyta, kad statybiniai tyrinėjimai – statinio statybos sklypo (ar, kai reikia, gretimos teritorijos), statinio projektavimo sąlygų sąvade nustatytu? inžineriniu? tinklu? (kuriuos reikia nutiesti ar esamu? bei statomu?) ir susisiekimo komunikacijų sklypu? (trasu?) inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai, inžineriniai geologiniai, geotechniniai bei kiti tyrimai; aplinkos, kraštovaizdžio, higieniniai tyrimai; kai rekonstruojamas ar remontuojamas esamas statinys arba pristatomas prie esamo statinio (statant arti jo) naujas statinys, – taip pat esamo ir gretimu? statiniu?, kuriems gali turėti įtakos numatomi statybos darbai, tyrimai; esamu? pastatu? nuosėdžiu? ir deformacijų stebėjimai.

22Iš atsakovės parengto sandėlio rekonstrukcijos techninio darbo projekto aiškinamojo rašto 2009-295-01-TDP-SK-01-SK-AR 09 matyti, kad atsakovė vertino esamu? statinio konstrukcijų būklę ir padare? išvada? – „apžiūrimu? konstrukcijų betono paviršius lygus, kai kur užterštas nešvarumais (dulkės, suodžiai ir pan.). Armatūros apsauginis sluoksnis išlikęs, armatūros strypu? nematyti. Pastato grindys betoninės armuotos armatūros tinklais. <...> Grindyse esančios technologiniu? įrenginiu? duobės užpilamos ir užbetonuojamos.“ Be to, aiškinamajame rašte taip pat yra nurodyta, kad „Įrengiamoms laikančioms ir priešgaisrinėms sienoms projektuojami juostiniai monolitiniai pamatai. <...> po pamatais įrengiamas sutankinto žvyro sluoksnis. <...> Prieš įrengiant pamatus grindyse išpjaunamos reikiamu? gabaritu? angos. Po kolonu? pamatais taip pat įrengiamas sutankinto 200 mm žvyro sluoksnis. Žvyro sutankinimo koeficientas po visais projektuojamais pamatais K=0,96-0,98“.

23Šie duomenys patvirtina, kad atsakovė, rengdamasi projektuoti sandėlį, turėjo arba turėjo turėti pakankamai duomenų apie esamas konstrukcijas ir po jomis esančius pagrindus ir jų būkle?. Šie dokumentai taip pat patvirtina, kad atsakovė pati gerai suprato tokiu? duomenų vertinimo objektyvia? būtinybe?, nes aiškinamajame rašte ji nurodė tam tikrus priimtu? sprendiniu? parametrus, kurie turėtų būti pasiekti atliekant statybos darbus. Pradiniu? duomenų poreiki?, konkrečiai - inžineriniu? geologiniu? tyrinėjimu? apimti? ir esamu? grindų būklę bei jų pagrindu? savybes, atsakovė galėjo ir turėjo nustatyti. Todėl net padarius prielaida?, kad atsakovė neturėjo visu? reikalingu? tinkamam projektavimui duomenų, ji, suvokdama tokiu? duomenų būtinybę, turėjo dėti pastangas, kad tokie duomenys būtų gauti, t. y. pirmiausia apie tokiu? duomenų trūkumą ir būtinumą informuoti ieškovę.

24Įstatymai numato, kad rangovas privalo atlikti projektavimo ir tyrinėjimo darbus pagal sutarties, užduoties ir kitu? pradiniu? duomenų nustatytus reikalavimus; atlikdamas darbus ir derindamas parengtus techninius dokumentus, bendradarbiauti su užsakovu (CK 6.702 straipsnis). Bendradarbiavimo pareiga numatyta ir CK 6.691 straipsnio 1 dalyje - statybos rangos sutarties šalys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi pareiga). Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti sutarti?, kiekviena sutarties šalis privalo imtis visu? nuo jos priklausančių protingu? priemonių toms kliūtims pašalinti. CK 6.200 straipsnis nustato, kad šalys privalo vykdyti sutarti? tinkamai ir sąžiningai, vykdydamos sutarti?, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis, sutartis turi būti vykdoma kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu. Jeigu pagal sutarti? ar jos prigimti? šalis, atlikdama tam tikrus veiksmus, turi dėti maksimalias pastangas sutarčiai įvykdyti, tai ši šalis privalo imtis tokiu? pastangų, kokiu? būtų ėmęsis tokiomis pat aplinkybėmis protingas asmuo.

25Darytina išvada, kad atsakovė, žinodama / turėdama žinoti, kad vienokie ar kitokie ieškovės sprendimai gali turėti neigiamos įtakos užsakomu? darbu? rezultatui, ne tik galėjo, bet ir privalėjo ieškovę įspėti apie galimas neigiamas pasekmes (CK 6.684 straipsnio 4 dalis). Atsakovė įsipareigojo laiku informuoti ieškovę dėl aplinkybių, trukdančių tinkamai atlikti sutartini? darbą (projektavimo sutarties 7.2.5 punktas). Pagal statybų sutarties 3.4.3 punktą atsakovė įsipareigojo savo kompetencijos ribose informuoti ieškovę apie pastebėtas klaidas, netikslumus, defektus ir teikti siūlymus dėl jų išvengimo.

26UAB „Konstruktorių cechas“ grindų remonto analizėje nurodė, kad atsakovės parengtame projekte Nr. 2009-295-01-TDP nurodyti grindų įrengimo sprendimai iš esmės klaidingi, grindų storiai - 80 mm (grindų detale? ant esamu? grindų, lapas 2009-295-01-TDP-SK-01-08), ir - 120 mm (grindų detale? ant grunto, lapas 2009-295-01-TDP-SK-01-09), yra per ploni tuose pat brėžiniuose nurodytoms apkrovoms (11 t i? plota? 200 x 200 mm ir 5 t i? 1 m2) atlaikyti. Specialistu? nuomone, net jei grindys būtų įrengtos ant kokybiškai įrengtu? pagrindu?, jos neatlaikytu? numatytu? apkrovų. UAB „Konstruktorių cechas“ specialistai, išsiaiškinę sandėlyje naudojamu? krautuvu? technines charakteristikas ir drožliu? plokščių paketu? sandėliavimo ypatybes, patikslino veikiančias apkrovas i? grindis ir atliko grindų plokštės skaičiavimus. Skaičiavimai parode?, kad grindų plokštės storis turėtu? būti ne mažesnis kaip 200 mm, armuojant plienine fibra, kurios kiekis ne mažesnis kaip 40 kg/m3. Šie skaičiavimai, specialistu? nuomone, dar turėtu? būti patikslinti, kai būtu? parinktas konkretus grindų defektu? taisymo rangovas ir numatytos konkrečios medžiagos ir metodai grindims išbetonuoti.

27Be to, byloje atliktos 2017 m. gegužės 15 d. Ekspertizės akte, kuris vertinamas kartu su kitais byloje surinktais rašytiniais įrodymais, pasisakant dėl sutartyse ir projektavimo užduotyje naudojamo renovacijos termino reikšmės, konstatuota, kad terminas „renovacija“ nenusako statybos rūšies ir tyrimų apimties. Keičiant pastato / patalpos paskirtį reikėjo ištirti esamų konstrukcijų fizinį nusidėvėjimą, patikrinti esamų konstrukcijų atitiktį keičiamai ir esminiams statinio reikalavimams. Grindų statybos apimtys ir rūšis turėjo būti nustatyta pagal ištirtų grindų sluoksnių ir pagrindų tyrimų rezultatus, grindų konstrukcija turėjo būti projektuojama numatomai paskirčiai pagal numatomas veiklos apimtis. Sandėliavimo patalpų grindų projektavimo metu projektuotojas atliko tik vizualinį pastato vertinimą, fiziniai grindų ir jų pagrindų duomenys nebuvo tirti. Užsakovui (ieškovei) nepateikus tyrimų kartu su sutartimi ir užduotimi projektavimui, projektuotojas (atsakovė) turėjo kreiptis į užsakovą, kad šis organizuotų arba pavestų projektuotojui atlikti projektuotojo nurodytus grindų konstrukcijos ir pagrindo tyrimus. Be to, parengtas techninis projektas bei techninis darbo projektas netenkina nei užsakovo pateiktos užduoties projektavimui, nei Statybos įstatymo reikalavimų grindims – mechaninio atsparumo ir pastovumo (Statybos įstatymo 2 straipsnio 55 dalis, 4 straipsnio 1 dalis, STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ VI skyrius, STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis patvarumas ir pastovumas“ 10, 11 punktai, STR 1.04.02:2004 :Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“ 11 punktas, STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“ 12, 28 punktai, X skyrius, STR 2.02.07:201 „Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ 80, 101 punktai). Nustatytas grindų trūkumų / defektų atsiradimo priežastis sąlygojo netinkamai parengtas techninis darbo projektas. Projektuotojas neatliko Statybos įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 3 punkte nurodyto reikalavimo, nepasinaudojo 6 dalies 2 punkte numatyta galimybe, neatliko STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 1 priedo 1 ir 2 punktuose nurodytų pareigų ir 3.2 ir 3.3 punktuose nurodytų teisių. UAB „Ekspertika“ netinkamai atliko projekto ekspertizę, nenustatė projekto trūkumų pagal STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ VI skyriaus reikalavimus. Duomenų, kad užsakovas netinkamai eksploatavo grindis nėra.

28Iš šių? duomenų darytina išvada, kad atsakovė, sutartimis įsipareigojusi ieškovei veikti kaip profesionalus savo veiklos srities patarėjas ir specialistas, netinkamai vykdė savo pareigas, kiek tai susiję su sandėlio rekonstrukcijos projektavimo ir statybos darbu? atlikimu bei organizavimu ir kontrole. Dėl šio netinkamo atsakovės įsipareigojimų vykdymo dalis sandėlio rekonstrukcijos projektavimo ir statybos rangos darbu? buvo atlikti netinkamai, o vėliau ir netinkamai ištaisyti, dėl ko ieškovė patyrė žala?, todėl atsakovei kyla sutartine? ir įstatymine? pareiga savo lėšomis ir sąskaita pašalinti sutarčių vykdymo trūkumus.

29CK 6.703 straipsnyje yra nustatyta, kad projektuotojas (tyrinėtojas) atsako už netinkama? techniniu? dokumentu? parengimą ar tyrinėjimo darbu? atlikimą, taip pat už statinio statybos darbu? perdirbimą dėl netinkamai atliktu? projektavimo (tyrinėjimo) darbu? arba netinkamai parengtu? techniniu? dokumentu? bei už darbu? (dokumentu?) trūkumus, kurie buvo nustatyti darbu? pagal parengtus techninius dokumentus vykdymo metu ar priimant tyrinėjimo darbu? rezultatą, ar naudojant šių darbu? pagrindu sukurta? objektą. Jeigu nustatomi techniniu? dokumentu? ar tyrinėjimo darbu? trūkumai, rangovas privalo užsakovo reikalavimu neatlygintinai ištaisyti techniniu? dokumentu? trūkumus ar iš naujo atlikti tyrinėjimo darbus bei atlyginti užsakovui nuostolius, jeigu rangos sutartis nenustato ko kita. Projektavimo sutarties 7.4.3 punkte, statybų sutarties 4.3 punkte, CK 6.697 straipsnyje nustatyta rangovo atsakomybe? už netinkamai atliktus rangos darbus, kas reiškia, jog atsakovė defektus turi ištaisyti.

30Esant nurodytoms aplinkybėms, atsakovės veiksmai laikytini neteisėtais (CK 6.246 straipsnis). Atsakovė nepateikė įrodymų, paneigiančių jos kaltę (CK 6.248 straipsnis, CPK 178 straipsnis). Ieškovės kaltės, dėl ko būtų pagrindas atitinkamai mažinti atsakovės atsakomybę, nenustatyta (CK 6.259 straipsnio 1 dalis). Tai, kad atsakovė turėjo pareigą atlikti statinio rekonstrukciją ir konsultuoti ieškovę tame tarpe nurodant tyrinėjimo darbų poreikį neapsiribojant ieškovės suformuluota projektavimo užduotimi, patvirtinama teisės aktų nuostatų, sutarties šalių pasirašytų dokumentų analize, ekspertizės medžiaga, kuri patvirtinama teismo posėdžio metu apklaustos ekspertės paaiškinimais.

31Dėl žalos dydžio

32Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartine? prievole?, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (bauda?, delspinigius). Kai sutartinės prievolės neįvykdo ar netinkamai ja? įvykdo įmone? (verslininkas), tai ji atsako visais atvejais, jei neįrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai ja? įvykdė dėl nenugalimos jėgos, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kita (CK 6.256 straipsnis).

33Žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai) taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteistų veiksmų (CK 6.249 straipsnio 1 dalis). Padaryti nuostoliai turi būti atlyginti visiškai, išskyrus atvejus, kai įstatymai ar sutartis nustato ribotą atsakomybę (CK 6.251 straipsnio 1 dalis). Nuostolių faktą ir dydį turi įrodyti ieškovė (CPK 178 straipsnis). Civilinės atsakomybės taikymui svarbu, kad būtų priteisiamos tik tos išlaidos, kurios yra būtinos realiam kreditoriaus turtinės padėties atkūrimui, priežastiniu ryšiu susijusios su žalos padarymu bei patikimai įrodytos. Be to, jos turi būti protingos ir pagrįstos. Kasacinio teismo išaiškinta, kad nuostolius išlaidų forma apibūdina tokie požymiai: realumas, būtinumas ir protingumas (žr. pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. rugsėjo 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-411/2004; 2008 m. vasario 11 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2008; 2013 m. gruodžio 20 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-688/2013; kt.).

34Ieškovės teigimu, nuostolius ji patyrė sumokėdama atsakovei už nekokybiškų rekonstruojamo sandėlio grindų suprojektavimą ir įrengimą, be to šios sumos nuvertėjo dėl infliacijos suma (19 868,65 Eur, 198 686,42 Eur, 26 682,31 Eur), dėl sandėlio rekonstrukcijos metu įrengtų grindų dangos reikalingo išardymo ir išvežimo (42 782,19 Eur, 10 814,47 Eur), taip pat mokėdama už sandėlio grindų dangos defektų analizę ir jų remontą nuo 2014 m. gegužės 30 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. (115 361,32 Eur), be to, dėl sandėlio grindų projektavimo ir įrengimo darbų, kuriuos reikia atlikti iš naujo, pabrangimo, lyginant su 2009 metais (258 942,90 Eur, 20 745,43 Eur). Nurodytų nuostolių dydį ieškovė grindžia byloje surinktais duomenims apie realiai patirtas išlaidas bei pakartotinės ekspertizės akte ir jame pateiktose lokalinėse sąmatose nurodytomis kainomis bei jų skirtumu 2009-2017 metų laikotarpiu.

35Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovė atsakovei UAB „Bioprojektas“ pagal projektavimo sutartį už sandėlio suprojektavimą sumokėjo 19 868,65 Eur, pagal statybos sutartį už įrengimą – 198 686,42 Eur. Ginčo dėl nurodytų sumų sumokėjimo nėra.

36Kadangi atsakovės suprojektuotos ir įrengtos sandėlio grindys yra netinkamos naudoti pagal paskirtį, jos turi būti išardytos ir išvežtas dėl to susidaręs statybinis laužas. Išlaidų šiems darbams dydis pagrįstas lokalinėmis sąmatomis prie ekspertizės akto ir ieškovės atliktu skaičiavimu, kuris pagrįstas tuo, jog ieškovė sumokėjo atsakovei už 80 mm storio sandėlio grindų suprojektavimą ir įrengimą, nors naujų sandėlio grindų įrengimo sąmatoje nurodyta, kad turėtų būti įrengiamas naujas 200 mm storio grindų sluoksnis, kas reiškia, jog ieškovė iš atsakovės pagrįstai gali reikalauti atlyginti išlaidas tik dėl 80 mm storio sandėlio grindų išardymo ir išvežimo. Taigi, atsakovės suprojektuotų ir įrengtų grindų storiui (80 mm) sudarant 40 proc. naujai įrengtinų sandėlio grindų storio (200 mm), atitinkamai apskaičiuota 40 procentų nuo sąmatose nurodyto gelžbetonio tūrio ir svorio dalies ardymo ir išvežimo kainos, t. y. 42 782,19 Eur, o susidariusio tokiu atveju statybinio laužo išvežimas kainuotų 10 814,47 Eur.

37Siekiant įrengti tinkamas naudoti pagal paskirtį sandėlio grindis, reikėtų atlikti projektavimo ir statybos darbus, kurie nebuvo atsakovės atlikti, ir už kuriuos ieškovė atsakovei jokio atlyginimo nemokėjo ir kurie nurodyti pakartotinės ekspertizės akte esančioje 2 varianto sąmatos 2-5 pozicijose. Kadangi naujų sandėlio grindų storis turėtų būti 200 mm, tai, norint išlaikyti esamą sandėlio grindų aukštį, reikėtų nuardyti iš išvežti ne tik atsakovės įrengtą 80 mm storio grindų sluoksnį, bet ir likusį 120 mm buvusių grindų sluoksnį, kas savo ruožtu sudaro 60 proc. nuardytino viso 200 mm storio esamų sandėlio grindų sluoksnio kiekių, nurodytų pakartotinės ekspertizės akte esančios 2 varianto (kai esamas grindų sluoksnis nuardomas ir grindų lygis po remonto nesikeičia) sąmatos 1 ir 6 pozicijose.

38Jeigu atsakovė būtų tinkamai vykdžiusi savo sutartines ir įstatymines pareigas, tai, siekiant įrengti tinkamas naudoti pagal paskirtį sandėlio grindis, aukščiau nurodyti darbai būtų atlikti. Tačiau jų neatlikus, atsižvelgiant į šių dienų kainas, už šiuos būtinus atlikti darbus ieškovė turės sumokėti daugiau nei būtų sumokėjusi 2009 metais. Pagal pateiktas lokalines sąmatas (priedai prie 2017 m. rugsėjo 19 d. patikslinto ieškinio Nr. E1-35377) matyti, kad nurodytų darbų, įskaitant likusio 120 mm buvusių grindų sluoksnio nuardymą ir išvežimą, kaina pagal 2009 metų spalio mėnesio kainas būtų 1 183 759,49 Eur, o pagal 2017 metų kovo mėnesio kainas – 1 442 702,34 Eur. Šių kainų skirtumas sudaro ieškovės nuostolius, kadangi šių išlaidų ji nebūtų patyrusi, jei nebūtų buvę atsakovės neteisėtų veiksmų, ir jų suma yra 258 942,90 Eur.

39Atitinkamai ir su projektavimo darbų kainos padidėjimu. Pakartotinės ekspertizės akte yra nurodyta, kad skaičiuojama projektavimo darbų kaina statiniams remontuoti ir rekonstruoti yra 10 proc., kai statinio skaičiuojamoji kaina iki 0,145 mln. eurų, 8 proc., kai statinio skaičiuojamoji kaina daugiau kaip 0,145 iki 1,45 mln. eurų ir 6 proc., kai statinio skaičiuojamoji kaina daugiau kaip 1,45 mln. eurų. Taigi, už darbų, kuriuos atsakovė turėjo atlikti bet neatliko, projektavimą 2009 metų spalio mėnesio kainomis ieškovė būtų turėjusi sumokėti 8 proc. nuo 1 183 759,49 Eur, kas sudarytų 94 700,75 Eur, o pagal 2017 metų kovo mėnesio kainas turėtų sumokėti 8 proc. nuo 1 442 702,34 Eur, kas sudarytų 115 5416,18 euro. Tokios didesnės kainos sumokėjimas sudaro ieškovės nuostolius, kurių suma yra 20 715,43 Eur.

40Byloje pateiktos sąskaitos, patvirtinančios, kad ieškovė dėl sandėlio grindų trūkumų fiksavimo ir jų atsiradimo priežasčių buvo kreipusis į specialistus ir už jų paslaugas buvo apmokėta, be to, byloje nėra ginčo dėl to, kad tose vietose, kuriose atsiranda grindų defektai, jie yra šalinami, kadangi per įgriuvas negali judėti transporto priemonės, tose vietose negali būti sandėliuojama produkcija. Ši suma taip pat sudaro ieškovės patirtus nuostolius per laikotarpį nuo 2014 m. balandžio 30 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. ir yra 106 462,40 Eur (5 priedas prie 2017 m. rugsėjo 19 d. patikslinto ieškinio Nr. E1-35377).

41Ieškovė nurodo, kad dalį nuostolių sudaro 26 682,61 Eur suma dėl infliacijos, nes atsakovei ir atlyginus ieškovės nuostolius, patirtus sumokant atsakovei 19 868,65 Eur už sandėlio grindų projektavimą ir 198 686,42 Eur už jų įrengimą, ieškovė nebūtų grąžinta į tokią pačią padėtį, kurioje būtų buvusi, jei nebūtų atsakovės neteisėtų veiksmų. Teismas šioje dalyje ieškinio reikalavimą laiko nepagrįstu, kadangi ieškovė ieškiniu reikalauja ne tik grąžinti jos sumokėtas sumas už projektavimą ir statybos darbų atlikimą, tačiau prašo priteisti ir atitinkamų darbų pabrangimo vertę. Todėl, teismo vertinimu, darbų pabrangimas pats savaime apima ir šių darbų vertės padidėjimą dėl infliacijos, o tai reiškia, kad ieškovė ieškiniu reikalauja dvigubo pabrangimo už atliktus darbus atlyginimo kas šiuo atveju neatitiktų nuostolių visiško atlyginimo principo ir sudarytų sąlygas ieškovei nepagrįstai praturtėti. Pažymėtina, jog civilinės atsakomybės paskirtis yra kompensacine?, t. y. žalos atlyginimu siekiama nukentėjusįjį grąžinti i? tokią padėtį, kurioje jis buvo iki žalos atsiradimo, bet ne i? geresne?. Kartu nurodytina, kad ieškovė nepagrindė nurodyto pabrangimo dėl infliacijos sumų skaičiavimo jokiais įrodymais ir paaiškinimais, dėl to šis reikalavimas taip pat laikytinas nepagrįstu ir atmestinas.

42Be to, ginčo šalys nesutaria, ar į ieškovės įrodinėjamų nuostolių dydį turi būti įtraukta PVM suma, ar ne. Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau - PVMĮ) 3 straipsnio 1 dalį PVM objektas yra prekių tiekimas ir paslaugų teikimas, tenkinantis visas šias sąlygas: 1) prekės tiekiamos ir (arba) paslaugos teikiamos už atlygį; 2) prekių tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas pagal šio Įstatymo nuostatas vyksta šalies teritorijoje; 3) prekes tiekia ir (arba) paslaugas teikia apmokestinamasis asmuo vykdydamas savo ekonominę veiklą, t. y. veikdamas kaip toks. PVMĮ 71 straipsnio 2 dalyje nustatyti atvejai, kai Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo neprivalo pateikti prašymo įregistruoti jį PVM mokėtoju bei už tiekiamas prekes ir (arba) teikiamas paslaugas šio įstatymo nustatyta tvarka skaičiuoti PVM ir mokėti jį į biudžetą. Tačiau kai asmuo, kuris įsigyja prekes ir paslaugas (šiuo atveju ieškovė), yra PVM mokėtojas, tai, vadovaujantis PVMĮ 57 straipsniu, už projektavimo bei statybos darbus sumokėtą pirkimo PVM įtrauks į PVM atskaitą, t. y. šia suma sumažins mokėtiną į biudžetą PVM arba šią sumą susigrąžins iš biudžeto. Ginčo atveju ieškovė yra PVM mokėtojas, tokių duomenų, kad ateityje tokiu neketina būti, byloje nėra. Todėl teismas konstatuoja, kad ieškovė projektavimo ir statybos paslaugas įsigijo ir ketina įsigyti kaip PVM mokėtojas, todėl pirkimo PVM sumos negalima laikyti šio asmens nuostoliu. Toks aiškinimas atitinka ir teismų praktiką (žr. pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. birželio 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2006).

43Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovės ieškinys dalyje dėl nuostolių priteisimo, šiuos nuostolius skaičiuojant su mokėtinu PVM, laikytinas nepagrįstu ir atmestinas. Atitinkamai pagrįsta nuostolių suma laikytina: 16 420,37 Eur (19 868,65 Eur - PVM) už nekokybiškų rekonstruojamo sandėlio grindų suprojektavimą sumokėta suma; 164 203,65 Eur (198 686,42 Eur - PVM) už nekokybiškų rekonstruojamo sandėlio grindų įrengimą sumokėta suma; 35 357,18 Eur (42 782,19 Eur - PVM) už reikalingą atlikti 80 mm sandėlio rekonstrukcijos metu įrengtų grindų dangos išardymą; 8 937,58 Eur (10 814,47 Eur - PVM) už reikalingą atlikti 80 mm sandėlio rekonstrukcijos metu įrengtų grindų dangos išvežimą; 91 135,45 Eur (115 361,32 Eur - PVM) už sandėlio grindų dangos defektų analizę ir jų remontą nuo 2014 m. gegužės 30 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d.; 16 365,19 Eur (20 745,43 Eur - PVM) dėl sandėlio grindų projektavimo darbų, kuriuos reikia atlikti iš naujo, pabrangimo, lyginant su 2009 metais; 214 002,30 Eur (258 942,90 Eur - PVM) dėl sandėlio grindų įrengimo darbų, kuriuos reikia atlikti iš naujo, pabrangimo, lyginant su 2009 metais. Iš viso: 546 421,72 Eur.

44Dėl priežastinio ryšio

45CK 6.247 straipsnis numato, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu.

46Anksčiau nurodytos aplinkybės leidžia pagrįstai pripažinti, kad atsakovės UAB „Bioprojektas“ netinkamas įstatymu ir sutartimi nustatytų pareigų vykdymas sąlygojo tai, jog, netinkamai suprojektuotas statinio rekonstrukcijos projektas bei pagal jį netinkamai įrengtos grindys jas pradėjus eksploatuoti, suskilinėjo, įlūžo, dėl ko jų, neatlikus projektavimo ir statybos darbų per naują, negalima tinkamai naudoti dėl kylančios grėsmės dirbantiems asmenims ir sandėliuojamai produkcijai. Nurodytos aplinkybės, teismo vertinimu, leidžia konstatuoti priežastinio ryšio tarp atsakovės neteisėtų veiksmų bei ieškovei atsiradusių nuostolių buvimą.

47Dėl draudiko atsakomybės

48Ieškovas prašo priteisti reikalaujamą sumą solidariai tiek iš atsakovės, vykdžiusios darbus, tiek iš jos civilinę atsakomybę apdraudusios draudimo kompanijos. Draudimo kompanija nurodo, kad įvykis apskritai negali būti pripažintas draudiminiu.

49CK 6.987 straipsnyje įtvirtinta nuostata, draudimo sutartimi viena šalis (draudikas) įsipareigoja už sutartyje nustatytą draudimo įmoką (premiją) sumokėti kitai šaliai (draudėjui) arba trečiajam asmeniui, kurio naudai sudaryta draudimo sutartis, įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytą draudimo išmoką, apskaičiuotą įstatyme ar draudimo sutartyje nustatyta tvarka, jeigu įvyksta įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytas draudžiamasis įvykis.

50Kasacinis teismas, aiškindamas draudimo sutarties esmę, yra nurodęs, kad asmuo, siekiantis apsaugoti savo turtinius interesus nuo galimos žalos, sudaro draudimo sutartį, pagal kurią įvykus draudžiamajam įvykiui – draudimo sutartyje nurodytam atsitikimui – draudikas įsipareigoja sumokėti draudėjui draudimo išmoką (CK 6.987 straipsnis, Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 2 straipsnio 15 dalis). Kadangi draudimo sutartimi draudimo objektui suteikiama apsauga nėra absoliuti, draudikas, prisiimdamas draudimo riziką, nustato draudimo sutartimi suteikiamos draudimo apsaugos ribas. Draudimo apsauga nustatoma tiek draudiko parengtomis draudimo rūšies taisyklėmis (standartinės sąlygos), tiek draudimo polise aptartomis individualiomis sąlygomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-315/2006; 2009 m. birželio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2009; kt.). Taigi, paprastai draudimo rūšies taisyklėse nustatomi atvejai, kurie laikytini draudžiamaisiais įvykiais, taip pat kurie tokiais nelaikomi.

51Byloje nustatyta, kad atsakovė UAB „Bioprojektas“ buvo apsidraudusi savo civilinę atsakomybę UAB DK „PZU Lietuva“ (šiuo metu ADB „Gjensidige“ - Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo sutartimi (draudimo liudijimai Nr. 100223, Nr. 1188506), pagal kurią drausta „Statinio projektuotojo civilinė atsakomybė“. Draudimo sutartis galiojo nuo 2010 m. birželio 17 d. iki 2011 m. birželio 17 d. Draudimo sutartyje numatyta 5 000 Lt (šiuo metu atitinka 1 448,1 Eur) besąlyginė išskaita (frančizė), t. y. suma, kurią draudikas draudžiamojo įvykio atveju išskaičiuoja iš mokėtinos draudimo išmokos. Šios draudimo sutarties pagrindu buvo apdrausti visi statinių projektai ir jų dalys suprojektuoti ir perduoti užsakovams draudimo sutarties/draudimo liudijimo galiojimo laikotarpiu. Draudimo sutartimi suteikiama draudimo apsauga taip pat galiojo draudimo sutarties 2010 m. birželio 8 d. priede Nr. 2 nurodytiems projektams ar jų dalims, kurie bus perduoti draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, t. y. ir ginčo bylos statinio rekonstravimo papildomų darbų – techninio projekto.

52Pagal draudimo sutarties sąvoką, pareiga mokėti draudimo išmoką atsiranda tik įvykus draudžiamajam įvykiui. Draudimo taisyklių 11 punktu draudimo sutarčių pagrindu buvo apdrausta atsakovės UAB „Bioprojektas“ civilinė atsakomybė už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, kuri atsirado draudimo sutarties galiojimo metu ir šalių nustatytu laikotarpiu, t. y. atsiradusią per 5 (penkerius) metus po statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos. Atitinkamai, draudžiamojo įvykio sąvoka bei jam keliami privalomi reikalavimai/sąlygos, yra įtvirtinti Draudimo taisyklių 13 punkte, kuris numato, jog draudiminiu įvykiu yra laikomas draudimo sutarties galiojimo metu ir per terminą, reikalavimo pateikimas draudėjui atlyginti žalą, kuri atsirado dėl netinkamai atlikto statinio projektavimo. O reikalavimo pateikimas pripažįstamas draudiminiu įvykiu esant visoms šioms sąlygoms: 1) reikalavimas atlyginti žalą draudėjui, pareikštas ieškinio, rašytinės pretenzijos forma; 2) reikalavimas atlyginti žalą draudėjui, pareikštas draudimo sutarties galiojimo metu arba per terminą, kurio nustatymo kriterijai nurodyti šių taisyklių 11 punkte; 3) reikalavimas, pareikštas dėl žalos, kuri atsirado draudimo sutarties galiojimo metu arba per terminą, kurio nustatymo kriterijai nurodyti šių taisyklių 11 punkte, dėl netinkamai atlikto statinio projektavimo; 4) reikalavimas, pateikiamas dėl netinkamo statinio projektavimo, atlikto draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, kai draudimo sutartis sudaryta pagal atskirą statinio projektą; 5) reikalavimas, pateikiamas dėl Lietuvos Respublikos teritorijoje esančio statinio ir (ar) jo dalies projektavimo.

53Draudimo taisyklių 15.4. punktas numato, kad nedraudiminiu įvykiu yra reikalavimo pateikimas atlyginti žalą, atsiradusią dėl bet kokios veiklos, susijusios su paslaugomis ar veikla, kuri išeina už statinio projekto rengėjo) statinio projekto dalies rengėjo veiklos, nustatytos Lietuvos Respublikos teisės aktais, ribų. Draudimo taisyklių 15.9. punktas taip pat numato, kad draudikas nėra įpareigotas tenkinti reikalavimų dėl projektavimo trūkumų ištaisymo.

54Byloje nustačius, kad draudėjo UAB „Bioprojektas“ civilinė atsakomybė dėl nuostolių, atsiradusių iš projektavimo sutartimi prisiimtų pareigų nevykdymo, yra įrodyta, be to, šis įvykis neatitinka sutartimi įvardytų nedraudžiamųjų įvykių apibrėžimo, spręstina, kad šis įvykis pagal su ADB „Gjensidige“ sudarytas draudimo sutartis laikytinas draudiminiu (pareikštas ieškinio forma, per nustatytą laikotarpį, galiojant sutartimi nustatytai draudimo apsaugai, kilęs iš projektuotojo civilinės atsakomybės, dėl statinio Lietuvos Respublikos teritorijoje). Be to, pati atsakovė ADB Gjensidige“ sutiko, kad žala (nuostoliai) pagal sudarytas statinio projektuotojo civilinės atsakomybės sutartis, kurią kompensuoja draudimo išmoka, laikytinos tokios papildomai susidarančios išlaidos, kurios atsiranda dėl to, kad reikalinga perdaryti/pakeisti jau atliktus darbus arba sukurtą produktą, t.y. atsiranda būtinybė už tuos pačius darbus ar tą patį produktą mokėti du kartus. Šiuo atveju byloje nustatyta, kad už netinkamą projektavimą ir to pasėkoje atliktus darbus reikės mokėti du kartus, kadangi visi darbai, kurie teismo pripažinti pagrįstais, siekiant tinkamai naudoti statinį, turės būti atliekami pakartotinai, o jų reikalingumas kyla kaip atsakovės UAB „Bioprojektas“ netinkamo projektavimo darbų pasekmė.

55Pažymėtina, kad nors ieškovė prašo patirtus nuostolius priteisti iš atsakovės, vykdžiusios darbus ir atsakovės, apdraudusios jos civilinę atsakomybę solidariai, teismas sprendžia, kad solidarioji atsakomybė nagrinėjamu atveju negali būti taikoma.

56Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2012 m. spalio 23 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-368/2012, yra išaiškinusi, kad draudimo sutarties esmė – neigiamų turtinių padarinių, galinčių kilti draudėjui dėl jo (kito asmens) atliekamos veiklos (neveikimo) ar aplinkos veiksnių, atsiradimo rizikos perkėlimas trečiajam asmeniui – draudikui. Įvykus draudžiamajam įvykiui, kurio metu savo civilinę atsakomybę apdraudęs asmuo padaro trečiajam asmeniui žalos, šis įgyja teisę reikalauti ją atlyginti. Reikalavimas atlyginti žalą gali būti pareiškiamas tiek žalą padariusiam asmeniui, tiek ir jo atsakomybę apdraudusiam draudikui. Jeigu reikalavimas atlyginti žalą reiškiamas tiesiogiai žalą padariusiam asmeniui (pvz., kai nukentėjusiajam padarytos žalos dydis viršija draudiko išmokėtą draudimo išmokos sumą), taikytinos deliktinę atsakomybę reglamentuojančios teisės normos ir žala atlyginama bendraisiais pagrindais (CK 6.249 straipsnis). Tačiau kai nukentėjęs asmuo su reikalavimu atlyginti žalą kreipiasi į draudiką, tai tarp jo ir draudiko susiklosto draudimo teisiniai santykiai, kuriems taikytini draudimo sutarties ir draudimo teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai.

57Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad draudžiama projektuotojo civilinė atsakomybė. Nustačius, kad patirti nuostoliai patenka į projektuotojo apdraustą interesą, o ieškinys pareikštas tiek draudikui, tiek ir draudėjui, nereiškia, kad jie abu atsakingi solidariai materialiąja teisine prasme. Būtent draudimo sutartimi draudikas prisiima pareigą atlyginti draudėjo padarytus nuostolius (neviršijant draudimo sumos) trečiajam asmeniui tuo atveju, kai yra draudžiamasis įvykis. Taigi esant tokiems santykiams, net ir tuo atveju, kai ieškinys pareiškiamas tiek draudėjui, tiek draudikui, jiems negali būti taikoma solidarioji atsakomybė, nes, ją pritaikius, draudėjas prarastų jam įstatymu ir draudimo sutartimi nustatytą teisinę apdraustų interesų apsaugą. Toks aiškinimas atitinka nurodytos išplėstinės teisėjų kolegijos pateiktus išaiškinimus ir vėlesnę praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. spalio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-435/2012, 2013 m. vasario 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-34/2013).

58Taigi, darytina išvada, kad ginčo atveju atsakovėms negali būti taikoma solidarioji atsakomybė, pripažinus įvykį draudžiamuoju, nuostolių suma priteistina tik iš atsakovės ADB „Gjensidige“, įvertinus draudimo sutartyje numatytą privalomą išskaitą (franžizę) (CK 6.191 straipsnio 1 dalis, 6.987 straipsnis, Draudimo įstatymo 108 straipsnis). Todėl konstatuotina, kad už 544 973,62 Eur (546 421,72 Eur – 1 448,1 Eur) nuostolių atlyginimą ieškovei yra atsakinga atsakovė ADB „Gjensidige“, o už 1 448,1 Eur – UAB „Bioprojektas“.

59Dėl ieškinio senaties

60Byloje atsakovės ieškinio reikalavimams prašė taikyti ieškinio senatį nurodydamos, kad ieškinio senaties terminas, numatytas CK 6.667 straipsnio 1 dalyje prasidėjo ieškovei pateikus pretenziją 2014 m. balandžio 22 d., todėl pareiškus ieškinį 2015 m. gegužės 22 d., jis yra praleistas.

61Pažymėtina, kad reikalavimams, kylantiems dėl atliktų darbų trūkumų, nustatomas vienerių metų ieškinio senaties terminas (CK 6.667 straipsnio 1 dalis).

62Bendroji taisyklė, reglamentuojanti ieškinio senaties termino pradžią, įtvirtinta CK 1.127 straipsnio 1 dalyje, kur nustatyta, kad ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos; teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą; šios taisyklės išimtis nustato civilinis kodeksas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. Viena iš tokių išimčių yra nustatyta CK 6.667 straipsnio 3 dalyje ir taikytina esant rangos teisiniams santykiams. Šioje normoje įtvirtinta taisyklė, pagal kurią tuo atveju, kai įstatymas ar rangos sutartis nustato garantinį terminą ir apie trūkumus buvo pareikšta per šį garantinį terminą, ieškinio senaties terminas prasideda nuo pareiškimo apie trūkumus dienos. Nagrinėjamoje byloje teismai nustatė, kad ieškovas pareiškė reikalavimus rangovui dėl darbų rezultatų trūkumų per garantinį terminą (CK 6.666, 6.698 straipsniai).

63Nagrinėjamu atveju taikytina CK 6.667 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad tarp šalių vyko susirašinėjimas ir trūkumai, apie juos pareiškus, iš pradžių buvo šalinami. Paskutinė rašytinė pretenzija dėl trūkumų buvo pareikšta 2014 m. balandžio 22 d., tačiau joje nebuvo keliamas klausimas dėl projektavimo darbų trūkumo. Vėliau apie atsiradusius defektus ir jų priežastis buvo deramasi tiek susirašinėjant elektroniniu paštu, tiek susitikimuose žodžiu. Pažymėtina, kad pretenzija apie būtent projektavimo darbų trūkumus buvo išreikšta 2014 m. liepos 4 d. rašte, todėl laikytina, kad ieškinio senaties terminas skaičiuotinas nuo šio momento.

64Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys teisme gautas 2015 m. gegužės 22 d., laikytina, kad ieškovė nepraleido CK 6.667 straipsnio 1 dalyje numatyto vienerių metų ieškinio senaties termino.

65Dėl bylinėjimosi išlaidų

66Ieškovės ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos, numatytos CPK 88 straipsnio 3, 6 punktuose, turėtų būti paskirstomos pagal CPK 96 straipsnio 2 dalies bei 98 straipsnio 1 ir 2 dalies taisykles (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

67Nustatyta, kad ieškovė byloje patyrė 8 598 Eur žyminio mokesčio, 4 800 Eur už ekspertizės atlikimą ir ekspertės dalyvavimą teismo posėdyje, 10 870,51 Eur atstovavimo išlaidų. Atsakovė UAB „Bioprojektas“ patyrė 7 359,30 Eur atstovavimo išlaidų. Atsakovė ADB „Gjensidige“ patyrė 4 150 Eur su ekspertizės išvados ir ekspertės dalyvavimu susijusių išlaidų. Trečiasis asmuo atsakovų pusėje UAB „Ekspertika“ patyrė 2 519,81 Eur atstovavimo išlaidų.

68Atsižvelgiant į patenkintų ir atmestų ieškinio reikalavimų dalį (atsakovės ADB „Gjensidige“ atžvilgiu patenkinta 78,54 proc., atsakovės UAB „Bioprojektas“ atžvilgiu patenkinta 0,21 Eur), 17 646,77 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei priteistina iš atsakovės ADB „Gjensidige“, 47,18 Eur iš atsakovės UAB „Bioprojektas“, atsakovei UAB „Bioprojektas“ iš ieškovės priteistina 7 343,85 Eur bylinėjimosi išlaidų, atsakovei ADB „Gjensidige“ iš ieškovės priteistinas 890,59 Eur bylinėjimosi išlaidos, trečiajam asmeniui iš ieškovės priteistinos 535,46 Eur atstovavimo išlaidos (2004 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ 2.1, 2.2, 2.4, 8.2, 8.17, 8.18 punktai, CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas). Atlikus priteistinų sumų įskaitymą, ieškovei iš atsakovės ADB „Gjensidige“ priteistinos 16 756,18 Eur bylinėjimosi išlaidos, atsakovei UAB „Bioprojektas“ iš ieškovės priteistina 7 296,67 Eur atstovavimo išlaidų, trečiajam asmeniui iš ieškovės priteistinos 535,46 Eur atstovavimo išlaidos

69Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

70Ieškinį patenkinti iš dalies.

71Ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Ikea Lietuva“ (į. k. 165746963) priteisti iš atsakovės akcinės draudimo bendrovės „Gjensidige“ (j. a. k. 110057869) 544 973,62 Eur (penkis šimtus keturiasdešimt keturis tūkstančius devynis šimtus septyniasdešimt tris eurus, 62 ct) nuostolių atlyginimo, 16 756,18 Eur (šešiolika tūkstančių septynis šimtus penkiasdešimt šešis eurus, 18 ct) bylinėjimosi išlaidų.

72Ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Ikea Lietuva“ (į. k. 165746963) priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Bioprojektas“ (j. a. k. 166093084) 1 448,1 Eur (vieną tūkstantį keturis šimtus keturiasdešimt aštuonis eurus, 10 ct) nuostolių atlyginimo.

73Atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Bioprojektas (j. a. k. 166093084) iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ikea Lietuva“ (į. k. 165746963) priteisti 7 296,67 Eur (septynis tūkstančius du šimtus devyniasdešimt šešis eurus, 67 ct) bylinėjimosi išlaidų.

74Trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Ekspertika“ (j. a. k. 135840360) iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ikea Lietuva“ (į. k. 165746963) priteisti 535,46 Eur (penkis šimtus trisdešimt penkis eurus, 46 ct) bylinėjimosi išlaidų.

75Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

76Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Arūnas Rudzinskas, sekretoriaujant Gitanai... 2. Teismas... 3. Ieškovė UAB „Ikea Industry Lietuva“ pareiškė ieškinį, kurį... 4. Ieškovė ieškinyje, patikslintuose ieškiniuose, dublike nurodo, kad UAB... 5. Teismo posėdyje ieškovės atstovas savo reikalavimus palaikė, tačiau... 6. Atsakovė UAB „Bioprojektas“ su ieškiniu nesutinka. Savo procesiniuose... 7. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas palaikė savo procesiniuose... 8. Atsakovė UAB DK „PZU Lietuva“ (dabar – ADB „Gjensidige“) su... 9. Trečiasis asmuo UAB „Ekspertika“ su ieškiniu nesutinka, savo... 10. Teismo posėdžio metu trečiojo asmens atstovas palaikė savo procesiniuose... 11. Ieškinys tenkintinas iš dalies. ... 12. Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad UAB „Ikea Industry Lietuva“... 13. Atsakovei atlikus projektavimo ir statybos darbus pagal sutartis, 2011 m.... 14. Kaip minėta, ieškovė UAB „Ikea Industry Lietuva“ prašo atsakovėms UAB... 15. Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi... 16. Dėl atsakovės UAB „Bioprojektas“ neteisėtų veiksmų ir kaltės ... 17. Ieškovė teigia, kad atsakovės neteisėti veiksmai pasireiškė netinkamu... 18. Pažymėtina, kad neteisėti veiksmai kaip civilinės atsakomybės pagrindas... 19. Iš bylos duomenų nustatyta, kad atsakovė 2011 m. rugsėjo 13 d. raštu Nr.... 20. Byloje taip pat nustatyta, kad paaiškėjus, jog atsakovės įrengtu? grindų?... 21. Pagal sandėlio techninio projekto rengimo metu galiojusios redakcijos Lietuvos... 22. Iš atsakovės parengto sandėlio rekonstrukcijos techninio darbo projekto... 23. Šie duomenys patvirtina, kad atsakovė, rengdamasi projektuoti sandėlį,... 24. Įstatymai numato, kad rangovas privalo atlikti projektavimo ir tyrinėjimo... 25. Darytina išvada, kad atsakovė, žinodama / turėdama žinoti, kad vienokie ar... 26. UAB „Konstruktorių cechas“ grindų remonto analizėje nurodė, kad... 27. Be to, byloje atliktos 2017 m. gegužės 15 d. Ekspertizės akte, kuris... 28. Iš šių? duomenų darytina išvada, kad atsakovė, sutartimis įsipareigojusi... 29. CK 6.703 straipsnyje yra nustatyta, kad projektuotojas (tyrinėtojas) atsako... 30. Esant nurodytoms aplinkybėms, atsakovės veiksmai laikytini neteisėtais (CK... 31. Dėl žalos dydžio... 32. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartine? prievole?, privalo... 33. Žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos... 34. Ieškovės teigimu, nuostolius ji patyrė sumokėdama atsakovei už... 35. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovė atsakovei UAB „Bioprojektas“ pagal... 36. Kadangi atsakovės suprojektuotos ir įrengtos sandėlio grindys yra netinkamos... 37. Siekiant įrengti tinkamas naudoti pagal paskirtį sandėlio grindis, reikėtų... 38. Jeigu atsakovė būtų tinkamai vykdžiusi savo sutartines ir įstatymines... 39. Atitinkamai ir su projektavimo darbų kainos padidėjimu. Pakartotinės... 40. Byloje pateiktos sąskaitos, patvirtinančios, kad ieškovė dėl sandėlio... 41. Ieškovė nurodo, kad dalį nuostolių sudaro 26 682,61 Eur suma dėl... 42. Be to, ginčo šalys nesutaria, ar į ieškovės įrodinėjamų nuostolių... 43. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovės ieškinys dalyje dėl... 44. Dėl priežastinio ryšio... 45. CK 6.247 straipsnis numato, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su... 46. Anksčiau nurodytos aplinkybės leidžia pagrįstai pripažinti, kad atsakovės... 47. Dėl draudiko atsakomybės... 48. Ieškovas prašo priteisti reikalaujamą sumą solidariai tiek iš atsakovės,... 49. CK 6.987 straipsnyje įtvirtinta nuostata, draudimo sutartimi viena šalis... 50. Kasacinis teismas, aiškindamas draudimo sutarties esmę, yra nurodęs, kad... 51. Byloje nustatyta, kad atsakovė UAB „Bioprojektas“ buvo apsidraudusi savo... 52. Pagal draudimo sutarties sąvoką, pareiga mokėti draudimo išmoką atsiranda... 53. Draudimo taisyklių 15.4. punktas numato, kad nedraudiminiu įvykiu yra... 54. Byloje nustačius, kad draudėjo UAB „Bioprojektas“ civilinė atsakomybė... 55. Pažymėtina, kad nors ieškovė prašo patirtus nuostolius priteisti iš... 56. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė... 57. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad draudžiama projektuotojo civilinė... 58. Taigi, darytina išvada, kad ginčo atveju atsakovėms negali būti taikoma... 59. Dėl ieškinio senaties... 60. Byloje atsakovės ieškinio reikalavimams prašė taikyti ieškinio senatį... 61. Pažymėtina, kad reikalavimams, kylantiems dėl atliktų darbų trūkumų,... 62. Bendroji taisyklė, reglamentuojanti ieškinio senaties termino pradžią,... 63. Nagrinėjamu atveju taikytina CK 6.667 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta... 64. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys teisme gautas 2015 m. gegužės 22 d.,... 65. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 66. Ieškovės ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos, numatytos... 67. Nustatyta, kad ieškovė byloje patyrė 8 598 Eur žyminio mokesčio, 4 800 Eur... 68. Atsižvelgiant į patenkintų ir atmestų ieškinio reikalavimų dalį... 69. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270... 70. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 71. Ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Ikea Lietuva“ (į. k. 165746963)... 72. Ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Ikea Lietuva“ (į. k. 165746963)... 73. Atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Bioprojektas (j. a. k. 166093084) iš... 74. Trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Ekspertika“ (j. a. k.... 75. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 76. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos...