Byla e2A-431-577/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga Mardosevič, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo J. N. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 3 d. sprendimo civilinėje pagal ieškovo UAB „Naujamiesčio būstas“ ieškinį atsakovams L. N. ir J. N. dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Naujamiesčio būstas“ patikslinęs ieškinio reikalavimus, prašė priteisti solidariai iš atsakovų L. N. ir J. N. 606,28 EUR skolos, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad teikė namo savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas name, ( - ), kuriame atsakovams bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklauso butas Nr. 12 ir bendrojo naudojimo objektai, kuriuos atsakovai privalo išlaikyti ir mokėti mokesčius bei kitas rinkliavas už jų priežiūrą. Ieškovo teigimu, atsakovų įsiskolinimas už laikotarpį nuo 2013-09-01 iki 2014-08-31 priskaičiuotus mokesčius už bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir suteiktas komunalines paslaugas, tenkantis jiems nuosavybės teise priklausančiam butui, yra 606,28 Eur. Atsakovams buvo pateikti pranešimai dėl atsiskaitymo už namo priežiūrą ir komunalines paslaugas, tačiau jie savo prievolės tinkamai neįvykdė.

5Atsakovas J. N. su pareikštu ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Pasak atsakovo, ieškovas nepateikė namo konkretaus bendrojo naudojimo objektų mėnesinių išlaidų sąrašo ir tarifo apskaičiavimo, privalomos išsamios metinės ataskaitos, nepateikė jokių įrodymų, apie atliktus darbus. Teigė, kad pagal CK nuostatas, buto savininkas neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais. Nesant įrodymų, kad ieškovas vykdo eksploatacinę priežiūrą, reikalavimą dėl 538,90 Lt sumos laikė nepagrįstu. Taip pat atsakovas nesutiko su ieškovo reikalavimu dėl 567,12 Lt sumos už šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą, kadangi būtent šilumos tiekėjas yra atsakingas už jam nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų namų šilumos punktų priežiūrą (eksploataciją).

6II.

7Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. birželio 3 d. sprendimu ieškinį tenkino,

9priteisė iš atsakovų L. N. ir J. N. solidariai 606,28 Eur skolą, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, lygiomis dalimis 73,37 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Naujamiesčio būstas“ naudai. Taip pat priteisė iš atsakovų lygiomis dalimis 3,86 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei. Teismas konstatavo, kad ieškovo nurodyti atsakovams taikomi tarifų dydžiai yra pagrįsti faktinėmis ieškovo išlaidomis, kurių atsakovai ilgą laiką neapmoka. Sprendė, kad atsakovai nepateikė įrodymų, jog ieškovas neteisingai apskaičiavo mokesčius, tenkančius jų turimai daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje, ar kad ieškovas netinkamai vykdė savo pareigas. Atsakovui nesutinkant su skolos pagrįstumu ir nepateikus objektyvių įrodymų bei paskaičiavimų, kiek jis turėtų mokėti už paslaugas, t.y. neįvykdžius savo procesinės pareigos pagrįsti atsiliepime nurodytus argumentus, konstatavo, kad ieškinys dėl skolos priteisimo yra pagrįstas. Taip pat teismas sprendė, jog ieškovas pagrįstai skaičiuoja mokestį už daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą. Nurodė, kad 2011-10-13 Šilumos ūkio įstatymo 20 str. redakcijoje įstatymų leidėjas nustatęs, kad pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju (eksploatuotoju) negali būti šilumos tiekėjas, taip pat nustatė, jog daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) sutartį su pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju (eksploatuotoju) sudaro daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratorius, kas šiuo atveju ir buvo padaryta. Pažymėjo, jog byloje nėra ginčo, kad daugiabučio namo, esančio ( - ), šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas yra UAB „Pastatų priežiūros tarnyba“. Atkreipė dėmesį, kad ir Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2A-982-653/2014, kuri buvo nagrinėjama tarp tų pačių šalių ir kurioje buvo sprendžiami analogiški šilumos ir karšto vandens sistemų eksploatavimo mokesčio klausimai, pasisakė, jog ir iki Šilumos ūkio įstatymo 20 str. pasikeitimo ieškovas nuolat prižiūrėdavo namo, esančio ( - ), šildymo ir karšto vandens sistemas. Atsakovo teiginius, jog jis visai neprivalo mokėti šio mokesčio, nes šios sistemos priklauso ne jam, teismas atmetė, nes paslaugas jis gavo ir ieškovas patyrė išlaidas.

10III.

11Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

12Atsakovas J. N. apeliaciniu skundu prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą, ieškinį atmetant kaip nepagrįstą. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino ieškovo pateiktus įrodymus, dėl ko priėmė nepagrįstą sprendimą. Teigia, kad PVM sąskaitų-faktūrų pateikimas gyventojams ir mokesčių rinkimas negali būti laikomas tinkamu administravimo vykdymu; ieškovo pateikti papildomi vienvaldiškai surašyti statinio apžiūros aktai negali būti pakankamais įrodymais, kad ieškovas vykdė savo funkcijas. Pasak apelianto, ieškovas privalėjo pateikti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų sąrašą, statinio techninį-energetinį pasą, techninės priežiūros žurnalą, paslaugų tiekėjų parinkimo konkursų dokumentus ir kt. Pažymi, kad statinio techninės priežiūros žurnalas sudarytas nesilaikant Statybos techninio reglamento reikalavimų. Be to, apie atliktų darbų apimtis galima spręsti iš darbų atlikimo aktų, PVM sąskaitų – faktūrų ir mokėjimų dokumentų, o ieškovo pateiktas sutartis su paslaugų tiekėjais vertina tik kaip ketinimus atlikti darbus. Pasak apelianto, sutartyse nurodytos sumos skiriasi nuo gyventojams mokėjimų reikalavimuose pateikiamų sumų, tačiau teismas į tai neatsižvelgė. Taip pat mano, kad teismas konstatuodamas, jog ieškovo nurodyti tarifų dydžiai yra pagrįsti faktinėmis ieškovo išlaidomis, kurių atsakovai neapmoka, neįsigilino į sprendžiamą problemą. Daugiabučių administravimo taisyklės ir Vilniaus miesto savivaldybės tarifų metodika reglamentuoja tarifų nustatymo tvarką, ribinius dydžius, kurie nesusiję su atsakovo mokėjimu. Pabrėžė, jog ieškovas nepateikė konkretaus namo tarifų apskaičiavimo. Apelianto įsitikinimu, teismas nurodydamas, kad atsakovas privalėjo įrodyti paskaičiavimus, kiek ieškovas atliko paslaugų, kokiomis apimtimis ir kada, netinkamai paskirstė įrodinėjimo naštą. Pažymėjo, kad ieškovas neteisėtai paskaičiavo 567,12 Lt už šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą, o teismas neatsižvelgė į tai, jog nuo 2007-02-07 šilumos punktas yra AB „Šilumos tinklai“ nuosavybė, nepaisė Šilumos įstatymo 28 str. 5 d. redakcijoje, galiojusioje nuo 2010-06-05 iki 2011-10-12, nuostatos, kad šilumos ir/ar karšto vandens tiekėjas yra atsakingas už jam nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų namų šilumos punktų priežiūrą, ir padarė nepagrįstą išvadą, kad atsakovas paslaugas gavo ir ieškovas patyrė išlaidas, todėl privalo apmokėti. Dėl papildomai atliktų darbų, pabrėžė, kad skelbimai apie stogo ir balkonų remontą niekad nebuvo paviešinti namo skelbimų lentoje, skelbimų turinys pažeidžia Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų 7.5 ir 7.6 p., namo bendrasavininkiams nebuvo pateiktos planuojamos darbų sąmatos, galimi vykdytojai ir vykdymo terminai. Apelianto įsitikinimu, tai sudaro sąlygas vadovautis CK nuostata, kad buto savininkas neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais.

13Ieškovas UAB „Naujamiesčio būstas“ nesutinka su atsakovo apeliaciniu skundu, prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-06-03 sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad ieškovas pateikė pakankamai duomenų, jog visi ieškinio laikotarpiu nurodyti darbai buvo atlikti ir pagrįstai reikalaujama sumokėti už suteiktas paslaugas. Mano, kad ieškovo sudarytos sutartys su paslaugų tiekėjais pagrindžia teikiamas paslaugas name, atsakovas niekada nesikreipė į ieškovą su pretenzijomis ar pareiškimais, jog tam tikrų administravimo paslaugų nėra gavęs. Pažymi, kad apeliantas pirmosios instancijos teisme nereiškė prašymų pateikti apeliaciniame skunde nurodomus dokumentus. Teigia, kad apeliantas nenurodo, kokiems konkrečiai reikalavimams prieštarauja Statinio techninės priežiūros žurnalas, ir kaip jie įtakoja skolos dydį. Ieškovas nesutinka su apelianto argumentu, kad ieškovas nepateikė konkretaus daugiabučio namo, esančio ( - ), tarifų apskaičiavimo. Teigia, kad atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kuo vadovaujantis yra apskaičiuojami PVM sąskaitose – faktūrose nurodyti tarifai, atsiliepime pakartotinai išvardina skaičiavimo pagrindus. Ieškovo įsitikinimu, apeliantas nepateikia jokių konkrečių įrodymų ar argumentų, kad koks nors mokestis yra apskaičiuotas neteisingai. Atkreipė dėmesį, kad apeliantas teismo posėdžio metu sutiko su atliekų tvarkymo ir telefonspynės paslaugomis. Dėl šilumos ūkio įstatymo nuostatų pažymėjo, kad atsakovo skolos susidarymo laikotarpis yra nuo 2013-09-01 iki 2014-08-01, todėl apeliantas nepagrįstai kelia abejones dėl šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros išlaidų, laikotarpiu nuo 2010-06-05 iki 2011-10-12. Teigia, kad apie planuojamus ir atliktus remonto darbus gyventojai buvo informuoti informaciniais pranešimais, iškabintais namo, esančio ( - ), skelbimų lentoje. Ginčijami darbai buvo atlikti vadovaujantis 2012-09-28 statinio apžiūros aktu Nr. NB-AA-12 bei 2013-10-15 gyvenamojo namo apžiūros aktu Nr. NB-AA-14-023-43. Vertindamas Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinius nuostatus, patvirtintus Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603, CK 4.83 str. 4 d., Kasacinio teismo praktiką, Reglamento nuostatas, ieškovas teigia, kad šiuo atveju administratoriui, siekiant atlikti paminėtus darbus, nebuvo būtina gauti gyventojų sutikimo, o aptariami darbai buvo būtini. Mano, kad apeliantas nepagrįstai siekia išvengti prievolės apmokėti ieškovui už suteiktas paslaugas.

14Atsakovė L. N. atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 str. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

17Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuosavybės teisę, butų ir kitų patalpų savininkų teises ir pareigas, naudojantis bendrąja nuosavybe, ir bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimą reglamentuoja CK 4.82 – 4.85 str. Pagal CK 4.82 straipsnio 1 dalies nuostatą, butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga. CK 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį, arba šio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka pasirenka bendrojo naudojimo objektų administratorių. Pagal CK 4.82 straipsnio 3 dalį, butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas.

18Byloje nustatyta, kad ieškovas UAB „Naujamiesčio būstas“ Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-10-09 įsakymo Nr. 30-1948 pagrindu paskirtas gyvenamojo namo, esančio ( - ), daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriumi. Šiame name atsakovams L. N. ir J. N. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklauso butas Nr. 12 (b.l. 15-16). Ieškovas kreipėsi į teismą dėl 606,28 Eur skolos už laikotarpiu nuo 2013-09-01 iki 2014-08-31 suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas. Pirmosios instancijos teismas ieškinį patenkino. Atsakovas J. N. pateikė apeliacinį skundą. Apelianto įsitikinimu, ieškovo pateikti dokumentai yra nepakankami ir negali būti traktuojami, kaip įrodymai, patvirtinantys, kad ieškovas vykdė savo prievoles. Mano, jog teismas neteisingai šalims paskirstė įrodinėjimo naštą.

19Pažymėtina, kad ieškovas ieškinyje, atsakovas atsiliepime ar priešieškinyje privalo nurodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, visus įrodymus, kuriais ketina įrodinėti tas aplinkybes, ir pridėti tuos įrodymus. Negalėdamos pateikti įrodymų, kuriais remiasi, šalys privalo savo procesiniuose dokumentuose nurodyti priežastis, dėl kurių negali jų gauti, ir suformuluoti prašymą teismui juos išreikalauti, nurodant jų buvimo vietą bei aplinkybes, kurias šie įrodymai patvirtina (LR CPK 112 straipsnio 3 punktas, 135 straipsnio 2 dalis, 226 straipsnis). Įrodinėti turinčias reikšmės civilinėje byloje aplinkybes (įrodinėjimo dalyką) yra šalių ir kitų dalyvaujančių byloje asmenų ir teisė, ir pareiga. Šias teises ir pareigas minėti asmenys įgyvendina nurodydami teisiškai reikšmingas aplinkybes, rinkdami ir pateikdami teismui įrodymus bei dalyvaudami juos tiriant ir vertinant. Civiliniame procese vyraujantis rungimosi principas (LR CPK 12 straipsnis) suteikia teisę (kartu – procesinę pareigą) šalims ne tik įrodinėti aplinkybes, kuriomis jos remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, bet ir teikti įrodymus, paneigiančius kitos šalies įrodinėjamas aplinkybes. Įstatymų leidėjas nustatė ne tik įrodinėjimo pareigas, bet ir jų paskirstymo taisykles, pagal kurias įrodinėjimo pareiga tenka tam, kas teigia, – ieškovui reikia įrodyti ieškinio, atsakovui – priešieškinio, atsikirtimų faktinį pagrindą (CPK 12, 178, 179 straipsniai).

20Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-07-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2010, 2014-07-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2014, 2015-03-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-118-219/2015, kt.).

21Nagrinėjamu atveju, apeliantas skunde teigia, kad ieškovas privalėjo pateikti Daugiabučio namo administravimo nuostatuose nurodytus dokumentus, t.y. bendro naudojimo objektų, taip pat šilumos ir karšto vandens sistemų aprašus, statinio techninį – energetinį pasą, paslaugų tiekėjų parinkimo konkursų dokumentus ir sutartis su paslaugų tiekėjais, ilgalaikį ir metinį ūkinės- finansinės veiklos planus ir kt., tačiau nenurodė, kokias konkrečiai aplinkybes patvirtintų (paneigtų) minėti dokumentai, bylos nagrinėjimo metu šių dokumentų išreikalauti neprašė. Kita vertus, teisės aktai nenumato konkrečių teismui pateiktinų dokumentų sąrašo. Kaip minėta, teismas, spręsdamas tarp šalių kilusį ginčą, vertina byloje esnčių įrodymų visumą.

22Šiuo atveju ieškovas, siekdamas įrodyti, kad atsakovams suteikė administravimo, eksplotavimo ir komunalines paslaugas, pateikė skolų valdymo ataskaitą, kurioje nurodytos atsakovams paskaičiuotos mokėtinos sumos pagal konkrečias paslaugų kategorijas, t.y. už administravimą, durų priežiūrą, elektrą, remontą ir kt., taip pat bylos nagrinėjimo metu ieškovas teikė papildomus dokumentus, t.y. Statinio apžiūros aktus, Statinio techninės priežiūros žurnalo dalies kopiją, Sutartis su AB „Lesto“ (AB Rytų skirstomaisiais tinklais), su UAB „Ecoservice“ dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų, atliktų darbų priėmimo aktus, pranešimus gyventojams apie name, esančiame ( - ), planuojamus atlikti darbus (balkonų krentančių detalių aprinkimas bei aptraukimas apsauginiu tinklu, stogo dangos atskirų vietų keitimas), pranešimo apie įvykdytus darbus kopijas ir kt. Apeliacinės intsancijos teismas nesutinka su apelianto argumentais, jog pateiktų įrodymų nepakanka aplinkybės, kad ieškovas vykdė savo prievoles, konstatavimui. Pirmosios intsancijos teismas visiškai pagrįstai sprendė, kad šiuo atveju būtent atsakovas neįvykdė procesinės pareigos pagrįsti atsiliepime nurodytus nesutikimo su skolos pagrįstumu argumentus, nepateikė objektyvių įrodymų bei paskaičiavimų, kiek jis turėtų mokėti už paslaugas.

23Teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, kad būtent šalis, teigianti, kad administravimo paslaugos nesuteiktos ar suteiktos netinkamai, nesutinkanti su paslaugų mokesčio dydžiu ar apskaičiavimu, turi nurodyti ir pateikti įrodymus, pagrindžiančius šių teiginių pagrįstumą (Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1395-611/2012; 2012 m. kovo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-431-262/2012; 2013 m. rugpjūčio 29 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2689-577/2013; 2015 m. liepos 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-348-567/2015; Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gegužės 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-223-265/2011, kt.).

24Pažymėtina, kad apeliantas neįrodinėja, kad tam tikros paslaugos apskritai nebuvo suteiktos, todėl skundo argumentai, kad sutartys įrodo tik ketinimą atlikti darbus, taipogi laikytini nepagrįstais. Be to, atsakovas nenurodė jokių konkrečių aplinkybių, iš kurių būtų galima spręsti, kad ieškovas netinkamai vykdė statinio techninę priežiūrą. Apeliacinės intsancijos teismas pritaria ieškovo atsiliepime į apeliacinį skundą pastebėjimui, kad kad apeliantas neįvardino, kam (kokiems STR reikalavimams) prieštarauja statinio techninės priežiūros žurnalas ir kaip tai įtakoja susidariusios skolos dydį. Taigi, atsakovas nepagrindė nurodomos aplinkybės, kad Statinio techninės priežiūros žurnalas negali būti vertinamas kaip įrodymas.

25Apeliacinio skundo argumentai dėl ieškovo taikytų tarifų nepagrįstumo taipogi yra abstraktūs. Apeliantas nenurodė konkretaus, jo manymu, tarifų neatitikimo teisės aktų reikalavimams ar faktinėms aplinkybėms, jų dydžio neginčijo. Šiuo atveju, atsakovo argumentai, kad nėra aišku, kaip paskaičiuoti tarifai, savaime neįrodo jų neteisingumo. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė išsamiai paaiškino, kuo vadovaujantis apskaičiuojami administravimo, daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifai, mokesčiai už bendro naudojimo objektų nuolatinės priežiūros paslaugas ir kt. Be to, tarifų dydžiai nurodomi atsakovui pateikiamuose mokėjimo pranešimuose, kai kurių dydžiai atsispindi ieškovo pateiktose sutartyse su paslaugų teikėjais. Kita vertus, nesutikdamas su ieškovo nurodytu skolos paskaičiavimu, ir negalėdamas gauti konkrečių šį nesutikimą patvirtintinančių įrodymų, atsakovas galėjo prašyti teismo minėtus įrodymus išreikalauti, tačiau šia teise nesinaudojo. Taigi, atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovai neįrodė, jog ieškovas neteisingai apskaičiavo mokesčius, tenkančius jų turimai daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje, o apelianto motyvai, kad teismas neteisingai paskirstė įrodinėjimo naštą atmestini.

26Apeliantas taip pat nesutinka su paskaičiuotu mokesčiu už papildomų darbų atlikimą. Teigia, kad namo bendrasavininkiams nebuvo pateiktos planuojamos darbų sąmatos, galimi vykdytojai ir vykdymo terminai, taip apribojant teisę pasirinkti optimalų vykdytoją. Dėl šios priežasties mano, kad pagal CK nuostatas neprivalo apmokėti papildomų darbų, kadangi jis nėra davęs sutikimo, o darbai nesusiję su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais, dėl jų nepriimta administratoriaus ar butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimo.

27Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad aplinkybė, jog savininkas nedavė sutikimo apmokėti tam tikras išlaidas, nėra absoliuti sąlyga, eliminuojanti daugiabučio namo butų savininkų pareigą jas apmokėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-570/2014). Pagal CK 4.83 str. 4 d., buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimtas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimas šio kodekso 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka. Taigi atitinkamų išlaidų susiejimas su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais yra teisiškai reikšmingas todėl, kad pareiga apmokėti šias išlaidas nepriklauso nei nuo buto ir kitų patalpų savininko sutikimo, nei nuo administratoriaus ar butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimo.

28Privalomieji statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimai yra nustatyti Statybos techniniame reglamente (STR) 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“. Privalomųjų reikalavimų visumą sudaro reikalavimai išlaikyti gyvenamojo namo, jo dalių savybes, atitinkančias esminius statinio reikalavimus: mechaninio atsparumo ir pastovumo; gaisrinės saugos; higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos; saugaus naudojimo; apsaugos nuo triukšmo; energijos taupymo ir šilumos saugojimo; reikalavimai gyvenamąjį namą ir jo aplinką naudoti, prižiūrėti ir tvarkyti taip, kad: patalpų naudojimas atitiktų paskirtį, nurodytą Nekilnojamojo turto registro duomenyse; būtų nepažeistos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos (5 punktas). Pagal šio reglamento 7 punktą, privalomųjų reikalavimų įgyvendinimas užtikrinamas: nuolatiniu gyvenamojo namo ir jo aplinkos būklės stebėjimu ir vertinimu bei nuolatine priežiūra (namo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos techniniu aptarnavimu ir kitais prevenciniais darbais); esminius energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo reikalavimus atitinkančiu gyvenamojo namo energinio ūkio valdymu; gyvenamojo namo, jo dalių atnaujinimo darbais ir kt.

29Nagrinėjamu atveju, iš pateiktų dokumentų matyti, kad ieškovas paskaičiavo mokesčius už balkonų krentančių detalių aprinkimą bei aptraukimą apsauginiu tinklu ir stogo dangos atskirų vietų keitimą. Pagal paminėtą teisinį reglamentavimą bei nustatytas faktines aplinkybes (stogo danga pakeista tik tam tikrose vietose, sutvarkytos krentančios balkonų detalės), apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su ieškovo pozicija, kad atlikti darbai buvo būtini, todėl tokiu atveju, administratorius neprivalėjo gauti namo bendrasavininkių sutikimo. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, minėtos remonto išlaidos buvo susijusios su Statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2010, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-12-19 įsakymu Nr. Nr. 30-2050 (nauja redakcija nuo 2011-04-18) patvirtintų Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų reikalavimais.

30Taip pat atmestinas ir apelianto argumentas, jog gyvenamųjų namų savininkai nebuvo tinkamai informuoti apie planuojamus atlikti darbus. Ieškovas pateikė namo gyventojams skirtus skelbimus. Tai, jog atsakovas teigia nematęs minėtų skelbimų, nesudaro pagrindo teigti, jog ieškovas savo pareigos informuoti namų gyventojus neįvykdė. Pažymėtina, kad atsakovas neneigė ieškovo nurodytos aplinkybės, jog jam kas mėnesį buvo pateikiami pranešimai, kuriuose nurodytos konkrečios mokėtinos sumos už suteiktas paslaugas. Duomenų, kad iki ieškinio dėl įsiskolinimo priteisimo pateikimo teismui atsakovas kreipėsi į namo administratorių, reikalaudamas pagrįsti paskaičiuotas mokėtinas sumas (Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų 7.9 p.), nėra. Atsakovas bylos nagrinėjimo metu nepateikė įrodymų, kad minėti darbai apskritai nebuvo atlikti, kad jie atlikti netinkamai, ar kad išlaidų už šiuos darbus suma yra akivaizdžiai nepagrįsta.

31Apeliantas taip pat teigia, kad teismas netinkamai taikė Šilumos įstatymo 28 str. 5 d. nuostatas, galiojusias nuo 2010-06-05 iki 2011-10-12, pagal kurias ieškovo paskaičiuotas 567,12 Lt išlaidas už pastato šildymo ir karšto vandens įrenginių eksploatavimą, atsakovas laiko neteisėtomis. Pažymėtina, kad ieškovas procesiniuose dokumentuose nurodė skolos susidarymo laikotarpį – nuo 2013-09-01 iki 2014-08-31, todėl sutiktina su atsiliepime į apeliacinį skundą nurodytais argumentais, kad apeliantas vadovaujasi neaktualia ginčo laikotarpiui įstatymo redakcija. Teismo nuomone, pirmosios instancijos teismas išsamiai atskleidė atsakovo nurodomo Šilumos ūkio įstatymo normų turinį, ginčo nagrinėjimui reikšmingus jų nuostatų pasikeitimus. Šių argumentų apeliacinės instancijos teismas nekartoja. Be to, teismo nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atkreipė dėmesį į tai, kad Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2A-982-653/2014, kurioje buvo tarp tų pačių šalių buvo sprendžiami analogiški šilumos ir karšto vandens sistemų eksploatavimo mokesčio klausimai ankstesniu laikotarpiu (nuo 2010-02-01 iki 2013-02-28), bei nustatyta, jog ieškovas pagrįstai skaičiuoja mokestį už daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą. Aplinkybė dėl atsakovo pareigos mokėti už daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą atsakovo nurodomu laikotarpiu yra nustatyta įsiteisėjusiu teismo sprendimu, todėl iš naujo negali būti nagrinėjama. Kaip ankstesnis įstatyminis reglamentavimas galėjo įtakoti šios bylos nagrinėjimui aktualiu laikotarpiu susidariusios skolos dydį, apeliantas nepagrindė.

32Taigi, konstatuotina, jog pirmos instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, jo naikinti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo, todėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 3 d. sprendimas paliktinas nepakeistas, o atsakovo apeliacinis skundas atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

33Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

34Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB „Naujamiesčio būstas“ patikslinęs ieškinio reikalavimus,... 5. Atsakovas J. N. su pareikštu ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Pasak... 6. II.... 7. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. birželio 3 d. sprendimu ieškinį... 9. priteisė iš atsakovų L. N. ir J. N. solidariai 606,28 Eur skolą, 5... 10. III.... 11. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 12. Atsakovas J. N. apeliaciniu skundu prašo pakeisti pirmosios instancijos... 13. Ieškovas UAB „Naujamiesčio būstas“ nesutinka su atsakovo apeliaciniu... 14. Atsakovė L. N. atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 16. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 17. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuosavybės teisę, butų ir... 18. Byloje nustatyta, kad ieškovas UAB „Naujamiesčio būstas“ Vilniaus miesto... 19. Pažymėtina, kad ieškovas ieškinyje, atsakovas atsiliepime ar... 20. Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo... 21. Nagrinėjamu atveju, apeliantas skunde teigia, kad ieškovas privalėjo... 22. Šiuo atveju ieškovas, siekdamas įrodyti, kad atsakovams suteikė... 23. Teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, kad būtent šalis, teigianti, kad... 24. Pažymėtina, kad apeliantas neįrodinėja, kad tam tikros paslaugos apskritai... 25. Apeliacinio skundo argumentai dėl ieškovo taikytų tarifų nepagrįstumo... 26. Apeliantas taip pat nesutinka su paskaičiuotu mokesčiu už papildomų darbų... 27. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad aplinkybė, jog savininkas nedavė... 28. Privalomieji statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimai yra nustatyti... 29. Nagrinėjamu atveju, iš pateiktų dokumentų matyti, kad ieškovas... 30. Taip pat atmestinas ir apelianto argumentas, jog gyvenamųjų namų savininkai... 31. Apeliantas taip pat teigia, kad teismas netinkamai taikė Šilumos įstatymo 28... 32. Taigi, konstatuotina, jog pirmos instancijos teismas priėmė teisėtą ir... 33. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1... 34. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 3 d. sprendimą palikti...