Byla 2-548-357/2014
Dėl pirkėjo teisių ir pareigų dalies pagal 2011 m. balandžio 13 d. nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį perkėlimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė sekretoriaujant Romutei Lengvenienei, dalyvaujant ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Linos namai“ atstovui advokato padėjėjui P. G., atsakovo AB ,,DNB lizingas”, UAB ,,Intractus” atstovei advokato padėjėjai V. V., trečiajam asmeniui L. D., teismo posėdyje žodinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Linos namai“ ieškinį atsakovams AB ,,DNB lizingas”, UAB ,,Intractus”, tretiesiems asmenims AB DNB bankas, BUAB ,,Eko domus”, L. D. dėl pirkėjo teisių ir pareigų dalies pagal 2011 m. balandžio 13 d. nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį perkėlimo

Nustatė

2Ieškovas UAB „Linos namai“ pareikštu ieškiniu prašo perkelti ieškovui pirkėjo pagal 2011 m. balandžio 13 d. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį teises ir pareigas dalyje, kuria buvo perleistas šis nekilnojamasis turtas: ( - ) administracinis pastatas, unikalus numeris ( - ), ( - ) garažas, unikalus numeris ( - ), ( - ) tualetas, unikalus numeris ( - ), ( - ) gamybinis pastatas, unikalus numeris ( - ), ( - ) gamybinis pastatas, unikalus numeris ( - ), ( - ) sandėlis, unikalus numeris ( - ), ( - ) sandėlis, unikalus numeris ( - ), ( - ) sandėlis, unikalus numeris ( - ), ( - ) sandėlis, unikalus numeris ( - ), ( - ) sandėlis, unikalus numeris ( - ), ( - ) sandėlis, unikalus numeris ( - ), ( - ) sandėlis, unikalus numeris ( - ), ( - ) garažas, unikalus numeris ( - ), ( - ) pagalbinis pastatas, unikalus numeris ( - ), ( - ) kontrolinis postas, unikalus numeris ( - ), ( - ) sandėlis, unikalus numeris ( - ), ( - ) sandėlis, unikalus numeris ( - ), ( - ) sandėlis, unikalus numeris ( - ), ( - ) siurblinė su arteziniu gręžiniu, unikalus numeris ( - ), ( - ) sandėlis, unikalus numeris ( - ), esantis ( - ) ir ( - ) garažas, boksas ( - ), unikalus numeris ( - ), ( - ) trijų kambarių butas, unikalus numeris ( - ), esantys ( - ); taikyti CPK 145 str. 1 dalies 2 punkte numatytas laikinąsias apsaugos priemones - įrašą viešame registre dėl draudimo perleisti nuosavybės teises į ieškinio reikalavimo 1 p. nurodytą ginčo turtą; priteisti iš atsakovų AB „DNB lizingas“ ir UAB „Intractus“ bylinėjimosi išlaidas ieškovo UAB „Linos namai“ naudai.

3Ieškinį grindžia tuo pagrindu, kad dalis pirkėjo teisių ir pareigų pagal sutartį turi būti perkelta UAB „Linos namai“, kadangi UAB „Linos namai“ solidariai atsakydama už skolininko BUAB „Eko domus“ prievoles atsakovui AB „DNB lizingas“, taip pat solidariai atsakydama su BUAB „Eko domus“ pagal prievoles trečiajam asmeniui AB „DNB bankas“, išlaiko pirmenybės teisę išpirkti lizingo sutarties dalyką prieš kitus asmenis, tokiomis pačiomis sąlygomis, kokiomis lizingo dalykas gali būti parduotas pagrindiniam skolininkui (CK 6.574 str., 6.567 str. 1 d.). Ieškovas savo reikalavimą grindžia tuo, kad vadovaujantis CK 6.82 str. 3 dalimi laiduotojas UAB „Linos namai“ gali pirmenybės teise įsigyti pagrindinio skolininko BUAB „Eko domus“ Lizingo sutarties pagrindu naudotą turtą. UAB „Linos namai“ teisė pirmenybės tvarka išpirkti Lizingo sutarties dalyką iš atsakovo lizingo davėjo AB „DNB lizingas“ nuosavybės kyla ir iš CK 6.200 str. 3 d. įtvirtinto reikalavimo sutartis vykdyti kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas AB „DNB lizingas“ pasirinko nuostolingai parduoti pagal lizingo sutartį naudotus pastatus dukterinei įmonei, tokiu būdu perkeldamas visas BUAB „Eko domus“ skolas ir nuostolius UAB „Linos namai“, UAB „Linos namai“ turi būti suteikta teisė perimti nuostolingu tapusį lizingo sutarties objektą ir savarankiškai spręsti ką su tuo turtu daryti, siekiant patirtų nuostolių minimizavimo, kadangi būtent UAB „Linos namai“ tenka visa nuostolių pagal lizingo sutartį rizika. Pirmumo teisė įsigyti lizingo sutarties pagrindu BUAB „Eko domus“ naudotą turtą taip pat yra kildinama ir iš bonus pater familias rūpestingumo standarto. Šiuo atveju akivaizdu, jog atsakovo AB „DNB lizingas“, trečiojo asmens AB „DNB bankas“ ir atsakovo UAB „Intractus“ veiksmai perimant lizingo sutarties pagrindu BUAB „Eko domus“ naudotą turtą negali būti vertinami kaip teisėti, sąžiningi ir proporcingi, kadangi turtas perimtas atsakovo AB „DNB lizingas“ dukterinės įmonės UAB „Intractus“ naudai, už 4 kartus mažesnę nei rinkos kainą. Pažymėjo, kad pirkėjo teisių ir pareigų UAB „Linos namai“ perkėlimas šiuo atveju bus proporcingas ir teisingas UAB „Linos namai“ pažeistų teisių ir interesų gynimo būdas, kadangi UAB „Linos namai“ bus suteikta teisė savarankiškai spręsti dėl tolimesnio pastatų likimo ir tokiu būdu sumažinti nuostolius, kurie laidavimo sutartimi buvo perkelti UAB „Linos namai“. Dar daugiau, pirkėjo teisių ir pareigų UAB „Linos namai“ perkėlimas šiuo atveju leis išsaugoti 2011 m. balandžio 13 d. nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį, tuo nedarydamas įtakos civilinių santykių stabilumui, nepažeisdamas trečiųjų asmenų teisėtų lūkesčių.

4Atsakovai AB ,,DNB lizingas“, UAB ,,Intractus“, trečiasis asmuo AB DNB bankas su pareikštu ieškiniu nesutinka, prašo ieškinį atmesti ir nurodo, kad ieškovas ieškinyje nurodo klaidingas faktines aplinkybes. UAB „Eko domus“ ginčo turto nuosavybėn niekada nebuvo įgijęs, ginčo nekilnojamąjį turtą nuosavybės teise įsigijo AB „DNB lizingas“, kuris su UAB „Eko domus“ sudarytos lizingo sutarties pagrindu turtą naudotis perdavė lizingo gavėjui UAB „Eko domus“. Ginčo turtas priklausė AB „DNB lizingas“ nuosavybės teise iki jų UAB „Intractus“ 2011-04-13 nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartimi pardavimo nuosavybės teise.

5Lietuvos apeliacinis teismas 2013-06-17 nutartyje įvertino AB DNB lizingo patirtus nuostolius pagal kiekvieną lizingo sutartį, įvertino UAB ,,Linos namai” kaip laiduotojo atsakomybę prieš AB DNB lizingą ir konstatavo, kad UAB ,,Linos namai” yra skolinga AB DNB lizingui 91.499,24 Lt dydžio skolą, taip pat atmetė kaip nepagrįstus UAB ,,Linos namai” argumentus dėl AB DNB lizingo kaltės, nepagrįsto praturtėjimo, kuriuos ieškovas nepagrįstai pakartotinai dėsto pareikštame ieškinyje, tokiu būdu pažeisdamas teisės normas dėl draudimo kvestionuoti įsiteisėjusiais teismų sprendimais nustatytus prejudicinius faktus bei teisinius santykius (CPK 18 str., 182 str. 2 p., 279 str. 4 d.). Ginčo turtas, į kurį nuosavybės teisę siekia įgyti ieškovas, AB DNB lizingas pardavė UAB „Intractus“ ginčo 2011-04-13 nekilnojamojo turto pirkimo- pardavimo sutartimi, už bendrą 430 000 Lt kainą, kuri pardavimo metu buvo nustatyta nepriklausomų turto vertintojų. UAB „Intractus“ nuosavybės teisė į ginčo turtą nuo 2011-04-27 yra įregistruota viešame Nekilnojamojo turto registre, ieškovas pareikštu aiškiai nepagrįstu ieškiniu siekia neteisėtai pasisavinti UAB „Intractus“ priklausančią nuosavybę, nors į ją neturi jokių teisių. Argumentai apie pirmenybinį lizingo dalyko išsipirkimą neturi jokio teisinio pagrindo ir yra visiškai nepagrįsti, nes jokios teisės normos nenumato, kad po lizingo sutarčių nutraukimo lizingo gavėjas ar jo laiduotojas turi pirmenybės teisę išsipirkti iš lizingo bendrovės jam nuosavybės teise priklausantį lizinguotą turtą. Ieškinio argumentai apie tariamą pirmenybinį lizingo objekto išsipirkimą prieštarauja Lizingo sutarties bendrosios dalies 10.6 p. bei CK 6.574 str., tokia pozicija yra patvirtina teismų praktikoje. Deklaratyvūs ieškinio teiginiai apie laiduotojo teises CK 6.82 str. 3 d. pagrindu įgyvendinti visas pagrindinio skolininko teises yra nepagrįsti, nes kad įgyvendintum teises, jas pirmiausia reikia turėti. Kadangi teisės normos nenumato lizingo gavėjo ar kitų asmenų pirmenybinių lizinguoto turto išsipirkimo teisių, ieškovas tokio ieškinio apskritai neturėjo teisės pareikšti. Nurodo, net jei teigti, kad laiduotojas turi pirmumo teisę po lizingo sutarties nutraukimo įsigyti lizingo dalyką, tuomet pagal analogiją turėtų būti taikomas CK 4.79 str. 3 d. numatytas 3 mėn. senaties terminas tokiam ieškiniui dėl pirkėjo – teisių ir pareigų perkėlimo pareikšti, ginčo pirkimo - pardavimo sutartis viešame Nekilnojamo turto registre yra įregistruota nuo 2011-04-27, todėl neįtikima, kad solidarusis laiduotojas beveik 3 metus nebūtų žinojęs apie sandorį. Ieškinys pareikštas 2013-11-25, t.y. praėjus beveik 3 metams po sandorio sudarymo, taigi, ieškovas yra praleidęs senaties terminą tokiam ieškiniui reikšti.

6Nurodo, kad ieškinyje iš viso nepasisakoma dėl turto pardavimo kainos kompensavimo, kas reiškia, kad ieškovas siekia neatlygintinai įgyti didelės vertės nekilnojamąjį turtą, nors pagal CK 6.305 str. pirkėjas privalo sumokėti turto pirkimo kainą. Ieškovas yra nemoki įmonė, kuriai restruktūrizavimo byla buvo nutraukta, kreditoriai yra kreipęsi į Šiaulių apygardos teismą dėl bankroto bylos ieškovui iškėlimo. Netgi perkėlus ieškovui ginčo pirkimo-pardavimo sutarties pirkėjo teises ir pareigas, ieškovas negalėtų įgyvendinti esminės sutarties sąlygos – kainos sumokėjimo, todėl sutartis būtų laikoma nesudaryta. Dėl šių priežasčių spręsti pirkėjo teisių ir pareigų ieškovui perkėlimo klausimo nėra jokio teisinio pagrindo. Atsakovas prašo skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą civiliniu procesu.

7Ieškinys atmetamas.

8Bylos duomenimis nustatyta, kad 2005 m. gruodžio 22 d. BUAB ,,Eko domus“ ir AB DNB lizingas“ sudarė lizingo sutartį Nr. ( - ), kurios pagrindu AB ,,DNB lizingas“ įsigijo nekilnojamąjį turtą nuosavybės teise ir BUAB ,,Eko domus“ kaip lizingo gavėjui perdavė naudotis gamybinių pastatų kompleksą ( - ) rajone. 2006 m. spalio 6 d. BUAB ,,Eko domus“ ir trečiasis asmuo AB ,,DNB lizingas“ sudarė kreditavimo sutartį Nr. 5192, sutarties pagrindu BUAB ,,Eko domus“ buvo suteiktas tikslinis 502175 EUR (1.732.504 Lt) kreditas pastatų ir pastatuose buvusios gamybinės įrangos atnaujinimui bei pagerinimui. Už BUAB ,,Eko domus“ prievolių įvykdymą AB ,,DNB lizingas“ pagal lizingo sutartis laidavo UAB ,,Linos namai“, už UAB ,,Eko domus“ prievolių AB ,,DNB bankas“ įvykdymą laidavo UAB ,,Linos namai“ ir L. D..

9Lizingo gavėjui UAB „Eko domus“ netinkamai vykdžius 2005-12-22 Lizingo sutartimi ( - ) numatytus įsipareigojimus bei kitas su AB „DNB lizingas“ sudarytas lizingo sutartis (2005-12-22 lizingo sutartį ( - ) ir 2005-12-22 lizingo sutartį ( - )), nustatytais terminais nemokant lizingo mokėjimų už naudojimąsi lizingo objektais, visos lizingo sutartys 2009-05-08 pranešimu buvo vienašališkai nutrauktos. Lizingo sutarčių 10.6 p. pagrindu, pareikalauta UAB „Eko domus“ grąžinti AB „DNB lizingas“ nuosavybės teise priklausantį lizinguojamą turtą. Šiaulių apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi BUAB ,,Eko domus“ buvo iškelta bankroto byla, patvirtintas AB DNB lizingo kreditorinis reikalavimas bankroto byloje 141.284,87 Lt sumai (b.l.39-76,t 2).

102011 m. balandžio 13 d. AB ,,DNB lizingas“ perėmė lizingo sutarties pagrindu UAB ,,Eko domus“ naudotus pastatus Radviliškio rajone. 2011 m. balandžio 13 d. nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartimi šiuos pastatus Lizingas pardavė UAB ,,Intractus“ už 430.000,00 Lt. Byloje pateikti rašytiniai įrodymai, AB DNB lizingo PVM sąskaitos-faktūros, UAB ,,Intractus“ pateiktos sąskaitos, apmokėjimą patvirtinantys mokėjimo pavedimai, teismų nustatytos aplinkybės, šalių paaiškinimai patvirtina, kad po turto pardavimo, BUAB „Eko domus“ skolos pagal Lizingo sutartį Nr.2005/12-N64 likutis yra 7 765,48 Lt ir dėl šios skolos likučio ginčo tarp šalių nėra (b.l.52, t 2).

11Dėl teisės pirmenybės tvarka išpirkti lizingo sutarties dalyką.

12Laidavimo instituto paskirtis civilinėje teisėje yra užtikrinti tinkamą prievolės įvykdymą kreditoriui, CK 6.83 straipsnyje yra įtvirtintos įvykdžiusio prievolę laiduotojo teisės. Ieškovas remiasi šio straipsnio 3 dalimi, kur įtvirtinta laiduotojo atgręžtinio reikalavimo teisė reikalauti iš skolininko sumokėtos sumos. Teismas sprendžia, kad ieškovas netinkamai vertina laiduotojo reikalavimo teisę CK 6.83 straipsnio pagrindu. Byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad UAB „Eko domus“ ginčo turto nuosavybėn niekada nebuvo įgijęs, nuosavybės teise AB DNB Lizingas įgytą turtą 2005-12-22 Lizingo sutarties ( - ) pagrindu perdavė naudotis lizingo gavėjui UAB „Eko domus“. Ginčo turtas priklausė AB „DNB lizingas“ nuosavybės teise iki 2011-04-13 nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo sutartimi pardavimo UAB „Intractus“, kurio nuosavybės teisės viešame registre įregistruotos nuo 2011-04-27.

13Ieškovas, reikalaudamas taikyti laiduotojo atgręžtinio reikalavimo teisę, nepagrįstai remiasi CK 6.200 straipsnio 3 d. įtvirtintu sutarties vykdymo ekonomiškumo principu, nes kaip minėta, UAB „Eko domus“ naudojosi ginčijamu turtu lizingo gavėjo teisėmis tol, kol lizingo davėjas nenutraukė sutarties dėl netinkamo sutarties vykdymo. Pagal Lizingo sutarčių 10.6 p., CK 6.574 str. nutraukus lizingo sutartį lizingo gavėjas netenka teisės naudotis lizingo objektais ir privalo juos grąžinti savininkui Lizingo bendrovei. Po sutarties nutraukimo, nesant teisiniam pagrindui, nuosavybės teisės į ginčo turtą nei Lizingo gavėjui, nei už jį laidavusiam asmeniui neatsiranda. Iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad 2005-12-22 Lizingo sutarties ( - ) objektas perduotas AB „DNB Lizingas“ 2010-12-23 Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui (2010-09-23 Lizingo prašymo pagrindu) išregistravus Lizingo sutarties faktą iš Nekilnojamojo turto registro.

14Ieškovas, kaip BUAB „Eko domus“ laiduotojas, nepagrindė pirmenybės teisės išsipirkti Lizingo sutarties dalyką. Lizingo sutarties ( - ) bendrosios dalies 10.6 p., nei CK 6.574 str., 6.567 str. 1 d. nėra numatyta lizingo gavėjo ar kitų asmenų teisių, nutraukus dėl lizingo gavėjo kaltės lizingo sutartį, pirmenybės tvarka išsipirkti lizingo objektą. Bendrosios dalies 10.6 p. ir CK 6.574 str. numatyta pareiga po lizingo sutarties nutraukimo, lizingo gavėjui grąžinti lizingo davėjui jam nuosavybės teise priklausantį lizingo dalyką. Pagal CK 6.567 str. 1 d. reglamentuojamą lizingo sutarties sampratą, tik išmokėjus visą lizingo sutartyje numatytą kainą, turtas pereina lizingo gavėjo nuosavybėn. UAB „Eko domus“ lizingo sutartį pažeidė, ji buvo nutraukta, o po Lizingo sutarties ( - ) nutraukimo liko neišmokėta lizingo objekto vertė 428‘474,80 Lt (pagal mokėjimų grafiką likusi neapmokėta lizingo objekto vertė 124‘094,88 EUR). Pardavus buvusį Lizingo objektą ir taip sumažinus skolą, liko nepadengta skola pagal sutartį ( - ) - 7 765,48 Lt, kuri nepadengta iki šiol. Lizingo gavėjui UAB „Eko domus“ pažeidus ginčo Lizingo sutartį, o ieškovui prievolės už UAB „Eko domus“ neįvykdžius, buvo priteista likusi 7 765,48 Lt skola iš laiduotojo. Lietuvos apeliacinis teismas 2013-06-17 nutartyje konstatavo, kad Laidavimo sutartimis solidariai laidavo UAB ,,Linos namai“, Lizingo sutartys 2009 m. gegužės 8 d. pranešimu buvo nutrauktos nuo 2009 m. gegužės 18 d. dėl esminio pažeidimo, nustatyto Lizingo sutarčių 10.5 punkte, t.y. kai lizingo gavėjas ilgiau kaip vieną mėnesį vėluoja sumokėti bent vieną lizingo mokėjimą ar ilgiau kaip vieną mėnesį nesumoka Lizingo sutartimis nustatytų baudų. Pripažintina, kad lizingo ir laidavimo sutarčių pažeidimai ieškovui nesukuria nuosavybės teisių į lizingo dalyką.

15Ieškovo argumentai apie pirmenybinį lizingo objekto išsipirkimą neatitinka Lizingo sutarties bendrosios dalies 10.6 p. bei CK 6.574 str., nuostatų, nes po lizingo sutarties nutraukimo, lizingo davėjas turi teisęs reikalauti grąžinti jam sutarties dalyką, o lizingo gavėjas privalo grąžinti lizingo bendrovei lizinguotą turtą, kuris yra lizingo davėjo nuosavybė. Kaip teigia atsakovas, teisės normos ar sąžiningumo bei protingumo principai nenumato pareigos kreditoriui -AB „DNB lizingas“ derinti jam nuosavybės teise priklausančio turto naudojimo ir disponavimo klausimų su skolininkais, šiuo atveju, trečiuoju asmeniu ir ieškovu. Daiktas įgyjamas lizingo davėjo nuosavybės teise taip užtikrinant lizingo gavėjo pareigų įvykdymą, tačiau toks užtikrinamasis lizingo sutarties požymis negali būti suabsoliutinamas ir aiškinamas taip, jog daikto vertės padidėjimas rinkoje dėl nuo šalių nepriklausančių aplinkybių reikštų lizingo gavėjo naudą net ir tada, kai lizingo sutartis nutraukiama dėl jo kaltės. Tokia išvada nepagrįstai iškreiptų teisinį reguliavimą ir prieštarautų principui, kad niekas negali gauti naudos iš savo neteisėtų veiksmų. Tokią poziciją remia teismų praktika ( Lietuvos apeliacinio teismo 2012-07-26 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-972/2012; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. kovo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-99/2012).

16Teismas vertina pagrįstais atsakovo argumentus, jeigu lizingo objekto išsipirkimo teisė egzistuotų, tai ji būtų išimtinai susijusi su lizingo gavėjo asmeniu, ir išsipirkti lizingo objektą lizingo gavėjas galėtų tik sumokėjęs visą lizingo objekto išsipirkimo kainą, kas atitiktų CK 6.567 str. 1 d., kai išmokėjus visą lizingo sutartyje numatytą kainą, turtas pereina lizingo gavėjui nuosavybėn.

17Turtą, į kurį nuosavybės teisę siekia įgyti ieškovas, AB DNB lizingas pardavė UAB „Intractus“ 2011-04-13 nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartimi už bendrą 430 000 Lt kainą (sutarties 2.2.3-2.2.6 p.), kuri pardavimo metu buvo nustatyta nepriklausomų turto vertintojų, UAB „Intractus“ nuosavybės teisė į ginčo turtą nuo 2011-04-27 yra įregistruota viešame Nekilnojamojo turto registre. Ieškovas pareikštu ieškiniu faktiškai siekdamas tapti turto savininku už nurodytą sutartyje kainą, tuo pačiu teigia, kad kaina neatitiko rinkos vertės. Atsakovas byloje pateikė įrodymus, kad turto pardavimo kaina buvo nustatyta, atsižvelgiant į nepriklausomos turto vertinimo agentūros 2010-10-14 ir 2010-10-18 nustatytą ginčo turto vertę -430 000 Lt ir turtas parduotas būtent už tokią kainą.

18Pažymėtina, kad reikalavimą perkelti ginčo turto pirkėjo teises ir pareigas ieškovas sieja su laiduotojo pirmenybine teise išsipirkti lizingo dalyką po lizingo sutarties nutraukimo, o ne su turto kaina. Turto pardavimo kainos dydis nėra susijęs su šios bylos ginčo dalyku t.y. pirkėjo teisių ir pareigų perkėlimu ir neturi teisinės reikšmės ieškovo reikalavimui, nes kaip minėta, prašoma perkelti teises už tą pačią pardavimo kainą. Nepagrįsti ieškovo argumentai dėl atsakovo AB „DNB lizingas“ pareigos atlyginti nuostolius UAB „Linos namai“ dėl to, kad Lizingui nuosavybės teise priklausęs nekilnojamasis turtas buvo parduotas dukterinei įmonei UAB „Intractus“.

19Konstatuotina, kad ieškovas netinkamai suvokia lizingo sutarties šalių teisinę padėtį ir nuosavybės teisės į lizingo objektą įgijimo momentą. Jeigu finansinis lizingas nutraukiamas dar nepasibaigus nustatytam lizingo laikotarpiui, lizingo davėjas turi teisę į investuotų lėšų kompensaciją, kad galėtų atgauti negrąžintas kapitalo investicijas ir kitas išlaidas bei pelną, nesvarbu, ar lizingo sutarties terminas buvo nutrauktas lizingo gavėjo pageidavimu, ar dėl to, kad lizingo gavėjas neįvykdė įsipareigojimų. Tokią išvadą suponuoja CK 6.574 straipsnio nuostatos, reglamentuojančios lizingo sutarties nutraukimo padarinius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-523/2013). Pažymėtina, kad ieškovas neįvertino aplinkybės, kad lizingo sutartis dėl netinkamo vykdymo buvo nutraukta CK 6.574 straipsnio pagrindu ir tokiu būdu lizingo davėjas ne gauna turtą, o atsiima savo turtą.

20Dėl ieškinio senaties taikymo

21Ieškinio senatis yra įstatymų nustatytas laiko tarpas, per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises. Civilinio kodekso 1.126 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad ieškinio senatį teismas taiko tik tuo atveju, kai to reikalauja ginčo šalis.Nagrinėjamoje byloje atsakovai prašo taikyti ieškinio senatį ir nurodo, jei laiduotojas turi pirmumo teisę po lizingo sutarties nutraukimo įsigyti lizingo dalyką, tai tuomet pagal analogiją turėtų būti taikomas CK 4.79 str. 3 d. numatytas 3 mėnesių senaties terminas tokiam ieškiniui dėl pirkėjo – teisių ir pareigų perkėlimo pareikšti, kas reikštų, kad šį ieškinį UAB „Linos namai“ pareikšti turėjo per tris mėnesius nuo sužinojimo apie ginčo 2011-04-13 pirkimo – pardavimo sutartį. Atsakovų prašymas taikyti ieškinio senatį netenkinamas.

22Ieškovas nebuvo nekilnojamojo turto bendrasavininkis, o CK 4.79 str. 3 d. nustatytas 3 mėnesių terminas yra taikomas teisei pirkti parduodamas dalis, esančias bendrąją nuosavybe. Teismas sprendžia, kad šiuo atveju taikytinas CK 1.125 str. 8 d. įtvirtintas sutrumpintas 3 metų ieškinio senaties terminas dėl padarytos žalos atlyginimo, nes būtent tuo pagrindu remiasi ieškovas. Ginčo pirkimo - pardavimo sutartis viešame Nekilnojamo turto registre yra įregistruota nuo 2011-04-27, ieškinys pareikštas 2013-11-25, t.y. nepraėjus 3 metams po sandorio sudarymo. Taigi, ieškovas nėra praleidęs senaties terminas tokiam ieškiniui reikšti (CK 1.131 str. 1 d.).

23Dėl baudos skyrimo už piktnaudžiavimą civiliniu procesu.

24Atsakovas nurodo, kad ieškovas nesąžiningai siekia šioje byloje tiek įgyti nuosavybės teisę į ginčo nekilnojamąjį turtą, tiek Vilniaus apygardos teisme iškeltoje civilinėje byloje gauti kompensaciją už to paties nekilnojamojo turto pagerinimus. Ieškovas nepagrįstai eikvoja teismų ir kitų bylininkų resursus, laiką, didina bylos dalyvių bylinėjimosi išlaidas. Atsakovo vertinimu, tokie ieškovo veiksmai laikytini piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis ir jam skirtina bauda.

25Teismas konstatuoja, kad pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 2 d. nutartis Nr. 3K-3-94/2010; 2013 m. kovo 14 d. nutartis Nr. 3K-3-146/2013).

26Pagal CPK 95 straipsnį baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinos sąlygos: šalies nesąžiningumas ir skundo nepagrįstumas jį pateikiant teismui arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Nagrinėjamu atveju nenustatyta, kad ieškovas būtų sąmoningai veikęs prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą. Aplinkybė, kad ieškovas tinkamai neįvertino lizingo sutarties šalių padėties, neteisingai suvokė nekilnojamojo turto nuosavybės teisės įgijimo lizingo sutarties pagrindu momentą, pati savaime nesudaro pagrindo konstatuoti jo nesąžiningumą. Teismo vertinimu, byloje nesant akivaizdžių įrodymų, leidžiančių konstatuoti ieškovo piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, nėra pagrindo taikyti CPK 95 straipsnį ir skirti jam baudą.

27Bylinėjimosi išlaidos

28Vadovaujantis CPK 88 - 98 straipsnių nuostatomis, ieškinį atmetus, atsakovų išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, priteistinos atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, apimtį, posėdžių skaičių, teiktinų procesinių dokumentų kiekį, advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, ne didesnės, kaip yra nustatyta LR teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Atsakovų - AB DNB lizingas prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų 4840 Lt suma, o UAB „Intractus“ 2420 Lt suma, yra pagrįstos rašytiniais dokumentais, todėl priteisiamos.

29Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 270 straipsniu, teismas

Nutarė

30Ieškinį atmesti.

31Priteisti iš ieškovo UAB ,,Linos namai“ atsakovui AB DNB lizingas 4840 Lt, UAB „Intractus“ 2420 Lt bylinėjimosi išlaidų, 85.40 Lt valstybei išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

32Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2014 m. kovo 7 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones - įrašą viešajame registre dėl nuosavybės teisių perleidimo draudimo atsakovui UAB „Intractus“ priklausančiam visam turtui, esančiam Linkaičių km. ir Raudondvario km. Radviliškio rajone.

33Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui paduodant skundą Šiaulių apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. Ieškovas UAB „Linos namai“ pareikštu ieškiniu prašo perkelti ieškovui... 3. Ieškinį grindžia tuo pagrindu, kad dalis pirkėjo teisių ir pareigų pagal... 4. Atsakovai AB ,,DNB lizingas“, UAB ,,Intractus“, trečiasis asmuo AB DNB... 5. Lietuvos apeliacinis teismas 2013-06-17 nutartyje įvertino AB DNB lizingo... 6. Nurodo, kad ieškinyje iš viso nepasisakoma dėl turto pardavimo kainos... 7. Ieškinys atmetamas.... 8. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2005 m. gruodžio 22 d. BUAB ,,Eko domus“ ir... 9. Lizingo gavėjui UAB „Eko domus“ netinkamai vykdžius 2005-12-22 Lizingo... 10. 2011 m. balandžio 13 d. AB ,,DNB lizingas“ perėmė lizingo sutarties... 11. Dėl teisės pirmenybės tvarka išpirkti lizingo sutarties dalyką.... 12. Laidavimo instituto paskirtis civilinėje teisėje yra užtikrinti tinkamą... 13. Ieškovas, reikalaudamas taikyti laiduotojo atgręžtinio reikalavimo teisę,... 14. Ieškovas, kaip BUAB „Eko domus“ laiduotojas, nepagrindė pirmenybės... 15. Ieškovo argumentai apie pirmenybinį lizingo objekto išsipirkimą neatitinka... 16. Teismas vertina pagrįstais atsakovo argumentus, jeigu lizingo objekto... 17. Turtą, į kurį nuosavybės teisę siekia įgyti ieškovas, AB DNB lizingas... 18. Pažymėtina, kad reikalavimą perkelti ginčo turto pirkėjo teises ir... 19. Konstatuotina, kad ieškovas netinkamai suvokia lizingo sutarties šalių... 20. Dėl ieškinio senaties taikymo... 21. Ieškinio senatis yra įstatymų nustatytas laiko tarpas, per kurį asmuo gali... 22. Ieškovas nebuvo nekilnojamojo turto bendrasavininkis, o CK 4.79 str. 3 d.... 23. Dėl baudos skyrimo už piktnaudžiavimą civiliniu procesu.... 24. Atsakovas nurodo, kad ieškovas nesąžiningai siekia šioje byloje tiek įgyti... 25. Teismas konstatuoja, kad pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką įstatyme... 26. Pagal CPK 95 straipsnį baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis... 27. Bylinėjimosi išlaidos... 28. Vadovaujantis CPK 88 - 98 straipsnių nuostatomis, ieškinį atmetus, atsakovų... 29. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 30. Ieškinį atmesti.... 31. Priteisti iš ieškovo UAB ,,Linos namai“ atsakovui AB DNB lizingas 4840 Lt,... 32. Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2014 m. kovo 7 d. nutartimi taikytas... 33. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui...