Byla e2S-1563-910/2019

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laima Ribokaitė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo R. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 1 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo R. S. ieškinį atsakovei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai dėl konkurso į ligoninės vadovo pareigas teisėtumo ir rezultatų panaikinimo, tretieji asmenys D. S., viešoji įstaiga Respublikinė Klaipėdos ligoninė, AAS „BTA Baltic Insurance Company“, veikianti per AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti sveikatos apsaugos ministro įsakymą dėl konkurso į VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės (toliau – ir ligoninė) direktoriaus pareigas komisijos sudarymo, sprendimus dėl dviejų daugiausiai balų surinkusių pretendentų ir dėl konkurso į nurodytos ligoninės direktoriaus pareigas laimėtojo D. S..

52.

6Ieškovas taip pat pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones: 1) sustabdyti atsakovės Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos paskelbto viešojo konkurso VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktoriaus pareigoms užimti vykdymą ir uždrausti atsakovei priimti sprendimą skirti VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktoriaus pareigoms trečiąjį asmenį D. S. ir sudaryti su juo darbo sutartį iki bus priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas šioje civilinėje byloje; 2) uždrausti vykdyti tarp trečiųjų asmenų VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės ir D. S. sudarytą darbo sutartį, jeigu paaiškėtų, kad tokia darbo sutartis jau yra sudaryta, iki įsiteisės galutinis teismo sprendimas šioje civilinėje byloje.

73.

8Ieškovas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindė tuo, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, bus pažeistas viešasis interesas, nes valstybė bus priversta už tą patį vadovo darbą mokėti du kartus, o tai pažeis tikslą racionaliai naudoti valstybės lėšas, be to, VšĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje nebus užtikrintas valdančiųjų asmenų pastovumas, bus pakirstas Klaipėdos miesto bendruomenės pasitikėjimas šia sveikatos priežiūros įstaiga, taip pat iškils grėsmė, kad teismo sprendimo vykdymas pasidarys ne tik apsunkintas, bet ir nebeįmanomas, nes ieškovas siekia ir toliau vykdyti Klaipėdos ligoninės direktoriaus pareigas, todėl net ir esant palankiam ieškovui teismo sprendimui, toks ieškovo tikslas ir teisėtas interesas nebus apgintas. Ieškovas taip pat nurodė, kad Vyriausioji tarnybinės etikos komisija pradėjo tyrimą dėl vykusio konkurso metu galimų viešųjų ir privačių interesų konflikto, o Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – ir STT) nagrinėja Klaipėdos ligoninės darbuotojų pareiškimą dėl piktnaudžiavimo tarnyba.

94.

10Atsakovė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir trečiasis asmuo D. S. atsiliepimuose į ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones su prašymu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

11II. Pirmosios instancijos teismo priimto procesinio sprendimo esmė

125.

13Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. rugpjūčio 1 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

146.

15Įvertinęs bylos medžiagą, teismas sprendė, kad ieškovas tikėtinai pagrindė savo reikalavimą.

167.

17Remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, teismas nurodė, kad organizuojant viešąjį konkursą dėl priėmimo į darbą, pripažintas konkurso nugalėtoju asmuo įgyja specialiąją teisę – teisę sudaryti darbo sutartį. Panaikinus tokio konkurso rezultatus, konkursą laimėjęs asmuo netenka šios specialiosios teisės. Specialiųjų teisės aktų (lex specialis) imperatyviai nustatyta, kad ligoninės vadovo darbo sutarties sudarymo pagrindas yra viešojo konkurso rezultatai (Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 15 straipsnis). Dėl to, pripažinus viešojo konkurso rezultatus negaliojančiais, šių rezultatų pagrindu sudaryta darbo sutartis tampa prieštaraujančia imperatyviosioms įstatymo nuostatoms, todėl negaliojančia ir su trečiuoju asmeniu sudarytos darbo sutarties nutraukimo priežasties formulavimo aspektu taikytinas Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 136 straipsnio 1 dalies 1 punktas (darbo sutarties nutraukimas be įspėjimo įsiteisėjusiu teismo sprendimu) (iki 2017 m. liepos 1 d. galiojusi redakcija). Galiojant naujos redakcijos DK, neteisėtu pripažinto konkurso laimėtojas būtų atleistas iš pareigų DK 60 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu. Teismas pažymėjo, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas privalomas visiems asmenims ir turi būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 straipsnis), todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad, nesiėmus ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, o teismui ieškinį patenkinus, teismo sprendimo vykdymas pasunkėtų, juolab – kad taptų neįmanomas įvykdyti.

188.

19Teismo vertinimu, vien ieškovo deklaratyvūs teiginiai apie galimą naujų teisminių ginčų ir tyrimų pradėjimą dėl darbo sutarties su konkurso laimėtoju nutraukimo ar sveikatos apsaugos ministro, kitų asmenų, konkurso komisijos narių ar pan. piktnaudžiavimo pareigomis atvejų tyrimo šiuo konkrečiu atveju negali būti pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes tai nesudaro grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui.

209.

21Išanalizavęs ieškovo nurodytus argumentus ir jo nuogąstavimus apie darbo sutarties nutraukimą bei trečiojo asmens D. S. darbo sutarties pradėjimą vykdyti, teismas sprendė, kad šie argumentai neturi tiesioginio ryšio su ieškinio reikalavimais, jų užtikrinimu, kartu ir viešuoju interesu, bei prieštarauja ekonomiškumo ir proporcingumo principams.

2210.

23Teismas nurodė, kad ieškovas Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktoriaus pareigas aktualiu laikotarpiu ėjo terminuotos darbo sutarties pagrindu – iki viešo konkurso būdu bus priimtas VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktorius. Įvykus konkursui, 2019 m. liepos 23 d. ministro įsakymu Nr. K-530 trečiasis asmuo D. S. buvo priimtas penkeriems metams į Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktoriaus pareigas nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. Taigi, ieškovo terminuota darbo sutartis pasibaigė dėl įvykusio konkurso ir laimėtojo atrinkimo. Teismas vertino, kad ieškovo reikalavimai panaikinti įvykusio konkurso rezultatus ir neskirti į pareigas laimėjusio asmens, net juos patenkinus, savaime negarantuotų ieškovui darbo sutarties tęstinumo.

2411.

25Teismo vertinimu, ieškovas savo prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir uždrausti trečiajam asmeniui būti paskirtam į ligoninės direktoriaus pareigas bei uždrausti vykdyti su juo sudarytą darbo sutartį, siekia savo terminuotos darbo sutarties tęstinumo visą teismo proceso laiką. Tokiu prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, ieškovas iš esmės siekia galutinio rezultato – eiti ligoninės direktoriaus pareigas, tačiau teismų praktikoje ne kartą yra išaiškinta, kad laikinųjų apsaugos priemonių prašymu negali būti išsprendžiamas visas ginčas. Be to, byloje nėra pareikšto reikalavimo, panaikinus konkurso rezultatus, ieškovą skirti į ligoninės direktoriaus pareigas.

2612.

27Teismas akcentavo, kad tuo atveju, jei būtų priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas, panaikinti sveikatos apsaugos ministro įsakymai dėl konkurso komisijos sudarymo, konkurso paskelbimo, atrankos komisijos priimtas sprendimas dėl konkurse daugiausiai surinkusių balų pretendentų, konkurso laimėtojo paskelbimo ir atsakovui tektų iš naujo organizuoti konkursą į ligoninės vadovo pareigas, teismo sprendimo vykdymas negalėtų pasunkėti arba pasidaryti negalimas, nes konkurso laimėtojas būtų atleistas iš pareigų DK 60 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu.

2813.

29Teismo vertinimu, vien ieškovo deklaratyvūs teiginiai, kad ligoninė patirs nuostolių, nukentės visuomenės, pacientų interesai, kad yra pradėti tyrimai dėl piktnaudžiavimo tarnyba, viešųjų ir privačių interesų konflikto ir pan., šiuo konkrečiu atveju nėra pakankamas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones teismo sprendimo vykdymui užtikrinti. Papildomai su prašymu pateikti įrodymai apie Klaipėdos ligoninės kolektyvo, Seimo narių kreipimaisi, STT informacija ir kt. susirašinėjimų medžiaga nedaro įtakos prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių išsprendimui, nes šiuose įrodymuose informacija pagal jos turinį nėra nauja, susijusi su ieškinyje keliamu klausimu dėl komisijos narės O. V. galimo interesų konflikto, sveikatos apsaugos ministro apskritai visos veiklos, tačiau nei pateikta informacija, nei ieškovo nurodomi argumentai negali turėti įtakos ieškinio reikalavimų užtikrinimo prasme dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo vykdymui.

30III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

3114.

32Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 1 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių patenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

3314.1.

34Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, kyla pagrįsta grėsmė, kad teismo sprendimo įvykdymas ne tik pasunkės, bet ir pasidarys apskritai neįmanomas, nes su trečiuoju asmeniu sudarytos darbo sutarties nutraukimas neabejotinai sukeltų papildomus teisminius ginčus, dėl ko teismo sprendimo įvykdymas neabejotinai pasunkės, sukels papildomų nuostolių. Darbo sutarties, sudarytos tarp atsakovės ir trečiojo asmens, nutraukimas, esant palankiam ieškovui teismo sprendimui, per se (pats savaime) sąlygotų teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimą.

3514.2.

36Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, bus pažeistas viešasis interesas, nes valstybė už tą patį vadovo darbą bus priversta sumokėti du kartus, o tai pažeidžia tikslą racionaliai naudoti valstybės lėšas.

3714.3.

38Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, bus pažeistas viešasis interesas, nes ir toliau VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktoriaus pareigas vykdant trečiajam asmeniui, išrinktam konkursu, dėl kurio teisėtumo vykdomi plataus masto tyrimai, neabejotinai bus pakirstas visuomenės pasitikėjimas visa sveikatos sistema apskritai (2019 m. liepos 1 d. STT gavo ieškovo skundą dėl galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto bei, atsižvelgdama į turimus duomenis, perdavė skundą nagrinėti Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai; Vyriausioji tarnybinės etikos komisija 2019 m. liepos 17 d. raštu Nr. S2655-(1.2) informavo apie pradėtą tyrimą dėl vykusio konkurso komisijos pirmininkės O. V. elgesio ir galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto; Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra 2019 m. liepos 16 d. raštu Nr. 17.2.-3358 perdavė STT nagrinėti 2019 m. liepos 15 d. VŠĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės darbuotojų pareiškimą dėl Sveikatos apsaugos ministerijos kanclerės O. V. piktnaudžiavimo tarnyba).

3914.4.

40Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, bus pažeistas viešasis interesas, nes nebus užtikrinta, kad sveikatos priežiūros įstaigos direktoriaus pareigas vykdytų teisėtai išrinktas, kompetentingas asmuo. Teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, neatsižvelgė į vienintelį ieškovo siekį, kad sveikatos priežiūros įstaigos direktoriaus pareigas eitų teisėtai išrinktas, kompetentingas asmuo, turintis sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų, visuomenės pasitikėjimą ir kurio išrinkimo teisėtumas nebūtų kvestionuojamas valstybiniu mastu. Ieškovas VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligonės direktoriaus pareigas pastoviai, be pertraukos vykdo jau dvidešimt metų ir tik jis šiuo metu yra tinkamas asmuo užimti direktoriaus pareigas, nes dėl jo ilgametės patirties vykdant VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės pareigas, tik jis geriausiai žino ir išmano visus ligoninės strateginius tikslus ir funkcijas.

4115.

42Atsakovė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija atsiliepime į atskirąjį skundą prašė atskirąjį skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

4315.1.

44Ieškovo atskirojo skundo tenkinimas neturi jokio teisinio, faktinio, ekonominio ar loginio pagrindimo. Priešingai nei nurodoma atskirajame skunde, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, kai jau yra paskirtas nuolatinis vadovas, būtų žalingas ne tik ekonomiškai, bet ir visuomenės nuomonės apie sveikatos sistemą prasme, o taip pat, sąlygotų naujų ginčų pradžią. Teismo sprendimo įgyvendinimas niekaip nėra susijęs su tuo, kas vadovauja ligoninei, nes teismui nusprendus tenkinti ieškovo ieškinį būtų panaikinti konkurso rezultatai ir skelbiamas naujas konkursas ligoninės vadovo pareigoms užimti.

4515.2.

46Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių nebus padaryta žala nei ligoninei, nei ligoninės pacientams, nei personalui. Tuo atveju, jeigu teismas ir patenkintų ieškovo ieškinį, ieškovui kompensacija už atleidimą iš pareigų nepriklausytų, nes su ieškovu terminuota darbo sutartis laikinai eiti ligoninės vadovo pareigas buvo sudaryta iki bus paskirtas naujas ligoninės vadovas, o naujas ligoninės vadovas paskirtas buvo. Šiuo atveju konkurso teisėtumo klausimas nėra susijęs su ieškovo atleidimo pagrįstumu, ir šiomis aplinkybėmis ieškovui jokios kompensacijos nepriklausytų.

4715.3.

48Ieškovo argumentas, kad dėl konkurso atliekami plataus masto tyrimai ir dėl to turi būti pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, yra nepagrįstas ir nelogiškas, nes visi tyrimai kuriuos nurodo ieškovas yra inicijuoti galimai ne be paties ieškovo iniciatyvos tuo laikotarpiu kai ieškovas vadovavo ligoninei. Ieškovo nurodyti tyrimai nėra kažkuo ypatingi ar reikšmingi ir susiję su ginčo byla, dėl ko turėtų būti taikomos laikinosios apsaugos priemonės. Tik sužinojus konkurso rezultatus, ieškovas kreipėsi į įvairias institucijas, manytina, sąmoningai siekdamas sutrukdyti priimti sprendimus dėl nuolatinio vadovo paskyrimo į pareigas. Aplinkybės, kad ieškovas 20 metų vadovavo ligoninei ir tą pageidauja daryti toliau bei tai, jog neva dalis ligoninės darbuotojų, po to, kai ieškovas nelaimėjo skelbto konkurso, dėl neaiškių priežasčių kreipėsi į įvairias institucijas su prašymais, nėra pagrindas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, nes vadovavimo patirtis ir populiarumas tarp dalies įstaigos darbuotojų nėra tie kriterijai, kurie yra reikšmingi užtikrinant būsimo teismo sprendimo įgyvendinimą. D. S. buvo atrinktas į ligoninės vadovo pareigas viešo konkurso būdu, todėl akivaizdu, kad jis užtikrins, kad ligoninė nepertraukiamai funkcionuotų ir įgyvendintų užsibrėžtus tikslus.

4915.4.

50Ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių įgyvendinimas būtų neproporcingas ir nelogiškas. Kadangi 2019 m. rugpjūčio 1 d. su D. S. buvo sudaryta darbo sutartis, o su ieškovu – nutraukta, tenkinus laikinąsias apsaugos priemones bus sukurta situacija, kai ligoninei negalės vadovauti jos direktoriaus pareigas einantis asmuo – D. S.. Tokiu atveju ligoninė būtų įpareigota paskirti asmenį, kuris laikinai eis ligoninės direktoriaus pareigas, ir nėra jokio pagrindo manyti, kad toks asmuo galėtų būti ieškovas, juolab, kad su juo darbo sutartis bus nutraukta.

5116.

52Trečiasis asmuo VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė atsiliepime į atskirąjį skundą prašė atskirąjį skundą atmesti ir priteisti trečiojo asmens patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

5316.1.

54Skundžiamoje pirmosios instancijos teismo nutartyje yra pateikti išsamūs argumentai, kuriais preliminariai įvertintas ieškinio reikalavimų tikėtinas pagrįstumas bei grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui nebuvimas. Ieškovas nenurodo jokių aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas naikinti nutartį ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

5516.2.

56Ligoninės veikla, praėjus beveik mėnesiui laiko nuo vadovo pasikeitimo, vyksta sklandžiai, gydymo paslaugos pacientams yra ir toliau suteikiamos kokybiškai. Jokių nusiskundimų ligoninės personalas nėra pateikęs.

5717.

58Trečiasis asmuo D. S. atsiliepime į atskirąjį skundą prašė atskirąjį skundą atmesti ir priteisti trečiojo asmens patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

5917.1.

60Pirmosios instancijos teismas pagrįstai vertino, kad darbo sutarties sudarymas negali būti vertinamas kaip grėsmė galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo vykdymo pasunkėjimui ar ne įmanomumui, todėl nėra teisinio pagrindo naikinti skundžiamą nutartį ir taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones.

6117.2.

62Ieškovo nurodomi plataus mąsto tyrimai, susiję su konkursu yra organizuojami paties ieškovo, o ieškovo kompetentingoms institucijoms teikiami skundai yra tik neteisėto siekio apeinant konkursą toliau eiti ligoninės vadovo pareigas dalis, o ne viešojo intereso gynimas.

63IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

64Atskirasis skundas atmestinas

6518.

66Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas nustato atskirojo skundo (ir atsiliepimų į jį) faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnis) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde (atsiliepimuose į jį) nurodytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeisti asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 1-2 dalys, 338 straipsnis).

6719.

68Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnis 2, 3 dalys, 338 straipsnis) nenustatyta, byloje sprendžiamas klausimas nesusijęs su viešojo intereso gynimu, taip pat nėra kitų aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas peržengti skundo ribas. Dėl to apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą, remiasi jo teisiniais bei faktiniais pagrindais, neperžengdamas jo ribų.

6920.

70Atskirasis skundas paduotas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Taigi apeliacinio nagrinėjimo dalykas – patikrinimas, ar pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių institutą, šioje byloje susiklosčiusios faktinės ir teisinės situacijos aplinkybėms.

71Dėl papildomų įrodymų

7221.

73Trečiasis asmuo D. S. pateikė apeliacinės instancijos teismui prašymą priimti papildomus įrodymus: 1) 2019 m. liepos 29 d. tarp Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir trečiojo asmens D. S. sudarytą darbo sutartį Nr. DS-144, kurios pagrindu D. S. buvo priimtas dirbti VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktoriumi penkeriems metams; 2) 2019 m. liepos 31 d. perdavimo–priėmimo aktą, kuriuo buvęs ligoninės direktorius R. S. (ieškovas) perdavė, o ligoninės direktoriaus pavaduotojas M. K. priėmė ligoninės spaudus, bylas ir kitus dokumentus bei turtą; 3) pranešimą apie darbo sąlygas darbuotojui (trečiajam asmeniui D. S.).

7422.

75Pagal CPK 314 straipsnyje įtvirtintą bendrąją taisyklę apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.

7623.

77Nagrinėjamu atveju trečiasis asmuo pateiktais papildomais įrodymais įrodinėja tai, kad su juo 2019 m. liepos 31 d. buvo sudaryta darbo sutartis, kurios pagrindu jis nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. pradėjo eiti VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktoriaus pareigas. Pažymėtina, kad ginčo dėl to, jog su konkursą laimėjusiu trečiuoju asmeniu D. S. 2019 m. liepos 31 d. buvo sudaryta darbo sutartis ir kad ši sutartis šiuo metu yra vykdoma, byloje nėra. Trečiojo asmens pateikti įrodymai nepatvirtina jokių naujų teisiškai reikšmingų aplinkybių, todėl jo pateiktus papildomus įrodymus atsisakytina priimti.

78Dėl atskirojo skundo argumentų

7924.

80Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi įstatyme įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Viena iš jų – ieškovas turi tikėtinai pagrįsti savo reikalavimą, t. y. pateikti duomenis, kurie pagrįstų teismo įsitikinimą, kad ieškovui palankus teismo sprendimas yra įmanomas. Antra būtina sąlyga – teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti nėra pagrindo.

8125.

82Dėl tikėtino ieškinio pagrįstumo, kaip pirmosios sąlygos, būtinos laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti, pirmosios instancijos teismas nurodė, kad ieškovas tikėtinai pagrindė ieškinio reikalavimus. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su šia išvada. Ieškinio pagrįstumo preliminarus (prima facie) įvertinimas reiškia, kad teismas iš paties ieškinio reikalavimo bei ieškinio faktinių ir teisinių argumentų pobūdžio akivaizdžiai mato, jog ieškinys yra netenkintinas ir šiai išvadai patvirtinti nereikia atlikti jokio ieškovo pateiktų įrodymų tyrimo. Nagrinėjamu atveju iš ieškinio turinio negalima padaryti vienareikšmės išvados, kad ieškinys prima facie nepagrįstas. Kartu pažymėtina tai, kad, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas neatlieka įrodymų vertinimo, nepasisako dėl ginčo esmės, teismas tik sprendžia dėl laikinųjų priemonių reikalingumo konkrečiu atveju.

8326.

84Kita laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtina sąlyga – teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika (CPK 144 straipsnio 1 dalis). CPK nuostatos neįtvirtina jokių pavyzdinių kriterijų sąrašo, kuriais remdamasis teismas galėtų nuspręsti, ar byloje kyla teismo sprendimo neįvykdymo rizika, todėl išvada dėl grėsmės būsimam teismo sprendimui įvykdyti buvimo daroma įvertinus kiekvienos konkrečios situacijos faktines aplinkybes (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1607-464/2016).

8527.

86Pagal CPK 145 straipsnio 2 dalį teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, taip pat turi vadovautis ekonomiškumo principu. Be to, kaip nurodoma teismų praktikoje, šis principas susijęs ir su bendruoju teisės principu – proporcingumu. Pastarojo principo taikymas, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą, reiškia, kad teismas, taikydamas tokias priemones, įvertina tiek ieškovo, tiek atsakovo teisėtus interesus, nė vienam iš jų nesuteikdamas nepagrįsto prioriteto. Teismas atsižvelgia į galimus padarinius, kurie kiltų ieškovui, jeigu laikinosios apsaugos priemonės nebūtų pritaikytos, o ieškinys būtų patenkintas, taip pat ir į padarinius, kurie kiltų atsakovui, jeigu laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos, o ieškinys – atmestas (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1721-798/2017).

8728.

88Pirmosios instancijos teismas ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetė, konstatavęs, jog nenustatyta teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika. Skundžiamoje nutartyje teismas pažymėjo, kad net ir tuo atveju, jei būtų priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas, jo vykdymas negalėtų pasunkėti arba pasidaryti negalimas, nes konkurso laimėtojas (trečiasis asmuo D. S.) būtų atleistas iš pareigų DK 60 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu.

8929.

90Ieškovas, nesutikdamas su šia pirmosios instancijos teismo išvada, atskirajame skunde nurodo, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, kyla pagrįsta grėsmė, jog teismo sprendimo įvykdymas ne tik pasunkės, bet ir pasidarys apskritai neįmanomas, nes su trečiuoju asmeniu D. S. sudarytos darbo sutarties nutraukimas neabejotinai sukeltų papildomus teisminius ginčus.

9130.

92Kaip teisingai skundžiamoje nutartyje nurodė pirmosios instancijos teismas, kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog organizuojant viešąjį konkursą dėl priėmimo į darbą pagal konkurso sąlygas pripažintas jo nugalėtoju asmuo įgyja specialiąją teisę – teisę sudaryti darbo sutartį, todėl, panaikinus tokio konkurso rezultatus, konkursą laimėjęs asmuo netenka šios specialiosios teisės. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje imperatyviai nustatyta, kad Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovai į darbą priimami viešo konkurso būdu. Pripažinus viešojo konkurso rezultatus negaliojančiais, šių rezultatų pagrindu sudaryta darbo sutartis tampa prieštaraujančia imperatyviosioms įstatymo nuostatoms, todėl pripažintina negaliojančia (CK 1. 80 straipsnio 1 dalis), nes CK 1.78–1.96 straipsniuose nustatyti sandorių negaliojimo pagrindai taikomi ir darbo sutarčiai (žr., pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-447/2009; 2014 m. gegužės 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-275/2014).

9331.

94Nagrinėjamos bylos atveju nustatyta, kad su konkursą laimėjusiu trečiuoju asmeniu D. S. 2019 m. liepos 31 d. buvo sudaryta darbo sutartis, kuri šiuo metu yra vykdoma. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, tolesnis darbo sutarties vykdymas negali būti grėsmė ieškovui galbūt palankaus teismo sprendimo tinkamam įvykdymui bei pagrindas taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Jau nurodyta, kad pagal kasacinio teismo praktiką pripažinus viešojo konkurso rezultatus negaliojančiais, šių rezultatų pagrindu su trečiuoju asmeniu sudaryta darbo sutartis būtų laikoma prieštaraujančia imperatyviosioms įstatymo nuostatoms ir negaliojančia. Trečiojo asmens darbo sutarties nutraukimo priežasties formulavimo aspektu šiuo atveju būtų taikytinas DK 60 straipsnio 1 dalies 7 punktas (darbo sutarties nutraukimas kai darbo sutartis prieštarauja įstatymams ir šių prieštaravimų negalima pašalinti). Įsiteisėjęs teismo sprendimas privalomas visiems asmenims ir turi būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 straipsnis). Dėl to šiuo atveju nėra jokio pagrindo teigti, kad, nesiėmus ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, o teismui ieškinį patenkinus, teismo sprendimo vykdymas pasunkėtų, juolab – kad taptų neįmanomas įvykdyti.

9532.

96Atskirojo skundo argumentas, kad su trečiuoju asmeniu D. S. sudarytos darbo sutarties nutraukimas sukeltų papildomus teisminius ginčus, laikytinas deklaratyviu, todėl atmestinas kaip teisiškai nepagrįstas. Tokią išvadą apeliacinės instancijos teismas daro atsižvelgdamas į tai, kad darbo sutartis tarp ligoninės ir konkursą laimėjusio asmens jau yra sudaryta ir vykdoma, todėl nepriklausomai nuo to, ar laikinosios apsaugos priemonės (draudimas vykdyti sudarytą darbo sutartį) būtų pritaikytos, ar ne, trečiasis asmuo, nutraukus su juo sudarytą darbo sutartį, manydamas, kad jo teisės yra pažeidžiamos, turėtų teisę jas ginti inicijuodamas naują darbo ginčą.

9733.

98Ieškovas nesutikimą su skundžiama nutartimi, be kita ko, grindžia viešuoju interesu, kuris, ieškovo nuomone, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būtų pažeistas, nes ir toliau ligoninės direktoriaus pareigas vykdant trečiajam asmeniui, išrinktam konkursu, dėl kurio teisėtumo kompetentingos institucijos atlieka tyrimus, neabejotinai bus pakirstas visuomenės pasitikėjimas visa sveikatos sistema.

9934.

100Iš ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo turinio ir bylos medžiagos matyti, kad ieškovui nelaimėjus konkurso ligoninės vadovo pareigoms užimti ir atitinkamai šį konkursą laimėjus trečiajam asmeniui, ieškovas kartu su kolegomis kreipėsi su skundais į skirtingas institucijas (Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją, Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą), siekdamas inicijuoti tyrimus dėl galimo konkurso komisijos pirmininkės O. V. piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi bei viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto. Apeliacinės instancijos vertinimu, vien skundų nurodytoms institucijoms pateikimas, byloje nesant duomenų apie tyrimų eigą ir jų rezultatus, nesudaro pakankamo pagrindo taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones, uždraudžiant vykdyti tarp ligoninės ir trečiojo asmens sudarytą darbo sutartį, juolab kad tyrimai inicijuoti ne dėl paties trečiojo asmens, laimėjusio konkursą, o kito asmens galimai neteisėtų veiksmų.

10135.

102Ieškovas atskirajame skunde taip pat teigia, kad teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, neatsižvelgė į vienintelį ieškovo siekį – kad sveikatos priežiūros įstaigos direktoriaus pareigas eitų teisėtai išrinktas, kompetentingas asmuo, turintis sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių darbuotojų, visuomenės pasitikėjimą ir kurio išrinkimo teisėtumas nebūtų kvestionuojamas valstybiniu mastu. Ieškovo nuomone, šiuo metu tik jis būtų tinkamas asmuo užimti ligoninės vadovo pareigas, nes dėl jo ilgametės patirties vykdant šias pareigas, ieškovas geriausiai žino ir išmano visus ligoninės strateginius tikslus ir funkcijas.

10336.

104Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad viešasis interesas reikalauja užtikrinti tinkamą asmenų sveikatos apsaugą ir priežiūrą. Tuo tarpu pritaikius ieškovo prašomas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir uždraudus trečiajam asmeniui vykdyti su juo sudarytą darbo sutartį, susidarytų situacija, kai konkursą laimėjęs ir ligoninės vadovu paskirtas asmuo apskritai nebegalėtų eiti šių pareigų. Pritartina atsakovės atsiliepime į ieškovo atskirąjį skundą nurodytam argumentui, kad tokiu atveju ligoninė turėtų paskirti asmenį, kuris laikinai eitų ligoninės vadovo pareigas, tačiau nėra jokio pagrindo manyti, kad juo paskirtas galėtų būti ieškovas, juolab kad su juo darbo sutartis jau yra nutraukta.

10537.

106Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos nutarties pagrįstumui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako. Pažymėtina, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010).

10738.

108Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirajame skunde nurodytus argumentus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, todėl priėmė iš esmės teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios naikinti ar pakeisti pagrindo nėra (CPK 320 straipsnis, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

109Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

110atmesti atskirąjį skundą.

111Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laima Ribokaitė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti sveikatos... 5. 2.... 6. Ieškovas taip pat pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones:... 7. 3.... 8. Ieškovas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindė tuo, kad... 9. 4.... 10. Atsakovė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir trečiasis... 11. II. Pirmosios instancijos teismo priimto procesinio sprendimo esmė... 12. 5.... 13. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. rugpjūčio 1 d. nutartimi ieškovo... 14. 6.... 15. Įvertinęs bylos medžiagą, teismas sprendė, kad ieškovas tikėtinai... 16. 7.... 17. Remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, teismas nurodė, kad... 18. 8.... 19. Teismo vertinimu, vien ieškovo deklaratyvūs teiginiai apie galimą naujų... 20. 9.... 21. Išanalizavęs ieškovo nurodytus argumentus ir jo nuogąstavimus apie darbo... 22. 10.... 23. Teismas nurodė, kad ieškovas Respublikinės Klaipėdos ligoninės... 24. 11.... 25. Teismo vertinimu, ieškovas savo prašymu taikyti laikinąsias apsaugos... 26. 12.... 27. Teismas akcentavo, kad tuo atveju, jei būtų priimtas ieškovui palankus... 28. 13.... 29. Teismo vertinimu, vien ieškovo deklaratyvūs teiginiai, kad ligoninė patirs... 30. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 31. 14.... 32. Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo... 33. 14.1.... 34. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, kyla pagrįsta grėsmė, kad... 35. 14.2.... 36. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, bus pažeistas viešasis... 37. 14.3.... 38. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, bus pažeistas viešasis... 39. 14.4.... 40. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, bus pažeistas viešasis... 41. 15.... 42. Atsakovė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija atsiliepime į... 43. 15.1.... 44. Ieškovo atskirojo skundo tenkinimas neturi jokio teisinio, faktinio,... 45. 15.2.... 46. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių nebus padaryta žala nei... 47. 15.3.... 48. Ieškovo argumentas, kad dėl konkurso atliekami plataus masto tyrimai ir dėl... 49. 15.4.... 50. Ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių įgyvendinimas būtų... 51. 16.... 52. Trečiasis asmuo VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė atsiliepime į... 53. 16.1.... 54. Skundžiamoje pirmosios instancijos teismo nutartyje yra pateikti išsamūs... 55. 16.2.... 56. Ligoninės veikla, praėjus beveik mėnesiui laiko nuo vadovo pasikeitimo,... 57. 17.... 58. Trečiasis asmuo D. S. atsiliepime į atskirąjį skundą prašė atskirąjį... 59. 17.1.... 60. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai vertino, kad darbo sutarties sudarymas... 61. 17.2.... 62. Ieškovo nurodomi plataus mąsto tyrimai, susiję su konkursu yra organizuojami... 63. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 64. Atskirasis skundas atmestinas... 65. 18.... 66. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas nustato atskirojo skundo (ir... 67. 19.... 68. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK... 69. 20.... 70. Atskirasis skundas paduotas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 71. Dėl papildomų įrodymų... 72. 21.... 73. Trečiasis asmuo D. S. pateikė apeliacinės instancijos teismui prašymą... 74. 22.... 75. Pagal CPK 314 straipsnyje įtvirtintą bendrąją taisyklę apeliacinės... 76. 23.... 77. Nagrinėjamu atveju trečiasis asmuo pateiktais papildomais įrodymais... 78. Dėl atskirojo skundo argumentų... 79. 24.... 80. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 81. 25.... 82. Dėl tikėtino ieškinio pagrįstumo, kaip pirmosios sąlygos, būtinos... 83. 26.... 84. Kita laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtina sąlyga – teismo... 85. 27.... 86. Pagal CPK 145 straipsnio 2 dalį teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos... 87. 28.... 88. Pirmosios instancijos teismas ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos... 89. 29.... 90. Ieškovas, nesutikdamas su šia pirmosios instancijos teismo išvada,... 91. 30.... 92. Kaip teisingai skundžiamoje nutartyje nurodė pirmosios instancijos teismas,... 93. 31.... 94. Nagrinėjamos bylos atveju nustatyta, kad su konkursą laimėjusiu trečiuoju... 95. 32.... 96. Atskirojo skundo argumentas, kad su trečiuoju asmeniu D. S. sudarytos darbo... 97. 33.... 98. Ieškovas nesutikimą su skundžiama nutartimi, be kita ko, grindžia viešuoju... 99. 34.... 100. Iš ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo turinio ir... 101. 35.... 102. Ieškovas atskirajame skunde taip pat teigia, kad teismas, spręsdamas... 103. 36.... 104. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad viešasis interesas reikalauja... 105. 37.... 106. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos nutarties... 107. 38.... 108. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirajame skunde nurodytus... 109. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336... 110. atmesti atskirąjį skundą.... 111. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 1 d. nutartį palikti...