Byla 2A-771-340/2010

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos T. Žukauskienės, kolegijos teisėjų R. Gudžiūnienės, A. Maciejevskio, sekretoriaujant A. Navickui,

2dalyvaujant ieškovui (apeliantui) A. K. (A. K.),

3trečiajam asmeniui M. L.,

4atsakovams L. O., A. O., atsakovų atstovei advokatei G. Rokickienei,

5vertėjai O. Jakšto,

6teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo A. K. ir trečiojo asmens antstolės D. Š. apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. spalio 7 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo A. K. ieškinį atsakovams A. S., A. O., L. O., O. O. dėl iškeldinimo ir atsakovų O. O. ir L. O. priešieškinį dėl turto pardavimo be varžytynių ir turto pardavimo iš varžytynių aktų pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys antstolė D. Š., antstolis A. B., UAB „Vilniaus energija“, UAB „Adulta“, M. A., VSDFV Vilniaus skyrius, M. L., Vaikų teisių apsaugos tarnyba.

7Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

8ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas iškeldinti atsakovus iš jam nuosavybės teise priklausančio buto, esančio ( - ). Nurodė, jog ½ dalį buto su rūsiu, esančią ( - ), priklausiusią atsakovui O. O., jis įsigijo už 23 000 Lt 2003-11-04 turto pardavimo be varžytynių akto Nr. 0027/03/04085, patvirtinto 2003-11-14, pagrindu. Kitą ½ dalį šio buto, priklausiusią atsakovei L. O., ieškovas įsigijo už 31 100 Lt 2004-01-12 turto pardavimo iš varžytynių akto Nr. 42/03/1846, patvirtinto Vilniaus m. 1 apylinkės teismo, pagrindu. Kadangi atsakovai neišsikelia gera valia, jo, kaip savininko teisės yra pažeistos, nes jis negali savo nuožiūra naudotis jam priklausančiu butu, yra pažeidžiamos ne tik jo, kaip savininko, teisės, bet ir jo šeimos bei mažamečio vaiko interesai. Atsakovų priešieškinį prašė atmesti, nurodęs, kad antstoliai parduodami turtą nepadarė CPK pažeidimų, nedidelis nukrypimas nuo kainos negali būti pagrindu pripažinti turto pardavimo sandorius negaliojančiais, buto pardavimo metu skolininkas neginčijo, kad turtas parduotas už mažą kainą. Jeigu teismas naikintų turto pardavimo sandorius, teismas turėtų taikyti restituciją, kurios taikymo būdas turėtų būti adekvatus, t. y. ieškovas prašo butą palikti jam, o jis sutinka sumą, už kurią buvo parduotas butas, atiduoti atsakovams. Taip pat ieškovas prašė vertinti, kad jis yra sąžiningas turto įgijėjas, daiktinės teisės jo vardu įregistruotos, jis negali šiuo metu išlaikyti šio turto, nes atsakovai neleidžia šiuo butu naudotis. Prašė atmesti atsakovų argumentus, jog jis, kaip antstolis, negalėjo įsigyti parduodamo turto iš varžytynių. Nurodė, jog atsakovai yra praleidę senaties terminą skųsti antstolių veiksmus, prašė taikyti ieškinio senatį.

9Atsakovai atsiliepimu su ieškiniu nesutiko.

10Atsakovai O. O. ir L. O. pareiškė priešieškinį prašydami panaikinti 2003-11-04 antstolės D. Š. turto pardavimo be varžytynių aktą, patvirtintą Vilniaus m. 1 apylinkės teisme 2003-11-14, atstatant senaties terminą; panaikinti 2004-01-12 antstolio A. B. turto pardavimo iš varžytynių aktą, patvirtintą Vilniaus m. 1 apylinkės teisme 2004-02-11, atstatant senaties terminą. Nurodė, kad įsigydamas butą ieškovas žinojo, kad jame gyvena 5 asmenys; nesikreipė prašydamas atlaisvinti butą. Nurodė, kad ieškovas, įgydamas ginčo butą pažeidė CPK 709 str. Nurodė, kad antstolių veiksmai nebuvo apskųsti dėl O. O. sunkios sveikatos būklės., bei registruotos siuntos įteikimo psichinę negalią turinčiam sūnui A. O.. Pažymėjo, kad nustatant nerealias buto kainas, patyrė žalą, dėl ko nepajėgūs atsiskaityti su kreditoriais.

11Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento vaikų teisių apsaugos skyrius prašė šalių reikalavimus spręsti pagal byloje surinktą medžiagą.

12Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2009-10-07 sprendimu nutraukė civilinę bylą atsakovės M. I. atžvilgiu dėl jos mirties;

13ieškovo A. K. atsisakymą reikalavimo priteisti solidariai iš atsakovų A. S., A. O., L. O., O. O. nuo 2004-02-26 iki 2004-04-13 783,49 Lt jam padarytų nuostolių priėmė ir bylą šioje dalyje nutraukė;

14ieškovo ieškinį dėl atsakovų A. S., A. O., L. O., O. O. iškeldinimo iš buto ( - ) (dabartinis adresas ( - )), atmetė;

15priešieškinį patenkino;

16panaikino 2003 m. lapkričio 4 d. turto pardavimo be varžytynių aktą vykdomojoje byloje Nr. 0027/03/04085, kuriuo parduota ½ dalis buto su rūsiu, ( - ) (dabartinis adresas ( - )), priklausanti O. O. pagal 2000-03-21 Vilniaus m. 1 apylinkės teismo nutartį;

17taikė restituciją: ½ dalis buto, esančio ( - ) (dabartinis adresas ( - )), lieka O. O. nuosavybėje, ir priteisė iš skolininko O. O. 23 000 Lt pirkėjo A. K. naudai, panaikino A. K. daiktines teises į ½ dalį buto su rūsiu, esančią ( - ) (( - ));

18panaikino 2004 m. sausio 12 d. turto pardavimo iš varžytynių aktą vykdomojoje byloje Nr. 42/03/1846, kuriuo parduota ½ dalis buto su rūsiu, ( - ) (dabartinis adresas ( - )), priklausanti L. O. pagal 2000-03-21 Vilniaus m. 1 apylinkės teismo nutartį;

19taikė restituciją: ½ dalis buto ( - ) (dabartinis adresas ( - )) lieka L. O. nuosavybėje. Įpareigojo antstolį A. B. sugrąžinti 31 100 Lt pirkėjo A. K. naudai, panaikino A. K. daiktines teises į ½ dalį buto su rūsiu, ( - ) (dabartinis adresas ( - ));

20atsakovams nekilnojamas turtas, butas, esantis ( - ) (( - )), grąžinamas su iki varžytynių buvusiais apsunkinimais – areštu;

21grąžino ieškovui A. K. 2004-04-13 AB banko Hansabankas Vilniaus RS sumokėto 37,50 Lt žyminio mokesčio, nurodė dėl žyminio mokesčio grąžinimo kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją;

22priteisė iš ieškovo A. K. atsakovės L. O. naudai 20 Lt turėtų bylinėjimosi išlaidų.

23priteisė iš ieškovo A. K. 1603 Lt žyminio mokesčio Valstybės naudai.

24Dėl atsakovo O. O. turto pardavimo be varžytynių vykdomojoje byloje Nr. 0027/03/04085. Vadovaudamasis 2002-02-28 CK patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 10 str. 1 d., 4 d. teismas padarė išvadą, kad antstolė D. Š. vykdymo procese turėjo vadovautis galiojusio 1964 metų CPK normomis. Teismas nustatė, kad antstolė D. Š. vykdė vykdomąją bylą dėl 70 967,88 Lt skolos išieškojimo išieškotojo UAB „Adulta“ ir 2 505 Lt VSDFV Vilniaus skyriaus naudai iš skolininko O. O. firmos „Rinama“. Nustačiusi, kad skolininko O. O. sąskaitose lėšų nėra, antstolė pradėjo priverstinio vykdymo veiksmus ir areštavo skolininko turimą turtą – baldus, automobilį ir trijų kambarių butą ( - ), turto arešto akte nurodžiusi buto įkainavimo kainą 80 000 Lt, skolininkas supažindintas su turto arešto aktais. 2000-03-21 teismo nutartimi nustatyta, jog sutuoktiniams O. O. ir L. O. priklauso po ½ dalį kiekvienam areštuoto buto, lengvojo automobilio, sekcijos, televizoriaus. Skolininko ½ buto dalies pardavimas pirmosiose varžytynėse paskelbtas už pradinę 40 000 Lt kainą, apie paskelbtas varžytynes skolininkas informuotas, neatvykus nei vienam pirkėjui, varžytynės neįvyko. 2001-01-25 paskelbtos pakartotinės ½ buto varžytynės, kurios taip pat neįvyko, nes neatvyko nei vienas pirkėjas, antstolė išieškotojams pasiūlė paimti neparduotą turtą iš varžytynių už pradinę įkainojimo kainą. 2001-04-19 skolininko turtas parduodamas antrosiose varžytynėse už 30 000 Lt pradinę kainą, dėl tokio turto pardavimo kainos skolininkas O. O. sutiko, nors teismo posėdžio metu nurodė, jog tokį sutikimą davė stiprių vaistų poveikyje. Antrosios varžytynės neįvyko, nes neatvyko nei vienas pirkėjas, todėl antstolė dar kartą pasiūlė išieškotojams paimti skolininko turtą už įkainavimo antrosioms varžytynėms kainą, išieškotojas UAB „Adulta“ 2001-05-17 raštu sutiko perimti skolininko turtą už įkainavimo antrosiose varžytynėse kainą. Vykdomojoje byloje nėra duomenų, kodėl skolininko turtas nebuvo perduotas išieškotojui po antrųjų neįvykusių varžytynių. Esant išieškotojo sutikimui perimti turtą, antstolė negalėjo skelbti skolininko turto pardavimo be varžytynių CPK 436 str. tvarka. Teismas padarė išvadą, jog antstolė pažeidė CPK 434 str. 5 d. nuostatas. Antstolė, vykdydama priverstinį išieškojimą iš skolininko O. O. ½ buto, bei esant teismo nutarčiai dėl sutuoktinių O. O. ir L. O. buto padalinimo, turto vertintojui nurodė įkainoti ne skolininko O. O. turtą, o ½ L. O. buto dalį. 2003-08-25 antstolė skelbė O. O. priklausančio ½ dalies buto pardavimą be varžytynių už pradinę 22 000 Lt kainą, turto pardavimo be varžytynių aktu konstatuota, jog skolininko O. O. ½ buto parduota už 23 000 Lt pirkėjui A. K.. O. O. ½ dalies buto rinkos kaina pardavimo metu teismo eksperto nustatyta 43 000 Lt, todėl teismas padarė išvadą, jog antstolė butą realizavo už per mažą kainą, nes viena iš būtinųjų ir esminių daikto priverstinio pardavimo iš varžytynių ar be varžytynių sąlygų yra kaina.

25Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu. Teismas nustatė, jog antstolė, vykdydama priverstinį išieškojimą iš skolininko O. O. turto, padarė visą eilę CPK pažeidimų, kurie yra pagrindas naikinti pirkimo-pardavimo be varžytynių aktą. Teismo ekspertui nustačius, kad pardavimo metu parduodamo turto vidutinė rinkos kaina buvo 43 000 Lt, kai parduota be varžytynių buvo už 23 000 Lt, aiškiai pažeidė skolininko interesus, nes turto pardavimo kaina tiesiogiai susijusi su įsiskolinimo dydžio padengimu. Antstolė neišaiškino skolininkui teisių, vykdydama priverstinį išieškojimą iš skolininko O. O. turto dalies, įkainavo L. O. turto dalį, todėl turto pardavimo be varžytynių aktas pripažintas negaliojančiu. Teismas padarė išvadą, jog antstolė, realizavusi O. O. ½ dalį buto, paskirstė gautas lėšas išieškotojams, todėl taikant restituciją nustatytina, jog ½ dalis buto, esančio ( - ), lieka O. O. nuosavybėje, o iš jo priteistina 23 000 Lt pirkėjo A. K. naudai, panaikintinos A. K. daiktinės teisės į ½ dalį buto su rūsiu, esančio ( - ).

26Dėl atskovės L. O. turto pardavimo iš varžytynių vykdomojoje byloje Nr. 13-1468-2002. Antstolis A. B. vykdė išieškojimą iš skolininkės L. O. dėl 3278,71 Lt išieškojimo išieškotojo SP AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (UAB „Vilniaus energija“) naudai. Vykdydamas išieškojimą, antstolis turto arešto aktu areštavo skolininkės turtą – butą, esantį ( - ). Skolininkė buvo informuota apie turto areštą; 2003-11-18 patvarkymu antstolis paskelbė apie skolininkės turto pardavimą iš pirmųjų varžytynių, nustatęs pradinę turto pardavimo kainą 29 600 Lt. 2003-12-24 turto pardavimo iš antrųjų varžytynių protokole nurodyta, jog skolininkės turtas – 1/2 trijų kambarių buto, esančio ( - ), parduotas už 31 100 Lt pirkėjui A. K., skolininkės turto pardavimas fiksuotas surašant turto pardavimo iš varžytynių aktą, kuris patvirtintas teismo. Vykdomojoje byloje nėra duomenų, kodėl neįvyko paskelbtos pirmosios turto pardavimo iš varžytynių. Jeigu antstolis padarė rašymo apsirikimą, surašydamas turto pardavimo iš varžytynių protokolą, jis turėjo įstatymų nustatyta tvarka šią klaidą ištaisyti, dabar gi, negalima įsitikinti, kelintos varžytynės vyko, ir ar jas paskelbiant ir vykdant nebuvo padaryti CPK pažeidimai. Teismas atkreipė dėmesį, kad antstolis, areštuodamas butą turto arešto akte nenurodė jo vertės, dėl ko nei skolininkė nei išieškotojas negalėjo pareikšti prieštaravimų dėl įkainojimo, turto vertei nustatyti nepaskyrė ekspertizės, tuo pažeisdamas CPK 681 str. nuostatas. Teismas padarė išvadą, jog antstolis pardavė turtą už kainą, mažesnę, negu ji turėjo būti nustatyta CPK 718 str. nustatyta tvarka, tuo pažeisdamas skolininko intersus, todėl pagal CPK 602 str. 6 p. nuostatas turto pardavimo iš varžytynių aktas pripažintinas negaliojančiu. Taip pat nustatyta, jog antstolis pažeidė CPK 634 str. 2d., nes nevykdė pareigos raštu skolininkei išaiškinti, jos teisę teikti prašymą taikyti apribojimą dėl išieškojimo iš paskutinio fizinio asmens būsto. Iš pateiktų įrodymų teismas padarė išvadą, jog nuo 2003-10-18 atsakovas A. O. buvo Vokietijos mieste Frankfurt, todėl sutiktina su atsakovų argumentais, kad jis negalėjo pasirašyti 2003-11-25 antstolio pranešimo apie paskelbtas turto pardavimo pirmąsias varžytynes, tačiau nėra įrodymų, jog antstolis klastojo atsakovo A. O. parašą; antstolis pranešimą skolininkei siuntė jos namų adresu paštu, todėl nėra pagrindo teigti, jog antstolis klastojo skolininkų šeimos narių parašus. Teismas konstatavo, jog antstolis A. B., parduodamas ½ dalį buto iš varžytynių už mažesnę kainą, pažeidė imperatyvias įstatymo normas ir neįvykdęs pareigos raštu skolininkei išaiškinti jos teisę teikti prašymą taikyti apribojimą dėl išieškojimo iš paskutinio asmens būsto, pažeidė CPK 634 str. 2 d., todėl turto pardavimo iš varžytynių aktas pripažintas negaliojančiu. Pripažinus turto pardavimo iš varžytynių aktą negaliojančiu, 1/2 buto, esančio ( - ), lieka atsakovės L. O. nuosavybėje.

27Dėl restitucijos taikymo. Butą dalimis po ½ dalį nupirko pirkėjas A. K., abiem atvejais – už per mažą kainą, ieškovas, dirbęs antstoliu, turėjo suprasti, kad daiktą perka už per mažą kainą, todėl teismas psrendė, kad jis negali būti laikomas sąžiningu pirkėju. Dėl šios priežasties, pripažinus turto pardavimo iš varžytynių aktą negaliojančiu, šalys gražinamos į pradinę padėtį, taikant restituciją natūra. Pripažinus negaliojančiu daiktinių teisių į nekilnojamą daiktą įregistravimo pagrindą, ieškovo A. K. daiktinės teisės į ginčo butą naikinamos. Įvertinus aplinkybę, kad vykdomojoje byloje nėra duomenų, jog antstolis paskirstė išieškotojams lėšas, ši aplinkybės šalių pripažinta teismo posėdyje, antstolis įpareigotas lėšas, gautas pardavus buto dalį iš varžytynių grąžinti pirkėjui A. K., atsakovei L. O. grąžinant natūra ½ dalį jai priklausiusio buto. Pripažinus atsakovų turto – buto, esančio ( - ), pardavimo iš varžytynių ir be varžytynių aktus negaliojančiais, atmestas ieškovo reikalavimas iškeldinti atsakovus iš šio buto.

28Atmesti atsakovų argumentai, kad ieškovas, kaip buvęs antstolis, neturėjo teisės dalyvauti įsigyjant turtą iš priverstinio išieškojimo, nes pagal CPK 429 str. (1964 m. CPK redakcija) ir galiojančio CPK 709 str., nuostatas, jis nėra priskirtas prie asmenų, neturinčių teisės dalyvauti varžytynėse. Taip pat teismas atmetė ieškovo ir trečiojo asmens V. L. argumentus, kad nepatenkinus ieškinio dėl atsakovų iškeldinimo, bus pažeisti jų nepilnamečių vaikų interesai, nes jų šeima neturi kur gyventi. Iš byloje esančio rašytinio įrodymo – teismo sprendimo, teismas nustatė, jog ieškovas, gindamas savo nuosavybės teises, teismo sprendimu iškeldino asmenis iš jam nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų, esančių ( - ).

29Dėl senaties taikymo. Priešieškiniu atsakovai prašė panaikinti turto pardavimo iš varžytynių ir turto pardavimo be varžytynių aktus pagal pirkimo-pardavimo sandorio pripažinimo negaliojančiu taisykles, o ne skundžiant antstolių veiksmus pagal CPK 510 str. nuostatas, todėl atmesti ieškovo argumentai, kurių pagrindu prašoma taikyti ieškinio senatį.

30A. K. atsisakius reikalavimo priteisti iš atsakovų nuostolių atlyginimą iš atsakovų, jo atsisakymas nuo reikalavimo priimtas, byla šioje dalyje nutraukta, ieškovui grąžintas 37,50 Lt žyminio mokesčio.

31Vadovaujantis CPK 293 str.7 d., byla atsakovės M. I. atžvilgiu dėl jos mirties nutraukta.

32Apeliaciniu skundu ieškovas prašo Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2009-10-07 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti ir priešieškinį atmesti. Apelianto nuomone, sprendimas neteisėtas dėl materialinių ir procesinių normų neteisingi aiškinimo ir taikymo.

33Dėl sprendimo dalies, kuria panaikintas 2003-11-04 turto pardavimo be varžytynių aktas, kuriuo parduota ½ dalis buto su rūsiu, priklausanti O. O.. Nurodo, jog Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2009-04-23 nutartyje, civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009 konstatavo, kad turto pardavimo iš varžytynių aktas teismo sprendimu gali būti pripažintas negaliojančiu tik CPK 602 str. įtvirtintais pagrindais, todėl pirmosios instancijos teismo CK 1.80 str. 1 d. taikymas prieštarauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotai praktikai bylose, kuriose sprendžiamas turto pardavimo iš arba be varžytynių akto galiojimo klausimas; todėl nustatyti antstolės pažeidimai išskyrus CPK 602 str. nurodytus pagrindu, yra teisiškai nereikšmingi ir teismas jais negalėjo vadovautis. Be to antstolės veiksmai teismo posėdžiuose nebuvo ištirti, dėl jų nebuvo išklausyta antstolė. Pažymi, kad turto kaina nei teisėjams, nei antstoliui, nei turto vertintojams nekėlė abejonių, todėl teismo išvada dėl apelianto suvokimo, kad daiktą perka už per mažą kainą, todėl negali būti laikomas sąžiningu pirkėju, yra subjektyvi.

34Dėl sprendimo dalies, kuria panaikintas 2004-01-12 turto pardavimo iš varžytynių aktas, kuriuo parduota ½ dalis buto su rūsiu, priklausanti L. O.. Nurodo, kad antstolio A. B. rašymo apsirikimas, nurodant varžytynių protokole, kad 2003-12-24 turtas buvo parduotas iš antrųjų varžytynių negali būti vertinama kaip esminis įstatymo pažeidimas. Rašytinių apsirikimų yra ir skundžiamame sprendime. Apelianto nuomone, faktą, kad turtas 2003-12-24 buvo parduotas iš pirmųjų varžytynių, teismas galėjo nustatyti iš kitų byloje esančių įrodymų. Nesutinka su teismo išvada dėl pradinės turto pardavimo iš varžytynių kainos, laiko, kad kaina atitinka CPK 718 str. kriterijus ir nuo teismo eksperto nustatytos sumos skirdamasi tik vos 10 procentų atitinka sąžiningą kainą. Laiko, kad antstolis nepažeidė CPK 634 str. 2 d. Pažymi, kad teismas bylos nagrinėjimo metu netyrė klausimo ir ignoravo apelianto mažamečių vaikų teises.

35Remdamasis minėta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-04-23 nutartimi teigia, kad apeliacinis teismas sprendžiant dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo turėtų atsižvelgti į CK 6.145 str. 2 d. nurodo, kad akivaizdu, jog taikant restituciją pagal ginčijamą teismo sprendimą apelianto šeimos, nepilnamečių vaikų padėtis žymiai pablogėtų, tuo tarpu kitos šalies žymiai pagarėtų, todėl negalima teigti, kad teismas įvykdytų teisingumą. Apelianto teigimu, nagrinėjamoje byloje pritaikytinas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimas civilinėje byloje Nr. 3K-3-218/2009, dėl būtinumo siekti užtikrinti konkuruojančių interesų pusiausvyrą; kadangi atsakovai O. savo priešieškinyje rėmėsi antstolių neteisėtais veiksmais įskaitant parduoto turto kainą, dėl ko teismas gali pakeisti atsakovų gynimosi būdą išieškant jiems padarytą žalą iš kaltų, kurių kaltė preziumuojama esant neteisėtiems veiksmams, asmenų; taip pat teismas turėtų atsižvelgti į pačių atsakovų nesąžiningą elgesį.

36Apeliaciniu skundu tretysis asmuo antstolė D. Š. prašo Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2009-10-07 sprendimą dalyje dėl turto pardavimo be varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu, panaikinti ir palikti galioti turto pardavimo be varžytynių aktą vykdomojoje byloje Nr. 0027/03/04085 arba Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2009-10-07 sprendimą dalyje dėl turto pardavimo be varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu, panaikinti ir civilinę bylą grąžinti nagrinėti iš naujo Vilniaus m. 1 apylinkės teismui. Nurodo, jog teismas neatsižvelgė į vykdomojoje byloje esančius rašytinius įrodymus bei formaliai konstatavo 1964 m. CPK 409, 424 str. pažeidimus. Atsižvelgiant į tai, kad kito turto ir pajamų skolininkas neturėjo, išieškojimas buvo nukreiptas į jam priklausančią nekilnojamojo turto ½ dalį. Pažymi, kad neįvykus antrosioms varžytynėms, išieškotojams buvo pasiūlyta perimti neparduotą skolininko turtą, savo sutikimą dėl turto perėmimo pateikė tik trečios eilės išieškotojas UAB „Adulta“, tačiau praleidęs nustatytą terminą; teismas netyrė ir nesiaiškino aplinkybių, dėl kurių turtas nebuvo perduotas trečios eilės išieškotojui. Atkreipė dėmesį, kad toliau jos žinioje šios vykdomosios bylos nebuvo, kadangi dirbo kitoje antstolių kontoroje. Tolesniam vykdymui bylą gavo iš Teisingumo ministerijos – likvidavus teismo antstolių kontoras. Kadangi išieškotojai per teismo antstolio nustatytą terminą pareiškimų dėl turto pasiėmimo nepateikė, nebuvo kliūčių skelbti skolininko turto pardavimą be varžytynių. Nesutinka su teismo teigimu, kad įkainavo ne skolininko bet jo sutuoktinės turto dalį. Padalinus turtą sutuoktiniai neįregistravo savo vardu dalinės nuosavybės, nebuvo nusistatę naudojimosi butu tvarkos; esant tokiai situacijai turto vertintojai nurodė turto savininką pagal Registrų centro duomenis. Atkreipia dėmesį, kad prašyme teismui, prašoma įvertinti ½ dalį buto, esančio ( - ). Pažymi, kad vykdomojoje byloje varžytynės pradėtos nuo teismo antstolio nustatytos nekilnojamojo turto vertės; su tokiu įkainojimu sutiko tiek išieškotojai, tiek skolininkas. Taip pat skolininkas neprieštaravo ir turto vertei nustatytai antrosioms varžytynėms bei pardavimui be varžytynių. Turto pardavimo be varžytynių kaina buvo nustatyta pagal teismo sudarytos turto vertintojų komisijos įvertinimą.

37Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas O. O. prašo skundą atmesti, o teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, jog ginčo atveju teismas ir nustatė, kad buvo pažeistos imperatyvios įstatymo nuostatos, numatytos CPK 602 str. 1 d. 6 p., atitinkančios galiojusio 1964 m. CPK 434 str. normas. Teismas įvykdė pareigą nustatyti tikslią turto rinkos vertę, įvertino visus pateiktus įrodymus. Pažymi, kad antstolė turėjo būti suinteresuota, kad daiktas, iš kurio išieškoma, būtų parduotas už kuo didesnę kainą, kad būtų geriau užtikrinti išieškotojų interesai, todėl antstolė pažeidė ne tik atsakovo ir jo šeimos, bet ir išieškotojų teises bei interesus. Teismas priėjo teisingos išvados, kad pirkėjas negali būti pripažintas sąžiningu turto įgijėju. Taip pat teismas priėjo teisingos išvados, kad antstolis A. B. pažeidė imperatyvias normas, dėl ko turto pardavimo iš varžytynių aktas ir buvo pripažintas negaliojančiu pagal CK 1.5 str. 4 d. ir 1.80 str. 1 d.; dėl šios priežasties kiti įrodymai apie kainos nustatymą nebeturi įrodomosios vertės ginčo klausimu.

38Atsiliepimu į trečiojo asmens antstolės D. Š. apeliacinį skundą atsakovas O. O. prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad apeliantė neteisi teigdama, kad buvo nustatyta jo dalis bendrojoje nuosavybėje. Apeliantė pažeidė CPK 406 str. reikalavimus, nes neatliko pareigos prašyti teismą nustatyti realią turto dalį bendrojoje nuosavybėje, kad galėtų iš jos išieškoti. Taip pat pažeidė CPK 436 str. reikalavimą nesiaiškindama, atsisako ar ne išieškotojai pasiimti neparduotą turtą. Pažymi, kad parduodamo turto kaina yra esminė sąlyga.

39Apeliaciniai skundai atmetami.

40Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino faktines bylos aplinkybes, tinkamai išaiškino ir pritaikė šį klausimą reglamentuojančias civilinio proceso normas bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos praktikos tokios kategorijos bylose nuostatas; absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė; teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 185, 263 str.).

41Apelianto A. K. skundo argumentas, kad pirmosios instancijos teismas netinkami aiškino ir taikė materialinės teisės normas, pažeidė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 23 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2010 išaiškinimus, kad turto pardavimo iš varžytynių aktas gali būti pripažintas negaliojančiu tik specialiojoje teisės normoje – CPK 602 str. įtvirtintais pagrindais, atmetamas. Teisėjų kolegija sutinka, kad dalis pirmosios instancijos teismo išvardintų antstolės vykdymo proceso metu padarytų pažeidimų yra teisiškai nereikšminga, išskyrus CPK 602 str. nurodytus pagrindus, tačiau konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė CPK 602 str. 6 p. taikymo sąlygas.

42Pagrindas pripažinti turto pardavimo iš varžytynių aktą negaliojančiu civilinio proceso teisėje yra tik imperatyviųjų teisės normų esminiai pažeidimai, varžantys asmenų teises bei teisėtus interesus. Pagal CPK 602 str. 6 p. teismo patvirtintas turto pardavimo iš varžytynių aktas gali būti pripažintas negaliojančiu, jeigu turtas parduotas už kainą, mažesnę, negu ji turėjo būti nustatyta CPK 713 str. 4 d., 718 str. ir 722 str. 1 d. nustatyta tvarka.

43Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad kiekvienu konkrečiu atveju teismas, vertindamas, ar yra pagrindas pripažinti turto pardavimo iš varžytynių aktą negaliojančiu, CPK 602 str. nustatytus akto pripažinimo negaliojančiu pagrindus turi aiškinti ir taikyti kartu su kitomis CPK nuostatomis. CPK 602 str. 6 p. dėl turto pardavimo kainos taikytinas ne tik su CPK 713 str. 4 d., 718 str. ir 722 str. 1 d., bet ir su 681 str. nustatyta areštuojamo turto įkainojimo procedūra (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009; 2009 m. gegužės 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-218/2009, 2010 m. liepos 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2010, ir kt.).

44Apeliantas taip pat neįvertina, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija, o teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – antstolio pareiga, nuo kurios tinkamo vykdymo priklauso išieškotojo reikalavimų patenkinimas kuo didesne apimtimi per kuo trumpesnį laiką, sukeliant kiek galima mažesnių neigiamų padarinių skolininkui; CPK 634 str. 2 d., įtvirtinanti antstolio pareigą savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus, yra imperatyvi. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje teismų praktikoje įtvirtinta nuostata, jog antstolio pareiga imtis priemonių iš varžytynių parduodamo turto vertei nustatyti nepriklauso nuo to, ar skolininkas ir išieškotojas reiškia prieštaravimus dėl nustatytos turto kainos.

45Dėl sprendimo dalies, kuria panaikintas 2003-11-04 turto pardavimo be varžytynių aktas, kuriuo parduota ½ dalis buto su rūsiu, priklausanti O. O..

46Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad vykdant išieškojimą iš atsakovo O. O. firmos vykdomojoje byloje Nr. 0027/03/04085 išieškotojų UAB „Adulta“ ir VSDFV Vilniaus skyriaus naudai, antstolė privalėjo vadovautis 1964 m. CPK normomis. Tarp kito skolininko turto buvo areštuotas ir jam kartu su sutuoktine L. O. priklausantis turtas – trijų kambarių butas ( - ); butas buvo įkainotas 80 000 Lt. 2000-03-21 teismo nutartimi buvo nustatyta, kad skolininkui O. O. ir jo sutuoktinei L. O. priklauso po ½ dalį. Skolininkui O. O. priklausanti buto dalis pirmosiose varžytynėse buvo parduodama už 40 000 Lt, antros varžytynės neįvyko. Išieškotojui atsisakius paimti parduodamą turtą, skolininko turtas buvo parduodamas varžytynėse už 30 000 Lt kainą. Pakartotinai neįvykus varžytynėms, pagrindinis kreditorius UAB „Adulta“ sutiko perimti skolininko turtą už įkainavimo antrosioms varžytynėms kainą, tačiau turtas kreditoriui perduotas nebuvo. Tokiu būdu pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad esant tokiam išieškotojo pareiškimui antstolė be pagrindo paskelbė skolininko turto pardavimą be varžytynių 1964 m. CPK 436 str. numatyta tvarka. Varžytynių vedimo tvarka, numatyta tuo metu galiojusio 1964 m. CPK normomis buvo iš esmės pažeista, ko pasekoje skolininko turtas buvo parduotas ieškovui A. K. be varžytynių už 23 000 Lt, tuo tarpu kai ½ dalies buto rinkos kaina pardavimo momentu teismo eksperto buvo nustatyta 43 000 Lt ir išieškotojas buvo sutikęs perimti turtą už 30 000 Lt. Tokiu būdu pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas ginčą dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu, pagrįstai nustatė CPK 602 str. 6 p. taikymo sąlygas ir ginčijamą turto pardavimo be varžytynių aktą pripažino negaliojančiu; tai, kad teismas sprendimo motyvuojamoje dalyje nurodė CK 1.80 str. 1 d. kaip sandorio pripažinimo negaliojančiu įstatyminį pagrindą, neturi reikšmės; pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvai patikslinami, nurodant, kad pardavimo be varžytynių aktas Nr. 0027/03/04085 teismo sprendimu pripažįstamas negaliojančiu CPK 602 str. 6 p. pagrindu. Apeliacinio skundo argumentai, kad turto (1/2 buto dalies) pardavimo be varžytynių kaina nustatyta tinkamai, be to, atitiktų ir 2003 metais įsigaliojusio CPK reikalavimus, atmetamas. Galiojančio Civilinio proceso kodekso normos vykdymo veiksmams, atliktiems iki jo įsigaliojimo, netaikytinos. Atsižvelgiant į tai, kad antstolio vaidmuo vykdymo procese yra specifinis, kad jis privalo atsižvelgti tiek į išieškotojo, tiek į skolininko interesus, o šių interesų pusiausvyros išlaikymas įpareigoja antstolį elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai. Apeliacinio skundo argumentas, kad išieškotojas pateikė sutikimą perimti turtą pavėluotai, nepaneigė pirmosios instancijos teismo išvados, kad esant tokiam sutikimui, pagrindo skelbti turto pardavimo be varžytynių 1964 m. CPK 436 str. numatyta tvarka nebuvo. Trečiasis asmuo antstolė D. Š. apeliaciniame skunde taip nurodė, kad išieškotojo UAB „Adulta“ sutikimas perimti skolininko turtą buvo pavėluotas, pateiktas 2001-05-23, po pačios antstolės nustatyto termino (b.l. 257, t. 3), tačiau 1964 m. CPK 434 str. 5 d. nurodo, kad turtas realizuojamas CPK 436 str. numatyta tvarka išieškotojui atsisakius jį paimti. Atsižvelgiant į tai, kad vykdymo proceso tikslas – išieškotojo reikalavimų patenkinimas kuo didesne apimtimi, o 1964 m. CPK 434 str. 5 d. norma termino sutikimui perimti turtą nenumatė, tokie apeliacinių skundų argumentai pripažįstami nepagrįstais ir atmetami.

47Dėl analogiškų motyvų atmetami ir apelianto samprotavimai apie tai, kad turto pardavimo be varžytynių kaina – 22 000 Lt buvo nustatyta 3 vertintojų komisijos, sudarytos Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjo nutartimi; turto pardavimas be varžytynių buvo paskelbtas, turto pardavimo be varžytynių aktas buvo patvirtintas kitų šio teismo teisėjų; nei turto vertintojams, nei teisėjams be varžytynių parduodamo turto kaina nekėlė abejonių. Nustačius, kad antstolė paskelbė skolininko O. O. turto pardavimą be varžytynių be pagrindo, šių nepagrįstų veiksmų pasekmių (turto pardavimo be varžytynių akto) patvirtinimas teisėjo rezoliucija jų neįteisina.

48Dėl analogiškų motyvų atmetami trečiojo asmens antstolės D. Š. skundo argumentai dėl išieškotojo sutikimo perimti neparduotą iš varžytynių turtą ir 1964 m. CPK 436 str. numatytų pagrindų skelbti skolininko turto pardavimo iš varžytynių buvimo bei tinkamo turto įkainavimo pardavimui be varžytynių bei turto vertės nustatymo; kiti antstolės skundo argumentai yra teisiškai nereikšmingi nagrinėjamoje byloje.

49Dėl sprendimo dalies, kuria panaikintas 2004-01-12 turto pardavimo iš varžytynių aktas, kuriuo parduota ½ dalis buto su rūsiu, priklausanti L. O..

50Atmetami apelianto A. K. argumentai dėl 2004 m. sausio 12 d. turto pardavimo iš varžytynių akto, kuriuo parduota ½ dalis buto su rūsiu, priklausanti atsakovei L. O.. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto vertinimu, kad įrašas varžytynių protokole, jog 2003-12-24 turtas buvo parduotas iš „antrųjų“ varžytynių, tuo tarpu, kad kai jis buvo parduotas iš pirmųjų varžytynių, yra neesminis rašymo apsirikimas. Apelianto teiginys, kad 2003-12-24 įvyko turto pirmosios varžytynės paneigtas bylos duomenimis. 2003-11-18 buvo paskelbtos pirmosios šio turto varžytynės, duomenų apie tai, kodėl neįvyko paskelbtos pirmosios varžytynės, byloje nėra. Parduodamo turto vertės nustatymas tiesiogiai priklauso nuo varžytynių eiliškumo (CPK 718, 722 str. 1 d.), taigi įrašas varžytynių protokole apie varžytynių eiliškumą negali būti vertinamas kaip neesminis rašymo apsirikimas. Teismas pagrįstai nurodė kaip esminį CPK 681 str. nuostatų pažeidimą faktą, kad antstolis, areštuodamas butą turto arešto akte nenurodė jo vertės. Apelianto samprotavimai, kad antstolis, paskelbdamas varžytynėse pradinę 29 600 Lt turto pardavimo iš varžytynių kainą, turtą būtų įvertinęs 37 000 Lt pagal CPK 718 str. nuostatas, pagrįsti prielaidomis ir nepaneigia byloje nustatyto fakto, kad arešto akte L. O. priklausanti buto su rūsiu ½ dalis nebuvo įkainota CPK 681 str. nustatyta tvarka.

51Teisėjų kolegija atmeta apelianto argumentą, jog teismas be pagrindo nustatė, kad antstolis, parduodamas turtą, kurio rinkos vertė varžytynių dienai buvo 41 000 Lt už 31 100 Lt, pardavė turtą už kainą mažesnę, nei turėjo būti nustatyta CPK 718 str. nustatyta tvarka. Ekspertams nustačius, kad parduodamo iš varžytynių turto kaina varžytynių dienai buvo 41 000 Lt, pardavimo iš pirmųjų varžytynių pradinė kaina, nustatyta CPK 718 str. tvarka būtų 32 800 Lt; turtas buvo parduotas už 31 100 Lt jau įvykus varžytynėms. Turtas įvykus varžytynėms buvo parduotas už mažesnę kainą, nei turto pradinė kaina, kurį turėjo būti nustatyta CPK 681,718 str. numatyta tvarka; taigi pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo CPK 602 str. 6 p. taikymo sąlygas.

52Apelianto skundo argumentas, kad pirmosios instancijos teismo išvada dėl L. O. teisių pažeidimo nepagrįsta, nes išieškojimas iš jos buvo vykdomas ne tik išieškotojo SP AB „Vilniaus šilumos tinklai“ naudai, bet solidariai pagal O. O. individualios įmonės skolas, atmetamas. Vykdomosios bylos Nr. 13-1468-2002 duomenimis, išieškojimas buvo vykdomas tik vieno išieškotojo, SP AB „Vilniaus šilumos tinklai“ naudai; byloje yra 2004-05-17 antstolio A. B. patvarkymas Nr.42/03/1846, kuriuo visos lėšos, likusios išmokėjus išieškotojui 3328,71 Lt skolą, bei vykdymo išlaidos – 23504,57 Lt buvo grąžintos skolininkei, t. y. vykdomosios bylos medžiaga paneigia apelianto prielaidas.

53Apeliantas teigia, kad restitucija nagrinėjamoje byloje negalima, kadangi pažeidžia apelianto šeimos, jo nepilnamečių vaikų interesus; apeliantas teigia, kad kitos patalpos nuosavybės teise jis neturi, įsigytas iš varžytynių butas yra vienintelis jo šeimos būstas; restitucijos atveju apeliantui būtų grąžinta 54 100 Lt, už kuriuos šiuo metu ir bendrabučio neįmanoma nusipirkti. Šie apelianto argumentai paneigiami bylos medžiaga. Byloje yra 2004-02-09 d. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo sprendimo nuorašas civilinėje byloje Nr. 2-380-02/2004; teismo sprendimu A. K. ieškinys buvo patenkintas, atsakovai D. Š., J. Š. ir nepilnametis P. Š. buvo iškeldinti iš ieškovui priklausančio buto (b.l. 33, t.1), t. y. atsakovų O. buto įsigijimo iš varžytynių metu ieškovas turėjo nuosavybės teise dar vieną laisvą butą. LITEKO sistemos duomenimis, 2006-2009 m. apeliacine tvarka buvo išnagrinėtos 20 civilinių bylų, kurių dalyviu buvo apeliantas A. K.; civilinių bylų analizė parodo, kad apeliantas pirko nekilnojamąjį turtą iš varžytynių daugiau nei vieną kartą. Apeliantas dirbęs teismo antstoliu, įstatymo keliami reikalavimai turto pardavimo iš varžytynių sandoriams jam žinomi. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad apeliantas turėjo realią galimybę įvertinti 2003-11-04 turto pardavimo be varžytynių bei 2004-01-12 turto pardavimo iš varžytynių aktų ydingumą, todėl sąmoningai prisiėmė riziką dėl šių aktų nuginčijimo teismine tvarka. Dėl išdėstyto teisėjų kolegija daro išvadą, kad apelianto argumentai nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvadų dėl restitucijos būtinumo.

54Atmetus apeliacinius skundus, iš apeliantų (ieškovo ir trečiojo asmens D. Š.) pritieisiamos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos bei dokumentų siuntimo išlaidos apeliacinės instancijos teisme lygiomis dalimis (36,60 Lt) (CPK 98 str. 3 d., 79, 88 str.).

55Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 – 330 str., teismas

Nutarė

56Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. spalio 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

57Priteisti iš A. K. (A. K.) ir D. Š. lygiomis dalimis 920 Lt (devynis šimtus dvidešimt litų) valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų, sumokamų į Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąjį sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 43 000, AB „Swedbank“, įmokos kodas 5630) bei 36,60 Lt (trisdešimt šešis litus, šešiasdešimt centų) dokumentų siuntimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme, sumokamų banke į Surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. dalyvaujant ieškovui (apeliantui) A. K. (A. K.),... 3. trečiajam asmeniui M. L.,... 4. atsakovams L. O., A. O., atsakovų atstovei advokatei G. Rokickienei,... 5. vertėjai O. Jakšto,... 6. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo A. K. ir trečiojo... 7. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 8. ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas iškeldinti atsakovus iš jam... 9. Atsakovai atsiliepimu su ieškiniu nesutiko.... 10. Atsakovai O. O. ir L. O. pareiškė priešieškinį prašydami panaikinti... 11. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento... 12. Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2009-10-07 sprendimu nutraukė civilinę bylą... 13. ieškovo A. K. atsisakymą reikalavimo priteisti solidariai iš atsakovų A.... 14. ieškovo ieškinį dėl atsakovų A. S., A. O., L. O., O. O. iškeldinimo iš... 15. priešieškinį patenkino;... 16. panaikino 2003 m. lapkričio 4 d. turto pardavimo be varžytynių aktą... 17. taikė restituciją: ½ dalis buto, esančio ( - ) (dabartinis adresas ( - )),... 18. panaikino 2004 m. sausio 12 d. turto pardavimo iš varžytynių aktą... 19. taikė restituciją: ½ dalis buto ( - ) (dabartinis adresas ( - )) lieka L. O.... 20. atsakovams nekilnojamas turtas, butas, esantis ( - ) (( - )), grąžinamas su... 21. grąžino ieškovui A. K. 2004-04-13 AB banko Hansabankas Vilniaus RS sumokėto... 22. priteisė iš ieškovo A. K. atsakovės L. O. naudai 20 Lt turėtų... 23. priteisė iš ieškovo A. K. 1603 Lt žyminio mokesčio Valstybės naudai.... 24. Dėl atsakovo O. O. turto pardavimo be varžytynių vykdomojoje byloje Nr.... 25. Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu. Teismas nustatė, jog antstolė,... 26. Dėl atskovės L. O. turto pardavimo iš varžytynių vykdomojoje byloje Nr.... 27. Dėl restitucijos taikymo. Butą dalimis po ½ dalį nupirko pirkėjas A. K.,... 28. Atmesti atsakovų argumentai, kad ieškovas, kaip buvęs antstolis, neturėjo... 29. Dėl senaties taikymo. Priešieškiniu atsakovai prašė panaikinti turto... 30. A. K. atsisakius reikalavimo priteisti iš atsakovų nuostolių atlyginimą iš... 31. Vadovaujantis CPK 293 str.7 d., byla atsakovės M. I. atžvilgiu dėl jos... 32. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2009-10-07... 33. Dėl sprendimo dalies, kuria panaikintas 2003-11-04 turto pardavimo be... 34. Dėl sprendimo dalies, kuria panaikintas 2004-01-12 turto pardavimo iš... 35. Remdamasis minėta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-04-23 nutartimi teigia,... 36. Apeliaciniu skundu tretysis asmuo antstolė D. Š. prašo Vilniaus m. 1... 37. Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas O. O. prašo skundą... 38. Atsiliepimu į trečiojo asmens antstolės D. Š. apeliacinį skundą atsakovas... 39. Apeliaciniai skundai atmetami.... 40. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 41. Apelianto A. K. skundo argumentas, kad pirmosios instancijos teismas netinkami... 42. Pagrindas pripažinti turto pardavimo iš varžytynių aktą negaliojančiu... 43. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje laikomasi... 44. Apeliantas taip pat neįvertina, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač... 45. Dėl sprendimo dalies, kuria panaikintas 2003-11-04 turto pardavimo be... 46. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad... 47. Dėl analogiškų motyvų atmetami ir apelianto samprotavimai apie tai, kad... 48. Dėl analogiškų motyvų atmetami trečiojo asmens antstolės D. Š. skundo... 49. Dėl sprendimo dalies, kuria panaikintas 2004-01-12 turto pardavimo iš... 50. Atmetami apelianto A. K. argumentai dėl 2004 m. sausio 12 d. turto pardavimo... 51. Teisėjų kolegija atmeta apelianto argumentą, jog teismas be pagrindo... 52. Apelianto skundo argumentas, kad pirmosios instancijos teismo išvada dėl L.... 53. Apeliantas teigia, kad restitucija nagrinėjamoje byloje negalima, kadangi... 54. Atmetus apeliacinius skundus, iš apeliantų (ieškovo ir trečiojo asmens D.... 55. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 – 330 str.,... 56. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. spalio 7 d. sprendimą palikti... 57. Priteisti iš A. K. (A. K.) ir D. Š. lygiomis dalimis 920 Lt (devynis šimtus...