Byla 2-1030-429/2014
Dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės, santuokoje įgyto turto padalijimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo nepilnamečiui vaikui priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Jegorovienė, sekretoriaujant Kristinai Matkevičienei , dalyvaujant ieškovei R. B., jos atstovei adv. Giedrei Martinėnaitei, atsakovui L. B. nedalyvaujant, dalyvaujant institucijos teikiančios išvadą byloje Kauno raj. savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus įgaliotai atstovei Vaivai Žagarienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės R. B. ieškinį, pareikštą atsakovui L. B., išvadą teikianti institucija Kauno raj. savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės, santuokoje įgyto turto padalijimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo nepilnamečiui vaikui priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė R. B. ieškiniu ir ieškinio reikalavimų padidinimu prašo : 1.Santuoką, sudarytą ( - ) Kaišiadorių raj. CMS, akto įrašo Nr. ( - ) tarp jos ieškovės R. B. ir atsakovo L. B. nutraukti dėl atsakovo kaltės. 2. Po santuokos nutraukimo palikti jai santuokinę pavardę – B.. 3. Nustatyti nepilnamečio sūnaus D. B. , gim. ( - ) gyvenamąją vietą su mama R. B. a.k. ( - ) 4. Priteisti iš atsakovo L. B. nepilnamečio sūnaus D. B. a.k. ( - ) gimusio ( - ) išlaikymui po 300Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki jo pilnametystės, išlaikymą indeksuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją ( LR CK 3.192 str. 3.208 str.). Šių lėšų tvarkytoja uzufrukto teisėmis skirti motiną R. B.. 5. Priteisti iš atsakovo L. B. išlaikymo nepilnamečiui sūnui D. B. įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2013-08 14 iki 2014-10-10 skaičiuojant po 300Lt , viso 600Lt. 6. Pripažinti L. B. asmeninėmis prievolėmis 753,95Lt skolą TELE 2 ir 285Lt skolą UAB „Julianus Inkaso“. 7. Priteisti iš atsakovo visas turėtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė savo ieškinio reikalavimus prašo tenkinti pilnai. Paaiškino, kad su atsakovu susituokė ( - ) Kaišiadorių raj. civilinės metrikacijos biure, akto įrašo Nr. ( - ), jam atliekant bausmę. Santuokoje gimė sūnus D. B. -( - ).

3Šiuo metu santuoka faktiškai iširusi. Daugiau kaip metus laiko jokių santuokinių ryšių sutuoktiniai nepalaiko ir bendro ūkio neveda ir niekada nevedė. Šeima iširo dėl atsakovo kaltės, nes jis šiuo metu išvykęs į užsienį - Daniją, kur susilaukė su kita moterimi dukrą. Atsakovas turi ir kitą vaiką – dukrą V., kuriai yra priteistas išlaikymas. Ji pati dirbanti „Delano“ restorane, jos gaunamas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis - 800Lt . Sūnų išlaikant pati, jai padeda motina, todėl sūnaus D. išlaikymui jo poreikiams patenkinti vienam mėnesiui tenka apie 500-600Lt suma. Jokio turto santuokoje neįgijo. Ji pati jokių paskolų neturinti. Atsakovas L. B. turėjo dukterį V., gimusią ( - ). Apie trečią vaiką, kurio tėvas yra atsakovas, ji sužinojusi iš vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotojos. Jokio nekilnojamojo ir registruotino kilnojamojo turto šalys santuokoje neįgijo.

4Atsakovas susikrovė daiktus, nieko nesakęs paliko šeimą, ja visai nesirūpina , išėjo iš namų, palikdamas ją ir mažametį sūnų vienus. Atsakovas pažeidė savo kaip sutuoktinio pareigas ir šeima iširo dėl jo netinkamo elgesio.

5Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta LR CPK 123str.1d. tvarka. Atsakovas nėra pateikęs atsiliepimo į ieškovės ieškinį, vadovaujantis CPK 142str. nuostatomis, tačiau pateikęs rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad su pateiktu ieškovės L. B. ieškiniu dėl vaiko išlaikymo sutinka, į teismo posėdį atvykti negali, nes yra užsienyje ir susiklosčius tam tikrom aplinkybėms į Lietuvą grįžti negalintis, sutinka, kad teismo posėdis vyktų jam nedalyvaujant. Atsakovas, susisiekus su juo telefonu, teismą informavo, kad sutinka mokėti sūnaus Dovydo išlaikymui iki sūnaus pilnametystės po 300Lt kiekvieną mėnesį bei sutinka mokėti įsiskolinimą. Nurodė, kad dar turi du vaikus, dukrą V. B., gimusią ( - ), kuriai pagal Radviliškio raj. apylinkės teismo sprendimą yra priteistas išlaikymas po 300Lt periodinėmis išmokomis kiekvieną mėnesį. Kita Duktė K. B. gimė ( - ), todėl jis šiuo metu esantis Danijoje ir jis ją auginantis.

6Išvadą teikiančios institucijos Kauno raj. savivaldybės administracijos atstovė Rasa Žagarienė nurodė, kad R. B. kartu su nepilnamečiu sūnumi D. B., gimusiu ( - ) , gyvena ( - ) jos motinai N. P. nuosavybės teise priklausančiam dviejų kambarių bute. R. B. naudojasi vienu kambariu. Vaikui yra sudarytos tinkamos sąlygos miegui, poilsiui, ugdymui ir laisvalaikiui. R. B. dirba UAB „Delano“ salės darbuotoja., jos vidutinis darbo užmokestis -850Lt. L. B. turi dar du nepilnamečius vaikus: dukrą V. B., gimusią ( - ) ir K. B., gimusią ( - ). D. B. gyvenamosios vietos nustatymas su motina R. B. neprieštarautų vaiko interesams. Ieškovės prašomas priteisti išlaikymas vaikui mokant po 200Lt kas mėnesį yra per mažas ir negali užtikrinti minimalių vaiko poreikių patenkinimo, o turi būti proporcingas jo poreikiams ir jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaiko vystymosi sąlygas.

7Ieškinys tenkintinas, nes pagrįstas ir įrodytas.

8Nustatyta, kad šalys susituokė ( - ) Kaišiadorių raj. sav. administracijos CMS ( akto įrašo Nr. ( - )) (b.l.6). Ši santuoka ieškovei antroji.

9Santuokoje gimė sūnus D. B. -( - ) (b.l.7).

10Ieškovė R. B. dirba UAB „Delano“ , jos gaunamas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis – 1044,92Lt (b.l.10). Kauno apylinkės teismo 2013-11-28 nutartimi atsakovui L. B. buvo paskelbta paieška, o civilinė byla sustabdyta (b.l.34-35). 2014-04-12 Kauno apskrities VPK informavo, kad L. B. gyvena ( - ) telefono Nr. ( - ). Kauno apylinkės teismo 2014-02-24 civilinės bylos Nr. 2-1030-429/2014 nagrinėjimas atnaujintas. Radviliškio rajono apylinkės teismas 2011-10-19 sprendimu civ. byloje Nr. 2-2767-156/2011 priteisė iš L. B. išlaikymą dukrai V. B. a.k. ( - ) nuo 2010-09-01 iki 2011-09-01 po 300Lt per mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis ir nuo 2011-09-01 po 300Lt per mėnesį iki jos pilnametystės. Paskyrė motiną R. R. tvarkyti vaiko išlaikymui priteistas lėšas uzufrukto teise. Ieškinys tenkintinas, nes pagrįstas ir įrodytas. Ieškinys tenkintinas, nes pagrįstas ieškovės pateiktais rašytiniais įrodymais, įrodytas ieškovės ir jos atstovės advokatės duotais paaiškinimais (LR CPK 186str.,185str.).

11Santuokos tikslas – šeimos santykių, pagrįstų meile, pagarba, lojalumu, pasitikėjimu sukūrimas. CK 3.60 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sutuoktinio teisė reikalauti nutraukti santuoką, kai ji iširo dėl kito sutuoktinio kaltės. Tokį reikalavimą teismas gali patenkinti, kai nustato, kad sutuoktinis pažeidė santuoka prisiimtas pareigas taip, kad bendras sutuoktinių gyvenimas tapo nebeįmanomas. Taigi ištuoka galima, kai nustatyta, kad sutuoktinis iš esmės pažeidė santuokines pareigas, nustatytas CK 3.26-3.30, 3.35-3.36, 3.85, 3.92, 3.109 straipsniuose.

12Esminiu sutuoktinio pareigų pažeidimu pripažintinas sutuoktinio elgesys, kuris nepriimtinas teisės ir moralės požiūriu (CK 3.60 straipsnio 2 dalis). Įstatymo leidėjas CK 3.60 straipsnio 3 dalyje įtvirtino prezumpciją, kada santuoka yra laikoma iširusia dėl sutuoktinio kaltės, t. y. nustatė sutuoktinio elgesio atvejus, kurie turėtų nekelti abejonių dėl jo kaltės, nebent tokiu elgesiu kaltinamas sutuoktinis įrodytų, kad taip nesielgė. Tokie atvejai – tai sutuoktinio nuteisimas už tyčinį nusikaltimą, jo neištikimybė, žiaurus elgesys su kitu sutuoktiniu ar šeimos nariais, palikimas šeimos ir nesirūpinimas ja daugiau kaip vienerius metus. Teismų praktikoje kaip pagrindas nutraukti santuoką dėl sutuoktinio kaltės pripažįstamas ne tik CK 3.60 straipsnio 3 dalyje nurodytas sutuoktinio elgesys, bet ir kiti sutuoktinio veiksmai, tokie kaip nuolatinis jam tenkančių pareigų nevykdymas, nesirūpinimas šeimos nariais, jų žeminimas ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. sausio 25 d. nutartis Nr. 3K-3-2/2011, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 9 d. nutartis Nr. 3K-3-233/2011).

13Sutuoktinis, pareiškęs ieškinį dėl santuokos nutraukimo pagal CK 3.60 straipsnį (nagrinėjamu atveju tiek ieškovė, tiek ir atsakovas), privalo įrodyti, kad kitas sutuoktinis iš esmės pažeidžia savo kaip sutuoktinio pareigas. Siekiant proporcingai paskirstyti šalių įrodinėjimo pareigas, nurodyto straipsnio 3 dalyje nustatyta šios taisyklės išimtis, išvardijant atvejus, kai atsakovo sutuoktinio kaltė dėl santuokos iširimo preziumuojama. Tačiau ir šioje normoje nustatytais atvejais ieškovui tenka pareiga įrodyti faktą, su kuriuo siejama kitos šalies kaltės prezumpcija. Be to, ši prezumpcija yra nuginčijama, kitas sutuoktinis gali ją paneigti įrodęs, kad santuoka iširo dėl kitų priežasčių.

14Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009; 2010 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2010 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010; kt.). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2008; 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2010 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-500/2010; kt.). Ieškovė įrodė, kad šalių sudaryta santuoka iširusi, nes šalys nuo 2013m. metų pradžios bendro ūkio neveda, artimų santuokinių ryšių nepalaiko, gyvena skyriumi. Teismas daro išvadą, kad šeima iširo pagrinde dėl atsakovo kaltės, nes jis susirado kitą moterį, su kuria gyvena, augina dukterį, tai yra atsakovas pažeidė iš esmės savo kaip sutuoktinio pareigas ir dėl to bendras sutuoktinių gyvenimas tapo negalimas. Tapus negalimam sutuoktinių gyvenimui, šalys vienas nuo kito nutolo, gyveno skyriumi, atsakovas susilaukė ( - ) vaiko su kita moterimi – gimė duktė K. B. (LR CK 3.60str.2d.). Šias aplinkybes ir faktus pripažįsta ir pats atsakovas. Atsakovas buvo teistas, baustas administracine tvarka, jo netinkamas elgesys šeimoje, netoleravimas stipriųjų vertybių, nesirūpinimas materialine šeimos gerove, nesugebėjimas suprasti vienas kitą ir padėti vienas kitam, sąlygojo šeimos iširimą (LR CPK 185str.). Pati ieškovė, jau kartą buvo išsituokusi ( LITEKO programos duomenys). Ieškovė su atsakovu susituokė jam atliekant bausmę. Todėl sutuoktiniams nevedant bendro ūkio, nepalaikant artimų santuokinių santykių nuo 2013 m. sausio mėn., ieškovei neprašant priteisti iš atsakovo išlaikymą , atsakovui nereiškiant priešieškinio, šalims nesutinkant taikytis, negalima tikėtis, kad sutuoktiniai vėl pradės kartu gyventi, juolab , kad atsakovas šiuo metu yra palikęs šeimą ir išvykęs gyventi į užsienį su kita moterimi, su kuria augina dukrą K. B., gimusią ( - ). Todėl šalių santuoka, sudaryta ( - ) Kaišiadorių raj. CMS (akto įrašo Nr. ( - )) nutrauktina, pripažįstant atsakovo L. B. kaltę dėl šeimos iširimo (LR CK 3.60str.2d., LR CPK 177str.,185str.).

15CK 3.60 straipsnyje įtvirtintos prezumpcijos yra nuginčijamos – kitas sutuoktinis gali pateikti įrodymų ir nurodyti faktines aplinkybes, pagrindžiančias, kad santuoka realiai iširo ne dėl pirmojo sutuoktinio nurodytų priežasčių (su kuriomis įstatyme siejamos santuokos iširimo kaltės prezumpcijos), bet dėl kitų priežasčių. Atsakovas nepateikė įrodymų, paneigiančių CK 3.60 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą prezumpciją. Aplinkybės, kad atsakovas su kita moterimi , dar nenutraukus santuokos, susilaukė dukters, pagal CK 3.60 straipsnio 3 dalį yra pagrindas pripažinti atsakovą kaltu dėl šalių santuokos iširimo ir nutraukti santuoką dėl atsakovo kaltės. Įvertinus tiek ieškovės paaiškinimus, byloje esančius rašytinius įrodymus, pripažintina, kad santuoka iširo dėl atsakovo kaltės.

16Ieškovė prašo po santuokos nutraukimo palikti santuokinę pavardę – B., todėl šis reikalavimas tenkintinas ir po santuokos nutraukimo šalims paliktinos pavardės – B., B.. (LR CK 3.69str.1d.).

17Šalys bendrąja jungtine nuosavybės teise nekilnojamojo turto neįgijo .

18Ieškovė kreditorių neturi. Atsakovas turi kreditorius “Tele 2“ , kuriam skolingas 753,95Lt ir UAB „Julianus Incaso“ , kuriam skolingas -285Lt .

19Sutuoktinių civilinė atsakomybė pagal turtines prievoles reglamentuota specialiosiose CK trečiosios knygos trečiojo skirsnio VII skyriaus nuostatose. Remiantis jomis, sutuoktiniai atsako pagal skirtingų rūšių turtines prievoles, kurios gali būti asmeninės arba bendros, o bendros – dalinės arba solidariosios. Šios prievolių rūšys vertintos ir dėl jų pasisakyta kasacinio teismo praktikoje (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2010 m. gegužės 20 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-186/2010; 2013 m. birželio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-338/2013). Bendromis laikomos tokios sutuoktinių prievolės, kurias šie paprastai įgyja veikdami šeimos interesais, kurios yra susijusios su bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, kylančios iš vieno iš sutuoktinių vardu sudarytų sandorių, tačiau esant kito sutuoktinio sutikimui arba vėliau šio sutuoktinio patvirtintų, taip pat kitos šeimos interesais prisiimtos prievolės, bei solidariosios sutuoktinių prievolės (CK 3.109 straipsnio 1–3 dalys). Kasacinio teismo plenarinės sesijos išaiškinta, kad prievolės kvalifikavimas kaip bendros pagal CK 3.109 straipsnio 1 dalies 1–5 punktus savaime nereiškia, jog prievolė yra solidari, kol nėra nustatytas įstatymu ar sutartimi įtvirtintas pagrindas. Sprendžiant ar sutuoktinių prisiimta prievolė yra solidari, taikomos tiek bendrosios (CK 6.6 straipsnis), tiek specialiosios solidariąsias prievoles reglamentuojančios normos (CK 3.109 straipsnio 2 ir 3 dalys) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2010 m. gegužės 20 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-186/2010). Paskolos sutarties pagrindu kylanti prievolė galėtų būtų laikoma solidariąja, jeigu šalys taip susitartų (CK 6.6 straipsnis), arba nustačius, kad lėšos panaudotos šeimos interesais (CK 3.109 straipsnio 1 dalies 5 punktas) ar bendro turto tvarkymui (CK 3.109 straipsnio 1 dalies 2 punktas) bei konstatavus, jog konkrečiu atveju taikytinas lex specialis įtvirtintas solidariosios prievolės atsiradimo pagrindas (CK 3.109 straipsnio 2 dalis). Tokia kasacinio teismo plenarinės sesijos išaiškinimų pagrindu padaryta išvada reiškia, kad, sprendžiant dėl bendros sutuoktinių prievolės solidarumo, turi būti pateikti argumentai tiek dėl prievolės priskyrimo bendroms sutuoktinių prievolėms, tiek dėl jos kvalifikavimo solidariąja prievole. Svarbu pažymėti, kad sutuoktinių atsakomybės solidarumas gali būti dvejopo pobūdžio. Pirma, solidarioji sutuoktinių civilinė atsakomybė gali kilti iš solidariosios jų prievolės (CK 6.6 straipsnis), tokiais atvejais tiek pati prievolė nuo sukūrimo, tiek dėl jos nevykdymo ar netinkamo vykdymo kylanti sutuoktinių civilinė atsakomybė yra solidari. Antru atveju sutuoktinių solidarumas gali atsirasti tik jų civilinės atsakomybės už prievoles kontekste, kai sutuoktiniams kyla solidarioji pareiga atsakyti už bendromis pripažintų prievolių nevykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2010 m. gegužės 20 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-186/2010).

20Atsakovas pripažįsta, kad šios prievolės kreditoriams UAB „Tele2“ ir UAB“ Julianus Inkaso“ yra jo asmeninės, todėl šios skolos minėtiems kreditoriams pripažintinos asmeninėmis atsakovo skolomis. Ginčo dėl šalių sūnaus D. B., gimusio ( - ) gyvenamosios vietos nustatymo su mama R. B. nėra, todėl remiantis vaiko teisių apsaugos skyriaus išvada bei įgaliotos atstovės paaiškinimais, šalių sūnaus D. B. gyvenamoji vieta nustatytina su motina R. B. (LR CK 3.169str.1d.). Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pasisakęs, jog siekiant, kad suaugęs vaikas taptų visaverte asmenybe, išlaikymo dydis negali būti ribojamas vien minimalių poreikių tenkinimu, visais atvejais svarbu užtikrinti, kad vaikas turėtų materialines sąlygas fiziškai ir socialiai vystytis, ugdyti ir tobulinti įgimtus ir įgytus sugebėjimus. Tėvams esant objektyviai pajėgiems teikti išlaikymą, jį privalu teikti tokio dydžio, kad jis leistų užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas 2005 m. birželio 23 d. Lietuvos Aukščiausiojo teismo teisėjų senato nutarimu Nr.54 pasisakyta, kad išlaikymo suma turėtų atitikti minimalų socialiai priimtiną poreikių patenkinimo lygį, tai yra ne mažiau kaip 1 MMA, kurio dydis šiai dienai yra 1000 Lt. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovė gauna apie 1044,92Lt vidutinį mėnesinį darbo užmokestį, atsakovas nedirba, ir neskiria vaikui išlaikymo , bet jį sutina skirti po 300 Lt kiekvieną mėnesį išlaikymui bei sutinka sumokėti išlaikymo įsiskolinimą už 2 mėnesius -600Lt sumą. Ginčo tarp šalių nėra dėl išlaikymo dydžio ir išlaikymo įsiskolinimo dydžio už du mėnesius nepilnamečiui sūnui Dovydui priteisimo. Nors ieškovė nepateikė teismui įrodymų dėl sūnui D. B. , gimusiam ( - ) reikiamų prekių ir paslaugų per mėnesį teikimo ir jo išlaikymo, bet pareiškė nuomonę dėl jo išlaikymo dydžio reikalingumo ir gyvenamosios vietos nustatymo su ja – motina. (LR CPK 185str.,186str.) Įvertinant tai, kad ieškovės finansinė padėtis yra sudėtinga, ji neišsigali viena vaikų išlaikyti , nors gauna virš 1044,92Lt darbo užmokesčio į mėnesį (LR CPK 177str.,185str.), atsakovas augina dar du nepilnamečius vaikus, kurių vienai dukrai V. B., gimusiai ( - ) yra priteistas išlaikymas Radviliškio raj. apylinkės teismo sprendimu civ. byloje Nr. 2-2767-156/2011 po 300Lt kiekvieną mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, todėl remiantis teisingumo bei proporcingumo principu dėl išlaikymo dydžio nepilnamečiams vaikams, būtina priteisti išlaikymą nepilnamečiam sūnui D. B., gimusiam ( - ) iš atsakovo po 300Lt kiekvieną mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki sūnaus pilnametystės, pradedant skaičiuoti nuo 2013-10-14 iki sūnaus D. B. pilnametystės, paskiriant vaiko motiną R. B. tvarkyti vaiko išlaikymui priteistas lėšas uzufrukto teise (LR CK 3.192str,3.194str.,3.196str.1d.1p.).

21Ieškovė padidinusi ieškinio reikalavimus nurodė, kad atsakovas L. B. nuo 2013 09-14 iki 2013-10-14. neteikė materialinio išlaikymo savo nepilnamečiui sūnui Dovydui, todėl privalo sumokėti sūnaus D. B., gimusio ( - ), išlaikymo įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2013m. rugsėjo 14d. iki 2014m. spalio 14d. , tai yra iki ieškinio teismui padavimo dienos, skaičiuojant po 300Lt. kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, kas sudaro 600 Lt. išlaikymo įsiskolinimą (LR CK 3.200str.) Įvertinant ieškovės, jos atstovės advokatės duotus paaiškinimus, darytina išvada, kad ieškovės ieškinio reikalavimai teisėti, įrodyti , todėl ieškinys tenkintinas (LR CPK 177str.,185str.,263str.,LR CK 3.192str,3.194str.,3.196str.1d.1p.). Patenkinus ieškovės ieškinį, atsižvelgiant į proporcingai patenkintų reikalavimų dydį, ieškovei prašant priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas, iš atsakovo priteistina 144Lt bylinėjimosi išlaidų – valstybei (LR CPK 185str.,93str.) bei 500Lt antrinės teisinės pagalbos išlaidų- valstybei, ir 55,79Lt pašto išlaidos, susijusios su teismo šaukimų siuntimu - valstybei (LR CPK 88str.1d.3p.).

22Ieškovei buvo teikiama 100 procentų antrinė teisinė pagalba, t.y. ji visiškai atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo, pareiškiant ieškinį. Kai viena šalis buvo atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo, tai vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi šios išlaidos (144 Lt už santuokos nutraukimą) turėtų būti priteistos iš atsakovo (CPK 80 straipsnio 5 punktas). Taip pat iš atsakovo, vadovaujantis CPK 96 straipsnio 1 dalimi, valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, kurias sudaro 55,79 Lt- valstybei (b.l. 5).

23Advokato paslaugas, teikiant ieškovei antrinę teisinę pagalbą kainavo 500 Lt., pagal pateiktą 2014-04-29 pažymą Nr. TP-7(2.10)-1394, todėl iš atsakovo už advokato atstovavimą priteistina 500Lt antrinės teisinės pagalbos išlaidų- valstybei (LR CPK 99str.).

24Vadovaudamasis LR CPK 177str.,185str.,385str.,263str.-270str.,

25teismas nusprendžia:

26Ieškinį tenkinti. Santuoką , įregistruotą ( - ) Kaišiadorių raj. sav. administracijos CMS, akto įrašo Nr. ( - ) tarp atsakovo L. B. a.k. ( - ) gimusio ( - ) ( - ) gyv. ( - ) telefono Nr. ( - ) ir ieškovės R. B. ( Povilaitytės) a.k. ( - ) gim. ( - ), ( - ) nutraukti , pripažįstant atsakovo L. B. kaltę. Po santuokos nutraukimo palikti ieškovei ikisantuokinę pavardę –„B.“, atsakovui –„B.“ . Nustatyti nepilnamečio sūnaus D. B., gimusio ( - ), a.k( - ) gyvenamąją vietą su mama R. B. a.k( - ) . Priteisti iš atsakovo L. B. a.k. ( - ) gimusio ( - ) ( - ) , gyv. ( - ) telefono Nr. ( - ) sūnaus D. B., gimusio ( - ), a.k( - ) išlaikymui po 300 Lt. ( tris šimtus Lt) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki jo pilnametystės, išlaikymą indeksuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją, pradedant mokėti nuo ieškovės kreipimosi į teismą dienos 2014-10-14. Paskirti vaiko motiną R. B. tvarkyti vaiko išlaikymui priteistas lėšas uzufrukto teise. Priteisti iš atsakovo L. B. a.k. ( - ) gimusio ( - ) ( - ) , gyv. ( - ) telefono Nr. ( - ) išlaikymo vaikui sūnui D. B., gimusiam ( - ) įsiskolinimą 600 Lt.( šešis šimtus Lt) už laikotarpį nuo 2013m. rugpjūčio 14d. iki 2013m. spalio 14d. Pripažinti asmeninėmis prievolėmis atsakovo L. B. skolas kreditoriui UAB „ Tele 2“ -753,95Lt( septyni šimtai penkiasdešimt trys Lt 95ct.) ir kreditoriui UAB „Julianus Incaso“ -285Lt ( du šimtai aštuoniasdešimt penkis Lt). Priteisti iš atsakovo L. B. bylinėjimosi išlaidas - 144Lt ( vienas šimtas keturiasdešimt keturis Lt)- valstybei , 500Lt ( penkis šimtus Lt)-už antrinę teisinę pagalbą , mokant į VMI prie LR finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), jurid. A.k. 188659752, įmokos kodas 5630, mokėjimo paskirtis – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą (dalyvavo Kauno valstybinės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos advokatė Giedrė Martinėnaitė ). Priteisti iš atsakovo L. B. pašto išlaidas, susijusias su teismo šaukimų ir procesinių dokumentų siuntimu - 55,79Lt ( penkiasdešimt penkis Lt septyniasdešimt devynis ct.)– valstybei. Ši suma turi būti įmokėta VMI prie FM (kodas 188659752)į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr.( - ), Swedbank AB (kodas 73000), įmokos kodas 5660. Sprendimas 30 dienų laikotarpyje gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per šį teismą apeliaciniu skundu. Teisėja

27Vida Jegorovienė

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Jegorovienė, sekretoriaujant Kristinai... 2. Ieškovė R. B. ieškiniu ir ieškinio reikalavimų padidinimu prašo... 3. Šiuo metu santuoka faktiškai iširusi. Daugiau kaip metus laiko jokių... 4. Atsakovas susikrovė daiktus, nieko nesakęs paliko šeimą, ja visai... 5. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą... 6. Išvadą teikiančios institucijos Kauno raj. savivaldybės administracijos... 7. Ieškinys tenkintinas, nes pagrįstas ir įrodytas.... 8. Nustatyta, kad šalys susituokė ( - ) Kaišiadorių raj. sav. administracijos... 9. Santuokoje gimė sūnus D. B. -( - ) (b.l.7).... 10. Ieškovė R. B. dirba UAB „Delano“ , jos gaunamas vidutinis mėnesinis... 11. Santuokos tikslas – šeimos santykių, pagrįstų meile, pagarba, lojalumu,... 12. Esminiu sutuoktinio pareigų pažeidimu pripažintinas sutuoktinio elgesys,... 13. Sutuoktinis, pareiškęs ieškinį dėl santuokos nutraukimo pagal CK 3.60... 14. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu... 15. CK 3.60 straipsnyje įtvirtintos prezumpcijos yra nuginčijamos – kitas... 16. Ieškovė prašo po santuokos nutraukimo palikti santuokinę pavardę – B.,... 17. Šalys bendrąja jungtine nuosavybės teise nekilnojamojo turto neįgijo .... 18. Ieškovė kreditorių neturi. Atsakovas turi kreditorius “Tele 2“ , kuriam... 19. Sutuoktinių civilinė atsakomybė pagal turtines prievoles reglamentuota... 20. Atsakovas pripažįsta, kad šios prievolės kreditoriams UAB „Tele2“ ir... 21. Ieškovė padidinusi ieškinio reikalavimus nurodė, kad atsakovas L. B. nuo... 22. Ieškovei buvo teikiama 100 procentų antrinė teisinė pagalba, t.y. ji... 23. Advokato paslaugas, teikiant ieškovei antrinę teisinę pagalbą kainavo 500... 24. Vadovaudamasis LR CPK 177str.,185str.,385str.,263str.-270str.,... 25. teismas nusprendžia:... 26. Ieškinį tenkinti. Santuoką , įregistruotą ( - ) Kaišiadorių raj. sav.... 27. Vida Jegorovienė...