Byla 2-1603-180/2015
Dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rasos Gudžiūnienės, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Netimpex“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 22 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-187-254/2015 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Medicinos bankas“ pareiškimą atsakovui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Netimpex“, dalyvaujant trečiajam asmeniui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Sunsation“, dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Kauno apygardos teismas 2011 m. balandžio 19 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Netimpex“ bankroto bylą, administratoriumi paskyrė I. S..

4Pareiškėjas UAB „Medicinos bankas“ pateikė pareiškimą, prašydamas atnaujinti praleistą terminą finansiniam reikalavimui pareikšti ir patvirtini jo 592 834,40 Lt kreditinį reikalavimą UAB „Netimpex“ bankroto byloje, kurį vėliau patikslino, sumažinęs iki 560 000 Lt.

5Nurodė, kad 2008 m. vasario 6 d. kredito sutartimi, iš dalies pakeista papildomais susitarimais, UAB „Medicinos bankas“ suteikė UAB „Sunstation“ 133 225 Eur kreditą. Kredito sutarties įvykdymas užtikrintas negyvenamųjų patalpų, esančių Elektrėnų g. 1E, Kaune, nuosavybės teise priklausančių atsakovui UAB „Netimpex“, įkeitimu. Skolininkui UAB „Sunsation“ Kauno apygardos teismo 2011 m. vasario 23 d. nutartimi buvo iškelta bankroto byla, patvirtintas UAB „Medicinos bankas“ 592 834,40 Lt kreditinis reikalavimas. Neseniai iš Juridinių asmenų registro duomenų sužinojo, kad bankroto byla buvo iškelta ir UAB „Netimpex“, tačiau bankas jokio pranešimo iš administratorės apie iškeltą bankroto bylą nebuvo gavęs, todėl negalėjo laiku pareikšti kreditinio reikalavimo. Prašymą patvirtinti 560 000 Lt finansinį reikalavimą grindžia 2013 m. rugsėjo 3 d. turto vertinimo ataskaita, kurioje nurodyta įkeisto nekilnojamojo turto rinkos vertė – 560 000 Lt.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2015 m. birželio 22 d. nutartimi atnaujino pareiškėjui UAB „Medicinos bankas“ terminą kreditiniam reikalavimui pareikšti ir patvirtino 136 250 Eur (470 444 Lt) reikalavimą BUAB „Netimpex“ bankroto byloje.

8Teismas nustatė, kad 2011 m. balandžio 19 d. nutartimi iškėlus UAB „Netimpex“ bankroto bylą, buvo nustatytas 30 dienų terminas nuo nutarties įsiteisėjimo dienos kreditorių reikalavimams pareikšti. Nutartis įsiteisėjo 2011 m. balandžio 29 d., todėl terminas reikalavimams pareikšti baigėsi 2011 m. gegužės 16 d. Pareiškėjas su prašymu patvirtinti jo finansinį reikalavimą kreipėsi tik 2012 m. sausio 6 d., t. y. praleidęs Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytą terminą, tačiau prašo jį atnaujinti. Bankroto administratorė nepranešė pareiškėjui apie UAB „Netimpex“ iškeltą bankroto bylą. Administratorė šį faktą pripažino. Teismas sprendė, kad bankroto administratorei neabejotinai turėjo būti žinoma, kad atsakovo turtas yra įkeistas. Administratorė nevykdė ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte nustatytos pareigos, dėl to teismas nusprendė, kad yra pagrindas atnaujinti praleistą terminą kreditiniam reikalavimui pareikšti.

9Pareiškėjas ir trečiasis asmuo UAB „Sunsation“ 2008 m. vasario 6 d. sudarė kredito sutartį, kuri buvo pakeista papildomais susitarimais. Pagal kredito sutartį trečiajam asmeniui buvo suteiktas 133 225 Eur kreditas. Prievolių pagal sutartį įvykdymas užtikrintas atsakovo UAB „Netimpex“ negyvenamųjų patalpų hipoteka. Trečiajam asmeniui UAB „Sunsation“ 2011 m. vasario 23 d. iškėlus bankroto bylą, buvo patvirtintas pareiškėjo UAB „Medicinos bankas“ 592 834,40 Lt finansinis reikalavimas.

10Teismas, remdamasis CK 4.181 straipsnio 1 dalimi, 4.195 straipsniu, kasacinio teismo praktika, konstatavo, kad atsakovo atsakomybė pareiškėjui ribojama įkeisto daikto kaina, t. y. atsakovas atsako ne už visą 592 834,40 Lt trečiojo asmens įsipareigojimą pagal kredito sutartį, o tik už tą dalį, kuri lygi įkeisto turto kainai, gautai šį turtą pardavus iš varžytynių. Pagal 2008 m. vasario 8 d. hipotekos lakšto 4 dalį įkeisto daikto rinkos vertė 660 000 Lt. Pareiškėjas pateikė 2013 m. rugsėjo 3 d. UAB „Verslavita“ vertinimo ataskaitą, pagal kurią reali turto rinkos vertė, paskaičiuota lyginamuoju metodu – 558 504 Lt, o pajamų metodu – 559 853 Lt. Pagal tai vertintojas priėmė galutinę išvadą, kad įkeisto daikto rinkos vertė yra 560 000 Lt. Atsakovas, ginčydamas pareiškėjo kreditinį reikalavimą dėl įkeisto turto rinkos vertės, pateikė 2015 m. birželio 8 d. teismo eksperto M. K. Turto ekspertinio tyrimo aktą, pagal kurį įkeisto daikto rinkos vertė, paskaičiuota pajamų metodu – 130 200 Eur (449 554,56 Lt), o rinkos vertė, paskaičiuota lyginamuoju metodu – 142 300 Eur (491 333,44 Lt). Pareiškėjo pateiktoje ataskaitoje nurodyta, kad vertintojo nuomonė dėl vertinamo turto vertės galioja tik vertės nustatymo dieną, o vertės nustatymui buvo imami 2012 m. gruodžio mėnesio, 2012 m. liepos mėnesio ir 2012 m. gegužės mėnesio turto pardavimo sandoriai. Atsakovo pateiktame ekspertinio tyrimo akte buvo vertinami 2013, 2014 ir 2015 m. sandoriai. Atsižvelgdamas į tai, teismas sutiko su atsakovu, kad sprendžiant dėl įkeisto turto rinkos vertės turi būti remiamasi duomenimis, gautais vėliausio turto vertinimo metu.

11Teismas sprendė, kad kai spendžiama dėl priverstinio turto pardavimo, įkeisto turto rinkos vertė galėtų būti nustatoma pagal verčių, apskaičiuotų lyginamuoju ir pajamų metodu, vidurkį, nes teismas neturi objektyvių kriterijų spręsti, kuo pajamų metodas, o ne lyginamasis metodas, kuriuo galima nustatyti rinkos vertę, būtų tinkamesnis. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, kad atsakovo įkeisto turto rinkos vertė finansinio reikalavimo tvirtinimo metu yra 136 250 Eur (130 200 Eur + 142 300 Eur / 2), tačiau pažymėjo, kad tiksli įkeisto daikto vertė paaiškės tik pardavus jį varžytynėse. Remdamasis ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalimi, konstatavo, kad įmonės likvidavimo stadijoje pardavus įkeistą daiktą didesne kaina, nei buvo patvirtintas hipotekos kreditoriaus reikalavimas, jo reikalavimas gali būti peržiūrėtas, tikslinant jį ir padidinant iki pardavimo kainos.

12Teismas sprendė, kad patvirtinus UAB „Medicinos bankas“ 130 200 Eur (449 554,56 Lt) kreditinį reikalavimą pagal 2015 m. birželio 8 d. teismo eksperto M. K. Turto ekspertinio tyrimo aktą, pareiškėjo, kaip hipotekos kreditoriaus, interesai nebus pažeisti.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

14Atsakovas BUAB „Netimpex“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 22 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjo UAB „Medicinos bankas“ prašymą atmesti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Pareiškėjas nenurodė konkrečios datos, kada sužinojo apie iškeltą bankroto bylą UAB „Netimpex“, o teismas praleistą terminą kreditiniam reikalavimui pareikšti atnaujino, tokio termino nenustatęs. UAB „Medicinos bankas“ nesielgė apdairiai ir protingai, todėl terminas ir buvo praleistas. Bankroto byla atsakovui buvo iškelta 2011 m. balandžio 19 d., tačiau pareiškėjas į teismą kreipėsi tik 2012 m. sausio 6 d. Apie bankroto bylos iškėlimą buvo paskelbta viešai 2011 m. gegužės 13 d. „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, be to, VĮ Registrų centre 2011 m. gegužės 4 d. buvo įregistruotas bankrutuojančios įmonės statusas. Šie duomenys yra vieši, o ĮBĮ nenustato, kad kiekvienam kreditoriui būtų siunčiami registruoti laiškai.
  2. Banko finansinis reikalavimas kildinamas iš svetimo turto hipotekos, todėl atsakovas atsako tik įkeistu daiktu, t. y. atsakomybė ribojama įkeisto daikto kaina. Pagal hipotekos lakšto 4 dalį įkeisto daikto rinkos vertė – 660 000 Lt. Pareiškėjas pateikė 2013 m. rugsėjo 3 d. UAB „Verslavita“ vertinimo ataskaitą, pagal kurią įkeisto turto reali rinkos vertė yra 560 000 Lt. Atsakovas, ginčydamas finansinį reikalavimą, pateikė 2015 m. birželio 8 d. teismo eksperto aktą, pagal kurį daikto rinkos vertė yra 130 200 Eur (449 554,56 Lt). Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad, sprendžiant dėl įkeisto turto vertės, turi būti remiamasi duomenimis, gautais vėliausio turto vertinimo metu, tačiau, nepaisant to, nustatė jokiais duomenimis nepagrįstą įkeisto turto vertę – 136 250 Eur. Teismas patvirtino reikalavimą, kildinamą iš įkeitimo sandorio, kuris neatitinka įkeisto daikto vertės, nepagrįstai nesivadovavo 2015 m. birželio 8 d. teismo eksperto ataskaita ir nenurodė jokių argumentų, kodėl atmeta eksperto nurodytas turto vertes.
  3. Teismas nevertino to, kad trečiajam asmeniui UAB „Sunsation“ iškėlus bankroto bylą, buvo patvirtintas UAB „Medicinos bankas“ 592 834,40 Lt finansinis reikalavimas. Įsiteisėjus šiai nutarčiai, bankas bus pasitvirtinęs daugiau nei 1 000 000 Lt kreditinį reikalavimą dvejose skirtingose bankroto bylose, nors suteikė tik 133 225 Eur kreditą. Tuo yra pažeidžiamos BUAB „Netimpex“ kreditorių teisės.

15Pareiškėjas UAB „Medicinos bankas“ pateikė atsiliepimą, prašydamas skundą atmesti Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

  1. Apeliantas skunde nepagrįstai teigia, kad patvirtinus dvejose bankroto bylose analogišką banko finansinį reikalavimą bus sudaryta galimybė bankui du kartus išsiieškoti skolą, kylančią iš tos pačios prievolės. Teisę reikšti kreditoriui savarankiškus finansinius reikalavimus skolininkui, kuriam iškelta bankroto byla, ir įkaito davėjui, kuriam taip pat iškelta bankroto byla, vienareikšmiškai patvirtina susiformavusi teismų praktika šiuo klausimu. Reikalavimas skolininkui ir įkaito davėjui atsiradęs skirtingais pagrindais: reikalavimas skolininkui – kredito sutarties pagrindu, o įkaito davėjui – hipotekos sandorio pagrindu. Jei kreditorius iš abiejų bankroto bylų gautų daugiau lėšų savo reikalavimui patenkinti, tai viršijančios finansinį reikalavimą skolininko lėšos būtų vertinamos kaip gautos be pagrindo ir jos iš kreditoriaus galėtų būti išreikalautos.
  2. Skundo teiginiai dėl termino reikalavimui pareikšti atnaujinimo visiškai nepagrįsti. Neturi reikšmės, kada bankas iš Juridinių asmenų registro sužinojo apie atsakovui iškeltą bankroto bylą, nes pati administratorė tinkamai neatliko pareigos, nustatytos ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte.
  3. Nesutinka su atsakovo teiginiais dėl teismo netinkamai nustatyto kreditinio reikalavimo dydžio. Remiantis kasacinio teismo praktika, hipotekos kreditoriaus reikalavimas tvirtinamas tokio dydžio, kokia nurodyta hipotekos lakšte šio daikto vidutinė rinkos vertė. Nors hipotekos lakšte nurodyta BUAB „Netimpex“ įkeisto turto rinkos vertė 660 000 Lt, o bankas prašė patvirtinti 560 000 Lt reikalavimą, tačiau teismas, nustatydamas įkeisto daikto rinkos vertę, pagrįstai rėmėsi teismo eksperto M. K. Turto ekspertinio tyrimo akte nustatytomis įkeisto turto rinkos vertėmis pajamų ir lyginamuoju metodu bei išvedė šiais metodais apskaičiuotų rinkos verčių vidurkį, kuris sudarė 136 250 Eur.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

19Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Kauno apygardos teismo nutarties, kuria pareiškėjui UAB „Medicinos bankas“ atnaujintas terminas kreditiniam reikalavimui pareikšti ir patvirtintas jo 136 250 Eur (470 444 Lt) reikalavimas UAB „Netimpex“ bankroto byloje, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

20Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme nustatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai bei apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Kreditorių reikalavimų pareiškimo specifika ta, jog kreditoriai reikalavimus reiškia ne tiesiogiai teismui, bet bankroto administratoriui, kuris, išdėstęs teismui argumentuotą nuomonę dėl pareikštų reikalavimų pagrįstumo, teikia juos tvirtinti arba prašo teismo netvirtinti tokių reikalavimų. Nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių kreditorių reikalavimų, juos dar kartą tikrina teismas. Teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima prieiti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; 2011 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011; 2011 m. balandžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011; 2012 m. gruodžio mėn. 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-630/2012). Pažymėtina, kad prieš svarstydamas kreditinio reikalavimo pagrįstumą, teismas visų pirmą turėtų įvertinti, ar toks reikalavimas yra pateiktas nepraleidus ĮBĮ nustatyto termino.

21Dėl termino kreditoriaus reikalavimui pareikšti atnaujinimo

22ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punktas nustato, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo nustatyti ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 9 dalį teismas turi teisę tvirtinti reikalavimus, kurie buvo pateikti praleidus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytą terminą, jeigu termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis. Taigi pagrindinė procesinio termino atnaujinimo sąlyga yra svarbios priežastys, dėl kurių dalyvaujantis byloje asmuo šį terminą praleido (CPK 78 str.). Įstatymas nenustato, pagal kokius kriterijus priežastys, dėl kurių praleistas terminas, pripažįstamos svarbiomis. Tai yra teismo diskrecijos teisė, todėl procesinio termino atnaujinimo klausimą nagrinėjantis teismas privalo tirti asmens, suinteresuoto termino atnaujinimu, nurodytų aplinkybių visumą ir įvertinti jų svarbą (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1391/2012).

23Byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2011 m. balandžio 19 d. nutartimi iškėlė UAB „Netimpex“ bankroto bylą ir nustatė kreditoriams 30 dienų terminą nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos finansiniams reikalavimams pareikšti (1 t., 73-74 b. l.). Paminėta nutartis įsiteisėjo 2011 m. balandžio 29 d., todėl teismo nustatytas 30 dienų terminas baigėsi 2011 m. gegužės 30 d. (pirmosios instancijos teismas neteisingai nurodė 2011 m. gegužės 16 d. datą). Pareiškėjas UAB „Medicinos bankas“ prašymą patvirtinti jo kreditinį reikalavimą teismui pateikė tik 2012 m. sausio 6 d. (2 t., 51-52 b. l.), t. y. terminą praleidęs daugiau nei 7 mėnesius, paaiškinęs, kad atsitiktinai neseniai iš Juridinių asmenų registro sužinojo apie atsakovui iškeltą bankroto bylą, apie kurią BUAB „Netimpex“ administratorė jo neinformavo.

24Apelianto (atsakovo) bankroto administratorė neneigė, kad neinformavo UAB „Medicinos bankas“ apie atsakovui iškeltą bankroto bylą, tačiau paaiškino, kad ĮBĮ nenustato pareigos administratoriui informuoti kiekvieną kreditorių. Teigė, kad pareiškėjas, praleidęs terminą finansiniam reikalavimui pareikšti, nenurodė, kada tiksliai iš Juridinių asmenų registro sužinojo apie atsakovui iškeltą bankroto bylą, be to, nesielgė apdairiai ir protingai, nes apie bankroto bylos iškėlimą UAB „Netimpex“ buvo viešai paskelbta tiek Valstybės žinių priede „Informaciniai pranešimai“, tiek ir VĮ Registrų centre.

25Teisėjų kolegija sutinka su atsakovu, kad pareiškėjas, būdamas rūpestingas ir apdairus, galėjo anksčiau sužinoti apie UAB „Netimpex“ iškeltą bankroto bylą, ypač atsižvelgiant į tai, kad tokie duomenys buvo viešai paskelbti tiek Valstybės žiniose, tiek ir VĮ Registrų centre (2 t., 103-105 b. l.). Kita vertus, nesutiktina su apeliantu, kad ĮBĮ nenustato administratoriui pareigos informuoti kiekvieną kreditorių apie bankroto bylos iškėlimą įmonei. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punktas nustato, kad teismas arba teisėjas, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, privalo raštu pranešti kreditoriams apie iškeltą bankroto bylą. To paties straipsnio 6 dalis nustato, kad teismas arba teisėjas ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte nustatytus veiksmus gali pavesti atlikti įmonės administratoriui. Bylos duomenys įrodo, kad Kauno apygardos teismas, 2011 m. balandžio 19 d. nutartimi iškėlęs atsakovui bankroto byla, buvo pavedęs bankroto administratoriui įvykdyti ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte nustatytus veiksmus – pranešti BUAB „Netimpex“ kreditoriams apie iškeltą bankroto bylą. Šios ĮBĮ ir teismo nustatytos pareigos atsakovo bankroto administratorė, kaip minėta, tinkamai neįvykdė, nors jai, perėmus įmonės turtą ir dokumentus, turėjo būti žinoma apie bankui įkeistą atsakovo turtą.

26Įvertinęs paminėtas aplinkybes, t. y. kad dėl pareiškėjo laiku nepateikto prašymo įtraukti jį į BUAB „Netimpex“ kreditorių sąrašą yra ir pačios bankroto administratorės kaltės, pirmosios instancijos teismas pagrįstai UAB „Medicinos bankas“ atnaujino terminą finansiniam reikalavimui pareikšti.

27Dėl kreditoriaus reikalavimo ir jo dydžio pagrįstumo

28Byloje nustatyta, kad pareiškėjas UAB „Medicinos bankas“ ir trečiasis asmuo UAB „Sunsation“ 2008 m. vasario 6 d. sudarė kredito sutartį, kuri iš dalies buvo pakeista papildomais susitarimais, ir pagal kurią bankas suteikė trečiajam asmeniui 133 225 Eur kreditą (2 t., 60-69 b. l.). Tinkamas prievolių pagal kredito sutartį įvykdymas buvo užtikrintas atsakovui UAB „Netimpex“ priklausančio nekilnojamojo turto (negyvenamosios patalpos – parduotuvės, esančios Elektrėnų g. 1E, Kaune) įkeitimu (2 t., 56-59 b. l.). Nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2011 m. vasario 23 d. nutartimi iškėlė UAB „Sunsation“ bankroto bylą, o 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartimi patvirtino UAB „Medicinos bankas“ 592 834,40 Lt kreditinį reikalavimą (2 t., 72-73 b. l.). Kauno apygardos teismui 2011 m. balandžio 19 d. nutartimi iškėlus bankroto bylą ir atsakovui (įkaito davėjui) UAB „Netimpex“, pareiškėjas, kaip minėta, pateikė prašymą įtraukti jį į paminėtos bendrovės kreditorių sąrašą su 560 000 Lt finansiniu reikalavimu, kurį kildina iš hipotekos sandorio.

29Apelianto teigimu, teismas neįvertino to, kad skundžiama nutartimi yra pažeidžiami atsakovo kreditorių interesai. Nurodė, kad iškėlus bankroto bylą UAB „Sunsation“, buvo patvirtintas UAB „Medicinos bankas“ 592 834,40 Lt finansinis reikalavimas, todėl patvirtinus dvejose bankroto bylose (tiek UAB „Sunsation“, tiek ir UAB „Netimpex“ bankroto byloje) analogišką banko finansinį reikalavimą bus sudaryta galimybė bankui du kartus išsiieškoti skolą, kylančią iš tos pačios prievolės. Be to, nesutikdamas su skundžiama teismo nutartimi, kuria buvo patvirtintas 136 250 Eur (470 444 Lt) banko finansinis reikalavimas UAB „Netimpex“ bankroto byloje, teigia, kad nors hipotekos lakšte nurodyta įkeisto turto rinkos vertė buvo 660 000 Lt, o bankas prašė patvirtinti 560 000 Lt reikalavimą, tačiau teismas, nors ir pagrįstai remdamasis vėliausia turto vertinimo ataskaita – teismo eksperto M. K. išvada, visgi nustatė jokiais duomenimis nepagrįstą įkeisto turto vertę – 136 250 Eur (470 444 Lt).

30Taigi ginčas nagrinėjamoje byloje kilo tiek dėl paties kreditinio reikalavimo, tiek ir dėl jo dydžio pagrįstumo.

31Teisėjų kolegija nesutinka su skundo argumentu, kad patvirtinus dvejose bankroto bylose (tiek UAB „Sunsation“, tiek ir UAB „Netimpex“ bankroto byloje) analogišką banko finansinį reikalavimą, bus sudaryta galimybė bankui du kartus išsiieškoti skolą, kylančią iš tos pačios prievolės, taip pažeidžiant bankrutavusios bendrovės kreditorių interesus. Visų pirma pažymėtina tai, kad pareiškėjo kreditinis reikalavimas kildinamas iš skirtingų sandorių: UAB „Sunsation“ bankroto byloje – iš kredito sutarties, o UAB „Netimpex“ bankroto byloje – iš hipotekos sandorio. Remiantis kasacinio teismo išaiškinimais, kai juridiniam asmeniui, kuris tiesiogiai nėra kreditoriaus skolininkas, tačiau sutartinės svetimo daikto hipotekos pagrindu yra įsipareigojęs kreditoriui atsakyti už skolininką, yra iškeliama bankroto byla, tai, esant galiojančiai hipotekai, kreditorius turi teisę pareikšti savo reikalavimus bankroto byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gegužės 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-235/2012). Šiuo atveju UAB „Medicinos bankas“ turi teisę reikšti finansinį reikalavimą tiek pagrindinio skolininko UAB „Sunsation“ bankroto byloje, tiek ir hipotekos davėjo – UAB „Netimpex“ bankroto byloje, tačiau nereiškia, kad bankas, patvirtinus jo kreditinį reikalavimą dviejose skirtingose bankroto bylose, galės du kartus išsiieškoti skolą. Kaip teisingai pastebėjo pirmosios instancijos teismas, kreditorių reikalavimai gali būti tikslinami bankroto proceso metu ir tvirtinami teismo iki sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo (ĮBĮ 26 str. 1 d.). Paminėta nuostata aiškintina taip, kad įmonės likvidavimo stadijoje pardavus įkeistą daiktą didesne kaina nei buvo patvirtintas hipotekos kreditoriaus reikalavimas, jo reikalavimas gali būti peržiūrėtas, tikslinant jį ir padidinant iki daikto pardavimo kainos. Tuo atveju, jei įkeistas turtas parduodamas už didesnę kainą nei hipoteka užtikrintų reikalavimų suma, šių lėšų likutis skiriamas kitų kreditorių reikalavimams tenkinti ĮBĮ 35 straipsnyje nustatyta tvarka (ĮBĮ 34 str.). Atitinkamai ir UAB „Sunsation“ bankroto byloje, pardavus BUAB „Netimpex“ priklausantį ir UAB „Medicinos bankas“ naudai įkeistą nekilnojamąjį turtą, banko kreditinis reikalavimas būtų mažinamas ta suma, kuri būtų gauta pardavus įkeistą turtą, o esant visiškam reikalavimo patenkinimui, jis būtų išbraukiamas iš kreditorių sąrašo.

32Prievolių įvykdymo užtikrinimas – civilinė teisinė priemonė, suteikianti kreditoriui papildomų garantijų, kad bus patenkintas jo reikalavimas. Viena iš tokių priemonių – įkeitimas (hipoteka) – esamo ar būsimo skolinio įsipareigojimo įvykdymą užtikrinantis nekilnojamojo daikto įkeitimas, kai įkeistas daiktas neperduodamas kreditoriui (CK 4.170 str. 1 d.). Hipoteka suteikia hipotekos kreditoriui privilegijuotą padėtį prieš kitus kreditorius siekiant priverstinio skolos išieškojimo iš įkeisto turto. Hipotekos kreditoriui garantuojama pirmenybė gauti savo reikalavimų patenkinimą iš įkeisto turto prieš visus kitus skolininko kreditorius. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad skolininko ir hipotekos davėjo atsakomybės hipotekos kreditoriui ribas lemia aplinkybė, ar skolininkas ir įkeisto turto savininkas yra tas pats asmuo, ar jie skiriasi. Jeigu skolininkas ir įkeisto daikto savininkas sutampa, tai hipotekos kreditorius, gavęs iš parduoto įkeisto turto mažesnę sumą nei jam priklauso, turi teisę reikalauti išieškoti visą sumą iš kito skolininko turto (CK 4.193 str. 1 d.). Taigi tokiu atveju hipotekos kreditorius turi teisę reikalauti įvykdyti visą turtinę prievolę tiek iš įkeisto, tiek iš kito skolininko turto. Svetimo turto hipotekos atveju, kai nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo daikto įkeitimu užtikrinamas kito asmens skolinio reikalavimo įvykdymas (CK 4.181 str. 1 d.), tokio daikto savininkas hipotekos kreditoriui atsako tik įkeistu daiktu (CK 4.195 str.). Tai reiškia, kad įkeisto turto savininko atsakomybė kreditoriui ribojama įkeisto daikto kaina, jei skolininkas ir įkeisto turto savininkas nesutampa. Tokiu atveju įkeisto turto savininkas atsako ne už visą įsipareigojimą, o tik tą jo dalį, kuri lygi įkeisto turto kainai, gautai šį daiktą pardavus iš varžytynių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 3 d. d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-122/2012; 2012 m. gegužės 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-235/2012; 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-428/2013 ir kt.).

33Nagrinėjamu atveju buvo sudaryta svetimo daikto hipoteka – nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo daikto įkeitimas, norint apsaugoti kito asmens skolinio įsipareigojimo įvykdymą (CK 4.181 str.). Tai reiškia, kad įkeisto daikto savininko atsakomybė aptariamu atveju kreditoriui ribojama įkeisto turto verte, t. y. įkeisto turto savininkas, kaip jau minėta, atsako ne už visą skolininko įsipareigojimą, o tik tą jo dalį, kuri lygi įkeisto turto kainai, gautai šį daiktą pardavus iš varžytynių.

34Pažymėtina, kad bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, bankui įkeistas nekilnojamasis turtas dar nebuvo parduotas, todėl, remiantis kasacinio teismo praktika, hipotekos kreditoriaus reikalavimas asmeniui, kuris savo daiktu užtikrino kito asmens įsipareigojimus, tvirtinamas tokio dydžio, kokia nurodyta hipotekos lakšte šio daikto vidutinė rinkos vertė (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 3 d. d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-122/2012).

35Pirmosios instancijos teismas, remdamasis paminėtu kasacinio teismo išaiškinimu, nustatė, kad hipotekos lakšte nurodyta įkeisto nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė yra 660 000 Lt, tačiau atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėjas prašė patvirtinto jo 560 000 Lt finansinį reikalavimą, kurį grindė 2013 m. rugsėjo 3 d. UAB „Verslavita“ vertinimo ataskaitoje nurodyta turto vidutine rinkos verte (4 t., 4-46 b. l.), taip pat įvertinęs atsakovo pateiktą teismo eksperto M. K. 2015 m. birželio 8 d. turto ekspertinio tyrimo aktą (4 t., 88-137 b. l.), pagal kurį bankui įkeisto turto rinkos vertė – 130 200 Eur (449 554,56 b. l.), pagrįstai nusprendė vadovautis vėliausia turto vertinimo ataskaita – teismo eksperto M. K. aktu. Nepaisant to, kad teismas, kaip minėta, rėmėsi teismo eksperto aktu, tačiau skundžiama nutartimi patvirtino ne jame (akte) nurodytą nekilnojamojo turto rinkos vertę – 130 200 Eur, o nusprendė ją (rinkos vertę) nustatyti pagal verčių, eksperto apskaičiuotų lyginamuoju ir pajamų metodu, vidurkį ir patvirtinti visiškai jokiais duomenimis nepagrįstą 136 250 Eur reikalavimą. Nors apeliacinės instancijos teismas nesutinka su tokiu pirmosios instancijos teismo patvirtintu UAB „Medicinos bankas“ 136 250 Eur kreditiniu reikalavimu, tačiau, paaiškėjus byloje naujoms aplinkybėms, sprendžia, kad šiuo atveju yra pagrindas skundžiamą teismo nutartį dalyje dėl banko kreditinio reikalavimo patvirtinimo panaikinti.

36Nustatyta, kad 2015 m. rugpjūčio 27 d. atsakovas BUAB „Netimpex“ ir UAB „Techsis“ pasirašė nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo be varžytynių sutartį, pagal kurią pirkėjui UAB „Techsis“ už 90 361,46 Eur buvo parduota bankui įkeista negyvenamoji patalpa–parduotuvė. Pažymėtina, kad remiantis prieš tai aptarta kasacinio teismo praktika, pagal kurią įkeisto daikto savininkas atsako tik už tą skolininko įsipareigojimo dalį, kuri lygi įkeisto turto kainai, gautai šį daiktą pardavus, nagrinėjamoje byloje galėtų būti patvirtintas UAB „Medicinos bankas“ 90 361,46 Eur kreditinis reikalavimas. Kita vertus, nustatyta, kad pirkėjas už įsigytą turtą yra atsiskaitęs tik dalinai: 2015 m. rugsėjo 9 d. pirkėjas sumokėjo bankrutavusiai bendrovei 45 000 Eur, o likusią sumą – 45 361,46 Eur, remiantis sutarties 2.3 punktu, turi sumokėti iki 2015 m. spalio 21 d. Taigi šios nutarties priėmimo ir paskelbimo dieną, esant tik daliniam apmokėjimui už įsigytą nekilnojamąjį turtą, įkeistą UAB „Medicinos bankas“, apeliacinės instancijos teismas neturi pakankamai duomenų, kad nustatytų tikslų pareiškėjo tvirtintiną kreditinį reikalavimą. Atsižvelgiant į tai, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis dalyje dėl UAB „Medicinos bankas“ kreditinio reikalavimo patvirtinimo naikintina, grąžinant šį klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

37Pažymėtina ir tai, kad, remiantis ĮBĮ 33 straipsnio 6 dalimi, kai pirkėjas sumoka visą kainą už nupirktą įkeistą turtą, įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui priklausanti suma, atskaičius administravimo išlaidoms apmokėti kreditorių susirinkimo patvirtintą sumą, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios kainos gavimo dienos turi būti pervesta į įkaito turėtojo, hipotekos kreditoriaus nurodytą sąskaitą. Taigi iš naujo svarstant pareiškėjo UAB „Medicinos bankas“ tvirtintiną kreditinį reikalavimą, galėtų būti įvertinta ir tai, kokia suma buvo skirta administravimo išlaidoms apmokėti.

38Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, remdamasi civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

39Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 22 d. nutartį dalyje, kurioje buvo patvirtintas pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Medicinos bankas“ 136 250 Eur (470 444 Lt) finansinis reikalavimas atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Netimpex“ bankroto byloje panaikinti ir civilinę bylą šioje dalyje grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

40Kitoje dalyje nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Kauno apygardos teismas 2011 m. balandžio 19 d. nutartimi iškėlė atsakovui... 4. Pareiškėjas UAB „Medicinos bankas“ pateikė pareiškimą, prašydamas... 5. Nurodė, kad 2008 m. vasario 6 d. kredito sutartimi, iš dalies pakeista... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2015 m. birželio 22 d. nutartimi atnaujino... 8. Teismas nustatė, kad 2011 m. balandžio 19 d. nutartimi iškėlus UAB... 9. Pareiškėjas ir trečiasis asmuo UAB „Sunsation“ 2008 m. vasario 6 d.... 10. Teismas, remdamasis CK 4.181 straipsnio 1 dalimi, 4.195 straipsniu, kasacinio... 11. Teismas sprendė, kad kai spendžiama dėl priverstinio turto pardavimo,... 12. Teismas sprendė, kad patvirtinus UAB „Medicinos bankas“ 130 200 Eur (449... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. Atsakovas BUAB „Netimpex“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas... 15. Pareiškėjas UAB „Medicinos bankas“ pateikė atsiliepimą, prašydamas... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 17. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 19. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Kauno apygardos teismo... 20. Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme nustatytų bankroto... 21. Dėl termino kreditoriaus reikalavimui pareikšti atnaujinimo... 22. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punktas nustato, kad priėmęs nutartį iškelti... 23. Byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2011 m. balandžio 19 d.... 24. Apelianto (atsakovo) bankroto administratorė neneigė, kad neinformavo UAB... 25. Teisėjų kolegija sutinka su atsakovu, kad pareiškėjas, būdamas... 26. Įvertinęs paminėtas aplinkybes, t. y. kad dėl pareiškėjo laiku nepateikto... 27. Dėl kreditoriaus reikalavimo ir jo dydžio pagrįstumo... 28. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas UAB „Medicinos bankas“ ir trečiasis... 29. Apelianto teigimu, teismas neįvertino to, kad skundžiama nutartimi yra... 30. Taigi ginčas nagrinėjamoje byloje kilo tiek dėl paties kreditinio... 31. Teisėjų kolegija nesutinka su skundo argumentu, kad patvirtinus dvejose... 32. Prievolių įvykdymo užtikrinimas – civilinė teisinė priemonė,... 33. Nagrinėjamu atveju buvo sudaryta svetimo daikto hipoteka – nuosavybės teise... 34. Pažymėtina, kad bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, bankui... 35. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis paminėtu kasacinio teismo... 36. Nustatyta, kad 2015 m. rugpjūčio 27 d. atsakovas BUAB „Netimpex“ ir UAB... 37. Pažymėtina ir tai, kad, remiantis ĮBĮ 33 straipsnio 6 dalimi, kai pirkėjas... 38. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 39. Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 22 d. nutartį dalyje, kurioje buvo... 40. Kitoje dalyje nutartį palikti nepakeistą....