Byla eAS-684-629/2020
Dėl žalos atlyginimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Arūno Dirvono ir Mildos Vainienės (pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo individualios įmonės V. P. šeimos gydytojo kabinetas atskirąjį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2020 m. rugsėjo 10 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo individualios įmonės V. P. šeimos gydytojo kabinetas skundą atsakovui Šilutės rajono savivaldybės administracijai dėl žalos atlyginimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas individuali įmonė (toliau – ir IĮ) V. P. šeimos gydytojo kabinetas (toliau – ir pareiškėjas, Įmonė) su skundu kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo Šilutės rajono savivaldybės administracijos (toliau – ir Administracija, atsakovas) 55 516,96 Eur žalos atlyginimą, suteikiant teisę IĮ V. P. šeimos gydytojo kabinetui vykdyti pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklą Šilutės rajono savivaldybei priklausančiose ( - ) patalpose, kurių unikalus Nr. ( - ), esančiose adresu: ( - ) (toliau – ir Patalpos), dvylika mėnesių nuo teismo sprendimo administracinėje byloje įsiteisėjimo. Taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę - išduoti pareiškėjui laikiną leidimą (iki administracinėje byloje bus priimtas teismo sprendimas) vykdyti pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklą Patalpose.

6Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2020 m. rugsėjo 1 d. nutartimi pareiškėjo skundo dalis dėl neturtinės žalos atlyginimo priimta, kitą dalį skundo atsisakyta priimti, netenkintas pareiškėjo prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo.

7Pareiškėjas 2020 m. rugsėjo 9 d. pateikė prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – išduoti pareiškėjui laikiną leidimą (iki administracinėje byloje bus priimtas teismo sprendimas) vykdyti pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklą Patalpose.

8Pareiškėjas nurodė, kad IĮ V. P. šeimos gydytojo kabineto savininkas 2020 m. gegužės 5 d. sudarė pirkimo – pardavimo sutartį, kuria įsigijo žemės sklypą ir pastatą gydytojo kabineto veiklai vykdyti, tačiau gyvenamasis namas šiai veiklai dar nėra tinkamai įrengtas ir pritaikytas, šią aplinkybę patvirtina faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, todėl nutraukus veiklą, tektų atleisti Įmonėje dirbančius asmenis, išmokėti išeitines išmokas, nutrūktų medicininių paslaugų teikimo veikla, pareiškėjas prarastų Europos Sąjungos projekto dalyvio finansavimą, kuris šiuo metu yra tvirtinamas, tai lemtų sunkią materialinę padėtį pareiškėjui.

9Pareiškėjo teigimu, nurodyti argumentai sudaro pagrindą taikyti prašomas reikalavimo užtikrinimo priemones.

10II.

11Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmai 2020 m. rugsėjo 10 d. nutartimi pareiškėjo prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo netenkino.

12Teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 70 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių paduodamas raštu arba teisingumo ministro nustatyta tvarka elektronine forma elektroninių ryšių priemonėmis. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais.

13Teismas, remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, pažymėjo, kad būtent asmeniui, prašančiam taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, kyla pareiga pateikti įrodymus, pagrindžiančius, jog tokių priemonių taikymas yra būtinas. Skundo reikalavimų užtikrinimo priemonių taikymo klausimo išsprendimas priklauso nuo kiekvienos konkrečios bylos medžiagos bei faktinės situacijos ir kiekvienoje byloje yra individualus.

14Vertindamas pareiškėjo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir jame išdėstytus argumentus, teismas pažymėjo, kad šios administracinės bylos ginčo dalykas yra turtinės žalos atlyginimo priteisimo pareiškėjui klausimas, o ne leidimo vykdyti pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklą Patalpose teisėtumas ir pagrįstumas. Teismas sprendė, kad pareiškėjas neįrodė, jog netaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės yra reali grėsmė, kad teismo sprendimo dėl turtinės žalos atlyginimo įvykdymas pasunkės arba pasidarys negalimas. Pareiškėjas, prašydamas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, nepagrindė, kokiu būdu laikinas leidimas vykdyti pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklą Patalpose užtikrins sprendimo dėl turtinės žalos atlyginimo įvykdymą. Vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros, viešojo intereso. Nagrinėjamu atveju prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas, atsižvelgiant į pareiškėjo skundo reikalavimą bei nurodytus galbūt ateityje patiriamus nepatogumus, nelaikytinas proporcingu siekiamam tikslui (turtinės žalos atlyginimo priteisimui). Taigi pareiškėjas neįrodė pagrindo taikyti prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę.

15Teismas atkreipė dėmesį, kad Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenys patvirtina, kad Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmuose nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-3211-385/2019 pagal ieškovo Šilutės rajono savivaldybės administracijos ieškinį atsakovui IĮ V. P. šeimos gydytojo kabinetui dėl iškeldinimo iš Patalpų. Įvertinęs šias aplinkybes, teismas sprendė, kad ginčas civilinėje byloje Nr. e2-3211-385/2019 vyksta dėl iškeldinimo iš tų pačių Patalpų, dėl kurių nagrinėjamoje byloje pareiškėjas prašo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę. Taigi dėl tolimesnių pareiškėjo veiklos galimybių Patalpose, iš esmės bus pasisakyta minėtoje civilinėje byloje. Teismas nurodė, kad pareiškėjas turi teisę visus prašymus, susijusius su veikla Patalpose, teikti civilinėje byloje. Dėl pareiškėjo pridedamų papildomų įrodymų, kurie turėtų patvirtinti žalą, kuri atsirastų netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės, teismas atkreipė dėmesį, kad jie nėra tinkamai patvirtinti.

16Teismas konstatavo, kad pareiškėjas teikia iš esmės analogišką prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, koks jau buvo išspręstas šioje administracinėje byloje įsiteisėjusia 2020 m. rugsėjo 1 d. nutartimi. 2020 m. rugsėjo 9 d. prašyme iš esmės nėra nurodyta jokių naujų aplinkybių, dėl kurių šioje byloje turėtų būti konstatuota, kad netaikius pareiškėjo prašomos užtikrinimo priemonės yra reali grėsmė, jog teismo sprendimo įvykdymas šioje administracinėje byloje pasunkės arba pasidarys negalimas, be to, prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas nelaikytinas proporcingu siekiamam tikslui, todėl pareiškėjo prašymą atmetė.

17III.

18Pareiškėjas padavė atskirąjį skundą, kuriame prašo panaikinti Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2020 m. rugsėjo 10 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones ir išduoti pareiškėjui laikiną leidimą (iki administracinėje byloje bus priimtas teismo sprendimas) vykdyti pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklą Patalpose.

19Pareiškėjas nurodo, kad skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas pagrindinius argumentus, dėl kurių atmetė prašymą, išskyrė šiuos: pareiškėjas neįrodė, jog netaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės yra reali grėsmė, kad teismo sprendimo dėl turtinės žalos atlyginimo įvykdymas pasunkės arba pasidarys negalimas; pareiškėjas, prašydamas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, nepagrindė, kokiu būdu laikinas leidimas vykdyti pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklą Patalpose užtikrins sprendimo dėl turtinės žalos atlyginimo įvykdymą; reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas nagrinėjamu atveju nelaikytinas proporcingu siekiamam tikslui (turtinės žalos atlyginimo priteisimui). Dėl šių priežasčių teismas pripažino, kad pareiškėjas neįrodė pagrindo taikyti jo prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę.

20Pareiškėjas teigia, kad jeigu įstatymo nuostatos dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių būtų taikomos itin formaliai, tuomet prieštarauti pirmosios instancijos teismo nutartyje nurodytiems argumentams būtų netikslinga, tačiau ne visuose administraciniuose ginčuose, ne visose bylose įstatymo nuostatos dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo turi ir gali būti taikomos tik formaliai. Šioje administracinėje byloje kilęs ginčas dėl žalos atlyginimo susijęs priežastiniu ryšiu su atsakovo pareiškėjo atžvilgiu atliktų veiksmų neteisėtumu, todėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo būtinumo vertinimas negali būti pernelyg formalizuotas. Pareiškėjui kilusios pasekmės susideda iš kelių atskirų neigiamų pasekmių ir sudaro tarpusavyje susijusių pasekmių grupę, kas nėra vien tik turtinė žala.

21Pažymi, kad reikalavimas dėl turtinės žalos atlyginimo yra kilęs iš to, jog dėl atsakovo veiksmų pareiškėjas neteko teisės į dabartiniu metu užimamas Patalpas, o galimybė vykdyti medicinos veiklą tiesiogiai susijusi su teise į Patalpas (pareiškėjas teikė įrodymus, kad naujose įsigytose patalpose nėra kol kas galimybės persikelti ir pradėti vykdyti veiklą), galimybe išlaikyti medicinos personalą (teikė įrodymus apie tai, kokio dydžio išeitines išmokas reikėtų išmokėti darbuotojų atleidimo iš darbo atveju), galimybe pasinaudoti ES teikiama parama (teikė įrodymus apie dalyvavimą ES projekte). Pareiškėjas prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę tuo tikslu, kad tik pritaikius tokias reikalavimo užtikrinimo priemones galimas realus būsimo teismo sprendimo vykdymas, t. y., priteistos (jei sprendimas būtų palankus) žalos atlyginimo sumos panaudojimas nenutraukus pareiškėjo veiklos. Priešingu atveju, veikla nutraukiama, o turtinė žala pasidaro dar didesnė. Patalpos priklauso Šilutės rajono savivaldybei, todėl jokiu kitu būdu, kaip tik reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymu, nėra galimybės sumažinti pareiškėjo interesams padarytą bent turtinę žalą.

22Pareiškėjo nuomone, prašoma taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonė yra adekvati siekiamam tikslui, nepažeidžia proporcingumo principo, proceso šalių pusiausvyros ir viešo intereso. Nei Šilutės rajono savivaldybei, nei trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Sveikatos darna“ dėl prašomų taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonių nekyla jokia grėsmė, juo labiau grėsmė dėl veiklos tęstinumo ar patalpų netekimo, t. y., trečiasis suinteresuotas asmuo šiuo metu vykdo ( - ) paslaugų teikimo veiklą ( - ), jo padėtis dėl galimybės priimti pacientus nesikeičia ir lieka stabili. Šilutės rajono savivaldybė ir toliau užtikrina sveikatos priežiūros paslaugų teikimą tam tikram pacientų skaičiui (( - )), kadangi patalpose vis dar veikia IĮ V. P. šeimos gydytojo kabinetas (patalpos yra ( - )), o tai reiškia, jog viešo intereso pažeidimo taip pat nėra.

23Pareiškėjas taip pat akcentuoja, kad teismo vertinimas, jog pareiškėjo nurodyti galbūt ateityje patiriami nepatogumai nelaikytini proporcingais siekiamam tikslui (turtinės žalos atlyginimo priteisimui), yra neteisingas ir gana paviršutiniškas. Tai yra reali pareiškėjo kaip medicinos kabineto veiklos tęstinumui iškilusi grėsmė, dėl to žalos atlyginimo priteisimas tiesiogiai susijęs su pareiškėjo veiklos tęstinumu. Dėl to proporcingumas pareiškėjo siekiamam tikslui yra akivaizdus. Priešingu atveju, įvertinus gana nedidelę Kintų bendruomenę, pareiškėjas bus sužlugdytas kaip konkurencingas medicinos paslaugų rinkos dalyvis.

24Atsakovas Administracija atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą su juo nesutinka ir prašo atskirąjį skundą atmesti.

25Administracija nurodo, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas teisingai pažymėjo, jog šios administracinės bylos ginčo dalykas yra turtinės žalos atlyginimo priteisimo pareiškėjui klausimas, o ne leidimo vykdyti pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklą Šilutės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiose patalpose teisėtumas ir pagrįstumas. Pareiškėjas neskundžia jokio administracinio akto, kuriame būtų išreikštas viešojo administravimo subjekto, šiuo atveju Administracijos, atsisakymas atlikti pareiškėjo prašomus veiksmus, neteikia jokio reikalavimo įpareigoti Administraciją atlikti tam tikrus veiksmus, įgyvendinti įstatymą, vykdyti Vyriausybės nutarimą ar kitą teisės aktą ir pan.

26Pareiškėjas, teikdamas pirmosios instancijos teismui prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, nenurodė jokių aplinkybių ir neteikė įrodymų, kad nesiėmus reikalavimo užtikrinimo priemonių jam gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, kad jo teisių įgyvendinimas gali būti suvaržomas arba apsunkinamas iš esmės, todėl pareiškėjo prašymą nėra pagrindo tenkinti.

27Administracija remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika sprendžiant prašymus dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių. Pažymi, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Negalima taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonių, tiesiogiai nesusijusių su ginčo dalyku, nes tokio sprendimo vykdymo pasekmėms minėtos priemonės neturės įtakos.

28Teisėjų kolegija

konstatuoja:

29IV.

30Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2020 m. rugsėjo 10 d. nutartis, kuria pirmosios instancijos teismas netenkino pareiškėjo prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo.

31Teisėjų kolegija, tikrindama pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas pareiškėjo prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, pagrįstumą ir teisėtumą, pažymi, kad ABTĮ 70 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir, nesiėmus užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala; jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. To paties straipsnio 3 dalyje numatyta, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) draudimas atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikinas sustabdymas; 4) kitos teismo ar teisėjo taikomos priemonės.

32Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir dėl to, kad administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016). Reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012, 2013 m. sausio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-101/2013; 2019 m. rugpjūčio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-564-556/2019).

33Atkreiptinas dėmesys, kad reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010). Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016; 2019 m. rugpjūčio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-564-556/2019).

34Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas prašo priteisti jam iš atsakovo 55 516,96 Eur žalos atlyginimą, suteikiant teisę vykdyti pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklą Patalpose, dvylika mėnesių nuo teismo sprendimo administracinėje byloje įsiteisėjimo.

35Nagrinėjamu atveju pareiškėjas, remdamasis ABTĮ 70 straipsnio 3 dalies 4 punktu, prašo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – išduoti pareiškėjui laikiną leidimą (iki administracinėje byloje bus priimtas teismo sprendimas) vykdyti pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklą Patalpose. Pareiškėjas įrodinėja, kad tik pritaikius prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę galimas realus būsimo teismo sprendimo vykdymas, t. y., priteistos (jei sprendimas būtų palankus) žalos atlyginimo sumos panaudojimas nenutraukus pareiškėjo veiklos. Priešingu atveju, veikla nutraukiama, o turtinė žala pasidaro dar didesnė. Patalpos priklauso Šilutės rajono savivaldybei, todėl jokiu kitu būdu, kaip tik pritaikius reikalavimo užtikrinimo priemones, nėra galimybės sumažinti pareiškėjo interesams padarytą turtinę žalą.

36Pažymėtina, kad nors pareiškėjas skunde ir atskirajame skunde teigia, kad netaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės jam kils neigiamos pasekmės, tačiau nenurodo jokių išskirtinių aplinkybių, kurios patvirtintų, jog nepritaikius jo prašomų reikalavimo užtikrinimo priemonių jam ar visuomenės saugomiems interesams gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Teisėjų kolegija pabrėžia, kad prielaida, jog pareiškėjas gali patirti tam tikrų neigiamų (finansinių) pasekmių, savaime nėra pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, jeigu pareiškėjas neįrodo, kad tokių neigiamų pasekmių pašalinimas būtų neįmanomas ar sudėtingas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-149/2012, 2017 m. liepos 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-662-756/2017).

37Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas laikosi pozicijos, kad pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones turi būti realus, o ne pagrįstas prielaidomis apie galimas kilti neigiamas pasekmes ateityje (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-149/2012; 2017 m. liepos 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-662-756/2017).

38Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog pareiškėjas nepagrindė, kad šiuo atveju egzistuoja pagrindas taikyti pareiškėjo prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę. Aplinkybė, kad pareiškėjas patirs didelę žalą, savaime nesudaro pagrindo taikyti prašomas reikalavimo užtikrinimo priemones, kadangi ABTĮ 70 straipsnio 1 dalyje nustatytas pagrindas reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymui yra siejamas su reikalavimu tikėtinai pagrįsti reikalavimo pagrįstumą bei, kad nesiėmus jo užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma ar sunkiai atitaisoma didelė žala. Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjas nenurodė jokių išskirtinių aplinkybių, kurios patvirtintų, kad nepritaikius jo prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, jam gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala.

39Pažymėtina ir tai, kad, kaip teisingai skundžiamoje nutartyje nurodė pirmosios instancijos teismas, administracinės bylos ginčo dalykas yra turtinės žalos atlyginimo priteisimo klausimas pareiškėjui, o ne leidimo vykdyti pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklą Šilutės rajono savivaldybei priklausančiose ( - ) patalpose teisėtumas ir pagrįstumas. Pareiškėjas šiuo atveju nepagrindė, kokiu būdu laikinas leidimas vykdyti pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklą Patalpose užtikrins sprendimo dėl turtinės žalos atlyginimo įvykdymą. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmuose nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo Šilutės rajono savivaldybės administracijos ieškinį atsakovui IĮ V. P. šeimos gydytojo kabinetui dėl iškeldinimo iš Patalpų, todėl pareiškėjas turi teisę visus prašymus, susijusius su veikla Patalpose, teikti civilinėje byloje.

40Kiti pareiškėjo atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo pirmosios instancijos teismo nustatytas aplinkybes, kuriomis pareiškėjas grindžia prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, vertinti kitaip, nei jas įvertino pirmosios instancijos teismas.

41Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo nurodytas aplinkybes dėl būtinybės užtikrinti skundo reikalavimą, byloje esančią medžiagą, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, yra pagrįsta ir teisėta, priimta tinkamai pritaikius ABTĮ 70 straipsnio nuostatas, todėl paliekama nepakeista, o pareiškėjo atskirasis skundas atmetamas.

42Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

43Pareiškėjo individualios įmonės V. P. šeimos gydytojo kabinetas atskirąjį skundą atmesti.

44Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2020 m. rugsėjo 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

45Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas individuali įmonė (toliau – ir IĮ) V. P. šeimos gydytojo... 6. Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2020 m. rugsėjo 1... 7. Pareiškėjas 2020 m. rugsėjo 9 d. pateikė prašymą taikyti reikalavimo... 8. Pareiškėjas nurodė, kad IĮ V. P. šeimos gydytojo kabineto savininkas 2020... 9. Pareiškėjo teigimu, nurodyti argumentai sudaro pagrindą taikyti prašomas... 10. II.... 11. Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmai 2020 m. rugsėjo 10... 12. Teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 13. Teismas, remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika... 14. Vertindamas pareiškėjo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę... 15. Teismas atkreipė dėmesį, kad Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko... 16. Teismas konstatavo, kad pareiškėjas teikia iš esmės analogišką prašymą... 17. III.... 18. Pareiškėjas padavė atskirąjį skundą, kuriame prašo panaikinti Regionų... 19. Pareiškėjas nurodo, kad skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas... 20. Pareiškėjas teigia, kad jeigu įstatymo nuostatos dėl reikalavimo... 21. Pažymi, kad reikalavimas dėl turtinės žalos atlyginimo yra kilęs iš to,... 22. Pareiškėjo nuomone, prašoma taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonė yra... 23. Pareiškėjas taip pat akcentuoja, kad teismo vertinimas, jog pareiškėjo... 24. Atsakovas Administracija atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą su juo... 25. Administracija nurodo, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas... 26. Pareiškėjas, teikdamas pirmosios instancijos teismui prašymą taikyti... 27. Administracija remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika... 28. Teisėjų kolegija... 29. IV.... 30. Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – Regionų apygardos... 31. Teisėjų kolegija, tikrindama pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 32. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas,... 33. Atkreiptinas dėmesys, kad reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal... 34. Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas prašo priteisti jam iš atsakovo 55 516,96... 35. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas, remdamasis ABTĮ 70 straipsnio 3 dalies 4... 36. Pažymėtina, kad nors pareiškėjas skunde ir atskirajame skunde teigia, kad... 37. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas laikosi pozicijos, kad pagrindas... 38. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos... 39. Pažymėtina ir tai, kad, kaip teisingai skundžiamoje nutartyje nurodė... 40. Kiti pareiškėjo atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo pirmosios... 41. Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo nurodytas aplinkybes dėl... 42. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 43. Pareiškėjo individualios įmonės V. P. šeimos gydytojo kabinetas... 44. Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2020 m. rugsėjo 10... 45. Nutartis neskundžiama....