Byla 2S-441-259/2014
Dėl prievolių įvykdymo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arvydas Žibas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės J. M. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. spalio 23 d. nutarties, kuria buvo atmestas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje pagal ieškovės J. M. ieškinį atsakovams S. M. ir M. M. dėl prievolių įvykdymo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė 2013-10-18 kreipėsi į Kauno apylinkės teismą su ieškiniu (b. l. 4-11), kuriuo prašė priteisti iš atsakovų S. M. ir M. M. po 1703,40 Lt L. M. laidojimo ir kapavietės sutvarkymo išlaidoms padengti bei ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio įvykdymo užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovams priklausančias pinigines lėšas, esančias atsakovės M. M. banko sąskaitoje Nr. ( - ), „Swedbank“, AB pareikšto reikalavimo ribose Nurodė, kad atsakovai nesiekia prievolės įvykdyti sąžiningai, todėl teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Kauno apylinkės teismas 2013 m. spalio 23 d. nutartimi ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė (b. l. 43-44). Teismas nurodė, jog ieškovė prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių realią grėsmę teismo sprendimo vykdymui. Esant šioms aplinkybėms, pats reikalavimo nesumokėjimo faktas nesudaro pagrindo manyti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo procesinio sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomu. Vien tai, kad atsakovai nesumoka reikalavime nurodytos sumos yra pagrindas kreiptis į teismą, o ne taikyti laikinąsias apsaugos priemones jų piniginėms lėšoms. Byloje duomenų, kad atsakovai neturi piniginių lėšų ar turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą, nėra, priešingai, iš ieškinyje nurodytų faktinių aplinkybių matyti, kad atsakovai neseniai yra įgiję turtines teises į piniginę kompensaciją, kuri yra žymiai didesnė nei šioje byloje nurodyta reikalavimo suma (2013-09-12 nutartis Kauno apylinkės teismo civ. b. Nr. 2-8243-548/2013). Pažymėjo, kad ieškinio reikalavimo suma nelaikytina didele. Ieškovės nurodyta aplinkybė, kad atsakovai vengia sumokėti reikalavime nurodytą sumą, nelaikytina ta aplinkybe, dėl kurios turėtų būti taikomos laikinosios apsaugos priemonės.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Ieškovė atskiruoju skundu prašo Kauno apylinkės teismo 2013 m. spalio 23 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti (b. l. 48-51). Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių - turto arešto taikymo, reikia atsižvelgti ne tik į ieškinio sumą, bet ir į abiejų šalių turtinę padėtį, jų finansines galimybes, taip pat į tai, ar ieškovo prašyme išdėstyti argumentai ir juos pagrindžiantys įrodymai prima facie patvirtina ieškinio galimą pagrįstumą. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nukrypo nuo suformuotos teismų praktikos, neatliko preliminaraus ieškinio pagrįstumo vertinimo. Esant preliminariai pagrįstam ieškiniui, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas užtikrintų ieškovo interesus bei užtikrintų teismo sprendimo įvykdymą;
  2. Nelogiškas yra pirmosios instancijos teismo argumentas, jog „byloje duomenų, kad atsakovai neturi piniginių lėšų ar turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą, nėra, priešingai, iš ieškinyje nurodytų faktinių aplinkybių matyti, kad atsakovai neseniai yra įgiję turtines teises į piniginę kompensaciją, kuri yra žymiai didesnė nei šioje byloje nurodyta reikalavimo suma“. Atsakovui neturint turto ar piniginių lėšų, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą, išieškojimas bet kokiu atveju taptų neįmanomu. Tuo tarpu, atsakovas turėdamas piniginių lėšų ar turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, turėtų galimybę tą turtą likviduoti (turtą parduoti, pinigines lėšas nuimti nuo sąskaitos banke ir pan.). Atkreiptinas dėmesys, jog šiuo atveju atsakovai, nesant pritaikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms, gali nuimti lėšas nuo banko sąskaitos, o tai yra vienintelis atsakovų turtas, kas padarytų išieškojimą apsunkintu ar netgi neįmanomu;
  3. Teismo argumentas jog „ieškinio reikalavimo suma nelaikytina didele“ yra nepagrįstas, kadangi teismas neatsižvelgė į tai, kad tiek ieškovė, tiek atsakovai yra garbingo amžiaus, šiame amžiuje vienintelės pajamos dažniausiai yra gaunama pensija. Todėl atsižvelgiant į šias aplinkybes, reikalavimo suma laikytina pakankamai didele.

8Atsakovai S. M. ir M. M. atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 straipsnis). Teismas konstatuoja, kad absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

11Byloje keliamas pirmosios instancijos teismo nutarties atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones teisėtumo ir pagrįstumo klausimas.

12Laikinųjų apsaugos priemonių institutas yra procesinė prevencinė priemonė, kurią teismas taiko savo žinioje esančioje byloje (CPK 144 straipsnis), ir kuria siekiama užtikrinti, kad byloje priėmus teismo sprendimą jo įvykdymas nepasunkėtų arba nepasidarytų neįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas ir yra bet kokių grėsmių, susijusių su ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymu, pašalinimas. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, turėtų įvertinti tiek ieškovo, tiek atsakovo teisėtus interesus ir nė vienam iš jų nesuteikti nepagrįsto prioriteto.

13Nagrinėjamoje byloje pareikštas ieškinys fiziniams asmenims dėl 3406,79 Lt laidojimo ir kapavietės sutvarkymo išlaidų priteisimo. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog reikalavimo nesumokėjimo faktas nesudaro pagrindo manyti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo procesinio sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomu, be to, byloje nėra duomenų, kad atsakovai neturi piniginių lėšų ar turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą, priešingai, iš ieškinyje nurodytų faktinių aplinkybių matyti, kad atsakovai neseniai yra įgiję turtines teises į piniginę kompensaciją, kuri yra žymiai didesnė nei šioje byloje nurodyta reikalavimo suma (2013-09-12 nutartis Kauno apylinkės teismo civ. b. Nr. 2-8243-548/2013).

14Atmestinas apeliantės atskirojo skundo argumentas, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, neatliko preliminaraus ieškinio pagrįstumo vertinimo. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nenurodymas teismo nutartyje apie tai, jog teismas preliminariai įvertino ieškinio reikalavimų tikėtiną pagrįstumą, savaime nereiškia, kad teismas tokio vertinimo neatliko (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010). Klausimas dėl ieškinio pagrįstumo sprendžiamas ištyrus ir įvertinus pateiktus įrodymus, priimant sprendimą dėl ginčo esmės.

15Be to, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo, pirmosios instancijos teismas atsisakymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindė nedidele ieškinio suma. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad kiekvienu atveju teismas, atsižvelgdamas į turimų įrodymų visetą, sprendžia, ar ieškinio suma konkretaus atsakovo atžvilgiu pripažintina didele ar ne (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 9 d. nutartis byloje Nr. 2-1075/2010, 2010 m. gruodžio 9 d. nutartis byloje Nr. 2-1539/2010 ir kt.). Apeliacinės instancijos teismas, sutikdamas su pirmosios instancijos teismo motyvais, konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju prašoma priteisti suma – 3406,79 Lt, t.y. po 1703,40 Lt iš kiekvieno atsakovo, atsakovams kaip fiziniams asmenims nelaikytina didele. Įvertinus visas bylos aplinkybes, darytina išvada, kad šiuo atveju taikyti prašomą laikinąją apsaugos priemonę - areštą nėra pagrindo. Skunde išdėstyti motyvai, kad atsakovai vengia atlyginti dalį laidojimo ir kapavietės sutvarkymo išlaidų, gali nuimti lėšas nuo banko sąskaitos kas padarytų išieškojimą apsunkintu ar neįmanomu, pirmosios instancijos teismo išvadų nepaneigia.

16Ieškovė nenurodė ir teismas nenustatė jokių aplinkybių, patvirtinančių galimą atsakovų nesąžiningumą, bandymą perleisti turimą turtą tretiesiems asmenims ar kaip nors kitaip pabloginti savo finansinę padėtį, bei kitų aplinkybių, įrodančių, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymo galimybė sumažėtų. Taigi, kai nėra pakankamai objektyvių duomenų, jog atsakovai vengs ar negalės vykdyti teismo sprendimo, t. y. nėra duomenų apie grėsmes teismo sprendimo įvykdomumui, remiantis Lietuvos apeliacinio teismo praktika laikinosios apsaugos priemonės neturėtų būti taikomos (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugsėjo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1093/2012).

17Įvertinęs nurodytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nesant tam objektyvaus pagrindo nepagrįstai varžytų atsakovų teises ir teisėtus interesus, būtų pažeisti proporcingumo, teisingumo ir protingumo principai, todėl naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties atskirajame skunde išdėstytais motyvais pagrindo nėra, atsižvelgiant į tai Kauno apylinkės teismo 2013 m. spalio 23 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

18Teismas, vadovaudamasis CPK 331 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

19Kauno apylinkės teismo 2013 m. spalio 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai