Byla 2-1173/2014
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 17 d. nutarties bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Ekostata“ bankroto byloje Nr. B2-2516-661/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Egidijos Tamošiūnienės ir Viginto Višinskio teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų G. B. ir R. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 17 d. nutarties bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Ekostata“ bankroto byloje Nr. B2-2516-661/2014.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 28 d. nutartimi iškelta UAB „Ekostata“ bankroto byla, administratoriumi paskirta UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos“. 2010 m. vasario 8 d. patvirtintas įmonės kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai. 2010 m. balandžio 28 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. BUAB „Ekostata“ administratoriaus įgaliotas asmuo B. Markova kreipėsi į teismą, prašydama: 1) sumažinti BUAB „Ekostata“ trečios eilės kreditoriaus G. B. finansinį reikalavimą iki 23 841,64 Lt; 2) išbraukti iš BUAB „Ekostata“ trečios eilės kreditorių sąrašo R. B.; 3) išbraukti iš BUAB „Ekostata“ trečios eilės kreditorių sąrašo L. K.; 4) sumažinti trečios eilės kreditoriaus T. K. finansinį reikalavimą iki 68 Lt sumos; 5) išbraukti iš BUAB „Ekostata“ trečios eilės kreditorių sąrašo M. Š.; 6) išbraukti iš BUAB „Ekostata“ trečios eilės kreditorių sąrašo V. R.. Nurodo, kad Vilniaus apygardos teismas 2010 m. vasario 8 d. nutartimi patvirtino BUAB „Ekostata“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą. Šia nutartimi buvo patvirtinti trečios eilės kreditorių (UAB „Ekostata“ akcininkų) (toliau - Akcininkai): 1) G. B. finansinis reikalavimas bendrai 1 010 091,64 Lt sumai; 2) R. B. finansinis reikalavimas bendrai 149 750,00 Lt sumai; 3) L. K. finansinis reikalavimas bendrai 59 750,00 Lt sumai; 4) T. K. finansinis reikalavimas bendrai 59 818,00 Lt sumai; 5) M. Š. finansinis reikalavimas bendrai 59 750,00 Lt sumai; 6) V. R. finansinis reikalavimas bendrai 59 750,00 Lt sumai. Bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo susipažinęs su perduotais BUAB „Ekostata“ dokumentais nustatė, jog UAB „Ekostata“ 2009 m. liepos 20 d. visuotinio akcininkų susirinkimo metu priimtas sprendimas išmokėti bendrovės akcininkams 1 195 000,00 Lt dividendų yra neteisėtas. Šis sprendimas prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms. Bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo nesutinka, kad šie akcininkų aukščiau minėti finansiniai reikalavimai būtų patvirtinti. Administratoriaus įgaliotas asmuo taip pat pažymėjo, jog UAB „Ekostata“ akcininkai neturėjo teisės priimti sprendimo dividendų forma paskirstyti įmonės pelną. Be to, pagal ABĮ 60 str. 4 d. dividendai akcininkai turėjo būti išmokėti per 1 mėnesį nuo atitinkamo sprendimo priėmimo, tačiau tai nebuvo padaryta. Bankroto administratorius atkreipė dėmesį, kad akcininkų 2009 m. liepos 20 d. sprendimas dėl nepaskirstyto pelno paskirstymo prieštarauja ABĮ 60 str. 3 d. 2 ?., nes UAB „Ekostata“ 2009 m. veikė nuostolingai, todėl sprendimas yra niekinis ir negalioja ab initio.

5G. B. ir R. B. pateikė teismui atsiliepimą, kuriame prašė BUAB „Ekostata“ administratoriaus įgalioto asmens prašymą atmesti. Pažymėjo, jog administratorius šioje bankroto procedūros stadijoje neturi teisės ginčyti kreditorių reikalavimų, kuriuos jis yra pripažinęs ir įtraukęs į įmonės kreditorių sąrašą, ir kurie yra patvirtinti teismo, nagrinėjančio įmonės bankroto byla nutartimi. Pareiškėjai taip pat nurodo, jog administratoriaus įgalioto asmens nurodomos aplinkybės dėl UAB „Ekostata“ mokumo (nemokumo) yra abstrakčios, visi teiginiai nepagrįstai jokiais rašytiniais įrodymais, t.y. nepateikti tokiam klausimui nagrinėti būtini įrodymai (įmonės balansas, finansinių ataskaitų dokumentai (pelno nuostolių ataskaitos, kreditorių ir mokėtinų sumų jiems nurodomai dienai sąrašai, skolininkų bei gautinų iš jų sumų nurodomai dienai sąrašai ir kt.), t.y. įrodymai, kurie pagrįstų administratoriaus prašyme dėstomas aplinkybes.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 17 d. nutartimi BUAB „Ekostata“ administratoriaus įgalioto asmens B. M. prašymą tenkino iš dalies. Iš BUAB „Ekostata“ trečios eilės kreditorių sąrašo išbraukė L. K., M. Š., V. R., o T. K. trečios eilės finansinį reikalavimą sumažino iki 68 Lt sumos. Patvirtino patikslintą trečios eilės kreditoriaus G. B. finansinį reikalavimą 113 841,64 Lt sumai. Patvirtino patikslintą trečios eilės kreditoriaus R. B. finansinį reikalavimą 90 000,00 Lt sumai.

7Teismas nurodė, jog kai pasikeičia administratoriaus įgaliotas asmuo ir šis asmuo nustatęs, kad teismo nutartimis patvirtinti įmonės kreditoriaus (kreditorių) reikalavimai pažeidžiant įstatymų reikalavimus, bankrutuojančios įmonės administratorius turi teisę juos ginčyti, kitaip tariant, administratoriaus įgaliotam asmeniui sužinojus apie aplinkybes, sudarančias pagrindą tikslinti kreditoriaus reikalavimą pasibaigus nutarties, kuria patvirtinti kreditoriniai reikalavimai, apskundimo terminui, jam suteikiama teisė prašyti patikslinti kreditoriaus reikalavimus ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalyje numatyta tvarka. Priešingu atveju būtų paneigti bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme nustatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai ir apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas atmetė pareiškėjų argumentus, jog administratorius šioje bankroto procedūros stadijoje neturi teisės ginčyti kreditorių reikalavimų, kuriuos jis yra pripažinęs ir įtraukęs į įmonės kreditorių sąrašą, ir kurie yra patvirtinti teismo, nagrinėjančio įmonės bankroto bylą, nutartimi.

8Teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos teismas 2010 m. vasario 8 d. nutartimi patvirtino BUAB „Ekostata“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą. Šia nutartimi buvo patvirtinti trečios eilės kreditorių (UAB „Ekostata“ akcininkų) (toliau - Akcininkai): 1) G. B. finansinis reikalavimas bendrai 1 010 091,64 Lt sumai; 2) R. B. finansinis reikalavimas bendrai 149 750,00 Lt sumai; 3) L. K. finansinis reikalavimas bendrai 59 750,00 Lt sumai; 4) T. K. finansinis reikalavimas bendrai 59 818,00 Lt sumai; 5) M. Š. finansinis reikalavimas bendrai 59 750,00 Lt sumai; 6) V. R. finansinis reikalavimas bendrai 59 750,00 Lt sumai. Byloje taip pat nustatyta, jog UAB „Ekostata“ 2009 m. liepos 20 d. visuotinio akcininkų susirinkimo metu buvo priimtas sprendimas išmokėti bendrovės akcininkams 1 195 000 Lt dividendų. Administratoriaus įgalioto asmens manymu, šis sprendimas prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir yra neteisėtas. Teismas su administratoriaus įgalioto asmens argumentais sutiko bei pažymėjo, jog UAB „Ekostata“ akcininkų 2009 m. liepos 20 d. sprendimas skirti ir išmokėti 1 195 000 Lt dydžio dividendus įmonės akcininkams pažeidė Akcinių bendrovių įstatymo 60 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas imperatyvias normas. Tuo metu galiojusios ABĮ 60 str. 3 d. redakcija draudė priimti sprendimą skirti ir išmokėti dividendus jei; 1) bendrovė yra nemoki arba, jeigu išmokėjusi dividendus, taptų nemoki; 2) paskirstytino ataskaitinių finansinių metų pelno (nuostolių) suma yra neigiama (gauta nuostolių); 3) įmonės nuosavas kapitalas yra mažesnis ar išmokėjus dividendus taptų mažesnis už jos įstatinio kapitalo, privalomojo rezervo, perkainojimo rezervo bei rezervo savoms akcijoms įsigyti sumą. Šiomis įstatymo nuostatomis privalėjo vadovautis UAB „Ekostata“ akcininkai, spręsdami dėl gauto pelno paskirstymo. Teismas pažymėjo, jog šiuo atveju teisinę reikšmę turi aplinkybės, ar dividendų skyrimo metu bendrovė buvo moki arba ar, išmokėjus dividendus, bendrovė būtų tapusi nemoki, nustatymas.

9Teismas pažymėjo, kad UAB „Ekostata“ finansinės atskaitomybės dokumentuose už 2008 m. sausio 1 d. – 2008 m. gruodžio 31 d. ataskaitinį laikotarpį nurodyta, kad UAB „Ekostata“ turėjo turto už 4 320 597 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 2 048 407 Lt. Pagal 2009 m. liepos 31 d. balansą UAB „Ekostata“ turtas įvertintas 2 838 805 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 2 579 603 Lt. Iš įmonės pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad įmonė 2009 m. dirbo nuostolingai, pradelsti įsipareigojimai įmonės kreditoriams, įskaitant ir įmonės darbuotojus, viršijo pusę įrašyto į balansą turto vertės. Be to, nuo 2009 metui antro ketvirčio UAB „Ekostata“ pajamos ženkliai mažėjo, įsiskolinimai valstybes biudžetui ir kreditoriams didėjo. Skoloms išieškojimai buvo taikytos priverstinio poveikio priemonės. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs šias aplinkybes, sprendė, kad 2009 m. liepos 20 d. UAB „Ekostata“ jau buvo nemoki, todėl 2009 m. liepos 20 d. priimti sprendimą paskirstyti pelną išmokant dividendus nebuvo galima pagal ABĮ 60 str. 3 d. 1 p. ABĮ 60 str. 3 d. 1 p. vartojama nemokumo sąvoka turi būti aiškinama teikiant prioritetą bendrovės kreditoriaus teisei gauti savo reikalavimo patenkinimą iš bendrovės prieš bendrovės akcininko turtinę teisę gauti bendrovės pelno dalį (dividendą). Dėl šios priežasties, teismo vertinimu, negali būti pateisinama situacija, kai, esant neįvykdytiems bendrovės piniginiams įsipareigojimams kitiems kreditoriams pagal prievoles, kurių įvykdymo terminai suėję, bendrovės akcininkai priima sprendimą išsimokėti dividendus, paneigdami prioritetines kreditorių teises.

10Pripažinęs, jog 2009 m. liepos 20 d. priimti sprendimą paskirstyti pelną išmokant dividendus nebuvo galima, teismas iš BUAB „Ekostata“ trečios eilės kreditorių sąrašo išbraukė L. K., M. Š., V. R., o T. K. trečios eilės finansinis reikalavimą mažino iki 68 Lt sumos. Administratoriaus įgaliotas asmuo taip pat prašė sumažinti BUAB „Ekostata“ trečios eilės kreditoriaus G. B. finansinį reikalavimą iki 23 841,64 Lt bei iš BUAB „Ekostata“ trečios eilės kreditorių sąrašo išbraukti R. B.. Teismas pažymėjo, jog 2009 m. liepos 20 d. neeiliniame visuotinio akcininkų susirinkime buvo nutarta skirti G. B. 896 250 Lt dividendų, o R. B. 59 750 Lt. Teismas atkreipė dėmesį, jog 2006 m. kovo 3 d. TŪB „Ekostata“ narių susirinkime buvo priimtas nutarimas išmokėti pareiškėjams G. ir R. B. po 90 000 Lt TŪB „Ekostata“ gauto ir užregistruoto grynojo pelno. Administratoriaus įgaliotas asmuo neginčijo minėtame susirinkime priimtų nutarimų teisėtumo, be to, tuo metu galiojusio Ūkinių bendrijų įstatymo 13 str. redakcija numatė, jog pasibaigus bendrijos finansiniams metams, iš bendrijos veiklos gautas pelnas paskirstomas visų tikrųjų narių sprendimu. Byloje pateikti įrodymai, teismo vertinimu, patvirtina, jog TŪB „Ekostata“ 2005-2006 metais dirbo pelningai. 2005 m. gavo 359 161 Lt grynojo pelno, o 2006 m. - 433 839 Lt. Pagal 2005 m. gruodžio 31 d. balansą įmonė turėjo turto už 3 424 844 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 1 900 067 Lt. Pagal 2006 m. gruodžio 1 d. balansą įmonės turtas įvertintas 4 406 783,06 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 2 032 452,76 Lt. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas konstatavo, jog tikrieji nariai 2006 m. kovo 3 d. vykusiame TŪB „Ekostata“ susirinkime turėjo teisę paskirstyti gautą TŪB „Ekostata“ pelną, byloje nepateikti duomenys, jog minėta suma pareiškėjams buvo išmokėta, todėl trečios eilės kreditoriaus G. B. finansinį reikalavimą mažino iki 113 841,64 Lt, o R. B. iki 90 000 Lt.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atskiruoju skundu pareiškėjai G. B. ir R. B. prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 17 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – netenkinti BUAB „Ekostata“ administratoriaus prašymo patikslinti kreditorinius reikalavimus. Skundą grindžia šiais argumentais:

121. Šioje bankroto procedūros stadijoje administratorius neturi teisės ginčyti kreditorinių reikalavimų, kuriuos jis yra pripažinęs ir įtraukęs į įmonės kreditorių sąrašą, ir kurie yra patvirtinti teismo, nagrinėjančio įmonės bankroto bylą nutartimi. Nuo pat bankroto bylos iškėlimo iki šiol BUAB „Ekostata“ administratorius buvo vienas ir tas pats, todėl jam buvo žinomos visų prašyme nurodytų kreditorių finansinių reikalavimų atsiradimo aplinkybės ir pagrindai. Administratorius per teismo nustatytą terminą surinko visų BUAB „Ekostata“ kreditorių reikalavimus ir pateikė jų sąrašą tvirtinti teismui, o teismas 2010 m. vasario 8 d. nutartimi kreditorių sąrašą patvirtino. Iš nurodytų aplinkybių, apelianto vertinimu, darytina išvada, kad administratorius pripažino ir sutiko su prašyme nurodytų kreditorių pareikštais finansiniais reikalavimais ir teisėtai bei pagrįstai įtraukė juos į įmonės kreditorių sąrašą bei pateikė teismui tą sąrašą patvirtinti.

132. Pirmosios instancijos teismo nutarties neteisėtumą patvirtina taip pat aplinkybė, jog 2009 m. liepos 20 d. visuotinis akcininkų susirinkimas paskirstė UAB „Ekostata“ pelną, gautą už ataskaitinį 2008 metų laikotarpį. Duomenų, jog 2008 metus įmonė baigė nuostolingai arba būdama nemoki nėra, todėl nepagrįstas teismo argumentas, jog įmonė pažeidė imperatyvias įstatymo normas paskirstydama pelną už 2008 metus.

143. Bankroto administratorius nėra pateikęs jokių įrodymų, pagrindžiančių, jog 2009 m. liepos 20 d. įmonės akcininkų susirinkimo sprendimo dėl pelno nuostolių paskirstymo priėmimo metu įmonėje būtų sąlygos, draudžiančios priimti sprendimą skirti ir išmokėti dividendus. Teismo nurodyti faktai, jog 2009 metais mažėjo UAB „Ekostata“ pajamos, kad buvo gauti VSDFV Vilniaus skyriaus sprendimai dėl skolos išieškojimo nereiškia, kad tuo metu įmonė buvo nemoki. Šių atskirai paimamų įrodymų nepakanka, kad būtų nustatytas įmonės nemokumas.

15Atsakovas BUAB „Ekostata“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą. Nurodė, kad su skundu nesutinka. Pagal ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalį kreditorių reikalavimus tvirtina teismas, o kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai gali būti tvirtinami iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. Atsakovo nuomone, 2009 m. liepos 20 d. priimtas sprendimas išmokėti akcininkams dividendus prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 60 straipsnio 4 dalis numato, jog paskirtus dividendus bendrovė turi išmokėti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo paskirstyti pelną priėmimo dienos. Akcininkų sprendimo priėmimo metu bendrovė neturėjo lėšų dividendams išmokėti. Įmonės prastą finansinę padėtį sprendimo išmokėti dividendus priėmimo metu, atsakovo nuomone, patvirtina aplinkybės, jog nuo 2009 metų antrojo ketvirčio UAB „Ekostata“ pajamos ženkliai mažėjo, įsiskolinimai valstybės biudžetui ir kreditoriams didėjo. 2009 m. gegužės 28 d. įmonės vadovui buvo pasirašytinai įteiktas pranešimas apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. 2009 m. birželio 12 d. areštuotas bendrovei priklausantis turtas. 2009 m. liepos 20 d. akcininkai priėmė sprendimą paskirstyti įmonės nepaskirstytąjį pelną, skiriant jį išmokėti dividendus, o jau 2009 m. rugsėjo 7 d. UAB „Ekostata“ vadovas G. B. kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti įmonei bankroto bylą dėl jos nemokumo.

  1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK329 str., 338 str.).

17Byloje kilo ginčas dėl pagrindo tikslinti teismo nutartimi patvirtintus kreditorinius reikalavimus.

18Teisėjų kolegija pažymi, jog bankroto proceso tikslas – per įstatyme nustatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai ar iš dalies tenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai ir apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Kreditoriaus reikalavimo patvirtinimas ar atsisakymas jį tvirtinti lemia ne tik konkretaus kreditoriaus teisę visiškai ar iš dalies gauti savo reikalavimų tenkinimą iš bankrutuojančios įmonės turto, bet ir turi įtakos patvirtintų reikalavimų bendrai sumai bei proporcijoms, kuriomis buvo tenkinami visų kreditorių reikalavimai. Dėl to reikšminga ir būtina sąlyga kreditorių reikalavimui patvirtinti yra šio reikalavimo patikrinimas. Pirminį kreditorių pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankroto administratoriaus ir arba teikia tvirtinti teismui, arba juos ginčija teisme. Nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių reikalavimų, teismas dar kartą juos tikrina. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima išvada, jog jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d, nutartis, priimta civilinėje byloje AB DnB Nord bankas v. UAB ,,Baiba“, bylos Nr. 3K-3-369/2009; 2011 m. balandžio 22 d. nutartis, priimta UAB ,,Norekso nekilnojamasis turtas“ bankroto byloje, bylos Nr. 3K-3-188/2011; kt.).

19Apeliantas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria patikslinti kreditoriniai reikalavimai, neteisėtumą ir nepagrįstumą grindžia tuo, jog šioje bankroto procedūros stadijoje administratorius neturi teisės ginčyti kreditorinių reikalavimų, kuriuos jis yra pripažinęs ir įtraukęs į įmonės kreditorių sąrašą, ir kurie yra patvirtinti teismo, nagrinėjančio įmonės bankroto bylą, nutartimi.

20Atkreiptinas dėmesys, kad ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalies normoje nustatyta teisė kreditoriams tikslinti reikalavimus ir jų atsisakyti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad kreditorių reikalavimų tikslinimas reiškia naują reikalavimo tikrinimą ir kartu įsiteisėjusios nutarties peržiūrėjimą, todėl turėtų būti tikslinama išimtiniais atvejais ir taikoma, kai nagrinėjant bylą nustatomas kreditorių reikalavimų dydžio pakitimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Autokausta“ v. UAB „Norekso nekilnojamasis turtas“, bylos Nr. 3K-3-188/2011). Kasacinio teismo pažymėta ir tai, kad bankroto teisės normose nustatyta teisė tikslinti kreditoriaus reikalavimą ar šio atsisakyti reiškia, kad, įsiteisėjus nutarčiai, kuria patvirtintas kreditoriaus finansinis reikalavimas, nėra kategoriško draudimo šį reikalavimą keisti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. B. v. BUAB „Eudanas“, bylos Nr. 3K-3-261/2011; 2003 m. birželio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcija v. LUAB „Lietuvos aidas“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-308/2013). Bankroto teisės normose nustatyta teisė tikslinti kreditoriaus reikalavimą nesuteikia galimybės bankroto proceso dalyviams patvirtintus kreditorių finansinius reikalavimus tikslinti bei peržiūrėti nesant tokio teisės aktuose nustatyto pagrindo. Kreditorių finansinių reikalavimų tikslinimas yra galimas tik paaiškėjus naujoms aplinkybėms, dėl kurių reikalavimo patenkinimas nebelaikytinas teisėtu ir pagrįstu, kurios iki tol nebuvo žinomos ir dėl kurių teismas nėra pasisakęs įsiteisėjusia nutartimi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. balandžio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 3K-3-233/2014).

21Nagrinėjamu atveju pareiškėjų G. B. ir R. B. kreditoriniai reikalavimai buvo patvirtinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 8 d. nutartimi, kurioje teismas nurodė, jog dėl šių reikalavimų dydžio ginčo nėra (t.1, b.l. 5). Bankroto administratorius, grįsdamas savo parašymą patikslinti kreditorinius reikalavimus, nurodė, jog susipažinęs su įmonės dokumentais nustatė aplinkybę, jog pareiškėjams negalėjo būti patvirtinti tokio dydžio kreditoriniai reikalavimai, kadangi akcininkų sprendimas išmokėti bendrovės akcininkams 1 195 000 Lt dividendų yra neteisėtas. Taigi paaiškėjus aplinkybėms, jog sprendimas išmokėti dividendus galimai priimtas pažeidžiant Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 60 straipsnio 3 dalį, pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis aukščiau minėta kasacinio teismo praktika, pagrįstai sprendė klausimą dėl kreditorinių reikalavimų patikslinimo.

22Pareiškėjai G. B. ir R. B. pirmosios instancijos teismo nutarties neteisėtumą įrodinėja taip pat tuo, jog 2009 m. liepos 20 d. visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą paskirstyti pelną už 2008 metus. Duomenų, jog tuo metu įmonė buvo nemoki, apeliantų vertinimu, nėra. Teisėjų kolegija, nesutikdama su nurodytais apeliantų argumentais, pažymi, jog kaip ir teisingai nurodė BUAB „Ekostata“ administratorius, akcininkų sprendimo priėmimo metu bendrovė neturėjo lėšų dividendams išmokėti. Nuo 2009 metų antrojo ketvirčio UAB „Ekostata“ pajamos ženkliai mažėjo, įsiskolinimai valstybės biudžetui ir kreditoriams didėjo. 2009 m. gegužės 28 d. įmonės vadovui buvo pasirašytinai įteiktas pranešimas apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. 2009 m. birželio 12 d. areštuotas bendrovei priklausantis turtas. 2009 m. liepos 20 d. akcininkai priėmė sprendimą paskirstyti įmonės nepaskirstytąjį pelną, skiriant jį išmokėti dividendus, o jau 2009 m. rugsėjo 7 d. UAB „Ekostata“ vadovas G. B. kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti įmonei bankroto bylą dėl jos nemokumo. Nurodytos aplinkybės, teisėjų kolegijos vertimu, leidžia konstatuoti, jog įmonės akcininkai, priimdami sprendimą išmokėti dividendus, neatsižvelgė į prastą įmonės finansinę padėtį, apyvartos mažėjimą ir būtinybę apsaugoti įmonės kreditorių interesus, ir taip pažeidė ABĮ 60 straipsnio 3 dalį.

23Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes, sprendžia, jog ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria sumažinti kreditoriniai reikalavimai, iš esmės yra teisėta ir pagrįsta, todėl jos naikinti pagrindo nėra.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 28 d. nutartimi iškelta UAB... 5. G. B. ir R. B. pateikė teismui atsiliepimą, kuriame prašė BUAB... 6. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 17 d. nutartimi BUAB... 7. Teismas nurodė, jog kai pasikeičia administratoriaus įgaliotas asmuo ir šis... 8. Teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos teismas 2010 m. vasario 8 d. nutartimi... 9. Teismas pažymėjo, kad UAB „Ekostata“ finansinės atskaitomybės... 10. Pripažinęs, jog 2009 m. liepos 20 d. priimti sprendimą paskirstyti pelną... 11. Atskiruoju skundu pareiškėjai G. B. ir R. B. prašo Vilniaus apygardos teismo... 12. 1. Šioje bankroto procedūros stadijoje administratorius neturi teisės... 13. 2. Pirmosios instancijos teismo nutarties neteisėtumą patvirtina taip pat... 14. 3. Bankroto administratorius nėra pateikęs jokių įrodymų,... 15. Atsakovas BUAB „Ekostata“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. Byloje kilo ginčas dėl pagrindo tikslinti teismo nutartimi patvirtintus... 18. Teisėjų kolegija pažymi, jog bankroto proceso tikslas – per įstatyme... 19. Apeliantas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria patikslinti... 20. Atkreiptinas dėmesys, kad ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalies normoje nustatyta... 21. Nagrinėjamu atveju pareiškėjų G. B. ir R. B. kreditoriniai reikalavimai... 22. Pareiškėjai G. B. ir R. B. pirmosios instancijos teismo nutarties... 23. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes,... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 25. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 17 d. nutartį palikti...