Byla 2-1369-460/2012
Dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė, sekretoriaujant Zitai Mockuvienei, dalyvaujant ieškovės Palangos kredito unijos atstovams advokatui Ramūnui Džiugui, advokato padėjėjai Sigitai Stukaitei, Sandrai Garjonytei, atsakovų R. P., E. P. atstovui advokatui Romanui Lupeikai, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Palangos kredito unijos ieškinį atsakovams R. P., E. P. dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

2Klaipėdos apygardos teisme 2012-05-30 buvo gautas ieškovės Palangos kredito unijos ieškinys atsakovams R. P., E. P. dėl solidariai 269 985,33 Lt paskolos, 835,84 Lt palūkanų, 14 255, 23 Lt delspinigių, iš viso 285 076,40 Lt priteisimo; bylinėjimosi išlaidų priteisimo; 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos 285 076,40 Lt sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo priteisimo. Nurodė, jog 2009-04-03 sudaryta skolos perkėlimo sutartis 2009/04/03/03, pagal kurią atsakovė R. P. perėmė K. S. visas pareigas ir teises pagal Palangos kredito unijos ir pradinio skolininko K. S. 2007-03-02 sudarytą paskolos sutartį Nr. 07-00019, pagal kurią buvo suteikta 270 000 Lt paskola. Taip pat 2009-04-03 sudaryta laidavimo sutartis Nr. 09-00008, kuria laiduotojas atsakovas E. P., kuris yra R. P. sutuoktinis, įsipareigojo solidariai atsakyti Palangos kredito unijai už R. P. 2007-03-02 sutartimi Nr. 07-00019 prisiimtus įsipareigojimus. Pažymėjo, kad atsakovai gera valia įsipareigojimų nevykdo, skolos negrąžina.

3Klaipėdos apygardos teismas 2012-06-07 preliminariu sprendimu ieškinį tenkino ir nusprendė priteisti solidariai iš atsakovų R. P. ir E. P. 269 985,33 Lt negrąžinto kredito, 835,84 Lt nesumokėtų palūkanų ir 14 255, 23 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų, nuo priteistos (285 076,40 Lt) sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme (2012-05-30) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovei Palangos kredito unijai; priteisti solidariai iš atsakovų R. P. ir E. P. 3 351 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovei Palangos kredito unijai; Klaipėdos apygardos teismo 2012-05-30 nutartimi atsakovams R. P. ir E. P. taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

4Atsakovė 2021-07-05 teismui pateikė prieštaravimus. Prašo ieškinį tenkinti iš dalies; netenkinti ieškovės reikalavimo priteisti 14 255,23 Lt delspinigių. Nurodo, jog nesutinka, kad pagal 2007-03-02 paskolos sutartį Nr. 07-00019 K. S. buvo išmokėta 270 000 Lt dydžio paskola. Teigia, kad pradiniam skolininkui K. S. ieškovė pagal sutartį realiai išdavė ne 270 000 Lt dydžio paskolą, o 10 procentų mažiau, t. y. 243 000 Lt. Atsakovė prieštaravimuose teigia, kad 2007-03-02 paskolos sutarties Nr. 07-00019 terminas baigėsi 2012-03-02, tai reiškia, kad sutartis yra nutraukta, o iš to išplaukia ir kitos pasekmės. Mano, kad teismas turi teisę mažinti 14 255,23 Lt dydžio priteistus delspinigius.

5Ieškovė teismui pateikė atsiliepimą į atsakovės prieštaravimus. Juo prašo atsakovės prieštaravimus atmesti, preliminarų sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, jog atsakovė pagal 2009 m. balandžio 3 d. skolos perkėlimo sutartį 2009/04/03/03 perėmė 270 000 Lt skolą o ne kaip teigia 243 000 Lt. Atsakovės minima sutartis nėra nutraukta, atsakovė savo prievolių pagal sutartį nėra įvykdžiusi ir pažeidė minimos paskolos sutarties sąlygas, įskaitant sąlygas laiku mokėti palūkanas ir grąžinti paskolos sumą iki galutinio grąžinimo termino. Mano, kad mažinti priteistų delspinigių sumos nėra įstatyme numatyto pagrindo, kadangi ieškovės prašomi delspinigiai nėra neprotingai dideli, atsakovė nėra įvykdžiusi dalies prievolės, ir priteista delspinigių suma nėra aiškiai per didelė, palyginus su atsakovų prievole pagal paskolos perkėlimo sutartį sumokėti 270 000 Lt sumą, kuri yra pakankamai didelė.

6Preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistas.

7Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, jog 2009-04-03 sudaryta skolos perkėlimo sutartis 2009/04/03/03, pagal kurią atsakovė R. P. perėmė K. S. visas pareigas ir teises pagal Palangos kredito unijos ir pradinio skolininko K. S. 2007-03-02 sudarytą paskolos sutartį Nr. 07-00019, pagal kurią buvo suteikta 270 000 Lt paskola. Taip pat 2009-04-03 sudaryta laidavimo sutartis Nr. 09-00008, kuria laiduotojas atsakovas E. P., kuris yra R. P. sutuoktinis, įsipareigojo solidariai atsakyti Palangos kredito unijai už R. P. 2007-03-02 sutartimi Nr. 07-00019 prisiimtus įsipareigojimus (b. l. 8–20). Iš 2009-04-03 laidavimo sutarties matyti, kad atsakovas E. P. laidavo skolininkės R. P. tinkamą prievolių pagal kredito sutartį įvykdymą visu savo turtu ta pačia apimtimi kaip ir skolininkas (3, 5.1 p.).

8Atsakovė R. P. prieštaravimuose rašo, kad nesutinka, kad pagal 2007-03-02 paskolos sutartį Nr. 07-00019 K. S. buvo išmokėta 270 000 Lt dydžio paskola. Teigia, kad pradiniam skolininkui K. S. ieškovė pagal sutartį realiai išdavė ne 270 000 Lt dydžio paskolą, o 10 procentų mažiau, t. y. 243 000 Lt. Minimi 10 procentų, t. y. 27 000 Lt buvo panaudoti pajų išpirkimui. Su tokiu atsakovės teiginiu teismas nesutinka, kadangi K. S. pagal 2007-03-02 paskolos sutartį Nr. 07-020019 buvo išmokėta 270 000 Lt, tą patvirtina pinigų išmokėjimo operaciją patvirtinantis kvitas (b. l. 69). Pati atsakovė, pasirašydama 2009 m. balandžio 3 d. skolos perkėlimo sutartį Nr. 2009/04/03/03 patvirtino, kad pradinei skolininkei Unijai negrąžintos ir skolos perėmėjui perkeliamos skolos sumą sudaro 270 000 Lt, kaip yra nurodyta sutarties 2 punkte. Šią sumą skolos perėmėja, t. y. atsakovė R. P., įsipareigojo grąžinti kredito unijai iki 2012-03-02, įmokų tvarkaraštyje nustatyta tvarka ir terminais, kuris yra neatskiriama sutarties dalis. Minėtos skolos perkėlimo sutarties 1 punktas numato, kad skolos perėmėjas perima K. S. visas pareigas ir teises pagal kredito unijos ir pradinio skolininko 2007-03-02 sudarytą paskolos sutartį Nr. 07-00019, jeigu ši sutartis nenustato kitaip. Taigi, atsakovė pagal 2009 m. balandžio 3 d. skolos perkėlimo sutartį 2009/04/03/03 perėmė 270 000 Lt skolą o ne kaip teigia 243 000 Lt (CPK 12 straipsnis, CPK 178 straipsnis, CPK 197 straipsnis).

9Pažymėtina, kad pajiniai įnašai turi būti įnešti iki paskolos sutarties sudarymo, nes pagal Kredito unijų įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 1 punktą kredito unija finansines paslaugas, įskaitant ir skolinimo paslaugą gali teikti tiktai savo nariams, o pagal Kredito unijų įstatymo 47 straipsnio 1 dalį, vienam kredito unijos nariui gali būti skolinama ne daugiau kaip dešimteriopo to nario pajinio įnašo dydžio suma. Vadinasi, tik su į kredito uniją įstojusiais ir pajinius įnašus įnešusiais nariais gali būti sudaromos paskolos sutartys. Šiuo atveju, papildomi pajiniai įnašai įnešti 2007 m. kovo 2 d. (b. l. 68), o paskola K. S. išmokėta 2007 m. kovo 5 d., todėl Palangos kredito unija išmokėdama paskolą K. S. niekaip negalėjo išmokėti ne visą paskolos sumą, nes pasirašydamas paskolos sutartį ir operacinį lapelį K. S. patvirtino, kad gavo visą paskolos sumą ir kredito unija niekaip negalėjo dalies paskolos sumos savavališkai panaudoti pajiniams įnašams, nes K. S. pajiniai įnašai jau buvo įnešti iki paskolos išmokėjimo. Be to, atsakovė jokių įrodymų, kad K. S. gavo mažesnę paskolos sumą nepateikė ir savo teiginių nepatvirtino jokiais įrodymais, todėl jos reikalavimai yra nepagrįsti ir šioje dalyje atmestini (CPK 12 straipsnis, CPK 178 straipsnis, CPK 197 straipsnis).

10Atsakovė prieštaravimuose teigia, kad 2007-03-02 paskolos sutarties Nr. 07-00019 terminas baigėsi 2012-03-02, tai reiškia, kad sutartis yra nutraukta (CK 6.217 straipsnio 3 dalis), o iš to išplaukia ir kitos pasekmės. Su tokiu atsakovės išdėstytu prieštaravimu teismas sutikti negali. Aktualu pažymėti, jog CK 6.217 straipsnio 3 dalis numato, jog kai sutarties įvykdymo terminas praleistas, nukentėjusi šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis neįvykdo sutarties per papildomai nustatytą terminą. Atkreiptinas dėmesys, kad minėta teisės norma numato, kad nukentėjusi šalis gali, o neprivalo nutraukti sutartį. Atsakovės minima sutartis nėra nutraukta, atsakovė savo prievolių pagal sutartį nėra įvykdžiusi ir pažeidė minimos paskolos sutarties sąlygas, įskaitant sąlygas laiku mokėti palūkanas ir grąžinti paskolos sumą iki galutinio grąžinimo termino. Todėl atsakovė, pati pažeisdama sutartį negali tikėtis išvengti visų ar dalies savo prievolių vykdymo ir sąlygų pagerinimo, lyginant su tuo, kaip būtų, jeigu sutartis būtų vykdoma tinkamai, ir neturi teisės reikalauti ieškovo grąžinti pajinius įnašus kitomis sąlygomis, nei tai numato paskolos sutartis ir Kredito unijų įstatymas. Pajiniai įnašai yra kredito unijos nuosavybė (Kredito unijų įstatymo 39 straipsnis), iš jų yra formuojamas kredito unijos kapitalas ir jiems yra taikoma įstatyme numatyta apsauga, nes kredito unijos teisinė forma yra kooperatinė bendrovė ir pajiniai įnašai yra pagrindinis kredito unijos kapitalo formavimo šaltinis. Pajinių įnašų grąžinimo sąlygos yra nurodytos paskolos sutarties 6.3 ir 7.2 punktuose. Pagal 2007-03-02 paskolos sutarties Nr. 07-00019 6.3 punktą, papildomas pajus (pajiniai įnašai) grąžinamas paskolos gavėjui tada, kai jis pilnai įvykdo prievoles pagal sutartį, o 7.2 punktas numato, kad paskolos gavėjas gali prašyti kredito unijos sumažinti turimo pajaus dydį ne dažniau kaip kartą per metus, tačiau paskolos gavėjo turimas kredito unijos pajaus dydis turi likti ne mažesnis kaip 1/10 pagal sutartį likusios sumokėti paskolos sumos. Taigi, paskolos grąžinimas ir pajinių įnašų išmokėjimas yra viena paskui kitą einanti sąlyga, todėl neįvykdžius pirmiau einančios sąlygos (negrąžinus paskolos), atsakovė neturi teisės ieškovo reikalauti įvykdyti paskiau einančių sąlygų, t. y. grąžinti pajinius įnašus. Tačiau šiuo atveju sutarties nutraukimo ar nenutraukimo faktas apskritai nėra svarbus, nes pajiniai įnašai yra kredito unijos nuosavybė, o atsakovė nėra įvykdžiusi savo prievolių, todėl negali tikėtis, kad tokiomis sąlygomis kredito unija savo nuosavybės atsisakys. Taip pat negalima ir prievolės pabaiga įskaitymu, kadangi CK 6.130 straipsnio 1 dalies 1 punktas numato, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. Šiuo atveju atsakovė neturi priešpriešinio reikalavimo, nes pagal įstatymą pajiniai įnašai yra kredito unijos, o ne atsakovės nuosavybė, todėl nesant šios sąlygos įskaitymas nėra svarstytinas. Be to, terminas grąžinti pajinius įnašus nėra ir negali būti suėjęs, nes nėra tam būtinų sąlygų – atsakovė nėra grąžinusi paskolos ir nėra įvykdžiusi kitų savo prievolių, todėl kredito unijai nėra pagrindo atsisakyti savo nuosavybės. Atsakovė nepateikė teismui jokių įrodymų, kad ieškovė turi prievolę grąžinti pajinius įnašus, todėl jos reikalavimai yra nepagrįsti ir netenkintini (CPK 12 straipsnis, CPK 178 straipsnis, CPK 197 straipsnis).

11Atsakovė prieštaravimuose teigia, kad nesutinka su ieškovės reikalavimu dėl 14 255,23 Lt delspinigių priteisimo, ir teigia, kad pagal 2007-03-02 paskolos sutarties Nr. 07-00019 2.13 punktą yra nustatyti 0,06 proc. dydžio delspinigiai. Tačiau mano, kad teismas turi teisę mažinti 14 255,23 Lt dydžio priteistus delspinigius atsižvelgiant į tai, kad ji šiuo metu nėra dirbanti, praktiškai viena rūpinasi dviem vaikais, vyras iki šiol suimtas, visas kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas areštuotas, tai reiškia, kad ne nuo jos valios priklausančių priežasčių kreditoriui prievolės laiku įvykdyti neturėjo galimybės, dėl to delspinigių dydį prašo sumažinti. Susipažinęs su atsakovės motyvais dėl delspinigių sumažinimo, teismas mano, kad pagrindo mažinti priteistų delspinigių sumą pagrindo nėra. Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „ Ferteksos transportas", bylos Nr. 3K-7-367/2006; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje UAB „ Schmitz Cargobull Baltic" v. UAB „ Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla", bylos Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje UAB „ Kaduva" v. UAB „ Okadeta", bylos Nr. 3K-3-401/2008). Šalys yra laisvos savo nuožiūra aptarti ir sutartyje nustatyti delspinigių dydį. Šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma. Delspinigiai yra vienas iš prievolės įvykdymo užtikrinimo būdų, jų taikymas skatina skolininką laiku įvykdyti prievolę. Sutarties nuostata dėl delspinigių yra aiškiai ir suprantamai suformuluota. Atkreiptinas dėmesys, kad, kaip nurodė ieškovė, ir atsakovė to neginčijo, abu atsakovai yra dirbę Palangos kredito unijoje, vienas iš atsakovų yra buvęs Palangos kredito unijos vadovas, abu atsakovai yra turintys patirties verslo, sutarčių bei derybų srityje, laisva valia pasirašė sutartis, žinojo sutartyse nustatytus delspinigių dydžius, todėl žinojo ir galėjo numatyti sutarties neįvykdymo teisinius padarinius.

12Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta, kad, jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Manytina, kad mažinti priteistų delspinigių sumos nėra įstatyme numatyto pagrindo, kadangi ieškovės prašomi delspinigiai nėra neprotingai dideli, atsakovė nėra įvykdžiusi dalies prievolės, ir priteista delspinigių suma nėra aiškiai per didelė, palyginus su atsakovų prievole pagal paskolos perkėlimo sutartį sumokėti 270 000 Lt sumą kuri yra pakankamai didelė. Juolab, kad metinių palūkanų norma yra žymiai mažesnė už rinkos palūkanų normą. Pažymėtina, jog CK 6.73 straipsnio 2 dalis, CK 6.258 straipsnio 3 dalis nustato, kad netesybų dydžio parinkimui turi įtakos prievolės įvykdymo dalis. Atsakovai per visą paskolos grąžinimo terminą nemokėjo įmokų, skolos dydžio nemažino.

13Atsakovė prieštaravimuose nurodo priežastis, dėl ko teismas turėtų mažinti priteistų delspinigių sumą, tačiau abejotina, ar jos atitinka faktines aplinkybes. Teismas sutinka su atsakovės teiginiu, kad teismas turi teisę spręsti dėl delspinigių dydžio, bet atkreipia dėmesį, kad tik tam tikrais įstatymo nustatytais atvejais, kuriuos numato CK 6.258 straipsnio 3 dalis, tai yra jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) neprotingai didelės, taip pat jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Atsakovė teigia, kad praktiškai viena rūpinasi dviem vaikais, tačiau atsakovė nepaneigė, kad pasak ieškovės, vaikai yra jau pilnamečiai, darbingo amžiaus, todėl prievolė jais rūpintis nėra privaloma. Be to, atsakovė teigia, kad yra nedirbanti, ir areštuotas turtas bei banko sąskaitos, tačiau iš teismui pateiktų duomenų matyti, atsakovė turi kito nekilnojamojo turto (b. l. 59–60) ir, pasak ieškovės, gauna pajamas iš nekilnojamojo turto nuomos paslaugų, atsiskaito su kitais savo kreditoriais (CPK 178 straipsnis, CPK 185 straipsnis).

14Apibendrindamas išdėstytus argumentus teismas mano, jog atsakovės prieštaravimai dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012-06-07 preliminaraus sprendimo nepagrįsti ir netenkintini, atsižvelgiant į tai priimtinas galutinis sprendimas, kuriuo paliktinas nepakeistas 2012-06-07 preliminarus sprendimas (CPK 430 straipsnio 6 dalies 1 punktas).

15Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 270, 430 straipsniais,

Nutarė

16Klaipėdos apygardos teismo 2012-06-07 preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.

17Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai