Byla 2-275-196/2015
Dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 3 d. nutarties, kuria patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai, priimtos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Gitrama“ bankroto byloje Nr. B2-703-153/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedant iš teisėjų Artūro Driuko, Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens (kreditorės) G. R. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 3 d. nutarties, kuria patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai, priimtos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Gitrama“ bankroto byloje Nr. B2-703-153/2014.

2Išnagrinėjus bylą pagal atskirąjį skundą, n u s t a t y t a :

 1. Ginčo esmė

3Kreditoriai N. M., M. B., V. P., R. P., E. G., A. G., L. S. ir R. S. kreipėsi į bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir BUAB) „Gitrama“ bankroto administratorių, prašydami patikslinti jų finansinius reikalavimus, t. y. kreditorės V. P. kreditorinį reikalavimą padidinti iki 6 036,64 Lt, L. S. – iki 6 036,64 Lt, N. M. – iki 5 536,64 Lt, M. B. finansinį reikalavimą padidinti 1 036,64 Lt sumai, A. G. – 1 036,64 Lt sumai. Prašyme, su kuriuo administratorius nesutiko, ginčydamas šiuos prašomus patvirtinti finansinius reikalavimus, kreditoriai nurodė, kad Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-488-601/2013 BUAB „Gitrama“ buvo įpareigota per du mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis, neatlygintinai pašalinti gyvenamojo namo, esančio ( - ) (toliau – ir gyvenamasis namas), trūkumus, o darbų per nustatytą terminą neatlikus ar juos atlikus netinkamai, nustatyta ieškovams teisė atlikti šiuos darbus atsakovo sąskaita, išieškant iš atsakovo darbų kainą. BUAB „Gitrama“ teismo nutartyje nurodytų įpareigojimų neįvykdė, t. y. trūkumų nepašalino, todėl kreditoriai trūkumus pašalino savo lėšomis ir patyrė 14 500 Lt išlaidų. A. L., veikdamas pagal verslo liudijimą, kreditorių N. M., V. P., L. S. butuose atliko perdangų izoliavimo darbus. Šie darbai buvo būtini siekiant gauti teigiamą pastato akustinių (garso izoliavimo) matavimų išvadą. Šių darbų atlikimą patvirtina 2013 m. lapkričio 11 d. prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitai. Be to, spręsdami klausimus, susijusius su gyvenamojo namo trūkumų šalinimu, pastato pridavimu eksploatuoti, kreditoriai konsultavosi su advokatais ir patyrė 5 183,20 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, kurias prašo įtraukti į jų finansinių reikalavimų sumą.

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

4Kauno apygardos teismas 2014 m. lapkričio 3 d. nutartimi patvirtino tokius kreditorių finansinius reikalavimus BUAB „Gitrama“ bankroto byloje: kreditorės N. M. – 5 536,64 Lt, kreditorės M. B. – 1 036,64 Lt, A. G. – 1 036,64 Lt, V. P. – 6 036,64 Lt, L. S. – 6 036,64 Lt.

5Teismas nustatė, kad Kauno apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartimi įpareigojo BUAB „Gitrama“ per du mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis ir neatlygintinai pašalinti gyvenamojo namo trūkumus, t. y. izoliuoti gyvenamojo namo perdangas, kad šios atitiktų daugiabučio gyvenamojo namo perdangų smūgio garso izoliavimo rodiklį – C klasę, o BUAB „Gitrama“ neatlikus sprendime nurodytų darbų per nustatytą terminą ar juos atlikus netinkamai, nustatė ieškovams teisę atlikti šiuos darbus BUAB „Gitrama“ sąskaita, išieškant iš BUAB „Gitrama“ darbų kainą. BUAB „Gitrama“ darbų neatliko, už atliktus darbus savo lėšomis apmokėjo kreditoriai, statybos užbaigimo aktas buvo surašytas tik 2014 m. gegužės 14 d. Šios aplinkybės teismui sudarė pagrindą laikyti, kad terminas kreditoriniams reikalavimams pateikti tvirtinti praleistas dėl objektyvių priežasčių, termino praleidimo priežastis teismas pripažino svarbiomis, todėl kreditoriams atnaujino terminą finansiniams reikalavimams pareikšti (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 10 straipsnio 4 dalies 5 punktas, 9 dalis).

6Teismas nustatė, kad pagal į bylą pateiktus rašytinius įrodymus kreditorė N. M. turėjo 5 536,64 Lt išlaidų, kreditoriai M. B. ir A. G. – po 1 036,64 Lt išlaidų kiekvienas, V. P. ir L. S. – po 6 036,64 Lt išlaidų kiekvienas. A. L., kuris išrašė kreditoriams 2013 m. lapkričio 11 d. kvitus dėl paslaugų pirkimo už trūkumų šalinimą, perdangų izoliavimą, pinigų priėmimo kvite nurodytą datą (2013 m. lapkričio 11 d.) turėjo verslo liudijimą Nr. ZI671549-1, todėl galėjo atlikti paslaugas, nurodytas paslaugų pirkimo–pardavimo kvite. Teismo vertinimu, pateikti byloje paslaugų pirkimo–pardavimo kvitai netampa nepatikimais įrodymais vien dėl to, kad kreditoriai nesurašė darbų perdavimo–priėmimo akto, ar dėl to, jog A. L., išrašęs kvitus, kreditoriams neišrašė PVM sąskaitos faktūros. Teismas, vertindamas į bylą pateiktus kvitus, atsižvelgė į tai, kad byloje nėra nuginčytas faktas, jog darbų, kuriuos pagal teismo sprendimus privalėjo atlikti, UAB „Gitrama“ neatliko, todėl kreditoriai, savo lėšomis apmokėję statybos trūkumų šalinimo išlaidas, turėjo nuostolių. Teismas darė išvadą, kad byloje yra įrodyta, jog statybos trūkumų šalinimo darbai dėl perdangų izoliavimo yra atlikti tinkamai iki 2013 m. gruodžio 23 d. ir tai patvirtina Garso klasifikavimo 2013 m. gruodžio 23 d. protokolas Nr. 272-G-F13-380, kuriame nustatyta, kad pastato vidaus aplinkos garso klasė atitinka nustatytus statybos standartus. Byloje nėra nuginčyta, kad pastatas iki statybos trūkumų šalinimo darbų atlikimo neatitiko protokole nurodytos pastato vidaus aplinkos garso klasės, todėl teismo įsitikinimu, labiau tikėtina, jog statybos trūkumų šalinimo darbai buvo atlikti ir kreditoriai paslaugų pirkimo–pardavimo kvituose nurodyto dydžio išlaidas realiai patyrė.

7Teismas pažymėjo, kad priežastys, dėl kurių buvo būtina atlikti statybos trūkumų šalinimo darbus, nustatytos įsiteisėjusiais teismo sprendimais, todėl šios aplinkybės iš naujo neįrodinėjamos, o faktas, jog statybos darbus nekokybiškai atliko UAB „Gitrama“, laikomas įrodytu, taigi atsakomybę dėl pastato garso izoliacijos trūkumų perkelti kreditoriams nėra pagrindo (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 182 straipsnio 2 punktas, 18 straipsnis).

8Išnagrinėtoje civilinėje byloje buvo nustatyta, kad statybų trūkumų šalinimo darbai turėjo būti atlikti dėl namo bendrų konstrukcijų izoliavimo, todėl tas faktas, jog pinigai trūkumams šalinti nebuvo surinkti iš kiekvieno buto gyventojo atskirai, o lėšas sumokėjo keli namo gyventojai, tarp jų ir L. S., nesudaro pagrindo atmesti kreditoriaus L. S. prašymo atlyginti jo turėtas išlaidas, be to, šio kreditoriaus reikalavimai dėl UAB „Gitrama“ įpareigojimo izoliuoti gyvenamojo namo perdangą buvo pripažinti pagrįstais ir patenkinti.

9Teismas taip pat nustatė, kad kreditoriai turėjo išlaidų dėl advokatų teisinių paslaugų apmokėjimo už atstovavimą kreditoriams bankroto byloje ir dokumentų, susijusių su namo statybos trūkumų šalinimu, pateikimą teismui ir administratoriui; kreditoriams pagal 2013 m. spalio 10 d. atstovavimo sutartį atstovavo advokatė L. D.; advokatė susirašinėjo su administratoriumi, pateikė užklausimus ir prašymus į įvairias institucijas dėl dokumentų, susijusių su kreditorinių reikalavimų patvirtinimu, dalyvavo teismo posėdžiuose nagrinėjant kreditorinio reikalavimo patvirtinimo klausimą; kreditoriams N. M., V. P., A. G., L. S. ir M. B. buvo išrašytos sąskaitos (kiekvienam po 1 036,64 Lt) už teisinių paslaugų apmokėjimą. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad buvo tenkintas kreditorių prašymas patvirtinti jų finansinius reikalavimus, sprendė, jog yra pagrindas įtraukti į kreditorinių reikalavimų sumą ir teisinių paslaugų išlaidas, nes jos yra pagrįstos ir protingo dydžio, atitinka advokato darbo sąnaudas bankroto byloje (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

10Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Suinteresuotas asmuo (kreditorė) G. R. atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 3 d. nutartį, kurioje buvo tenkintas kreditorių prašymas patvirtinti kreditorių finansinius reikalavimus, t. y. N. M. 5 536,64 Lt sumai, M. B. – 1 036,64 Lt, A. G. – 1 036,64 Lt, V. P. – 6 036,64 Lt, L. S. – 6 036,64 Lt, ir klausimą išspręsti iš esmės, kreditorių prašymą dėl finansinių reikalavimų tvirtinimo atmetant.

12Pagrindiniai atskirojo skundo argumentai:

 1. Teismas nepagrįstai nutarė atnaujinti terminą kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti. Prašymas atnaujinti terminą buvo pareikštas tik baigiamųjų kalbų metu, todėl kiti proceso dalyviai neturėjo galimybės į jį atsikirsti, nors kreditoriai nuo 2013 m. spalio 10 d. naudojosi advokatų paslaugomis ir galėjo prašymą atnaujinti terminą pareikšti raštu ir kur kas anksčiau.
 2. Teismas nepagrįstai kvitus Nr. 5673189, 5673191 ir Nr. 5673190 laikė įrodymais, pagrindžiančiais kreditorių reikalavimo egzistavimo faktą. Į bylą nebuvo pateiktas darbų perdavimo–priėmimo aktas, taip pat byloje nėra duomenų, kada darbai buvo atlikti (tikėtina, kad darbai buvo atlikti ne tuo laiku, kai buvo išrašytas kvitas dėl paslaugų pirkimo–pardavimo).
 3. Teismas nepagrįstai įtraukė advokato teisines paslaugas į kreditorių reikalavimų sumą, neištyręs šių išlaidų dydžio pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius (toliau – ir Rekomendacijos). Iš pateiktų sąskaitų matyti, kad jose nurodytą sumą sudaro teisininko paslaugos, papildomos paslaugos ir kompensuojamos išlaidos. Pagal byloje esančias sąskaitas bylinėjimosi išlaidos negali būti priteisiamos, nes nėra nurodyta, už kokį konkretų darbą apmokėta, kokios papildomos paslaugos (be teisininkų suteiktų paslaugų) buvo suteiktos, dėl ko ir kokios kompensuojamos išlaidos buvo patiriamos. Taip pat nėra aišku, ar darbai jau yra atlikti ar dar tik bus atliekami. Į bylą nebuvo pateikti ir įrodymai apie tai, kad sąskaitos buvo apmokėtos.

13Kreditoriai N. M., M. B., V. P., R. P., E. G., A. G., L. S., R. S. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

14Pagrindiniai atsiliepimo argumentai:

 1. Teismas tinkamai įvertino termino praleidimo priežasčių svarbumą. Kreditoriai neturėjo jokios galimybės anksčiau nustatyti tikslios išlaidų sumos, nes ši suma galėjo būti apskaičiuota tik atlikus darbų trūkumą šalinimą ir pridavus statinį kaip tinkamą naudoti. Be to, pati apeliantė termino praleidimo priežasčių neginčija, o skundą grindžia tik tuo, kad kreditorių atstovė prašymą atnaujinti terminą pateikė teismui netinkama forma, nenurodė priežasčių, kodėl prašymas dėl termino atnaujinimo nebuvo pateiktas kartu su prašymu dėl kreditorinių reikalavimų tvirtinimo bei vėliau bylos nagrinėjimo metu. Prašymas atnaujinti terminą buvo pateiktas tinkamai ir savalaikiai.
 2. Tarp fizinių asmenų sudarytam sandoriui dėl rangos darbų atlikimo rašytinė forma nėra privaloma, todėl nagrinėjamu atveju šalys susitarė dėl darbų atlikimo žodžiu, o kaip patvirtinimą, kad darbai atlikti tinkamai, pasirašė kasos pajamų orderiuose. Šie dokumentai yra pakankami pagrįsti atliktų darbų faktą. Ištaisius trūkumus, statinys buvo pripažintas tinkamu naudoti.
 3. Teismas, teigdamas, kad nėra įrodymų, jog iki 2013 m. lapkričio 11 d. pastato statybos trūkumai buvo visiškai pašalinti, turėjo omenyje ne apie kreditorių iniciatyva pašalintus darbų trūkumus, o apie pačios UAB „Gitrama“ atliktus darbus stengiantis pašalinti darbų trūkumus.
 4. Į bylą pateikti dokumentai (prašymai, užklausimai ir kt.), administratoriaus patvirtinimas, kad kreditoriai naudojosi teisininkų paslaugomus pagrindžia tai, jog teisinės paslaugos kreditoriams buvo teiktos, o kreditoriai turėjo išlaidų, kurias patvirtina kartu su prašymu patvirtinti kreditorinis reikalavimus pateiktos sąskaitos. Kadangi sąskaitų apmokėjimą patvirtinančių duomenų pateikimas iškilo po pirmosios instancijos teismo nutarties priėmimo, kartu su atsiliepimu pateikiami sąskaitų apmokėjimą patvirtinantys įrodymai (CPK 314 straipsnis).
 1. Apeliacinio teismo argumentai ir išvados

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė ir civilinė byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ribų.

16Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria kreditoriams atnaujintas terminas finansiniams reikalavimams pateikti teismui tvirtinti ir patvirtinti kreditorių N. M., M. B., A. G., V. P. ir L. S. finansiniai reikalavimai BUAB „Gitrama“ bankroto byloje, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

17Dėl termino kreditoriniam reikalavimui pareikšti atnaujinimo

18Apeliantė atskirajame skunde visų pirma nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada atnaujinti terminą kreditoriniams reikalavimams BUAB „Gitrama“ bankroto byloje pateikti tvirtinti, tokią savo poziciją grindžia tokiais argumentais: prašymą atnaujinti praleistą terminą kreditorių atstovė pateikė tik baigiamųjų kalbų metu žodžiu ir atėmė galimybę kitiems proceso dalyviams į tokį prašymą atsikirsti; kreditoriai nuo 2013 m. spalio 10 d. naudojosi advokatų pagalba, todėl galėjo prašymą terminui atnaujinti pateikti anksčiau; advokatė nenurodė, dėl kokių priežasčių toks prašymas nebuvo pateiktas kartu su prašymu dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo ar vėliau bylos nagrinėjimo metu.

19Priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas arba teisėjas privalo nustatyti ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punktas). Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 9 dalį teismas turi teisę priimti tvirtinti kreditorių reikalavimus, kurie buvo pateikti pažeidus šio straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytą terminą, jeigu termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis. ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kreditorių reikalavimus tvirtina teismas. Teismas ne vėliau kaip per 45 dienas nuo kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo gavimo dienos priima nutartį patvirtinti neginčijamus kreditorių reikalavimus (neginčijamą jų dalį). Kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi, kol teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos.

20Pirmosios instancijos teismas terminą kreditoriams reikalavimams pateikti tvirtinti atnaujino, nes termino praleidimo priežastį pripažino svarbia, priežastis – statybos užbaigimo aktas buvo surašytas tik 2014 m. gegužės 14 d., t. y. tuo metu buvo baigti darbai, susiję su gyvenamojo namo trūkumų šalinimu, ir paaiškėjo finansinį reikalavimą sudaranti suma. Darbus neatlygintinai privalėjo ištaisyti BUAB „Gitrama“, tačiau neištaisė, gyvenamojo namo trūkumų pašalinimu rūpinosi patys kreditoriai. Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliantė atskirajame skunde neteigia ir neįrodinėja, kad šios pirmosios instancijos teismo nustatytos aplinkybės nėra svarbios sprendžiant klausimą dėl kreditorinio reikalavimo priėmimo tvirtinti, tačiau nesutinka su prašymo atnaujinti terminą pateikimo momentu bei tokio prašymo pateikimo forma.

21Apeliantė nurodo, kad prašymas terminui atnaujinti buvo pareikštas tik baigiamųjų kalbų metu, tačiau iš 2014 m. rugsėjo 29 d. informacinės pažymos matyti, kad teismo posėdžio metu kreditorių atstovė advokatė L. D. nurodė, kad kreditorių nuomone, terminas kreditoriniams reikalavimams parteikti tvirtinti nėra praleistas, tačiau jei teismas manytų, jog toks terminas praleistas, prašė atnaujinti terminą finansiniams reikalavimams pareikšti (VI t., b. l. 183), šiame teismo posėdyje dalyvavo BUAB „Gitrama“ atstovas T. R., kreditoriaus V. R. atstovė advokatė G. G., taip pat kreditorė G. R. Dėl šios priežasties nėra pagrindo sutikti su apeliante, kad prašymas terminui atnaujinti buvo išdėstytas tik baigiamųjų kalbų metu, nesuteikiant kitiems proceso dalyviams į jį atsikirsti. Be to, sutiktina su kreditorių atsiliepime į atskirąjį skundą išdėstytais argumentais, kad šio teismo posėdžio metu žodžiu pateiktus prašymą terminui atnaujinti buvo išdėstytos ir priežastys, dėl kurių kreditorių finansiniai reikalavimai nebuvo pateikti tvirtinti anksčiau. Kaip jau buvo minėta pirmiau šioje nutartyje, ĮBĮ 10 straipsnio 9 dalį teismas turi teisę priimti tvirtinti kreditorių reikalavimus, kurie buvo pateikti pažeidus šio straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytą terminą, jeigu termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis. Taigi ĮBĮ nereglamentuoja, kad prašymas atnaujinti terminą kreditoriniam reikalavimui pareikšti teismui turi būti pateiktas raštu. CPK 42 straipsnio 1, 4 dalyse nustatyta, kad šalys (pareiškėjai ir suinteresuoti asmenys) turi teisę pateikti prašymus, duoti teismui paaiškinimus žodžiu ir raštu. Dalyvaujantys byloje asmenys prašymus gali teikti iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos (CPK 251 straipsnis). Taigi, priešingai nei nurodo apeliantė, prašymas termino pateikti tvirtinti finansinius reikalavimus praleidimo priežastis laikyti svarbiomis, buvo pateiktas tinkama forma (žodžiu) ir laiku (iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos), be to, ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi, kol teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos.

22Dėl kreditorių finansinio reikalavimo bankroto byloje patvirtinimo

23Apeliantė atskirajame skunde nurodo, kad teismas nepagrįstai į bylą pateiktus kvitus Nr. 5673189, 5673191 ir Nr. 5673190, kuriuos išrašė A. L., ištaisęs gyvenamojo namo trūkumus, laikė įrodymais, pagrindžiančiais kreditorių finansinių reikalavimų egzistavimo faktą. Šį savo nesutikimą su pirmosios instancijos teismo išvada dėl kvitų vertinimo ir jų pagrindu patvirtinto finansinio reikalavimo apeliantė grindžia tokiomis aplinkybėmis: į bylą nebuvo pateikti darbų perdavimo–priėmimo aktai; nėra duomenų, kada darbai buvo atlikti; tikėtina, kad darbai buvo atlikti ne tuo laiku, kai buvo išrašyti kvitai dėl paslaugų pirkimo–pardavimo. Teisėjų kolegija, atsakydama į apeliantės skundo argumentus, susijusius su kreditorinio reikalavimo dėl darbų atlikimo tvirtinimu, pažymi, kad apeliantė iš esmės neginčija fakto, jog darbai, šalinant gyvenamojo namo trūkumus (įsiteisėjusiais teismo sprendimais BUAB „Gitrama“ buvo įpareigota izoliuoti gyvenamojo namo perdangas, kad šios atitiktų daugiabučio gyvenamojo namo perdangų smūgio garso izoliavimo rodiklį – C klasę), buvo atlikti. Vien tai, kad darbai galėjo būti atlikti ne kvito išrašymo metu, nepaneigia to, kad kreditoriai turėjo išlaidų atliekant darbus, kuriuos neatlygintinai ir savo lėšomis turėjo atlikti BUAB „Gitrama“.

24Įstatyme užsakovo pareiga apmokėti už atliktus rangos darbus ir teisė reikšti rangovui reikalavimus dėl atliktų darbų trūkumų siejama su perdavimo–priėmimo akto pasirašymu. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.676 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad užsakovas privalo sumokėti darbų kainą po to, kai rangovas perdavė darbų rezultatą, tačiau šioje normoje neįtvirtinta darbų perdavimo proceso ir jo formos reikalavimų. Bendroji taisyklė yra ta, kad darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu (CK 6.662 straipsnio 1 dalis). Darbų perdavimo–priėmimo aktas nagrinėjant bylą vertintinas kaip vienas iš įrodymų, patvirtinančių darbų atlikimo faktą bei jų kokybę, tačiau tai, kad toks aktas nepateiktas, savaime nereiškia, jog darbai nebuvo atlikti. Taigi tai, kad į bylą nebuvo pateiktas darbų–priėmimo perdavimo aktas, apeliantės teiginių apie kreditorinių reikalavimų nepagrįstumą nepatvirtina, o, kaip jau buvo nurodyta, apeliantė darbų atlikimo fakto neginčija.

25CPK 12 straipsnyje nustatyta, kad civilinės bylos teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi principo. Jis lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra konstatavęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009; 2010 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011; kt.). Apeliantė atskirajame nenurodė aplinkybių, nepateikė įrodymų, kurių pagrindu būtų galima daryti priešingą pirmosios instancijos teismo padarytai išvadai, t. y. kad gyvenamojo namo trūkumai kreditorių lėšomis nebuvo pašalinti ir dėl to BUAB „Gitrama“ nekyla pareiga kreditoriams atlyginti jų turėtų išlaidų darbams atlikti (CPK 12, 178 straipsnis).

26Dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti pagrįstumo

27Apeliantė atskirajame, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo išvada į tvirtinamų kreditorinių reikalavimų sumą įtraukti ir kreditorių turėtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti, nurodo, kad pirmosios instancijos teismas išlaidų netyrė pagal Rekomendacijose nurodytus dydžius, be to, sąskaitose nėra nurodyta, kokie konkretūs darbai sudaro sąskaitoje nurodytą sumą, kokios papildomos (be teisininkų suteiktų paslaugų) buvo suteiktos, kokios kompensuojamos išlaidos buvo patirtos. Apeliantė taip pat pažymėjo, kad į bylą nebuvo pateikti įrodymai dėl sąskaitų apmokėjimo.

28Iš bylos medžiagos matyti, kad advokatų profesinė bendrija Černiauskas ir partneriai N. M., V. P., A. G., L. S. ir M. B. 2014 m. birželio 11 d. išrašė sąskaitas Nr. DEP 14266, 14267, 14268, 14269, 14270 apmokėti už teisininko paslaugas (1 009,87 Lt), papildomas paslaugas (23,62 Lt), kompensuojamas išlaidas (3,15 Lt), iš viso 1 036 Lt (įskaitant PVM) (V t., b. l. 147-151).

29Kaip jau minėta, apeliantė atskirajame skunde visų pirma kelia klausimą dėl duomenų apie minėtų sąskaitų apmokėjimą byloje nebuvimo. Kreditoriai kartus su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė 2014 m. rugsėjo 25 d. kasos pajamų orderį serija APB14 Nr. 40, iš kurio matyti, kad N. M. pagal sąskaitas Nr. DEP 14266, 14267, 14268, 14269, 14270 sumokėjo 5 183,20 Lt (VII t., b. l. 65). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad apmokėjimas atliktas iki klausimo dėl kreditorinio reikalavimo tvirtinimo nagrinėjimo teismo posėdyje, taip pat į tai, kad apeliantė skunde kelią klausimą apie duomenų apie sąskaitų apmokėjimą byloje nebuvimą, šį naujai pateikiamą įrodymą priima ir vertina bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme (CPK 314 straipsnis).

30CPK 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 straipsnio 2 dalis).

31Apeliantė atskirojo skundo dalyje, kurioje nesutinkama su pirmosios instancijos teismo išvada dėl termino kreditoriniams reikalavimams pateikti tvirtinti atnaujinimo, pažymėjo, kad kreditoriai jau nuo 2013 m. spalio 10 d. naudojosi advokatų pagalba, cituoja ir remiasi pirmosios instancijos teismo nutartyje nurodytais motyvais, kad „Kreditoriams, remiantis atstovavimo 2013-10-10 sutartimi, atstovavo advokatė L. D. (2 t., b. l. 116–118). Advokatė kreditorių vardu susirašinėjo su administratoriumi, pateikė užklausimus ir prašymus į įvairias institucijas dėl dokumentų, susijusių su kreditorinių reikalavimų patvirtinimu, dalyvavo teismo posėdžiuose nagrinėjant kreditorinio reikalavimo patvirtinimo klausimą (2 t., b. l. 164–167, 170–175, 4 t., b. l. 13–15, 35–38, 47–49, 92–93, 4 t., b. l. 164–166, 173–174, 5 t., b. l. 100–102, 144–145, 6 t., b. l. 181–194)“. Tai reiškia, kad apeliantė iš esmės neginčija fakto, kad kreditoriams teisinėms paslaugos bankroto byloje buvo teikiamos, be to, pakankamai ilgą laiką (nuo 2013 m. spalio 10 d., kreditoriniai reikalavimai patvirtinti 2014 m. lapkričio 3 d. nutartimi), taip pat ir suteiktų paslaugų apimties, tačiau nesutinka su jų dydžiu. Teisėjų kolegija nagrinėjamos bylos kontekste įvertinusi kreditorių atstovės suteiktų paslaugų apimtį ir pobūdį, nagrinėto klausimo sudėtingumą, į tai, kad advokatė teikė ne vieną prašymą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo, atsiliepimą į administratoriaus prašymus dėl kreditorinio reikalavimo tvirtinimo, rašytinius paaiškinimus, teikė prašymus, atsakymus į paklausimus, taip pat dalyvavo teismo posėdžiuose, kurie bendrai truko net 4 val. 21 min., sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo išvada dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti pagrįstumo ir protingumo yra teisinga, išlaidų dydis atitinka Rekomendacijose nustatytus dydžius (Rekomendacijų 8.2, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18 punktai), šių išlaidų mažinti dėl atskirajame skunde nurodytų argumentų nėra pagrindo.

32Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad atskirajame skunde nurodyti argumentai nesudaro pagrindo keisti arba naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliekama nepakeista.

33Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

34Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedant iš... 2. Išnagrinėjus bylą pagal atskirąjį skundą, n u s t a t y t a : 3. Kreditoriai N. M., M. B., V. P., R. P., E. G., A. G., L. S. ir R. S. kreipėsi... 4. Kauno apygardos teismas 2014 m. lapkričio 3 d. nutartimi patvirtino tokius... 5. Teismas nustatė, kad Kauno apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartimi... 6. Teismas nustatė, kad pagal į bylą pateiktus rašytinius įrodymus kreditorė... 7. Teismas pažymėjo, kad priežastys, dėl kurių buvo būtina atlikti statybos... 8. Išnagrinėtoje civilinėje byloje buvo nustatyta, kad statybų trūkumų... 9. Teismas taip pat nustatė, kad kreditoriai turėjo išlaidų dėl advokatų... 10. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Suinteresuotas asmuo (kreditorė) G. R. atskirajame skunde prašo panaikinti... 12. Pagrindiniai atskirojo skundo argumentai:
 1. Teismas... 13. Kreditoriai N. M., M. B., V. P., R. P., E. G., A. G., L. S., R. S. atsiliepime... 14. Pagrindiniai atsiliepimo argumentai:
  1. Teismas tinkamai... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo... 17. Dėl termino kreditoriniam reikalavimui pareikšti atnaujinimo... 18. Apeliantė atskirajame skunde visų pirma nesutinka su pirmosios instancijos... 19. Priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas arba teisėjas privalo... 20. Pirmosios instancijos teismas terminą kreditoriams reikalavimams pateikti... 21. Apeliantė nurodo, kad prašymas terminui atnaujinti buvo pareikštas tik... 22. Dėl kreditorių finansinio reikalavimo bankroto byloje patvirtinimo... 23. Apeliantė atskirajame skunde nurodo, kad teismas nepagrįstai į bylą... 24. Įstatyme užsakovo pareiga apmokėti už atliktus rangos darbus ir teisė... 25. CPK 12 straipsnyje nustatyta, kad civilinės bylos teismuose nagrinėjamos... 26. Dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti pagrįstumo... 27. Apeliantė atskirajame, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo išvada į... 28. Iš bylos medžiagos matyti, kad advokatų profesinė bendrija Černiauskas ir... 29. Kaip jau minėta, apeliantė atskirajame skunde visų pirma kelia klausimą... 30. CPK 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 31. Apeliantė atskirojo skundo dalyje, kurioje nesutinkama su pirmosios... 32. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 33. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 34. Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 3 d. nutartį palikti nepakeistą....