Byla 2A-388/2013
Dėl turto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės, Rasos Gudžiūnienės ir Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Fur Farm LT“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 5 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2842-259/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Raudonoji lapė“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Fur Farm LT“ dėl turto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Raudonoji lapė“ ieškiniu dokumentinio proceso tvarka prašė: I) įpareigoti atsakovą UAB „Fur Farm LT“ per 14 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos grąžinti ieškovui UAB „Raudonoji lapė“ nuosavybės teise priklausančią 229406 Lt vertės Šaldymo įrangą, kurią sudaro: 1. Šaldymo agregatas iš 3 vnt. pusiau-hermetinių kompresorių „Copeland“ D6ST-320X; šaldymo našumas 62,4 kw; Tišg. -35*C; Tkond. +40*C. Elektroninis valdymo pultas (Vokietija-Lietuva) - 1 vnt., vertė – 55235 Lt; 2. Kondensatorius ACS 633B „Alfa Laval“ (Italija); 141 kw / DT 15 - 1 vnt., vertė – 13856 Lt; 3. Oro aušintuvas KAL - 3ED (Italija); 21 kw prie DT 8K, oro srautas 18450 m3/h; elektrinis atitirpinimas - 4 vnt., vertė – 29544 Lt; 4. Kameros elektroninis valdymo pultas (Italija-Lietuva) - 2 vnt., vertė - 2400 Lt; 5. TRV TES 5(03)+MOP, solenoidai EVR 10 (Danija) kompl., vertė - 1200 Lt; 6. PVC vamzdžiai, elektr. Tenas kompl., vertė - 680 Lt; 7. Montavimo medžiagos (elektros kabeliai, elektroelementai, jungikliai, laikikliai, tvirtinimo elementai, variniai vamzdžiai, izoliacija, silikonas) kompl., vertė - 5650 Lt; 8. Panelės iš poliuretano S - 120 mm, 1284,8 m2, vertė – 109540 Lt; 9. Montavimo medžiagos kompl., vertė - 0 Lt; 10. Montavimo lovių, kampai iš Ranila skardos, tvirtinimo ir metalo konstrukcijos kompl., vertė – 3851 Lt; 11. Stumdomos durys 2*2,5 m. - 2 vnt., vertė - 4500 Lt; 12. Rifliuota PVC užuolaida 2*25 m - 2 vnt., vertė – 1100 Lt; 13. Stakta 120 mm - 2 vnt., vertė - 0 Lt; 14. Kameros apšvietimo kompl., vertė - 850 Lt; 15. Borteliai - 576 m2 (kompl.), vertė - 680 Lt; II) priteisti bylinėjimosi išlaidas - 2794 Lt sumokėto žyminio mokesčio, 2400 Lt išlaidų už advokato padėjėjos pagalbą rengiant ieškinį bei teikiant konsultacijas ir kitas bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodė, jog 2011-01-06 UAB „Raudonoji lapė“, S. G. ir UAB „Fur Farm LT“ sudarė pirkimo-pardavimo sutartį (t.1, b.l.12-29), pagal kurią S. G. pardavė atsakovui sutartyje nurodytus jai asmeninės nuosavybės teise priklausiusius žemės sklypus, o UAB „Raudonoji lapė“ pardavė atsakovui sutartyje nurodytus bendrovei nuosavybės teise priklausiusius statinius. 2011-01-06 ieškovas ir atsakovas sudarė dar vieną pirkimo-pardavimo sutartį (t.1, b.l.31-38), pagal kurią ieškovas pardavė atsakovui sutartyje nurodytus kilnojamuosius daiktus. Abiejų sutarčių dalykai sutartyse buvo aiškiai apibrėžti, nurodant visus reikalingus parduodamo turto identifikavimo duomenis. Turtas atsakovui buvo perduotas sutarčių pasirašymo dieną. Tačiau pirkimo-pardavimo sutartimis atsakovo nusipirktuose sklypuose ir statiniuose po jų perdavimo atsakovui liko ieškovui nuosavybės teise priklausantys daiktai, kurie nebuvo 2011-01-06 sudarytų sutarčių dalyku ir kuriuos ieškovas šiuo ieškiniu prašo atsakovą įpareigoti grąžinti. Faktą, kad ieškovo prašomi grąžinti daiktai yra atsakovo nusipirktuose sklypuose ir statiniuose, t. y. atsakovo valdyme, konstatavo antstolis R. S. 2011-01-16 sudarytame faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr.70/11/5 (t.1, b.l.40-43). Ieškovas 2011-02-04 raštu kreipėsi į atsakovą, prašydamas grąžinti jam nuosavybės teise priklausančius daiktus, įskaitant ir šaldymo įrangą (t.1, b.l.44-47), tačiau atsakovas į ieškovo prašymą neatsakė. Todėl ieškovas, vadovaudamasis CK 4.95 str., prašo teismo išreikalauti jam priklausančius daiktus iš svetimo neteisėto atsakovo valdymo. Ieškovas nurodė, jog pagal LAT praktiką, reiškiant vindikacinį reikalavimą, ieškovas privalo įrodyti, jog jis turėjo nuosavybės (valdymo) teisę į daiktą iki jį neteisėtai užvaldant atsakovui, iš kurio reikalaujama grąžinti daiktą ir turi ieškinio pareiškimo momentu; daikto valdymo teisę prarado be savo valios; daiktą valdo atsakovas; daiktą atsakovas valdo neteisėtai; daiktas yra natūra; bylos šalių nesiejo ir nesieja prievoliniai santykiai (LAT 2010-11-16 nutartis civ. byloje Nr. 3 K-3-452/2010; LAT 2010-09-28 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-367/2010). Šiuo atveju ieškovas turėjo nuosavybės (valdymo) teisę į šaldymo įrangą iki ją neteisėtai užvaldant atsakovui, iš kurio reikalauja ją grąžinti, ir turi ją ieškinio pareiškimo momentu. Faktą, kad šaldymo įranga buvo įsigyta ieškovo nuosavybėn, bei pačios šaldymo įrangos vertę (229 406 Lt) patvirtina 2011-03-09 AB SEB lizingas raštas (t.1, b.l.48) bei 2011-01-04 UAB „Baltic master“ raštas (b.l.49). Antstolis 2011-01-16 faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr.70/11/5 taip pat konstatavo, kad šaldymo įranga yra pas atsakovą. Ieškovas šaldymo įrangos valdymo teisę prarado be savo valios, atsakovas šaldymo įrangą valdo neteisėtai. Ieškovas atsakovui šaldymo įrangos neperleido ir neperdavė: atsakovas šaldymo įrangos sutarčių pagrindu neįgijo, kadangi atsakovui sutartimis buvo parduoti aiškiai apibrėžti nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai, šaldymo įranga sutartyse nurodyta nebuvo.

6Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 30 d. preliminariu sprendimu ieškovo reikalavimai buvo patenkinti, atsakovas UAB „Fur Farm LT“ pareiškė prieštaravimus. Prieštaravimuose atsakovas nurodė, jog su ieškovo reikalavimais nesutinka, prašo 2011-06-30 preliminarų sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovo atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovo nuomone, pagal derybų turinį ir tikruosius šalių ketinimus, atsakovas įsigijo visa, kas buvo ieškovui priklausiusioje žvėrelių fermoje, įskaitant ir šaldymo įrangą bei kitus įrengimus, daiktus, dėl objektyvių priežasčių bei ieškovo aplaidumo neįvardintus pirkimo-pardavimo sutartyse.

7Sutarčių sudarymo momentu sutarties šalims buvo aišku, kokie kilnojamieji daiktai yra parduodami: pirkimo-pardavimo sutarčių dalykas buvo parduodami žemės sklypai bei statiniai ir juose esantis visas inventorius ir įrengimai, nurodyti susirašinėjimuose tarp ieškovo ir atsakovo atstovų bei faktiškai perduoti atsakovui kartu su nekilnojamuoju turtu. Ginčo sutartyse kilnojamųjų daiktų kaina buvo nustatyta šalių susitarimu, įtraukiant ją į bendrą sutarčių ir jos sudedamųjų dalių kainą. Tokio susitarimo dėl kainos imperatyviosios įstatymo normos nedraudžia. Atsakovas, įsigijęs kailinių žvėrelių fermą, iškart pradėjo joje veiklą, pagausino audinių skaičių, sudarė darbo sutartis su ieškovo darbuotojais bei kitais asmenimis. Atsakovui buvo perduoti raktai tiek nuo patalpų, tiek nuo teritoriją aptveriančioje tvoroje esančių vartų. Atsakovas teisėtai, sandorių pagrindu perėmęs ir su ieškovo žinia pradėjo valdyti fermą (CK 4.28 str. 5 p., 4.23 str. 2 d.,4.47 str. 1 d.), t. y. statinius, įrengimus, kitus daiktus, taip pat ir šaldymo įrangą, kurią pagal savo poreikį vėliau panaudojo savo veiklai. Vadinasi, atsakovas įgijo nuosavybės teisę ir į ginčo šaldymo įrangą, nes jau vien įsipareigojimas parduoti daiktą (ką patvirtina susirašinėjimas ir ketinimas parduoti visa, kas yra fermoje) kartu perduodant daiktą pirkėjui (šaldymo įranga faktiškai su visu kitu turtu buvo perduota atsakovui iki perdavimo net neužsimenant, kad šaldymo įrangą ketinama pasiimti kaip neva neparduotiną) valdyti yra to daikto pirkimas-pardavimas (CK 6.309 str. 1 d.). Pagal CK 6.395 str. 1 d. parduodant žemės sklypą, kuriame yra pastatų, statinių, įrenginių, sodinių ar kitokių objektų, sutartyje turi būti aptartas nuosavybės teisės į juos perėjimo klausimas. Jeigu šis klausimas sutartyje neaptartas, laikoma, kad nuosavybės teisė į parduotame žemės sklype esančius pastatus, statinius, įrenginius, sodinius ir kitokius objektus perėjo žemės sklypo pirkėjui. Vadovaujantis CK 1.8 str. 1 d., šiuo atveju taikytina įstatymo analogija. Ieškovas atsakovui perleistoje kailinių žvėrelių fermoje vykdė ūkinę - komercinę veiklą ne vienerius metus, su atsakovu dėl kailinių žvėrelių fermos pardavimo derėjosi keletą mėnesių, taigi, neabejotinai žinojo ir suprato, kad ant atsakovui perleisto žemės sklypo yra statiniai, daiktai, įrenginiai, agregatai, šiukšlės bei visa kita, t. y. daugybė kilnojamųjų daiktų, todėl visa rizika dėl neigiamų pasekmių tenka jam pačiam.

8Atsakovas nurodo, jog ieškovas prašomus išreikalauti daiktus (šaldymo įrangą) perdavė, o atsakovas gavo juos valdyti, naudoti bei disponuoti, t. y. įgijo nuosavybės teisę sutartinių teisinių santykių pagrindu. Šaldymo įrangą, kaip ir visą kitą perleistą turtą, ieškovas perdavė atsakovui savo valia (sutartinių teisinių santykių pagrindu), niekada nei žodžiu, nei raštu nereiškė pretenzijų, reikalavimų, nenurodė, jog šaldymo įranga ar kiti daiktai, įvardinti antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokole, neįeina į perkamą turtą. Todėl, atsakovo nuomone, nenustačius, kad tariamas savininkas (ieškovas) daikto (šaldymo įrangos) valdymą prarado be savo valios ir atsakovas daiktą valdo neteisėtai, pažeistos teisės negali būti ginamos vindikacinio ieškinio pagrindu. Ieškovo ir atsakovo tikroji valia ir ketinimai buvo kitokie, negu teigia ieškovas. Ginčo turtas buvo parduotas 2011-01-06 sutartimis, šalių susitarimu atskiro įtvirtinimo apie daugiau įrengimų bei daiktų atsisakius.

9Atsiliepime į atsakovo prieštaravimus ieškovas su atsakovo prieštaravimais nesutiko, prašė juos atmesti ir palikti preliminarų teismo sprendimą nepakeistą. Ieškovas nurodė, jog atsakovo argumentai apie tai, jog ieškovas su atsakovu susitarė dėl visko, kas yra fermoje, pirkimo-pardavimo, yra nepagrįsti, prieštarauja ne tik ieškovo, tačiau ir atsakovo į bylą pateiktiems dokumentams.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

11Kauno apygardos teismas 2011 m. lapkričio 5 d. sprendimu Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 30 d. preliminarų sprendimą, kuriuo ieškinys buvo tenkintas paliko nepakeistą. Teismas priteisė ieškovui UAB „Raudonoji lapė“, iš atsakovo UAB „Fur Farm LT“, papildomai 1601,64 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismas taip pat priteisė iš atsakovo UAB „Fur Farm LT“, papildomai 22,04 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Teismas nurodė, kad iš bylos medžiagos ir šalių paaiškinimų nustatyta, kad šalys kilnojamųjų daiktų pirkimo pardavimo sutartimi perleido individualiais požymiais apibūdintus daiktus, juos kiekvieną įkainojo. Iš pirkimo pardavimo sutarties turinio ir PVM sąskaitos faktūros turinio matyti, kad ieškovas nepardavė, o atsakovas nenupirko ginčo daiktų, todėl nuosavybės teisės į ieškovo prašomą grąžinti turtą atsakovas pagal pirkimo pardavimo sutartį neįgijo (LR CK 4.47 str. 1 p.). Teismas laikė, kad atsakovo manymas, jog ginčo daiktus jis įgijo LR CK 4. 23 str. 2 dalies ir 4. 28 str. 5 punkto pagrindais, yra nepagrįstas, kadangi ieškovas įrodė, jog atsakovas prašomais grąžinti daiktais naudojasi be teisėto pagrindo. Teismas nesutiko su atsakovo pozicija, jog šalys derėjosi dėl visų daiktų, kas yra parduodamų pastatų viduje, todėl atsakovo manymu visi daiktai galimai turėjo atitekti atsakovui kaip pastatų priklausiniai. Iš byloje esančių dokumentų, kurie įrodo, kad šalys iki sutarties sudarymo derėjosi dėl parduodamų daiktų asortimento ir kainų matyti, kad buvo pasiūlymų parduoti ir pirkti daugiau ar mažiau daiktų, tačiau galutinį sprendimą dėl daiktų asortimento ir kainų šalys užfiksavo sudarydami minėtas pirkimo pardavimo sutartis. Įstatymų leidėjas yra įtvirtinęs, kad šalys turi teisę laisvai derėtis ir neatsako už tai, kad nepasiekiamas šalių susitarimas (LR CK 6.163 str. 2 dalis). Nustatyta aplinkybė, kad šalys iki sutarties sudarymo galimai derėjosi dėl tam tikrų ginčo daiktų pardavimo, tačiau galutinėje šalių patvirtintoje sutartyje nesusitarė dėl prašomų grąžinti daiktų pirkimo pardavimo, paneigia atsakovo argumentus apie tai, jog derybų eigoje ieškovas su atsakovu susitarė dėl visko, kas yra fermoje pirkimo-pardavimo ir to pagrindu atsakovas ginčo daiktus įgijo.

12Teismas taip pat laikė nepagrįstais atsakovo motyvus, jog prašomų grąžinti daiktų vertė galimai yra ne tokia, kokią nurodo ieškovas. Ieškovas prašomų grąžinti daiktų kainą įrodinėjo UAB „Baltic Master“ pažyma. Teismas sprendė, kad nėra pagrindo netikėti šiame rašytiniame įrodyme pateikta atskirų ginčo daiktų kaina, nes prievolę pateikti įrodymus apie daiktų vertę ieškovas įvykdė (LR CPK 178 str.). Atsakovo prieštaravimuose tik abstrakčiai abejojama UAB „Baltic Master“ pateikto šaldymo įrangos vertinimo objektyvumu, nurodoma, kad ieškovo įgyta šaldymo įranga jau įgijimo metu nebuvo nauja, todėl atsakovas mano, jog UAB „Baltic master“ negalėjo nustatyti net jos preliminarios vertės, nematydama, netikrindama, neapžiūrėdama šaldymo įrangos. Teismas šiuos atsakovo argumentus atmetė, kaip nepagrįstus, pažymėdamas, jog atsakovas nevykdė prievolės teismui pateikti įrodymus apie tikrąją įrangos vertę (LR CPK 178 str.) ir iš atsakovo prieštaravimų nėra aišku ar ieškovo nurodomų daiktų kaina yra atsakovo manymu per aukšta ar per žema. Todėl teismas vadovaujasi ieškovo pateikta daiktų kaina laikė, kad Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 30 d. preliminariame sprendime nurodyta gražintinų daiktų kaina negali būti keičiama.

13III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

14Atsakovas UAB „Fur Farm LT“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškinį atmesti bei priteisti apelianto patirtas bylinėjimosi išlaidas - 17122,76 Lt. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

151. Teismas neteisingai aiškino LR CK 6.193 str. ir neteisingai konstatavo, kad ginčijama šaldymo įranga nebuvo parduota atsakovui.

162. Skundžiamu sprendimu teismas netinkamai ištyrė ir įvertino įrodymus, todėl nepagrįstai konstatavo, kad atsakovas prašomais grąžinti daiktas naudojasi be teisėto pagrindo.

173. Pirmosios instancijos teismas neteisingai taikė CPK 185 str. vertindamas ieškovo pateiktus įrodymus dėl ginčo objekto kainos pagrįstumo.

184. Teismas neteisingai aiškino bei taikė LR CK 4.95 str., kurio pagrindu tenkino ieškovo ieškinį.

195. Pirmosios instancijos teismas taip pat neįvertino ir nepasisakė dėl, atsakovo nuomone, abejotino antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo.

20Atsiliepimu į atsakovo UAB „Fur Farm LT“ apeliacinį skundą ieškovas UAB „Raudonoji lapė“ prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti ir teismo galutinį sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad teismas padarė teisingas išvadas, kad ieškovas nepardavė, o atsakovas nenusipirko šaldymo įrangos, todėl šaldymo įrangos nuosavybės teisė atsakovui neperėjo.

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės,

22teisiniai argumentai ir išvados

23Apeliacinis skundas netenkintinas.

24Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.), t. y. apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą.

25Bylos duomenimis UAB „Raudonoji lapė“, S. G. ir UAB „Fur Farm LT“ 2011 m. sausio 6 d. sudarė pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią S. G. pardavė atsakovui sutartyje nurodytus jai asmeninės nuosavybės teise priklausiusius žemės sklypus, o UAB „Raudonoji lapė“ pardavė atsakovui UAB „Fur Farm LT“ sutartyje nurodytus bendrovei nuosavybės teise priklausiusius statinius. UAB „Raudonoji lapė“ ir UAB „Fur Farm LT“ 2011 m. sausio 6 d. sudarė dar vieną pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią ieškovas pardavė atsakovui sutartyje nurodytus kilnojamuosius daiktus.

26Ieškovas UAB „Raudonoji lapė“ kreipėsi į teismą su ieškiniu reikalaudamas, kad atsakovas UAB „Fur Farm LT“ grąžintų ieškovui UAB „Raudonoji lapė“ nuosavybės teise priklausančią 229406 Lt vertės šaldymo įrangą, kuri ieškovo teigimu atsakovui pagal kilnojamųjų daiktų pirkimo-pardavimo sutartį parduota nebuvo.

27Pirmosios instancijos teismas skundžiamu galutiniu sprendimu Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 30 d. preliminarų sprendimą, kuriuo ieškinys buvo tenkintas paliko nepakeistą.

28Atsakovas UAB „Fur Farm LT“ nesutikdamas su teismo sprendimu, pateikė apeliacinį skundą, kuriame nurodė, kad teismas neteisingai aiškino CK 6.193 str. ir neteisingai konstatavo, kad ginčijama šaldymo įranga nebuvo parduota atsakovui. Teisėjų kolegija su šiuo apelianto argumentu sutikti negali.

29Sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo taisyklės reglamentuotos CK 6.193-6.195 straipsniuose bei suformuotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išnagrinėtose bylose (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus 2006 m. sausio 11 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2006; 2007 m. gegužės 10 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2007; 2008 m. balandžio 1 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-201/2008; ir kt.). Esant ginčui dėl sutarties galiojimo, rūšies, jos pakeitimo, vienos ar kitos sąlygos tikrosios prasmės, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties šalių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Sutartinių teisinių santykių kvalifikavimui visų pirma būtina nustatyti tikrąjį sutarties turinį, t. y. sutartį išaiškinti. Tokiam ginčui išspręsti reikšmingas tikrųjų sutarties šalių ketinimų ir sutartimi siekiamo tikslo nustatymas. Sutarties sudarymo priežastis paprastai yra ją sudarančių asmenų poreikiai ir interesai, kurie formuoja vidinę sutarties dalyvių valią (ketinimus) ir nulemia jos teisinį tikslą bei pobūdį.

30Teisėjų kolegija pažymi, kad siekiant nustatyti tikruosius šalių ketinimus dėl to ar šaldymo įranga buvo parduota atsakovui ar ne, būtina analizuoti šalių sudarytą kilnojamųjų daiktų pirkimo pardavimo sutartį, kurioje ir yra išreikšta tikroji sutarties šalių valia. Siekiant išsiaiškinti sutarties šalių valią taip pat svarbu atsižvelgti ir į ikisutartinius šalių santykius, t.y. preliminarią šalių sutartį bei elektroninį susirašinėjimą. Pagal byloje pateiktus įrodymus galima spręsti, kad šalys tarėsi dėl konkretaus turto pirkimo ir nėra duomenų, kad šalys būtų sutarusios pirkti visą turtą, kuris yra fermose. Atkreiptinas dėmesys, kad šalių sudarytose sutartyse nėra nurodyta, jog ieškovas parduoda, o atsakovas perką visą fermose esantį turtą. Teisėjų kolegijos vertinimu, 2011 m. sausio 6 d. kilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartyje yra aiškiai išvardintas konkretus turtas, kurį ieškovas parduoda, o atsakovas perka, todėl laikytina, kad tikroji šalių valia buvo parduoti ir pirkti tik tuos kilnojamuosius daiktus, kurie išvardinti sutartyje. Ta aplinkybė, kad šalys sutartyje aptarė ir įvardijo ir mažaverčius daiktus, leidžia daryti išvadą, jog netikėtina, kad šalys būdamos verslo subjektais ir elgdamosi rūpestingai ir apdairiai sutartyje neįvardintų tokio vertingo turto kaip ieškovo nurodoma šaldymo įranga.

31Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad ieškovo ir atsakovo sudarytos sutartys nėra ginčijamos ar nuginčytos.

32Apeliantas skunde nurodo, kad teismas netinkamai ištyrė ir įvertino įrodymus, bei neteisingai taikė CPK 185 str. vertindamas ieškovo pateiktus įrodymus dėl ginčo objekto kainos pagrįstumo. Teisėjų kolegija su šiais skundo argumentais sutikti negali.

33Pagal CPK 2 straipsnio nuostatas, teismas, nagrinėdamas civilinę bylą bei priimdamas sprendimą, privalo tinkamai taikyti, aiškinti įstatymus tam, kad tarp ginčo šalių atkurta teisinė taika atitiktų įstatymų reikalavimus, būtų teisinga. CPK 176 straipsnio nuostatomis, įrodinėjimo tikslas - teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad egzistuoja arba neegzistuoja tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku. Pagal CPK 12 ir 178 straipsnius, šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti (CPK 182 str.). CPK 185 straipsnis nustato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais.

34Kaip matyti iš apeliacinio skundo, atsakovas ginčija šaldymo įrangos vertę ir nurodo, kad ieškovas siekia nepagrįstai praturtėti. Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovas nors ir nesutiko su ieškovo nurodoma šaldymo įrangos verte tačiau nepateikė jokių tai paneigiančių įrodymų. Kita vertus, atsakovas CPK 212 straipsnio pagrindu turėjo teisę prašyti paskirti jo žinioje esančios šaldymo įrangos vertės nustatymo ekspertizę, tačiau šia teise nepasinaudojo.

35Apelianto teigimu, teismas neteisingai aiškino bei taikė CK 4.95 str., kurio pagrindu tenkino ieškovo ieškinį.

36Pagal CK 4.95 straipsnį, savininkas turi teisę išreikalauti savo daiktą iš svetimo neteisėto valdymo. Teisėjų kolegija atsižvelgdama į byloje nustatytas aplinkybes ir į tai jog atsakovas neįrodė, kad iš ieškovo nusipirko šaldymo įrangą, todėl laikytina, kad jis į minėtą kilnojamąjį turtą neturi jokių teisių, todėl šį turtą valdo neteisėtai.

37Teisėjų kolegija negali sutikti su apelianto teiginiais, kad antstolis, konstatuodamas faktines aplinkybes tik vykdė ieškovo valią, o protokolą užpildė pagal ieškovo nurodymus, pateiktus duomenis.

38Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 635 straipsnio 4 dalį, antstolio surašytas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas laikomas oficialiu rašytiniu įrodymu ir turi didesnę įrodomąją galią. Tuo tarpu 197 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad aplinkybės, nurodytos oficialiuose rašytiniuose įrodymuose, laikomos visiškai įrodytomis, iki jos bus paneigtos kitais byloje esančiais, išskyrus liudytojų parodymus, įrodymais. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad atsakovas nepatelkė įrodymų, paneigiančių duomenis nurodytus antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokole.

39Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas nepažeidė įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso teisės normų, visapusiškai ir objektyviai ištyrė byloje esančius įrodymus ir tinkamai juos įvertinęs padarė pagrįstas išvadas, teisingai aiškino ir taikė aktualias materialiosios teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį keisti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo (CPK 263 straipsnis).

40Ieškovas UAB „Raudonoji lapė“ kartu su atsiliepimu į apeliacinį skundą teismui pateikė įrodymus, kad apeliacinės instancijos teisme patyrė 2400 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (CPK 98). Atsižvelgiant, kad apeliacinis skundas netenkintinas, todėl minėta suma priteistina ieškovui iš atsakovo.

41Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

42Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

43Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Fur Farm LT“ uždarajai akcinei bendrovei ,,Raudonoji lapė“ 2400 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Raudonoji lapė“ ieškiniu dokumentinio proceso tvarka... 5. Ieškinyje nurodė, jog 2011-01-06 UAB „Raudonoji lapė“, S. G. ir UAB... 6. Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 30 d. preliminariu sprendimu ieškovo... 7. Sutarčių sudarymo momentu sutarties šalims buvo aišku, kokie kilnojamieji... 8. Atsakovas nurodo, jog ieškovas prašomus išreikalauti daiktus (šaldymo... 9. Atsiliepime į atsakovo prieštaravimus ieškovas su atsakovo prieštaravimais... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. Kauno apygardos teismas 2011 m. lapkričio 5 d. sprendimu Kauno apygardos... 12. Teismas taip pat laikė nepagrįstais atsakovo motyvus, jog prašomų... 13. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. Atsakovas UAB „Fur Farm LT“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo... 15. 1. Teismas neteisingai aiškino LR CK 6.193 str. ir neteisingai konstatavo, kad... 16. 2. Skundžiamu sprendimu teismas netinkamai ištyrė ir įvertino įrodymus,... 17. 3. Pirmosios instancijos teismas neteisingai taikė CPK 185 str. vertindamas... 18. 4. Teismas neteisingai aiškino bei taikė LR CK 4.95 str., kurio pagrindu... 19. 5. Pirmosios instancijos teismas taip pat neįvertino ir nepasisakė dėl,... 20. Atsiliepimu į atsakovo UAB „Fur Farm LT“ apeliacinį skundą ieškovas UAB... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės,... 22. teisiniai argumentai ir išvados... 23. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 24. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 25. Bylos duomenimis UAB „Raudonoji lapė“, S. G. ir UAB „Fur Farm LT“ 2011... 26. Ieškovas UAB „Raudonoji lapė“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 27. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu galutiniu sprendimu Kauno apygardos... 28. Atsakovas UAB „Fur Farm LT“ nesutikdamas su teismo sprendimu, pateikė... 29. Sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo... 30. Teisėjų kolegija pažymi, kad siekiant nustatyti tikruosius šalių ketinimus... 31. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad ieškovo ir atsakovo sudarytos... 32. Apeliantas skunde nurodo, kad teismas netinkamai ištyrė ir įvertino... 33. Pagal CPK 2 straipsnio nuostatas, teismas, nagrinėdamas civilinę bylą bei... 34. Kaip matyti iš apeliacinio skundo, atsakovas ginčija šaldymo įrangos vertę... 35. Apelianto teigimu, teismas neteisingai aiškino bei taikė CK 4.95 str., kurio... 36. Pagal CK 4.95 straipsnį, savininkas turi teisę išreikalauti savo daiktą iš... 37. Teisėjų kolegija negali sutikti su apelianto teiginiais, kad antstolis,... 38. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 635 straipsnio 4 dalį, antstolio... 39. Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 40. Ieškovas UAB „Raudonoji lapė“ kartu su atsiliepimu į apeliacinį skundą... 41. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 42. Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 43. Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Fur Farm LT“ uždarajai...