Byla 2-573-881/2015
Dėl 8 664 Lt sumos išieškojimo, kuri nėra baigta iki šiol. Svarbu ir tai, kad kreditorius teismui pateikė ne antrą kasos pajamų orderio egzempliorių ar orderio kvitą, kaip to reikalauja Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklės, bet advokato A. J. patvirtintą kasos pajamų orderio nuorašą, nors šiuo dokumentu turėjo disponuoti įmonė, o ne kreditorius

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė, sekretoriaujant Loretai Andriulaitytei, dalyvaujant atsakovo BUAB ,,R. TA Line“ administratoriaus UAB ,,Viresita“ įgaliotam asmeniui P. P.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo BUAB ,,R. TA Line“ kreditoriaus N. G. finansinio reikalavimo pagrįstumo klausimą,

Nustatė

3Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 2 d. nutartimi atsakovui UAB „R. TA Line“ iškėlė bankroto bylą. Atsakovo administratoriumi teismas paskyrė UAB „Viresita“.

4Kreditorius N. G. 2014 m. balandžio 15 d. kreipėsi į BUAB ,,R. TA Line“ administratorių su prašymu įtraukti jį į kreditorių sąrašą su 83 114,84 Lt dydžio finansiniu reikalavimu. Prašyme nurodė, jog įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 23 d. sprendimu buvo pripažinta atsakovo BUAB ,,R. TA Line“ pareiga grąžinti N. G. 83 114,84 Lt sumą.

5BUAB ,,R. TA Line“ administratorius prašo netvirtinti kreditoriaus N. G. finansinio reikalavimo, kadangi paaiškėjo aplinkybės, verčiančios abejoti ar kreditorius iš tiesų realiai sumokėjo atsakovui 83 114,84 Lt sumą už reikalavimo UAB ,,Transvesta“ perleidimą.

6Ginčydamas minėto kreditoriaus finansinio reikalavimo pagrįstumą, BUAB ,,R. TA Line“ administratorius kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su ieškiniu pripažinti 2012 m. rugsėjo 6 d. kasos pajamų orderį TA Nr. 115 negaliojančiu ab initio (nuo sudarymo momento). Nurodė, kad buvęs įmonės vadovas M. H., kuris pasak N. G. pasirašė 2012 m. rugsėjo 6 d. kasos pajamų orderį TA Nr. 115, pateiktą teismui, pagal Valstybinės sienos apsaugos tarnybos duomenis, nuo 2012 m. birželio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. nekirto Lietuvos Respublikos sienos, taigi negalėjo šio dokumento pasirašyti, taigi minėtas orderis negalėjo sukelti jokių teisinių padarinių. Vadinasi kreditorius N. G. neįrodė, kad realiai sumokėjo į atsakovo kasą 83 114,84 Lt sumą už reikalavimo perleidimą. Kad kreditorius negalėjo disponuoti tokio dydžio grynųjų pinigų suma, kurią neva įnešė grynaisiais į atsakovo kasą, patvirtina ir aplinkybė, jog jam nuo 2010 metų užvesta vykdomoji byla dėl 8 664 Lt sumos išieškojimo, kuri nėra baigta iki šiol. Svarbu ir tai, kad kreditorius teismui pateikė ne antrą kasos pajamų orderio egzempliorių ar orderio kvitą, kaip to reikalauja Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklės, bet advokato A. J. patvirtintą kasos pajamų orderio nuorašą, nors šiuo dokumentu turėjo disponuoti įmonė, o ne kreditorius.

7Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 17 d. nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-26061-141/2014 pagal BUAB ,,R. TA Line“ ieškinį dėl sandorio pripažinimo tariamu ir negaliojančius buvo prijungta prie Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamos civilinės bylos dėl N. G. finansinio reikalavimo tvirtinimo.

8Kreditoriaus N. G. prašymas dėl finansinio reikalavimo tvirtinamo atmetamas.

9Įmonių bankroto įstatyme reglamentuojamo įmonės bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme nustatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai ir apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Bankroto bylose kreditorių reiškiami reikalavimai iš esmės atitinka ginčo teisenos nustatyta tvarka pareikštus ieškinio reikalavimus ir turi būti nagrinėjami pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalyje. Kreditoriai reikalavimus reiškia ne tiesiogiai teismui, bet bankroto administratoriui, kuris, išdėstęs teismui argumentuotą nuomonę dėl pareikštų reikalavimų pagrįstumo, teikia juos tvirtinti arba prašo teismo netvirtinti tokių reikalavimų (ĮBĮ 11 str. 3 d. 10 p., 21 str. 1 d.). Teismas neįpareigotas tvirtinti visus be išimties administratoriaus pripažintus reikalavimus, gali patvirtinti administratoriaus ginčijamus kreditorių pareikštus reikalavimus arba atsisakyti juos tvirtinti, sumažinti ar padidinti administratoriaus pripažintus teismui pateiktus tvirtinti kreditorių reikalavimus.

10Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje suformuota nuostata, kad bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tada tvirtina kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti išvadą, jog toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai. Tuo atveju, jeigu byloje nėra pakankamai duomenų išvadai dėl kreditoriaus pareikšto reikalavimo pagrįstumo padaryti, teismas turi imtis priemonių išaiškinti reikšmingas bylos aplinkybes tam, kad teisingai išspręstų nagrinėjamą klausimą. Tačiau aktyvus teismo vaidmuo neturi pažeisti civiliniame procese vyraujančio rungimosi principo, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus tuos atvejus, kai šių aplinkybių nereikia įrodinėti pagal įstatymą (CPK 12, 178 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta UAB ,, Vaiba“ bankroto byloje, bylos Nr. 3K-3-369/2009; 2011 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta IĮ „Šakių agrocentras“ bankroto byloje, bylos Nr. 3K-3-160/2011; 2012 m. gruodžio 28 d. nutartis, priimta UAB ,,Baltijos žuvys“ bankroto byloje, bylos Nr. 3K-3-630/2012).

11Kaip matyti iš bylos medžiagos Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 2 d. nutartimi atsakovui UAB „R. TA Line“ iškėlė bankroto bylą. Atsakovo administratoriumi teismas paskyrė UAB „Viresita“.

12Kreditorius N. G. 2014 m. balandžio 15 d. kreipėsi į BUAB ,,R. TA Line“ administratorių su prašymu įtraukti jį į kreditorių sąrašą su 83 114,84 Lt dydžio finansiniu reikalavimu. Prašyme nurodė, jog įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 23 d. sprendimu buvo pripažinta atsakovo BUAB ,,R. TA Line“ pareiga grąžinti N. G. 83 114,84 Lt sumą. Savo reikalavimo teisę į atsakovą kreditorius įrodinėja teismui pateiktu 2012 m. rugsėjo 6 d. UAB ,,R. TA Line“ kasos pajamų orderiu TA Nr. 115, kuris neva patvirtina, jog N. G. įnešė į atsakovo kasą 83 114,84 Lt grynaisiais pinigais pagal 2012 m. birželio 20 d. Reikalavimo perdavimo sutartį. Kasos pajamų orderį pasirašė vyriausias finansininkas ir kasininkas M. H..

13BUAB ,,R. TA Line“ administratorius prašo netvirtinti kreditoriaus N. G. finansinio reikalavimo, kadangi paaiškėjo aplinkybės, verčiančios abejoti ar kreditorius iš tiesų realiai sumokėjo atsakovui 83 114,84 Lt sumą už reikalavimo UAB ,,Transvesta“ perleidimą. Ginčydamas minėto kreditoriaus finansinio reikalavimo pagrįstumą, BUAB ,,R. TA Line“ administratorius nurodė, kad buvęs įmonės vadovas M. H., kuris pasak N. G. pasirašė 2012 m. rugsėjo 6 d. kasos pajamų orderį TA Nr. 115, pateiktą teismui, pagal Valstybinės sienos apsaugos tarnybos duomenis, nuo 2012 m. birželio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. nekirto Lietuvos Respublikos sienos, taigi negalėjo šio dokumento pasirašyti, taigi minėtas orderis negalėjo sukelti jokių teisinių padarinių. Vadinasi kreditorius N. G. neįrodė, kad realiai sumokėjo į atsakovo kasą 83 114,84 Lt sumą už reikalavimo perleidimą. Kad kreditorius negalėjo disponuoti tokio dydžio grynųjų pinigų suma, kurią neva įnešė grynaisiais į atsakovo kasą, patvirtina ir aplinkybė, jog jam nuo 2010 metų užvesta vykdomoji byla dėl 8 664 Lt sumos išieškojimo, kuri nėra baigta iki šiol. Svarbu ir tai, kad kreditorius teismui pateikė ne antrą kasos pajamų orderio egzempliorių ar orderio kvitą, kaip to reikalauja Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklės, bet advokato A. J. patvirtintą kasos pajamų orderio nuorašą, nors šiuo dokumentu turėjo disponuoti įmonė, o ne kreditorius.

14Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. kovo 26 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-260/2001; 2002 m. kovo 20 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-462/2002; 2007 m. spalio 19 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-416/2007; ir kt.).

15Taigi teismas, atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, daro išvadą, jog labiau tikėtina, kad 2012 m. rugsėjo 6 d. UAB ,,R. TA Line“ kasos pajamų orderio TA Nr. 115, kuris neva patvirtina, jog N. G. įnešė į atsakovo kasą 83 114,84 Lt grynaisiais pinigais pagal 2012 m. birželio 20 d. Reikalavimo perdavimo sutartį, atsakovo BUAB ,,R. TA Line“ vyriausias finansininkas ir kasininkas M. H. nepasirašė, todėl kreditoriaus N. G. prašymą dėl finansinio reikalavimo tvirtinimo netenkinamas.

16Tokią išvadą teismas daro visų pirma atsižvelgdamas į tai, kad nėra jokių pagrįstų įrodymų, kurių pagrindu būtų galima daryti išvadą, jog N. G. faktiškai sumokėjo atsakovui BUAB ,,R. TA Line“ 83 114,84 Lt už reikalavimų į UAB ,,Transvesta“ perleidimą. Nors įsiteisėjusiame Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 23 d. sprendime buvo remiamasi 2012 m. rugsėjo 6 d. kasos pajamų orderiu, kaip įrodymu, kad kreditorius N. G. neva sumokėjo atsakovui 83 114,84 Lt pagal 2012 m. birželio 20 d. reikalavimo perleidimo sutartį, nes pasak teismo, administratorius šio dokumento nebuvo nuginčijęs, todėl teismas neturėjo pagrindo juo nesiremti, tačiau nagrinėjamoje byloje, administratorius prašo pripažinti 2012 m. rugsėjo 6 d. UAB ,,R. TA Line“ kasos pajamų orderį TA Nr. 115 tariamu sandoriu ir negaliojančiu nuo jo sudarymo momento. Teismas atkreipia dėmesį, jog kasos pajamų orderio pasirašymas nėra sandoris, todėl jo nereikia atskirai ginčyti, tačiau nagrinėjamu atveju jį vertina kaip rašytinį įrodymą, kurio sudarymo aplinkybės ir patikimumas teismui kelia abejones. Visų pirma, teismui abejones kelia aplinkybė, kad Baltarusijos Respublikos pilietis M. H. apskritai buvo realus įmonės vadovas, finansininkas ir kasininkas. Jis gyvena Baltarusijos Respublikos, kas apsunkina vadovavimą įmonei, taigi tikėtina, kad jokių realių sprendimų, susijusių su atsakovo veikla šis asmuo apskritai nepriiminėjo. Kaip matyti iš Valstybinės sienos apsaugos tarnybos prie VRM 2013 m. gegužės 24 d. rašto Nr. (21)-19-71, nuo 2012 m. birželio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. minėtas asmuo nekirto Lietuvos Respublikos sienos, taigi negalėjo pasirašyti 2012 m. rugsėjo 6 d. UAB ,,R. TA Line“ kasos pajamų orderio TA Nr. 115, taigi minėtas orderis, kaip teisingai nurodo bankroto administratorius, negalėjo sukelti jokių teisinių padarinių. Teismas kvietė Baltarusijos Respublikos pilietį M. H. į teismą paliudyti ginčijamų faktinių aplinkybių, tačiau nors teismo šaukimas jam buvo įteiktas, į teismo posėdį jis neatvyko. Taigi, N. G. neįrodė, kaip to reikalauja CPK 178 straipsnio nuostatos, kad realiai sumokėjo į atsakovo kasą 83 114,84 Lt sumą už reikalavimo perleidimą.

17Teismas taip pat sutinka su bankroto administratoriaus argumentais, jog aplinkybę, kad pinigai faktiškai nebuvo įnešti į atsakovo kasą, patvirtina ir netiesioginiai įrodymai, kuomet N. G. realiai negalėjo disponuoti tokio dydžio grynųjų pinigų suma, kurią neva įnešė grynaisiais pinigais į atsakovo kasą, nes dar 2010 metais jam buvo užvesta vykdomoji byla dėl 8 664 Lt sumos išieškojimo, kuri nėra baigta iki šiol. Svarbu ir tai, kad kreditorius teismui pateikė ne antrą kasos pajamų orderio egzempliorių ar orderio kvitą, kaip to reikalauja Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklės, bet advokato A. J. patvirtintą kasos pajamų orderio nuorašą, nors šiuo dokumentu turėjo disponuoti įmonė, o ne kreditorius.

18Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio 1 dalimi, Civilinio proceso kodekso 290 straipsnio 1 dalimi, 291 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

19atmesti kreditoriaus N. G. prašymą dėl finansinio reikalavimo tvirtinimo.

20Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo BUAB... 3. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 2 d. nutartimi atsakovui UAB „R. TA... 4. Kreditorius N. G. 2014 m. balandžio 15 d. kreipėsi į BUAB ,,R. TA Line“... 5. BUAB ,,R. TA Line“ administratorius prašo netvirtinti kreditoriaus N. G.... 6. Ginčydamas minėto kreditoriaus finansinio reikalavimo pagrįstumą, BUAB ,,R.... 7. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 17 d. nutartimi Vilniaus miesto... 8. Kreditoriaus N. G. prašymas dėl finansinio reikalavimo tvirtinamo atmetamas. ... 9. Įmonių bankroto įstatyme reglamentuojamo įmonės bankroto proceso paskirtis... 10. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje... 11. Kaip matyti iš bylos medžiagos Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 2 d.... 12. Kreditorius N. G. 2014 m. balandžio 15 d. kreipėsi į BUAB ,,R. TA Line“... 13. BUAB ,,R. TA Line“ administratorius prašo netvirtinti kreditoriaus N. G.... 14. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK... 15. Taigi teismas, atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, daro išvadą, jog... 16. Tokią išvadą teismas daro visų pirma atsižvelgdamas į tai, kad nėra... 17. Teismas taip pat sutinka su bankroto administratoriaus argumentais, jog... 18. Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio 1 dalimi, Civilinio... 19. atmesti kreditoriaus N. G. prašymą dėl finansinio reikalavimo tvirtinimo.... 20. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo...