Byla e2YT-1428-1060/2019
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Agnė Vyliaudaitė, sekretoriaujant L. A., dalyvaujant pareiškėjai A. P. P. jos atstovei advokatei R. M.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos A. P. P. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

3Teismas

Nustatė

40

5I. Pareiškėjos reikalavimai ir jo argumentai 1.

6Pareiškėja kreipėsi į teismą pareiškimu, prašydama senatvės pensijos išmokos apskaičiavimo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad teisę į senatvės pensijos išmokų dydį nustatantis dokumentas – darbo knygelė ( - ), išduota 1962 m. liepos 24 d., kurioje įrašyta D. A., A., gimusi (duomenys neskelbtini, priklauso pareiškėjai A. P. P., kurios pavardė ir tėvo vardas, nurodyti darbo knygelėje, nesutampa su jos gimimo liudijime, Nr. ( - ), nurodytais pavarde ir tėvo vardu (elektroninės bylos apyrašo t. 1, b. l. 1 – 3). 2.

7Pareiškime nurodoma, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus 2018 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. ( - ) pareiškėjai buvo pratęstas 141,29 Eur invalidumo pensijos mokėjimas nuo 2018 m. gruodžio 1 d. iki gyvos galvos, kadangi nuo 2017 m. spalio 15 d. jai paskirtos senatvės pensijos dydis šiuo metu būtų 112,39 Eur. Pareiškėjos darbo laikotarpiai Birštono tarybiniame ūkyje nuo 1961 m. liepos 7 d. iki 1962 m. gruodžio 1 d., nuo 1963 m. birželio 3 d. iki 1963 m. lapkričio 1 d. ir nuo 1964 m. balandžio 23 d. iki 1964 m. lapkričio 15 d. neįskaityti į valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą, kadangi darbo knygelė išduota ne pareiškėjos mergautine pavarde. Darbo knygelė ( - ) išduota 1962 m. liepos 24 d., kurioje įrašyta mergautinė pareiškėjos pavardė „D.“ A., tėvo vardas „A.“, gimimo metai ( - ), priklauso jai. Birštono tarybiniame ūkyje pareiškėja nuo 16 metų pradėjo dirbti sezoninius darbus, buvo lauko darbininkė. 1962 m. liepos 24 d. išduotoje darbo knygelėje jos pavardė nurodyta „D.“, tėvo vardas „A.“, nors gimimo liudijime pareiškėjos mergautinė pavardė nurodyta „K.“, tėvo vardas „J.“. Ji nuo kūdikystės augo A. D. ir R. D. šeimoje, kadangi jos motina P. K. ir tėvas J. K., jos atsisakė. R. D. buvo P. K. motinos sesuo. R. ir A. D. buvo bevaikiai, jie pareiškėją užaugino kaip savo dukrą, pas juos gyveno kol sukūrė šeimą, nors oficialiai jie nebuvo įsivaikinę, tačiau juos laikė savo tėvais, o aplinkiniams buvo žinoma, kaip jų dukra. 1995 m. gegužės 15 d. susituokė su B. J., jam tragiškai žuvus, ištekėjo antrą kartą 1971 m. liepos 31 d. už J. P., po santuokos pasirinko P. pavardę. Darbo knygelėje pavardė „D.“ buvo nubraukta virš jos nurodant pavardę „P.“, taip pat buvo ištaisytas tėvo vardas. Jos globėjas A. D. Birštono tarybiniame ūkyje dirbo brigadininku ir visi pareiškėją laikė jo dukra, todėl darbo knygelė buvo išduota, kaip D., ją išrašant niekas gimimo liudijimo pateikti neprašė. Pareiškėjos niekas nevadino K. pavarde, visiems aplinkiniams buvo žinoma kaip D., todėl būtent D. pavarde buvo išduota darbo knygelė. Tačiau nubraukus D. pavardę yra įrašyta jos pavardė po antrosios santuokos – P.. 3.

8Pareiškėja teismo posėdžio metu (2019 m. balandžio 8 d. teismo posėdžio garso įrašo intervalas 00.06.22 – 00.22.58) pareiškimą palaikė ir parodė, kad jos tėvai yra P. K., mergautinė pavardė – P., tėvas – J. K.. Ji gimė 1945 spalio 6 d. Kadangi tėvai sunkiai gyveno, ją globoti pasiėmė mamos teta R. D. su vyru A. D.. D. ją užaugino, tačiau globa nebuvo įteisinta, ji nebuvo nei įvaikinta. Aplinkiniai ją vadino D. Ji gyveno pas D. J. Kolonijoje. Pase buvo įrašyta ne D., o K. pavardė, po santuokos sudarymo – B. Ji 1965 m. ištekėjo, o 1966 m. ir 1967 m. susilaukė vaikų, būdama B. tris metus nedirbo. Vėliau D. prižiūrėjo jos dukras, o ją išleisdavo dirbti. Numirus pirmajam vyrui ji ištekėjo už P. Ji dirba nuo 1961 m., pradėjus dirbti jai davė darbo knygelę, gaudavo darbo užmokestį, gavus darbo užmokestį pasirašydavo ant algalapių, tačiau nekreipė dėmesio, kad nurodyta pavarė neatitinka tikros. Darbo knygelėje įrašyta ne K. pavardė, o D., kokiu pagrindu darbinantis įrašė tokią pavardę nežino. Tarybiniais laikais buvo „Nemuno“ kolūkis, kuriame D., kurį jį vadino ir laikė tėvu, dirbo brigadininku ir ją priėmė dirbti sezonine darbininke. Kai pradėjo dirbti „Nemuno“ kolūkyje jai buvo 16 metų, ją visi vadino D. A.. Ar jis pateikė įdarbinant jos gimimo liudiją, nežino. D. be jos nuvažiavo ir sutvarkė dokumentus ir ji pradėjo dirbti. Pensija paskaičiuota darbo knygelės pagrindu, įskaityti visi metai darbo knygelėje, išskyrus keturis metus, nors jie įrašyti toje pačioje darbo knygelėje. Įsidarbinusi ji darbo knygelės nematė, jos būdavo pas pirmininką.

91

10II. Suinteresuotų asmenų argumentai 4.

11Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriame nurodė, kad pareiškėjai Alytaus skyrius buvo paskyręs ir mokėjo invalidumo pensiją. Pareiškėja 2018 m. spalio 15 d. kreipėsi į Alytaus skyrių su prašymu skirti valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją. Alytaus skyrius 2018 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. VPE_SP5-1222 pareiškėjai nuo 2018 m. gruodžio 1 d. nusprendė pratęsti invalidumo pensijos mokėjimą, nes naujai paskirtos senatvės pensijos dydis būtų buvęs mažesnis, nei gaunama invalidumo pensija. 2018 m. gruodžio 13 d. raštu Nr. (10.3) R1-16059 A. P. P. buvo informuota, kad darbo laikotarpiai Birštono tarybiniame ūkyje nuo 1961 m. liepos 7 d. iki 1962 m. gruodžio 1 d., nuo 1963 m. birželio 3 d. iki 1963 m. lapkričio 11 d. ir nuo 1964 m. balandžio 23 d. iki 1964 m. lapkričio 115 d., neįskaityti į valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą, kadangi Prienų rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus 2018 m. spalio 31 d. pateiktuose Birštono daržininkystės tarybinio ūkio įsakymuose (nurodytuose darbo knygelėje) apie priėmimą į darbą ir atleidimą iš jo, nėra minima A. P. K. (tėvo vardas Juozas), tačiau yra minima D. A., A.. Pagal darbo knygelę šių laikotarpių įskaityti į darbo stažą negalėjo, kadangi pateikta darbo knygelė išduota ne A. P. P. mergautine pavarde K., o pavarde – D.. Kadangi pareiškėjos pateiktoje darbo knygelėje nurodyta pavardė nesutapo su jos mergautine pavarde, buvo išreikalauti pirminiai dokumentai iš archyvų apie jos darbą aukščiau nurodytose darbovietėse. 1965 m. gegužės 15 d. pareiškėja ištekėjo už B. J. ir pasikeitė pavardę į B. Archyvo pateiktuose pirminiuose dokumentuose apie jos darbą (įsakymuose) buvo nurodyta ši pavardė ir datos apie priėmimą ir atleidimą iš darbo sutapo su datomis, nurodytomis darbo knygelėje. Todėl laikotarpiai nuo 1970 m. kovo 9 d. iki 1970 m. gruodžio 16 d. bei nuo 1971 m. balandžio 12 d. iki 1971 m. lapkričio 10 d. į pareiškėjos darbo stažą įskaityti pilnai. Žuvus pirmajam sutuoktiniui pareiškėja 1971 m. liepos 31 d. ištekėjo už J. P., todėl nuo šios datos archyviniuose pirminiuose dokumentuose (įsakymuose) įrašai apie jos darbą įrašyti jau P. pavarde. Neįskaitytas į pareiškėjos darbo stažą laikotarpis nuo 1972 m. gegužės 16 d. iki 1972 m. gegužės 31 d., nes šis darbo knygelėje nurodytas laikotarpis nesutapo su laikotarpiu, nurodytu pirminiuose dokumentuose apie darbą, t. y. Birštono tarybinio ūkio direktoriaus įsakyme Nr. 380 nurodytas P. darbo laikas nuo 1972 m. birželio 1 d. iki 1972 m. rugpjūčio 1 d. (83 įrašas įsakyme). Vadovaujantis pirminiuose dokumentuose nurodytais faktais į A. P. P. darbo stažą įskaitytas laikotarpis nuo 1972 m. birželio 1 d. iki 1972 m. rugpjūčio 1 d. Darbo laikas nuo 1980 sausio 1 d. iki 1986 m. rugpjūčio 15 d. dirbant Prienų sviesto gamykloje Vaitiškių pieno supirkimo punkto vedėja įskaitytas visas į pareiškėjos darbo stažą, nes archyviniuose pirminiuose dokumentuose – įsakymuose apie A. P. P. priėmimą ir atleidimą iš darbo įrašai atitiko nurodytuosius įrašus darbo knygelėje. Nagrinėjamu atveju tik teismas gali vertinti liudytojų parodymus bei kitus įrodymus. Susipažinę su pareiškėjos pareiškime išdėstytais argumentais, pareiškimo pagrindu, pateiktais įrodymais, mano, kad teismas įvertinęs pareiškėjos pateiktus įrodymus dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo turėtų priimti sprendimą savo nuožiūra (elektroninės bylos apyrašo t. 1, b. l. 7 – 8). Teismas

konstatuoja:

12pareiškimas tenkinamas.

130

14III. Teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados 5.

15Iš pareiškėjos pareiškime nurodytų aplinkybių, prie pareiškimo pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad Alytaus skyrius 2018 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. ( - ) pareiškėjai nuo 2018 m. gruodžio 1 d. nusprendė pratęsti invalidumo pensijos mokėjimą, tačiau neįskaitė darbo laikotarpių Birštono tarybiniame ūkyje nuo 1961 m. liepos 7 d. iki 1962 m. gruodžio 1 d., nuo 1963 m. birželio 3 d. iki 1963 m. lapkričio 11 d. ir nuo 1964 m. balandžio 23 d. iki 1964 m. lapkričio 115 d., į valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą, kadangi Prienų rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus 2018 m. spalio 31 d. pateiktuose Birštono daržininkystės tarybinio ūkio įsakymuose (nurodytuose darbo knygelėje) apie priėmimą į darbą ir atleidimą iš jo, nėra minima A. P. K. (tėvo vardas J.), tačiau yra minima D. A., A. Nurodytų laikotarpių į darbo stažą neįskaitė, nes darbo knygelėje nurodyta ne pareiškėjos mergautinė pavardė (elektroninės bylos apyrašo t. 1, b. l. 7 – 8). Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius įsakymu (elektroninės bylos apyrašo t. 1, b. l. 9) pareiškėjai suteikta II grupės valstybinė socialinio draudimo invalidumo pensija iki gyvos galvos, invalidumo dydį nustačius atsižvelgiant į įgytą stažą bei 1984 m., 1985 m, 1986 m., 1987 m., 1988 m. 1994 m. ir 1997 m. turėtas draudžiamąsias (joms prilyginamas) pajamas pagal kurias apskaičiuoti draudžiamų pajamų koeficientai bei pagal 2001 m. balandžio mėn. Tačiau pareiškėjos turimoje Darbo knygelėje įrašyta „A. D.“ gimimo data – ( - ) – sutampa su pareiškėjos gimimo data pagal gimimo liudijimą ir asmens dokumentą, taip pat įrašyta pavardė – P.– sutampa su pareiškėjos pavarde pagal asmens dokumentą. Darbo knygelėje nurodytas „A. D.“ tėvo vardas – A. bei pareiškėjos pavardė nesutampa su pareiškėjos A. P. P. tėvo vardu ir jos pavarde vardu pagal pareiškėjos gimimo liudijimą, tačiau pavardė „D.“ ir tėvo vardas „A.“ nurodyti darbo knygelėje sutampa su paraiškėję užauginusio A. D. vardu ir pavarde, kurį pareiškėja laikė kaip tėvą. Pareiškėjos nurodytą aplinkybę, kad klaidingai nurodomą jos pavardę ir tėvo vardą sąlygojo faktas, jog ją užaugino A.ir R. D. ir žmonės ją laikė D., aplinkybę, kad pareiškėja laikotarpiais nuo 1961 m. liepos 7 d. iki 1962 m. gruodžio 1 d., nuo 1963 m. birželio 3 d. iki 1963 m. lapkričio 1 d. ir nuo 1964 m. balandžio 23 d. iki 1964 m. lapkričio 15 d., dirbo Birštono tarybiniame ūkyje Nemuno skyriuje lauko darbininke sezoniniams darbams patvirtina liudytojos A. K. parodymai (2019 m. balandžio 11 d. teismo posėdžio garso įrašo intervalas .00.05.11 – 00.18.10), kuri taip pat nurodė, jog A. visą laiką dirbo, galėjo pradėti dirbti būdama 16 metų. Pareiškėją visi vadino D. arba D. A.. Su pareiškėja yra kaimynės. Nuo 1956 m. gyveno ( - ), nuo tada pažįsta pareiškėją, pareiškėjai tada buvo 7 – 8 metai. Iš aplinkinių pasakojimų žino, kad pareiškėją 2 mėnesių pasiėmė paauginti A. ir R. D., pas kuriuos ji ir liko gyventi. Visi žinojo, jog jie nėra jos tikri tėvai. A. D. kolūkyje dirbo brigadininku, jis paskirstydavo darbus. Pareiškėjai susilaukus vaikų, D. padėjo vaikus auginti. Ji turėjo du vyrus B. ir P. 6.

16Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra tam tikrų aplinkybių visuma: 1) prašomas nustatyti faktas turi būti juridiškai reikšmingas, t. y. nuo šio fakto priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (CPK 444 straipsnio 1 dalis); 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 straipsnis), o tam, kad asmens asmeninės ar turtinės teisės atsirastų, pasikeistų ar pasibaigtų, reikalinga turėti ir pateikti atitinkamus faktus patvirtinančius dokumentus. Nuostata, kad, tik esant išvardytų sąlygų visetui, galima nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, nuosekliai atsispindi kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos A. T. 2013 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-669/2013; 2012 m. spalio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2012; 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-552/2010; 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-93/2009). 7.

17Vienas iš juridinę reikšmę turinčių faktų yra fakto, kad teisę nustatantys dokumentai, išskyrus asmens dokumentą, patvirtinantį asmens tapatybę, ir civilinės metrikacijos įstaigų išduodamus liudijimus, priklauso asmeniui, kurio vardas, pavardė ar tėvo vardas, nurodyti dokumente, nesutampa su to asmens dokumente, patvirtinančiame jo tapatybę, ar gimimo liudijime nurodytais vardu, pavarde ar tėvo vardu, nustatymas (CPK 444 straipsnio 2 dalies 4 punktas). Teisę nustatančiu dokumentu gali būti bet koks dokumentas, kurio pagrindu gali atsirasti, pasikeisti ar pasibaigti asmens teisės. Aiškinant teisę nustatančio dokumento turinį, laikytina, kad tai yra dokumentas, tiesiogiai nustatantis asmens subjektines teises, taip pat dokumentas, kuris yra tik prielaida kreiptis įgyvendinti asmens subjektines teises, pavyzdžiui, pažyma apie darbą atitinkamoje įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje; darbo stažo trukmę patvirtinantis dokumentas (jis kartu su kitais stažo trukmės dokumentais suteiks teisę į atitinkamą pensiją). Nustatydamas faktą, kad teisę nustatantis dokumentas priklauso atitinkamam asmeniui, teismas neturi teisės keisti ar papildyti tuose dokumentuose esančių duomenų, t. y. dokumento turinys turi likti toks pats. Nustatydamas dokumento priklausomybę, teismas taip pat neturi spręsti asmens, nurodyto jo asmens dokumente, tapatybės su asmeniu, nurodytu teisę nustatančiame dokumente, klausimo (Lietuvos A. T. 2005 m. gruodžio 29 d. Lietuvos Respublikos teismų praktikos, taikant Civilinio proceso kodekso normas, reglamentuojančias juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymą, apžvalga Nr. 56. Teismų praktika. 2005, 24). 8.

18Šioje byloje pareiškėja siekia nustatyti senatvės pensijos išmokos apskaičiavimo tikslu, kad – darbo knygelė KT-I Nr. 0226323, išduota 1962 m. liepos 24 d., kurioje įrašyta D. A., A., gimusi ( - ), priklauso pareiškėjai A. P. P. 9.

19Kaip matyti iš byloje esančių duomenų pareiškėjos pase yra įrašyta, jog ji yra A. P. P., gimusi ( - ) (elektroninės bylos apyrašo t.1, b. l. 6). Jos gimimo liudijime įrašyta, jog P. A. K., J. gimusi ( - ) (elektroninės bylos apyrašo t. 1, b. l. 30). Pagal gyventojų registro pažymą A. P. P. tėvai yra P. K. ir J. K. (elektroninės bylos apyrašo t. 1, b. l. 59). Pareiškėjos teigimu ją užaugino R. ir A. D., jie savo vaikų neturėjo (elektroninės bylos apyrašo t. 1, b. l. 60). Darbo knygelė (elektroninės bylos apyrašo t. 1, b. l. 14 – 24) priklauso A. D., A. Pavardė ir tėvavardis nubraukti ir pataisyti į P. J., nurodyti gimimo metai – ( - ). Darbo knygelės intarpe įrašyta P. A., A., ( - ). Iš Darbo knygelės įrašų matyti, jog Birštono tarnybiniame ūkyje „Nemuno“ skyriuje dirbo A. D. sezonine darbininke laukininkystės skyriuje, laikotarpiais 1961 m. liepos 7 d. – 1962 m. gruodžio 1 d., 1963 m. birželio 3 d. – 1963 m. lapkričio 1 d., 1964 m. balandžio 23 d. – 1964 m. lapkričio 15 d., 1969 m. balandžio 1 d. – 1970 m. sausio 1 d., 1970 m. kovo 9 d. – 1970 m. gruodžio 16 d., 1971 m. balandžio 12 d. – 1971 m. lapkričio 10 d., 1972 m. gegužės 16 d. – 1972 m. rugpjūčio 1 d., 1961 m. liepos 7 d. – 1962 m. gruodžio 1 d., 1963 m. birželio 3 d. – 1963 m. lapkričio 1 d., 1964 m. balandžio 23 d. – 1964 m. lapkričio 15 d., 1969 m. balandžio 1 d. – 1970 m. sausio 1 d., 1970 m. kovo 9 d. – 1970 m. gruodžio 16 d., 1971 m. balandžio 12 d. – 1971 m. lapkričio 10 d., 1972 m. gegužės 16 d. – 1972 m. rugpjūčio 1 d., 1980 m. sausio 2 d. pradėjo dirbti Prienų sviesto gamykloje Vaitiškių pieno supirkimo punkto vedėja. Iš pareigų atleista jau būdama A. P. 1986 m. rugpjūčio 15 d., laikotarpiais 1986 m. rugsėjo 6 d. – 1987 m. sausio 31 d. ir 1987 m. vasario 5 d. – 1988 m. vasario 18 d., ji dirbo Birštono profsąjungų „Spalis“ sanitarės pareigose, laikotarpiu 1988 m. kovo 9 d. – 1989 m. vasario 8 d. dirbto Birštono daržininkės tarybiniame ūkyje daržininkystės darbininke. Birštono tarybinio ūkio direktoriaus 1972 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 380 P. atleista pasibaigus sezonui iš „Nemuno“ skyriaus (elektroninės bylos apyrašo t. 1, b. l. 56 – 57). Birštono daržininkystės tarybinio ūkio įsakymais (elektroninės bylos apyrašo t. 1, b. l. 114 – 116, 117 – 120) 1961 m. liepos 7 d. D. A., A. priimtą į darbą sezonine darbininke „Nemuno“ skyriuje, o 1962 m. gruodžio 1 d. atleista, pasibaigus sezonui. Birštono tarybinio ūkio įsakymu nuo 1963 m. birželio 3 d. D. A. priimta dirbti sezonine darbininke „Nemuno“ skyriuje, o 1963 m. gruodžio 9 d. atleista (elektroninės bylos apyrašo t. 1, b. l. 121 – 123, 124 – 125). Birštono tarybinio ūkio įsakymu nuo 1964 m. balandžio 30 d. į darbą priimta D. A. (elektroninės bylos apyrašo t. 1, b. l. 128 – 130). Pareiškėjos darbą nurodytais laikotarpiais Birštono tarybiniame ūkyje patvirtina įrašai darbo knygelėje, taip pat Birštono tarybinio ūkio įsakymai. Darbo knygelėje A. D. ištaisyta į A. P., tėvo vardas į J. Pareiškėja 1965 m. gegužės 15 d. sudarė santuoką su J. B. ir pasirinko B. pavardę (elektroninės bylos apyrašo t. 1, b. l. 25), o A. P. B. 1971 m. liepos 31 d. įregistravo santuoką su J. P. ir po santuokos sudarymo pasirinko P. pavardę (elektroninės bylos apyrašo t. 1, b. l. 26, 58). Jos asmens dokumentas patvirtina, jog yra A. P., darbo knygelėje šios pavardės ir gimimo metai sutampa. Taip pat sutampa pataisytas tėvo vardas – J. Tai, kad pareiškėja dirbo nurodytais laikotarpiais ir ją visi vadino D., o tėvu buvo laikomas A. D., o ne J. K., teismo posėdžio metu patvirtino pareiškėja ir liudytoja A. K.. Bylos baigtimi nesuinteresuotų liudytojų parodymai atitinka pareiškėjos išdėstytas ir teismo posėdžio metu liudytojos A. K. nurodytas aplinkybes. Byloje surinkti ir ištirti rašytiniai įrodymai atitinka pareiškėjos, bei liudytojos išdėstytas teismo posėdžio metu aplinkybes. 10.

20Atsižvelgiant į surinktų įrodymų visumą, teismo nuomone, pareiškėjos prašymas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, yra pagrįstas ir tenkinamas. Nustatomas juridinę reikšmę turintis faktas, kad nurodyti teisę nustatantys dokumentai priklauso pareiškėjai, kurios pavardė ir tėvo vardas, nurodyti dokumentuose, nesutampa su jo vardu ir pavarde, nurodytais asmens dokumente (CPK 177, 178, 185 straipsniai, 444 straipsnio 2 dalies 4 punktas). Šis juridinis faktas nustatomas darbo stažo laikotarpiui įskaityti ir senatvės pensijos išmokos apskaičiavimo tikslu. 11.

21Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteisiamos, nes jos neviršija minimalios 3,00 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo (TAR, 2014, Nr. 2014-12793).

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais, 448 straipsniu,

Nutarė

23pareiškimą tenkinti.

24Nustatyti senatvės pensijos išmokos apskaičiavimo tikslu juridinę reikšmę turintį faktą, kad darbo knygelė ( - ), kurioje įrašyta D. A., A., gimusi ( - ), priklauso pareiškėjai A. P. P., asmens kodas ( - )

25Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Agnė... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. 0... 5. I. Pareiškėjos reikalavimai ir jo argumentai 1.... 6. Pareiškėja kreipėsi į teismą pareiškimu, prašydama senatvės pensijos... 7. Pareiškime nurodoma, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos... 8. Pareiškėja teismo posėdžio metu (2019 m. balandžio 8 d. teismo posėdžio... 9. 1... 10. II. Suinteresuotų asmenų argumentai 4.... 11. Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus... 12. pareiškimas tenkinamas.... 13. 0... 14. III. Teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados 5.... 15. Iš pareiškėjos pareiškime nurodytų aplinkybių, prie pareiškimo pateiktų... 16. Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra... 17. Vienas iš juridinę reikšmę turinčių faktų yra fakto, kad teisę... 18. Šioje byloje pareiškėja siekia nustatyti senatvės pensijos išmokos... 19. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų pareiškėjos pase yra įrašyta, jog... 20. Atsižvelgiant į surinktų įrodymų visumą, teismo nuomone, pareiškėjos... 21. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270... 23. pareiškimą tenkinti.... 24. Nustatyti senatvės pensijos išmokos apskaičiavimo tikslu juridinę reikšmę... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...