Byla 2-422/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Milašienės ir Vyto Miliaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

3teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos V. Š. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. A2-6783-798/2010 pagal pareiškėjos V. Š. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-343-262/2009, iškeltoje pagal ieškovės V. Š. ieškinį atsakovui V. Š. dėl asmeninės nuosavybės teisės pripažinimo į butą.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5I. Ginčo esmė

6Vilniaus apygardos teisme buvo gautas pareiškėjos V. Š. prašymas atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-343-262/2009 dėl padarytos aiškios kasacinio teismo klaidos. Pareiškėja nurodė, kad 2007 m. rugpjūčio 30 d. mirė jos vyras L. Š. 2005 m. lapkričio 11 d. jis sudarė testamentą, kuriuo neva jam priklausantį nuosavybės teise butą, esantį ( - ), su visais jame esančiais namų apyvokos daiktais paliko atsakovui V. Š. 2005 m. lapkričio 11 d. oficialųjį testamentą Nr. 2-12502 patvirtino Vilniaus m. 4-to notarų biuro notarė A. A. Velionis vyras tokio testamento sudaryti neturėjo teisės, nes minėtas butas jam nuosavybės teise nepriklausė. Sudarydamas testamentą, L. Š. pažeidė CK 4.37 str. reikalavimus ir 2005 m. lapkričio 11 d. sudarytas testamentas pažeidė pareiškėjos teises ir teisėtus interesus. Pareiškėja kreipėsi su ieškiniu į Vilniaus apygardos teismą, prašydama pripažinti minėtą testamentą negaliojančiu, bei pripažinti l kambario 33,03 kv.m. ploto butą, esantį ( - ), asmenine jos nuosavybe. Vilniaus apygardos teismas pareiškėjos ieškinį patenkino visiškai. Lietuvos apeliacinis teismas Vilniaus apygardos teismo sprendimą paliko nepakeistą. Atsakovas kreipėsi į Lietuvos Aukščiausiąjį teismą su kasaciniu skundu, kuriuo prašė apeliacinės instancijos teismo nutartį panaikinti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą pakeisti: panaikinti sprendinio dalį dėl ieškovės asmeninės nuosavybės teisės į ginčo butą pripažinimo ir šį ieškovės reikalavimą atmesti kaip neįrodytą bei pareikštą pasibaigus ieškinio senaties terminui; sprendinio dalį, kuria pripažintas negaliojančiu ginčijamas oficialusis testamentas, pakeisti ir šį ieškovės reikalavimą tenkinti iš dalies, pripažįstant negaliojančia oficialiojo testamento dalį dėl 1/2 dalies ginčo buto palikimo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010 m. birželio 4 d. nutartimi Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 30 d. nutartį pakeitė ir vykdytiną nutarties dalį išdėstė nustatydamas, kad butas, esantis ( - ), ieškovei V. Š. ir jos sutuoktiniui L. Š. šio mirties dieną (2007 m. rugpjūčio 30 d.) priklausė nuosavybės teise lygiomis dalimis (po 1/2 dalį). Pripažino L. Š. 2005 m. lapkričio 11 d. sudaryto ir Vilniaus miesto 4-ojo notarų biuro notarės A. A. patvirtinto oficialiojo testamento (reg. Nr. 2-12502) dalį dėl 1/2 dalies buto, esančio ( - ), palikimo atsakovui V. Š. negaliojančia. Pareiškėja teigė, kad kasacinio teismo nutartis yra neteisėta, priimta padarius akivaizdžias teisės aktų taikymo ir aiškinimo klaidas bei pažeidžiant civilinio proceso teisės normas, reglamentuojančias bylos nagrinėjimo kasaciniame teisme ribas t.y. CPK 353 str. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija peržengė kasacinio skundo ribas ir dėl to padarė esminę proceso klaidą. Be to, pareiškėjos nuomone, teisėjų kolegija nukrypo nuo jau suformuotos praktikos aiškinant asmeninės nuosavybės sąvoką kooperatinių butų atžvilgiu pagal 1990 m. spalio 16 d. įstatymą „Dėl gyvenamųjų namų statybos kooperatyvų". Pareiškėjos nuomone, ši nutartis pažeidė jos teises ir teisėtus interesus. Pareiškėja, remdamasi CPK 365 str. l d., 367 str. 3, 4 d. nuostatomis, kreipėsi į pirmosios instancijos teismą su prašymu atnaujinti procesą dėl aiškios teismo sprendime padarytos klaidos. Nurodė, kad termino pareikšti prašymą dėl proceso atnaujinimo nepraleido.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2010 m. spalio 19 d. nutartimi pareiškėjos (ieškovės) V. Š. prašymą atnaujinti procesą atmetė bei atsisakė atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-343-262/2009 pagal ieškovės V. Š. ieškinį atsakovui V. Š. dėl asmeninės nuosavybės teisės pripažinimo į butą. Pažymėjo, kad pareiškėja savo reikalavimą atnaujinti procesą grindė Europos žmogaus teisių ir laisvių apsaugos konvencijos septintojo protokolo 4 str. 2 d. nuostatomis ir neįrodė, jog proceso atnaujinimas yra pagrįstas CPK 366 str. 1 d. nurodytų pagrindų atnaujinti procesą atžvilgiu. Tai, teismo nuomone, lemia, jog nėra pagrindo konstatuoti CPK 366 str. 1 d. pažeidimo.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Pareiškėja pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 19 d. nutarties. Atskiruoju skundu prašo skundžiamą nutartį panaikinti, atnaujinti procesą byloje ir perduoti nagrinėti bylą pirmosios instancijos teismui. Apeliantės nuomone, Vilniaus apygardos teismas formaliai vertino jos prašymą, prašymo iš esmės nenagrinėjo, dėl jo pagrindo nepasisakė, o tai lemia, jog skundžiama nutartis yra nemotyvuota, neatitinkanti CPK 291 str. reikalavimų bei dėl to naikintina.

11Atsakovas pateikė atsiliepimą į apeliantės atskirąjį skundą. Atsiliepimu prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Šį prašymą grindžia tokiais argumentais:

121. Pirmosios instancijos teismas tinkamai ištyrė ir vertino bylai reikšmingas aplinkybes bei dėl to priėmė teisėtą ir pagrįstą skundžiamą nutartį.

132. CPK 366 str. 1 d. 9 p. (proceso atnaujinimo pagrindas dėl aiškios teisės normos taikymo klaidos) yra taikomas tik tais atvejais, kai teismo sprendimas nėra peržiūrėtas apeliacine tvarka. Nagrinėjamu atveju šalys yra išnaudojusios visas instancines teismo sprendimo kontrolės galimybes, o tai lemia, jog nagrinėjamoje byloje procesas negali būti atnaujintas remiantis CPK 366 str. 1 d. 9 p. nuostatomis.

143. Lietuvos Aukščiausiasis teismas nagrinėjamoje byloje priėmė galutinį ir neskundžiamą sprendimą, turintį jos šalims res judicata galią. Be to, šis teismo sprendimas yra įvykdytas. Dėl šios priežasties, atnaujinus procesą nagrinėjamoje byloje, būtų pažeistas teisinio stabilumo principas.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17Proceso atnaujinimo instituto paskirtis ir reikšmė asmens teisių apsaugai pažymint, kad šis institutas dažniausiai taikomas tada, kai suinteresuotas asmuo neturi galimybės apginti pažeistų teisių ir teisėtų interesų kitais teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės, t. y. instancinės sistemos, būdais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. M. ir kt. v. V. ir S. M. prekybos centras, bylos Nr. 3K-7-362/2007; 2008 m. spalio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Kauno apskrities viršininko administracija v. UAB „Narėpų metaliniai garažai“, bylos Nr. 3K-3-499/2008; 2008 m. lapkričio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Antrinis perdirbimas“ v. VĮ Registrų centro Kauno filialas, bylos Nr. 3K-3-561/2008; ir kt.). Šio civilinio proceso teisės instituto tikslas toks pats, kaip ir teismo sprendimų instancinės kontrolės mechanizmo – užtikrinti teisingumo vykdymą ir tinkamą teisės į teisminę gynybą įgyvendinimą, siekiant patikrinti, ar įsiteisėjęs teismo sprendimas (nutartis) nepažeidžia įstatymų saugomų asmens teisių ar teisėtų interesų. Kartu teismų praktika suformuota aiškinant proceso atnaujinimo institutą taip, kad jis neturi būti priemonė dar kartą pasibylinėti ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Lietgalis” v. B. J., bylos Nr. 3K-3-356/2006; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. R. v. I. R., bylos Nr. 3K-3-403/2008; 2008 m. spalio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Kauno apskrities viršininko administracija v. UAB „Narėpų metaliniai garažai“, bylos Nr. 3K-3-499/2008; ir kt.).

18Tiek nacionalinėje, tiek tarptautinėje teisėje proceso atnaujinimo institutas pripažįstamas kaip ekstraordinarus būdas peržiūrėti įsiteisėjusius teismų sprendimus, t. y. jo taikymas galimas tik esant konkrečiai įstatymo apibrėžtiems pagrindams, kurie dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti patikrinti instancine tvarka. Proceso atnaujinimo pagrindai teismų turi būti taikomi neformaliai bei laikantis teisinio apibrėžtumo principo, todėl proceso atnaujinimas yra galimas tik esminėms klaidoms taisyti, esant svarbioms ir įtikinančioms aplinkybėms (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1999 m. spalio 28 d. sprendimas, priimtas byloje Brumarescu v. Rumunija (bylos Nr. 28342/95); 2002 m. liepos 25 d. sprendimas, priimtas byloje Sovtransavto Holding v. Ukraina (bylos Nr. 48553/99); 2007 m. kovo 1 d. sprendimas, priimtas byloje Sypchenko v. Rusija (bylos Nr. 38368/04); 2007 m. kovo 15 d. sprendimas, priimtas byloje Volkov v. Rusija (bylos Nr. 8564/02); Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. V. K. v. G. M., bylos Nr. 3K-3-303/2007).

19CPK 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti konkretūs proceso atnaujinimo pagrindai, t. y. teisiškai reikšmingi faktai, kurių egzistavimas konkrečioje byloje dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti nustatytas, peržiūrint bylą instancine tvarka. Siekiant apsaugoti bylos dalyvių ir kitų asmenų teises bei teisėtus interesus, užtikrinant teisinių santykių stabilumą, užkertant kelią formaliam šio instituto taikymui ir piktnaudžiavimui juo, įstatyme nustatytos proceso atnaujinimo sąlygos: 1) įsiteisėjęs teismo sprendimas pažeidžia besikreipiančio asmens teises ar įstatymų saugomus interesus (CPK 365 straipsnio 1 dalis); 2) asmuo su prašymu dėl proceso atnaujinimo į teismą turi kreiptis per nustatytą terminą (CPK 368 straipsnis); 3) prie prašymo turi būti pateikti įrodymai, pagrindžiantys proceso atnaujinimo pagrindo buvimą (CPK 369 straipsnio 2 dalis) ir kt. Šių normų analizė leidžia padaryti išvadą, kad įstatymų leidėjas numatė proceso atnaujinimo galimybę tik esant pakankamiems esminės klaidos byloje įrodymams, pareiškėjui veikiant sąžiningai ir aktyviai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. V. K. v. G. M.; bylos Nr. 3K-3-303/2007).

20Iš atskirojo skundo matyti, jog apeliantė prašė teismo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-343-262/2009 remdamasi CPK 366 str. 1 d. 9 p. nuostatomis. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai skundžiamoje nutartyje nurodė, kad apeliantė neįrodė, jog proceso atnaujinimas yra pagrįstas CPK 366 str. 1 d. nurodytų pagrindų atnaujinti procesą atžvilgiu, ir nepagrįstai nevertino proceso atnaujinimo galimybės CPK 366 str. 1 d. 9 p. Ši pirmosios instancijos teismo klaida ištaisytina apeliacinės instancijos teisme.

21

22Dėl proceso atnaujinimo CPK 366 str. 1 d. 9 p. pagrindu

23CPK 366 str. 1 d. 9 p. nustatyta, kad procesas gali būti atnaujinamas, jeigu pirmosios instancijos teismo sprendime (nutartyje) yra padaryta aiški teisės normos taikymo klaida ir sprendimas (nutartis) nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka. Įstatyme neatskleidžiama, kokia teisės normos taikymo klaida kvalifikuotina kaip aiški, ši sąvoka yra vertinamoji. Dėl to, ar pirmosios instancijos teismo sprendime (nutartyje) padaryta teisės normos taikymo klaida yra aiški ir ar tai yra proceso atnaujinimo pagrindas, sprendžia prašymą atnaujinti procesą nagrinėjantis teismas (CPK 370 straipsnio 3 dalis).

24Iš apeliantės atskirojo skundo ir prašymo atnaujinti procesą matyti, kad, anot apeliantės, aiškias teisės aktų taikymo ir aiškinimo klaidas 2010 m. birželio 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-180/2010 padarė kasacinės instancijos teismas. Apeliantė nurodo, kad Lietuvos Aukščiausiojo teismo teisėjų kolegija peržengė kasacinio skundo ribas, nukrypo nuo suformuluotos teismų praktikos, netinkamai išsprendė fakto klausimą – netinkamai apskaičiavo ieškinio senaties terminą. Kaip minėta, CPK 366 str. 1 d. 9 p. nuostatų pagrindu procesas gali būti atnaujinamas, jeigu pirmosios instancijos teismo sprendime (nutartyje) yra padaryta aiški teisės normos taikymo klaida. Šios aplinkybės lemia, jog procesas civilinėje byloje Nr. 2-343-262/2009 negalėtų būti atnaujintas CPK 366 str. 1 d. 9 p. nuostatoje nurodytu pagrindu.

25CPK 366 str. 1 d. 9 p. nuostatose imperatyviai nurodoma, jog minėta nuostata gali būti taikoma tik tuomet, kai sprendimas (nutartis) nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2009 m. lapkričio 30 d. nutartimi (b. l. 9-14) Lietuvos apeliacinis teismas apeliacine tvarka peržiūrėjo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 23 d. sprendimą (b. l. 5-7). Be to, minėtas pirmosios instancijos teismo sprendimas buvo peržiūrėtas ne tik apeliacine, bet ir kasacine tvarka t. y. Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2010 m. birželio 4 d. nutartimi civilinėje byloje 3K-3-180/2010 buvo įvertintas Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 23 d. sprendimo ir Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. lapkričio 30 d. nutarties nagrinėjamoje byloje teisėtumas bei pagrįstumas. Tai reiškia, jog procesas civilinėje byloje Nr. 2-343-262/2009 negalėtų būti atnaujintas CPK 366 str. 1 d. 9 p. nuostatoje nurodytu pagrindu.

26Iš visų nurodytų ir įvertintų aplinkybių matyti, jog procesas civilinėje byloje Nr. 2-343-262/2009 negalėtų būti atnaujintas apeliantės prašyme ir atskirajame skunde nurodytu pagrindu. Tai reiškia, kad nėra vienos iš anksčiau minėtų, būtinų sąlygų procesui atnaujinti t. y. proceso atnaujinimo pagrindo, kuris būtų nurodytas CPK 366 str. 1 d. nuostatose. Ši aplinkybė lemia, kad, vertinant teisinį bylos rezultatą, Vilniaus apygardos teismas 2010 m. spalio 19 d. priėmė teisėtą nutartį.

27Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino proceso atnaujinimo galimybės CPK 366 str. 1 d. 9 p, tačiau ši klaida yra ištaisytina apeliacinės instancijos teisme, todėl nėra pagrindo naikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 19 d. teisėtą nutartį formaliais pagrindais (CPK 328 str.).

28Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

30Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 5. I. Ginčo esmė... 6. Vilniaus apygardos teisme buvo gautas pareiškėjos V. Š. prašymas atnaujinti... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. spalio 19 d. nutartimi pareiškėjos... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Pareiškėja pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010... 11. Atsakovas pateikė atsiliepimą į apeliantės atskirąjį skundą. Atsiliepimu... 12. 1. Pirmosios instancijos teismas tinkamai ištyrė ir vertino bylai... 13. 2. CPK 366 str. 1 d. 9 p. (proceso atnaujinimo pagrindas dėl aiškios teisės... 14. 3. Lietuvos Aukščiausiasis teismas nagrinėjamoje byloje priėmė galutinį... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. Proceso atnaujinimo instituto paskirtis ir reikšmė asmens teisių apsaugai... 18. Tiek nacionalinėje, tiek tarptautinėje teisėje proceso atnaujinimo... 19. CPK 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti konkretūs proceso atnaujinimo... 20. Iš atskirojo skundo matyti, jog apeliantė prašė teismo atnaujinti procesą... 21. ... 22. Dėl proceso atnaujinimo CPK 366 str. 1 d. 9 p. pagrindu... 23. CPK 366 str. 1 d. 9 p. nustatyta, kad procesas gali būti atnaujinamas, jeigu... 24. Iš apeliantės atskirojo skundo ir prašymo atnaujinti procesą matyti, kad,... 25. CPK 366 str. 1 d. 9 p. nuostatose imperatyviai nurodoma, jog minėta nuostata... 26. Iš visų nurodytų ir įvertintų aplinkybių matyti, jog procesas civilinėje... 27. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino proceso... 28. Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 30. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 19 d. nutartį palikti nepakeistą....