Byla 2-370-357/2015
Dėl žalos subrogacijos tvarka priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė sekretoriaujant Romutei Lengvenienei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės draudimo bendrovės „Lexgarant“ atstovei advokatei I. K.-K., atsakovės UAB ,,Transimeksa” atstovui advokatui E. S., teismo posėdyje žodinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės draudimo bendrovės „Lexgarant“ ieškinį atsakovei UAB ,,Transimeksa”, tretiesiems asmenims Didžiosios Britanijos draudimo bendrovei Through Transport Mutual Services ir Logimix Srl (Italija) dėl žalos subrogacijos tvarka priteisimo

Nustatė

2Ieškovė UADB „Lexgarant“ pareikštu ieškiniu prašo: priteisti iš UAB „Transimeksa“ 845.468,56 Lt žalos atlyginimo UADB „Lexgarant“ naudai; priteisti 5 % dydžio palūkanas nuo prašomos priteisti sumos, jų skaičiavimą pradedant nuo 2013 m. rugsėjo 17 d.; priteisti procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti iš ieškovės visas patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodo, kad ieškovė UADB „Lexgarant“ 2012 m. lapkričio 26 d. išdavė draudimo polisą Nr. CI 11895, patvirtinantį draudėjo Logimix Srl užsakymu suteiktą 247 338,00 EUR sumos draudimą kroviniui - 1575,00 kg bendro svorio medicininiams monitoriams, gabenti maršrutu Kortreikas (Belgija) - Vilnius (Lietuva) - Maskva (Rusija), perkraunant Vilniuje (Lietuva), kurio draudimo naudos gavėju nurodytas Bolan Trading L. Pažymi, kad draudimo naudos ir krovinio gavėjas Bolan Trading L.P. minėtas prekes įsigijo iš krovinio siuntėjo Barčo NV pagal išankstinio apmokėjimo sąskaitą Nr. 18083214/SO1/018, kurioje yra nuoroda į sandoriui taikomą EX Work sąlygą. Prekių kainą (247.342,00 EUR) krovinio gavėjas Bolan Trading L.P. apmokėjo banko pavedimu 2012 m. lapkričio 23 d .

4Logimix Srl, veikdamas kaip krovinio gavėjo Bolan Trading L.P. ekspeditorius pagal 2012 m. gegužės 21 d. sudarytą Tarptautinio pervežimo krovinių ekspedicinio aptarnavimo sutartį Nr. 19, su atsakove UAB „Transimeksa“ sudarė vienkartinę krovinio pervežimo paslaugų sutartį Nr. UZS/12/16778. Atsakovė pagal šią sutartį įsipareigojo pervežti krovinį iš Kortreiko (Belgija), Kennedypark 35 (siuntėjas Barčo NV) iki Vilniaus, UAB „Vilniaus Transimeksa“, ( - ). Už krovinio gabenimą Logimix Srl su krovinio vežėju pilnai atsiskaitė pagal UAB „Transimeksa“ 2012 m. gruodžio 5 d. išrašytą sąskaitą TRN Nr. 1220565.

52012 m. gruodžio 2 d., atsakovės įmonėje dirbantis vilkiko vairuotojas K. G., paliko vilkiko puspriekabę su kroviniu nesaugomoje, nuošaliai esančioje aikštelėje, iš kurios Krovinys buvo pavogtas, dėl įvykdytos nusikalstamos veikos, vagystės iš vilkiko puspriekabės, pradėtas ikiteisminis tyrimas, tačiau kalti asmenys nenustatyti.

6Krovinio ekspeditorius Logimix Srl 2013 m. rugsėjo 9 d. pretenzija kreipėsi ir į krovinio vežėją UAB „Transimeksa“, reikalaudamas atlyginti dėl krovinio praradimo padarytą žalą, lygią krovinio vertei - 247 338 EUR. 2013 m. sausio 14 d. krovinio Bolan Trading L.P. pateikė ieškovei oficialią pretenziją dėl 247 338 EUR (854 008,65 Lt) vertės prarastų apdraustų prekių kompensacijos ir ieškovė 2013 m. lapkričio 26 d. mokėjimo pavedimu išmokėjo šią draudimo išmoką pagal šalių sudarytą krovinio draudimo sutartį ir išduotą draudimo polisą.

7Nurodo, kad ginčui turi būti taikoma CMR konvencijos 17 str. 1 d., 36 str. , atsakovė UAB ,,Transimeksa” iš esmės buvo pirmasis, faktinis ir paskutinis krovinio vežėjas, todėl jai tenka pilna atsakomybė už prarastą krovinį, iš jos priteistina visa dėl prarasto krovinio padaryta žala. CMR konvencijos 29 str. 1 p. pagrindu, vežėjo negalima atleisti nuo atsakomybės, atsižvelgiant į ikiteisminio tyrimo metu nustatytas aplinkybes, į tai, kad vežėjas elgėsi neatidžiai ir nerūpestingai, dėl jo kaltės padaryta žala krovinį paliekant nesaugomoje teritorijoje. Žalą atlyginusiam draudimo išmoką išmokėjusiam draudikui UADB „Lexgarant“ subrogacijos tvarka pagal CK 6.1015 straipsnio, reglamentuojančio draudėjo teisių į žalos atlyginimą perėjimą draudikui, t. y. subrogaciją, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, perėjo žalą patyrusio asmens reikalavimo teisės į už žalą atsakingą asmenį. Nurodo, kad vadovaujantis išankstinio apmokėjimo sąskaitoje Nr. 18083214/SO1/018 pateikta nuoroda į sandoriui taikomą EX Work sąlygą, prekių nuosavybės teisės kartu su atsitiktinio prekių žuvimo rizika krovinio perdavimo vežti Barčo NV sandėlyje momentu - 2013 m. lapkričio 26 d. iš Barčo NV buvo perėjusi krovinio gavėjui Bolan Trading L.P., todėl jis buvo subjektas, patyręs žalą dėl krovinio vagystės.

8Nesutinka su atsakovo pozicija, kad krovinio ekspeditoriaus Logimix Srl ir krovinio savininko Bolan Trading L.P. sudaryta Tarptautinio pervežimo krovinių ekspedicinio aptarnavimo sutartis Nr. 19 turi būti kvalifikuojama kaip krovinio vežimo sutartis. Pažymi, kad šios sutarties pagrindu Bolan Trading L.P. pavedė Logimix Srl organizuoti eksportuojamų ir importuojamų krovinių ekspedicinį aptarnavimą, Ekspeditorius įsipareigojo ekspedijuoti krovinius, bet ne pats savo vardu ir rizika juos gabenti bei pristatyti galutiniam krovinio gavėjui. Logimix Srl su krovinio vežėju UAB „Transimeksa“ sudarė krovinio pervežimo sutartį Nr. UZS/12/16778, būtent šis vienkartinis užsakymas - krovinių pervežimo paslaugų sutartis - laikytinas pagrindiniu krovinio vežimą reglamentuojančiu dokumentu, kurio pagrindu ieškovė reiškia reikalavimą vežėjui dėl žalos subrogacijos tvarka atlyginimo.

9Atsakovė UAB „Transimeksa“ procesiniuose dokumentuose ir teismo posėdyje su pareikštu ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Ieškovė neįrodė, kad ieškinio pateikimo momentu pagal Rusijos Federacijos materialinę teisę yra įgijusi kokias nors reikalavimo teises. Pagal ieškovės pateiktą Tarptautinio pervežimo krovinių ekspedicinio aptarnavimo sutartį Nr. 19, kurios šalys yra Logimix Srl (ekspeditorius) ir Bolan Trading Ltd (klientas), sutarties 2.1.10 p. ir 4.1 p. ekspeditorius atsako už krovinio praradimą ir ši atsakomybė galima pagal tarptautines konvencijas. Ekspeditoriaus atsakomybės jokios tarptautinės konvencijos nereglamentuoja, pagal šią sutartį Logimix srl prisiėmė atsakomybę kaip vežėjas. Kita sutartis - Vienkartinis užsakymas - krovinių pervežimo paslaugų sutartis Nr. UZS/12/16778, kurios šalys yra Logimix Srl (užsakovas) ir UAB „Transimeksa“ (vežėjas), numatė krovinio pervežimą iš Korteijk iki Vilniaus. Įvertinus CMR važtaraščio Nr. 51747 turinį, krovinio gavėju yra įvardintas Logimix, dėl šių priežasčių, ieškovės nurodytas Bolan Trading Ltd nėra nagrinėjamos sutarties šalis, jis nėra krovinio gavėjas. Sutarties šalys buvo išimtinai tik Logimix Srl ir UAB „Transimeksa“. Bolan Trading Ltd buvo Tarptautinio pervežimo krovinių ekspedicinio aptarnavimo sutarties Nr. 19 šalis, kurios šalimis buvo Bolan Trading Ltd (siuntėjas) ir Logimix Srl, (vežėjas), ši sutartis turi būti kvalifikuota kaip vienintelė sutartis, kuri paeiliui buvo vykdoma kelių vežėjų, kuomet susitariantis (pirmas) vežėjas šioje sutartyje buvo Logimix Srl, o faktinis vežėjas, kuris vykdė dalį pervežimo (Korteijk - Vilnius) laikytinas UAB „Transimeksa“. Dėl šių priežasčių, ginčui privalo būti taikomos CMR konvencijos 34-40 str. nuostatos.

10Vienkartinis užsakymas - krovinių pervežimo paslaugų sutartis Nr. UZS/12/16778 - turi būti kvalifikuojama kaip subvežimo sutartis, pagal kurią susitariantis vežėjas Logimix Srl dalies savo prievolių pagal Tarptautinio pervežimo krovinių ekspedicinio aptarnavimo sutartį Nr. 19 vykdymui buvo sudaręs pagalbinę sutartį su subvežėju UAB „Transimeksa“, todėl iš šios sutarties nei Bolan Trading Ltd, nei ieškovė negali kildinti jokių reikalavimų, nes minėti asmenys nebuvo nei sutarties šalimi, nei krovinio gavėju, todėl minėti asmenys iš nagrinėjamos sutarties neįgijo ir negali įgyti jokių teisių ir reikalavimų. Ieškovė krovinių draudimo polisą CI* 11895 išdavė pasiremdama visa eile dokumentų, tame tarpe ir Bolan Trading Ltd Transporto paraiška Nr. 12/BE/832, adresuota Logimix Srl. Nurodo, kad Bolan Trading Ltd nebuvo prarastų prekių savininkas, pateiktos sąskaitos ir pakavimo lapai nėra nuosavybės teisės įgijimo įrodymu, tik įrodo tarp Barčo NV (esančio Belgijos rezidentu) ir Bolan Trading Ltd (esančio Didžiosios Britanijos rezidentu) galimai sudarytą sandorį. Tarptautinių prekybos rūmų parengtos tarptautinių pardavimo sutarčių sąlygos 2010 metų Incoterms, o konkrečiai EXW (Ex Work) sąlyga, visiškai nereglamentuoja nuosavybės teisės, bei nuosavybės teisės perėjimo momentų, tai yra nustatoma pagal nacionalinę teisę. Naudos gavėjas Bolan Trading Ltd. buvo sutartiniuose teisiniuose santykiuose su Logimix Srl., o ieškovė, sumokėjusi Bolan Trading Ltd., vietoje minėto naudos gavėjo yra įstojusi į tarp Bolan Trading L.P. ir Logimix Srl. susiformavusį teisinį santykį, kuomet, remiantis Tarptautinio pervežimo krovinių ekspedicinio aptarnavimo sutarties Nr. 19 nuostatomis, gali reikalauti žalos atlyginimo iš savo sutartinio partnerio Logimix Srl. Bolan Trading Ltd. Ieškovė negalėjo įgyti tokių teisių, kurių Bolan Trading Ltd neturėjo. UAB „Transimeksa“ buvo prisijungusi prie sutarties Nr.19 vykdymo, todėl ieškinys remiantis CMR konvencijos 36 str. nuostatomis turėtų būti pagrįstas šios sutarties pažeidimu, kuomet šios sutarties šalys laikytinos: Bolan Trading Ltd - siuntėjas, Logimix Srl. - susitariantis vežėjas, o UAB „Transimeksa“ - faktinis vežėjas.

11Nurodo, kad ieškovė, vertindama vežėjo veiksmus kaip didelį neatsargumą, remiasi tik vairuotojo parodymais, tuo tarpu aikštelės kvalifikavimas kaip „saugi” ar „nesaugi“ priklauso nuo stovėjimo aikštelės būklės. Taip pat nurodo, kad ieškinį teismas turi palikti nenagrinėtą galiojant arbitražinei išlygai, numatytai Tarptautinio pervežimo krovinių ekspedicinio aptarnavimo sutartyje Nr. 19. Šia sutartimi Logimix Srl ir Bolan Trading Ltd buvo susitarę dėl arbitražinės išlygos sutarties 5.5 punkte.

12Ieškinys tenkintinas.

13Bylos duomenimis nustatyta, kad krovinio draudikas UADB „Lexgarant“ (Rusijos Federacijoje registruota draudimo veiklą vykdanti bendrovė) 2012 m. lapkričio 26 d. išdavė draudimo polisą Nr. CI 11895, patvirtinantį draudėjo (krovinio ekspeditoriaus) Logimix Srl, Piazza Mons. Giuseppe Almici 13, 25124 Briksija, Italija, užsakymu suteiktą draudimą kroviniui, kurio draudimo naudos gavėju nurodytas Bolan Trading L.P., 12 The Shrubberies, George lane, EI8 1BD Londonas, JK. Krovinio draudimo polise yra draudimo sutarties sąlygos: draudėjas Logimix Srl, draudimo naudos gavėjas - Bolan Trading L.P, draudžiamas krovinys - medicininiai monitoriai, draudimo laikotarpis - 2012.11.26 - 2012.12.26 (nuo to momento, kai išsiuntimo punkte krovinį priima vežėjas), draudimo suma - 247 338 EUR (854 008,65 Lt) bei frančizė: 1 procentas nuo draudimo sumos už kiekvieną draudiminį įvykį; draudiko atsakomybės apimtis „su atsakomybe už visas rizikas“ (atsakomybės apimties paaiškinimas pateiktas Krovinių draudimo taisyklių 4.3.1. punkte). Ieškovė remiasi Rusijos Federacijos Civilinio kodekso 941 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.989 str. 2 d., įtvirtinančiomis nuostatą, jog draudimo liudijimas (polisas) yra draudimo sutarties sudarymą patvirtinantis dokumentas. LR CK 6.991 str. 3 d. nustato, jeigu draudimo liudijimas (polisas) neatitinka draudėjo rašytinio prašymo turinio, o sutartis buvo sudaryta akceptuojant draudėjo pasiūlymą sudaryti sutartį, pirmenybė suteikiama draudėjo rašytiniam prašymui.

14Byloje nustatyta, kad 2013 m. sausio 14 d. draudimo naudos gavėjas Bolan Trading L.P. pateikė ieškovei pretenziją dėl 247 338 EUR (854 008,65 Lt) vertės prarastų prekių (Barčo NV pagaminti medicininiai monitoriai) kompensacijos. Pretenzijos pagrindu, ieškovė 2013 m. lapkričio 26 d. mokėjimo pavedimu išmokėjo draudimo išmoką pagal šalių sudarytą krovinio draudimo sutartį ir išduotą draudimo polisą Nr. CI 11895. Tai patvirtina UAB „Bank Inteza“ 2013 m. lapkričio 25 d. pavedimo pareiškimas NR. 68 dėl draudimo atlyginimo sumos debetavimo naudos gavėjui Bolan Trading L.P (b.l.131-137,t.1). Taigi, krovinio draudikui UADB „Lexgarant“ išmokėjus draudimo išmoką už pervežimo metu sugadintą krovinį šio krovinio gavėjui Bolan Trading L.P, krovinio draudikui pagal CK 6.1015 straipsnio 1 dalį perėjo naudos gavėjo, t. y. krovinio gavėjo, teisė reikalauti išmokėtos sumos iš už žalą atsakingo asmens, kuri įgyvendinama laikantis taisyklių, kuriomis naudos gavėjas Bolan Trading L.P būtų galėjęs reikalauti žalos atlyginimo iš už šią žalą atsakingo asmens (CK 6.1015 straipsnio 2 dalis).

15Draudėjas (ekspeditorius) Logimix Srl, buvo apdraudęs krovinį, kuris turėjo būti pervežtas tarptautiniu maršrutu, šio tarptautinio vežimo santykiuose dalyvavo keli asmenys, dėl to, šioje byloje, sprendžiant dėl krovinio draudiko, išmokėjusio draudimo išmoką už tarptautinio pervežimo metu dingusį krovinį, teisės reikalauti išmokėtos sumos iš už žalą atsakingo asmens ar asmenų, taikytinos CMR konvencijos nuostatos, nes reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato naudos gavėjo ir už žalą atsakingo asmens santykius.

16Dėl subrogacijos taikymo, reikalavimo teisės įgyvendinimo

17Šioje byloje taip pat aktualus teisės normų, reglamentuojančių krovinio draudiko, išmokėjusio krovinio gavėjui (naudos gavėjui) draudimo išmoką už dingusio krovinio patirtą žalą, teisės reikalauti išmokėtos sumos iš už žalą atsakingų asmenų, taikymo klausimas. Pagal CK 6.1015 straipsnio, reglamentuojančio draudėjo teisių į žalos atlyginimą perėjimą draudikui, t. y. subrogaciją, 1 dalį, jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius. Teismas sprendžia, kad krovinio draudimo sutartis nenustato kitokių taisyklių dėl teisių į žalos atlyginimą perėjimo draudikui, todėl subrogacija yra galima.

18Draudiko atsakomybės apimtis buvo numatyta už visas rizikas, vadovaujantis ieškovės Direktorių tarybos 2011 m. liepos 11 d. protokolu Nr. 08 patvirtintomis Krovinių draudimo taisyklėmis, kurios laikomos neatsiejama draudimo poliso dalimi, 4.3.1. punktu. Draudimas suteiktas kroviniui - 1575,00 kg bendro svorio medicininiams monitoriams, įpakuotoms 42 kartotinėse dėžėse ant padėklų, kurį buvo numatyta gabenti maršrutu Kortreikas (Belgija) - Vilnius (Lietuva) - Maskva (Rusija), perkraunant Vilniuje (Lietuva). Krovinio draudimas suteiktas laikotarpiui nuo 2012 m. lapkričio 26 d. iki 2012 m. gruodžio 26 d. Draudimo naudos ir krovinio gavėjas yra nurodytas Bolan Trading L.P., kuris prekes įsigijo iš krovinio faktinio siuntėjo Barčo NV. Ieškovas pateikė įrodymus, kad krovinio gavėjas apmokėjo krovinio siuntėjui 247.342,00 EUR 2012 m. lapkričio 23 d. banko pavedimu, pagal Barčo NV 2012 m. lapkričio 22 d. išrašytą išankstinio apmokėjimo sąskaitą Nr. 18083214/SO1/018 (b.l. 70-78 t.1). Ieškovas pagrįstai nurodo, kad Krovinių draudimo taisyklių 10.14 punkte numatyta, jog draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pagal išmokėtą sumą pereina reikalavimo teisė, kurią draudėjas (naudos gavėjas) turi asmeniui, atsakingam už draudiko atlygintus nuostolius. Krovinio draudimo sutartyje Nr. 19/G (b.l. 52, 180-184, t.1) nėra konkretaus straipsnio, reguliuojančio reikalavimo teisių perėjimą draudimo išmoką išmokėjusiam draudikui, tačiau Krovinio draudimo sutarties Nr. 19/G 9.2. punkte nurodyta, kad klausimai, kurių nesprendžia draudimo liudijimo ir šios sutarties nuostatos ir sąlygos, sprendžiami vadovaujantis Krovinių draudimo taisyklių nuostatomis ir sąlygomis, papildomais susitarimais ir taikomomis galiojančių Rusijos Federacijos įstatymų normomis. Taigi pripažintina, kad ieškovei UADB „Lexgarant“ perėjo kreditoriaus teisės skolininko, atsakingo dėl draudiminio įvykio, atžvilgiu, t.y. ieškovė įgijo įstatyme ir šalių sutartyje įtvirtintą teisę į išmokėtos draudimo išmokos subrogacijos tvarka išieškojimą iš už žalą atsakingų asmenų.

19Dėl teisinių santykių tarp krovinio gavėjo Bolan Trading L.P, ekspeditoriaus Logimix Srl, ir vežėjo UAB ,,Transimeksa“ kvalifikavimo

20Kasacinis teismas yra nurodęs, kad krovinio vežimo tarptautiniais maršrutais sutartis, sudaryta pagal CMR konvencijos nuostatas, laikytina sutartimi trečiojo asmens naudai (CK 6.191 straipsnis). Faktinis krovinio siuntėjas, nurodomas CMR važtaraštyje, ir siuntėjas, kaip vežimo sutarties šalis, ne visada gali sutapti, tai priklauso nuo to, kas su vežėju sudarė krovinio vežimo sutartį įsipareigodamas už krovinio vežimą sumokėti nustatytą užmokestį ir kam vežėjas įsipareigojo jam perduotą krovinį nugabenti į paskirties punktą ir išduoti turinčiam teisę gauti krovinį asmeniui (CK 6.808 straipsnio 1 dalis). CMR konvencija nereglamentuoja pervežimo sutarties turinio ir formos, taip pat tik iš dalies reglamentuoja vežimo sutarties sudarymo tvarką, reikalingą siuntėjui ir vežėjui kaip sutarties šalims nustatyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Anneberg Transpol Int. Sp. z o. o. V. UAB „Greenchem Baltic“, bylos Nr. 3K-7-28/2013, 2013 m. gegužės 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L.I.F.T.II-L.I.F.T. GmbH & Co KG v. UAB „Jutatransos ekspedicija“, bylos Nr. 3K-3-265/2013).

21Ieškovė nesutinka su atsakovės argumentais, jog krovinio ekspeditoriaus Logimix Srl ir krovinio gavėjo Bolan Trading L.P. sudaryta Tarptautinio pervežimo krovinių ekspedicinio aptarnavimo sutartis Nr. 19 turi būti kvalifikuojama kaip krovinio vežimo sutartis.

22Byloje nustatyta, kad Logimix Srl, veikdamas kaip krovinio gavėjo Bolan Trading L.P. ekspeditorius, pagal jų 2012 m. gegužės 21 d. sudarytą Tarptautinio pervežimo krovinių ekspedicinio aptarnavimo sutartį Nr. 19, įsipareigojo teikti ekspedijavimo paslaugas. Krovinių ekspedijavimo prievolei (CK 6.824 straipsnis) įvykdyti pasitelkė vežėją UAB „Transimeksa“, su kuria 2012 m. lapkričio 26 d. sudarė vienkartinę krovinio pervežimo paslaugų sutartį Nr. UZS/12/16778, veikdamas kaip krovinio gavėjo Bolan Trading L.P. ekspeditorius (b.l. 81, 93, t.1). Atsakovė UAB „Transimeksa“ įsipareigojo pervežti krovinį iš Kortreiko (Belgija), Kennedypark 35 (siuntėjas Barčo NV) iki Vilniaus, UAB „Vilniaus Transimeksa“, ( - ). Už krovinio gabenimą Logimix Srl su krovinio vežėju pilnai atsiskaitė pagal UAB „Transimeksa“ 2012 m. gruodžio 5 d. išrašytą sąskaitą TRN Nr. 1220565 - 600 EUR sumai. Krovinys - 42 vienetai dėžių su medicininiais monitoriais - iš faktinio siuntėjo Barčo NV Kortreike Belgijoje buvo perduotas vežėjui UAB „Transimeksa“ vežti 2012 m. lapkričio 26 d. (CMR važtaraštis B Nr. 51747 C).

23Pažymėtina, kad UAB „Transimeksa“ įvardinta krovinio vežėju važtaraštyje CMR B Nr. 51747 C, pagal vienkartinę krovinio pervežimo paslaugų sutartį Nr. UZS/12/16778. Iš bylos duomenų matyti, kad krovinio ekspeditorius Logimix Srl 2013 m. rugsėjo 9 d. pretenzija kreipėsi ir į krovinio vežėją UAB „Transimeksa“, reikalaudamas atlyginti dėl krovinio praradimo padarytą žalą, lygią krovinio vertei - 247 338 EUR.

24Byloje nustatyta, kad pagal 2012 m. gegužės 21 d. sudarytą Tarptautinio pervežimo krovinių ekspedicinio aptarnavimo sutartį Nr. 19, šios sutarties pagrindu, krovinio gavėjas Bolan Trading L.P. pavedė Logimix Srl organizuoti eksportuojamų ir importuojamų krovinių ekspedicinį aptarnavimą, paruošti muitinės dokumentus ir vykdyti kitus su importo ir eksporto operacijomis susijusius veiksmus pagal kliento nurodymus ir kliento lėšomis. Ekspeditorius įsipareigojo ekspedijuoti krovinius, bet neįsipareigojo pats juos gabenti bei pristatyti galutiniam krovinio gavėjui, t.y. ekspeditorius sutartyje neapsiėmė būti krovinio vežėju ar teikti krovinio vežimo paslaugų klientui.

25Logimix Srl su krovinio vežėju UAB „Transimeksa“ sudarė krovinio pervežimo sutartį Nr. UZS/12/16778. Būtent šis vienkartinis užsakymas - krovinių pervežimo paslaugų sutartis Nr. UZS/12/16778 - laikytinas pagrindiniu krovinio vežimą reglamentuojančiu dokumentu. Pažymėtina, kad CMR važtaraštyje Nr. B 51747, kuris Tarptautinės krovinių vežimo keliais sutarties (CMR) konvencijos nuostatų prasme (4 str.) taip pat laikytinas krovinio vežimo sutarties sudarymą patvirtinančiu dokumentu, krovinio vieninteliu vežėju įvardinta atsakovė UAB „Transimeksa“. Teismas sprendžia, kad ieškovė, remdamasi krovinio vežimo sutartį patvirtinančių dokumentų - Krovinių pervežimo sutarties Nr. UZS/12/16778, ekspedicinio aptarnavimo sutarties Nr. 19, CMR važtaraščio Nr. B 51747, sąskaita-faktūra - visuma, pagrįstai nurodo, kad atsakovė iš esmės buvo pirmasis, faktinis ir paskutinis krovinio vežėjas, o taip pat ir vežėjas, kuris vykdė vežimą tuo metu, kai atsitiko tai, kas sąlygojo krovinio praradimą - t.y. krovinio vagystė, todėl atsakovei tenka pilna atsakomybė už prarastą krovinį (CMR konvencijos 17 str. 1 p., 36 str.).

26Taigi, 2012 m. gegužės 21 d. sutarties ir sutarties Nr. UZS/12/16778 pagrindu, krovinio gavėją Bolan Trading L.P. galima vertinti ir kaip sutartinį krovinio siuntėją, o Logimix Srl - įgaliotą vežimo organizatorių (ekspeditorių).

27Teismas, vertindamas susiklosčiusius šalių teisinius santykius, atsižvelgia, kad krovinio pervežimo tarptautiniais maršrutais sutartis yra konsensualinė, t. y. ji laikoma sudaryta sutarties šalims pasiekus susitarimą dėl visų esminių sutarties sąlygų. Byloje nustačius, jog vežėjas UAB „Transimeksa“ savo vardu priėmė krovinį pervežti, pasirašė CMR važtaraštį, Logimix Srl, kaip ekspeditorius, įsipareigojo organizuoti ekspedicinį aptarnavimą, paruošti dokumentus, taigi, pagrindinė paslauga, kurią įsipareigojo suteikti Logimix Srl, yra ne krovinio nugabenimas į paskirties vietą, bet pervežimo organizavimas ir su tuo susiję veiksmai. Kaip minėta, ekspeditorius įsipareigojo ekspedijuoti krovinius, bet sutartyje neapsiėmė būti krovinio vežėju ar teikti krovinio vežimo paslaugas. Nepaisant to, kad sutarties Nr.19 punkte 2.1.10. ekspeditorius prisiėmė atsakomybę už pervežamų krovinių praradimą, atsiradusį dėl neteisėtų trečiųjų asmenų veiksmų, tačiau sutartyje nurodžius, kad jis tik ekspedijuoja krovinį (ir materialiai atsako už pervežamo krovinio saugumą), jis nepripažintinas vežėju CMR konvencijos prasme.

28Taigi, faktinis vežėjas UAB „Transimeksa“ buvo ginčo krovinio vežimo metu vežėjas CMR konvencijos prasme ir jam taikytina CMR konvencijos 3 straipsnyje nustatyta vežėjo atsakomybė ne tik už savo veiksmus ar aplaidumą, bet taip pat už veiksmus ir aplaidumą savo agentų, tarnautojų ir visų kitų asmenų, kurių paslaugomis vežimo procese jis naudojasi, kai šie agentai ar kiti asmenys vykdo jo įpareigojimus. Atsakovė UAB „Transimeksa“ vykdydama sutartį, priėmė krovinį pervežti, jį faktiškai gabeno savo vardu bei rizika, dėl to krovinio kontrolė teisine prasme buvo perėjusi UAB „Transimeksa“. Taigi, ji laikytina vežėju ir CMR konvencijos 36 straipsnio pagrindu jai gali būti reiškiamas ieškinys dėl krovinio praradimo.

29Dėl teisės taikymo ir teismingumo

30Krovinio vežėjo UAB „Transimeksa“ atsakovės ir užsakovo Logimix Srl sudarytos krovinio pervežimo paslaugų sutarties Nr. UZS/12/16778 4.1. punktu sutarties šalys sutarė, kad iš sutarties kylantys ginčai nagrinėjami remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

31Ieškovė teisingai nurodo, kad ginčui turi būti taikoma CMR konvencija, todėl ji remiasi CMR konvencijos 17 str. 1 d., 36 str., atsakovė UAB ,,Transimeksa” iš esmės buvo pirmasis, faktinis ir paskutinis krovinio vežėjas. Ieškovė pagrįstai nurodo, kad atsakovei tenka atsakomybė už prarastą krovinį.

322012 m. gegužės 21 d. Tarptautinio pervežimo krovinių ekspedicinio aptarnavimo sutarties Nr. 19, 5.5 punkte numatyta arbitražinė išlyga, konkrečiu atveju, netaikoma. CMR 33 straipsnyje nurodyta privaloma sąlyga - vežimo sutartyje gali būti tokia nuostata, kuria pripažįstama arbitražo kompetencija, bet su sąlyga, jeigu ši nuostata numato, kad arbitražas vadovausis šia Konvencija. Pažymėtina, kad CMR 33 straipsnyje pasisakoma dėl arbitražinės išlygos sąlygos pagal vežimo sutartį, tačiau 2012 m. gegužės 21 d. Tarptautinio pervežimo krovinių ekspedicinio aptarnavimo sutartis Nr. 19 tarp Logimix Srl ir Bolan Trading L.P. vertintina kaip ekspedijavimo sutartis.

33Dėl krovinio gavėjo teisės reikšti ieškinį

34CMR konvencijos 36 straipsnis reikalavimo teisę turinčiam asmeniui suteikia teisę pareikšti ieškinį vežėjui, kuris vykdė vežimą tuo metu, kai atsitiko tai, kas lėmė krovinio praradimą, sugadinimą arba pristatymo termino viršijimą. Be to, ieškinys gali būti pareikštas ir keliems to krovinio vežėjams, todėl ieškovė turi alternatyvią teisę pasirinkti kokiu būdu ginti savo teises.

35Logimix Srl ir Bolan Trading L.P. 2012 m. gegužės 21 d. sudarytas susitarimas dėl atsakomybės galioja jų santykiams, tačiau šis susitarimas negali paneigti krovinio vežėjo pareigų ar būti laikomas ribojančiu krovinio gavėjo teisę pasirinkti reikšti ieškinį vežėjui, kurio vežimo metu prarastas krovinys. Priešingu atveju, tai reikštų nukrypimą nuo CMR konvencijos 36 straipsnio nuostatų. Todėl krovinio draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką krovinio gavėjui ir perėmusio iš šio teisę reikalauti išmokėtos sumos iš už žalą atsakingo asmens, išlieka alternatyvi teisė pasirinkti. Kaip minėta, pagal CK 6.101 straipsnio 4 dalies 4 punktą reikalavimo teisė pereina kitam asmeniui įstatymų pagrindu, kai regreso tvarka draudimo įmonei pereina kreditoriaus teisės, susijusios su skolininku, atsakingu už draudiminį įvykį. Pagal CK 6.1015 straipsnio 2 dalį reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, nustatančių draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius. Taigi, krovinio draudikas, išmokėjęs draudimo išmoką už krovinio sugadinimą krovinio savininkui (naudos gavėjui) ir perėmęs iš šio reikalavimo teisę, turi teisę pats spręsti, kas yra atsakingas už žalą ir kuriam iš jų sutarties šalių pareikšti reikalavimą. CK 6.1015 straipsnio 1 dalyje nustatytas draudėjo (naudos gavėjo) teisių į žalos atlyginimą perėjimas draudikui. Subrogacija, pagal kurią draudikas, sumokėjęs draudimo išmoką, įgyja draudėjo (naudos gavėjo) turėtą reikalavimo teisę, yra reikalavimo teisės perėjimas pagal įstatymą (cessio legis). Žalos atlyginimo teisiniame santykyje krovinio draudikas UADB „Lexgarant“, išmokėjęs draudimo išmoką už pervežimo metu sugadintą krovinį šio krovinio gavėjui (savininkui) Bolan Trading L.P, įgijo visas šio reikalavimo į vežėjus teises, kurias gali įgyvendinti laikydamasis taisyklių, nustatančių naudos gavėjo ir už žalą atsakingo asmens santykius.

36Ieškovė pagrįstai nurodo, kad draudimo polise CI*11895 nurodyta transporto paraiška Nr.12/BE/832 (b.l. 31, t.1), tai tas pats byloje esantis vienkartinis užsakymas, kurį Logimix Srl pateikė UAB „Transimeksa“ kroviniui maršrutu Belgija (Kortreikas) - Lietuva (Vilnius) gabenti. UADB „Lexgarant“, išmokėjęs draudimo išmoką krovinio savininko patirtai žalai kompensuoti, subrogacijos tvarka įgijo reikalavimo teises į už žalą kroviniui atsakingą asmenį - krovinio vežėją UAB „Transimeksa“ ir šiuo ieškiniu atsakovės atžvilgiu reiškia teisėtą bei pagrįstą reikalavimą.

37Byloje ieškovė kartu su ieškiniu pateikė įrodymus apie tai, jog Bolan Trading L.P. prarastą krovinį sudariusias prekes įsigijo iš krovinio faktinio siuntėjo B. NV. už 247.342,00 EUR prekių kainą ir apmokėjo B.NV 2012 m. lapkričio 22 d. išrašytą išankstinio apmokėjimo sąskaitą Nr. 18083214/SO1/018. Šią aplinkybę patvirtina byloje pateikti dokumentai - Privatbank IHAG Ciurichas AG 2013 m. sausio 10 d. pranešimas pagal pareikalavimą apie įvykdytą pavedimą ir 2012 m. lapkričio 23 d. Privatbank IHAG Ciurichas AG pinigų pervedimo nurodymo nuorašas (b.l. 73,75, t.1). Taigi, už krovinį su siuntėju atsiskaityta dar iki jo perdavimo vežti, t.y., mokėjimas atliktas 2012 m. lapkričio 23 d. pavedimu, o krovinys - 42 vienetai dėžių su medicininiais monitoriais - iš faktinio siuntėjo B. NV Kortreike Belgijoje perduotas vežėjui UAB „Transimeksa“ vežti 2012 m. lapkričio 26 d. Išankstinio apmokėjimo sąskaitoje Nr. 18083214/SO1/018 (b.l.702, t.1) nurodyta, jog krovinių gabenimui buvo taikoma Incoterms 2010 EXW (EX Work) sąlyga. Darytina išvada, kad prekių atsitiktinio žuvimo rizika krovinio perdavimo vežti Barčo NV sandėlyje momentu - 2013 m. lapkričio 26 d., iš faktinio krovinio siuntėjo Barčo NV, buvo perėjusi krovinio gavėjui Bolan Trading L.P., todėl jis teisėtai laikytinas šalimi, patyrusia žalą dėl krovinio vagystės.

38Dėl žalos atlyginimo

39Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad CMR konvencijos 29 straipsnio 1 dalyje nustatyta vežėjo kaltė suprantama kaip: 1) žalos padarymas tyčia; 2) žalos padarymas veiksmais, kurie pagal bylą nagrinėjančio teismo taikomus įstatymus prilyginami tyčiniams. Civilinėje atsakomybėje pagal teisinę reikšmę tyčinei kaltės formai gali būti prilyginamas didelis neatsargumas. Lietuvos nacionalinėje teisėje, kurios taikymas yra aktualus pagal CMR konvencijos 29 straipsnio 1 dalį teismui sprendžiant dėl tyčiniams prilyginamų veiksmų sąvokos, didelis neatsargumas tiesiogiai nevertinamas tyčia, suprantamas kaip paprasčiausių atidumo ir rūpestingumo taisyklių nepaisymas, tačiau teisiniai tyčinių veiksmų ir didelio neatsargumo padariniai neretai yra vienodi. Taikant CMR konvencijos 29 straipsnio 1 dalį vežėjo didelis neatsargumas pagal bylos aplinkybes gali būti prilyginamas tyčiniams veiksmams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-172/2009).

40Sąvoka „tyčia“ apima tiek tiesioginę (sąmoningas siekimas žalos), tiek ir netiesioginę (sąmoningas leidimas žalai atsirasti) tyčias, pagal nacionalinę teismų praktiką tyčiai prilygintu neatsargumu laikomi tokie asmens veiksmai, kurių šis, laikydamasis bent minimalių atsargumo ir rūpestingumo reikalavimų, nebūtų padaręs, arba neveikimas – neatlikimas visų įmanomų veiksmų, galėjusių sumažinti žalos atsiradimo riziką arba padėti jos išvengti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-318/2009; 2012 m. sausio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-9/2012; 2013 m. gegužės 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-254/2013; 2013 m. gegužės 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-265/2013). Vežėjo didelis neatsargumas tais atvejais, kai krovinys prarandamas dėl vagystės, nustatomas atsižvelgiant į krovinio gabenimo organizavimą (maršrutą, trukmę, išvykimo laiką ir kt.) ir jo vykdymą užtikrinant krovinio saugumą tokiu būdu, kad būtų užtikrintas krovinio išsaugojimas. Kasacinis teismas taip pat yra konstatavęs (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Baltic Express“ v. UAB „Autonivera“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-259/2007), kad pagal Lietuvos teismų praktiką ir teisės doktriną tyčiai prilygintu neatsargumu laikomi tokie asmens veiksmai, kurių šis, laikydamasis bent minimalių atsargumo ir rūpestingumo reikalavimų, nebūtų padaręs, arba neveikimas – neatlikimas visų įmanomų veiksmų, galėjusių sumažinti žalos atsiradimo riziką arba padėti jos išvengti. Vagystė teismų praktikoje laikoma neišvengiama aplinkybe tik išimtiniais atvejais, t. y. kai ji įvykdoma iš tiesų ypatingomis aplinkybėmis (jėga, ginklu, užpuolimu ar kitokiomis priemonėmis, kurioms neprotinga būtų priešintis), laikytina, jog net paprasčiausių atidumo ir dėmesingumo reikalavimų nepaisymas, lėmęs neteisėtą vežamo krovinio užvaldymą, reiškia vežėjo neatsargumą, prilygintiną tyčiniams veiksmams. CMR konvencijos 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos sąvokos „kaltė, kuri prilyginama tyčiniams veiksmams“ turinį sudaro bylą nagrinėjančio teismo nacionalinės teisės nuostatos, susijusios su skolininko kaltės forma ir laipsniu, kuris pagal teisinius padarinius prilyginamas tyčiai.

41CMR konvencijos IV skyriuje reglamentuojama vežėjo atsakomybė, vežėjas yra visiškai atsakingas dėl krovinio praradimo, nebent jis įrodytų, kad buvo bent viena iš aplinkybių, įtvirtintų CMR konvencijos 17 straipsnio 2 ir (ar) 4 dalyse. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nagrinėdamas šios kategorijos bylas, formuoja praktiką, kad vežėjas gali būti atleidžiamas nuo atsakomybės, jei įrodo, kad padarė viską, ką galėtų padaryti ypač sąžiningas ir pareigingas vežėjas tam, kad būtų išvengta žalos toje vietoje ir tuo metu ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-29/2002; 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1024/2003). Sąžiningu vežėju pripažintinas tik toks asmuo, kuris geba užtikrinti protingą (minimalų) krovinio praradimo rizikos laipsnį, įrodinėjimo, kad nuostolių nebuvo galima išvengti, našta tenka vežėjui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-97/2013). Vežėjui nepakanka įrodyti, kad aplinkybės, tiek pasekmės buvo neišvengiamos, jis taip pat turi įrodyti ir aplinkybių bei žalos priežastinį ryšį. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2006).

42Vežėjų atsakomybė pagal CMR konvenciją yra ne deliktinė, bet sutartinė civilinė atsakomybė, kurios sąlygos nustatytos CMR konvencijoje ir kaip minėta, vežėjo kaltė dėl krovinio praradimo, sugadinimo ar pavėluoto pristatymo yra preziumuojama (Konvencijos 17, 18 straipsniai). Ieškovas pagrįstai teigia, kad CMR konvencijos 29 str. 1 p. negalima taikyti vežėjui, atsakovei UAB „Transimeksa“, atsižvelgiant į ikiteisminio tyrimo metu nustatytas aplinkybes ir į tai, kad vežėjas elgėsi neatidžiai ir nerūpestingai, krovinį palikdamas nesaugomoje teritorijoje ir dėl jo kaltės padaryta žala. Atsakovė, kaip verslininkė, nuolat užsiimanti krovinių pervežimu už atlygį, turėjo iš anksto numatyti ir įvertinti galimas kilti grėsmes vežant krovinį, bei imtis visų įmanomų priemonių krovinio praradimo rizikos veiksniams pašalinti ar krovinio praradimo rizikos laipsniui sumažinti. Todėl pripažintina, kad atsakovė netinkamai vykdė vežėjui nustatytą pareigą būti ypač atsargiam ir atidžiam, saugoti patikėtą gabenti turtą.

43Bylos duomenimis nustatyta, kad 2012 m. gruodžio 2 d., likus apie 100 km iki numatytos krovinio pristatymo vietos Vilniuje, atsakovės įmonėje dirbantis vilkiko vairuotojas K. G., vilkiką priparkavo ( - ) esančioje teritorijoje, atkabinęs puspriekabę, vairuotojas vilkiką nuvairavo į savo draugo namus, o krovinį, esantį puspriekabėje, paliko be priežiūros stovėti nakčiai nesaugomojoje teritorijoje, nuošaliai esančioje aikštelėje, iš kurios Krovinys buvo pavogtas, kas akivaizdžiai įrodo vairuotojo aplaidumą bei nesirūpinimą Krovinio saugumu. Kaip nurodė, vilkikas buvo nuvairuotas tuo tikslu, kad toje teritorijoje, kurioje buvo palikta puspriekabė, palikti vilkiką buvo nesaugu dėl toje teritorijoje pasitaikančių vagysčių.

44Dėl įvykdytos nusikalstamos veikos, vagystės iš vilkiko puspriekabės, Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariate buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Krovinio trūkumas taip pat buvo užfiksuotas 2012-12-03 UAB „Vilniaus Transimeksa“ sandėlių teritorijoje ( - ), surašant 2012 m. gruodžio 3 d. krovinio pažeidimo/trūkumo aktą Nr. 12/03/5A, pasirašę asmenys patvirtino, kad vilkiko puspriekabėje gavėjui Bolan Trading L.P. gabenamo krovinio nebuvo. Atliekant ikiteisminį tyrimą buvo nustatyta, kad iš UAB „Transimeksa“ puspriekabės pavogus dalį vežamo krovinio padaryta 854.008,65 Lt žala. Ikiteisminis tyrimas 2013 m. rugpjūčio 1 d. buvo sustabdytas, kadangi nepavyko nustatyti nusikalstamą veiką padariusio asmens.

45Byloje pripažinus, kad atsakovė iš esmės buvo pirmasis, faktinis ir paskutinis krovinio vežėjas, o taip pat ir vežėjas, kuris vykdė vežimą tuo metu, kai atsitiko tai, kas sąlygojo krovinio praradimą, t.y. krovinio vagystė, atsakovei tenka pilna atsakomybė už prarastą krovinį, todėl priteistina visa krovinio praradimu padaryta žala. CMR konvencijos 23 str. 1 d. pagrindu apskaičiuotą atsakovės prarasto krovinio vertę patvirtina krovinio pirkėjo Bolan L.P. 2013 m. lapkričio 23 d. banko pavedimu sumokėta suma - 845 468,56 Lt Barčo NV.

46Taigi, įvertinus bylos įrodymus pripažintina, kad UADB „Logimix“, išmokėjęs draudimo išmoką krovinio savininko patirtai žalai kompensuoti, subrogacijos tvarka įgijo reikalavimo teises į už žalą kroviniui atsakingą asmenį - krovinio vežėją UAB „Transimeksa“, todėl ieškinį tenkinus, priteistina iš atsakovės UAB „Transimeksa“ 247 338 EUR (845 468,56 Lt) žalos atlyginimo ieškovo naudai ir 5 % dydžio palūkanos nuo prašomos priteisti sumos, jų skaičiavimą pradedant nuo 2013 m. rugsėjo 17 d. t.y. pretenzijos įteikimo dienos iki 2014 m. balandžio 17 d. – 7216,85 EUR ir 6 % dydžio procesinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme 2014 m. balandžio 18 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

47Bylinėjimosi išlaidos

48Vadovaujantis CPK 88, 92 straipsniais, ieškovui iš atsakovo priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, atsižvelgiant į 2004 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalius dydžius. Ieškovo bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis 3 610,51 Eur, atstovavimo išlaidos 4586,12 Eur. Atsižvelgiant į bylos dalyką, bylos apimtį, posėdžių skaičių, teiktinų procesinių dokumentų kiekį, teismas daro išvadą, jog atstovavimo išlaidų dydis yra pagrįstas.

49Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 – 270 straipsniais

Nutarė

50Ieškinį tenkinti.

51Priteisti iš atsakovės UAB „Transimeksa“ 247 338 EUR žalos atlyginimo ieškovei UADB „Lexgarant“.

52Priteisti iš atsakovės UAB „Transimeksa“ ieškovei UADB „Lexgarant“ 5 % dydžio palūkanas nuo 247.338,00 EUR sumos nuo 2013 m. rugsėjo 17 d. iki ieškinio priėmimo 2014 m. balandžio 17 d. – 7.216,85 EUR.

53Priteisti iš atsakovės UAB „Transimeksa“ ieškovei UADB „Lexgarant“ nuo 254.554,85 EUR sumos 6 % dydžio procesines palūkanas nuo 2014 m. balandžio 18 d iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

54Priteisti iš atsakovės UAB „Transimeksa“ ieškovei UADB „Lexgarant“ 8.196,63 EUR bylinėjimosi išlaidų.

55Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui paduodant skundą Šiaulių apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. Ieškovė UADB „Lexgarant“ pareikštu ieškiniu prašo: priteisti iš UAB... 3. Nurodo, kad ieškovė UADB „Lexgarant“ 2012 m. lapkričio 26 d. išdavė... 4. Logimix Srl, veikdamas kaip krovinio gavėjo Bolan Trading L.P. ekspeditorius... 5. 2012 m. gruodžio 2 d., atsakovės įmonėje dirbantis vilkiko vairuotojas K.... 6. Krovinio ekspeditorius Logimix Srl 2013 m. rugsėjo 9 d. pretenzija kreipėsi... 7. Nurodo, kad ginčui turi būti taikoma CMR konvencijos 17 str. 1 d., 36 str. ,... 8. Nesutinka su atsakovo pozicija, kad krovinio ekspeditoriaus Logimix Srl ir... 9. Atsakovė UAB „Transimeksa“ procesiniuose dokumentuose ir teismo posėdyje... 10. Vienkartinis užsakymas - krovinių pervežimo paslaugų sutartis Nr.... 11. Nurodo, kad ieškovė, vertindama vežėjo veiksmus kaip didelį neatsargumą,... 12. Ieškinys tenkintinas.... 13. Bylos duomenimis nustatyta, kad krovinio draudikas UADB „Lexgarant“... 14. Byloje nustatyta, kad 2013 m. sausio 14 d. draudimo naudos gavėjas Bolan... 15. Draudėjas (ekspeditorius) Logimix Srl, buvo apdraudęs krovinį, kuris turėjo... 16. Dėl subrogacijos taikymo, reikalavimo teisės įgyvendinimo... 17. Šioje byloje taip pat aktualus teisės normų, reglamentuojančių krovinio... 18. Draudiko atsakomybės apimtis buvo numatyta už visas rizikas, vadovaujantis... 19. Dėl teisinių santykių tarp krovinio gavėjo Bolan Trading L.P,... 20. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad krovinio vežimo tarptautiniais maršrutais... 21. Ieškovė nesutinka su atsakovės argumentais, jog krovinio ekspeditoriaus... 22. Byloje nustatyta, kad Logimix Srl, veikdamas kaip krovinio gavėjo Bolan... 23. Pažymėtina, kad UAB „Transimeksa“ įvardinta krovinio vežėju... 24. Byloje nustatyta, kad pagal 2012 m. gegužės 21 d. sudarytą Tarptautinio... 25. Logimix Srl su krovinio vežėju UAB „Transimeksa“ sudarė krovinio... 26. Taigi, 2012 m. gegužės 21 d. sutarties ir sutarties Nr. UZS/12/16778... 27. Teismas, vertindamas susiklosčiusius šalių teisinius santykius,... 28. Taigi, faktinis vežėjas UAB „Transimeksa“ buvo ginčo krovinio vežimo... 29. Dėl teisės taikymo ir teismingumo... 30. Krovinio vežėjo UAB „Transimeksa“ atsakovės ir užsakovo Logimix Srl... 31. Ieškovė teisingai nurodo, kad ginčui turi būti taikoma CMR konvencija,... 32. 2012 m. gegužės 21 d. Tarptautinio pervežimo krovinių ekspedicinio... 33. Dėl krovinio gavėjo teisės reikšti ieškinį... 34. CMR konvencijos 36 straipsnis reikalavimo teisę turinčiam asmeniui suteikia... 35. Logimix Srl ir Bolan Trading L.P. 2012 m. gegužės 21 d. sudarytas susitarimas... 36. Ieškovė pagrįstai nurodo, kad draudimo polise CI*11895 nurodyta transporto... 37. Byloje ieškovė kartu su ieškiniu pateikė įrodymus apie tai, jog Bolan... 38. Dėl žalos atlyginimo... 39. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad CMR konvencijos 29... 40. Sąvoka „tyčia“ apima tiek tiesioginę (sąmoningas siekimas žalos), tiek... 41. CMR konvencijos IV skyriuje reglamentuojama vežėjo atsakomybė, vežėjas yra... 42. Vežėjų atsakomybė pagal CMR konvenciją yra ne deliktinė, bet sutartinė... 43. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2012 m. gruodžio 2 d., likus apie 100 km iki... 44. Dėl įvykdytos nusikalstamos veikos, vagystės iš vilkiko puspriekabės,... 45. Byloje pripažinus, kad atsakovė iš esmės buvo pirmasis, faktinis ir... 46. Taigi, įvertinus bylos įrodymus pripažintina, kad UADB „Logimix“,... 47. Bylinėjimosi išlaidos... 48. Vadovaujantis CPK 88, 92 straipsniais, ieškovui iš atsakovo priteisiamos... 49. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 –... 50. Ieškinį tenkinti.... 51. Priteisti iš atsakovės UAB „Transimeksa“ 247 338 EUR žalos atlyginimo... 52. Priteisti iš atsakovės UAB „Transimeksa“ ieškovei UADB „Lexgarant“ 5... 53. Priteisti iš atsakovės UAB „Transimeksa“ ieškovei UADB „Lexgarant“... 54. Priteisti iš atsakovės UAB „Transimeksa“ ieškovei UADB „Lexgarant“... 55. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui...