Byla e2-22918-1084/2018
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų teisėja Jurgita Jasinskaitė,

2vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bendras finansavimas“ ieškinį atsakovui R. M. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė UAB „Bendras finansavimas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu R. M., prašydama priteisti iš atsakovo 2 252,41 Eur negrąžintos paskolos, 1 302,16 Eur palūkanų, 224,40 Eur administravimo mokesčio, 19,92 Eur mokėjimo palūkanų, 27,66 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovui R. M. adresuotos ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2018 m. rugpjūčio 18 d. Atsižvelgiant į tai, jog atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, o ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jeigu nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį, teismas priima sprendimą už akių, ginčą spręsdamas pagal ieškovės pareikštą reikalavimą ir jos nurodytas aplinkybes, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalis, 285 ir 286 straipsniai).

6Ieškinys tenkintinas.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą ir padarė išvadą, kad, pasitvirtinus ieškovės pateiktų dokumentų turiniui, būtų pagrindas tokį sprendimą priimti (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

8Atlikus formalų įrodymų tyrimą, byloje nustatyta, kad atsakovas, kaip vartojimo kredito gavėjas, tarpusavio skolinimo platformoje „SAVY“ (toliau – Platforma) www.gosavy.com, siekdamas sudaryti vartojimo kredito sutartį su Platformoje registruotais asmenimis, elektroniniu būdu 2017 m. kovo 23 d. pateikė vartojimo kredito paraišką Nr. ( - ), kurios pagrindu buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ) (toliau – Sutartis), kuria atsakovui suteikta 2 500,00 Eur dydžio paskola refinansavimui. Sutartimi atsakovas įsipareigojo suteiktą paskolą grąžinti pagal mokėjimo grafiką per 48 mėnesių laikotarpį, mokėti 28 procentų metines palūkanas, sumokėti administravimo mokestį, o netinkamai vykdant Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus – mokėti delspinigius (Sutarties 2.1.4, 4.1, 5.1, 5.4, 8.1.1, 8.1.2 punktai). Atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė, todėl 2018 m. gegužės 23 d. ieškovė vienašališkai nutraukė Sutartį ir pareikalavo nedelsiant grąžinti skolą, sumokėti palūkanas ir delspinigius (Sutarties 7.4 punktas). Duomenų, kad atsakovas su ieškove atsiskaitė, byloje nėra.

9Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 ir 3 dalis, 6.200 straipsnio 1 ir 2 dalis, 6.256 straipsnio 1 dalį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.873 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsakovas savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė, todėl iš atsakovo R. M. ieškovei UAB „Bendras finansavimas“ priteistina 2 252,41 Eur negrąžintos paskolos, 1 302,16 Eur palūkanų (Sutarties 5.1 punktas), 224,40 Eur administravimo mokesčio (Sutarties 2.1.4 punktas).

10Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 19,92 Eur mokėjimo palūkanų ir 27,66 Eur delspinigių už termino mokėti mėnesines įmokas pagal grafiką praleidimą. Remiantis ieškovės pateikta paskaičiavimo lentele, nustatyta, kad mokėjimo palūkanos ir delspinigiai paskaičiuoti už atsakovo pagal grafiką nesumokėtas sumas. Tarp šalių sudarytos Sutarties bendrosiose sąlygose numatyta, kad už naudojimąsi kreditu mokamos palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo kredito gavėjui dienos iki dienos, kuomet visas kreditas yra faktiškai sugrąžinamas (Sutarties 5.1, 5.4 punktai), taip pat numatyta, kad kredito gavėjui laiku nepervedus lėšų pagal grafiką, jis papildomai privalo mokėti delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną (Sutarties 8.1.1, 8.1.2 punktai). Teismas pažymi, kad palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos A. T. 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012).

11Pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, todėl abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos A. T. 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Kai kreditorius iš skolininko reikalauja ir kompensuojamųjų palūkanų, ir netesybų, ir kitų nuostolių, palūkanos ir netesybos, priklausomai nuo to, kuri suma didesnė, įskaitomos viena į kitą, o likusių nuostolių dydį turi įrodyti kreditorius. Iš skolininko reikalaujant atlyginti ir netesybas, ir palūkanas, atlyginama tik didesnioji suma, apimanti mažesniąją. Nagrinėjamu atveju ieškovės prašomos priteisti palūkanos yra mažesnės, todėl jos įskaitytinos į priskaičiuotų delspinigių dydį, kuris atitinka protingumo, sąžiningumo principus bei prievolės šalių interesų pusiausvyrą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovei iš atsakovo priteistina 27,66 Eur delspinigių, o ieškovės reikalavimas dėl 19,92 Eur kompensuojamųjų palūkanų priteisimo atmestinas.

12Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatymas numato 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į tai, iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. rugpjūčio 14 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Ieškinį tenkinus iš dalies (99,48 procentais), iš atsakovo ieškovei proporcingai patenkintų reikalavimų daliai priteistinos bylinėjimosi išlaidos, t. y. 85,55 Eur žyminis mokestis (CPK 79, 80, 93 straipsniai).

14Iš ieškinio priedų matyti, jog išlaidos už advokato teisinę pagalbą sudaro 907,50 Eur. Pagal kasacinio teismo praktiką, teismas, spręsdamas dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti, turi pirmiausia nustatyti: 1) ar šios išlaidos patirtos (CPK 88 straipsnis); 2) pagal išvardytus reikalavimus nustatyti jų dydį, o ne vien vadovautis atliktais mokėjimais (CPK 98 straipsnis); 3) nustatytą bylinėjimosi išlaidų sumą paskirstyti pagal bylos nagrinėjimo rezultatus (CPK 93 straipsnis). Bylinėjimosi išlaidų dydžio kontrolė yra vertinama kaip teismo pareiga veikti ex officio (lot. pagal pareigas) (Lietuvos A. T. 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008). Ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o kitos dalies išlaidų nepriteisia. Spręsdamas dėl jų dydžio teismas turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į tokias aplinkybes: Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus, bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas (Lietuvos A. T. 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008; 2009 m. gegužės 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-212/2009; 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-31/2011). Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą (toliau – Rekomendacijos) 2 punkte numatyta, kad nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti ne tik į maksimalius dydžius, tačiau ir į bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta; turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų); teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, šalių elgesį proceso metu, advokato darbo laiko sąnaudas bei kitas svarbias aplinkybes. Nagrinėjamu atveju, teismas, spręsdamas dėl priteistinų išlaidų už advokato teisinę pagalbą dydžio, atsižvelgia į tai, kad byla neišsiskyrė nei sudėtingumu, nei teisinių klausimų naujumu, priešingai, pareikštas reikalavimas dėl skolos priteisimo, kuris nėra priskirtinas prie teisiškai sudėtingų ir atstovauti joje bei rengti procesinius dokumentus nebuvo būtinas specialus pasirengimas, dėl ko advokato darbo laiko sąnaudos neturėjo būti didelės. Be to, iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad advokatas, atstovaudamas ieškovę, yra parengęs ne vieną panašų ieškinį. Visa tai rodo, kad ieškinio surašymas, dokumentų rinkimas, teisinės konsultacijos šioje byloje buvo nesudėtingas procesas. Įvertinus ieškinio turinį, galimas darbo ir laiko sąnaudas ieškiniui parengti (atstovavimo teismo posėdžiuose nebuvo), kad yra priimtas sprendimas už akių, priteistos sumos dydį bei tai, kad ieškinys patenkintas iš dalies, sprendžia, jog išlaidos už advokato teisinę pagalbą turi būti sumažintos, pripažįstant, kad optimalios advokato darbo laiko sąnaudos šioje byloje yra 3 valandos. Atsižvelgiant į pateiktus duomenis apie advokato vienos darbo valandos įkainį (150,00 Eur) bei mokėtinus mokesčius, pagrįstomis pripažintinos 544,50 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti, todėl, kadangi ieškinys patenkintas iš dalies, ieškovei iš atsakovo proporcingai patenkintiems reikalavimams priteistina 541,67 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

15Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo nepriteistinos, kadangi neviršija 3,00 Eur dydžio (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 straipsnis).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285–286 straipsniais, teismas

Nutarė

17Ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Bendras finansavimas“, juridinio asmens kodas ( - ), Vilnius, Vokiečių g. 20, iš atsakovo R. M., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), 2 252,41 Eur (du tūkstančius du šimtus penkiasdešimt du eurus 41 ct) skolos, 1 302,16 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus du eurus 16 ct) palūkanų, 224,40 Eur (du šimtus dvidešimt keturis eurus 40 ct) administravimo mokesčio, 27,66 Eur (dvidešimt septynis eurus 66 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. rugpjūčio 14 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 85,55 Eur (aštuoniasdešimt penkis eurus 55 ct) žyminio mokesčio ir 541,67 Eur (penkis šimtus keturiasdešimt vieną eurą 67 ct) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

19Kitą ieškinio dalį atmesti.

20Atsakovas R. M. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus.

21Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali skųsti šį sprendimą Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų teisėja Jurgita Jasinskaitė,... 2. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 3. Teismas... 4. Ieškovė UAB „Bendras finansavimas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu R.... 5. Atsakovui R. M. adresuotos ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas,... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų... 8. Atlikus formalų įrodymų tyrimą, byloje nustatyta, kad atsakovas, kaip... 9. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1... 10. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 19,92 Eur mokėjimo palūkanų... 11. Pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų... 12. Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatymas numato 5... 13. Ieškinį tenkinus iš dalies (99,48 procentais), iš atsakovo ieškovei... 14. Iš ieškinio priedų matyti, jog išlaidos už advokato teisinę pagalbą... 15. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285–286... 17. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Bendras finansavimas“,... 19. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 20. Atsakovas R. M. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 21. Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos apeliacine tvarka...