Byla 2-258/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Kazio Kailiūno ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus I. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 14 d. nutarties, kuria atmestas skundas, civilinėje byloje Nr. 2-4293-578/2010 pagal kreditoriaus I. K. skundą atsakovui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Saulės dovanos“, tretieji asmenys A. M. , D. D., dėl kreditorių susirinkimo nutarimo dalies panaikinimo ir įmonės administratoriaus įpareigojimo atlikti tam tikrus veiksmus.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. sausio 6 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. B2-1372-578/2009, iškėlė UAB „Saulės dovanos“ bankroto bylą, įmonės administratoriumi skyrė UAB „Admivita“, 2009 m. birželio 1 d. nutartimi patvirtino BUAB „Saulės dovanos“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą.

52010 m. vasario 5 d. įvyko pirmasis (pakartotinis) BUAB „Saulės dovanos“ kreditorių susirinkimas. Kreditorius I. K. jame nedalyvavo, tačiau mano, kad administratorius pateikė neišsamią ataskaitą, t. y. neinformavo kreditorių susirinkimo apie bankrutuojančios įmonės darbus ir tikrąją padėtį, kas lėmė dalies kreditorių susirinkimo nutarimų nepagrįstumą. Pareiškėjas skundu prašė panaikinti 2010 m. vasario 5 d. BUAB „Saulės dovanos“ kreditorių susirinkimo nutarimo dalis:

6- antruoju darbotvarkės klausimu dėl administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo;

7- šeštuoju darbotvarkės klausimu dėl pavedimo sutarties su administratoriumi sąlygų tvirtinimo;

8- dešimtuoju darbotvarkės klausimu dėl kreipimosi į teismą su prašymu pripažinti UAB „Saulės dovanos“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

9Taip pat prašė įpareigoti administratorių kitam kreditorių susirinkimui pateikti tvirtinti papildytą ir pataisytą administratoriaus ataskaitą bei siūlymą dėl pavedimo sutarties su administratoriumi sąlygų tvirtinimo, o kreditoriams ir teismui – FNTT ir STT tyrimo medžiagos analizę apie bankrutuojančios įmonės vadovų veiklą dėl galimo tyčinio bankroto nustatymo (b. l. 1-5).

10Pasak pareiškėjo, administratorius ataskaitoje neužsimena apie UAB „Saulės dovanos“ įdirbį rengiant 46,43 ha teritorijos Pupinės kaime, Vilniuje, detalųjį planą. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. kovo 25 d. nutartimi patvirtino lėšų sumą (80 000 Lt), kurią leido įmonės administratoriui naudoti iki pirmojo kreditorių susirinkimo atsiskaitymams už rangos darbus, siekiant padidinti BUAB „Saulės dovanos“ priklausančių parduotinų žemės sklypų vertę. Kaip matyti iš įmonės administratoriaus pajamų sąnaudų suvertinės laikotarpiu nuo 2009 m. sausio 14 d. iki 2009 m. lapkričio 30 d., padidinti BUAB „Saulės dovanos“ priklausančių parduotinų žemės sklypų vertę administratorius neišleido nė vieno lito, vadinasi, nesiėmė jokių veiksmų ir negina kreditorių turtinių interesų.

11Be to, administratoriaus ataskaitoje nėra informacijos apie administracines bylas dėl Vilniaus m. savivaldybės neteisėtų veiksmų tvirtinant Pupinės ir Kuzmickių vietovės detaliojo plano konceptualiąją dalį. Pareiškėjo turimais duomenimis, buvęs UAB „Saulės dovanos“ vadovas V. R. Vilniaus apygardos administraciniam teismui padavė skundą prašydamas įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybą įtraukti į darbotvarkę 1 058 ha Pupinės ir Kuzmickių vietovės detalaus plano konceptualiąją dalį. Vilniaus miesto savivaldybė 2008 m. gruodžio 3 d. gera valia įtraukė minėtą klausimą į darbotvarkę (savanoriškai įvykdė reikalavimą). Kadangi Vilniaus apygardos prokuratūros ONTT skyrius pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės atskirų pareigūnų nusikalstam veiksmų, padarytų vilkinant tvirtinti 058 ha Pupinės ir Kuzmickių vietovės detalaus plano konceptualiąją dalį, bankroto administratorius turėjo kreiptis į teismą, prašydamas priteisti žalą, atsiradusią vilkinant spręsti minėtą klausimą.

12Administratoriaus pajamų sąnaudų suvertinėje laikotarpiu nuo 2009 m. sausio 14 d. iki 2009 m. lapkričio 30 d. inter alia nurodyta, kad administratoriaus paslaugos kreditoriams jau atsiėjo 84 387 Lt. Turėdamas omenyje administratoriaus darbo trūkumus (dalies funkcijų neatlikimą), pareiškėjas abejoja, ar administratoriaus paslaugos vertos 84 387 Lt, todėl ginčija pavedimo sutarties sąlygas, kurios apima ir atlyginimo administratoriui nustatymą.

13Atsakovas BUAB „Saulės dovanos“, atstovaujamas administratoriaus UAB „Admivita“ įgalioto asmens A. G., su skundu nesutiko ir prašė jo netenkinti (b. l. 27-30). Teigė, kad lėšų, skirtų atsiskaityti už rangos darbus, siekiant padidinti parduotinų žemės sklypų vertę (80 000 Lt), administratorius nepanaudojo, nes tokios pinigų sumos įmonės kasoje ar sąskaitose nėra. Bankroto administratorius pareikš ieškinį Vilniaus miesto savivaldybei dėl žalos atlyginimo, jeigu kreditorių susirinkimas įpareigos jį tai padaryti.

14II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

15Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 14 d. nutartimi pareiškėjo skundą atmetė (b. l. 66-67). Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad kreditorių susirinkime už ginčijamų nutarimų dalis balsavusių kreditorių finansinių reikalavimų suma nuo bendros finansinių reikalavimų sumos sudarė 69,303 %, tokiu būdu skundžiami kreditorių susirinkimo nutarimai priimti nepažeidžiant ĮBĮ 24straipsnio 1 dalies reikalavimų. Todėl ginčijami BUAB „Saulės dovanos“ pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimai laikytini teisėtais ir negali būti panaikinti vien tik dėl to, kad jiems nepritaria mažuma bankrutuojančios įmonės kreditorių.

16ĮBĮ nereglamentuoja administratoriaus ataskaitos turinio; administratorius veiklą vykdo remdamasis ĮBĮ nuostatomis ir apie savo veiklą informuoja bankrutuojančios įmonės kreditorius laisvos formos ataskaita. BUAB „Saulės dovanos“ bankroto administratoriaus ataskaitoje buvo nurodyta, kad ji gali būti papildyta, jei kreditoriams kiltų klausimų, tačiau nė vienas kreditorius, įskaitant pareiškėją ar tretįjį asmenį A. M., nepateikė administratoriui prašymo patikslinti ataskaitą. Pirmosios instancijos teismo nuomone, administratoriaus veiklos ataskaita yra pakankamai išsami ir informatyvi.

17III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

18Pareiškėjas I. K. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 14 d. nutartį; taip pat išaiškinti, ar informacija apie BUAB „Saulės dovanos“ rengiamą 46,43 ha žemės detalųjį planą Pupinės k., Vilniuje, yra svarbi kreditoriams balsuojant kreditorių susirinkimuose darbotvarkės klausimais, teikiant pasiūlymus įtraukti naujus klausimus į darbotvarkę, kuomet įmonės rengto detalaus plano žemė, nuosavybės teise priklausanti BUAB „Saulės dovanos“, sudaro 90 % viso įmonės turto (b. l. 73-74). Atskirąjį skundą motyvuoja tuo, kad jis nedalyvavo 2010 m. vasario 5 d. BUAB „Saulės dovanos“ kreditorių susirinkime, todėl fiziškai negalėjo pasiūlyti pataisyti, papildyti administratoriaus ataskaitą. Įstatymuose nenumatyta, kad pagrįsto skundo teismas negali tenkinti vien dėl to, kad kreditorius nesiėmė aktyvių veiksmų skundžiamų veiksmų atžvilgiu dar prieš jų priėmimą balsuojant kreditorių susirinkime.

19BUAB „Saulės dovanos“ 2009 m. kovo 1 d. balanse nurodyta, kad bankrutuojanti įmonė turi turto už 26 186 512,04 Lt, iš kurio materialus turtas (žemės sklypai) sudaro 23,5 mln Lt (90 % viso įmonės turto). Jei kreditoriai būtų žinoję, jog 90 % įmonės turto yra jo vertės didinimo procese, taigi parengus 46,43 ha teritorijos Pupinės kaime, Vilniuje, detalųjį planą turto vertė gali viršyti įmonės skolas, kreditoriai galbūt būtų kitaip balsavę susirinkimo darbotvarkės klausimais. Be to, bankroto administratorius nesiėmė veiksmų prisiteisti bankrutuojančiai įmonei padarytą žalą iš Vilniaus m. savivaldybės. Dėl šių priežasčių administratoriui nepriklauso gauti 84 387 Lt atlygį už paslaugas.

20Atsakovas BUAB „Saulės dovanos“ atsiliepimu į atskirąjį skundą skundo nepripažįsta ir prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 14 d. nutartį palikti nepakeistą (b. l. 77-78). Anot atsakovo administratoriaus, apelianto argumentas, kad kreditoriai, žinodami jo nurodytą informaciją apie detalųjį planą, būtų balsavę kitaip, nepagrįstas, nes apie detalųjį planą sužinoję iš kitų šaltinių (šios iškeltos bylos) pareiškėjo skundo nepalaikė, prie atskirojo skundo neprisidėjo (CPK 309 str.). Administratorius prieštarauja tam, kad apeliacinės instancijos teismas aiškintų, ar informacija apie BUAB „Saulės dovanos“ rengiamą 46,43 ha žemės detalųjį planą Pupinės k., Vilniuje, yra svarbi informacija kreditoriams balsuojant kreditorių susirinkimuose darbotvarkės klausimais, nes toks reikalavimas nebuvo pareikštas pirmosios instancijos teisme.

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Atskirasis skundas atmestinas.

23Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčijamos dvi 2010 m. vasario 5 d. BUAB „Saulės dovanos“ kreditorių susirinkimo nutarimo dalys: dėl administratoriaus veiklos ataskaitos ir pavedimo sutarties su administratoriumi projekto tvirtinimo.

24Ataskaita – tai dokumentas, kuriame pateikiami oficialūs asmens ar organizacijos nuveikto darbo per tam tikrą laiką rezultatai. BUAB „Saulės dovanos“ 2010 m. vasario 25 d. kreditorių susirinkime administratorius pristatė savo veiklos ataskaitą laikotarpiu nuo 2009 m. gegužės 21 d. iki 2009 m. lapkričio 26 d. (c. b. Nr. B2-691-578/2010 t. 6, b. l. 163-172). Ataskaitoje aptariama tai, ką administratorius per 6 mėn. nuveikė: atliko veiksmus, numatytus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 10 straipsnio 7 dalies, atidarė kaupiamąją sąskaitą banke, inicijavo areštų atsakovo turtui panaikinimą, perėmė bankrutuojančio įmonės turtą (lėšas), antspaudą, dokumentus; pakeitė patalpų nuomos, elektros energijos tiekimo ir kt. sutartis, atleido darbuotojus; pateikė susipažinti pajamų išlaidų suvestinę; patikrino bankrutuojančios įmonės sandorius, nepagrįstus ginčija teisme, teismui pateikė tvirtinti kreditorių finansinius reikalavimus, dėl kurių nekilo abejonių (c. b. Nr. B2-691-578/2010 t. 6, b. l. 126-128), ir kt. Ataskaitoje administratorius lakoniškai užsiminė apie BUAB „Saulės dovanos“ Pupinės k., Vilniuje, turimus 7 žemės sklypus; informavo kreditorių susirinkimą apie detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitą (b. l. 35).

25Kaip matyti iš informacinės teismų sistemos LITEKO, pareiškėjai UAB „Saulės dovanos“ ir jo tuometis vadovas V. R. dėl teritorijos prie Pupinės ir Kuzmickių vietovių detaliojo plano kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą 2008 m. liepos 30 d., t. y. iki iškeliant UAB „Saulės dovanos“ bankroto bylą. Vilniaus apygardos administracinis teismas administracinę bylą UAB „Saulės dovanos“, V. R. v. Vilniaus m. meras J. I. , Vilniaus m. savivaldybės taryba, Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktorius G. P., Vilniaus m. savivaldybės administracija, Vilniaus m. savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento direktorius A. B. , Vilniaus m. mero pavaduotojas A. L. , Vilniaus m. savivaldybės tarybos sekretorius P. P. (bylos Nr. I-587-244/2009) išnagrinėjo 2009 m. vasario 5 d., t. y. jau iškėlus UAB „Saulės dovanos“ bankroto bylą. Administracinę bylą apeliacine tvarka (bylos Nr. AS143-194/2009) pagal Vilniaus m. savivaldybės tarybos atskirąjį skundą dėl priteistų atstovavimo išlaidų sumažinimo rašytinio proceso tvarka Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išnagrinėjo 2009 m. birželio 5 d. (b. l. 19-23). Vadinasi, administraciniame procese administratorius neatliko jokių veiksmų arba jie buvo formalūs, mažareikšmiai (pvz., priėmė pranešimą apie posėdį).

26Vilniaus apygardos teismas 2009 m. kovo 25 d. nutartimi (c. b. Nr. B2-691-578/2010 t. 3, b. l. 73-74) patvirtino lėšų sumą (80 000 Lt), kuriuos leido administratoriui naudoti iki pirmojo kreditorių susirinkimo atsiskaitant už darbus, kuriais siekiama padidinti BUAB „Saulės dovanos“ priklausančių parduotinų žemės sklypų vertę. Ataskaitoje administratorius inter alia nurodė, kad, bankrutuojančios įmonės 2009 m. kovo 1 d. balanso duomenimis, BUAB „Saulės dovanos“ turėjo žemės už 23,5 mln. Lt, grynųjų pinigų sąskaitoje ir kasoje buvo 5 262,07 Lt. Dėl to, kad trūko lėšų, kurias būtų galima panaudoti siekiant padidinti BUAB „Saulės dovanos“ priklausančių parduotinų žemės sklypų vertę, patvirtinto lėšų sumos (80 000 Lt) administratorius faktiškai nepanaudojo.

27Kaip teisingai pažymėjo apeliantas, administratoriaus veiklos ataskaitos turinio teisės aktai nereglamentuoja, ataskaita rašoma laisva forma. Todėl teisinį pagrindą netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos sudaro tik ydingai parengta ataskaita, kai, pvz., įrašyti nesami faktai, iškraipyta, klaidinga informacija ir pan. Be to, atsisakymas tvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą jam tiesiogiai nesukelia jokių teisinių pasekmių, išskyrus tai, kad būdami nepatenkinti administratoriaus veikla kreditoriai gali inicijuoti administratoriaus pakeitimą kitu (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1522/2010).

282009 m. lapkričio 30 d. (laikotarpiu, kurio ginčijama veiklos ataskaita neapima) bankroto administratorius kreipėsi į Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyrių prašydamas informuoti jį apie Vilniaus m. savivaldybės atskirų pareigūnų atžvilgiu pagal BK 228 straipsnio 1 dalį (piktnaudžiavimas), 229 straipsnį (tarnybos pareigų neatlikimas) ir 300 straipsnio 1 dalį (dokumentų klastojimas) pradėto ikiteisminio tyrimo eigą, sprendimus ir numatomą baigtį (b. l. 37). Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyrius 2009 m. gruodžio 7 d. rašte Nr. 5.10-2558 (b. l. 36) nurodė, kad ikiteisminis tyrimas 2009 m. gruodžio 1 d. nutrauktas nenustačius, kad buvo padaryta nusikalstama veika (BPK 3 str. 1 d. 1 p.).

29Įvertinusi nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, jog nėra pagrindo panaikinti BUAB „Saulės dovanos“ 2010 m. vasario 25 d. kreditorių susirinkimo nutarimo dalį, priimtą antru darbotvarkės klausimu, kuriuo nutarta patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą apie bankroto procedūras todėl, kad veiksmų, susijusių su teritorijos prie Pupinės ir Kuzmickių vietovių detaliuoju planu ar administracine byla bankroto administratorius neatliko, taigi į veiklos ataskaitą neprivalėjo įtraukti neatliktų darbų, nors su tuo susijusią informaciją kreditorių susirinkimui pateikti galėjo.

30Priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo pagal administratoriaus pateiktą sąmatą patvirtinti lėšų sumą, kurią administratorius gali naudoti bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms apmokėti, kol kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą (ĮBĮ 10 str. 4 d. 7 p.). Kreditorių susirinkimas turi teisę tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, ją pakeisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką bei nustatyti administratoriui atlyginimą (ĮBĮ 23 str. 5 ir 9 p.). ĮBĮ 36 straipsnio 4 dalis numato, kad pirmasis kreditorių susirinkimas privalo nustatyti sumą, kuri turi būti sumokėta administratoriui už įmonės administravimą bankroto proceso metu, įskaitant laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki pavedimo sutarties su juo sudarymo ar iki pirmojo kreditorių susirinkimo dienos. Administratoriaus atlyginimo suma ir jo mokėjimo tvarka nustatoma pavedimo sutartyje.

31BUAB „Saulės dovanos“ 2010 m. vasario 25 d. kreditorių susirinkimo šeštuoju darbotvarkės klausimu balsavo už tai, kad būtų patvirtintas administratoriaus pateiktas pavedimo sutarties su juo projektas (c. b. Nr. B2-691-578/ 2010 t. 6, b. l. 161). Pavedimo sutarties projekto 10 punkte (c. b. Nr. B2-691-578/2010 t. 6, b. l. 176) nurodytas 8 000 Lt plius PVM per mėnesį administratoriaus atlyginimas už pavedimo vykdymą laikotarpiu nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo iki šios sutarties sudarymo dienos, t. y. toks, kokį nustatė Vilniaus apygardos teismas 2009 m. kovo 25 d. nutartyje. Pirmasis kreditorių susirinkimas, įgyvendindamas ĮBĮ 23 straipsnio 5, 9 punktuose ir 36 straipsnio 4 dalyje įtvirtintas pareigas, negali keisti teismo nutartimi patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos, į kurią taip pat įtrauktas atlyginimas administratoriui ir kuri apima teismo nutartyje nurodytą laikotarpį (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-253/2009).

32Esant nurodytam teisiniam reglamentavimui ir jį atitinkančioms aplinkybėms, nėra pagrindo panaikinti BUAB „Saulės dovanos“ 2010 m. vasario 25 d. kreditorių susirinkimo nutarimo dalį šeštuoju darbotvarkės klausimu dėl pavedimo sutarties projekto tvirtinimo.

33Teisėjų kolegija nepasisako dėl to, ar informacija apie BUAB „Saulės dovanos“ rengiamą 46,43 ha žemės detalųjį planą Pupinės k., Vilniuje, yra svarbi kreditoriams balsuojant kreditorių susirinkime darbotvarkės klausimais, teikiant pasiūlymus įtraukti naujus klausimus į darbotvarkę, kai įmonės rengto detalaus plano žemė, nuosavybės teise priklausanti BUAB „Saulės dovanos“, sudaro 90 % viso įmonės turto, nes nėra kompetentinga už kitą subjektą (BUAB „Saulės dovanos“ kreditorius) spręsti, kokia informacija jam yra svarbi. Ar informacija apie rengiamą 46,43 ha žemės, esančios Pupinės k., Vilniuje, detalųjį planą svarbi bankrutuojančios įmonės kreditoriams, apeliantas gali sužinoti, šį klausimą iškėlęs kreditorių susirinkime, kai tik jis įvyks.

34Apelianto teiginiai dėl galimybės teikti siūlymus papildyti kreditorių susirinkimo nutarimo darbotvarkę ar ataskaitą, kai kreditorius nedalyvauja kreditorių susirinkime, kvestionuojant minėtas kreditorių susirinkimo nutarimo dalis neturi teisinės reikšmės, todėl jie plačiau neanalizuojami.

35Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

36Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. sausio 6 d. nutartimi, priimta civilinėje... 5. 2010 m. vasario 5 d. įvyko pirmasis (pakartotinis) BUAB „Saulės dovanos“... 6. - antruoju darbotvarkės klausimu dėl administratoriaus veiklos ataskaitos... 7. - šeštuoju darbotvarkės klausimu dėl pavedimo sutarties su... 8. - dešimtuoju darbotvarkės klausimu dėl kreipimosi į teismą su prašymu... 9. Taip pat prašė įpareigoti administratorių kitam kreditorių susirinkimui... 10. Pasak pareiškėjo, administratorius ataskaitoje neužsimena apie UAB... 11. Be to, administratoriaus ataskaitoje nėra informacijos apie administracines... 12. Administratoriaus pajamų sąnaudų suvertinėje laikotarpiu nuo 2009 m. sausio... 13. Atsakovas BUAB „Saulės dovanos“, atstovaujamas administratoriaus UAB... 14. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 15. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 14 d. nutartimi pareiškėjo... 16. ĮBĮ nereglamentuoja administratoriaus ataskaitos turinio; administratorius... 17. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 18. Pareiškėjas I. K. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 19. BUAB „Saulės dovanos“ 2009 m. kovo 1 d. balanse nurodyta, kad... 20. Atsakovas BUAB „Saulės dovanos“ atsiliepimu į atskirąjį skundą skundo... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 22. Atskirasis skundas atmestinas.... 23. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčijamos dvi 2010 m. vasario 5 d.... 24. Ataskaita – tai dokumentas, kuriame pateikiami oficialūs asmens ar... 25. Kaip matyti iš informacinės teismų sistemos LITEKO, pareiškėjai UAB... 26. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. kovo 25 d. nutartimi (c. b. Nr.... 27. Kaip teisingai pažymėjo apeliantas, administratoriaus veiklos ataskaitos... 28. 2009 m. lapkričio 30 d. (laikotarpiu, kurio ginčijama veiklos ataskaita... 29. Įvertinusi nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, jog nėra... 30. Priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo pagal... 31. BUAB „Saulės dovanos“ 2010 m. vasario 25 d. kreditorių susirinkimo... 32. Esant nurodytam teisiniam reglamentavimui ir jį atitinkančioms aplinkybėms,... 33. Teisėjų kolegija nepasisako dėl to, ar informacija apie BUAB „Saulės... 34. Apelianto teiginiai dėl galimybės teikti siūlymus papildyti kreditorių... 35. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 36. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 14 d. nutartį palikti nepakeistą....