Byla 2-1695-618/2013
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis J. P., UAB „Laivų projektai“, UAB „Laracija“

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Larisa Šimanskienė rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal pareiškėjo Valstybinės mokesčių inspekcijos skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis J. P., UAB „Laivų projektai“, UAB „Laracija“,

Nustatė

2pareiškėjas pateikė antstoliui J. P. skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašo panaikinti 2012-12-06 patvarkymą Nr. 0172/12/00428 apimtyje kuria atsisakyta persiųsti pareiškėjo 2012-11-28 skundą Klaipėdos miesto apylinkės teismui, ir persiųsti pareiškėjo skundą šiam teismui (b. l. 3). Nurodė, kad pareiškėjas 2012-11-28 pateikė antstoliui skundą dėl 2012-11-07 patvarkymo, 2012-12-12 pareiškėja gavo 2012-12-06 antstolio patvarkymą, kuriuo antstolis atsisakė patenkinti minėtą skundą, tačiau klausimo dėl skundo kartu su vykdomąja byla persiuntimo teismui klausimo patvarkyme neišsprendė.

3Suinteresuotas asmuo antstolis J. P. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 510 straipsnio 2 dalyje numatytais terminais išnagrinėjo pareiškėjo skundą, patvarkymu nustatė, jog skundas nepagrįstas, jo netenkino (b. l. 4-5) ir skundą perdavė nagrinėti Klaipėdos miesto apylinkės teismui. Nurodė, kad antstolis patvarkymu atsisakęs patenkinti skundą jį kartu su vykdomąja byla 2012-12-07 pateikė Klaipėdos miesto apylinkės teismui, Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-12-14 nutartimi nutarė paskirti bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka 2013-01-11 9.00 val., todėl mano, kad skundas nepagrįstas.

4Suinteresuotam asmeniui UAB „Laracija“ procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (b. l. 9), teismo nustatytu terminu atsiliepimas negautas.

5Suinteresuotam asmeniui UAB „Laivų projektai“ procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (b. l. 21), teismo nustatytu terminu atsiliepimas negautas.

6Skundas atmestinas.

7Vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, kad antstolis vykdo vykdomąją bylą Nr. 0172/12/00428 pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-03-12 vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-13298-613/2011 dėl 54375,20 Lt skolos, 896,35 Lt palūkanų, 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos 55271,55 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2011-09-01 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1658,00 Lt bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko UAB „Laivų projektai“ išieškotojo UAB „Laracija“ naudai (vykd. b. l. 2-3). Antstolis 2012-11-07 patvarkymu Dėl įpareigojimo vykdyti antstolio J. P. patvarkymą bei pervesti areštuotas pinigines lėšas nutarė įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos nedelsiant įvykdyti 2012-08-29 antstolio J. P. patvarkymą areštuoti lėšas vykdomojoje byloje Nr. 0172/12/00428, pervedant areštuotas, skolininkui UAB „Laivų projektai“ priklausančias, 20299,00 Lt pinigines lėšas į antstolio J. P. nurodytą depozitinę sąskaitą (vykd. b. l. 124-127). Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateikė 2012-11-28 skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašė panaikinti antstolio 2012-11-07 patvarkymą Nr. 0172/12/00428 (vykd. b. l. 129). Antstolis 2012-12-06 patvarkymu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skundo netenkino (vykd. b. l. 134-137), 2012-12-06 lydraščiu persiuntė Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvarkymą Dėl atsisakymo patenkinti skundą (vykd. b. l. 133).

8Pareiškėjas prašo panaikinti 2012-12-06 patvarkymą Nr. 0172/12/00428 apimtyje kuria atsisakyta persiųsti pareiškėjo 2012-11-28 skundą Klaipėdos miesto apylinkės teismui, ir persiųsti pareiškėjo skundą šiam teismui, nes antstolis, netenkinęs pareiškėjo skundo dėl antstolio 2012-11-07 patvarkymo, tame pačiame patvarkyme turėjo išspręsti skundo kartu su vykdomąja byla persiuntimo teismui klausimą ir skundą persiųsti teismui, tačiau to nepadarė, todėl antstolio veiksmai pripažintini neteisėtais. Antstolis nurodė, kad patvarkymu atsisakęs patenkinti skundą jį kartu su vykdomąja byla 2012-12-07 pateikė Klaipėdos miesto apylinkės teismui, Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-12-14 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-16843-613/2012 nutarė paskirti bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka 2013-01-11. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 510 straipsnyje nustatyta antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo juos atlikti apskundimo tvarka – skundas dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juos atlikti pateikiamas antstoliui per šio Kodekso 512 straipsnyje nustatytą terminą; skundą antstolis išnagrinėja per penkias darbo dienas nuo jo gavimo; jeigu antstolis patenkina skundą, jis priima patvarkymą; jeigu antstolis patvarkymu atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Patikrinus informacinės teismų sistemos LITEKO duomenis nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-12-14 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-16843-613/2012 priėmė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis J. P., skolininkas UAB „Laivų projektai“, išieškotojas UAB „Laracija“, kuriuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos prašė panaikinti 2012-11-07 antstolio J. P. patvarkymą. Informacinės teismų sistemos LITEKO duomenys patvirtina, kad minėtas skundas dėl antstolio veiksmų kartu su vykdomąja byla Nr. 0172/12/00428 teisme gautas 2012-12-07. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, pripažintina, jog pareiškėjo argumentai, jog antstolis, netenkinęs pareiškėjo skundo, šio skundo su vykdomąja byla nepersiuntė teismui ir taip pažeidė teisės normų reikalavimus, nepagrįsti, nes skundas su vykdomąja byla Nr. 0172/12/00428 buvo persiųstas teismui iš karto po 2012-12-06 patvarkymo priėmimo.

9Pareiškėjas nurodo, kad antstolis, netenkinęs pareiškėjo skundo dėl antstolio 2012-11-07 patvarkymo, tame pačiame patvarkyme turėjo išspręsti skundo kartu su vykdomąja byla persiuntimo teismui klausimą. Vykdymo procesui galioja teisėtumo principas, reiškiantis, kad antstolis privalo veikti teisėtai, neviršyti jam teisės aktų suteiktų įgaliojimų (CPK 583 straipsnio 3 dalis). Antstolis taip pat privalo atliekant vykdymo veiksmus griežtai laikytis teisės aktų nustatytos priverstinės vykdomųjų dokumentų vykdymo tvarkos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą konstatavo, kad teismų sprendimų vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgaliojimus (kompetenciją), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. rugsėjo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Aibės mažmena“ v. antstolis D. S., bylos Nr. 3K-3-341/2007; 2008 m. birželio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. B. v. antstolis A. S. ir kt., bylos Nr. 3K-7-277/2008; 2010 m. vasario 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje antstolis G. J. v. M. Ch. IĮ, bylos Nr. 3K-3-40/2010). Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 510 straipsnis numato, jog, jeigu antstolis patvarkymu atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė, tačiau jokiuose teisės aktuose nėra nustatyta, kaip šis antstolio veiksmas turi būti įforminamas, t. y., pavyzdžiui, tuo pačiu patvarkymu, priimant atskirą patvarkymą ar lydraščiu persiunčiant patvarkymą su vykdomąja byla teismui. Antstolio veiksmus ar atsisakymą atlikti tam tikrus veiksmus neteisėtais galima pripažinti tik tokiu atveju, jeigu šiais veiksmais ar neveikimu buvo pažeistos teisės normos, išieškotojo, skolininko ar kitų asmenų interesai. Nagrinėjamoje byloje nenustatyta, jog antstolis būtų pažeidęs teisės aktų reikalavimus ar tam tikrų asmenų teises bei interesus.

10Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, teismas pripažįsta, kad nėra pagrindo naikinti pareiškėjo prašomą panaikinti antstolio 2012-12-06 patvarkymą Nr. 0172/12/00428 apimtyje kuria atsisakyta persiųsti pareiškėjo 2012-11-28 skundą Klaipėdos miesto apylinkės teismui, todėl pareiškėjo skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais, teismas

Nutarė

12skundą atmesti.

13Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 0172/12/00428 grąžinti antstoliui J. P.

14Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, atskirtąjį skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai